Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного права


ID: 6891
Кількість показів: 3505
дата змінення: 25.11.2014 12:50:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Regularities of sowing alfalfa productivity formation while using different types of nitrogen fertilizers in cultivation technology


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2020
Modern Phytomorphology
c.35-39
2
Матеріали конференції
Роль адміністративного і кримінального законодавства у забезпеченні екологічних прав громадян


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2019
Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 13 груд. 2019 р.)
c.12-15
3
Матеріали конференції
Щодо національних стандартів України як однієї із гарантій права на безпечні харчові продукти. Auctoritate magis guam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві.


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.88-91
4
Матеріали конференції
Щодо правового регулювання опромінення харчових продуктів в Україні


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.221-223
5
Наукова стаття
Animals with Regard to Climate Change – International and European Law Aspects


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
c.41-58
6
Розділ монографії
The right of citizens to environmental education as a factor of environmentalization of legislation on education in Ukraine


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Legal Scholarly discussions in the XXI century: collective monograph/ S.V.Albul etc.- Lviv-Torun, Liha-Pres (SENSE),2019-344 p.
c.248-276
7
Тези
Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.45-47
8
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
9
Енциклопедія
Державна експертиза землевпорядної документації


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.100-104
10
Матеріали конференції
Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Слепченко Анжела Анатоліївна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.86-90
11
Наукова стаття
Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.2-16
12
Матеріали конференції
Еколого-правова культура в Україні: новації та перспективи розвитку


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.78-81
13
Матеріали конференції
Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.92-96
14
Матеріали конференції
Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.75-77
15
Матеріали конференції
Еколого-правові умови забезпечення соціально-економічного розвитку України


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.196-198
16
Матеріали конференції
Ефективність способів судового захисту екологічних прав громадян


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.241-245
17
Наукова стаття
Зарубіжний досвід правового регулювання екологічного страхування


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.9-13
18
Енциклопедія
Землі енергетичної системи


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.269-271
19
Матеріали конференції
Зміна клімату як юридичний факт


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –м. Яремче, 20–22 вересня 2019р.)
c.65-67
20
Тези
Максимальна досконалість і системність як чинники подальшого розвитку екологічного права і законодавства України


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.11-15
21
Матеріали конференції
Методологічні завдання еколого-правової науки


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
c.7-10
22
Матеріали конференції
Міжнародно-правові засади впливу зміну клімату на права людини


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.215-220
23
Матеріали конференції
Місце правового регулювання охорони клімату в національних правових системах


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.38-41
24
Наукова стаття
Науково-правові питання екологічного оцінювання


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.47-51
25
Матеріали конференції
Новые вызовы для экологического права и законодательства


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного права. Материалы международной научно-практической конференции. – Минск, БГУ, 26-27 апреля. 2018. – 307 с.
c.5-11
26
Матеріали конференції
Об’єкти екологічного права як об’єкти нових видів суспільно небезпечної екологічної поведінки: стан та тенденції


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ).
c.16-19
27
Матеріали конференції
Окремі проблеми державної політики щодо забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –м. Яремче, 20–22 вересня 2019р.)
c.80-81
28
Тези
Окремі проблеми ефективної реалізації екологічних прав людини


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.122-126
29
Тези
Окремі проблеми ефективності забезпечення права на екологічну безпеку


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.93-96
30
Матеріали конференції
Особливості предмета екологічного права та його вплив на національну систему права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2019 року, м. Київ
c.63-68
31
Матеріали конференції
Особливості розвитку екологічного законодавства в умовах глобалізаці


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –м. Яремче, 20–22 вересня 2019р.)
c.9-11
32
Матеріали конференції
Охоронюваний законом інтерес у структурі еколого -правового статусу людини і громадянина


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.9-13
33
Матеріали конференції
Підвищення рівня еколого-правової культури в системі гарантій реалізації екологічних прав і обов’язків громадян України


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.168-170
34
Матеріали конференції
Права громадськості як суб'єкта екологічної політики


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.98-103
35
Матеріали конференції
Правове регулювання оцінки придатності земель( грунтів) як гарантія вирощування органічних харчових продуктів


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.249-251
36
Тези
Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018.
c.9-12
37
Монографія
Правові аспекти екологічного страхування в Україні


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
К.: Алерта
c.1-236
38
Матеріали конференції
Правові аспекти підвищення ефективності нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2019
International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019.
c.265-269
39
Наукова стаття
Правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.86-89
40
Наукова стаття
Правові проблеми та перспективи розвитку екологічного моніторингу в Україні з урахуванням міжнародного співробітництва та євроінтеграції


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.31-42
41
Тези
Правові проблеми формування концепції вирішення екологічних проблем малих річок в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.5-7
42
Наукова стаття
Правовые основы стратегии климатической политики Украины


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
c.14-19
43
Тези
Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.106-108
44
Тези
Проблеми еколого-правової культури природно-заповідної справи в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.166-169
45
Матеріали конференції
Проблеми еколого-правової культури реалізації та захисту екологічних прав громадян в Україні: зміна стратегій чи стратегія змін?


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.191-195
46
Наукова стаття
Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.3-12
47
Матеріали конференції
Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р.
c.31-32
48
Матеріали конференції
Проблеми правового забезпечення ефективності кліматичного моніторингу в Україні: «Мислити глобально – діяти локально»


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.54-58
49
Матеріали конференції
Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.239-241
50
Тези
Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.111-114
51
Наукова стаття
Сlimate Change Impact On The Human Right To Environmental Conditions Of A Specified Quality (Safe, Clean, Healthy And Sustainable Environment): Some International And Ukrainian Environmental Law Issues 


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Review of European and Comparative Law
c.93-112
52
Енциклопедія
Спеціальні зони об'єктів енергетики


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право
т.16 c.609-612
53
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф, м.Київ, 15-16 берез.2019 р. Київ, 2019
c.59-63
54
Матеріали конференції
Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С. , Мельник Р.С. та ін.


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Видавничий дім "Гельветика"
c.59-63
55
Тези
Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.20-27
56
Матеріали конференції
Сучасні науково-методологічні проблеми екологічних прав та обов’язків громадян


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.42-47
57
Матеріали конференції
Сучасні підходи до поняття об'єктів екологічних правовідносин


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2019
Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ).
c.43-47
58
Матеріали конференції
Тенденції розвитку еколого-правової культури в інформаційному суспільстві України


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 року). За ред. Г.О. Ульянової. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.105-108
59
Тези
Угода про асоціацію між Україною т Європейським Союзом: проблеми реалізації екологічної складової


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матер. міжнар.наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 р.). К.: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - 204с.
c.118-121
60
Наукова стаття
Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.241-245245
61
Тези
Щодо гарантій права на безпечні харчові продукти в Україні


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса
c.133-136
62
Тези
Щодо поняття та принципів органічного виробництва в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.122-124
63
Тези
Щодо поняття, особливостей та забезпечення права на безпечні харчові продукти


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.146-150
64
Наукова стаття
Climate change as a threat to environmental safety: international legal regulation


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
c.145-151
65
Наукова стаття
Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
т.5 c.115-121
66
Монографія
International Environmental Policy and its Impact on Environmental Policy of Ukraine


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.33-44
67
Наукова стаття
International legal preconditions for development of student forestries as a form of education for sustanable development of forest resourses


