Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 3083
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Матеріали конференції
Правові аспекти підвищення ефективності нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища


Юридичний факультет
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019.
c.265-269
32
Наукова стаття
Правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі


Юридичний факультет
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.86-89
33
Тези
Правові проблеми формування концепції вирішення екологічних проблем малих річок в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.5-7
34
Наукова стаття
Правовые основы стратегии климатической политики Украины


Юридичний факультет
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
c.14-19
35
Тези
Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України


Юридичний факультет
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.106-108
36
Тези
Проблеми еколого-правової культури природно-заповідної справи в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.166-169
37
Матеріали конференції
Проблеми еколого-правової культури реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні: зміна стратегій чи стратегія змін?


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.191-195
38
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю


Юридичний факультет
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.3-12
39
Матеріали конференції
Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права


Юридичний факультет
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.31-32
40
Матеріали конференції
Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини


Юридичний факультет
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.239-241

Повернення до списку

Вгору