Структурні підрозділи

Кафедра: Трудового права та права соціального забезпечення


ID: 6892
Кількість показів: 6215
дата змінення: 20.08.2014 17:41:57
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблеми розуміння превентивної охорони трудових прав, що здійснюється Конституційним Судом України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини та національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 27 червня 2019 р
c.5-7
2
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
3
Розділ монографії
ADAPTATION OF THE SOCIAL LEGISLATION OF UKRAINE TO THE EU LEGISLATION: THE ISSUE OF REGULATORY AND ORGANIZATIONAL SUPPORT.


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”
т.1 c.202-218
4
Монографія
Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development: Collective monograph.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.1-152
5
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime


Юридичний факультет
Інститут міжнародних відносин

Міжнародного права
Трудового права та права соціального забезпечення
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Льовін Антон Валерійович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
т.48 c.160-168
6
Монографія
Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Slovak Republic, Podhajska: Vychodoeuropska agentura pre rozvoj, n.o. Eastern Development agency n.o. 2017
c.1-278
7
Наукова стаття
Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.28-34
8
Наукова стаття
Principal ideas of the right to social security


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.166-174
9
Наукова стаття
Protection of Healthcare Workers’ Rights by Trade Unions and Biological Hazards in Ukraine


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
c.415-423
10
Наукова стаття
SUBSISTENCE MINIMUM AS A FINANCIAL ECONOMIC INDICATOR OF THE HUMAN DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF UKRAINE


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.27 c.533-541
11
Монографія
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 p. 432 p.
c.369-385
12
Монографія
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 p. 432 p.
c.369-385
13
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.633-645
14
Навчальний посібник
Авторське право і суміжні права в Україні. Навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
К. : ВД «Дакор»
c.1-564
15
Матеріали конференції
Адаптація, гармонізація та глобалізація у сфері соціального забезпечення: загальна характеристика


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.137-139
16
Наукова стаття
Актуалізація питання щодо проблем правового регулювання трудових відносин в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.54-60
17
Наукова стаття
Антропологические измерения гражданского процессуального права как концепт его безопасности


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
c.104-111
18
Монографія
Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
К.: «РУМЕС»
c.1-592
19
Монографія
Безпека цивільного процесу: теоретико-прикладний концепт: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
К.: 2018.
20
Матеріали конференції
Вектор формування правової доктрини дотримання трудових прав в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.17-19
21
Довідник
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.; Т. 11: Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Видавництво «Право», 2018. – 776 с.
c.320-327
22
Наукова стаття
Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Соціальне право: науковий журнал
c.136-143
23
Наукова стаття
Відповідальність винуватої особи за шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.21-25
24
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
c.101-103
25
Матеріали конференції
Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. О.І. Процевському (Харків, 5 квітня 2019) – Харків: Юрайт, 2019
c.51-53
26
Тези
Генеза правового регулювання соціального захисту остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та моло
c.45-46
27
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
28
Наукова стаття
Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2019
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.91-96
29
Матеріали конференції
Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.245-247
30
Наукова стаття
Державна політика України у сфері соціального захисту остарбайтерів: правові питання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Наука і правоохорона
т.2 c.183-188
31
Наукова стаття
Державні гарантії забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Євдокименко Тетяна Володимирівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
c.231-239
32
Матеріали конференції
Державні соціальні допомоги в Україні: проблеми реформування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.181-184
33
Наукова стаття
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право
c.6-11
34
Наукова стаття
Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2012
Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика
т.6 c.92-95
35
Наукова стаття
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.61-65
36
Матеріали конференції
Деякі проблемні питання забезпечення безпеки цивільного судочинства при реалізації судом повноважень на звернення до КС України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 2018року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.27-30
37
Наукова стаття
Діалектика юридичного процесу та його конструкцій


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Visegrad journal on human rights
т.2
38
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: історико-правові аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.171-174
39
Матеріали конференції
До питання забезпечення безпеки системи цивільного судочинства при адаптації цивільного процесуального законодавства до законодавства ЄС.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Теорія та практика адаптації законодавстваУкраїни до законодаства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім "Гельветика", 2018.
c.57-58
40
Наукова стаття
До питання індексації заробітної плати


