Структурні підрозділи

Кафедра: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності


ID: 6826
Кількість показів: 7345
дата змінення: 24.11.2014 17:38:58
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
2371
Маркетингові аспекти забезпечення ризикозахищеності інноваційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // «Соціально-економічні проблеми управління підприємствами малого і середнього бізнесу в умовах кризи», І міжнародна науково-практична ко


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2372
Місце оптимізації податків та податкового планування в системі менеджменту корпоративних фінансів//Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової сист


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2373
Національні моделі прийняття управлінських рішень як відображення специфіки менеджменту країн світу // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 17-19 листопада 2010 р. – Сімферополь: ВіТ


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2374
Необходимость применения методов стратегического анализа инновационного предпринимательства в Украине //Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: материалы научно-практической конференции. Сан


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2375
Організаційно-методичне забезпечення комплексного використання конкурентних переваг підприємства кондитерської галузі // VIIІ Міжнарод. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіки, технології, управління", К


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2376
Оцінка об’єктів інтелектуальної власності в стратегічному управлінні інноваціями// Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2377
Перспективи розвитку аутсорсингу виробництва на ринках Східної Європи, як сучасна форма переходу до процесного управління // Збірник VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Інноваційний розвиток сучасної економ


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2378
Потрійна спіраль взаємовідносин між державою, наукою та бізнесом у досягненні соціально-економічного розвитку національної економіки // Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Корпоративна соціальна відповідальність фактор сталого розвитку держави»


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2379
Производство и потребление в постиндустриальном обществе: влияние научных и технических знаний Экономическое развитие в посткризисном периоде: проблемы и перспективы : сб. научн. трудов эконом. ф-та РУДН по итогам Межкаф. научно-метод. семинара «Глобалист


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2380
Регулювання відносин інтелектуальної власності у формуванні інвестиційного клімату країни//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти уп


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Повернення до списку

Вгору