Структурні підрозділи

Кафедра: Трудового права та права соціального забезпечення


ID: 6892
Кількість показів: 5109
дата змінення: 20.08.2014 17:41:57
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.28-34
2
Наукова стаття
Principal ideas of the right to social security


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.166-174
3
Наукова стаття
SUBSISTENCE MINIMUM AS A FINANCIAL ECONOMIC INDICATOR OF THE HUMAN DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF UKRAINE


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.27 c.533-541
4
Навчальний посібник
Авторське право і суміжні права в Україні. Навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
К. : ВД «Дакор»
c.1-564
5
Матеріали конференції
Адаптація, гармонізація та глобалізація у сфері соціального забезпечення: загальна характеристика


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.137-139
6
Наукова стаття
Актуалізація питання щодо проблем правового регулювання трудових відносин в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.54-60
7
Довідник
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.; Т. 11: Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Видавництво «Право», 2018. – 776 с.
c.320-327
8
Наукова стаття
Відповідальність винуватої особи за шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.21-25
9
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
c.101-103
10
Тези
Генеза правового регулювання соціального захисту остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та моло
c.45-46

Повернення до списку

Вгору