Структурні підрозділи

Кафедра: Економіка підприємства


ID: 6824
Кількість показів: 6482
дата змінення: 24.11.2014 14:37:37
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1781
Розвиток інноваційної діяльності працівників на підприємстві / О. Наумова // Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. – К


Економічний факультет
Економіка підприємства
1782
Розвиток консалтингових послуг з управління персоналом в Україні // Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студенті


Економічний факультет
Економіка підприємства
1783
Роль і місце організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства // LХІV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету 15-16 травня 2008 р. –


Економічний факультет
Економіка підприємства
1784
Стан і перспективи розвитку дворівневої моделі іпотечного ринку в Україні // Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи” (Тернопіль, 16-17 жовтня 2008 р.). – Тернопіл


Економічний факультет
Економіка підприємства
1785
Сучасна модель організаційно-функціонального механізму управління грошовими потоками підприємств // Матеріали ІV Мжнародної науково-практичної конференції "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації". - Чернігівський держ. інстит. економ. і права.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Невідоме
1786
Теорія людського капіталу та її значення у формуванні сучасних основ економічної теорії // Теория и практика экономики и предпринимательства: Сб. материалов конфер. / Материалы VII юбилейной междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 5-7 мая 2008 г. – Симферо


Економічний факультет
Економіка підприємства
1787
Управление затратами как фактор повышения эффективности деятельности промышленных предприятий // ХV Международная научная конференция аспирантов, магистров и студентов "Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы" - Минск, 16


Економічний факультет
Економіка підприємства
1788
Управление инновационным потенциалом предприятия // Управление в социальных и экономических системах: М-лы XVII научно-практической конференции (2-6 июня 2008 г., г. Минск) / Редкол.: Н. В. Суша (пред.) и др.; Минский ин-т управления. – М.: Изд-во МИУ. –


Економічний факультет
Економіка підприємства
1789
Управління системою об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту // Матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, асп. і студ. „Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” (21-22 квітня 2008). – К.: НУХТ, 2


Економічний факультет
Економіка підприємства
1790
Формування корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві сфери виробництва інформаційних технологій// . Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах г


Економічний факультет
Економіка підприємства
Невідоме

Повернення до списку

Вгору