Структурні підрозділи

Кафедра: Економіка підприємства


ID: 6824
Кількість показів: 6480
дата змінення: 24.11.2014 14:37:37
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1771
Особливості державної підтримки диверсифікації економічної діяльності в умовах кризи // Инвестиционные и инновационные составляющие развития внутреннего рынка украины в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции студен


Економічний факультет
Економіка підприємства
1772
Особливості забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Зб. матеріалів конференції / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта, 4 – 6 жовтня 2007 року.


Економічний факультет
Економіка підприємства
1773
Оцінка економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів


Економічний факультет
Економіка підприємства
1774
Оцінка ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом в регіонах України // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виро


Економічний факультет
Економіка підприємства
1775
Підвищення вимог до методичного забезпечення викладання професійно-орієнтованих дисциплін у вищих навчальних закладах України // Зб. тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої осві


Економічний факультет
Економіка підприємства
1776
Поняття чутливості в аналізі впливу грошових потокв на інвестиціцну діяльність підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління". - Сімферополь:


Економічний факультет
Економіка підприємства
Невідоме
1777
Порядок розвитку аграрного сектору як стратегічної складової економіки України // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2010р. Збірник матеріалів XIV річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 16-17 ж


Економічний факультет
Економіка підприємства
Current problems in information and computational technologies
1778
Пріоритети вдосконалення корпоративного управління вітчизняними підприємствами в умовах глобалізації // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково–практична конференція (м. Чернігів, 13–14 травня 2011 року): Матеріали доповідей


Економічний факультет
Економіка підприємства
Current problems in information and computational technologies
1779
Проблема утилізації побутових відходів у м.Стокгольм (Швеція) // Науково-практична конференція „Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології”, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Льві


Економічний факультет
Економіка підприємства
1780
Продуктивна зайнятість як важлива цінність громадянського суспільства // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Управлінський потенціал у системі економічного розвитку” (22-23 жовтня 2007 р.) – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 200


Економічний факультет
Економіка підприємства

Повернення до списку

Вгору