Структурні підрозділи

Кафедра: НДЧ


ID: 6828
Кількість показів: 1639
дата змінення: 20.08.2014 17:41:56
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Розробка методичного підходу до візуалізації результатів gap-аналізу стратегічного управління ІТ підприємств


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
Розбейко Кирило Вікторович
2020
Ефективна економіка
2
Наукова стаття
ANATOMY OF TRANSFER OF ACADEMIC TECHNOLOGIES THEORIES AND PARADIGMS


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2020
ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6-8 Mart 2020
c.296-301
3
Наукова стаття
Assessment methods of intellectual product in research universities


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
Вікулова Альона Олегівна
2020
Marketing and Management of Innovations
c.165-184
4
Наукова стаття
Can institutional theory be refuted, replaced or modified?


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Гайдай Тетяна Вікторівна
2020
International Journal of Organizational Analysis
c.135-159
5
Наукова стаття
Causes and consequences of organizational mismatches


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
Jacek Pasieczny
2019
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
c.457-470
6
Наукова стаття
Endowment as a Fundraising Tool of the Research University


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2020
European Journal of Sustainable Development
т.2 c.366-374
7
Наукова стаття
Factors of the development of innovative economy in conditions of institutional changes


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Актуальні проблеми економіки
т.1 c.51-58
8
Наукова стаття
FINANCIAL AND ECONOMIC BUSINESS EDUCATION: CURRENT TRENDS AND INNOVATIONS OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN GLOBAL PROGRESS


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Proceedings of the 2nd International Scientific Conference "Eastern European Conference of Management and Economics: Environmental Management and Sustainable Economic Development", May 29 2020, Ljubljana
c.49-55
9
Наукова стаття
Forming of Industrial Enterprise Development Strategy Based on Balanced Scorecard


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Горбась Ірина Миколаївна
Степанова Алла Адамівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2020
Eastern European Conference of Management and Economics: Іnternational Scientific Conference
c.170-178
10
Наукова стаття
Inbound marketing: practical aspects of promoting goods and services in e-commerce


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
Дацькова Дарина Віталіївна

Yevhen Baranchenko
2019
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.308-320
11
Наукова стаття
Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
Нетреба Ірина Олександрівна
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 c.47-53
12
Наукова стаття
Knowledge and technology transfer networking platforms in modern research universities


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Степанова Алла Адамівна
Жилінська Оксана Іванівна
Бедюх Олександр Радійович
2020
Innovative Marketing
т.1 c.56-65
13
Монографія
Plase and Role of Marketing in Innovative Entrepreneurial University


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Обліку та аудиту
Підприємництва
Статистики та демографії
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Осецький Валерій Леонідович
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Ljubljana: Ljubljana School of Business
c.388-399
14
Наукова стаття
Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
Savchenko A.
2019
Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019) Lviv
т.1 c.80-89
15
Наукова стаття
Synergetic management tools for enterprise economic security


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Карпенко Лідія
Попрозман Н. В.
Дмитренко Геннадій
Колтун Вікторія Семенівна
2020
Journal of Security and Sustainability Issues
т.9 c.1421-1430
16
Розділ монографії
THE MISSION AND FUNCTIONS OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN THE GLOBAL SPACE


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Новікова Ірина Едуардівна
2020
New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship
c.165-184
17
Монографія
The Mission of the Modern Research University in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Новікова Ірина Едуардівна
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
2020
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.485-494
18
Наукова стаття
Диферсифікація енергоресурсів в Україні шляхом розбудови енергетичної інфраструктури


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
Дружинін Нікіта Євгенович
2019
Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences: Proceedings Book
c.1113-1122
19
Наукова стаття
Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Бізнес Інформ
c.182-191
20
Наукова стаття
Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Ефективна економіка
т.1 c.20-28
21
Наукова стаття
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Вітренко Андрій Олександрович
Гірник Євген Володимирович
Татомир Ірина Любомирівна
2020
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.574-584
22
Наукова стаття
Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Куліш Вікторія Анатоліївна
2020
Економіка АПК
c.54-65
23
Наукова стаття
Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні.