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.47-49
41
Тези
До питання про консолідуючу функцію права соціального забе зпечення в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.161-165
42
Матеріали конференції
До питання про правову природу інформаційного права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.43-47
43
Наукова стаття
До питання про суб'єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.131-141
44
Матеріали конференції
До питання суб’єктного складу сім’ї при визначенні одержувачів соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 жовт.2018 р.) – Київ : ФОП Маслаков, 2018
c.127-130
45
Матеріали конференції
До питання щодо правової природи пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.25-27
46
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.167-170
47
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.119-122
48
Тези
До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014.
c.312-313
49
Наукова стаття
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право
c.173-180
50
Наукова стаття
Договір про виконання роботи та договір про трудову діяльність: досвід Чеської республіки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Соціальне право: науковий журнал
c.46-53
51
Матеріали конференції
Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новелізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018.
c.243-244
52
Тези
Доктринальні розуміння поняття пенсії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.39-42
53
Наукова стаття
Допомога особі, яка не має права на пенсію: правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.134-138
54
Наукова стаття
Епістемологія юридичного процесу процесуального права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Південноукраїнський правничий часопис
т.1
55
Наукова стаття
Забезпечення цивільної процесуальної безпеки при застосуванні методу «opt in» щодо надання згоди на участь у масовому (груповому) провадженні у цивільному процесі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.2
56
Довідник
Закон України «Про адвокатуру»: Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
57
Довідник
Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Петренка П.Д.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
58
Довідник
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
59
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
60
Навчально-методичний комплекс
Зарубіжне право соціального забезпечення. Робоча програма


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-28
61
Наукова стаття
Здоров’я людини як найвища соціальна цінність


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Малюга Леся Юріївна
2019
Світ медицини та біології
c.133-136
62
Матеріали конференції
Зміст економічної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.174-177
63
Тези
Значення соціальної функції в праві соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2015
Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – 354 с.
c.287-289
64
Наукова стаття
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE1


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.2 c.55-59
65
Тези
Історичні аспекти примусової депортації працездатного населення України в роки ВВВ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч. 3.
c.154-155
66
Наукова стаття
Категорія «ризик» в цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право
т.12 c.27-42
67
Наукова стаття
КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Порівняльно-аналітичне право
т.1 c.147-149
68
Довідник
Конституція України. Науково-практичний коментар [текст] Станом на 20 травня 2018 р./ За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Видавничий дім "Професіонал"
69
Наукова стаття
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце у системі цивільного процесу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право
c.181-191
70
Матеріали конференції
Корпоративні норми у системі локального нормотворення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.215-220
71
Навчальний посібник
Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Київ: Алерта, 2019
72
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді в умовах судової реформи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: "Центр учбової літератури"
73
Матеріали конференції
Межі зобов’язань особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, перед потерпілою особою


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.192-194
74
Матеріали конференції
Методологія розвитку "інформаційного трудового права"


