Структурні підрозділи

Кафедра: Центр проблем імплементації європейського соціального права


ID: 241948
Кількість показів: 122
дата змінення: 15.01.2020 11:12:19
Ким змінено (ім'я): (KAM1987) Андрій Кушерський
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Деякі аспекти забезпечення національної безпеки при виконанні рішень суду в порядку цивільного судочинства


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр.
c.16-24
2
Наукова стаття
Епістемологія юридичного процесу в процесуальному праві: безпековий аспект


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.2 c.28-39
3
Наукова стаття
Концепція семіотики у соціальному праві: проблеми доктринальної політики


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.91-97
4
Тези
Морфологія права: сюрреалістичний зріз


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
5
Тези
Соціальна безпека як елемент доктрини соціального права


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
6
Тези
Соціальна складова сектору безпеки права у спорті


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2020
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (09-10 квітня 2020року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практич
7
Наукова стаття
Феномен життя людини у постмодерні права або грані сюрреалізму його правової ресоціалізації: антрополого-правовий дискурс


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Соціальне право
т.3 c.53-57
8
Тези
Антропологія міграційних процесів у постмодерні як ре(де)конструкція соціального права


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл до Міжнародного дня мігранта: «Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти» (Київ, 18 грудня 2019 року). К. 2019
9
Автореферат
Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2019
c.1-39
10
Дисертаційна робота
Безпека цивільного процесу: теоретико-правове дослідження: дис. докт. юрид. наук: 12.00.01


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2019
c.1-505
11
Монографія
Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт: монографія


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-648
12
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.167-170
13
Тези
Ефективність як аксіологічний вимір трудового права: постановка проблеми.


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Правові засади діяльності правоохоронних органів: Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. (5-6 грудня 2019року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків
c.72-73
14
Тези
Засоби забезпечення ефективності у трудовому праві: поліморфні безпекові аспекти


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.65-69
15
Матеріали конференції
Інститут обмеження цивільних процесуальних прав та обов’язків: проблеми теорії та практики


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф.
c.140-143
16
Тези
Легітимна мета безпекової функції у соціальному праві


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.138-140
17
Тези
Мобінг у трудовому праві як елемент соціальної безпеки


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
18
Тези
Обмеження соціальних прав як інструмент забезпечення соціальної безпеки: постановка проблеми


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.73-75
19
Матеріали конференції
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.164-167
20
Тези
Умови формування ефективності трудового права в міграційних процесах


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Всеукраїнський міждисциплінарний круглий стіл до Міжнародного дня мігранта: «Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти» (Київ, 18 грудня 2019 року). К. 2019
21
Матеріали конференції
Деякі аспекти адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні


Інститут права
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року
c.78-81

Повернення до списку

Вгору