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
т.5 c.163-169
68
Наукова стаття
Kultura prawna w zakresie ochrony zasobów naturalnych: problemy rozwoju // Оchronа prawna zasobów naturalnych


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
c.13-22
69
Розділ монографії
Legal regulation of extracurricular environmental education in Ukraine: tendencies of development


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Ochrona prawna zasobów naturalnych (red. Emil Kruk i in.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University. 2018. - 323 str.
c.26-32
70
Монографія
Legal Regulation of Insurance as a Way to Compensate for the Damage Caused to the Environment


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2018
Ochrona prawna zasobów naturalnych (red. Emil Kruk i in.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University. 2018. - 323 str.
c.313-319
71
Монографія
National legal protection of the natural heritage included in UNESCO World Heritage List // «Оchronа prawna zasobów naturalnych» («Правова охорона природних ресурсів»)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018.
c.79-88
72
Монографія
Ochrona gruntow: problem wdrazania usnawodawstwa UE na Ukrainie // Ochrona prawna zasobow naturainych


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.193-203
73
Монографія
State Sovereignty over Natural Resources and Wealth in the Context of the European Integration Processes


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018.
c.45-54
74
Наукова стаття
Wokedview Environmental and Legal Fundamental Principles of Interaction Between Humans and Nature


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers
c.221-229
75
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Альтернативні джерела енергії


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
c.19-20
76
Монографія
Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Чернівці: Кондратьєв А.В.
77
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Витрати екологічні; витрати на відтворення природних ресурсів; екологічне інформаційне забезпечення; нормативний спосіб обчислення шкоди; об’єкти екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.83-85, 85-88,283-284,533-534,539-541
78
Наукова стаття
Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України»


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Екологічне право
c.28 – 61
79
Матеріали конференції
Дитячий екологічний парламент - перспективна правова форма реалізації права на одержання екологічної освіти в Україні


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problem and solutions”: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018
c.13-15
80
Тези
До питання про національну стратегію управління відходами як один з пріоритетних напрямів державної екологічної політики України у сфері євроінтеграції


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.103-105
81
Матеріали конференції
Еволюційні тенденції розвитку екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
«Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер.конф.(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року).
c.44-48
82
Матеріали конференції
Екологізація як пріоритетний напрямок розвитку аграрного права і законодавства


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред.. А.М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2018. – 414 с.
c.20-23
83
Монографія
Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні в контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2018
Київ: МПБП «Гордон»
84
Наукова стаття
Екологічне оцінювання: науково-правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Juridic national: Teorie si Practica
c.110-113
85
Матеріали конференції
Еколого-правова складова позашкільної освіти в учнівських лісництвах потребує посилення


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
86
Тези
Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
https://law.knu.ua/ua/scientific-events-in-knu/4198
87
Матеріали конференції
Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.154-156
88
Наукова стаття
Естетична цінність природи як елемент еколого-правової культури: теоретичні та законодавчі підходи в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Visegrad journal on human rights
c.178 – 183
89
Матеріали конференції
Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо охорони обєктів культурної спадщини ЮНЕСКО (земельно-правові аспекти)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.227-230
90
Енциклопедія
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
91
Енциклопедія
Лісовий фонд


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.463-465
92
Тези
Місце звіту про оцінку впливу на довкілля в дозвільній системі у галузі використання та охорони надр в Україні // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.115-117
93
Тези
Новые вызовы для экологического права в современных условиях


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.5-11
94
Матеріали конференції
Нормативне закріплення основних засад екологічної політики України і питання охорони пралісів Карпат


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П. – 2018.
c.415-419
95
Матеріали конференції
Основні недоліки Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.58-60
96
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля в екологічному вченні церков // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.132-138
97
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля і охорона культурної спа- дщини: еколого-правові аспекти // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.29-31
98
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля крізь призму правових засад екологічної експертології в Україні: спадкоємність, сучас- ність та актуальність.. // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.121-123
99
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля: проблеми правового регулювання// Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.157-158
100
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Право на екологічну освіту


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.616-617
101
Наукова стаття
Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України Правова охорона природних ресурсів від радіоактивного забруднення: єврропейські виклики для України // “Правова охорона природних ресурсів ”


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2018
Люблін, 2018
c.223-230
102
Тези
Правове регулювання рекультивації земель полігонів твердих побутових відходів у контексті інтеграційного розвитку України


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
«Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер.конф.(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року).
c.156-159
103
Наукова стаття
Правові засади здійснення екологічного моніторингу в Україні в руслі європейських підходів


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Часопис Університету права
c.215 – 223
104
Наукова стаття
Правові засади стратегії і тактики екологічної політики України


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2017
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.167-171
105
Тези
Правові проблеми агроекології


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: збірник наукових праць. – Харків, 20 квітня 2018р.
c.24-28
106
Матеріали конференції
Правові проблеми позашкільної освіти в Україні у контексті Спільної аграрної політики Європейського співтовариства


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Матеріали наук.-практич. конф. "Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах" (Харків, 20 квіт. 2018 р.) - 414 с.
c.276-281
107
Тези
Правовые основы реализации приоритетных направлений государственной экологической политики Украины / Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.93-96
108
Матеріали конференції
Проблеми застосування вітчизняного законодавства щодо оцінки впливу на навколишнє середовище // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.27-29
109
Тези
Реформи в сфері еколого-правового регулювання: сучасне і майбутнє


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2018
Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 1-2 червня 2018.
c.86-88
110
Матеріали конференції
Стратегія ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвиту як чинник змін у освітньому законодавстві України


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.271-273
111
Тези
Страховий випадок в екологічному страхуванні України: правовий аспект


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problems and solutions”: Conference Proceeding, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018.
c.18-21
112
Матеріали конференції
Сучасні тенденції розвитку екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
c.58-62
113
Тези
Тенденции правового регулирования охраны земель от загрязнения бытовыми отходами в Украине // Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права:


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.168-170
114
Тези
Тенденции развития экологического законодательства Украины об изумрудной сети
в контексте межгосударственных интеграционных процессов


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.88-90
115
Тези
Формы межгосударственных интеграционных процессов и их влияние на развитие экологического права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.50-52
116
Тези
Школьные (ученические) лесничества – важная правовая форма образования в интересах устойчивого развития лесных ресурсов/ Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.228-231
117
Матеріали конференції
Щодо ведення єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля: правове регулювання та практика застосування // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.69-72
118
Тези
Щодо особливостей правового режиму земель полігонів твердих побутових відходів


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2018
Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018.
c.226-230
119
Тези
Экологический мониторинг лесов как предпосылка обеспечения экологической безопасности: международно-правовые подходы


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.240-242
120
Матеріали конференції
Держава в механізмі реалізації екологічного права та законодавства


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.26-29
121
Матеріали конференції
Екологічний контроль: правові проблеми реформування


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
c.237-240
122
Тези
Екологічний контроль: проблеми правового забезпечення


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.63-64
123
Матеріали конференції
Обращение с электронными петициями как форма участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.81-85
124
Матеріали конференції
Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному eтапі розвитку екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
125
Матеріали конференції
Щодо проблем розробки та затвердження загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.102-104
126
Тези
. Окремі проблеми адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.249-253
127
Наукова стаття
Perspectives to Improve National Ecological Legislation in Conditions of European Integration


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
European Political and Law Discourse
c.177-182
128
Наукова стаття
The legal basis of modern environmental policy of Ukraine:scientific and methodological issues


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense
c.150-161
129
Тези
Актуальні питання розвитку земельних відносин в роботі професора Мунтяна Василя Лук’яновича «Правова охорона грунтів Української РСР»


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
130
Матеріали конференції
Види спеціального природокористування як об’єкти впливу на довкілля


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.157-159
131
Матеріали конференції
Держава як суб’єкт екологічних правовідносин : актуальність проблеми


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.90-92
132
Тези
Держава як суб’єкт регулювання еколого-правових відносин в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
133
Матеріали конференції
До питання екологічної функції держави сучасних умовах.


