Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 2946
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects


Юридичний факультет
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
c.41-58
2
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
3
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки


Юридичний факультет
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
4
Енциклопедія
Державна експертиза землевпорядної документації


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун.-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 696
т.16 c.100-104
5
Наукова стаття
Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.89-92
6
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.2-16
7
Матеріали конференції
Еколого-правова культура в Україні: новації та перспективи розвитку


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.78-81
8
Матеріали конференції
Ефективність способів судового захисту екологічних прав громадян


Юридичний факультет
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.241-245
9
Наукова стаття
Зарубіжний досвід правового регулювання екологічного страхування


Юридичний факультет
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.9-13
10
Енциклопедія
Землі енергетичної системи


Юридичний факультет
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун.-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 696
т.16 c.269-271

Повернення до списку

Вгору