Структурні підрозділи

Кафедра: Фінансів і права


ID: 6864
Кількість показів: 2996
дата змінення: 24.11.2014 13:19:41
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Principles of interaction between civil society and the armed forces of Ukraine in current period


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie
c.32-41
2
Дисертаційна робота
Адміністративно-правове забезпечення виконання службових обов'язків військовослужбовцями України за кордоном (на прикладі діяльності миротворчих підрозділів)


Військовий інститут
Фінансів і права
2016
Національний авіаційний університет
3
Автореферат
Адміністративно-правове забезпечення виконання службових обов'язків військовослужбовцями України за кордоном (на прикладі діяльності миротворчих підрозділів)


Військовий інститут
Фінансів і права
2016
Національний авіаційний університет
c.1-22
4
Матеріали конференції
Адміністративно-правове регулювання взаємодії суспільства та держави в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Збірник матеріалів міжнародної науково практичної конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи»
c.46-48
5
Дисертаційна робота
Адміністративно-правові аспекти реалізації конституційного права військовослужбовців на житло


Військовий інститут
Фінансів і права
2016
Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України
6
Автореферат
Адміністративно-правові аспекти реалізації конституційного права військовослужбовців на житло


Військовий інститут
Фінансів і права
2016
МП Леся
c.1-21
7
Дисертаційна робота
Адміністрування миротворчої діяльності Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2016
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом
8
Автореферат
Адміністрування миротворчої діяльності Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2016
МП Леся
c.1-21
9
Тези
Актуальні питання цивільно-військового співробітництва в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Кузьменко Ігор Вікторович
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.227-228
10
Матеріали конференції
Актуальні проблеми розвитку цивільно-військового співробітництва


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України: міжнародна науково-практична конференція
c.43-45
11
Наукова стаття
Вплив податкових змін на систему фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
c.142-151
12
Тези
Впровадження зарубіжного досвіду проведення внутрішнього аудиту в Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович

2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.280-281
13
Наукова стаття
Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього аудиту в Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович

Сизов Алім Іванович
2016
Економіка та держава
c.46-50
14
Наукова стаття
Ефективність контролю фінансових ресурсів як інструмент фінансової стабільності місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2015
Ефективна економіка
15
Тези
Європейський досвід проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.271
16
Наукова стаття
Зарубіжний досвід проведення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
Сизов Алім Іванович
2016
Економіка. Фінанси. Право.
c.27-32
17
Наукова стаття
Застосування GRETL для побудови багатофактор-ної моделі короткостро-кового прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.355-378
18
Тези
Збільшення фінансових ресурсів - нові вектори податкової реформи


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович

2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.274
19
Наукова стаття
Інституалізація Збройних Сил України в сучасний період


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні питання публічного та приватного права
т.1 c.138-140
20
Матеріали конференції
Інформаційне забезпечення виконання бойових завдань підрозділів ЗСУ в зоні АТО групами цивільно-військового співробітництва


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.97-101
21
Тези
Історичні передумови виникнення соціології права


Військовий інститут
Фінансів і права
Кузьменко Ігор Вікторович
Кожедуб Олена Василівна
2016
Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.223-224
22
Наукова стаття
Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 c.168-171
23
Наукова стаття
Концептуальные подходы к категории "гражданское общество" в правовой науке


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Legea si Viata
c.51-54
24
Наукова стаття
Мережева система фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.3 c.255-262
25
Наукова стаття
Мета і принципи взаємодії Збройних Сил України та громадянського сусіпльства


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.77-82
26
Наукова стаття
Механізм організації та проведення внутрішнього аудиту в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
Сизов Алім Іванович

2016
Міжнародний науковий журнал
т.3 c.85-92
27
Тези
Моніторинг виконання рекомендацій внутрішніх аудиторів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович

2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.271
28
Тези
Новації у забезпченні фінансовими ресурсами сектору безпеки і оборони України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.155
29
Тези
Обсяги асигнувань державного бюджету України на національну безпеку і оборону на сучасному етапі


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.156
30
Наукова стаття
Однофакторне прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України в умовах прагнення України до стандартів НАТО


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2016
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.398-413
31
Матеріали конференції
Освіта як важливий інститут громадянського суспільства