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.26-30
75
Матеріали конференції
Митниця та страховий бізнес: проблемний аспект співпраці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Митна політика України: економічні та правові аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р.
76
Матеріали конференції
Місце локальних нормативних актів у регулюванні праці в сучасних економічних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.102-104
77
Тези
Місце правил внутрішнього трудового розпорядку в забезпеченні безпеки праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.167-169
78
Наукова стаття
Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.149-165
79
Наукова стаття
Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
т.2 c.311-320
80
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Галунька В.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 740 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
81
Довідник
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року. [текст] За заг. ред. Мацюка В.Я. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
82
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Короєда С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 400 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Волинець Владислав Володимирович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
83
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"/[О.М.Ярошенко, В.Л.Костюк, Н.О.Мельничук та ін.]; за ред.А.О.Селіванова та М.І.Іншина. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків: Право, 2018. - 552 с.
84
Довідник
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
85
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" Станом на 12 березня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2019. - 360 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
86
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та оціночну професійну діяльність в Україні". Станом на 22 лютого 2019 р./За заг. ред. Мацюка В.Я.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Видавничий дім "Професіонал"
87
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
88
Довідник
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Гиренко І.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
89
Наукова стаття
Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.66-68
90
Наукова стаття
Нещасний випадок із водієм на транспорті: характеристика, спільні та відмінні риси із нещасним випадком на виробництві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет».
т.4 c.39-41
91
Матеріали конференції
Новітнє звучання виховної функції права соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки Укр
c.411-415
92
Матеріали конференції
Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавни
c.94-96
93
Наукова стаття
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.21-27
94
Наукова стаття
Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.29 c.38-40
95
Наукова стаття
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право
c.279-287
96
Тези
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. – Харків : Право, 2019. – 202 с.
c.45-49
97
Матеріали конференції
Основні напрями розвитку трудового потенціалу України у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.93-97
98
Матеріали конференції
Особливості врегулювання страхового випадку у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі працівників поліції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 груд.2018 р.) – Київ : Таврійський націон. унів. ім. В.І.Вернадського, 2018.
c.64-67
99
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.2 c.88-92
100
Наукова стаття
Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.34-45
101
Розділ монографії
Особливості реалізації соціальних прав учасників бойових дій


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.520-544
102
Наукова стаття
Особливості та проблеми оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.25-33
103
Тези
Охоронна функція права соціального забезпечення в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Збірка кращих виступів та доповідей на засіданні круглого столу; тема: «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» / Випуск шостий «Теорія права та держави; юридична
c.134-141
104
Матеріали конференції
Парадигма лобізму, як складова соціальної безпеки в контексті права на інформацію


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.22-26
105
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Київ : ФОП Маслаков
106
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.31 c.164-174
107
Довідник
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Волинець Владислав Володимирович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
108
Наукова стаття
Підстави припинення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.48-54
109
Розділ монографії
Підходи до розуміння соціальної безпеки України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.27-56
110
Матеріали конференції
Пільги по сплаті судового збору за розгляд трудових спорів: проблеми застосування.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.152-153
111
Наукова стаття
Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
т.3 c.183-194
112
Тези
Поняття та особливості механізму соціального захисту остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (20 березня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донец
c.198-200
113
Наукова стаття
Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.11-14
114
Наукова стаття
Право на працю як соціокультурний феномен


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 c.31-34
115
Навчальний посібник
Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Київ : ФОП Маслаков
c.1-308
116
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту Робоча програма


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-76
117
Наукова стаття
Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.43-47
118
Наукова стаття
Правова доктрина дотримання трудових прав


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.109-117
119
Матеріали конференції
Правове регулювання зайнятості в Україні: проблеми визначення пріоритетів і напрямків


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.113-116
120
Тези
Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 березня 2012 року)/К.: Прінт-Сервіс,2014. – 472 с.
c.254-257
121
Наукова стаття
Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право(фахове видання) Index Copernicus
c.231-238
122
Тези
Правовий захист остарбайтерів: історичний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Матеріали міжнародного круглого столу (8 грудня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 177 с.
c.143-145
123
Довідник
Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
124
Довідник
Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
125
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-512
126
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-596
127
Тези
Правові засади соціального захисту остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008.
c.459-464
128
Монографія
Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Харків : У справі, 2017. - 371 с.
129
Наукова стаття
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
c.76-78
130
Розділ монографії
Принцип гуманізму як основа розвитку трудового потенціалу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.157-185
131
Наукова стаття
Принцип передбачуваності як передумова забезпечення безпеки в цивільному процесі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Visegrad journal on human rights
c.173-178
132
Тези
Принципи організації і функціонування професійних спілок як суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в умовах державотворення». –Харків, 10-12 жовтня 2012.
c.175-176
133
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства європейського союзу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.124-131
134
Матеріали конференції
Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану щорічну основну відпустку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.96-98
135
Матеріали конференції
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.164-166
136
Тези
Проблеми евтаназії в сучасному праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2007
Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки
c.110-115
137
Матеріали конференції
Проблеми класифікації додаткових відпусток