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.)
c.219-222
134
Матеріали конференції
До питання про ефективність удосконалення державної системи екологічного управління як однієї з стратегічних цілей екологічної політики України


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.)
c.157-160
135
Матеріали конференції
До питання про пріоритети екологічної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2017
International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.95-99
136
Наукова стаття
Дозвільна система у сфері використання та охорони надр як форма розподілу і перерозподілу природних ресурсів: правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.107-111
137
Наукова стаття
Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.98-101
138
Наукова стаття
Екологічна етика в системі еколого-правової культури: проблеми формування правового екологічного імперативу в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.19-24
139
Матеріали конференції
Екологічна інформація як об’єкт правовідносин за екологічним законодавством України


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ВНЗ України (м. Одеса, 9 – 10 вересня 2016 р.)
c.243-246
140
Матеріали конференції
Екологічна освіта в екологічній державі: сучасні правові орієнтири


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Юридична освіта у сучасному вимірі : Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. Конф. з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приур. до 80-річчя Донецького національного університету ім. Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 82
c.28-30
141
Наукова стаття
Екологічна політика України в умовах глобалізації


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 c.133-138
142
Матеріали конференції
Екологічне навернення як елемент екологічної теології та передумова формування еколого-правової культури та свідомості громадян


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.230-234
143
Наукова стаття
Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.9-14
144
Наукова стаття
Еколого -правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.309 -312
145
Матеріали конференції
Еколого-правова культура: законодавчі підходи до формування міжгалузевого інституту екологічного права України


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.68-71
146
Матеріали конференції
Еколого-правова політика Української держави – основа ефективної реалізації норм екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
147
Наукова стаття
Еколого-правове виховання в Україні: проблеми ефективності та перспективи розвитку


Інститут права
Екологічного права
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка АПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.. 422 – 429
148
Тези
Естетика та екологічне право: як захищена краса природи в Україні?


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20 – 21 жоктуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридич
c.40-42
149
Матеріали конференції
Етапи процедури оцінки впливу на довкілля за законодавством України


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.53-55
150
Наукова стаття
Європейсько-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу.


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Development of Legal Regulation in East Europe: Experience of Poland and Ukraine. International scientific practical conference (Sandomierz, Poland, January 27-28, 2017)
c.61-64
151
Монографія
Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні: монографія / А.А. Слепченко
152
Наукова стаття
Земельно-правові аспекти охорони об’єктів, внесених до списку світової культурної спадщини (на прикладі законодавства України та Польщі)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
International SceintificPractical Conference Developmen t of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27- 28, 2017. Sandomierz
153
Матеріали конференції
Земельно-правові аспекти охорони об"єктів, внесених до списку світової культурної спадщини (на прикладі законодавства України та Польщі)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
International SceintificPractical Conference Developmen t of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27- 28, 2017. Sandomierz
154
Матеріали конференції
Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.129-130
155
Матеріали конференції
І знову до проблем еколого- правової освіти


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
156
Наукова стаття
Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.262-268
157
Матеріали конференції
К вопросу об особенностях экологической политики Украины в условиях глобализации


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.95-98
158
Матеріали конференції
К вопросу об эффективности правового регулирования в области охраны земель по законодательству Украины и Беларуси


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
159
Наукова стаття
Конституційні екологічні права та обов’язки держави


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.263-265
160
Наукова стаття
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку (1 частина)


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.35-41
161
Матеріали конференції
Критичний аналіз проекту Закону України "Про оцінку впливів на довкілля"


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
162
Наукова стаття
Круглий стіл «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку» (2 частина)


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.11-17
163
Матеріали конференції
Международно-правовые основания охраны атмосферного воздуха: проблемы эффективности


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Приоритетные направления развития экологического зе- мельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола при- уроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ 2017.
c.240 -244
164
Наукова стаття
Международно-правовые принципы разрешительной системы в сфере использования и охраны природных ресурсов


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2016
Legea Si Viata. Publicatie stiintifico-practica.
c.37-41
165
Тези
Наукове і «людське» в правових поглядах В.Л. Мунтяна на екологічну культуру, екологічну свідомість і любов до природи


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.46-52
166
Тези
Наукові ідеї професора Андрейцева В.І. з правового регулювання екологічної безпеки як складової національної безпеки України


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.103-105
167
Матеріали конференції
Наукові погляді професора І.І. Каракаша на роль еколого- правової культури в гармонізації відносин суспільства та природи


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.207-210
168
Розділ монографії
Науково-методологічні питання еволюції екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Про українське право
c.615-621
169
Наукова стаття
Науково-методологічні питання розвитку сучасного екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
170
Наукова стаття
Наукознавчі аспекти формування екологічного права України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.33-40
171
Матеріали конференції
Научно-методологические вопросы приоритетов в экологическом праве Украины


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.45-48
172
Матеріали конференції
О приоритетах и не только в экологическом праве и законодательстве


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
173
Тези
Окремі питання правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Міжнародна наукова конференція «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький 20–21 жовтня 2017 року)
c.18-19
174
Тези
Окремі пропозиції щодо правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.81-85
175
Наукова стаття
Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму)


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.46-53
176
Наукова стаття
Правова охорона біотопів – перспективний напрям екологічної політики України


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.163-168
177
Тези
Правова охорона біотопів у Республіці Білорусь - орієнтир для України


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.310-314
178
Тези
Правова процедура забезпечення екологічної безпеки у Директиві ЄС №2011/92/ЄС


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці" м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.
179
Тези
Правова характеристика екологічної безпеки в системі національної безпеки України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.55-58
180
Матеріали конференції
Правове забезпечення екологічної безпеки землекористування як необхідна умова здійснення органічного землеробства


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади ведення органічного землеробства», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 29-30 вересня 2017 р.
c.59-63
181
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.201-204
182
Наукова стаття
Правове забезпечення екоогічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.13-20
183
Наукова стаття
Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.24-27
184
Наукова стаття
Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.126-131
185
Тези
Правові засади забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень , що стосуються довкілля, шляхом звернення з електронними петиціями


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.285-290
186
Матеріали конференції
Правові засади охорони пралісів Карпат як об"єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за законодавством України


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.35-38
187
Наукова стаття
Правові засади погодження надання надр у користування на підставі спеціальних дозволів в Україні


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.150-154
188
Матеріали конференції
Правові засади формування Смарагдової мережі за законодавством України в умовах євроінтеграції


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.87-90
189
Матеріали конференції
Правові основи екологчної освіти в інтересах сталого розвитку в Україні потребують вдосконалення


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
190
Матеріали конференції
Правові проблеми визначення меж і режимів історичних ареалів (на прикладі міст Києва та Львова)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.- практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016
191
Монографія
Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (глава 8, глава 9, глава 10)