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Європейська традиція в міжнародному праві: утвердження людських прав: міжнародна науково-практична конференція
c.112-115
32
Наукова стаття
Основные направления взаимодействия гражданского общества и Вооруженных Сил Украины


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Legea si Viata
c.66-69
33
Наукова стаття
Особливості адміністративно-правового регулювання взаємодії Збройних Сил України з засобами масової інформації


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
c.61-68
34
Наукова стаття
Особливості правового регулювання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Верховенство права: Международный научный журнал
c.1-10
35
Тези
Підходи до визначення поняття "внутрішній аудит"


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.289-290
36
Наукова стаття
Поняття "взаємодія" в системі відносин громадянського суспільства та Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Порівняльно-аналітичне право
т.1 c.189-194
37
Тези
Поняття та структура фінансового механізму


Військовий інститут
Науково-організаційне відділення
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
Савчинська Наталія Юріївна
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
38
Наукова стаття
Поняття, види та принципи цивільно-військового співробітництва в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Наука і правоохорона
c.43-46
39
Наукова стаття
Правовий статус громадських об’єднань, які функціонують у Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
40
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення прав людини і громадянина у діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина: науково-практична конференція
c.85-88
41
Наукова стаття
Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.101-104
42
Наукова стаття
Проблемні питання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
43
Тези
Прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Збройних Сил України в умовах агресивної політики Російської Федерації


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.284-285
44
Наукова стаття
Розвиток громадянського суспільства як детермінанта формування демократичної держави


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 c.55-58
45
Наукова стаття
Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 c.23-26
46
Наукова стаття
Співвідношення функцій взаємодії з іншими функціями військових формувань


Військовий інститут
Фінансів і права
2016
Вісник національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право"
c.95-99
47
Наукова стаття
Стимулююча функція контролю оплати праці – збільшення фінансових ресурсів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Науковий огляд
c.23-29
48
Тези
Структура та система органів військового управління в умовах нового без пекового середовища


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.324-325
49
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи класифікації соціальних інститутів громадянського суспільства


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Innovative Solutions in Modern Science: Scientific journal
c.58-72
50
Тези
Теоретичні засади здійснення внутрішнього аудиту


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович

2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.279-280
51
Наукова стаття
Трансформація доходів населення регіону до європейських стандартів – нові вектори податкової реформи


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2015
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: Наукова організація "Перспектива"
c.146-152
52
Наукова стаття
Удосконалення контролю використання бюджетних ресурсів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2016
Регіональна бізнес-економіка та управління
c.59-64
53
Наукова стаття
Учасники взаємодії органів військового управління в особливий період


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
c.93-97
54
Матеріали конференції
Фінансовий інструмент збільшення фінансових ресурсівнова модель розрахунку ЄСВ


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2015
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: міжнародна науково-практична конференція
c.262-265
55
Матеріали конференції
Цивільно-військове співробітництво як форма взаємозв’язку Збройних Сил України та громадянського суспільства


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії: науково-практична конференція
c.136-138
56
Наукова стаття
Financial resources calculation in the Armed Forces of Ukraine using ultivariate predictive model


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.309-313
57
Наукова стаття
Measures of influence (control) for key budget funds managers in the Armed Forces of Ukraine funds use sphere and analysis of budgetary legislation violations in 2012-2015


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
News of Science And Education. Journal: Sheffield: Science and education ltd
т.1 c.84-93
58
Наукова стаття
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2014
Publishing house "BREEZE"
т.2 c.283-287
59
Наукова стаття
The urgency of establishing uniform standards and achieving interoperability of peacekeeping contingents in peace and security operations


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2015
European science review
т.1 c.120-122
60
Тези
Адміністративно-правові аспекти поняття житла в галузях права України


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.129-131
61
Тези
Ведення військового господарства в період розформування та зміни дислокації військової частини


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.222
62
Тези
Використання GRETL для побудови прогнозу обсягів фінансових ресурсів для забезпечення безпеки України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2015
Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
т.1 c.93-95
63
Наукова стаття
Відповідальність військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків за кордоном, в операціях з підтримання миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 c.137-141
64
Тези
Військові частини, як суб’єкти адміністративних та цивільних правовідносин


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.299
65
Тези
Внутрішній аудит у контексті поняття “Фінансова безпека”


