Структурні підрозділи

Кафедра: Державного управління


ID: 6830
Кількість показів: 3147
дата змінення: 25.11.2014 12:47:49
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
631
Наукова стаття
Іміджеві характеристики політичного лідера


Філософський факультет
Державного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2004
Науковий вісник Ужгородського університету
т.4 c.238-246
632
Наукова стаття
Поняття “поліетнічна держава” та “багатонаціональна держава” як предмет політологічного аналізу


Філософський факультет
Державного управління
Мамчур Ганна Володимирівна
2004
Політологічний вісник
т.16 c.268-278
633
Наукова стаття
Організація передвиборчої кампанії і проведення виборчої кампанії. Загальні принципи і методи


Філософський факультет
Державного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2003
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.19 c.586-591
634
Наукова стаття
Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні


Філософський факультет
Державного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2002
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.16 c.463-468
635
Брендінг як складова державної політики незалежної України//Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Держане управління/ ДонДУУ. – Т. ХІІІ, вип. 243: Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – Донецьк:


Філософський факультет
Державного управління
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
636
Государственные программы формирования бренда «Украины»:step by step»//Государственное и муниципальное управление в ХХI веке: теория, методология, практика: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова.


Філософський факультет
Державного управління
Праці конференції
637
Інноваційна культура державного службовця як основа його професійної підготовки//Науково-практична конференція «Модернізація державної служби в контексті адміністративної реформи в Україні» : матеріали доповідей та виступів/ ред. колегія: А.Є. Конверський


Філософський факультет
Державного управління
Праці конференції
638
Поняття «образ»,«імідж» та «бренд» в сучасному//Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013)/ За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.


Філософський факультет
Державного управління
Праці конференції
639
Технології, як елемент державної комунікативної політики//Проблеми ефективної реалізації антикорупційної політики в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Т.І «Формування держ


Філософський факультет
Державного управління
Праці конференції

Повернення до списку

Вгору