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
К.: КНЕУ
c.150-208
192
Тези
Правові проблеми суверенітету держав над власними природними ресурсами та багатствами


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.318-321
193
Матеріали конференції
Принцип екологізації національної правової системи України: науково методологічні аспекти


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.106-108
194
Матеріали конференції
Принцип экосистемности в действии: правовая охрана биотопов


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.209-213
195
Тези
Пріоритети у розвитку сучасного екологічного права України: науково-методологічні питання


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.213-218
196
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.127-128
197
Матеріали конференції
Проблеми реалізації принципів та норм земельного та екологічного права у сфері охорони земель від забруднення побутовими відходами


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
198
Наукова стаття
Проблеми розвитку еколого-правової культури туризму в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.280-286
199
Тези
Проблеми формування еколого-правової культури в Україні на сучасному етапі (за працями акад. В.І. Андрейцева)


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. кругллого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правнич
c.118-122
200
Матеріали конференції
Пропозиції щодо доопрацювання проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2017
Матеріали Міжнародної конференції «Інновації в праві в умовах європейської інтеграції», м. Сладовічево, Словацька республіка, 10-11 березня 2017 р.
c.179-182
201
Матеріали конференції
Реалізація функції розподілу та перерозподілу земель органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Матеріали Всеукр.круглого столу ( м. Київ, 22 вересня 2017 р.).К.:Видавництво «Прінт Сервіс»
c.94-97
202
Наукова стаття
Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.89-92
203
Наукова стаття
Рецензія на монографію «Правові механізми охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки». - Мінськ, БДУ, 2016. 191 с.


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2017
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
c.238-239
204
Матеріали конференції
Розвиток національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах європейських інтеграційних процесів


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.- практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016
c.216-218
205
Наукова стаття
Світоглядні та еколого-правові засади взаємодії людини і природи


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.8-13
206
Матеріали конференції
Суб'єктний склад правовідносин з оцінки впливу на довкілля: питання освіти


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.78-81
207
Матеріали конференції
Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.117-119
208
Наукова стаття
Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2017
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
c.53-60
209
Матеріали конференції
Щодо правового регулювання оцінки придатності земель ( грунтів) для виробництва органічної продукції


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Правові засади ведення органічного землеробства: збіррник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ( 29-30 вересня 2017 року)/ за ред. Шульги М.В.-Харків: «Доміна».
c.104-107
210
Матеріали конференції
Щодо проблем правового регулювання фінансування землеохоронних заходів в Україні


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
211
Матеріали конференції
Экологизация высшего образования в Украине: правовые проблемы


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современные ориентиры правового развития", 24-25 марта 2017, Кишинев, Республика Молдова, орг. ком. В. Бужор
c.200-202
212
Матеріали конференції
Экологическая этика в системе эколого-правовой культуры


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т.И. Макаровой / редкол. С.А. Балашенко и др. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – 255 с.
c.173-177
213
Матеріали конференції
Эколого -правовая культура и этика: научно - методологический подход к проблеме


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Conferință internațională științifico-practică «Juridică științifică în condițiile de integrare Europeană Ucraina și Moldova: reperemoderne de dezvoltare juridică», 24 -25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor [et al.]. – Chișinău: S.n. 2017
c.197-199
214
Матеріали конференції
Эколого-правовая культура и этика: научно-методологический подход к проблеме


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2017
Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современные ориентиры правового развития", 24-25 марта 2017, Кишинев, Республика Молдова, орг. ком. В. Бужор
c.197-199
215
Наукова стаття
Cовершенствование Украиной земельно-правового регулирования охраны объектов культурного наследия на пути к евроинтеграции (с учетом законодательства Словацкой Республики)


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.214-217
216
Наукова стаття
Environmental protection fund as a principal element of financing measures in the sphere of ecological legal relations in Ukraine


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Legea si Viata
c.19-22
217
Енциклопедія
Безпека за надзвичайних ситуацій


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.53-55
218
Енциклопедія
Безпека населенна, матеріальних обєктів, навколишнього середовища


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.45-46
219
Енциклопедія
Біологічно активна добавка


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.62-64
220
Наукова стаття
Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.102-107
221
Наукова стаття
Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.247-251
222
Наукова стаття
Гарантії прав громадян у разі надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України та Європейського Союзу


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: зб. матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л.М. Джурак
c.104-107
223
Наукова стаття
Державна земельна політика як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.100-103
224
Наукова стаття
Деякі аспекти правового регулювання екологічних фондів як джерел фінансування у сфері екології


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.217-220
225
Матеріали конференції
До питання про пр правове забезпечення екологічної безпеки при виробництві, контролю якості та обігу дієтичних добавок (колишніх БАДів)


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.320-323
226
Наукова стаття
Екологічна і біологічна безпека: правові та міждисциплінарні зв’язки


Хімічний факультет
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матеріали «круглого столу» (Харків, 4 груд. 2015 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава мудрого. – Х.: Право, 2015
c.200-204
227
Енциклопедія
Екологічна катастрофа


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.273-274
228
Матеріали конференції
Екологічний контроль: проблеми правового забезпечення


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.63-64
229
Тези
Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.332-335
230
Дисертаційна робота
Забезпечення права громадян на екологічну освіту в Україні


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Рукопис (дисертація)
231
Автореферат
Забезпечення права на екологічну освіту


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.1-18
232
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
Балюк Галина Іванівна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.391-406
233
Енциклопедія
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.352
234
Наукова стаття
Земельно-правові заходи охорони культурної спадщини в контексті інтеграції України до Європейського Союзу


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău) 6-7 noiem. 2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]
c.272-275
235
Наукова стаття
Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут права
Екологічного права
Земельного та аграрного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.42-50
236
Наукова стаття
Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відновлення та розвиток (1996-2011)


Інститут права
Екологічного права
Земельного та аграрного права
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.42-50
237
Енциклопедія
Класифікація надзвичайних екологічних ситуацій


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
238
Наукова стаття
Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.366-369
239
Тези
Конституційно-правова категорія «довкілля»: підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.316-320
240
Наукова стаття
Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.283-287
241
Наукова стаття
Конституція Україния як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Чернівці: Кондратьєв А.В.
c.243-246
242
Енциклопедія
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.521-524
243
Енциклопедія
Надзвичайний стан


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.521-524
244
Наукова стаття
Науково-правові питання екологічного управління.


