Структурні підрозділи

Кафедра: Економіка підприємства


ID: 6824
Кількість показів: 6497
дата змінення: 24.11.2014 14:37:37
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Digitalization of the Marketing Activities of Enterprises: Case Study


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
Двуліт Зоряна Петрівна
2020
Multidisciplinary Digital Publishing Institute
2
Наукова стаття
Analysis of foreign experience of increasing the investment attractiveness of enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.56-66
3
Наукова стаття
Factors of increasing the investment attractiveness of agrarian sector of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2019
Zarządzanie finansami i rachunkowość. Finance w działalności gospodarczej – teoria i praktyka
4
Наукова стаття
Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Evangelos Siskos
Liudmyla Akimova
2019
Marketing and Management of Innovations
c.336-352
5
Наукова стаття
FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Ігнатюк Анжела Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
2020
Іnternational Workshop “Fintech, Greener Economy & Finance (FGE&F-WS'2020) E3S Web of Conferences, EDP Sciences
6
Наукова стаття
Flexible technologies of university management as a tool to increase their competitiveness


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Куклін О. В.
Азьмук Н. А.
2019
Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan
c.169–177
7
Монографія
Prospects of changing the efficiency of the business-model of Ukrainian agroholdings in the realization of land reform in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменов Сергій Анатолійович
2019
Stan i perspectywy rozwoju sectora finamnsow publicznych
c.25-32
8
Наукова стаття
Strategic Planning for Overcoming External Market Entry Barriers


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2019
Journal of Global Economy Review
c.69-76
9
Розділ монографії
Ukrainian food security:socio-economic components


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2019
Безпека ХХІ століття: національні та геополітичні аспекти
10
Наукова стаття
Аудит у системі корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2020
Фінансовий контроль
c.32-36
11
Наукова стаття
Концептуальні підходи до обгрунтування поняття «автомобільна галузь» як об’єкта наукового дослідження


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олексійович
2020
Інвестиції: практика та досвід
c.37-43
12
Матеріали конференції
Корпоративна соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку та інновацій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2020
Міжнародже науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали конференції
13
Наукова стаття
Методичні засади оцінки впливу заінтересованих сторін на бізнес-модель підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-87
14
Наукова стаття
Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.6-14
15
Наукова стаття
Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств автомобілебудування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-14
16
Наукова стаття
Оцінювання рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на прикладі ПрАт «Карлсберг Україна»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Горбатюк Юлія Анатоліївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.40-50
17
Навчальний посібник
Професійна та корпоративна етика. Навчальний посібник


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Панченко Валентина Іванівна
2019
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.138-164
18
Монографія
Сутнісні характеристики колективного домінування підприємств на релевантному ринку: міжнародний досвід


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Батенко Людмила Павлівна
Решетняк Тетяна Іванівна
2019
Стратегія підприємства: підприємницький контекст: монографія
c.139-161
19
Тези
Тенденції розвитку цифровізації економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Меметов Айяр Назім огли
2019
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.13-16
20
Наукова стаття
Теоретичні засади формування конкурентної стратегії підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
21
Тези
Формування корпоративної репутації в умовах розвитку інформаційно-цифрового простору


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2020
Журналістика та реклама: вектори взаємодії: матеріали конференції
c.72-74
22
Навчально-методичний комплекс
Organization of production: Educational and methodological complex for students of economic specialties


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Микитюк Оксана Петрівна
Пашнюк Леся Олегівна
2019
Наукова столиця
23
Наукова стаття
Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2019
Problems and Perspectives in Management
т.17 c.18-31
24
Матеріали конференції
Вплив корпоративної соціальної відповідальності на підвищення ефективності діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашкевич А. В.
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
25
Матеріали конференції
Політика ціноутворення підприємства у конкурентному середовищі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гребенік А. В.
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
26
Наукова стаття
Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
27
Тези
Environmental responsibility management of nuclear energy: what is changing in Ukraine?


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Березюк Катерина
2019
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
28
Навчально-методичний комплекс
Formation of a Company Business Model: Навчально-методичний комплекс для студ. екон. спец


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
Видавництво "Наукова столиця"
29
Наукова стаття
Global dimension of economic security


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2019
The Actual Problem of the World Today: monograph
30
Наукова стаття
ICT and Economic Growth: Links and Possibilities of Engaging


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2019
INTELLECTUAL ECONOMICS
31
Наукова стаття
Methodological principles of evaluation of investment attractiveness of the enterprise


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
c.387-395
32
Наукова стаття
Standards of living in Ukraine, Georgia, and Poland: identification and strategic planning


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2019
Virtual Economics
т.2 c.7-36
33
Наукова стаття
State policy of material supply of unemployed in Ukraine and eastern Europe: comparative analysis and transformation directions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
Innovative economics and managemen
c.90-97
34
Матеріали конференції
The analysis of the experience of state support in the economy of developed countries


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
35
Тези
The imbalance in the global economy's competitiveness on the example of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2018
Anti-crisis management: state, region, enterprise
36
Наукова стаття
The impact of state support for the effectiveness of the development of farms and agricultural cooperatives


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2019
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
37
Наукова стаття
The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Статистики та демографії
Филюк Галина Михайлівна
Гончар Ігор Анатолійович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Journal of Competitiveness
c.53–69
38
Наукова стаття
Towards Sustainable Development:The Role of R&D Spillovers in Innovation Development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2019
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology
c.409-419
39
Наукова стаття
Validation of ecologists in enterprise management system: A case study analysis


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Двуліт Зоряна Петрівна
2019
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
c.376-390
40
Матеріали конференції
Актуальні стратегії підвищення дохідності складської нерухомості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
41
Тези
Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку страхових послуг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Січкар Микола Миколайович
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
42
Тези
Аналіз сучасних тенденцій розвитку вітчизняних агропромислових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2019
Актуальні питання економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку: матеріали конференції
43
Тези
Аналіз сучасного стану соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гайдай Анна
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
44
Матеріали конференції
Асиметрія інформації в системі креативного менеджменту підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
45
Навчальний посібник
Бізнес-планування: практикум. Навчальний посібник (практикум)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
Микитюк Оксана Петрівна
Піменова Олена Володимирівна
2019
Видавництво "Наукова столиця"
46
Тези
Блок-чейн у страховій сфері


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грек Анастасія
Буханевич Катерина
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
47
Тези
Бренд у забезпеченні конкурентоспроможності франчайзингового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
48
Навчальний посібник
Вартісно-орієнтоване управління підприємством: практикум


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
49
Наукова стаття
Визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.161-168
50
Тези
Визначення маркетингового потенціалу сучасного підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства
51
Тези
Використання цифрових технологій на ринку автострахування: світовий досвід та українські реалії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Полюхович А. В.
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
52
Тези
Вплив диджиталізації на маркетинг: сутнісні зміни чи модифікація інструментів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2018
Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»
53
Матеріали конференції
Вплив факторів зовнішнього середовища на забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.34-35
54
Тези
Впровадження плану BEPS та його вплив на ринки фінансових послуг в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Хабло Юлія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
55
Тези
Гармонізація стандартів як складова реформування системи технічного регулювання в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
56
Тези
Гендерный аспект социальной ответственности в Украине: имплементация европейского опыта


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2018
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
57
Наукова стаття
Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Харазішвілі Юрій Михайлович
2019
Демографія та соціальна політика
c.162-173
58
Тези
Державна підтримка як пріоритетний напрямок стимулювання розвитку сільського господарства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
59
Наукова стаття
Діагностування впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.4 c.78-85
60
Тези
Діджиталізація бізнесу: перспективи та виклики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Андреюк Наталія Вікторівна
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
61
Матеріали конференції
Діджиталізація як інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку компанії ДТЕК


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
62
Тези
До питання визначення понять «Аграрний сектор», «Аграрний ринок», «Агропромисловий комплекс»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права
c.55-57
63
Наукова стаття
Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття інвестиційної привабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.180-190
64
Тези
Дуальна освіта як відповідь на виклики сьогодення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»
65
Тези
Ефективне оцінювання фінансових ризиків в часовій перспективі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Янкевич Владислав
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
66
Наукова стаття
Ефективність M&A угод та їх впив на конкурентоспроможність України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Носенко вікторія
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.135-144
67
Матеріали конференції
Ефективність корпоративного управління у поведінковій економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2019
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
c.179-180
68
Розділ монографії
Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2019
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.41-47
69
Тези
Запровадження електронних полісів на ринку автострахування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Вертипорох Яна
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
70
Тези
Зарубіжний досвід забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
71
Тези
Зарубіжний досвід формування інвестиційноїпривабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами
72
Наукова стаття
Зарубіжний досвід функціонування механізму ефективного структурування акціонерного капіталу автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.229-240.
73
Тези
Інвестиційна діяльність страхових компаній у сфері страхування життя в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Коротенко Анна
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
74
Наукова стаття
Інвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.43-51
75
Тези
Інновацій на ринку фінансових послуг України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Слободенюк Володимир
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
76
Тези
Інноваційна діяльність страхових компаній України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Захарченко В. В.
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
77
Монографія
Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою
78
Тези
Інноваційні технології у банківській сфері: загроза традиційним банківським послугам чи новий вектор розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Стефанишин Тарас
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
79
Наукова стаття
Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Бізнес-навігатор
c.50-57
80
Матеріали конференції
Інтелектуальний потенціал підприємства та особливості його формування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ящук Катерина
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
81
Тези
ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Данильченко Олена Сергіївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.312-317
82
Наукова стаття
Історико-економічний аналіз розвитку бізнес-моделювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.214-228
83
Наукова стаття
Кадрове забезпечення охорони здоров’я: Україні загрожує криза


Економічний факультет
Економіка підприємства
Тітова Лючія Сергіївна
2018
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.79-82
84
Наукова стаття
Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
Історії права та держави
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.26-35
85
Тези
Компаративний аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні та країнах ЄС


Економічний факультет
Економіка підприємства
Петровець Ольга
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
86
Наукова стаття
Конкурентоспособность высшего образования в условиях развития цифровой экономики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2019
Proceedings of the International Scientific Conference «Modern Maritime Technologies Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them»
c.76-84
87
Матеріали конференції
Концепція колективного домінуючого становища на релевантному (відповідному) ринку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2019
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-132
88
Тези
Корпоративна етика та корпоративна культура як основа сталого розвитку підприємств корпоративного типу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції
c.93-97
89
Тези
Корпоративне страхування як форма розвитку соціальних інновацій на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Заїчко Олена
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
90
Навчальний посібник
Корпоративне управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2019
К.: ТОВ "Дейлі Принт"
c.1-320
91
Матеріали конференції
Корпоративне управління та корпоративна репутація


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.18-19
92
Матеріали конференції
Креативне мислення як конкурентна перевага підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
93
Тези
Креативність у навчальному процесі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Smart-освіта: ресурси та перспективи: Міжнародна науково-методична конференція
94
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративне управління»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
95
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу «Мікроекономіка» для студентів економічного факультету спеціальності Методична розробка «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
96
Наукова стаття
Методологічні підходи до оцінювання впливу стейкхолдерів та рівні корпоративної соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Шульга Максим Геннадійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.9-20
97
Тези
Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах євроінтеграці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
Бойко Катерина
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
98
Тези
Недоліки державного регулювання ринку перестрахування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Батріна Марія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
99
Тези
Необхідні та достатні умови для ефективного управління грошовими потоками


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
Сокол Дар'я Ігорівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
100
Наукова стаття
Організаційне і кадрове забезпечення охорони здоров’я населення України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Тітова Лючія Сергіївна
2018
Ринок праці та зайнятість населення
101
Матеріали конференції
Організаційно-економічний механізм корпоративного управління на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Тихий Андрій
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
102
Навчальний посібник
Організація виробництва: практикум


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
103
Навчально-методичний комплекс
Основи економіки туризму : навчально-методичний комплекс для студентів туризму