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
Марченко О. В.
2020
Ефективна економіка
т.1 c.50-59
24
Наукова стаття
Інноваційно-підприємницькі моделі у трансфері академічних технологій: трансформація ціннісної сутності та суперечності реалізації


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.33-41
25
Наукова стаття
Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Краус Н.М.
2020
Вища школа
т.1 c.44-54
26
Монографія
Інституційні засади інноваційного розвитку соціальної та економічної сфер


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Куліш Вікторія Анатоліївна
2020
Посвіт
c.260-269
27
Навчальний посібник
Методика викладання фахових дисциплін


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Аграр Медиа Груп
c.1-205
28
Наукова стаття
Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2020
Бізнес Інформ
c.170-181
29
Матеріали конференції
Моделі фінансування підприємницьких університетів


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Грабіліна Марина Вікторівна
Осецька Діана Валеріївна
2020
"Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах" ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Полтава, 9-10 квітня 2020 року
т.1 c.147-150
30
Наукова стаття
Перспективи розвитку ринку ІТ послуг в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Вікулова Альона Олегівна
Савчук Вікторія Вікторівна
2020
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
c.21-27
31
Наукова стаття
Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету: проблеми, ризики, можливості


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Ефективна економіка
c.35-46
32
Наукова стаття
Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.42-48
33
Розділ монографії
Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Просвіт
c.250-259
34
Матеріали конференції
Технологія як об’єкт трансферу технологій в дослідницьких університетах


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2020
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.
c.294-296
35
Матеріали конференції
Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
"Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах" ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Полтава, 9-10 квітня 2020 року
т.1 c.129-131
36
Наукова стаття
Формування стратегічних цілей підприємства на основі Fuzzy DEMATEL-методу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Балан Валерій Григорович
2020
Science, society, education: topical issues and development prospects: International scientificand practical conference
c.892-896
37
Наукова стаття
Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
Марченко О. В.
2020
Ефективна економіка
т.1 c.30-40
38
Матеріали конференції
Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2019
Х Міжнар. нак-практ. інтернет-конф. “Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації”. Полтава: ПУЕТ, 27-28 квіт. 2020.
c.195-198
39
Наукова стаття
Традиції Т. Шевченка в українській жіночій прозі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.


Інститут філології
НДЧ
Гаєвська Надія Марківна
2019
Шевченкознавчі студії
c.15–29
40
Наукова стаття
“...побачити філософа, не вигаданого творцями легенд...”: Григорій Сковорода в інтерпретації Валерія Шевчука


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Переяславські сковородинівські студії
c.124–135
41
Монографія
Aktywizacja działalności innowacyjnej w uniwersytetach badawczych w warunkach wyzwań globalizacyjnych


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2019
Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy. Perspektywy rozwoju
c.55-62
42
Матеріали конференції
Anomalously Large absorption of electromagnetic radiation by nanometer gold film in the band 26+37.5 GHz


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Вікулова Альона Олегівна
2019
The Inrernational research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2019). Abstract Book of participants of the Internayional Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2019
c.485-486
43
Наукова стаття
Archaic Elements of Vegetation Cult in Traditional Customs of the Population of Ukrainian-Romanian Bordering Zone of Bukovina


Інститут філології
НДЧ
Мосенкіс Юрій Леонідович
2019
Codrul Cosminului
т.25 c.45–63
44
Матеріали конференції
Barriers in management of knowledge in universities: example of Ukraine


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences: Proceedings Book
c.20-24
45
Наукова стаття
Conceptual model of strengthening the economic security og Azerbaijan


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Салаєв Кянан Гаджі огли
2019
Бізнес Інформ
c.50-59
46
Наукова стаття
Contents Features and Investment Support for Innovation Enterprises in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Кліщар Леонід Владиславович
2019
Інфраструктура фінансового ринку: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-38
47
Наукова стаття
Contradictions of Еnterprise Europe Network using in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Problems and Perspectives in Management
c.42-51
48
Наукова стаття
Defining the Dimensions of National Security, Financial Security and Food Supply Chain in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Iryna Markina
Сафонов Ю.М.
Dmytro Diachkov
Elena Varaksina
2018
International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
т.7 c.608-620
49
Наукова стаття
Education management in Ukraine in the context of global economic transformations s


