Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 3203
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects


Юридичний факультет
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
c.41-58
2
Розділ монографії
The right of citizens to environmental education as a factor of environmentalization of legislation on education in Ukraine


Юридичний факультет
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Legal Scholarly discussions in the XXI century: collective monograph/ S.V.Albul etc.- Lviv-Torun, Liha-Pres (SENSE),2019-344 p.
c.248-276
3
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
4
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки


Юридичний факультет
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
5
Енциклопедія
Державна експертиза землевпорядної документації


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.100-104
6
Матеріали конференції
Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів


Юридичний факультет
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.86-90
7
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.2-16
8
Матеріали конференції
Еколого-правова культура в Україні: новації та перспективи розвитку


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.78-81
9
Матеріали конференції
Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.92-96
10
Матеріали конференції
Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.75-77

Повернення до списку

Вгору