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
Основи економіки туризму : навчально-методичний комплекс для студентів туризму
104
Тези
Особливості впровадження технологій В2В-маркетингу в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Захарченко В. В.
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.295-298
105
Наукова стаття
Особливості девелоперських послуг на ринку франчайзингу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Бенівська Катерина
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.108-115
106
Матеріали конференції
Особливості продукту діяльності креативної індустрії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
107
Наукова стаття
Особливості функціонування вітчизняних електрогенеруючих підприємств ТЕС в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2019
Соціальна економіка
c.160-172
108
Матеріали конференції
Оцінювання впливу КСВ на конкурентоспроможність підприємства в креативній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ікеавгуані Еммануель
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
109
Матеріали конференції
Переваги застосвання ERP систем для прийняття управлінських рішень та управління підприємствами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
110
Наукова стаття
Перспективи реалізації аграрного потенціалу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Економічні науки
c.77-85
111
Тези
Перспективи розвитку страхування кібер-ризиків в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гльоза Андрій
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
112
Тези
Перспективи розвитку страхування туристичних послуг в період євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Авдасєва Юлія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
113
Тези
Перспективи розвитку страхування ядерних ризиків компаній енергетичного сектору в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Степчук К. О.
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
114
Тези
Перспективні напрямки розвитку маркетингу страхування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Хлівіцька Анастасія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
115
Матеріали конференції
Підвищення ефективності управління матеріальними та сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шептій Лілія Романівна
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
116
Наукова стаття
Підвищення продуктивності праці - головна конкурентна перевага сучасного підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2019
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
c.13-36
117
Тези
Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
118
Наукова стаття
Побудова графіку руху транспорту логістичної компанії на основі алгоритму Кларка-Райта


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.71-78
119
Наукова стаття
Податкове планування: баланс приватних і публічних інтересів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Лазебник Л.Л.
2019
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
c.275-283
120
Тези
Поняття бізнес-моделі підприємства та сфера їх застосування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
121
Наукова стаття
Порівняльний аналіз бар'єрів входження підприємств м'ясної промисловості на нові зовнішні ринки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2018
Підприємництво і інновації
c.101-109
122
Тези
Проблеми виходу вітчизняних аграрних підприємств на зовнішні ринки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
123
Матеріали конференції
Процес встановлення винагород членів правління як важливий елемент корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Дяків Андрій
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
124
Наукова стаття
Рейтингове оцінювання рівня корпоративного управління підприємств фармацевтичної галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Біловус Ольга
2019
Modern Economics
c.153-160
125
Тези
Ретроспективний аналіз становлення та розвитку бізнес-моделювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
126
Наукова стаття
Реформування системи технічного регулювання в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
127
Тези
Розвиток інтернет-маркетингу в галузі страхування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Черняк Катерина
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
128
Тези
Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малого підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
129
Матеріали конференції
Роль інновацій у формуванні бізнес-моделі підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Коротенко Анна
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
130
Матеріали конференції
Роль спілловеру знань у дифузії інновацій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
131
Матеріали конференції
Роль та значення співробітників підприємства у сучасних процесах бізнес-моделювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
132
Матеріали конференції
Скорингова модель оцінки фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Лук'янець олена Сергіївна
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
133
Тези
Современное видение эволюционного развития факторов экономического роста


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
134
Тези
Соціальні комунікації в умовах цифрової економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Журналістика та реклама: вектори взаємодії: матеріали конференції
c.60-62
135
Матеріали конференції
Соціально-відповідальний маркетинг як один із чинників підвищення ефективності діяльності підприємств в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сірик Тетяна
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
136
Наукова стаття
Специфіка конкурентних відносин в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2018
Молодий вчений
c.293-298
137
Монографія
Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
Історії права та держави
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Батиченко Світлана Павлівна
Крижевський Антон Васильович
Дерій Олена Олександрівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
138
Матеріали конференції
Стимулювання інноваційної активності вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
139
Тези
Стратегічні орієнтири соціальної безпеки України з позицій сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
140
Тези
Страхові та перестрахові ринки в умовах діджиталізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Нікітін Владислав Сергійович
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
141
Тези
Суть ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств та їх класифікація


Економічний факультет
Економіка підприємства
Іжко Наталія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
142
Тези
сучасний розвиток страхування в умовах діджиталізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Михайлова Наталія
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
143
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку підприємств агропромислового комплексу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.90-103
144
Тези
Сучасні тенденції розвитку ринку перестрахування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ковач Андрій
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
145
Матеріали конференції
Сучасні технологічні можливості як передумова розвитку креативної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
146
Наукова стаття
Тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
Інтелект XXI: Науковий економічний журнал
c.54-60
147
Тези
Теоретичні та практичні проблеми становлення креативної індустрії в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конф.- Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016
148
Тези
Теорія і практика колективного домі-нування: європей-ський підхід


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.113-117
149
Тези
Технологічні рішення та програмне забезпечення у страхуванні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ящук Катерина
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
150
Тези
Технологія блок-ченйну на ринку фінансових послуг України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Довгопол Євген
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
151
Наукова стаття
Транспарентність – ключовий чинник інвестиційної привабливості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Рейтинг кращих енергетичних компаній України 100 ExPro
c.4-7
152
Наукова стаття
Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Економіка та держава
c.86-91
153
Наукова стаття
Управління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
Шептій Лілія Романівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124-134
154
Тези
Управління фінансовими ризиками виходу аграрного підприємства на іноземний ринок


Економічний факультет
Економіка підприємства
Синенко В.
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
155
Тези
Управління фінансовими ризиками лізингових операцій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шульга Максим Геннадійович
2018
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
156
Тези
Фактори формування інвестиційної привабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.47-51
157
Тези
Фінансове забезпечення розробок стандартів в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Економіка, фінанси та управління: теорія та практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.).
158
Тези
Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства
159
Наукова стаття
Формування людського капіталу у сфері охорони здоров’я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.11-16
160
Наукова стаття
Формування моделі модернізації вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Соціальна економіка
161
Наукова стаття
Формування та реалізація аграрного потенціалу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.116-122
162
Наукова стаття
Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Харазішвілі Юрій Михайлович
2018
Економіка України
c.157-171
163
Тези
AGILE-методологія в управлінні сучасними проектами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
Біловус Ольга
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
164
Тези
Anti-crisis management of depressed regions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Гончарова Ольга Миколаївна
Петренко К. В.
2018
International scientific conference «Anti-crisis management: State, Region, Enterprise»
165
Наукова стаття
Creative thinking in the system of modern management


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Economics and education
166
Наукова стаття
Cвітовий і український ринок праці у сфері веб-технологій: порівняльна оцінка привабливості професій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Шевчук Владислав
2018
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
167
Наукова стаття
Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
Піменов Сергій Анатолійович
2017
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
168
Розділ монографії
Improving the standard of living as a strategic priority of Ukraine and Georgia


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPING UKRAINE AND GEORGIA: INNOVATION AND PARTNERSHIP
169
Тези
Labour market and employment in Ukraine: Gender aspect


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
170
Наукова стаття
Methodological bases of research of the system of investment security of the nation


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Науковий вісник Полісся
c.8-14
171
Наукова стаття
Organizational changeras a key component of the corporate strategy of enterprise developmente


Економічний факультет
Економіка підприємства
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олександрович
2018
The Scientific Heritage
c.3-10
172
Розділ монографії
Problems of Investment Maintenance of Agricultural Enterprises and the Ways of its Solution


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2018
Strategic Priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: Monograph
c.53-64
173
Наукова стаття
Reengineering of business processes in corporate governance of Ukrainian agricultural sector


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
c.41-51
174
Наукова стаття
Research the evolution of theoretical approaches to evaluate the efficiency of the structuring company’s eauity capital


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
The Scientific Heritage
c.27-30
175
Тези
Scientific substantiation of the strategic targets for the standard of the living


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
MODERN TECHNOLOGIES, SOCIO-ECONOMIC DEVEL¬OPMENT PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THEM: міжнародна конференція
176
Тези
Social impact of in-house share service business centers implementation in multinational companies


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2018
Information technologies and management:International scientific conference
177
Тези
Social responsibility and economic efficiency of the enterprise: how strong is the interrelation?


Економічний факультет
Економіка підприємства
Икеагвуани Эммануэль Кхима
2018
// Book of proceedings. 4th International scientific-practical conference "Modern technologies, socio-economic development problems and ways of solving them"
178
Монографія
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Филюк Галина Михайлівна
2018
Batumi
179
Тези
Sustainable business development: modern managerial challenges


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Anti-crisis management: state, region, enterprise
180
Наукова стаття
Technological modernization of energy companies as basis for their sustainable development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Кузнецова Марія Олександрівна
2018
International Journal of Energy Economics and Policy
181
Наукова стаття
The essence of corporate governance and its development in countries with transitory economy


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Гурбанов Руфат
2018
Austria-science
c.3-7
182
Наукова стаття
Аналіз економічної безпеки України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.132-140
183
Матеріали конференції
Аналіз рииків впровадження енергозберігаючих технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
Січкар Микола Миколайович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.334-338
184
Тези
Аналіз факторів впливу на структуру акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів
185
Наукова стаття
Біхевіористичні аспекти інвестиційного контролінгу на сучасному етапі розвитку вітчизняних молокопереробних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2018
Економіка і управління
186
Тези
Взаємозв’язок інвестиційного контролінгу та корпоративних фінансів підприємств молокопереробної галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2018
Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації: Матеріали конференції
187
Монографія
Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]
c.256-269
188
Наукова стаття
Гиперконкуренция и ее вляиние на развитие национальных бизнесов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Globalization and current challenges in business: II International Scientific Conference Proceedings: Part II
c.75-80
189
Наукова стаття
Держава – бізнес - суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Табахарнюк Мирослав
2017
Фінансові послуги
c.2-7
190
Тези
Долання бар’єрів неоіндустріалізації в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
191
Наукова стаття
Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.50-54
192
Тези
Еволюційний розвиток факторів економічного зростання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
193
Тези
Европейський досвід формування продуктивності підприємств агропромислового комплексу в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
194
Монографія
Економічна безпека в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Варналій Захарій Степанович
Петренко К. В.
2017
Суми: ТОВ «Триторія»
195
Тези
Енергоефективність та сталий розвиток: нові виклики для підприємств електрогенерації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
196
Тези
Етика ефективності та результативності сучасних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
Шегда Анатолій Васильович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
197
Тези
Забезпечення продовольчої незалежності України як чинник реалізації глобальних цілей сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Кундєєва Г. О.
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
198
Тези
Застосування задачі маршрутизації транспорту (VRP) для підвищення конкурентоспроможності логістичних компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
199
Тези
Зелені облігації як інструмент стимулювання сталого розвитку підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: Міжнародна науково-практична конференція
200
Наукова стаття
Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2017
Демографія та соціальна економіка
201
Наукова стаття
ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Данильченко Олена Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-15
202
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вищої освіти і конкурентоспроможність працівників: як створюється фіктивний людський капітал?