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.77-79
66
Наукова стаття
Впровадження закордонного досвіду адміністрування миротворчих операцій у діяльність Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2015
Молодий вчений
т.2 c.216-220
67
Тези
Деякі питання протидії терористичним актам на військових об’єктах Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: інтернет-конференція
т.1 c.107-112
68
Тези
Деякі питання удосконалення правових засад діяльності Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності: підсумкова науково-практична конференція
т.1 c.41-44
69
Тези
Дослідження фінансового аспекту реформування Збройних Сил України на період до 2017 року


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.378
70
Тези
Житловий кодекс України: адміністративно-правові аспекти


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права"
т.1 c.74-77
71
Тези
Забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України за територіальним принципом: проблеми та перспективи


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.147-148
72
Наукова стаття
Здійснення представництва в адміністративному судочинстві з застосуванням засобів доказування


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.11-15
73
Тези
Земля як об’єкт корупції чи засіб вирішення житлової проблеми військовослужбовців Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.287-288
74
Тези
Інституційно-правове забезпечення внутрішнього аудиту у Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.90
75
Тези
Конституція України та Житловий кодекс УРСР: законодавча неузгодженість чи переплетіння правових норм різних часових епох суспільства


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Право людини і громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів і студентів
т.1 c.47-48
76
Наукова стаття
Контроль зменшення ЄСВ – інструмент збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2015
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.12 c.385-393
77
Тези
Маніпулятивні технології в сфері інформаційно-правової політики


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.129-130
78
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання експорту військових технологій


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-265
79
Тези
Особливості використання зарубіжного досвіду механізмів адміністративно-правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
т.1 c.100-102
80
Наукова стаття
Особливості застосовування міжнародного гуманітарного права в операціях з підтримання миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.74 c.102-111
81
Наукова стаття
Особливості застосування строків звернення до суду при здійсненні представництва в адміністративному судочинстві


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Legea si Viata
т.10 c.82-86
82
Тези
Питання забезпечення МО України фінансовими ресурсами для зміцнення обороноздатності України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.227
83
Наукова стаття
Повноваження суб’єктів реалізації правоохоронної функції у Збройних Силах України (проблемні аспекти конституційно-правового регулювання)


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Юридична наука
т.4 c.90-101
84
Тези
Подолання корупційних ризиків через процес удосконалення законодавства у сфері забезпечення житлом військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Профілактика корупційних правопорушень: всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.179-182
85
Навчальний посібник
Порядок надання відпусток працівникам


Військовий інститут
Фінансів і права
Брижеватий Віталій Миколайович
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2015
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-59
86
Наукова стаття
Право на житло як природне право людини у конституціях держав світу


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.374-379
87
Тези
Право Організації Об'єднаних Націй як основа легітимності миротворчої діяльності


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Міжнародна науково-практична конференція “Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті євроінтеграційних процесів”. Кишинів, Республіка Молдова
т.2 c.213-215
88
Наукова стаття
Пріоритетні напрями удосконалення конституційно-правових засад діяльності Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник національної академії прокуратури України
т.5 c.54-61
89
Наукова стаття
Проблеми адміністративно-правового забезпечення підготовки військовослужбовців Збройних Сил України до участі в миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.4 c.78-82
90
Тези
Проблеми притягнення до матеріальної відповідальності працівників військової частини


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.2 c.191-192
91
Наукова стаття
Проблемні аспекти взаємодії Житлового кодексу УРСР із Конституцією України


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
т.1 c.51-54
92
Тези
Прогнозування видатків на потреби військової частини з використанням автоматизованих систем


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі, збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.110-111
93
Тези
Сектор безпеки і оборони України: питання законодавчого визначення


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Проблеми реформування системи національної безпеки та оборони України і шляхи їх вирішення: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.99-103
94
Тези
Фінансове забезпечення обороноздатності України та прогноз на найближчу перспективу


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.196-197
95
Наукова стаття
Фінансові інструменти контролю оподаткування заробітної плати


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2015
Регіональна бізнес-економіка та управління
т.1 c.208-214
96
Наукова стаття
Legal aspects of the entities involved in international transfers of military and dual-use goods


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2014
Legea si Viata
c.224-227
97
Наукова стаття
Адаптивна модель визначення ефективності прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2014
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.19 c.69-81
98
Монографія
Адміністративно-правове регулювання в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Сталь
т.1 c.1-172
99
Тези
Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у сфері закріплення та забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя
т.1 c.124
100
Наукова стаття
Адміністративно-правовий статус миротворчого контингенту та миротворчого персоналу України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.118-124
101
Навчальний посібник
Адміністративно-правовий статус працівника митної служби


