Структурні підрозділи

Кафедра: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності


ID: 6826
Кількість показів: 6354
дата змінення: 24.11.2014 17:38:58
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
2131
Производство и потребление в постиндустриальном обществе: влияние научных и технических знаний Экономическое развитие в посткризисном периоде: проблемы и перспективы : сб. научн. трудов эконом. ф-та РУДН по итогам Межкаф. научно-метод. семинара «Глобалист


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2132
Процеси «творчої руйнації та відновлення економіки» у незалежній Україні // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – http://www.econom.univ.kiev.ua/con


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме
2133
Процеси злиття і поглинання в контексті прискорення хвиль Йозефа Шумпетера // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – http://www.econom.univ.kiev.ua/c


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме
2134
Регулювання відносин інтелектуальної власності у формуванні інвестиційного клімату країни//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти уп


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2135
Розвиток вітчизняної сфери інтелектуальної власності в умовах глобалізації // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – КНУ імені Тараса Шевченка. - htt


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме
2136
Розвиток ПЕК України на основі інноваційної теорії Й. А. Шумпетера // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – http://www.econom.univ.kiev.ua/conferen_


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме
2137
Роль венчурних фондів у забезпеченні фінансування інноваційного розвитку економіки України // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспір. та студ. "Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобал


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2138
Світовий досвід виведення фінансової системи з кризи та можливості його застосування в Україні//Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених - "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової Укр


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2139
Синергетична концепція у формуванні інноваційної моделі розвитку підприємства // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – http://www.econom.univ.kiev.u


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме
2140
Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – http://www.econom.univ.kiev.ua/conferen_innov_the


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Невідоме

Повернення до списку

Вгору