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2018
Ринок праці та зайнятість населення
203
Тези
Корпоративна реструктуризація підприємств на засадах сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
204
Розділ монографії
Креативність в системі векторів підвищення рівня економічної безпеки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Монографыя в 4-х томах
c.122-132
205
Тези
Креативність в системі векторів підвищення рівня інноваційної безпеки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.47-50
206
Тези
Креативність в системі управління інноваційною діяльністю підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
Карасьова Наталія
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
207
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
208
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
209
Тези
Механізм забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
210
Тези
Механізм погодження інвестиційних проектів на молокопереробних підприємствах України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
211
Наукова стаття
нвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.43-51
212
Навчальний посібник
Організація виробництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
213
Наукова стаття
Освіта в сучасному світі: зміна концепції відповідно до вимог новітнього ринку праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць
214
Тези
Особливості визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
215
Наукова стаття
Оцінка вікової дискримінації на ринку праці в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Градовий Ігор Петрович
2018
Україна: Аспекти праці
216
Тези
Оцінювання економічної ефективності діяльності персоналу на підприємстві в умовах поширення інформаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Абрамович Ігор Олександрович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
217
Наукова стаття
Оцінювання логістичної системи України з використанням індексу ефективності логістики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.86-92
218
Тези
Перспективи інвестування у елеватори в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
219
Наукова стаття
Перспективы реализации земельной реформы в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.234-243
220
Тези
Підходи до визначення поняття акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика
221
Тези
Привлечение финансирования крипто валют в стартапы через ICO размещение: мировой опыт


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Актуальные проблемы общественных наук. Материалы конференции
222
Тези
Привлечение финансирования криптовалют в стартапы через ICO размещение: мировой опыт


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Актуальные проблемы общественных наук. Материалы конференции
223
Тези
Проблеми визначення економічної сутності акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2017
Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.10-12
224
Наукова стаття
Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.39-44
225
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Кравченко Тетяна Василівна
Петренко К. В.
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
226
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 c.80-84
227
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2018
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
228
Тези
Сущность социальной ответственности и ее значение в конкурентоспособности предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
Икеагвуани Эммануэль Кхима
2018
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
229
Наукова стаття
Теоретичні основи управління різними організаціями в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-14
230
Тези
Технічне регулювання: аргументи «за» та застереження


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
231
Тези
Удосконалення збутової політики підприємства як метод підвищення конкурентоспроможності виробників твердого біопалива


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Попович Богдан
2018
Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи
232
Наукова стаття
Удосконалення підходу до формування механізму забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Причорноморські економічні студії
c.22-26
233
Наукова стаття
Фактори впливу на структуру акціонерного капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
234
Наукова стаття
Фінансова підтримка сільськогосподарських виробників: досвід розвинених країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.141-150
235
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Филюк Галина Михайлівна
Варналій Захарій Степанович
Лютий Ігор Олексійович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Яфінович Олена Богданівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Жихор Олена Борисівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
236
Наукова стаття
Формування інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.159-166
237
Тези
Формування корпоративної соціальної відповідальності в новій бізнес-моделі Української Залізниці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
238
Наукова стаття
Формування механізму управління змінами на газотранспортних підприємствах в умовах забезпечення їх стійкого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Баюра Дмитро Олександрович
Запухляк Іванна Богданівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.96-105
239
Тези
Франчайзинг як нова модель розвитку малого підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Бенівська Катерина
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
240
Навчальний посібник
Экономика персонала : учебное пособие для иностранных студентов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Римкіна Марина Сергіївна
2017
Экономика персонала : учебное пособие для иностранных студентов
241
Наукова стаття
Экономическая безопасность Украины в условиях глобализации


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
International scientific journal «Progress»
c.51-55
242
Тези
Basic forms of enterprises’ cooperation in achieving sustainable competitiveness


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Economy and Society: Modern Foundation for Human Development: International Scientific Conference
c.81-84
243
Розділ монографії
Cooperative activityin promoting competetive advantages of enterprises// Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
c.245-258
244
Наукова стаття
ESSENTIAL ANALYSIS AND EVALUATION OF INTERNAL ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Антонюк Богдан
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.88-98
245
Розділ монографії
European business-practices of corporate social responsibility: саse study


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.65-72
246
Тези
Human capital management is sustainable business development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали міжнародної конференції
c.20-22
247
Тези
Human resource management is sustainable business development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
c.140-142
248
Тези
Inequality of opportunities in scope of sustainable business development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: Proceedings of International Scientific Conference
249
Розділ монографії
Innovative-investment projects as a direction of formation of the strategy of sustainable development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
2017
Social and economic changes of contemporary society
250
Тези
International experience of the digital technologies implementation in human resource management


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Абрамович Ігор Олександрович
2017
Information technologies and management:International scientific conference
251
Тези
Mergers and Acquisitions as a strategy for achieving competitive advantage


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Матеріали міжнародної конференції: The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings
c.161-164
252
Тези
Sustainability values: new product differentiator


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: матеріали міжнародної конференції
c.69-71
253
Тези
Sustainable energy management: multiple-perspective approach


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Economy and society: a modern foundation for human development: Proceedings of II International Scientific Conference
c.135-136
254
Розділ монографії
The development of agricultural sector of Ukraine in conditions of European integration processes


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.380-397
255
Наукова стаття
The New Silk Road for Ukraine: Economic Potential and Prospects


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
roceedings of 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences
c.49-57
256
Тези
Topical issues analysis of competitiveness of regions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
c.174-177
257
Наукова стаття
Value chain development in sustainable business


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
258
Наукова стаття
Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах евроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.146-158
259
Тези
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємства як умова забезпечення сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
260
Тези
Взаємозв’язок інвестиційного контролінгу та корпоративних фінансів підприємств молокопереробної галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2017
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
261
Тези
Волонтерство в Україні: сучасна роль і значення для майбутнього


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2016
Актуальні проблеми соціально-трудових відносин: Матеріали конференції
262
Тези
Выбор локации для логистического центра как стратегическое преимущество


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
263
Тези
Гендерна нерівність в підприємництві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
264
Монографія
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Колот А. М.
2017
Київ: КНЕУ (для монографій)
265
Тези
Глобалізація і конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.12-19
266
Тези
Дивідендний потенціал як чинник поліпшення інвестиційної привабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Василенко Владислав Павлович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
267
Тези
Документальне забезпечення реалізації функціїінвестиційного контролінгу на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2017
Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.192-194
268
Наукова стаття
Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Филюк Галина Михайлівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-13
269
Навчальний посібник
Економіка підприємства: навчальний посібник: тренінг-курс.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Піменова Олена Володимирівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
270
Тези
Етапи стратегічного управління людськими ресурсами підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Харченко Надія
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.150
271
Тези
Ефективне використання земель як фактор забезпечення національної продовольчої безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
272
Наукова стаття
Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи «Прозорро»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-87
273
Тези
Злиття та поглинання як провідні форми агропромислової інтеграції підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: Міжнародна наукова конференція
c.355-357
274
Тези
Інституційне забезпечення корпоративного управління в контексті становлення інтегрованих корпоративних структур в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
275
Наукова стаття
Інформаційні технології в системі чинників ефективної діяльності персоналу сучасної економічної системи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Абрамович Ігор Олександрович
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
c.361-369
276
Тези
Комітет з інвестування як елемент контролінгу інвестицій на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2017
Сімнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
277
Наукова стаття
Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.15-22
278
Тези
Корпоративное управления в Азербайджане


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гурбанов Руфат
2016
Экономические науки: материалы Международной научно-практической конференции молодых исследователей
279
Наукова стаття
Корпоративное управления в Азербайджане


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гурбанов Руфат
2016
Новости Азербайджанской Национальной Академии Наук. Серия Экономика
c.93-98
280
Наукова стаття
Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2016
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць
281
Тези
Креативність в системі управління підприємством


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
282
Тези
Майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2017
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: матеріали конференції
c.25-26
283
Тези
Механізм погодження інвестиційних проектів на молокопереробних підприємствах України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2017
Економіка підприємства: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
284
Наукова стаття
Молоді професіонали на ринку праці: проблееми гармонізації особистого життя та трудової діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Несевра Анна Ігорівна
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
c.49-60
285
Тези
Направления влияния корпоративной социальной ответственности на конкурентоспособность предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
Икеагвуани Эммануэль Кхима
2017
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
286
Тези
Необхідність удосконалення корпоративного управління на підприємствах аграрного сектору України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2016
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.118-121
287
Наукова стаття
Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Заїчко Олена
2016
Науковий журнал: Вісник економічної науки України
c.52-56
288
Наукова стаття
Організаційне забезпечення реалізації механізму контролінгу на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Економіка і регіон
289
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Подшивалов Ілля
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.14-22
290
Наукова стаття
Основні етапи становлення та тенденції розвитку вітчизняного ринку злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.91-94
291
Тези
Основні функції та принципи формування і використання акціонерного капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
292
Наукова стаття
Особливості прийняття рішень щодо реалізації інвестиційних проектів у транснаціональних корпораціях в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету
c.19-25
293
Тези
Особливості становлення та розвитку ринку злиттів та поглинань в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2017
ономічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених
c.46-49
294
Наукова стаття
Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компании


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.126-135
295
Наукова стаття
Передумови забезпечення сталого розвитку підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Економічний простір: збірник наукових праць
c.220-229
296
Тези
Перехресне субсидування в галузі електроенергетики – бар’єр для розвитку конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2017
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-138
297
Тези
Перспективи розвитку сільського господарства України: інноваційний вектор


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства: матеріали міжнародного наукового семінару
c.78-81
298
Наукова стаття
Порівняльна оцінка факторів розвитку ринку праці України в контексті стратегії «Європа 2020»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Ганнич Єлизавета Ігорівна
2017
Ринок праці та зайнятість населення
c.13-20
299
Наукова стаття
Практичні аспекти використання імітаційного моделювання у ході прийняття рішення щодо реалізації інвестиційних проектів на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2017
Інноваційна економіка
300
Тези
Проблеми визначення рентних платежів на нафту в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Крочак Марія Сергіївна
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
301
Тези
Проблеми і перспективи розвитку логістичної інфраструктури елеваторного господарства в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
302
Тези
Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в контексті стимулювання інвестиційної активності підприємств молокопереробної галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
303
Тези
Проблеми олійно-жирових підприємств України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: Міжнародна наукова конференція
304
Тези
Прямі іноземні інвестиції як чинник формування конкурентних переваг реального сектора економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
305
Тези
Публічно-приватна інкорпорація в рамках сталого розвитку бізнесу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-78
306
Тези
Развитие Корпоративного Управления в Азербайджане


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гурбанов Руфат
2016
Экономические науки: материалы Международной научно-практической конференции молодых исследователей
307
Наукова стаття
Развитие Корпоративного Управления в Азербайджане


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гурбанов Руфат
2016
Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей
c.395-398
308
Наукова стаття
Регламентація трудових процесів в ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2017
Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
309
Тези
Регулювання зовнішніх ефектів як економічна функція держави


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
310
Наукова стаття
Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Похилюк Вікторія
2017
Ефективна економіка
311
Наукова стаття
Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.171-179
312
Монографія
Розвиток газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: теорія та практика


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Запухляк Іванна Богданівна
2016
Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
313
Тези
Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2017
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.163-167
314
Тези
Розвиток контрактного фермерства: досвід розвинених країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2017
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.172-175
315
Наукова стаття
Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Фінансовий контроль
c.28-37
316
Тези
Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
317
Тези
Роль економічної безпеки в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
318
Тези
Роль інвестицій у забезпеченні продовольчої безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної га- лузей АПК: Всеукраїнська науково-практична конференція
319
Наукова стаття
Роль социальной ответственности в повышении конкурентоспособности предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
Икеагвуани Эммануэль Кхима
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
320
Наукова стаття
Социальное предпринимательство как фактор качества жизни: эмпирический анализ в глобальном контексте


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2016
Innovative economics and managemen
321
Тези
Соціальне підприємництво у системі розвитку відповідального корпоративного управління в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: Круглий стіл (електронне видання)
c.55-56
322
Тези
Сталий розвиток в аграрному секторі економіки: досвід Польщі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
323
Тези
Сутність стратегічного управління людськими ресурсами та бар’єри його запровадження на українських підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2016
Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів. Матеріали конференції
324
Тези
Сучасне розуміння ефективності праці в умовах поширення інформаційно-комунікаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Абрамович Ігор Олександрович
2017
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
325
Тези
Сучасні аспекти розвитку корпоративного нагляду та контролінгу в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2017
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
c.183-185
326
Наукова стаття
Сущность социальной ответственности и ее значение в конкурентоспособности предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
Икеагвуани Эммануэль Кхима
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
c.353-360
327
Тези
Теоретичні засади дослідження конкурентної структури ринків


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
328
Наукова стаття
Теоретичні засади формування акціонерного капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
c.162-167
329
Наукова стаття
Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шпакович (Сєркова) Богдана
2017
Інвестиції: практика та досвід
330
Наукова стаття
Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Запухляк Іванна Богданівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.38-47
331
Наукова стаття
Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2017
Банківська справа
332
Тези
Умови реалізації інноваційного потенціалу підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
333
Наукова стаття
Фіктивізація людського капіталу та нові ризики в сфері зайнятості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2017
Науковий вісник Полісся
c.91-98
334
Тези
Формування конкурентних переваг підприємства з використанням системи електронних публічних закупівель