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-170
102
Тези
Актуальні питання відшкодування збитків за шкоду заподіяну державі


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.190
103
Тези
Актуальні питання господарської діяльності військової частини, організація надходжень до спеціального фонду


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.189
104
Тези
Актуальні питання колективно-договірного регулювання організації оплати праці у військовій частині


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.186
105
Тези
Актуальні питання складання і виконання кошторисів військової частини


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.193
106
Тези
Актуальні питання фінансового забезпечення військових частин в умовах реформування Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.207
107
Тези
Актуальні питання фінансового планування у військових частинах Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.176
108
Тези
Аналіз актуальності впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2012
Маtеrіаlу VIII Міеdzупаrоdоwеj Nаикоwі-рrакtусznеj коnfеrеnсjі "AKTUALNE PROBEMY NOWOCZESNYCH NAUK"
т.13 c.58-60
109
Наукова стаття
Аналіз змісту понять “перебування військ за кордоном” та “миротворча діяльність” в контексті сучасної міжнародної практики проведення миротворчих операцій


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.12 c.94-101
110
Тези
Аналіз структури грошового забезпечення в контексті переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.183
111
Тези
Аудит: шлях виникнення, розвиток та сучасний стан


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Актуальні проблеми фінансової системи України: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (6-7 травня 2014 р.)
т.1 c.147-149
112
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік у Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Ульянов Костянтин Євгенович
Дементьєв Сергій Юрійович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-104
113
Тези
Військово-юридична психологія як прикладна галузь психологічної науки


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.134
114
Тези
Внутрішній аудит – новий механізм контролю в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.215
115
Наукова стаття
Внутрішній аудит у Збройних Силах України: результати впровадження


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.110-113
116
Тези
Внутрішній аудит як складова фінансового механізму Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.40-41
117
Тези
Воєнна доктрина України в контексті миротворчої діяльності Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.118
118
Тези
Деякі особливості застосування сили в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права”
т.1 c.243-245
119
Наукова стаття
Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.86-90
120
Тези
Діяльність банків та не банківських установ на фінансовому ринку України


Військовий інститут
Фінансів і права
Дементьєв Сергій Юрійович

2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.181
121
Тези
До питання гарантій соціального захисту військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
122
Тези
До питання застосування міжнародного гуманітарного права в безпекових операціях під егідою ООН


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.271-272
123
Тези
До питання протидії інформаційним операціям


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності Збройних Сил України: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2014 р.)
т.1 c.289-290
124
Наукова стаття
Доктринальні дослідження конституційного права людини на житло


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”
т.1 c.68-70
125
Тези
Документообіг між військовою частиною та ДКСУ


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.184
126
Навчальний посібник
Економіка Збройних Сил України як складова частини оборонної економіки країни


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
Брижеватий Віталій Миколайович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-59
127
Наукова стаття
Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства)


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Правові новели
т.2 c.68-71
128
Довідник
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності фінансово-економічних органів у ході проведення антитерористичної операції (станом на 1 листопада 2014 року)


Військовий інститут
Фінансів і права

Коропатнік Ігор Михайлович
Сизов Алім Іванович
Чімишенко Сергій Миколайович
Ульянов Костянтин Євгенович
Брижеватий Віталій Миколайович
Остапенко Олександр Петрович
Чистик Олександр Михайлович
Андрієнко Оксана Олександрівна
Шрамко Олександр Володимирович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-254
129
Наукова стаття
Кінцевий споживач як суб’єкт експортного контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2014
Академія Муніципального Управління
c.118-129
130
Тези
Компенсація за націоналізацію житлового фонду Міністерства оборони України на анексованій території Автономної Республіки Крим: адміністративно-правові аспекти


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.146
131
Тези
Комплексна методика оцінки економічної ефективності впровадження заходів щодо проведення глибокої модернізації РСЗВ


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2014
132
Наукова стаття
Концептуальні засади розвитку та реформування Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 c.121-128
133
Тези
Методи військово-юридичної психології


Військовий інститут
Фінансів і права
Кузьменко Ігор Вікторович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.135
134
Тези
Методика оцінки результативних показників паспортів бюджетних програм у Міністерстві оборони України