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Гайдай Тетяна Вікторівна
Iryna Markina
Safonov Y.N.
2018
European Research Studies Journal
т.3 c.317-332
50
Наукова стаття
Entrepreneurship Education Management in the Context of Global Changes in Economy


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Гайдай Тетяна Вікторівна
Iryna Markina
Safonov Y.N.
Yurii Kahanov
2019
Journal of Entrepreneurship Education
51
Монографія
Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Горбась Ірина Миколаївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph
c.381-394
52
Наукова стаття
Human Development in the Context of Provision of the Social Safety of Society


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Залізко Василь Дмитрович
Кухта Павло Володимирович
Вікулова Альона Олегівна
Карпенко Лідія
2019
Journal of Security and Sustainability Issues
т.8 c.727-736
53
Наукова стаття
Innovative Dominants of Strategic Control and Continuous Improvement: the Quality and Quantity Imperative


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Кухта Павло Володимирович
Карпенко Лідія
Воронжак Павло Вікторович
2019
Advances in Economics, Business and Management Research
c.432–437
54
Наукова стаття
Innovative Trends in the Process Modelling of International Strategies: Systematic of Fundamental Factor Models


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Карпенко Лідія
Воронжак Павло Вікторович
Пашко Павло Володимирович
2019
Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019)
55
Наукова стаття
Institutional framework of innovative activity in the agrarian sphere


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
European Journal of Economics and Management Sciences
т.1 c.54–57
56
Наукова стаття
Multi-Criterian Evaluation of Innovation Projects of Metallurgical Enterprises


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Балан Валерій Григорович
Кухта Павло Володимирович
Свідерська Світлана Євгеніївна
2019
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
c.26-33
57
Матеріали конференції
Psychographic segmentation in defining target audience for product launch


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Дацькова Дарина Віталіївна
2019
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів: Науково-практична INTERNETконференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
c.92-94
58
Наукова стаття
Regulatory Framework for the Institutional Development of Research Universities in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2019
Бізнес Інформ
c.189–198
59
Наукова стаття
Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Залізко Василь Дмитрович
Кухта Павло Володимирович
Гайдай Тетяна Вікторівна
2019
Journal of Entrepreneurship Education
т.5
60
Наукова стаття
Systematic assessment of innovative potential of a research university


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Ситницький Максим Васильович
Вікулова Альона Олегівна
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 c.38-44
61
Наукова стаття
THE BUSINESS SYSTEM OF MANAGEMENT OF INNOVATION RESOURCES AS AN ECONOMIC CATEGORY OF THE INSTITUTIONAL COMPONENT OF THE AGRARIAN SECTOR


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
The European science review
т.1 c.192–194
62
Монографія
The Creating an Open Rural Innovation Infrastructure: the Model of Agricultural Intensification of Bioeconomic Security of SMEs


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Залізко Василь Дмитрович
Старинець О.Г.
2019
The Polish and the EU agricultures 2020+/ IAFE-NRI– 2019
c.64-75
63
Наукова стаття
The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformations.


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Baltic Journal of Economic Studies 2019, Number, Riga, Latvia»,
т.5 c.171-181
64
Монографія
The investment priorities and security of national economic development in the context of globalization


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Кухта Павло Володимирович
Вікулова Альона Олегівна
Баженова Олена Володимирівна
2019
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.30-35
65
Матеріали конференції
The Loss of Explanatory Power in Organizational Theories


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 c.135-136
66
Наукова стаття
The Role of Innovations in Driving Economic Growth: Case of Advanced Economies


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Черняк Олександр Іванович
Баженова Олена Володимирівна
2019
Refereed and Peer-Reviewed International Scientific-Practical Journal “Globalization & Business”
c.11-15
67
Матеріали конференції
Академічне еко-підприємництво та співпраця з ЕЕN: натхнення для змін.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців. Матер. Міжнар. наук. конф. (25-26 чер. 2019 р. м. Одеса, Україна).
c.89-95
68
Монографія
Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Видавець ПП Зволейко Д.Г.
69
Матеріали конференції
Аналіз тенденцій та перспектив розвитку ринку нафтопродуктів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Михайличенко Ігор Сергійович
2018
Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.35-37
70
Матеріали конференції
Аналіз тенденцій та перспектив розвитку ринку нафтопродуктів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Михайличенко Ігор Сергійович
2018
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-22
71
Наукова стаття
Архаїчний СПІВЕЦЬ як космологізатор ХАОСУ. Поетична візія Олеся Гончара