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
335
Тези
Формування стратегії забезпечення сталого розвитку підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
336
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Крочак Марія Сергіївна
2017
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка
337
Тези
Цифровий HR: міжнародні тенденції розвитку та особливості впровадження в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Абрамович Ігор Олександрович
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.121-122
338
Тези
Чинники фіктивізації людського капіталу в сфері науки та освіти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2017
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-39
339
Тези
Чотиривимірна освіта як важливий чинник конкурентоспроможності країни в умовах цивілізаційних викликів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
340
Навчальний посібник
Экономика предприятия. Практикум


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Андреюк Наталія Вікторівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
341
Тези
Гідна праця як імператив людського розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Кіровоградський національний технічний університет
c.9-11
342
Наукова стаття
Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2015
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
343
Тези
«Зона комфорта» в период изменений


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Проблеми планування в ринкових умовах: матеріали міжнародної наукової конференції
c.67-69
344
Тези
Competitive form cooperative interaction between enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
345
Тези
Conceptual model of monitoring the implementation of the mechanism of mergers and acquisitions


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Сучасне співробітництво і партнерство в суспільстві: матеріали міжнародної конференції
346
Тези
Corporate social responsibility (CSR) & creating shared value (CSV): which is better for socio-economic development of enterprises in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
347
Наукова стаття
Decent work and human development: Interrelation and interdependence


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2016
Economics & Education
c.44-49
348
Розділ монографії
Development of agricultural sector of ukraine in conditions of european integration processes


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.380-398
349
Тези
Due Diligence: a foundation for successful mergers and acquisitions


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.63-65
350
Тези
Education for sustainable development: practical applications


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.246-249
351
Наукова стаття
Innovative reserves of increase in cash flow from investing activity of enterprises of brewing industry in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Publishing House WSZiA
c.201-205
352
Наукова стаття
Mergers and acquisitions processes in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
353
Наукова стаття
Outsourcing as a method of overcoming the depression


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2015
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
c.107-111
354
Розділ монографії
Partnership as a factor in increasing competitiveness of companies


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.5-22
355
Тези
Peculiarities of applicatioon of cash flow waterfall method in cash flow management of a company


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Problems and prospects of territories socio-economic development: material of conference proceedings
c.44-47
356
Наукова стаття
Problems of investment maintenance of agricultural enterprises and the ways of its solutions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
Studia i Materiały
357
Наукова стаття
Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.33-38
358
Розділ монографії
State support as a priority of institutional guarantee of agribusiness development: analysis of German experiences


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
359
Тези
Sustainability accounting: new approach to information disclosure


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.153-155
360
Тези
The Great Silk Road as a Key Economic Link Connecting the Caspian Region and Europe


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Young Researchers dedicated to 93th Anniversary of the National leader of Azerbaijan: Міжнародна наукова конференція
361
Тези
The Role of Ukraine in Restoring the Historic Silk Road


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
362
Наукова стаття
Tools for analyzing cash flows from investing activities of enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Publishing house «BREEZE»
c.403-407
363
Наукова стаття
Tourism aspect in regional economic development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2016
Tourism and hospitality studies
c.52-64
364
Тези
Альтернативні види зайнятості та їх значення у трансформації ринку праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.154-156
365
Наукова стаття
Аналіз джерел формування та напрямів використання грошових потоків підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.215-223
366
Тези
Аналіз досвіду Румунії в становленні та розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.186-188
367
Тези
Аналіз застосовності методів прогнозування, оцінки та управління ризиками в умовах непередбачуваності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
368
Тези
Аналіз рівня якості управління грошовими потоками підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.236-238
369
Наукова стаття
Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Скопенко Н.С.
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
370
Наукова стаття
Архетипи рушійних сил злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.198-206
371
Тези
Бар’єри досягнення високої ефективності об’єднання компаній шляхом злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Проблеми планування в ринкових умовах: матеріали міжнародної наукової конференції
c.50-52
372
Наукова стаття
Бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств та їх подолання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Науковий вісник: Економіка і регіони Полтавського національного технічного університет імені Юрія Кондратюка
c.10-15
373
Тези
Виды управления недвижимостью: взаимосвязи и функции


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
c.49-50
374
Наукова стаття
Влияние корпоративной социальной ответственности на социально-экономическое развитие предприятий: обзор зарубежных иследований


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Economics, management, law: problems of establishing and transformation
375
Тези
Волонтерство, як засіб розвитку та збереження людського капіталу в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.158-160
376
Тези
Вплив глобалізації світової економіки на ринок праці України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.37-39
377
Тези
Вплив міжнародного податкового співробітництва на розвиток оподаткування корпорацій в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.44-48
378
Наукова стаття
Впровадження та оцінювання програмно-цільового управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.158-166
379
Наукова стаття
Державна підтримка як пріоритетний напрям інституційного забезпечення розвитку агробізнесу: аналіз досвіду розвинених країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-14
380
Тези
Діагностування ризиків на стадіях життєвого циклу товарів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Скопенко Н.С.
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.29-32
381
Наукова стаття
Доктрина трудового права в «эру глобализации»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Visegrad journal on human rights
c.72-78
382
Наукова стаття
Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.205-214
383
Навчальний посібник
Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум (для навчання в комп’ютерному класі)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2016
ВПЦ "Київський університет"
384
Наукова стаття
Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Економіка та держава
c.84-88
385
Наукова стаття
Економічна безпека – важлива функція підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.93-101
386
Наукова стаття
Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.13-20
387
Тези
Економічна і соціальна ефективність енергозбереження на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.28-30
388
Тези
Ендавмент-фонди як додаткове джерело фінансування академічної діяльності університетів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки. Збірник наукових праць
389
Тези
Ефективність корпоративної соціальної відповідальності на пикладі корпорації Amway


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.155-157
390
Наукова стаття
Живучість як характеристика підприємства в умовах непередбачуваності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
ВПЦ "Київський університет"
391
Тези
Завдання менеджменту персоналу у зростані ефективності використання основних засобів промислового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.142-144
392
Наукова стаття
Застосовність методів прогнозування та управління ризиками в умовах непередбачуваності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.183-191
393
Тези
Застосування технології управління знаннями для соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.255-260
394
Тези
Заходи щодо управління робочим капіталом як напрямок оптимізації грошових потоків вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
395
Наукова стаття
Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.105-108
396
Тези
Злиття та поглинання як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
c.135-138
397
Тези
Значення та розвиток хедхантингу в Україні: ІТ-спеціалісти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Степчук К. О.
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.168-170
398
Тези
Значення управління робочим капіталом підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
399
Наукова стаття
Інвестування у зерносховища: порівняння та вибір альтернативних варіантів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
400
Наукова стаття
Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.20-28
401
Наукова стаття
Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.216-226
402
Тези
Інноваційно-інвестиційні проекти як напрям формування стратегії сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.174-177
403
Наукова стаття
Інституційна монополія в українській економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
c.164-169
404
Монографія
Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
405
Тези
Інтелектуальна міграція молоді закордон


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.156-158
406
Тези
Інформаційні технології в системі сучасних чинників кон’юнктури ринку праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.78-81
407
Наукова стаття
Класифікація нерухомого майна для потреб оцінки і управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
408
Наукова стаття
Компаративний аналіз методик оцінювання ефективності злиттів та поглинань: світовий та вітчизняний досвід


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.74-79
409
Тези
Контроль в господарській діяльності франчайзингових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
410
Наукова стаття
Концептуальная модель мониторинга реализации механизма слияний и поглощений


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Международный научный журнал «Novation»
411
Тези
Концепція сталого розвитку крізь призму гуманізації праці: доктринальний підхід


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
c.38-41
412
Тези
Корпоративна реструктуризація як інструмент забезпечення формування економіки знань в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.63-65
413
Тези
Корпоративне управління підприємств України у системі міжнародних економічних відносин


Економічний факультет
Економіка підприємства
Василенко Владислав Павлович
2016
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
414
Наукова стаття
Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2015
Банківська справа
c.52-58
415
Тези
Методи оцінювання внесків до статутного капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2016
Mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016»
416
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
Купалова Галина Іванівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
417
Наукова стаття
Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Бізнес Інформ
418
Наукова стаття
Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.135-144
419
Тези
Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування корпорацій: стан та перспективи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-97
420
Наукова стаття
Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.14
421
Тези
Мотивація розвитку персоналу як функція мнеджменту


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.41-42
422
Тези
Найперспективніші професії XXI століття


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
c.183-185
423
Наукова стаття
Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.41-43
424
Тези
Напрями розвитку спільної сільськогосподарської політики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Проблеми пданування в ринкових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.5-7
425
Тези
Напрямки розвитку спільної сільськогосподарської політика ЄС


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2016
Проблеми планування в ринкових умовах: матеріали міжнародної наукової конференції
c.27-30
426
Тези
Наслідки відміни сертифікації зерноскладів: позитивні аспекти та очікування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція.
c.135-137
427
Наукова стаття
Нематеріальні чинники формування вартості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.42-50
428
Наукова стаття
Непередбачуваність в системі понять «невизначеність – ризик»


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць
c.5-12
429
Наукова стаття
Непередбачуваність як характеристика умов функціонування підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.175-187
430
Тези
Нові виклики ринку праці і проблеми конкурентоспроможності людського капіталу в майбутньому


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-30
431
Тези
Оосбливості корпоративної культури на підприємствах ІТ-сектору


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.167-169
432
Наукова стаття
Оподаткування корпорацій в контексті приєднання України до плану BEPS: вектори ймовірних змін


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.53-60
433
Наукова стаття
Оптимізація ключових параметрів діяльності франчайзингових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.167-174
434
Тези
Організаційна структура бізнес-моделі підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Економіка підприємства: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
435
Наукова стаття
Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.26-33
436
Автореферат
Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
437
Навчальний посібник
Організація виробництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
Микитюк Оксана Петрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
438
Тези
Особливості визначення конкурентоспроможності регіонів України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.169-171
439
Тези
Особливості конкурентоспроможності регіонів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
440
Наукова стаття
Оцінка вартості складської нерухомості при кредитуванні: методологічні аспекти та проблеми взаємодії заінтересованих осіб


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2016
Банківська справа
c.99-112
441
Тези
Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.172-174
442
Наукова стаття
Оцінка ефективності управління складською нерухомістю в інвестиційному аспекті


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
«Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали конференції
c.72-75
443
Тези
Оцінювання ефективності злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
444
Тези
Педагогічний аспект управління якістю освіти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Classic University in the Context of Challenges of the Epoch: Матеріали міжнародної конференції
445
Тези
Переваги застосування системи грейдів для оплати праці персоналу великих державних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.64-66
446
Тези
Переваги і недоліки працевлаштування емігрінтів з України в Канаді


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
c.176-178
447
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
448
Тези
Проблема перехресного субсидування у галузі електроенергетики та шляхи її розв’язання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
449
Наукова стаття
Проблематика управління нерухомістю та її зв’язок із стратегічним управлінням підприємством


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2016
Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації
450
Тези
Проблеми визначення економічної сутності та ролі статутного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2016
Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси: стан та розвиток: Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.111-113
451
Наукова стаття
Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.122-131
452
Тези
Проблеми працевліштування випускників-економістів в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.162-164
453
Наукова стаття
Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-11
454
Тези
Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці: Матеріали міжнародної конференції
c.280-282
455
Тези
Проблеми та перспективи розвитку конкуренції в галузі електроенергетики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
c.252-254
456
Наукова стаття
Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Кундєєва Г. О.
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.132-140
457
Наукова стаття
Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.163-175
458
Тези
Раціональність та актуальність впровадження концепції безумовного основного доходу в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гребенік А. В.
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.136-138
459
Наукова стаття
Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.109-114
460
Наукова стаття
Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2016
Банківська справа
c.39-44
461
Наукова стаття
Результативність злиттів і поглинань в аграртому секторі економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Економіка АПК
c.122-128
462
Наукова стаття
Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Бізнес Інформ
c.179-184
463
Тези
Ризики процесів злиття та поглинання підприємств в України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.234-236
464
Тези
Розвиток КСВ у зарубіжній практиці: змішана модель фінансування бізнес-освіти в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-17
465
Тези
Розвиток малого та середнього підприємництва в аграрному секторі економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2016
Проблеми пданування в ринкових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.103-104
466
Тези
Розвиток системи корпоративного аудиту та внутрішнього контролю в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.19-21
467
Тези
Розвиток та значення освіти онлайн