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 берез. 2019 р.) - К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019.
c.60-62
138
Матеріали конференції
Проблеми пенсійного забезпечення державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (м.Суми, 25 квіт.2019 р.) – Суми, 2019
c.140-142
139
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти»
т.1 c.101-105
140
Тези
Проблеми правового регулювання забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2011
Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р. - 446 с.
c.214-219
141
Тези
Проблеми правового статусу остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2007
Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24
c.254-256
142
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу законності у трудових правовідносинах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого
143
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
144
Наукова стаття
Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.12 c.105-108
145
Тези
Реабілітаційна функція права соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.
c.383-386
146
Матеріали конференції
Регламентація договору в провідних країнах ЄС: постановка проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського союзу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 р. / ред кол.: Кузьменко О.В. та ін. – К.: Видавничий дім «Кафедра», 2
c.178-181
147
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018.


Юридичний факультет
Конституційного права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Марцеляк Олег Володимирович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
148
Тези
Розвиток національного законодавства щодо забезпечення соціального захисту остарбайтерів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2010
Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. І Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів, (Одеса, 26 – 27 березня 2010 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2010.
c.273-275
149
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сахарук Ірина Сергіївна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-530
150
Наукова стаття
Розмежування підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування та для регресу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Судова та слідча практика в Україні
c.25-29
151
Тези
Роль і місце пенсійних систем у суспільному розвитку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 181 с.
c.64-68
152
Матеріали конференції
Роль процесуального права в забезпеченні національної безпеки.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
153
Наукова стаття
Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Ярошенко Олег Миколайович
2019
Право України
c.148-161
154
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія/За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
155
Матеріали конференції
Соціальне забезпечення дітей з інвалідністю: законодавчі колізії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.109-111
156
Матеріали конференції
Соціальне страхування осіб, які надають послуги за договором цивільно-правового характеру: проблемний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.126-128
157
Наукова стаття
Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.106-109
158
Тези
Соціально-правові засади статусу остарбайтерів в роки Другої світової війни


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2008
Від громадянського суспільства до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008.
c.99-101
159
Наукова стаття
Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Приватне та публічне право
т.4 c.34-37
160
Тези
Стаж роботи в шкідливих умовах праці: проблема доказування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року – Запоріжжя
c.145-147
161
Матеріали конференції
Страхова компанія як розпорядник персональних даних страхувальника


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.130-132
162
Наукова стаття
Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.5 c.99-103
163
Тези
Суб’єктний склад представників юридичної особи в суді: проблеми правозастосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.
c.71-74
164
Наукова стаття
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів в контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право
c.34-46
165
Тези
Сумлінна праця як категорія трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 року) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018
c.46-49
166
Матеріали конференції
Теоретико-правова характеристика службово-трудових спорів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.28-31
167
Матеріали конференції
Теоретико-правовий аналіз змісту змін трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.33-36
168
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Зеленський Віталій Миколайович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Коваленко Руслан Іванович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
169
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
170
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
171
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Сіроха Дмитро Ігорович
Коваленко Руслан Іванович
2019
Харків: Промарт
172
Наукова стаття
Теоретично-правові аспекти охоронної функції права соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.87-90
173
Наукова стаття
Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.75-81
174
Наукова стаття
ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науковий журнал «Молодий вчений»
т.1 c.302-305
175
Наукова стаття
Узагальнена характеристика сутності, особливостей, проблем юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.62-71
176
Наукова стаття
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право
т.6 c.6-11
177
Наукова стаття
Ускладнення в цивільному процесі: проблеми методології, дефекти процесуальної форми, безпека


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Научно-практический журнал «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» (Молдова)
c.13-19
178
Тези
Участь відповідача у проведенні судово-біологічної експертизи у справах про встановлення батьківства та материнства: деякі проблеми законодавчої регламентації.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції: Сьомі осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 року): У 4–х частинах. Хмельницький : Вид–во Хмельницького університету управління та права, 2007. Част
c.357-359
179
Наукова стаття
Феномен безпеки в цивільному процесі: гносеологічні підходи до праворозуміння