Інститут філології
НДЧ
Мосенкіс Юрій Леонідович
2019
Trypillian Civilization Journal
72
Матеріали конференції
Бізнес-стратегії у трансформації економіки знань


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
c.271-276
73
Матеріали конференції
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток дослідницьких університетів


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
2019
Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Міжнародна науково-практична конференція
c.382-385
74
Наукова стаття
Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.376–381
75
Монографія
Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph
c.439-448
76
Наукова стаття
Економічна та фінансова безпека Азербайджану в контексті інституційних перетворень


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Салаєв Кянан Гаджі огли
Попрозман Н. В.
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.278-287
77
Матеріали конференції
Ефективний інструмент фандрайзингу у підготовці майбутніх фахівців-менеджерів


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 c.151-151
78
Наукова стаття
Закордонний досвід активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
c.310-317
79
Наукова стаття
Залученість персоналу як якісна оцінка кадрового забезпечення організації


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
Мельничук Владислав Олексійович
2018
Фінансові послуги
c.23-27
80
Монографія
Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Монографія
т.1 c.492
81
Наукова стаття
Інноваційні рішення у стимулюванні ринку нафтопродуктів України: сучасний стан та перспективи


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Кухта Павло Володимирович
Михайличенко Ігор Сергійович
2019
Причорноморські економічні студії
c.24-32
82
Наукова стаття
Інокультурні реалії та етнообрази в "Щоденниках" Олеся Гончара


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.69-80
83
Наукова стаття
Інонаціональний дискурс у щоденникових записах Олеся Гончара 1943–1967 років


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Студії з україністики.
c.272–281
84
Авторські свідоцтва
Літературний твір науково-практичного характеру «Методика оцінювання інтелектуального продукту в університетах"


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91794 від 21.08.2019.
85
Наукова стаття
Міфологема “дому” в “Кобзарях” Тараса Шевченка 1840 та 1860 років


Інститут філології
НДЧ
Жуковська Галина Миронівна
2019
Шевченкознавчі студії
c.89-105
86
Матеріали конференції
Модель лідерських компетентностей як інструмент розвитку персоналу IT-підприємств


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Чорний Антон Валерійович
2019
Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.74-77
87
Наукова стаття
Моделювання інноваційного розвитку економіки України: теоретичний аспект


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Залізко Василь Дмитрович
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
т.1 c.194-200
88
Наукова стаття
Новітні тренди у фінансуванні академічної науки: досвід США та Великобританії


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
89
Наукова стаття
Особливості репрезентації образу Іншого у нарисі Олеся Гончара “На землі Камоенса”


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
c.169–177
90
Наукова стаття
Особливості хронотопу в малій прозі Олеся Гончара


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schwei
c.350–364
91
Матеріали конференції
Педагогічна майстерність як визначальна компетенція викладача закладу вищої освіти


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Горбась Ірина Миколаївна
Вікулова Альона Олегівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 c.132-133
92
Наукова стаття
Поетична модель сакральної України в концептуалізації Олеся Гончара


Інститут філології
НДЧ
Мосенкіс Юрій Леонідович
2019
Trypillian Civilization Journal
93
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі "Філіп Морріс Україна")


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-90
94
Наукова стаття
Публіцистика А. Малишка та О. Гончара періоду Другої світової війни


Інститут філології
НДЧ
Гаєвська Надія Марківна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
c.27–37
95
Наукова стаття
Репрезентація образу Іншого в художньому й публіцистичному дискурсі Олеся Гончара


Інститут філології
НДЧ
Приліпко Ірина Леонідівна
2019
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.38-51
96
Монографія
Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Монографія
т.1 c.420
97
Наукова стаття
Розвиток інструментарію оптимізації структури капіталу інноваційних проектів


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 c.141-142
98
Дисертаційна робота
Синтаксичні одиниці експресивного вираження в українському прозовому тексті (ідіостилістичний аспект)