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.36-41
245
Матеріали конференції
Окремі теоретико-правові аспекти екологічного ризику при експлуатації ТЕС


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2015
Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ, ГО "Правовий світ"
c.40-44
246
Наукова стаття
Оповіщення та інформування як гарантія цивільного захисту: еколого-правовий аспект


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку
c.99-101
247
Наукова стаття
Органи державного управління у сфері екології в Україні: правові проблеми функціонування


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
248
Наукова стаття
Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері експлуатації теплових електростанцій


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Право і суспільство
c.109-115
249
Наукова стаття
Освітянські, психологічні та правові підходи до формування екологічної культури студентської молоді (позитивний досвід)


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016 Republic of Poland, Kielce: Holy Cross University
c.88-92
250
Матеріали конференції
Перспективи забезпечення біологічної безпеки в системі права екологічної безпеки України


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Екологічне право України: система та межі правового регулювання: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. круглого столу, 25 верес. 2015 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.І. Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т, Євраз. асоц. правн
c.150-154
251
Матеріали конференції
Перспективи становлення системи екологічних принципів права цивільного захисту


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.61-62
252
Наукова стаття
Поняття дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні: еколого-правовий аспект


Інститут права
Екологічного права
Дудар Марта Ігорівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.244-246
253
Енциклопедія
Попередження (запобігання) надзвичайних ситуацій


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.602-604
254
Матеріали конференції
Правo громадян на участь у вирішенні питань, що стосуються використання та охорони земель історико-культурного призначення


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак
c.119-121
255
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.272-276
256
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Правове регулювання екологічного аудиту та екологічного страхування в системі права екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
Краснова Марія Василівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.155-174
257
Наукова стаття
Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2015
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.103-110
258
Наукова стаття
Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.247-251
259
Матеріали конференції
Правове регулювання охорони земель в Україні як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
260
Наукова стаття
Правові основи сучасної екологічної політики України: науково-методологічні питання


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.9-13
261
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Правові проблеми забезпечення екологічної безпеки, захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Балюк Галина Іванівна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.43-92
262
Наукова стаття
Правові проблеми охорони культурної спадщини сільських територій України


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого столу, присвяченого памяті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.)
c.90-94
263
Матеріали конференції
Правові форми участі громадськості в прийнятті рішень, що стосуються довкілля, у сучасних умовах реформування правової системи


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
264
Матеріали конференції
Правовые проблемы развития возобновляемых источников энергии в Украине


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Сушик Ольга Володимирівна
2016
Матеріали XIV Міжнародної Атирауської правової конференції, м. Атирау 22 квітня 2016р. Республіка Казахстан
c.73-82
265
Наукова стаття
Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2016
Недропользование – основа економики Казахстана.
т.2 c.124-129
266
Тези
Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.323-326
267
Наукова стаття
Проблеми врахування міжнародно-правових підходів до охорони атмосферного повітря в Україні


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.258-261
268
Наукова стаття
Проблеми екологічного виховання в Україні: філософсько-правові підходи


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.187-191
269
Наукова стаття
Проблеми екологічного прогнозування в Україні


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.131-133
270
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
271
Матеріали конференції
Проблеми правового забезпечення екологічної політики на сучасному етапі


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
272
Тези
Проблеми правового регулювання реформування земельних відносин


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.29-30
273
Тези
Проблеми реалізації еколого-правових пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу
c.181-183
274
Наукова стаття
Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечної діяльності із спеціального природокористування


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.290-294
275
Наукова стаття
Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.292-298
276
Наукова стаття
Санітарні норми як джерела екологічного права в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.73-77
277
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.33-36
278
Тези
Теоретико-правовий зміст принципу формування екологічної культури в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.38-40
279
Матеріали конференції
Формування еколого-правової культури в контексті євроінтеграційних процесів


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу
c.167-170
280
Наукова стаття
Формування сучасних підходів до права екологічної безпеки України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
c.205-208
281
Наукова стаття
Функціонально-правове забезпечення управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в Україні


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
c.35-40
282
Матеріали конференції
Эколого-правовые аспекты обеспечения прав граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций: национальные и европейские подходы


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.
т.3 c.310-316
283
Матеріали конференції
Экосистемность в экологическом праве Украины: принцип и основание формирования эколого-правовой культуры


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.
т.3 c.209-215
284
Наукова стаття
Юридичне поняття екологічної безпеки в галузі еколого-господарської діяльності ТЕС та її правове регулювання


Інститут права
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
c.92-97
285
Наукова стаття
Впровадження систем інтегрованого екологічного управління за басейновим принципом: нормативно-правові засади


Інститут права
Екологічного права
2014
Європейський політико-правовий дискурс
т.1 c.646-657
286
Наукова стаття
Державні стандарти освіти як гарантія прав агромадян на екологічну освіту в Україні (на прикладі дошкільної та загальної середньої освіти)


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
287
Тези
Деякі проблеми правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель історико-культурного призначення в Україні


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.293-296
288
Наукова стаття
До питання ефективності оптимізації управління в сфері природокористування в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Видавництво: ТОВ «Оберіг»
т.1 c.211-215
289
Наукова стаття
Екологічне право в системі права України: самостійна галузь чи міф?


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.13 c.22-24
290
Наукова стаття
Ефективність впровадження досягнень науки екологічного права України в практичну діяльність


Інститут права
Екологічного права
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 c.86-93
291
Матеріали конференції
Законодавче забезпечення екологічної безпеки в сфері енергетики


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
292
Наукова стаття
Інтеграційний та диференційний підходи в теорії екологічного права: проблеми методології науки


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
293
Матеріали конференції
Міжнародно-правові засади екосистемності в регулюванні екологічних відносин


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Актуальні проблеми юридичної науки
т.1 c.78–81
294
Наукова стаття
Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Право і суспільство
c.52-59
295
Матеріали конференції
Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: круглий стіл
296
Наукова стаття
Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.45–51
297
Наукова стаття
Місце екологічного менеджменту в системі екологічного управління України: теоретико-правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.15 c.145-153
298
Наукова стаття
Наука екологічного права України: сфера та предмет


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
299
Матеріали конференції
Наукові підходи до факторів викладання екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.1 c.62-64
300
Наукова стаття
Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки під час збройних конфліктів


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.142-158
301
Наукова стаття
Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.80–81
302
Наукова стаття
Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.234-245
303
Матеріали конференції
Отдельные аспекты развития наук экологического и природоресурсного права Украины


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2015
Информационные-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: Информационные-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: Международная конференция
т.1 c.45-47
304
Матеріали конференції
Перспективи розвитку екосистемних підходів у правовому регулюванні екологічних відносин в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: круглий стіл
т.1 c.153–156
305
Наукова стаття
Поняття екологічного ризику в діяльності Збройних Сил України: правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.4 c.40-45
306
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного конфлікту


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права: всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.14-21
307
Матеріали конференції
Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України в умовах збройного конфлікту


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.90-92
308
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
Бобонич Євген Федорович
Шомпол Олена Анатоліївна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Сушик Ольга Володимирівна
Позняк Еліна Владиславівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
309
Наукова стаття
Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в документах Європейського співтовариства з атомної енергії


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2015
Європейський політико-правовий дискурс
т.2 c.10-14
310
Матеріали конференції
Правові засади впровадження систем екологічного менеджменту для управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми юридичної науки
c.111-113
311
Наукова стаття
Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в сфере использования ядерной енергии в соответсвии с национальным законодательством государств-членов Европейского союза


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.40-47
312
Наукова стаття
Правовое регулирование экологического информационного обеспечения и его место в системе экологической безопасности Украины


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.4 c.7-11
313
Розділ монографії
Правовые основы участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Управление устойчевым развитием в условиях переходной экономики: монография
т.1 c. 109-117
314
Наукова стаття
Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Недропользование – основа економики Казахстана.
т.1 c.60-64
315
Матеріали конференції
Проблеми методології науки екологічного права щодо його предмета


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
316
Тези
Проблеми правового регулювання використання та охорони (збереження) природно-ресурсного потенціалу України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.211-213
317
Наукова стаття
Процесуально-правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.2 c.319-327
318
Матеріали конференції
Психологічні особливості екологічної свідомості студентської молоді – майбутніх правників


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2015
Видавництво: Центр педагогічних досліджень
т.1 c.127–131
319
Матеріали конференції
Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2015
Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: Міжнародна конференція
т.1 c.90-92
320
Тези
Розробка сучасної екологічної доктрини України як пріоритетне завдання науки екологічного права