Військовий інститут
Фінансів і права
Остапенко Олександр Петрович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.200
135
Наукова стаття
Методика проведення внутрішнього аудиту у військових частинах Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.1 c.123-128
136
Тези
Міжбюджетні відносини-система міжбюджетного фінансового контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2012
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: "Наука: теорія та практика. – Черкаси, 2012
т.1 c.78-81
137
Наукова стаття
Міжнародно-правові основи застосування підрозділів Збройних Сил України за кордоном та проблеми їх реалізації на прикладі миротворчих операцій в Югославії та Іраку


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”
т.31 c.46-51
138
Наукова стаття
Місце та значення інтегрування Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у системі адміністративно-правових відносин


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.125-131
139
Тези
Монополістична експансія в умовах глобалізації


Військовий інститут
Фінансів і права
Ульянов Костянтин Євгенович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.207
140
Наукова стаття
Навчально-виховний процес у вищих військових навчальних закладах України за виконання Болонської конвенції


Військовий інститут
Фінансів і права
Білан Максим Борисович
2013
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України]
c.5-16
141
Тези
Оплата праці працівників військових частини в умовах фінансових обмежень


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.192
142
Тези
Організація роботи начальника фінансово-економічної служби в умовах казначейського виконання Державного бюджету


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.176
143
Тези
Особливості підготовки майбутніх миротворців в контексті розвитку миротворчої діяльності України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Актуальні проблеми, напрямки та механізми розвитку юридичної професії в України
т.1 c.13-16
144
Тези
Особливості правового регулювання участі миротворчих підрозділів та миротворчого персоналу в міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
145
Тези
Особливості правового статусу товарів військового призначення та подвійного використання


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.162
146
Наукова стаття
Особливості проведення переговорів та укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2014
Наука і правоохорона
c.46-54
147
Тези
Особливості судово-психологічної експертизи емоційних станів


Військовий інститут
Фінансів і права
Кузьменко Ігор Вікторович
Кожедуб Олена Василівна
2014
148
Наукова стаття
Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
т.1 c.109-115
149
Тези
Питання прогнозування видатків у галузі безпеки і оборони під час кризового періоду


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович

2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.195
150
Тези
Планування і витребування коштів у Міністерстві оборони України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2013
151
Тези
Планування фінансових ресурсів на потреби військової частини в умовах реформування


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.182
152
Тези
Поняття аудиту як виду фінансового контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.213
153
Наукова стаття
Поняття та реалізація захисту порушених майнових прав та інтересів військових організацій в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.120-124
154
Наукова стаття
Поповнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2013
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.33 c.234-238
155
Тези
Порядок визначення фонду оплати праці працівників військових частин та шляхи його удосконалення


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.185
156
Тези
Права та обов’язки військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків в миротворчих операціях на сучасному етапі


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Всеукраїнська науково-практична конференція “Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті”
т.1 c.24-27
157
Наукова стаття
Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Вісник Академії адвокатури України: науковий журнал
т.11 c.95-100
158
Тези
Правове забезпечення операцій з підтримки миру та безпеки: український досвід та перспективи


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності Збройних Сил України: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2014 р.)
т.1 c.283.0000
159
Тези
Правове забезпечення участі підрозділів Збройних Сил України в миротворчих операціях на сучасному етапі


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.309-311
160
Наукова стаття
Правове регулювання функціонування Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 c.131-141
161
Наукова стаття
Правові гарантії реалізації статусу військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків за кордоном


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.6 c.120-124
162
Наукова стаття
Правові підстави застосування сили в ході виконання окремих специфічних процедур на прикладі миротворчої операції НАТО в Косово


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.2 c.57-67
163
Тези
Правові підстави операцій з підтримки миру та безпеки відповідно норм Статуту ООН


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Актуальні завдання гуманітарноо, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів
т.1 c.125.0000
164
Наукова стаття
Проблеми побудови системи цивільно-військового співробітництва в Україні в умовах проведення антитерористичної операції


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 c.90-94
165
Тези
Проблеми та шляхи реформування державного фінансового контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2012
Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticcka conference “Vedecky Pokrok Na Prelomutysyachchalety”
т.6 c.51-56
166
Тези
Професійна підготовка в умовах переходу на застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі


