Структурні підрозділи

Кафедра: НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід


ID: 6887
Кількість показів: 2951
дата змінення: 27.11.2014 12:07:04
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Тези
О глубинном генезисе залежей углеводородов по результатам исследования флюидов эффузивных образований Закарпатского прогиба


ННІ "Інститут геології"
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід


Шабатура Олександр Вікторович
2016
5 Кудрявцевские чтения: материалы Всеросс. конференц. по глубинному генезису нефти и газа. – Москва, ЦГЭ, 17-19 октября 2016.
32
Монографія
Петрогеохімія, петрофізика неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Шабатура Олександр Вікторович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-566
33
Матеріали конференції
Петрофізичні класи вулканогенних асоціацій центрального і західного вулканічних сегментів Карпато-Паннонської області


ННІ "Інститут геології"
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Шабатура Олександр Вікторович
2016
Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища: Міжнародна наукова конференція
c.296-298
34
Тези
Петрохимическая типизация неовулканитов Альпийского складчатого пояса Восточной Европы


ННІ "Інститут геології"
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
2014
Геологические науки – 2014: Мат-лы всероссийской научно-практ. конф. – Саратов: изд. СО ЕАГО
c.88-92
35
Наукова стаття
Пружні та непружні характеристики гірських порід і автоматизована система “КЕРН-ДП” обробки анізотропії


Фізичний факультет
ННІ "Інститут геології"

Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
НДЛ Радіаційної фізики
Фізики функціональних матеріалів
Онанко Анатолій Петрович

Вижва Сергій Андрійович
Шабатура Олександр Вікторович
Хоменко Руслан Володимирович
2016
Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць
c.76-82
36
Наукова стаття
Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Вижва Сергій Андрійович
Шабатура Олександр Вікторович
Онищук Іван Іванович
2015
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.2 c.30-38
37
Матеріали конференції
Радоноємність грунтів ландшафтів південного Полісся


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід

Шабатура Олександр Вікторович
Тимченко Юлія Анатоліївна
2016
Матеріали XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля
c.1112-1116
38
Матеріали конференції
Розрахунок ефективної дози опромінення під час авіаперельотів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Шабатура Олександр Вікторович
Чернов Анатолій Петрович
2015
Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні:молодіжна наукова конференція
39
Матеріали конференції
Розробка програмного забезпечення “KERN-DP” автоматизованої системи обробки даних анізотропії гірських порід


Фізичний факультет
ННІ "Інститут геології"

Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Фізики функціональних матеріалів


Вижва Сергій Андрійович
Онанко Анатолій Петрович
Шабатура Олександр Вікторович
Хоменко Руслан Володимирович
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-8
40
Наукова стаття
Сопоставление продуктов вулканизма различных структурных зон Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам исследования их физических свойств


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід

Шабатура Олександр Вікторович


2014
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.66 c.44-49

Повернення до списку

Вгору