Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 2841
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
2
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки


Юридичний факультет
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
3
Наукова стаття
Науково-правові питання екологічного оцінювання


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.47-51
4
Наукова стаття
Правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі


Юридичний факультет
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.86-89
5
Тези
Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України


Юридичний факультет
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.106-108
6
Тези
Проблеми еколого-правової культури природно-заповідної справи в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.166-169
7
Матеріали конференції
Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.31-32
8
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С. , Мельник Р.С. та ін.


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
9
Тези
Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.20-27
10
Тези
Щодо поняття та принципів органічного виробництва в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС


Юридичний факультет
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.122-124

Повернення до списку

Вгору