Інститут права
Екологічного права
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.323-325
321
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.27–31
322
Матеріали конференції
Сучасні реалії природоресурсного права України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Видавництво: ТОВ «Оберіг»
т.1 c.105-106
323
Тези
Сучасні тенденції розвитку екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c. 47-50
324
Матеріали конференції
Теоретико-методологические основы эколого-правового образования и его роль в обеспечении устойчивого развития в Украине


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Теоретико-методологические и конституцх процессов в контекионеные основы устойчивого развития национально правовой системы в условиях глобальных и ргиональнысте защиты прав человека и построения правового государства: Международная конференция
т.1 c.80-81
325
Наукова стаття
Щодо принципів державної політики у сфері містобудування: еколого-правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
“Тринадцяті осінні юридичні читання”: міжнародна наукова конференція
т.1 c.53-55
326
Тези
Щодо принципів державної політики у сфері містобудування:еколого-правові аспекти


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «Осінні юридичні читання»
т.1 c.53-55
327
Наукова стаття
Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.99 c.76-81
328
Наукова стаття
Вдосконалення правового забезпечення екологічної освіти як глобальний публічний екологічний інтерес


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.20-23
329
Тези
Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права
т.1 c.40-45
330
Тези
Правові засади тектоекологічної діяльності у сфері використання земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2013
Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «Осінні юридичні читання»
т.1 c.150-152
331
Розділ монографії
Актуальні проблеми визначення поняття «екологічна відповідальність» в сучасному праві України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Відповідальність у публічному праві : монографія
т.1 c.422-433
332
Наукова стаття
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.40-44
333
Тези
Актуальные задачи науки экологического права


Інститут права
Екологічного права
2014
Современные тенденции правового регулирования экологических отношений
т.1 c.64-67
334
Тези
Відносини щодо правового забезпечення екологічної безпеки в енергетиці України в предметі права екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.60-63
335
Тези
Вплив глобальної екологічної кризи на розвиток еколого-правових досліджень


Інститут права
Екологічного права
2013
Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права
т.1 c.147-149
336
Наукова стаття
Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві


Інститут права
Екологічного права
2014
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.294-302
337
Наукова стаття
Державно-правова політика в сфері інвестування в навколишнє природне середовище в Україні


Інститут права
Екологічного права
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.16-20
338
Наукова стаття
Деякі аспекти державної політики щодо забезпечення біологічної безпеки України


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.80-85
339
Тези
Деякі особливості правового режиму за законодавством України «про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово-окупованих територіях України»


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.367-369
340
Матеріали конференції
До поняття науки екологічного права: коло її термінології


Інститут права
Екологічного права
2012
Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права
т.1 c.40-42
341
Наукова стаття
Дотримання вимог земельного законодавства - необхідна умова охорони культурної спадщини та запорука забезпечення національної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.1 c.70-79
342
Наукова стаття
Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.87-90
343
Тези
Екологічно зацікавлена громадськість та її місце у державно-приватному партнерстві (соціально-правовий аспект)


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Актуальні проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин
т.1 c.12-16
344
Тези
Еколого-правова відповідальність за правопорушення у сфері використання земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2014
Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права: збірник матеріалів наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.80-83
345
Наукова стаття
Еколого-правова відповідальність за правопорушення у сфері використання земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.30-33
346
Наукова стаття
Еколого-правове забезпечення охорони тваринного світу


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.80-84
347
Наукова стаття
Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2013
348
Наукова стаття
Запровадження спецкурсу «проблеми еколого-правової відповідальності» - важливий напрям підготовки майбутніх правників регулювання


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2013
349
Наукова стаття
Запровадження спецкурсу «Проблеми еколого-правової відповідальності» – важливий напрям підготовки майбутніх правників


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права
т.1 c.178-181
350
Наукова стаття
Зарубіжний досвід правового забезпечення консолідації земель: можливості використання в Україні


Інститут права
Адміністративного права
Відділ технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу та навчання ІОТ
Господарського права
Екологічного права
Земельного та аграрного права
Куцевич Ольга Петрівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.12 c.114-119
351
Монографія
Земельно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
Саркісова Тамара Борисівна
2014
Відповідальність у публічному праві
т.1 c.443-452
352
Наукова стаття
Зонування територій як складова функціонального механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.2 c.20-26
353
Наукова стаття
Институализация науки экологического права и ее задачи в современных условиях


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
Юридический факультет Белорусского государственного университета
т.1 c.12-14
354
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в теорії екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві
т.1 c.75-86
355
Тези
Історично-правові передумови розвитку законодавства в сфері інвестування в навколишнє природне середовище в Україні


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.09-11
356
Наукова стаття
Історично-правові передумови формування та розвитку державно-правової політики інвестування в природоохоронну діяльність в Україні


Інститут права
Екологічного права
2013
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.50-52
357
Наукова стаття
К вопросу о предмете экологического права в науке и законодательстве Беларуси, России и Украины


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Право в современном белорусском обществе
т.9 c.386-394
358
Наукова стаття
Методологія сучасної еколого-правової науки


Інститут права
Екологічного права
2014
Юридичний вісник
т.4 c.57-64
359
Тези
Міжнародні організації як суб’єкти правовідносин у сфері інвестування в навколишнє природне середовище


Інститут права
Екологічного права
2014
Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід
т.1 c.181-183
360
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.60-65
361
Наукова стаття
Міжнародно-правові засади інвестування в природоохоронну діяльність в Україні


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «Осінні юридичні читання»
т.1 c.139-141
362
Тези
Місце правового інституту захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій у системі права екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.51-54
363
Тези
Наукові вітчизняні еколого-правові дослідження в контексті розвитку європейського оствітнього простору


Інститут права
Екологічного права
2014
Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права
т.1 c.30-33
364
Наукова стаття
Науково-теоретичні засади юридичної відповідальності за порушення вимог радіоекологічної безпеки у сфері ядерної енергії


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.26-29
365
Наукова стаття
Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.30-37
366
Наукова стаття
Органи державного управління як суб’єкти правовідносин у сфері інвестування в навколишнє природне середовище


Інститут права
Екологічного права
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.3 c.56-62
367
Наукова стаття
Основы правового регулирования экологического менеджмента: сравнительно-правовое исследование


Інститут права
Екологічного права
2014
Национальный юридический журнал: теория и практика
т.1 c.170-175
368
Наукова стаття
Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.53-56
369
Наукова стаття
Особливості правового забезпечення екологічної безпеки рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.52-56
370
Наукова стаття
Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі


Інститут права
Екологічного права
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.5 c.63-68
371
Наукова стаття
Отдельные аспекты развития наук экологического и природоресурсного права Украины


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Юридический факультет Белорусского государственного университета
т.1 c.45-47
372
Наукова стаття
Перспективи удосконалення правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.70-75
373
Наукова стаття
Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2013
Університетські наукові записки
т.4 c.50-60
374
Наукова стаття
Правове забезпечення екологічної безпеки при розвідуванні та розробленні родовищ нафти і газу континентального шельфу


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.133-136
375
Тези
Правове забезпечення моніторингу земель як умова ефективного виробництва


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
т.1 c.20-23
376
Наукова стаття
Правове регулювання екологічних договірних відносин у сфері використання та охорони водних об’єктів


