Структурні підрозділи

Кафедра: Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу


ID: 6827
Кількість показів: 1206
дата змінення: 24.11.2014 17:42:59
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Краус Н.М.
Краус К.М.
2019
Бізнес Інформ
c.132-138
2
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Новікова Ірина Едуардівна
І.А. Лимар
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.492-501
3
Наукова стаття
Кредит як чинник прогресивних змін в інституті вищої освіти: досвід ближнього зарубіжжя


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Економіка і управління
т.2 c.35-40
4
Наукова стаття
Развитие кластеров как фактор повышения конкурентоспособности национальной и региональной экономики


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
2013
5
Праці конференції
Стратегія інституційного розвитку комерційних банків в системі інноваційних відносин


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
2012
Невідоме
т.1 c.241.0000
6
Навчальний посібник
Управління змінами: [курс лекцій]


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
2012
Невідоме
c.0.0000
7
Наукова стаття
Циклічність економічного зростання в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
2014
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.1 c.78-83
8
Риси та тенденції інноваційного розвитку в сучасному постіндустріальному суспільстві.


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
2007
9
Праці конференції
Проблеми розвитку банківської системи України в епоху вільного підприємництва


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов ІІ Международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов
т.1 c.163
10
Праці конференції
Становлення банківської системи ринкового типу в Україні, що входила до складу Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.296-298
11
Новикова И.Э. Развитие системы высшего образования в условиях быстро меняющегося содержания знаний / И.Э. Новикова // Актуальные проблемы бизнес-образования: Материалы ХII Международной научно-практической конференции, 18-219 апреля 2013 г., Минск / Белор


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Межкультурная коммуникация: теория и практика – Минск
12
Новікова І.Е. Аналіз досвіду формування ринку освітнього кредиту в Російській Федерації в умовах трансформації інституту вищої освіти / І.Е. Новікова // Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: Матеріали ХІ Міжнародної н


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
13
Новікова І.Е. Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів / І.Е. Новікова, К.А. Алексеєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: економіка. – 2013. – № 144. – С. 3


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
14
Новікова І.Е. Інституційні підвалини курсу фінансово-кредитних перетворень П.А. Столипіна / І.Е. Новікова // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспі


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
15
Новікова І.Е. Розвиток наукомісткої економіки як пріоритетний фактор фінансування вищої освіти в КНР / І.Е. Новікова // Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства: Матеріали ХІІІ ювілейної науково-практичної конференції. – К.: Націонал


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу

Повернення до списку

Вгору