Військовий інститут
Фінансів і права
Ульянов Костянтин Євгенович

2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.208
167
Тези
Розмежування спорів під час представництва в судових інстанціях


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.307
168
Наукова стаття
Смислова одиниця французького військового статутного документа


Військовий інститут
Фінансів і права
Білан Максим Борисович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.146-155
169
Тези
Соціальний захист військовослужбовців, що звільняються з військової служби


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.194
170
Тези
Соціально-економічний аспект додаткової заробітної плати та її вплив на якість праці


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.178
171
Тези
Стан виконання Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України на сучасному етапі: адміністративно-правовий аспект


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.2 c.156-158
172
Наукова стаття
Сутність та особливості аудиту як виду фінансового контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.403-408
173
Наукова стаття
Сучасний стан імплементації національних актів військового управління, що застосовуються в операціях з підтримання миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.235-239
174
Наукова стаття
Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.118 c.170-174
175
Тези
Теоретичні основи побудови податкової системи


Військовий інститут
Фінансів і права
Андрієнко Оксана Олександрівна

2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.173
176
Тези
Теоретичні підходи у вивченні поняття фінансові ресурси місцевих бюджетів


Військовий інститут
Фінансів і права
Шевчук Андрій Андрійович
2013
177
Тези
Українська фондова біржа


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.174
178
Тези
Фінансові ресурси в економічній системі


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.202
179
Тези
Шляхи удосконалення процесу складання та затвердження оборонного бюджету


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.196
180
Тези
Щодо воєнно-економічної безпеки держави в умовах мирного часу та особливого періоду


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.159-162
181
Наукова стаття
Щодо проблем взаємодії керівництва воєнною організацією держави в особливий період у системі адміністративно-правових відносин


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право"
т.2 c.66-69
182
Наукова стаття
Financial aspects of current planning of the Armed Forces of Ukraine to forecast a time series analysis


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie
т.3 c.83-89
183
Наукова стаття
Адаптивна модель прогнозування фінансового забезпечення структурних елементів Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.18 c.255-266
184
Тези
Актуальні питання оплати праці працівників ЗСУ


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.239
185
Наукова стаття
Актуальні питання трудових прав працівників Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2013
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.257-260
186
Наукова стаття
Вдосконалення нормотворчої діяльності органів військового управління Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович

2013
Юридичний вісник
т.4 c.48-52
187
Тези
Деякі правові аспекти застосування сили в операціях з підтримки миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2013
188
Наукова стаття
Діяльність суб’єктів здійснення передач товарів в умовах експертного контролю


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2013
Правові новели
c.77-86
189
Наукова стаття
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.2 c.33-36
190
Тези
Застосування бюджетної класифікації видатків Державного бюджету України при фінансовому плануванні та використанні коштів військовою частиною


Військовий інститут
Фінансів і права

Чистик Олександр Михайлович
2013
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.200-201
191
Навчальний посібник
Кодекс відповідальності військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
Забарський Владислав Валерійович


Пасіка Сергій Петрович
Опанасенко Олена Олександрівна
Балабін Віктор Володимирович
2013
ООО "Интерконтиненталь-Украина"
т.1 c.1-299
192
Наукова стаття
Комп’ютерні технології підтримки прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки та оборони


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.11-21
193
Тези
Концептуальні засади прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки і оборони


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
т.1 c.199-201
194
Наукова стаття
Методологія прогнозування оптимальної структури видатків фінансових ресурсів на потреби Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.20 c.152-155
195
Наукова стаття
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Актуальні питання сталого розвитку: Міжнародна науково-практична коференція
т.2 c.95-97
196
Тези
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Наука в інформаційному просторі: Міжнародна науково-практична конференція
197
Наукова стаття
Новітні інформаційні технології як базис забезпечення фінансової стабільності в Україні


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.2 c.41-46
198
Тези
Переваги прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки і оборони за допомогою комп’ютерних технологій


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених: ДНУ
т.1 c.196-198
199
Наукова стаття
Правові аспекти діяльності суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення


Військовий інститут
Фінансів і права
Хом'яков Дмитро Олегович
2013
Міжнародний Університет бізнесу і права
c.60-64
200
Наукова стаття
Адаптивні моделі у прогнозуванні асигнувань для Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Макушенко Ігор Анатолійович
Чистик Олександр Михайлович
2012
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.17 c.179-192
201
Тези
Дослідження ефективного використання бюджетних коштів у процесі функціонування Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2012
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.94-96
202
Наукова стаття
Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Купалова Галина Іванівна