Інститут філології
НДЧ
Сахно Богдана Юріївна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
99
Наукова стаття
Стан та перспективи використання широкосмугового доступу до мережі Інтернет на підприємствах України в умовах інноваційного розвитку


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Лісова Р.М.
2019
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
c.58-63
100
Наукова стаття
Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Ефективна економіка
т.1 c.1-14
101
Матеріали конференції
Сучасні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Степанова Алла Адамівна
Ратнікова Ольга Володимирівна
2019
International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings
c.75-77
102
Монографія
Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як перспективним фінансовим інститутом для економіки України


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Київський університет імені Бориса Грінченка
т.1 c.54–69
103
Матеріали конференції
Удосконалення процесу оцінювання інноваційних проектів на підприємствах України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Кухта Павло Володимирович
Свідерська Світлана Євгеніївна
2019
Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.144-147
104
Наукова стаття
Філософія життя й смерті в романістиці Галини Пагутяк


Інститут філології
НДЧ
Жуковська Галина Миронівна
2019
WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. – Slavica Wratislaviensia CLXVIII
c.173–183
105
Наукова стаття
Французький досвід активізації інноваційного розвитку: перспективи та уроки для України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Вікулова Альона Олегівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
c.86-90
106
Наукова стаття
Художня своєрідність ранньої повісті Олеся Гончара “Стокозове поле”


Інститут філології
НДЧ
Жуковська Галина Миронівна
2019
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
c.55-64
107
Наукова стаття
Чинники стійкого економічного зростання: реалії України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
НДЧ
Баженова Олена Володимирівна
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.22-29
108
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Мартинюк Віктор Семенович
Бедюх Олександр Радійович
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
109
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
c.451-460
110
Наукова стаття
Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Алексеєва Катерина Андріївна
2018
Наука та інновації
c.77-89
111
Розділ монографії
The Common Agricultural Policy of the European Union and the ways of its implementation in Ukraine


Економічний факультет
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Вдовенко Н.М.
Гераймович В.Л.
2018
The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future Non-EU Member States point of view IAFE-NRI
c.71-81
112
Наукова стаття
The Entrepreneurial University as Imperative for Implementation of the Strategy of Integration into the System of European Knowledge Transfer: the Ukrainian Experience


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Бедюх Олександр Радійович
Чжоу Хуіюй
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 c.222-231
113
Тези
Блокчейн технології в управлінні інноваційним розвитком економіки сільських територій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
Мартиненков Валентин Ігорович
Козленко (Аврамчук) Анастасія Сергіївна
2018
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (23 липня 2018)
т.1 c.16-18
114
Матеріали конференції
Європейський досвід трансферу технологій: можливості мережі Enterprise Europe Network (EEN)


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Вікулова Альона Олегівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.22-24
115
Матеріали конференції
Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).
c.395-405
116
Матеріали конференції
Міжнародний трансфер технологій. Мережа EEN


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.162-165
117
Наукова стаття
Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019—2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
Гирба Н.С.
2018
АгроСвіт
c.16-20
118
Наукова стаття
Сучасні методи оцінки інноваційного потенціалу підприємств у сільському господарстві України


Економічний факультет
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Дриженко О.А.
2018
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
c.193-196
119
Навчальний посібник
Теорія моделювання економічного розвитку підприємств


Економічний факультет
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
2018
Національний науковий центр «ІАЕ»
120
Розділ монографії
Управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.193-214
121
Монографія
Condition and prospects of science in Ukraine in the context of integration of Ukrainian research community into European knowledge transfer


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Бедюх Олександр Радійович
Чжоу Хуіюй
2017
Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: [collective monograph]
т.1 c.87-99
122
Матеріали конференції
Innovation risks in the process of technology transfer


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
т.1 c.175-178
123
Наукова стаття
Representative Model of Economic Development for an Agricultural Enterprise in the Context of Socioeconomic Rural Space Formation


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
Федун Ігор Леонідович
2017
Montenegrin Journal of Economics
т.3 c.53-62
124
Наукова стаття
The financial turbulence in the economy: case of Ukraine


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Journal of economics and business research
т.22 c.245-263
125
Наукова стаття
Встановлення місця та ролі інтелектуальної власності у системі трансферу технологій


