Структурні підрозділи

Геоінформатики

Геології нафти і газу

Геології родовищ корисних копалин

Геологічний музей

Геофізики

Гідрогеології та інженерної геології

Загальної та історичної геології

ІОС

Мінералогії, геохімії та петрографії

Навчальна лабораторія ренгено-структурних та мікроскопічних досліджень гірських порід та мінералів

НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень

НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики

НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід


Вгору