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.150-150
468
Тези
Розробка кадрової стратегії промилового підприємства в умовах обмеженості фінансових ресурсів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Похилюк Вікторія
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.132-134
469
Тези
Роль реінжинірингу бізнес-процесів підприємств у забезпеченні сталого розвитку економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна

2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.143-144
470
Тези
Синергетичний ефект як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2015
Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів. Матеріали конференції
471
Матеріали конференції
Соціальна відповідальність університету: нові виклики і завдання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.256-258
472
Тези
Соціальні інвестиції на підприємстві: принципи контролінгу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
Економіка підприємства: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
473
Тези
Соціально-відповідальний маркетинг (СВМ) щодо персоналу (на прикладі ПАТ "Карлсберг Україна")


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.134-136
474
Тези
Стратегічне планування на генеруючих підприємствах електроенергетики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2016
Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: матеріали міжнародної конференції
c.117-121
475
Наукова стаття
Стратегія розвитку компаній шляхом злиття та поглинання


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Причорноморські економічні студії
c.100-103
476
Навчальний посібник
Сучасна фірма: виклики та управління змінами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна

2016
ВАДЕКС
477
Тези
Сучасний стан ринку праці і перспективи розвитку нових професій в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
478
Наукова стаття
Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
c.83-91
479
Тези
Сучасні акценти працевлаштування у професійних сферах з найвищою конкуренцію


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.148-150
480
Тези
Сучасні напрями антикризового менеджменту персоналу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Демченко Ксенія Валентинівна
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.97-100
481
Тези
Сучасні тенденції розвитку франчайзингових підприємств як способи підвищення їх конкурентоспроможності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.180-182
482
Тези
Сценарний аналіз ризиків інвестування у елеватори (зерносховища)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2016
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
483
Наукова стаття
Теоретико-прикладные аспекты функционирования государственных предприятий в современной экономике


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Государственный аудит
c.50-54
484
Наукова стаття
Теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Василенко Владислав Павлович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.79-88
485
Наукова стаття
Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.4-10
486
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності статутного капіталу підприємства на основі поліпшення законодавчого регулювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2016
Регіональна економіка
c.131-135
487
Тези
Управління брендами університетів з використанням крауд-маркетингу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали міжнародної конференції
c.294-298
488
Наукова стаття
Управління знаннями як перспективний напрям соціально-економічного розвитку підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Молодий вчений
489
Наукова стаття
Фактор робочого капіталу як елемент контролінгу інвестиційної діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Козловський Адріан Тарасович
2016
ВПЦ "Київський університет"
490
Тези
Фінансове забезпечення злиттів та поглинань вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: матеріали міжнародної конференції
c.180-181
491
Тези
Формування товарного асортименту підприємства на основі концепції життєвого циклу продукту


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
492
Наукова стаття
Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу


Економічний факультет
Економіка підприємства

Грішнова Олена Антонівна
2016
Ринок праці та зайнятість населення
c.8-12
493
Наукова стаття
Шляхи використання результатів аналізу в управлінні статутним капіталом


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2016
Сборник научных трудов Sworld
494
Тези
Шляхи вирішення проблем зайнятості населення в селах, малих та монофункціональних містах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Захарченко В. В.
2016
Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Міжнародна науково конференція.
т.1 c.142-144
495
Наукова стаття
Шляхи реструктуризації агропромислових підприємств в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.227-232
496
Тези
Динаміка професійного навчання на підприємствах енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.343-347
497
Тези
Імплементація нової економічної політики у сфері корпоративного управління та реструктуризації підприємств в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-21
498
Тези
Інноваційна діяльність підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції: Міжнародна конференція
т.1 c.76-78
499
Розділ монографії
М.І.Туган-Барановський про конкуренцію та монополію


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
К.: НАН України, Інститут економіки та прогнозування
c.258-273
500
Тези
Оптимізація витрат вхідного логістичного ланцюга в умовах рецесії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.164-173
501
Тези
Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств: досвід США


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.263-268
502
Тези
Формування стратегії сталого розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.367-371
503
Тези
Формування товарного асортименту підприємства на основі концепції життєвого циклу продукту


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.202-207
504
Тези
About the market-oriented economy and the consequences of its development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2015
Information technologies and management:International scientific conference
т.13 c.228-229
505
Тези
Comparative Evaluation of the Favourability of Business Environment in Ukraine, Latvia and other European Countries


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2015
Management Horizons in Changing Economic Environment Visions and Challenges: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.259-270
506
Наукова стаття
Current Development of Meat-Processing Industry in Ukraine: Tendencies, Problems and Strategies for Solution


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2015
European Researcher
т.98 c.637-646
507
Тези
Cоціальне інвестування в стратегії розвитку підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.152-155
508
Наукова стаття
Empirical study of the comfort of living and working environment – Ukraine and Europe: comparative assessment


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2015
Journal of International Studies
т.1 c.67-80
509
Тези
Enterprise risk management policy


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2012
Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.415-416
510
Наукова стаття
How to choose techniques assessing the effectiveness of management of socio-economic development of enterprise in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.1 c.326-322
511
Наукова стаття
Innovative Infrastructure of Entrepreneurship Development


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Гончарова Ольга Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.159 c.72-76
512
Наукова стаття
IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.17-23
513
Тези
Management of risks of investment in IT specialists as a way to heighten competitiveness of economy


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.118-120
514
Наукова стаття
Methods of aggregate valuation of the warehouse real estate by income approach


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Economics and management: problems of science and practice Collection of scientific articles
т.1 c.316-320
515
Тези
Methods of determination of Ukrainian business’ investment attractiveness


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2013
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.486-488
516
Наукова стаття
Modeling of the influence of different types of innovations on ukrainian sugar mills’labor productivity


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.115-125
517
Наукова стаття
Models of choosing of innovation strategic alternatives in publishing house


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.1 c.309-312
518
Наукова стаття
Positioning and structural analysis of the entities at the integrated structures of the business


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Modern Science – Moderní věda
т.1 c.47-51
519
Тези
Responsible marketing as a basis for a company’s competitiveness


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія та практика: матеріали науково-практичної конференції
c.173-174
520
Наукова стаття
Risks of investment in staff development: evidence from Ukrainian IT companies


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Ekonomia Miedzynarodowa
т.10 c.242-245
521
Наукова стаття
State support of agriculture: the analysis of an experience of Germany


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
т.2 c.19-30
522
Наукова стаття
The competent potential formation in the field of education: marketing aspect


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects
c.304-312
523
Тези
The estimation of the labour digital market development in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2015
Information technologies and management:International scientific conference
т.13 c.192-194
524
Тези
The problem of innovation and labor productivity interaction


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
“Science engineering and economic paradigm of modern society”: International scientific and practical congress
т.2 c.65-69
525
Тези
Ways of searching competitive advantages for modern firms


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»
т.1 c.114-117
526
Наукова стаття
Адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.55-59
527
Розділ монографії
Аналіз конкурентного середовища регіонів України та його вплив на якість життя населення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2015
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 c.47-59
528
Тези
Аналіз конкурентного середовища ТДВ "Житомирські ласощі"


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.185
529
Наукова стаття
Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.49-55
530
Тези
Аналіз ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.311-315
531
Тези
Взаємозв’язок корпоративної реструктуризації з сучасними концептуальними економічними положеннями


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.353-355
532
Наукова стаття
Виробництво біоетанолу як перспективний напрямок інноваційного розвитку цукрової галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.9 c.86-90
533
Наукова стаття
Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2014
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.10 c.102-108
534
Тези
Відповідальний маркетинг в системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.251-254
535
Наукова стаття
Відповідальний маркетинг як напрям забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.383-390
536
Наукова стаття
Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
т.2 c.102-112
537
Наукова стаття
Вплив інституційних бар’єрів на ділову активність вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2014
Інноваційна економіка
т.5 c.120-126
538
Тези
Врахування ризиків при обранні форми відтворення основних засобів на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шпакович (Сєркова) Богдана
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.400-401
539
Наукова стаття
Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.45-51
540
Тези
Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.122-124
541
Тези
Державно-приватне партнерство як механізм зменшення ризиків підприємств інноваційної сфери


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
542
Наукова стаття
Економічна теорія і економічна політика в Україні: відносна відособленість


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.27 c.3-12
543
Наукова стаття
Ефективність Наглядової ради промислових підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2014
Бізнес Інформ
т.12 c.473-478
544
Тези
Забезпечення розвитку бізнесу шляхом включення працівників до складу власників


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.189
545
Тези
Завдання менеджменту персоналу у зростанні ефективності використання основних засобів промислового підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шпакович (Сєркова) Богдана
2015
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
546
Наукова стаття
Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.6-10
547
Тези
Злиття та поглинання в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної га- лузей АПК: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.243
548
Тези
Злиття та поглинання в метугргійній галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162
549
Тези
Інвестиції у розвиток персоналу сфери інформацйних технологій як фактор підвищення конкурентоспрможності підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-3
550
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.21-23
551
Наукова стаття
Інвестиційна та управлінська привабливість комерційного нерухомого майна в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.230-233
552
Монографія
Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна


2015
Київ: КНЕУ (для монографій)
т.1 c.1-222
553
Тези
Інвестування у зерносховища в умовах національної економіки: стратегічні аспекти та перспективи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Соціально-економічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.99-102
554
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.110-120
555
Тези
Інноваційна стратегія як засіб збільшення конкурентних переваг видавництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.336-338
556
Наукова стаття
Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.44-49
557
Наукова стаття
Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в агарному секторі екноміки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.63-67
558
Наукова стаття
Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Інноваційна економіка
т.5 c.126-130
559
Наукова стаття
Інституціональний підхід до оцінювання ефективності злиттів та поглинань


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Фінансовий простір
т.3 c.87-92
560
Тези
Інституціональні чинники забезпечення структурних реформ в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2016
Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
561
Тези
Кейнсіанська модель стабілізаційної фіскальної політики: проблемні аспекти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.214-219
562
Тези
Класифікація фінансових ризиків підприємства і практика їх страхування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Демченко Ксенія Валентинівна
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.318-321
563
Тези
Классификация и разработка стратегий управления недвижимостью


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Общество и государство: актуальные проблемы управления: Матеріали конференції
т.1 c.43-45
564
Наукова стаття
Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжних ринків логістичних послуг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Кузнецова Марія Олександрівна
2015
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.6 c.10-15
565
Наукова стаття
Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кузнецова Марія Олександрівна
2015
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.6 c.312-314
566
Тези
Конкурентне середовище як головний чинник корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.371-376
567
Тези
Конкурентний ризик в управлінні конкурентоспроможністю підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.334-336
568
Наукова стаття
Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар’єрів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2015
569
Наукова стаття
Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Синенко В.
2015
Україна: Аспекти праці
т.1 c.3-7
570
Тези
Конкурентоспроможність підприємств України та шляхи її підвищення


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.188
571
Наукова стаття
Контролінг у корпоративному управлінні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.6-8
572
Тези
Контролінг як засіб довготривалої конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Україна і світ: діалог мов та культур: Міжнародна конференція
т.1 c.556-557
573
Наукова стаття
Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Проблеми економіки
т.1 c.232-241
574
Наукова стаття
Концептуальні засади науково-методичного забезпечення контролінгу в управлінні підприємством