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Зенова Марина Володимирівна
2017
Економічний простір
c.27-39
126
Тези
Зростання комерційної віддачі від науково-технічної діяльності як фактор посилення національної безпеки


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.86-87
127
Наукова стаття
Інноваційна модель аграрного устрою українського села


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Луценко Ігор Олександрович
Мартиненков Валентин Ігорович
Луценко Ігор Олександрович
2017
Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал
т.1 c.113-124
128
Монографія
Новаційні трансформації в економіці України: інтелектуальна власність в процесі комерціалізації академічних інновацій


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Зенова Марина Володимирівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.258-270
129
Наукова стаття
Оцінювання інноваційно-інновативної складової економічної безпеки України


Економічний факультет
Інститут високих технологій

Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Бедюх Олександр Радійович
Мартиненков Валентин Ігорович
2017
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семін., 21-22 жовт. 2016 р.
т.1 c.78-85
130
Тези
Розвиток малих інноваційних підприємств як запорука ефективних технологічних змін в Україні / Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень


Інститут високих технологій
НДЧ
Харіна Олена Олегівна
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.95-98
131
Наукова стаття
Розвиток підприємницького клімату в дослідницьких університетах


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
Hübner Susanne (Хюбнер Сюзанна)
2017
Економіка та суспільство
c.47-59
132
Матеріали конференції
Розвиток технологічного трансферу в університетах: досвід України та Німеччини


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Бедюх Олександр Радійович
Hübner Susanne (Хюбнер Сюзанна)
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-359
133
Звіти
Система електромагнітного екранування приміщень. Заявка на винахід України № а201702252 від 10.03.2017.


Економічний факультет
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Харіна Олена Олегівна
Чжоу Хуіюй
2017
Патент
134
Звіти
Спосіб вимірювання відстані до об'єкта (варіанти) та автомобільний пасивний оптичний пристрій для його реалізації. Патент України № 115018 від 28.08.2017.


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Чжоу Хуіюй
2017
Патент
135
Монографія
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких університетах. Наукові парки


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.244-258
136
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України


Економічний факультет
Інститут високих технологій

Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
2016
Академічний огляд: економіка та підприємництво: наук.- практ. журн
т.1 c.101-110
137
Наукова стаття
Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського трансферу знань?


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.20-27
138
Монографія
Гібридна війна Росії проти України:історико-політичне дослідження


Інститут міжнародних відносин
НДЧ
Головченко Володимир Іванович
Дорошко Микола Савович
2016
ТОВ НВП "Ніка-центр"
139
Матеріали конференції
Інноваційна складова економіки сільських територій: особливості оцінювання в умовах децентралізації влади


Економічний факультет
Інститут високих технологій

Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Луценко Ігор Олександрович
Мартиненков Валентин Ігорович
Луценко Ігор Олександрович
2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»
т.1 c.50–55
140
Матеріали конференції
Current status innovative investment model of economic development Ukraine in conditions of European integration


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Мицюк Світлана Василівна
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
c.42-45
141
Матеріали конференції
Development of technology transfer in Ukrainian universities as a factor in overcoming the economic instability


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Бедюх Олександр Радійович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.270-271
142
Матеріали конференції
Innovative modernization is an imperative of implementing the strategy of Economic breakthrough in Ukraine


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Осецький Валерій Леонідович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика:Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.194-195
143
Матеріали конференції
Innovative tool of implementing of modern geo-economic strategy in Ukraine6


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference «Modern problems of management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy» (November 11-14, 2016, Opole, Poland)
c.66-68
144
Матеріали конференції
Methodology of creation an innovative platform for cooperation between scientists, government officials and business


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Залізко Василь Дмитрович

2016
Abstracts of the International Conference “Bioeconomy in agriculture”, Pulawy 21-21 June 2016, p
145
Монографія
The study of radio absorbing properties of Au thin metal films


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович

2016
Scholars' Press, Germany
146
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
147
Наукова стаття
Визначення напрямів інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Бедюх Олександр Радійович
Зенова Марина Володимирівна
2016
Економічний простір
c.61-72
148
Матеріали конференції
Економічна оцінка інформативності магнетизму грунтового покриву при екосистемному сервісі