Чистик Олександр Михайлович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.29 c.44-47
203
Тези
Методологія прогнозування фінансових ресурсів для потреб Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.280-281
204
Тези
Оптимізація моделі забезпечення Збройних Сил України фінансовими ресурсами


Військовий інститут
Фінансів і права
Чімишенко Сергій Миколайович
Чистик Олександр Михайлович
2012
Наука в інформаційному просторі: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.78-80
205
Тези
Правові аспекти переходу Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗС України на структуру з інтегрованими функціями


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович

2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.137-139
206
Тези
Правові питання миротворчої діяльності України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.139-141
207
Тези
Про підвищення ролі миротворчої діяльності України у формуванні без пекового середовища


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.331-332
208
Тези
Стан забезпечення фінансовими ресурсами потреб Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права

Чистик Олександр Михайлович
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.196-197
209
Наукова стаття
Актуальність та проблеми аутсорсингу у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2011
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.233-235
210
Наукова стаття
Виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки: фінансовий аспект


Військовий інститут
Фінансів і права

Чистик Олександр Михайлович
2011
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.16 c.417-419
211
Наукова стаття
До питання про понятійний апарат Воєнної організації держави


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.10-14
212
Наукова стаття
Математичні моделі підтримки прийняття рішень в задачах матеріально-технічного забезпечення


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2011
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: міжнародна науково-методична конференція
т.1 c.261-263
213
Наукова стаття
Модель "сутність-зв'язок" у задачах подання об'єктно-реляційних властивостей предметної області


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2011
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.3 c.73-78
214
Тези
Територіальні аспекти злочинності серед неповнолітніх Чернігівщини


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2011
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.58
215
Наукова стаття
Аудит розрахунків з Державним бюджетом


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.250-254
216
Наукова стаття
Воєнна організація держави


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович

2010
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.5 c.111-119
217
Наукова стаття
Динамічне формування баз даних при організації технологічного процесу не підприємствах громадського харчування


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2010
Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
т.11 c.113-125
218
Наукова стаття
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2010
Вестник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
т.9 c.116-119
219
Тези
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

Кузьмич Ольга Іванівна
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162
220
Наукова стаття
Економіко-математичні моделі управління запасами в системі постачання матеріальних ресурсів


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2010
Моделювання та інформатизація соціальноекономічного розвитку України: збірник наукових праць
т.11 c.180-188
221
Наукова стаття
Інформаційні технології технологічної та планово-економічної підготовки кулінарного виробництва


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2010
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.15 c.348-356
222
Тези
Модель "Сутність-зв'язок" у задачі подання об'єктно-реляційних властивостей бази даних "Кулінарні рецепти"


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.150
223
Тези
Оптимізація ієрархічної системи запасів за критерієм мінімуму загальних витрат


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.148
224
Наукова стаття
Особливості соціального захисту військовослужбовців у системі соціального захисту населення


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
Пасіка Сергій Петрович
2010
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статтей прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
т.24 c.153-158
225
Наукова стаття
Побудова реляційної бази даних інформаційної системи підприємства громадського харчування


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2010
Проблеми системного підходу в економіці
т.34 c.135-144
226
Навчальний посібник
Правова робота в Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
Шульгін Володимир Вікторович
Балабін Віктор Володимирович
2010
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-490
227
Тези
Практика звернень громадян судовою системою України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Наукові обрії: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.48-52
228
Тези
Проблемні питання правового статусу миротворчих контингентів


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.127-128
229
Тези
Розгляд звернень громадян обласною радою та органами місцевого самоврядування Миколаївської області


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Активізація наукових досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.28-30
230
Наукова стаття
Роль оборонного планування в структурі формування державного бюджету


Військовий інститут
Фінансів і права

Чистик Олександр Михайлович
2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.5 c.145-147
231
Наукова стаття
Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович

Кузьмич Ольга Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.25 c.84-87
232
Наукова стаття
Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права

Чистик Олександр Михайлович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.24 c.102-104
233
Наукова стаття
Бюджетування соціальної сфери у Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович

2009
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.9 c.463-468
234
Наукова стаття
Гарантії соціального захисту військовослужбовців