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Ефективна економіка
т.2 c.3-4
575
Тези
Корпоративна соціальна відповідальність туристичних компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2015
Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону:Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162-165
576
Наукова стаття
Корпоративная социальная ответственность как обязательний элемент социально-экономического развития предприятий в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Modern problems of regional development
т.1 c.281-285
577
Наукова стаття
Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.51-59
578
Наукова стаття
Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.11-16
579
Тези
Людський капітал: домінанти прогресу у ХХІ столітті


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2014
Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства. Збірник матеріалів конференції
580
Наукова стаття
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2014
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.1 c.34-42
581
Навчальний посібник
Маркетинг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.2 c.1-110
582
Навчальний посібник
Маркетинг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-74
583
Тези
Маркетингові аспекти продажу послуг


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: Міжнародна конференція
т.1 c.645-647
584
Тези
Маркетингові інструменти формування попиту на туристичні послуги


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: Міжнародна конференція
т.1 c.648-650
585
Тези
Метод аналізу ієрархій для оцінювання ризику інвестицій у розвиток персоналу підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах: Міжнародна студентсько-аспірантська конференція
т.1 c.242-245
586
Навчальний посібник
Методика викладання економічних дисциплін


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Осокіна Валентина Василівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-126
587
Наукова стаття
Методика розрахунку ключових показників Фінансового стану підприємств відповідно до нової форми фінансової звітності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.469-473
588
Наукова стаття
Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.60-64
589
Наукова стаття
Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.60-65
590
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та основні вимоги до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-54
591
Навчальний посібник
Методологічні основи дослідження та практичної реалізації менеджменту. Розділ 2. (Менеджмент)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Філіпова С. В.
2015
Одеса:Астропринт
592
Навчально-методичний комплекс
Микроэкономика: Учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика предприятия»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-59
593
Тези
Модернізація елеваторів в Україні: необхідність та напрямки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
c.369-371
594
Тези
Модернізація системи управління виробництвом шляхом впровадження системи Lean production на підприємствах України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.191
595
Тези
Напрями підвищення ліквідності банківських установ


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект: Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.25-27
596
Тези
Недоліки оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.86-88
597
Тези
Нормативно-правове забезпечення розвитку франчайзингу в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.78-79
598
Тези
Нормативно-правове регулювання страхування у фінансуванні будівництва шляхом емісії цільових облігацій підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.364-367
599
Наукова стаття
Обґрунтування методики обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
Голованенко Микола Васильович
2014
Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки"
т.116 c.108-118
600
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.10 c.86-92
601
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.7-14
602
Наукова стаття
Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29-40
603
Тези
Особливості аутсорсингу як виду взаємовідносин між підприємствами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Петренко К. В.
2015
Перспективні напрями наукових досліджень: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.93-94
604
Тези
Особливості врахування інвестиційного ризику при проектному аналізі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Похилюк Вікторія
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.178-181
605
Наукова стаття
Особливості інвестування у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.65-69
606
Тези
Особливості інноваційної діяльності підприємств АПК України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Проблеми сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.109-111
607
Тези
Особливості конкурентної політики у сфері АПК


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.214-215
608
Тези
Особливості організації співпраці творців об’єктів інтелектуальної власності та вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Похилюк Вікторія
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
609
Наукова стаття
Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Заїчко Олена
2014
Україна: Аспекти праці
т.8 c.10-14
610
Наукова стаття
Особливості оцінки складської нерухомості (елеваторів) для цілей управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.1 c.370-374
611
Наукова стаття
Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.3-8
612
Тези
Особливості страхування сільськогосподарських ризиків в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.325-327
613
Наукова стаття
Особливості сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського університету
т.2 c.221-229
614
Наукова стаття
Оценка складской недвижимости сравнительным подходом: проблемные аспекты


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
615
Наукова стаття
Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Економіка та держава
т.3 c.98-102
616
Наукова стаття
Оцінка синергетичного ефекту в угодах М&А


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна

2015
Економіка та держава
т.3 c.98-102
617
Наукова стаття
Оцінка соціально-економічного розвитку підприємства як індикатор ефективності діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.13 c.119-123
618
Наукова стаття
Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Інноваційна економіка
т.4 c.272-276
619
Навчальний посібник
Планування діяльності підприємства. Практикум


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
Пашнюк Леся Олегівна
Скопенко Н.С.
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-189
620
Тези
Побудова алгоритму реалізації механізму управління соціально-економічним розвитком підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Проблеми та перспективи розвитку науки: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.19-21
621
Наукова стаття
Поняття влади в корпоративному управлінні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.410-419
622
Тези
Проблема працевлаштування осіб з обмеженими можливостями в Україні та шляхи її вирішення


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.190
623
Тези
Проблеми ефективності реалізації конкурентної політики в Україні та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.186-187
624
Тези
Простої роботи і виробництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Управлінські науки в сучасному світі: Наукова міжнародна конференція на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І.
т.1 c.60-61
625
Матеріали конференції
Публічно-приватне партнерство як основа інвестиційного забезпечення сталого розвитку регіону


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки. Збірник наукових праць
c.378-382
626
Тези
Пути улучшения процесса оценки рисков при инвестициях в развитие персонала предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Экономика и современный менеджмент: теория и практика: Международная конференция
c.109--114
627
Наукова стаття
Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.34-38
628
Тези
Ризики не інвестування у розвиток персоналу: причини та особливості


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Праці міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»
т.1 c.5-7
629
Наукова стаття
Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.454-462
630
Наукова стаття
Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу: класифікація та причини виникнення


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.9 c.169-172
631
Тези
Розвиток лізингу в Україні як важлива складова відтворення основних засобів підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.196
632
Тези
Розвиток основних складових інноваційної інфраструктури


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.184-188
633
Наукова стаття
Розвиток персоналу сфери інформаційних технологій: поняття, особливості та сучасний стан в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.20 c.85-90
634
Тези
Розвиток системи оподаткування вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.145-148
635
Наукова стаття
Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектору економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.91-103
636
Тези
Роль соціального в економічному розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна

2014
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.89-91
637
Наукова стаття
Самострахування як метод управління ризиками підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Похилюк Вікторія
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
638
Наукова стаття
Система моніторингу процесів злиття та поглинання


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.9 c.78-84
639
Тези
Система страхування депозитів як передумова забезпечення фінансової стійкості національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.318-320
640
Навчальний посібник
Соціальна відповідальність


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Колот А. М.
2015
КНЕУ
т.1 c.1-519
641
Тези
Стан зовнішньої торгівлі продуктами м’ясопереробної галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2015
Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: Міжнародна конференція
т.1 c.85-88
642
Тези
Стан і тенденції розвитку процесів злиття і поглинання у банківській сфері економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.330-336
643
Тези
Стан та напрями удосконалення системи оплати праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект: Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.79-82
644
Навчально-методичний комплекс
Стратегічне управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Микитюк Оксана Петрівна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-74
645
Тези
Стратегія зниження рівня монополізації української економіки як основа підвищення рівня її конкурентоспроможності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.7-12
646
Тези
Страховий захист аграрних підприємств України як передумова їх ефективного господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
647
Наукова стаття
Сутність та особливості ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Інноваційна економіка
т.5 c.120-125
648
Наукова стаття
Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
Демченко Ксенія Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.28-34
649
Наукова стаття
Сучасні характеристики соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.20 c.136-142
650
Наукова стаття
Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м’ясопереробній галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2015
Економіка та держава
т.10 c.134-138
651
Тези
Теоретичні аспекти забезпечення живучості підприємства в умовах невизначеності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.306-311
652
Наукова стаття
Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович

2014
Наукові праці НДФІ
c.153-158
653
Наукова стаття
Теоретичні засади антикризового управління підприємством


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
ВПЦ "Київський університет"
т.13 c.8-15
654
Тези
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "cоціальні ресурси підприємства"


Економічний факультет
Економіка підприємства
Ковальчук Олександр Іванович
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.187
655
Розділ монографії
Трансакційні витрати фірми в умовах економічної нестабільності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2015
ПП "Аутдор-Шарк"
c.89-114
656
Тези
Удосконалення застосування ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.253-255
657
Наукова стаття
Управління акціонерним капіталом підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
658
Тези
Управління ризиками інноваційної діяльності на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.123-125
659
Тези
Управління ризиками реалізації інвестиційних проектів підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
660
Тези
Управлінські технології соціально-економічного розвитку підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2015
Проблеми сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.96-98
661
Тези
Фактори впливу на виручку від реалізації товару


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект: Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.31-33
662
Наукова стаття
Фактори ризику при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Збірник наукових статей "Управління розвитком"
т.1 c.44-50
663
Наукова стаття
Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Брінцева Олена Григорівна
2015
Демографія та соціальна економіка
т.1 c.90-101
664
Розділ монографії
Фінансово-економічні показники ефективності управління комерційним нерухомим майном підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія
c.312-326
665
Наукова стаття
Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.136-138
666
Тези
Франчайзинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.254-259
667
Наукова стаття
Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства

Гончарова Ольга Миколаївна
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.34-38
668
Тези
Шляхи створення стратегічних конкурентних переваг підприємств м'ясо-молочної галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.99-101
669
Тези
Якість як основа підвищення конкурентоспроможності продукції


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Україна і світ: діалог мов та культур: Міжнародна конференція
c.558-559
670
Наукова стаття
Assessment of the impact of innovations on labor productivity in domestic enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
The Advanced Science Journal
т.4 c.24-30
671
Наукова стаття
Conceptual model of socio-economic developement of the enterprise


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-137
672
Наукова стаття
Economic analysis of enterprises of the book-publishing industry


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Бізнес Інформ
т.4 c.180-187
673
Тези
Formation of the concept "socio-economic development" for enterprises in modern conditions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
674
Наукова стаття
Information technologies within the system of novel factors of labour productivity growth: trends and paradoxes


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2014
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.462-469
675
Тези
Innovations planning system


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Applied sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings
т.1 c.197-198
676
Наукова стаття
Labor productivity index decomposition analysis and the innovation-driven methods of its improvement on sugar plant


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.2 c.325-335
677
Навчально-методичний комплекс
Microeconomics: training-methodology complex for students specialization «Business economics»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
Видавництво “Науковий світ”
c.1-51
678
Наукова стаття
Organizational framework for the system of crisis corporate governance


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
The Advanced Science Journal
т.5 c.100-103
679
Наукова стаття
Priorities for innovation development of Ukrainian enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
Informacijos mokslai
т.68 c.7-22
680
Наукова стаття
Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2014
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
c.69-77
681
Тези
Publishing enterprise innovation activity risks classification


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Naukowa przestrzen europy -2014
т.8 c.3-5
682
Тези
Socio-economic inequality of population as a factor of human development: case of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2014
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.205-206
683
Наукова стаття
The Corporate Governance Systems Transformation During the Financial Crisis Economic


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович

2013
Herald of the Donbas. Quarterly Scientific Journal
т.4 c.156-159
684
Тези
The problem of innovation and labor productivity interaction


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
“Science engineering and economic paradigm of modern society”: International scientific and practical congress
т.2 c.65-69
685
Наукова стаття
Анализ механизма формирования КСО на примере нефтеперерабатывающего предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Экономика и управление: научно-практический журнал
т.2 c.85-89
686
Наукова стаття
Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бізнес Інформ
т.8 c.6-10
687
Наукова стаття
Аналіз інноваційної активності підприємств цукрової галузі


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.63-68
688
Тези
Аналіз проблем працевлаштування представників музичної сфери в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.3-4
689
Тези
Антикризове управління на підприємствах цукрової промисловості України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.200-201
690
Наукова стаття
Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.149-163
691
Наукова стаття
Вибір стратегії подолання бар'єрів входу у галузь


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.396-405
692
Наукова стаття
Влияние инноваций на производительность труда: аналитический обзор зарубежных исследований


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
European Researcher
т.2 c.219-225
693
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.106-116
694
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.2 c.106-116
695
Наукова стаття
Вплив злиттів та поглинань на розвиток економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.6 c.53-57
696
Наукова стаття
Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.12-17
697
Тези
Врахування ринкових умов при визначенні ставок дисконту та капіталізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2013
Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України
т.1 c.97-98
698
Тези
Государственно-частное партнерство как элемент обеспечения развития жилищно-коммунальной инфраструктуры


