Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту


ID: 6846
Кількість показів: 1580
дата змінення: 10.11.2017 11:45:18
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Динаміка маси тіла у курсантів-гирьовиків у процесі навчання у ВВНЗ


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Балдецький Андрій Анатолійович
2019
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: міжнародна науково-практична конференція
c.139-142
2
Наукова стаття
Сучасний стан системи фізичної підготовки курсантів у технічних вищих військових навчальних закладах


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Балдецький Андрій Анатолійович
2019
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores
c.1-23
3
Тези
Пошук перспектив розвитку студентського спорту у відповідності до тенденцій у законотворчості України


Військовий інститут
Тактики та оперативного мистецтва
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Панченко Вадим Федорович
Панченко Вадим Федорович
2018
Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: всеукраїнська науково-методична конференція
4
Наукова стаття
Аналіз взаємозв’язку між показниками психічного стану офіцерів та їх фізичної підготовленості за різних умов діяльності


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Глазунов Сергій Іванович
2017
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.15-19
5
Тези
Визначення тональності текстової інформації та її значення в інформаційних операціях


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
Добровольський Юзеф Броніславович
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.202-203
6
Наукова стаття
Щодо врахування впливу основних факторів під час розрахунку показників витрат на озброєння та військову техніку за етапами їх життєвого циклу


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2017
Збірник наукових праць Військової академії
c.87-96
7
Праці конференції
Організація фізичної підготовки у зоні проведення АТО


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2015
Концептуальні напрямки розвитку системи фізичної підготовки в Збройних силах України в сучасних умовах та нормативно-правові акти, що забезпечують її функціонування: Всеармійська науково-методична конференція
c.164-168
8
Навчально-методичний комплекс
Теоретичні основи метрології


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2015
НКК ВІКНУ
c.1-164
9
Наукова стаття
Рекомендації щодо розробки тестів та шкали оцінювання як основи моніторингу якості вищої освіти


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
c.33-36
10
Матеріали конференції
Розробка тестів та шкала оцінювання моніторингу якості вищої освіти


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2011
як фактор соціалізаціїі соціального захисту в сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конференція
c.217-221
11
Наукова стаття
Розробка моделі прийняття рішення про доцільність подальшої експлуатації автомобільної та електрогазової техніки авіації повітряних сил Збройних Сил України


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.144-150
12
Матеріали конференції
Современные педагогические технологии в повышении физической подготовленности военнослужащих


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
Воронцов Олександр Станіславович
2010
Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: республиканская научно-методическая конференция
c.44-49
13
Наукова стаття
Універсальний інтерактивний кабінет як основа інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.159-165
14
Наукова стаття
Аналіз методики тренування підтягування на перекладині


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
Воронцов Олександр Станіславович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.197-201
15
Наукова стаття
Особливості проведення навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти згідно вимог Болонської декларації.


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2009
16
Наукова стаття
Аналіз критеріїв оцінки методичної підготовленості з навчальної дисципліни „Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт” курсантів вищих військових навчальних закладів


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Панченко Вадим Федорович
2008
17
Наукова стаття
Журнал обліку успішності та відвідування студентами навчальних занять – основа моніторингу в умовах кредитно-модульної системи


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2008
18
Наукова стаття
Здоровый образ жизни как средство биологической защиты здоровья студентов в условиях повышенной радиации


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2008
19
Навчальний посібник
Конспект лекцій з фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Балдецький Андрій Анатолійович2008
ТОВ "Консоль"
т.1 c.1-170
20
Наукова стаття
Концептуальні засади реалізації в Україні основних завдань Болонської декларації: сумісність та порівнянність систем вищої освіти


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2008
21
Наукова стаття
Обґрунтування планування методичної підготовки з навчальної дисципліни „Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт” курсантів вищих військових навчальних закладів


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Панченко Вадим Федорович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.158.0000
22
Наукова стаття
Обґрунтування структури та змісту моделі фізичної підготовки курсантів-жінок


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2008
Вісник Національного університету оборони України
т.1 c.23-25
23
Наукова стаття
Про діяльність НМК науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів України з напряму „Фізичне виховання та спорт”


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2008
24
Наукова стаття
Психологічні аспекти навчальної діяльності з фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2008
Чернігів: Сіверянська думка
c.250.0000
25
Наукова стаття
Рівень фізичного стану курсантів як критерій раціональної побудови навчально-виховного процесу у курсантів вищих навчальних закладів на етапі первинної військової професійної підготовки


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Панченко Вадим Федорович
Добровольський Віктор Брониславович
2008
26
Тези
Система тестування – основа моніторингу якості освіти ВВНЗ


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
Добровольський Юзеф Броніславович
2008
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.146-147
27
Наукова стаття
Система тестування – основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.192-198
28
Наукова стаття
Службовий біатлон як засіб оптимізації підготовки спец підрозділів силових структур


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2008
29
Наукова стаття
Фізичне виховання студентської молоді в сучасних умовах


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Панченко Вадим Федорович
2008
30
Наукова стаття
Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та шляхи їх вирішення


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
2008
31
Наукова стаття
Електронний підручник, як інноваційна технологія в особистістно орієнтованій підготовці військових фахівців


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2007
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.152-156
32
Наукова стаття
Інноваційні технології проведення практичних занять з майбутніми радіоінженерами


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2007
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.170-174
33
Наукова стаття
Рівень фізичного стану курсантів як критерій раціональної побудови навчально-виховного процесу у курсантів вищих військових навчальних закладів на етапі первинної військової професійної підготовки


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
Панченко Вадим Федорович
Панченко Вадим Федорович
2007
Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки
c.133-137
34
Праці конференції
Взаємозв'язок показників фізичної підготовленості і успішності курсантів-жінок


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2004
Фізична підготовка військовослужбовців: відкрита науково-методичнак конференція
c.23-29
35
Наукова стаття
Виховання психічної стійкості курсантів засобами і методами фізичної підготовки


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2003
Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди
c.30-40
36
Наукова стаття
До питання щодо фізичної підготовленості молодого поповнення Збройних Сил України


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2003
Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди
c.73-80
37
Праці конференції
Обґрунтування структури та змісту моделі фізичної підготовки курсантів-жінок


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2003
Фізична підготовка військовослужбовців: відкрита науково-методичнак конференція
38
Наукова стаття
Динаміка розвитку фізичних якостей у курсантів-жінок в процесі навчання


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2002
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
c.79-86
39
Наукова стаття
Проблеми розвитку фізичної підготовки Збройних Сил України


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2002
Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди
c.91-99
40
Наукова стаття
Проблеми формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом у дівчат старших класів


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2002
Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди
c.79-85
41
Наукова стаття
Сучасні проблеми фізичної культури у формуванні здоров'я нації


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2002
Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди
c.43-56
42
Наукова стаття
Деякі теоретичні передумови наукового обґрунтування фізичної підготовки курсантів-жінок ВУЗів МО України


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2001
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
c.87-91
43
Наукова стаття
Обґрунтування нормативних вимог, системи перевірки та оцінки з фізичної підготовки ЗС України


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2001
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
c.87-91
44
Наукова стаття
Тактика змагальної діяльності кваліфікованих бігунів на середні та довгі дистанції


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Добровольський Віктор Брониславович
2000
Наука в олимпийском спорте
c.43-51

Повернення до списку

Вгору