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Держава, регіон, підприємництво: теорія та практика економіко-правового регулювання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.150-153
235
Тези
Застосування сили в міжнародному праві: до питання про розвиток права міжнародної безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
Макаренко Наталія Геннадіївна
2009
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.137-139
236
Тези
Перспективи миротворчої діяльності України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Державна політика удосконалення адміністративно-правового реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-32
237
Наукова стаття
Підвищення ефективності виконання бюджетних програм в умовах економічної кризи


Військовий інститут
Фінансів і права

Чімишенко Сергій Миколайович
Чистик Олександр Михайлович
2009
Економічний простір: збірник наукових праць
т.25 c.54-62
238
Тези
Проблемні питання правового статусу миротворчого персоналу


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Актуальні проблеми розвитку військового права, вдосконалення законодавства з правового та соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей: науково-практична конференція
т.1 c.43-46
239
Тези
Співвідношення поняття прав та свобод людини в сучасній конституційній доктрині


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.32-35
240
Наукова стаття
Концепція миротворчої діяльності України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.5 c.70-73
241
Тези
Міжнародне співробітництво ЗС України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності у сфері господарювання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.29-31
242
Наукова стаття
Понятие прав и свобод человека в современной конституционной доктрине, их соотношение и гарантии осуществления


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Держава та регіони Серія : Державне управління
т.4 c.27-29
243
Тези
Проблемні питання впорядкування оренди і оплати орендованого житла в ЗСУ


Військовий інститут
Фінансів і права
Сизов Алім Іванович
2008
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.74
244
Навчальний посібник
Господарське право України


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-576
245
Наукова стаття
Людина як суб'єкт адміністративного права


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.4 c.131-134
246
Наукова стаття
Миротворча діяльність: Україна-Польща


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.3 c.222-225
247
Монографія
Правове регулювання соціального захисту і медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Академія управління МВС України
т.1 c.1-146
248
Навчальний посібник
Регламентація миротворчої діяльності ООН та НАТО в міжнародному праві


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-193
249
Навчальний посібник
Теорія держави і права


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-559
250
Наукова стаття
Нагляд за дотриманням законності в міжнародних миротворчих контингентах


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2006
Міліція України: Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених
т.34 c.12-17
251
Навчально-методичний комплекс
Тактика: Курс лекцій


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2006
Національний університет ДПС України
т.2 c.1-147
252
Наукова стаття
Забезпечення дисципліни серед військовослужбовців, які беруть участь в миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.4 c.121-124
253
Наукова стаття
Нормативно-правові аспекти забезпечення соціального захисту миротворчого контингенту України в Іраку


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Право України
т.2 c.32-36
254
Наукова стаття
Проблемні питання права збройних конфліктів


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.8 c.156-160
255
Наукова стаття
Визначення статусу військовослужбовців, які беруть участь в миротворчих місіях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Міліція України: Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених
т.26 c.17-23
256
Тези
Миротворча діяльність, як фактор створення зовнішньополітичного іміджу держави. Україна-Польща, досвід спільних дій у миротворчому батальйоні


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Досвід Республіки Польща в державному будівництві: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.201-203
257
Наукова стаття
Миротворча діяльність: організаційно-правовий аспект


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Національна Академія Державної прикордонної служби України: Збірник наукових праць
т.4 c.182-190
258
Тези
Роль капеланської служби в процесі взаємодії миротворчого контингенту та населення країни перебування


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Християнсько-військовий рух та душпастирська опіка військовослужбовців в Україні: Міжнародна християнсько-військова конференція
т.1 c.135-137
259
Наукова стаття
Роль нормативно-правових аспектів у забезпеченні участі ЗС України в міжнародних миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Тематичний збірник ННДЦОТіВБ: Миротворча діяльність ЗС України: досвід, проблеми, перспективи
т.1 c.170-176
260
Наукова стаття
Участь ЗС України в міжнародних миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
т.4 c.236-242
261
Тези
Особливості здійснення миротворчих операцій державами світу


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2003
НКК ВІКНУ
т.1 c.397-403
262
Наукова стаття
Правові питання застосування підрозділів ЗС України в миротворчих операціях


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2003
Національна Академія Державної прикордонної служби України: Збірник наукових праць
т.4 c.122-129

Повернення до списку

Вгору