Структурні підрозділи

Кафедра: Автомобільної підготовки


ID: 6856
Кількість показів: 934
дата змінення: 20.08.2014 17:41:56
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Ситуативна тривожність в військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
Близнюк Валентин Володимирович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.173-174
2
Наукова стаття
Влияние внешнего электрического поля на дифракционную эффективность поляризационных голограмм в пленках сополимера 4-((2-нитрофенил)диазенил)фенилметакрилата с октилметакрилатом.


Хімічний факультет
Автомобільної підготовки
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Павлов Валерій Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович

Чуприна Микола Григорович
2016
Теоретическая и экспериментальная химия
т.52 c.298—302
3
Тези
Т е р м і н о л о г і ч ні о с о б л и в о с ті д о к у ме н т ів дип л о мат и ч но го м о вл е нн єв о го жа н ру ф р а н к о м о в н о го в ій с ь к о в о го д и ск у р су та їх в ід тв о р е н ня в п е р ек л а ді .................


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.97
4
Праці конференції
Reshaping and capturing nonlinear electromagnetic and linear electron 2D waves in lossy graphene metamaterials. Graphene solid-state electron optics


Фізичний факультет
Автомобільної підготовки
Астрономії та фізики космосу
НДЛ Фізики космосу
Рапопорт Юрій Григорович2014
International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communication (MIKON). IEEE Conf. publ.
т.20 c.1-4
5
Наукова стаття
Архів


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
Бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння)
Сорока Юрій Михайлович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.46
6
Тези
Багатовимірні сплайн-функції на хаотичній сітці та їх використання для оптимізації параметрів технічних систем


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2010
Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics
c.166
7
Тези
До проблем морального виховання студентів гуманітарних факультетів


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2010
Ключевые аспекты научной деятельности: международная научно-практическая конференция
8
Тези
Дослідження динаміки дизельного двигуна з регулюванням потужності відключенням циклів і їх перспективи


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.122.0000
9
Тези
Керованість та активна безпека автомобіля


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2009
Матеріали наук.-практ. конф. "Реформування системи вищої фінансово-економічної освіти в Україні в контексті положень Болонської декларації". Київ: УДУЕФ
c.123.0000
10
Наукова стаття
Новітні комп’ютерні технології у системі неперервної військової освіти


Військовий інститут
Автомобільної підготовки
2010
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.35.0000

Повернення до списку

Вгору