ННІ "Інститут геології"
Інститут високих технологій

НДЧ
Геофізики
Харіна Олена Олегівна
Меньшов Олександр Ігоревич
2016
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень
c.129-130
149
Наукова стаття
Європейська орієнтація економіки України: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.185 c.22-29
150
Наукова стаття
Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.24-31
151
Тези
Інституційні засади трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
2016
Інформаційні технології:наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Наукове видання. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ
c.90
152
Тези
Інституційні засади трансферу технологій в Україні в умовах євроінтеграції


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Інформаційні технології:наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Наукове видання. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ
c.239
153
Наукова стаття
Інституційні засади трансферу технологій у дослідницьких університетах у контексті входження України у Європейський економічний простір


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
т.1 c.18-24
154
Матеріали конференції
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА БАР’ЄРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ЇЇ ШЛЯХУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Інститут високих технологій
НДЧ
Харіна Олена Олегівна
2016
Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р
c.137-138
155
Матеріали конференції
Концентраційна залежність розмірів областей однорідної намагніченості в ізовалентних бінарних ОЦК-сплавах з безладом заміщення


Інститут високих технологій
НДЧ
2016
Науково практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ І МЕТАЛІЧНИХ СИСТЕМ» 25 27 травня 2016 р.
c. 251-254.
156
Монографія
Кредит як джерело фінансування виробництва освітніх послуг в системі вищої освіти // Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Педагогічна думка
c.193-212
157
Монографія
Кредит як джерело фінансування прогресивних змін в інституті вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду формування ринку освітнього кредиту / І.Е. Новікова // Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2014
К.: КНУТД
c.73-82
158
Наукова стаття
Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
2016
Економіка України
т.1 c.19-37
159
Наукова стаття
Розвиток системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції


Інститут високих технологій
НДЧ
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Зенова Марина Володимирівна
2016
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
c.63-70
160
Матеріали конференції
Роль держави в забезпеченні процесу кредитування освітніх послуг в Україні


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»
c.-
161
Наукова стаття
Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Залізко Василь Дмитрович
Мартиненков Валентин Ігорович
2016
Економіка АПК
т.1 c.66-74
162
Монографія
Схеми фінансування науково-дослідних проектів в університетах: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізацій них процесів [монографія]
c.60-68
163
Матеріали конференції
Трансформація інституту Церкви в процесі розвитку фінансово-кредитної сфери на теренах України пореформеного періоду


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2016
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей
c.143-145
164
Тези
Управління змінами у сфері вищої освіти в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
c.196
165
Наукова стаття
Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору


Інститут високих технологій
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
c.114-123
166
Наукова стаття
Технологічні імперативи впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки


Економічний факультет
НДЧ
Козлова Анна Ігорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.162 c.61-66
167
Наукова стаття
Проблеми та перспективи оцінки інтелектуального капіталу


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Гава Юрій Васильович
2009
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник накових праць
c.267-274
168
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для бакалаврів) / Міжрегіональна академія управління персоналом


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2008
МАУП
c.1-42
169
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма дисципліни «Оцінка нерухомості» (для бакалаврів)


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2008
МАУП
c.1-18
170
Наукова стаття
Функціонування сільських банків на українських теренах та їх роль у формуванні вітчизняного господарства ринкового типу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2008
Вісник Національного банку України
c.36-39
171
Наукова стаття
Загальноросійська політика та її роль у становленні та розвитку вітчизняної банківської системи ринкового типу в другій половині ХІХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Фінансова система України: становлення та розвиток: Збірник наук. праць
c.130-140
172
Наукова стаття
М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.57-59
173
Наукова стаття
Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині ХІХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
c.41-48
174
Наукова стаття
Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
c.57-65
175
Наукова стаття
Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі ХІХ–ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
c.74-82
176
Наукова стаття
Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
c.172–180
177
Наукова стаття
З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Актуальні проблеми економіки
c.3-9
178
Наукова стаття
Організація банківської справи на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
c.131-135
179
Наукова стаття
Особливості розвитку банківської системи України в умовах ринкової трансформації (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.)


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
c.71-78
180
Наукова стаття
Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.64-67
181
Наукова стаття
Становлення банківської системи Києва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.50-53

Повернення до списку

Вгору