Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 3606
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Regularities of sowing alfalfa productivity formation while using different types of nitrogen fertilizers in cultivation technology


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2020
Modern Phytomorphology
c.35-39
2
Матеріали конференції
Роль адміністративного і кримінального законодавства у забезпеченні екологічних прав громадян


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2019
Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 13 груд. 2019 р.)
c.12-15
3
Матеріали конференції
Щодо національних стандартів України як однієї із гарантій права на безпечні харчові продукти. Auctoritate magis guam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві.


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.88-91
4
Матеріали конференції
Щодо правового регулювання опромінення харчових продуктів в Україні


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.221-223
5
Наукова стаття
Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
c.41-58
6
Розділ монографії
The right of citizens to environmental education as a factor of environmentalization of legislation on education in Ukraine


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Legal Scholarly discussions in the XXI century: collective monograph/ S.V.Albul etc.- Lviv-Torun, Liha-Pres (SENSE),2019-344 p.
c.248-276
7
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
8
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
9
Енциклопедія
Державна експертиза землевпорядної документації


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.100-104
10
Матеріали конференції
Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.86-90

Повернення до списку

Вгору