Структурні підрозділи

Кафедра: Загальної та історичної геології


ID: 6881
Кількість показів: 2653
дата змінення: 24.11.2014 19:02:47
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
451
Аналіз факторів формування селів та розробка морфолого-генетичної класифікації селевих тіл та басейнів для Карпатського регіону (гірськоскладчасті Карпати, басейн р.Тиса // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції “Моніторинг геологічних процесів та


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
452
Відзив на дисертаційну роботу С.Д. Какаранза «Умови осадконакопичення перехідної зони від північно-західного шельфу до глибоководної западини Чорного моря в пізньоплейстоцен-голоценовий час», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата геологічни


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
453
Відзив на дисетраційну роботу Г-Х.В. Клюшиної „Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 – геологія оке


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
454
Відновлення фаціальних умов ділянки палеобасейну, що відповідає кар'єру Первомайський, за даними палеоекології готеривських морських їжаків Toxaster retusus //Всеукраїнський біологічний форум учнівської молоді "Дотик природи" (Київ, 15-16 жовтня 2012 р):


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Невідоме
455
Параметри та критерії геолого-економічної оцінки потенційно промислових об єктів на початковій стадії їх вивчення (за даними апробації перспективних та прогнозних ресурсів) Матеріали міжнародної наукової конференції "Наукові засади геолого-економічної оці


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Невідоме
456
Популяционные характеристики готеривских морських ежей Toxaster retusus (Echinoidea, Spatangoida) как критерий благополучия кораллового сообщества (Первомайский карьер, Трудолюбовка, Бахчисарайский район) // Полевые практики в системе высшего профессионал


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
457
Популяційна мінливість морських їжаків Toxaster retusus (Echinoidea, Spatangoida): використання для фаціальних реконструкцій // Шевченківська весна: Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – К


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
458
Розрахунки напружено-деформованого стану трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем // Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах : наук. конф., 29-30 травня 2012 р. : матеріали конф. – Львів: В-во “Сполом”, 2012. – С. 1


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології

Повернення до списку

Вгору