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Материали по IV Международной научно-практической конференции «Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований»
т.1 c.8-11
699
Тези
Государственное регулирование банковского сектора: количественная оценка


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна

2014
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета «Устойчивое развитие: общество и экономика»
т.1 c.81-83
700
Наукова стаття
Депозитарна система України: механізм функціонування, основні проблеми та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.34-44
701
Тези
Дефініція категорії "соціально-економічний розвиток підприємства"


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.255-260
702
Наукова стаття
Дефініція категорії «соціально-економічний розвиток підприємства»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.450-454
703
Тези
Деякі аспекти процесів злиття та поглинання вітчизняних компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.266-270
704
Наукова стаття
Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.69-72
705
Наукова стаття
Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.57-61
706
Тези
Досвід розвинених країн у використанні селянської праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.209-214
707
Тези
Еволюція та трансформаційний розвиток інтегрованих структур економіки інформаційного суспільства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.384-386
708
Наукова стаття
Економічна сутність провідного елементу господарювання в системі сучасних аграрних відносин


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.202-210
709
Тези
Ефективність управління життєвим циклом товару


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.12 c.194-195
710
Тези
Злиття та поглинання організацій: аналіз теоретичних положень


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.198-199
711
Наукова стаття
Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.48-50
712
Наукова стаття
Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2014
Український соціум
т.1 c.99-105
713
Тези
Интернет-маркетинг как фактор инновационного развития современного издательства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Сборник материалов XIII международной научно-практической конференции Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития
т.1 c.104-109
714
Наукова стаття
Информационно-методическое обеспечение процесса управления инновационной деятельностью предприятий


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.3 c.228-233
715
Наукова стаття
Інвестиції в основний капітал підприємств України: стан, тенденції та джерела фінансування


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.122-128
716
Наукова стаття
Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.151 c.73-78
717
Наукова стаття
Інноваційний аспект конкурентоспроможності України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.36-39
718
Наукова стаття
Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможності видавничого підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.401-410
719
Тези
Інноваційні чинники підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.114-115
720
Тези
Іноземці на ринку праці України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.20-21
721
Наукова стаття
Інтеграція інноваційної діяльності в єдиний організаційно-управлінський процес підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Економічний простір
т.86 c.185-195
722
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
Козловський Адріан Тарасович
2014
Україна: Аспекти праці
т.1 c.3-8
723
Тези
Інформаційна складова інноваційних процесів на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.2 c.111-112
724
Наукова стаття
Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2014
Проблеми економіки
т.1 c.193-198
725
Монографія
Концепція розвитку сучасної корпорації на основі реалізації інтеграційної стратегії


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Новітня технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій: колективна монографія
т.1 c.36-45
726
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення людського, екологічного та економічного розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.15-22
727
Тези
Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.12-14
728
Наукова стаття
Корпоративное управление: методологические основы, модели и механизмы реализации.


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Экономика и предпринимательство
т.5 c.645-649
729
Наукова стаття
Меркетингові аспекти формування компетентного потенцілу в сфері освіти у сучасному інформаційному просторі


Економічний факультет
Економіка підприємства


2013
Менеджер
т.4 c.109-116
730
Наукова стаття
Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.51-57
731
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.22-28
732
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів ІІ курсу економічного факультету за програмою підготовки бакалавр


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Центр КНЛУ
т.1 c.1-26
733
Тези
Методологічне забезпечення механізму функціонування інтегрованих структур


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.289-292
734
Наукова стаття
Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна

2014
Бізнес Інформ
т.5 c.280-285
735
Наукова стаття
Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2013
Бізнес Інформ
т.10 c.80-85
736
Наукова стаття
Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної діяльності в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Міжнародної економіки та маркетингу
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Середа Валентина Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.62-66
737
Тези
Напрями інституціоналізації соціо-еколого-економічних форм господарювання в системі аграрних відносин (Досвід постсоціалістичних країн)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2014
Матеріали II Міжнародної конференції "Глобальні виклики для навколишнього середовища і русурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток (GCERECEEC’2014) , 2014.
т.1 c.209-214
738
Наукова стаття
Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.51-54
739
Наукова стаття
Нефінансові переваги від інноваційної діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Економіка і держава
т.2 c.92-95
740
Тези
Нормування праці на сучасних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.127-128
741
Наукова стаття
Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.28-34
742
Тези
Огляд міжнародних стандартів управління інноваційною діяльністю підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Праці міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»
т.1 c.79-81
743
Наукова стаття
Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бізнес Інформ
т.4 c.330-334
744
Наукова стаття
Оптимізація фінансування впровадження інновацій видавничими підприємствами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.107-111
745
Навчально-методичний комплекс
Организация производства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-73
746
Наукова стаття
Основні напрямки використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
т.1 c.254-261
747
Наукова стаття
Особенности использования модели экономической добавленной стоимости на машиностроительных предприятиях Украины // Экономика и менеджмент инновационных технологий


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Current problems in information and computational technologies
т.2 c.65-71
748
Наукова стаття
Особенности кризиса корпортивного управления акционерными предприятиями Украины


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.37-41
749
Тези
Особливості інтелектуальної еміграції студентів-економістів в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Несевра Анна Ігорівна
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.96-97
750
Наукова стаття
Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2013
Україна: Аспекти праці
т.7 c.3-8
751
Наукова стаття
Особливості ринку злиття та поглинання в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.418-425
752
Тези
Особливості соціально-трудових відносин при франчайзинговій формі організації підприємницької діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.17-19
753
Тези
Особливості соціального інвестування українських та зарубіжних компаній


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.24-25
754
Наукова стаття
Оценка государственного влияния на банковский сектор


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна

2014
Сборник с доклади от международна наукова конференция „Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи”
т.1 c.313-318
755
Наукова стаття
Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.59-65
756
Тези
Оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.187-188
757
Тези
Переваги та недоліки використання методів управління витратами на вітчизняних підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.12 c.196-197
758
Тези
Переваги та недоліки застосування методу «Cash flow waterfall» в управлінні грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.83-84
759
Наукова стаття
Передумови формування маркетингової стратегії розвитку внутрішнього туризму в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства


2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.272-274
760
Тези
Підвищення ефективності логістичних систем як фактор конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.119-122
761
Тези
Політичний чинник як одна з ключових передумов формування партнерських відносин між підприємствами в контексті Євроінтеграції України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна

2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.78-80
762
Тези
Поняття чутливості в аналізі впливу грошових потоків на інвестиційну діяльність підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»
т.1 c.270-273
763
Тези
Потенціал соціального капіталу організації як основа її економічного зростання


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.21-22
764
Тези
Поширення нових форм зайнятості на прикладі міста Біла Церква


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.156-157
765
Наукова стаття
Причини кризового стану підприємств цукрової галузі України та шляхи їх розв'язання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.6-10
766
Наукова стаття
Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.59-63
767
Тези
Проблеми впровадження інновацій на державних видавництвах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.298-300
768
Тези
Проблеми першого працевлаштування в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.163-165
769
Наукова стаття
Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.5-8
770
Наукова стаття
Прямі іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в умовах інноваційного розвитку України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.44-53
771
Наукова стаття
Развитие конкуренции на внутреннем рынке страны как основа обеспечения ее экономической безопасности.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2013
Political-legal and social-economic problems of society: materials of international scientific conference
т.1 c.67-73
772
Наукова стаття
Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2014
Демографія та соціальна економіка
т.1 c.85-96
773
Наукова стаття
Результативніть злиттів та поглинань в аграрному секторі економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Економіка АПК
т.10 c.122-128
774
Тези
Розробка системи маркетингового аудиту на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.191-192
775
Наукова стаття
Роль безвозвратных издержек в процессе выхода предприятия на внешний рынок:
теоретические аспекты


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.76-78
776
Тези
Роль колективнго договору в забезпеченні ефективної діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.67-69
777
Наукова стаття
Роль лізингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.133-139
778
Наукова стаття
Роль профорієнтації в оптимальному виборі майбутньої професії старшокласниками


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Надія
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.144-150
779
Наукова стаття
Роль фінансових посередників у розвитку національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.157-163
780
Наукова стаття
Світовий досвід використання інновацій у видавничій справі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.4 c.61-65
781
Тези
Сертифікація як засіб забезпечення якості продукції вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки” (24-25 січня 2014 р.)
т.1 c.52-56
782
Тези
Система контролінгу - фактор регулювання ефективностіпідприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.199-200
783
Наукова стаття
Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.118-122
784
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейській освітній простір


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.43-48
785
Тези
Соціальна відповідальність держави в контексті стійкого розвитку економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2013
Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.63-64
786
Монографія
Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2014
НУВГП (для монографії)
т.1 c.1-217
787
Наукова стаття
Соціальна відповідальність університетів України : порівняльний аналіз та основні напрями розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.11-18
788
Тези
Соціальні ефекти від інвестицій в людський капітал


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.108-110
789
Наукова стаття
Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види,особливості реалізації в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2013
Демографія та соціальна економіка
т.2 c.167-178
790
Тези
Соціальні чинники активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Економіка і управління: проблеми науки та практики
т.1 c.131-132
791
Тези
Стан та шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності ТДВ "Житомирські ласощі"


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.186-187
792
Наукова стаття
Стійкість як комплексна властивість підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.33-36
793
Наукова стаття
Стратегії управління інноваційною діяльністю та їх вплив на конкурентоспроможність видавництв


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Економіка. Фінанси. Право
т.1 c.14-22
794
Наукова стаття
Сутність та застосування методу "Cash Flow Waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Актуальні проблеми економіки
795
Тези
Сутність та роль барєрів мобільності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Надточій (Власова) Катерина Миколаївна
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.193-194
796
Тези
Суть та особливості ризиків соціально відповідального інвестування


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.9-10
797
Тези
Сучасна модель організаційно-функціонального механізму управління грошовими потоками підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.119-120
798
Наукова стаття
Сучасні тенденції в сфері управління комерційним нерухомими майном в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.39-46
799
Тези
Сучасні форми господарювання в аграрному секторі України в контексті сталого розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
Мазур Ірина Іванівна
2013
Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини: збірник наукових праць
т.1 c.53-55
800
Наукова стаття
Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.4-10
801
Наукова стаття
Теоретические основы корпоративного управления


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Проблемы современной экономики
т.2 c.238-244
802
Наукова стаття
Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.72-76
803
Наукова стаття
Теория инноваций и теория конкуренции: сущностное содержание и реалии новой экономики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Вестник Поволжского государственного университета. Серия «Экономика и управление»
т.3 c.24-34
804
Наукова стаття
Теорія і практика застосування аутсорсингу в Україні та світі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Похилюк Вікторія
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
т.13 c.88-95
805
Тези
Управління в секторі комерційної нерухомості України: напрямки та перспективи розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.43-44
806
Тези
Управління інноваційною діяльністю: основні причини невдач


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки
т.1 c.147-149
807
Навчальний посібник
Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
Гончарова Ольга Миколаївна

2014
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
т.1 c.1-217
808
Тези
Управління розвитком персоналу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»
т.1 c.107-108
809
Наукова стаття
Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2014
Проблеми економіки
т.2 c.211-218
810
Тези
Управлінські інновації як чинник підвищення продуктивності праці


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.263-265
811
Наукова стаття
Финансирование сделок по слиянию и поглощению компаний


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2013
Актуальные проблемы развития экономики России
т.20 c.18-27
812
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.46-51
813
Тези
Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основного капіталу підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.123-124
814
Тези
Формирование понятия «социально-экономического развития» для предприятий в современных условиях


Економічний факультет
Економіка підприємства
Римкіна Марина Сергіївна
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»
т.1 c.57-60
815
Тези
Формування корпоративних стратегічних платформ в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.99-100
816
Тези
Формування оптимальної структури капіталу


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Фінанси інституціональних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування
т.1 c.17-18
817
Наукова стаття
Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.18-22
818
Наукова стаття
Characteristic Aspects of Corporate Sector and Corporate Managment Models in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства

Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
European Science and Technology: International Research and Practise Conference
т.1 c.692-695
819
Тези
Clustering of Economic Entity // Information Technologies, Management and Society / The 11 International Conference Information Technologies and Management 2013. April 18-19, 2013. - ISMA University of Applied Sciences, Riga, 2013


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.194.0000
820
Наукова стаття
Contents and main characteristics of partnerships among business entities


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.1 c.125-133
821
Наукова стаття
Crisis in corporate governance as the main problem of crisis management on machine-building enterprises in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Applied sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings
т.4 c.139-141
822
Тези
Estimation of the system of crisis corporate governance


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.196-197
823
Наукова стаття
Fixed assets replacement as the basis of innovation processes in publishing


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
European Applied Sciences
т.8 c.195-199
824
Наукова стаття
Global economic crisis and is effects on innovation activity of Ukrainian enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Political science, international relations and security studies
т.1 c.280-290
825
Наукова стаття
Improvement of the investment climate in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2013
The 14th Doctoral Conference. Collection of papers
т.14 c.96-105
826
Тези
Improving labor productivity as an important factor for socio-economic growth


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Наука в современном мире: Матеріали наукової конференції
т.1 c.48-49
827
Тези
Information technologies as a labor productivity of increasing significance


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.192
828
Матеріали конференції
Information Technology as a Key of Enhance of Social Capital in the Enterprise


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
829
Наукова стаття
Investments: economic nature and classification


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
830
Наукова стаття
M&A market in current conditions


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.2 c.39-49
831
Монографія
Management Consalting for Business and Public Administration


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

Колот А. М.
2012
Cracow University of Economics Press
т.1 c.1-195
832
Наукова стаття
Model of enterprises restructuring // European Researcher


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Невідоме
т.42 c.437.0000
833
Тези
Monitoring as a key element of investment projects management


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.193-194
834
Тези
Monitoring of idustrial enterprise investment project


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Экономика и управление в XXI века: современные методы, формы и технологии: сборник научных статей
т.2 c.223-227
835
Наукова стаття
New paradigm of publishing houses innovative development in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Perspectives of Innovations, Economics and Business
т.13 c.92-100
836
Наукова стаття
Peculiarities of competition in the global outsourcing services market


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна

2013
Political science, international relations and security studies
т.1 c.296-306
837
Наукова стаття
Social comfort as authoritiessocial responsibility indicator


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.2 c.75-87
838
Наукова стаття
Systems approach as a tool for effective management of investment projects


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.1 c.101-109
839
Наукова стаття
The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Informacijos mokslai
т.63 c.31-43
840
Наукова стаття
The Use of Cluster Analysis in the Study of Commercial Banks Activity in Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна

2013
The 14th Doctoral Conference. Collection of papers
т.1 c.25-34
841
Наукова стаття
The Use of Cluster Analysis in the Study of Commercial Banks Activity in Ukraine // The 14th Doctoral Conference. Collection of papers: http://convention.vse.cz/media/Dokkonf/Material/Collection_2013.pdf


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Current problems in information and computational technologies
842
Наукова стаття
Trends of development of forms of economy in agricultural sector of Ukraine


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2013
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Journal of Financial Management and Accounting
т.1 c.5-14
843
Наукова стаття
Using the capabilities of business entities to solve the social problems of society


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст. Сборник наукчный статей
т.1 c.86-92
844
Монографія
Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
ТОВ «Лерадрук» (для монографій)
т.2 c.1-656
845
Наукова стаття
Адміністративні бар'єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2013
Економіка України
т.6 c.20-30
846
Наукова стаття
Американська модель селянського господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2013
АгроСвіт
847
Наукова стаття
Американська модель селянського господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2013
АгроСвіт
т.3 c.33-34
848
Тези
Анализ антикризисного корпоративного управления предприятиями отрасли машиностроения


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества: материалы III международной научно-практической конференции
т.1 c.73-77
849
Наукова стаття
Вдосконалення функціонування органів системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Наука й економіка
т.4 c.196-202
850
Наукова стаття
Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктиуризації металургійних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.100.0000
851
Наукова стаття
Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.2 c.210-217
852
Тези
Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на діяльність вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (м. Донецьк, 6 грудня 2013 року).
853
Тези
Вплив ризиків на ефективність процесу реструктуризації промислових підприємств// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери»


Економічний факультет
Економіка підприємства


2011
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Европейская наука ХХІ века-2007”
т.2 c.174.0000
854
Тези
Гірничо-металургійний комплекс України: стан і перспективи розвитку // VII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті»


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Невідоме
т.1 c.201.0000
855
Наукова стаття
Глобализация и развитие национальной экономики


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
2012
Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст. Сборник наукчный статей
т.1 c.18-28
856
Тези
Державне регулювання розвитку інтегрованих структур в економіці України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та публічне адміністрування"


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ділове та публічне адміністрування»
т.1 c.235-238
857
Тези
До питання оцінки ефективності використання власного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція
858
Наукова стаття
До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.53-59
859
Наукова стаття
Евросоюз или единое экономическое пространство: интеграционная дилема для Украины // Сборник научных трудов Эвразийского национального иуниверситета имени Л.Н. Гумильова


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Current problems in information and computational technologies
c.65.0000
860
Навчально-методичний комплекс
Економіка підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства

Микитюк Оксана Петрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-87
861
Наукова стаття
Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.48-50
862
Тези
Економічна безпека як фактор сталого розвитку економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.139-142
863
Наукова стаття
Економічні та нормативно – правові фактори розвитку партнерських відносин франчайзингових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.8-10
864
Тези
Економічні функції держави і конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки. Збірник наукових праць
865
Наукова стаття
Ефективність системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.312-319
866
Тези
Забруднення атмосфери в Україні: чинники, проблеми та наслідки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1 c.59-61
867
Наукова стаття
Изменение ценностных ориентаций современной молодежи и особенности ее мотивации к труду


Економічний факультет
Економіка підприємства

Грішнова Олена Антонівна
2012
Integration of higher education professionals into the labor market:national and international aspects
т.1 c.29-32
868
Наукова стаття
Инвестиционный климат Украины: реалии и перспекивы


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2013
Тенденции развития современного общества
т.1 c.43-52
869
Наукова стаття
Инновации и социально-экономическое неравенство


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.5 c.147-150
870
Наукова стаття
Инновационное развитие интегрированых структур как основа их устойчивости в системе рыночных отношений


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей
т.1 c.21-24
871
Тези
Интеллектуальный капитал как фактор повышения инновационной активности предприятия


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII международной научно-практической конференции. Минск: Изд-во МИУ
т.1 c.36-37
872
Тези
Использование концепции кайдзен в современном менеджменте для повышения производительности труда


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»
т.1 c.26-28
873
Наукова стаття
Использование преимуществ системы кайдзен для повышения производительности труда


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.122-126
874
Наукова стаття
Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
875
Тези
Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.99-102
876
Тези
Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.103-107
877
Наукова стаття
Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна
2013
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.182-191
878
Тези
Інноваційна реструктуризація підприємства та її загальні властивості // Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття: матеріали V Міжнародної студ. конф., 14-15 квіт. 2011 р.


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Невідоме
т.2 c.74.0000
879
Наукова стаття
Інноваційна складова нових університетів "третього покоління" // Міжнародний науковий вісник


Економічний факультет
Економіка підприємства

Ступницький Олексій Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
т.6 c.551.0000
880
Тези
Інноваційний розвиток економіки в умовах глобалізації // Сучасні системи економічних та суспільно-політичних відносин в умовах глобалізацій них процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 квітня 2010 року


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна

2010
Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. – Харків: Вид. ХНЕУ
т.1 c.419.0000
881
Тези
Інноваційні фактори управління конкурентоспроможністю вітчизняних видавництв


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Збірник матеріалів I міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах
т.1 c.25-27
882
Тези
Інноваційність як чинник конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.90-91
883
Наукова стаття
Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні у контексті глобального розвитку


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.11-20
884
Наукова стаття
Інструменти управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.8-12
885
Наукова стаття
Кейнсіанська модель стабілізаційної фіскальної політики: вразливі місця


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Банківська справа
т.5 c.22-27
886
Наукова стаття
Кластери як нова форма конкурентних відносин в сучасній економіці


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.198-204
887
Тези
Кластери як форма кооперації підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
888
Тези
Ключові положення якісного кадрового забезпечення системи управління персоналом


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
т.1 c.73-74
889
Навчально-методичний комплекс
Конкурентна політика


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-47
890
Наукова стаття
Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.83-87
891
Наукова стаття
Коопераційні відносини підприємств в системі конкурентних стратегій


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2012
SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
т.31 c.50-55
892
Навчальний посібник
Корпоративна культура


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2013
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-60
893
Тези
Креативная экономика как приоритетное направление инновационного развития


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2013
Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования: Труды IV Всероссийской научно-практической конференции
т.4 c.9-10
894
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.15.0000
895
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо впровадження та розвитку системи соціального аудиту в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2013
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-31
896
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
Представництво ООН в Україні. Ініціатива Глобального договору ООН в Україні
т.1 c.1-28
897
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо формування та розвитку в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (регіонально – галузевий рівень)


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-23
898
Наукова стаття
Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Економіка. Фінанси. Право
т.10 c.25-30
899
Наукова стаття
Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2013
Економічний часопис – ХХІ
т.3 c.54-57
900
Наукова стаття
Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурнетоспроможності та працевлаштування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна
2012
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
т.1 c.28-35
901
Наукова стаття
Напрями вдосконалення партнерських відносин франчайзингових підприємств в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Економіка. Фінанси. Право
т.6 c.39-43
902
Тези
Необхідність підвищення продуктивності праці в сучасних умовах


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали конференції: Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
т.1 c.68-70
903
Тези
Необходимость госсударственной поддержки процессов комерциализации результатов инновационной деятельности


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
VI Международная научно-практическая конференция Управление инновациями: теория, методология, практика
т.1 c.47-53
904
Наукова стаття
Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Україна: Аспекти праці
т.7 c.3-8
905
Наукова стаття
Определение источников инноваций в издательском бизнесе


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
European Researcher
т.64 c.2781-27870
906
Тези
Організаційні особливості управління інноваційними процесами видавництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.53-54
907
Наукова стаття
Організаційно-правові форми здійснення новітніх видів господарської діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.20 c.192.0000
908
Навчально-методичний комплекс
Організація виробництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-79
909
Наукова стаття
Освітня компонента ефективності участі України в міжнародних інтеграційних процесах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.109 c.43-45
910
Навчальний посібник
Основи економічної теорії


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Київ: Знання (навчальний посібник)
т.1 c.1-334
911
Тези
Основні напрями вдосконалення франчайзингу в Україні // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». 14-15 травня 2013 року,м. Дніпропетровськ.


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.38.0000
912
Тези
Основні питання державного регулювання книговидавничої діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі
т.1 c.71-73
913
Тези
Основні фактори розвитку франчайзингової форми партнерських підприємницьких відносин// Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності». 15-16 лютого 2013 р., м. Одеса


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Невідоме
c.143.0000
914
Наукова стаття
Основные проблемы развития предпринимательства как барьеры развития партнерских отношений в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Оценка экономической векторности развития субъектов рынка в XXI веке: международная конференция
т.1 c.37-41
915
Тези
Особенности обеспечения сделок M&A в Украине


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2013
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
т.1 c.1-3
916
Наукова стаття
Особливості застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємств сфери реалізації нафтопродуктів


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.103.0000
917
Наукова стаття
Особливості оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств: методичні підходи та практика їх застосування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць.
т.32 c.124-131
918
Тези
Особливості системи антикризового корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.115-116
919
Тези
Особливості та причини кризи корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств»
т.1 c.32-33
920
Наукова стаття
Особливості управління інноваційної діяльністю на книговидавничих підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.320-327
921
Наукова стаття
Особливості формування системи управління ресурсами // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Current problems in information and computational technologies
c.37.0000
922
Наукова стаття
Оцінка вартості підприємства як індикатор ефективності управлінської діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
т.50 c.41-48
923
Наукова стаття
Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка