Структурні підрозділи

Кафедра: Трудового права та права соціального забезпечення


ID: 6892
Кількість показів: 7675
дата змінення: 20.08.2014 17:41:57
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1631
Наукова стаття
Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008.
1632
Матеріали конференції
Оціночні поняття: проблеми співвідношення із суміжними категоріями в трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (19-20 квіт. 2007 р.). – К.: Промінь, 2007.
c.209-211
1633
Тези
Питання соціального забезпечення працівників ОВС


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008.
1634
Наукова стаття
Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Південноукраїнський правничий часопис
т.2
1635
Наукова стаття
Поняття, функції та класифікація засобів забезпечення виконання зобов’язання за трудовим договором


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2008
Актуальні питання безоплатної правової допомоги в Україні: теорія і практика. Збірка статей та тез наукових доповідей і повідомлень науково – практичної конференції (Харків, 2008 рік). – Х., 2008. - С.120-126
c.120-126
1636
Матеріали конференції
Право на одноразову страхову виплату потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: питання судової практики


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – Київ: ВГЛ “О
c.116-118
1637
Монографія
Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2007
К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2007. – 192с.
c.1-192
1638
Тези
Правові засади соціального захисту остарбайтерів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008.
c.459-464
1639
Наукова стаття
Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.121-127
1640
Тези
Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008.

Повернення до списку

Вгору