Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 3604
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
51
Тези
Правові проблеми формування концепції вирішення екологічних проблем малих річок в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.5-7
52
Наукова стаття
Правовые основы стратегии климатической политики Украины


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
c.14-19
53
Тези
Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.106-108
54
Тези
Проблеми еколого-правової культури природно-заповідної справи в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.166-169
55
Матеріали конференції
Проблеми еколого-правової культури реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні: зміна стратегій чи стратегія змін?


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.191-195
56
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.3-12
57
Матеріали конференції
Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.31-32
58
Матеріали конференції
Проблеми правового забезпечення ефективності кліматичного моніторингу в Україні: «Мислити глобально – діяти локально»


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.54-58
59
Матеріали конференції
Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.239-241
60
Тези
Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.111-114

Повернення до списку

Вгору