Інститут права
Екологічного права
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.20 c.95-102
377
Наукова стаття
Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в законодавстві зарубіжних країн


Інститут права
Екологічного права
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.42-46
378
Наукова стаття
Правове регулювання охоронних зобов’язань за екологічним законодавством України


Інститут права
Екологічного права
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.262-265
379
Наукова стаття
Правове регулювання поводження з генетично-модифікованими організмами в Україні


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.71 c.60-66
380
Наукова стаття
Правовий режим земель капітального будівництва: історико-правовий аналіз


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.72 c.249-256
381
Наукова стаття
Правовий статус суб’єктів правовідносин у сфері використання природних ресурсів континентального шельфу за законодавством України


Інститут права
Екологічного права
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.12 c.96-106
382
Наукова стаття
Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2014
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.3 c.40-44
383
Наукова стаття
Правові засади екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2013
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права
т.1 c.132-134
384
Тези
Правові засади здійснення моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.72-76
385
Наукова стаття
Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.253-257
386
Наукова стаття
Правові проблеми розвитку інституту екологічного моніторингу в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 c.70.0000
387
Наукова стаття
Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Юридичний вісник
т.4 c.82-86
388
Наукова стаття
Правовідносини забезпечення радіаційної безпеки: підстави виникнення, суб’єктно-об’єктний склад та їх зміст


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.60-63
389
Наукова стаття
Правовое регулирование добычи минеральных ресурсов континентального шельфа Украины


Інститут права
Екологічного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.121-125
390
Наукова стаття
Правовое регулирование обеспечения радиационной безопасности в государствах СНГ


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.2 c.30-35
391
Наукова стаття
Правовое регулирования экологического образования в Украине


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.6 c.121-125
392
Наукова стаття
Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.9-14
393
Тези
Принцип альтернативності господарських рішень в процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище як напряму механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.50-51
394
Наукова стаття
Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.70.0000
395
Наукова стаття
Природні ресурси як об’єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу


Інститут права
Екологічного права
2013
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.6 c.24-27
396
Наукова стаття
Проблеми парового регулювання екологічних договірних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.139-142
397
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання відносин у сфері використання земельних та інших природних ресурсів в аграрному секторі економіки України


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2014
Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
т.1 c.88-91
398
Тези
Проблеми правового регулювання екологічних договірних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.104-106
399
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання забезпечення радіоекологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.30-33
400
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання охоронних зобов’язань за екологічним законодавством


Інститут права
Екологічного права
2014
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку
т.2 c.23-26
401
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности на стадии выдачи разрешений на осуществление операций с отдельными видами отходов в Украине


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.102-107
402
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности на стадии выдачи разрешений на специальное недропользование в Украине


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Право.by
т.4 c.102-109
403
Наукова стаття
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности при принятии решений о передаче земельных участков для специального использования в Украине


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Право.by
т.1 c.136-142
404
Наукова стаття
Развитие договорных отношений в сфере природопользования в Российской Федерации и Украине (на примере использования водных объектов)


Інститут права
Екологічного права
2013
Вестник Воронежского государственного университета. Серия Прав
т.15 c.198-207
405
Наукова стаття
Реалізація еколого-правових договірних відносин в рамках публічно-приватного партнерства


Інститут права
Екологічного права
2013
Актуальні проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин
т.1 c.184-187
406
Наукова стаття
Реалізація правових засад екологічного менеджменту при здійсненні екологічного управління органами місцевого самоврядування


Інститут права
Екологічного права
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.75-78
407
Наукова стаття
Реалізація принципів державної екологічної політики України нормами екологічного, земельного та аграрного права


Інститут права
Екологічного права
2013
408
Матеріали конференції
Роль эколого-правовой науки в разработке концептуальных подходов охраны окружающей среды


Інститут права
Екологічного права
2012
Правовые проблемы предупреждения негативных воздействий на окружающую среду
т.1 c.130-133
409
Наукова стаття
Системи екологічного менеджменту локального типу як елемент механізму гарантування права на безпечне навколишнє середовище


Інститут права
Екологічного права
2014
Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva
т.1 c.50-54
410
Наукова стаття
Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки”


Інститут права
Екологічного права
2014
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права
т.49 c.120-129
411
Наукова стаття
Стратегічна екологічна оцінка як один із напрямів правового забезпечення екологічної безпеки у сфері використання земель капітального будівництва за міжнародним, європейським та вітчизняним законодавством


Інститут права
Екологічного права
2014
Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: політика, економіка, право: Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.50-55
412
Тези
Сучасні наукові підходи до розуміння предмета екологічного права


Інститут права
Екологічного права
2014
Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права
т.1 c.280-282
413
Наукова стаття
Сучасні наукові підходи до розуміння предмета екологічного права


Інститут права
Екологічного права
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.80-85
414
Наукова стаття
Сучасні проблеми правового регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.50-53
415
Наукова стаття
Теоретико-правові підходи до функцій екологічного менеджменту


Інститут права
Екологічного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.34-41
416
Наукова стаття
Характеристика предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.90-94
417
Тези
Шляхи удосконалення законодавства України про екологічну безпеку


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.12-15
418
Наукова стаття
Юридична природа інвестицій в навколишнє природне середовище: ознаки та класифікація


Інститут права
Екологічного права
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.11 c.67-72
419
Наукова стаття
Юридична природа інвестиційних договорів в сфері інвестування в навколишнє природне середовище


Інститут права
Екологічного права
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.25 c.119-123
420
Наукова стаття
Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин в сфері використання природних ресурсів континентального шельфу України


Інститут права
Екологічного права
Сушик Ольга Володимирівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
т.1 c.60-63
421
Наукова стаття
Aglorithmization principles of the legislative activity in the sphere of ekological safety provision


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
422
Наукова стаття
Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka / Redakcja naukowa prof. Jerzy Jaskiernia.


Інститут права
Екологічного права
Шомпол Олена Анатоліївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.60.0000
423
Наукова стаття
Актуальні проблеми реформування екологічних правовідносин


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2013
424
Наукова стаття
Актуальные задачи науки экологического права


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.64.0000
425
Наукова стаття
Вплив глобальної екологічної кризи на розвиток еколого-правових досліджень


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.147.0000
426
Наукова стаття
Деякі проблеми припинення прав на земельні ділянки історико-культурного призначення


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2013
427
Наукова стаття
До питання спеціальних платежів як елементів економіко-правового механізму забезпечення раціонального природокористування при видобуванні нафти та газу


Інститут права
Екологічного права
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.208.0000
428
Наукова стаття
До поняття науки екологічного права: коло її термінології


Інститут права
Екологічного права
2012
Електронні видання
т.1 c.1.0000
429
Наукова стаття
Екологічні договірні відносини в предметі екологічного права


Інститут права
Екологічного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.92-97
430
Наукова стаття
Еколого-правова наука України: чи змінилися її завдання в сучасних умовах?


Інститут права
Екологічного права
2013
431
Наукова стаття
Еколого-правова наука України: чи зміниться її завдання в сучасних умовах?


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
432
Наукова стаття
Еколого-правове стимулювання впровадження ресурсо- та енергозберігаючих заходів


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.40.0000
433
Наукова стаття
Еколого-правові проблеми сьогодення: які шляхи їх вирішення?


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.10.0000
434
Наукова стаття
Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту


Інститут права
Екологічного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.77-79
435
Наукова стаття
Зміст правової категорії «Землі капітального будівництва» . Правовий режим земель капітального будівництва: поняття та особливості


Інститут права
Екологічного права
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.3 c.50.0000
436
Наукова стаття
Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм


Інститут права
Екологічного права
Євстігнєєв Андрій Сергійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.57-60
437
Наукова стаття
Наукові підходи до поняття систем екологічного менеджменту в правовій та іншій літературі


Інститут права
Екологічного права
2012
Електронні видання
т.1 c.1.0000
438
Наукова стаття
Науково-методологічні та організаційні проблеми викладання еколого-правових дисциплін у вищих навчальних закладах України


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2013
439
Наукова стаття
Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України


Інститут права
Екологічного права
2012
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.1 c.90.0000
440
Наукова стаття
Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу


Інститут права
Екологічного права
2012
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.1 c.97.0000
441
Наукова стаття
Научная эколого-правовая школа как вектор развития науки экологического права


Інститут права
Екологічного права
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.211.0000
442
Наукова стаття
Об’єктно-суб’єктний склад правовідносин у сфері використання земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.40.0000
443
Наукова стаття
Об’єктно-суб’єктний склад правовідносин у сфері використаня земель капітального будівництва


Інститут права
Екологічного права
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.43.0000
444
Наукова стаття
Основные направления эколого-правового стимулирования по законодательству Украины


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
445
Наукова стаття
Особливості об’єктів еколого-стимулятивних правовідносин


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.53.0000
446
Наукова стаття
Охорона земель капітального будівництва в Україні та зарубіжних державах (порівняльно-правовий аспект)


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.26.0000
447
Наукова стаття
Перспективи розвитку принципу екосистемності в екологічному праві


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2013
448
Наукова стаття
Перспективы внедрения систем экологического менеджмента в контексте концепции устойчивого развития


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.310.0000
449
Наукова стаття
Поняття та склад еколого-стимуляційних правовідносин


Інститут права
Екологічного права
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.1 c.66.0000
450
Наукова стаття
Правове регулювання екологічних договірних відносин у сфері використання лісів


Інститут права
Екологічного права
2013
451
Наукова стаття
Правовий режим земель капітального будівництва: поняття та особливості


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.40.0000
452
Наукова стаття
Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством країн СНД


Інститут права
Екологічного права
2013
453
Наукова стаття
Правові засади функцій екологічного менеджменту в Україні


Інститут права
Екологічного права
2013
454
Наукова стаття
Правові проблеми діяльності органів державної влади України в сфері інвестування в навколишнє природне середовище.


Інститут права
Екологічного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.109.0000
455
Наукова стаття
Правовое регулирование стандартов качества окружающей среды в сфере использования земель капитального строительства в Украине и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ)


Інститут права
Екологічного права
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.24.0000
456
Наукова стаття
Природні ресурси як об’єкти екологічних правовідносин, які складаються в процесі використання континентального шельфу


Інститут права
Екологічного права
2013
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.1 c.80.0000
457
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання ведення мисливського господарства на підставі договору про умови ведення мисливського господарства


Інститут права
Екологічного права
2013
Електронні видання
т.1 c.1.0000
458
Наукова стаття
Проблеми формування законодавства про нафту і газ та його місце в системі екологічного законодавства України


Інститут права
Екологічного права
2012
Адвокат
т.3 c.40.0000
459
Наукова стаття
Роль доктрини екологічного права в започаткуванніі розвитку ядерно-правових досліджень в Україні


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.252.0000
460
Наукова стаття
Роль эколого-правовой науки в разработке концептуальных подходов охраны окружающей среды


Інститут права
Екологічного права
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.130.0000
461
Наукова стаття
Сравнительно-правовой анализ режима земельных участков под объектами культурного наследия Бевз Е.В.Украины и Российской Федерации


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
462
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку вчення про об’єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.8-12
463
Наукова стаття
Устойчивое развитие: проблемы правового обеспечения на уровне международных документов и в национальном законодательстве


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.27.0000
464
Наукова стаття
Щодо методики викладання спецкурсу «Еколого-правові проблеми енергетичного права України»


Інститут права
Екологічного права
Ковальчук Тетяна Григорівна
2013
465
Наукова стаття
Юридична сила актів міжнародних організацій у сфері забезпечення радіаційної безпеки в Україні


Інститут права
Екологічного права
2013
466
Наукова стаття
«Зелена економіка»: перспективи впровадження в Україні


Інститут права
Екологічного права
2012
Інше
c.40-44
467
Наукова стаття
Актуальні питання правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні


Інститут права
Екологічного права
2012
468
Наукова стаття
безпеки в Україні щодо впливу викидів автомобільного транспорту на продукцію рослинництва


Інститут права
Екологічного права
2012
469
Наукова стаття
Види моделювання в теорії оптимізації законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2012
470
Наукова стаття
Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.89-92
471
Наукова стаття
Зони охорони об’єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.103-108
472
Наукова стаття
Концепт екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права


Інститут права
Екологічного права
Краснова Марія Василівна
2011
473
Наукова стаття
Концептуальные вопросы моделирования еколого-правовых процесов


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2012
Новосибирск: Рыбоводство и рыбное хозяйство
c.73.0000
474
Наукова стаття
Поняття та види стимулювання у системі екологічних правовідносин


Інститут права
Екологічного права
2012
475
Наукова стаття
Право громадян на одержання екологічної освіти має бути гарантовано


Інститут права
Екологічного права
2012
476
Наукова стаття
Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення


Інститут права
Екологічного права
2012
477
Наукова стаття
Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України


Інститут права
Екологічного права
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.30.0000
478
Наукова стаття
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності тваринницьких комплексів в Україні


Інститут права
Екологічного права
2012
Держава і право
c.40.0000
479
Наукова стаття
Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів із джерел та їх асорбції за законодавством України


Інститут права
Екологічного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.82-86
480
Наукова стаття
Правове регулювання у галузі екологічної освіти - нагальна потреба сьогодення


Інститут права
Екологічного права
2012
481
Наукова стаття
Правові засади формування системи органів виконавчої влади у сфері використання земель історико-культурного призначення


Інститут права
Екологічного права
Бевз Олена Володимирівна
2012
482
Наукова стаття
Правові проблеми фонового екологічного моніторингу в Україні


Інститут права
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2012
483
Наукова стаття
Правові, організаційні та економічні засоби екологічного стимулювання в законодавстві України


Інститут права
Екологічного права
2012
484
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту


Інститут права
Екологічного права
Балюк Галина Іванівна
2012
485
Монографія
Современные технологии совершенствования законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности


Інститут права
Екологічного права
Власенко Юлія Леонідівна
2012
Образ
c.189.0000
486
Наукова стаття
Стимулювання як функція екологічного управління у військово-оборонній галузі //


Інститут права
Екологічного права
2012
487
Наукова стаття
Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві


Інститут права
Екологічного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.119-122
488
Наукова стаття
Юридична природа сертифікації щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні


Інститут права
Екологічного права
2012
489
Наукова стаття
Майновий інтерес як предмет договору екологічного страхування


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.83-87
490
Наукова стаття
Поняття екологічного страхування та його місце в загальній системі страхових правовідносин


Інститут права
Екологічного права
Шоха Тетяна Петрівна
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.84-90

Повернення до списку

Вгору