Структурні підрозділи

Кафедра: Міжнародної економіки та маркетингу


ID: 6825
Кількість показів: 6429
дата змінення: 24.11.2014 17:38:34
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1661
Первинне публічне розміщення акцій як сучасний інструмент залучення коштів транспортними компаніями на міжнародних фінансових ринках / Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarzadzanie і marketing


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1662
Проблеми реалізації національних інтересів за умов участі в регіональній інтеграції. // Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти: Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференці


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1663
Проблеми функціонування міжнародних валютно-фінансових організацій за умов сучасної світової кризи. // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: Збірник наукових праць / ІІ Міжнародна науково-практична конференція (27-28 серпня 2009 р.)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1664
Світова нормативна база з ризик-менеджменту та можливості її використання для розрбки національного стандарту з управління ризиками // Мат-ли Міжнародної конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті" (6-13 червня 2009р., Технічний університет м


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1665
Синергія технологій навчання як умова конкурентоспроможності в системі інтегрованої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу” (16-18 гру


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1666
Стратегічний маркетинг для українських підприємств в умовах глобального ринкового середовища. // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1667
Стратегічний маркетинг у розвитку вітчизняних підприємств // Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 5-6 лис


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1668
Структурно-логічна адаптація навчальних дисциплін в процесі інтернаціоналізації вищої економічної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського проце


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1669
Управління ризиками у вищому навчальному закладі – важливий чинник забезпечення якості освіти // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу” (16-18 гру


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
1670
Формування ключових компетенцій та практичних навичок майбутніх фахівців як фактор конкурентоспроможності ВНЗ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу

Повернення до списку

Вгору