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
т.6 c.31-40
180
Навчально-методичний комплекс
Філософія трудового права: навчально-методичний посібник для студентів юридичних факультетів і відділень


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Харків. Константа
c.1-515
181
Наукова стаття
Філософсько-правові проблеми реалізації права на працю


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2010
Держава і право. Юридичні і політичні науки
c.359-364
182
Тези
Фонд «Взаєморозуміння і примирення»: історико-правовий аспект створення та діяльності в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2011
Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці»(м. Донецьк, 9 грудня 2011 року) / Ред. кол. О.С. Янкова, Л.П. Амелічева, І.Ф. Коваль. – Д
c.128-130
183
Наукова стаття
Функція судового контролю в цивільному судочинстві як концепт державної політики у сфері безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
c.60-67
184
Наукова стаття
Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.2 c.51-54
185
Тези
Щодо запобігання корупції при призначенні матеріального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Корупційні ризика в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: матеріали доповідей регіон. Наук.-практ. круглого столу, м.Запоріжжя, 28-29.03.2018 р
c.121-123
186
Матеріали конференції
Щодо належності права на соціальне забезпечення до конституційної гарантії: позиції Конституційного Суду України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.359-362
187
Матеріали конференції
Щодо розуміння соціальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018
c.22-28
188
Матеріали конференції
Юридична освіта: проблеми та перспективи розвитку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in legal education: experience of the European Union countries» : Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland.
c.38-42
189
Розділ монографії
Юридичні гарантії реалізації трудових прав вимушених переселенців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.494-520
190
Наукова стаття
Особливості локальних нормативних актів у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
191
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 c.142-151
192
Наукова стаття
Conditions of labor relations execution: legislative changes of 2015 y


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles. – Hamilton, Canada.
c.59-65
193
Наукова стаття
Ensuring freedom of labor in Ukraine in the context of labor emigration


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Law & Politics
т.2
194
Наукова стаття
General theoretical characteristics of workers distance employment in Ukraine


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.265-271
195
Наукова стаття
INTERNATIONAL TERRORISM AND MASSMEDIA


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical & Regulatory Issues
т.2
196
Тези
Modification of Ukrainian social welfare law: problems and prospecs


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
International scientific conference «The development of legal sciences: and solutions» : Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2018.- 184 p.
c.177-180
197
Наукова стаття
Protection of cultural rights and freedoms of citizens by the constitutional court of Ukraine


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 c.134-139
198
Наукова стаття
Some aspects of the individual forms of protection of labor rights


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Закон и право
т.1
199
Наукова стаття
The concept and features of security function in labor law


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Право и политика
c.29-33
200
Тези
The Concept of Ukrainian Social Legislation: Theoretically Scientific Facet of the Definition


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика
c.454-457
201
Наукова стаття
The doctrine of social security: the development of conceptual positions


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
EURÓPSKA VEDA Vedecký časopis EUROPEAN SCIENCE Scientifi c journal 3/2018 Podhájska 2018
c.40-44
202
Наукова стаття
The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 c.169-174
203
Тези
The value of protectional labor relations in modern conditions


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
II international conference Montreal, Canada: Published by Accent Graphics Communications
204
Навчальний посібник
Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
/ За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с.
205
Навчальний посібник
Адміністративно-правові засади правового регулювання правоохоронної діяльності за напрямками роботи органів внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: "Хай-Тек Прес"
206
Навчальний посібник
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
/ за заг. Ред. Члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. Наук, заслуженого юриста України С. М. Гусарова. – Х.: НікаНова, 2014. – 696 с
207
Наукова стаття
Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць за 2010 рік / за ред. М.І.Іншина. – Харків: НікаНова, 2011. – 344 с. З грифом МОН України
208
Навчальний посібник
Актуальні проблеми соціального права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р./за. Заг. Ред.Костюка В.Л.Мельника В.П. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017
209
Наукова стаття
Актуальні проблеми соціального права в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук − Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с.
210
Тези
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
211
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
212
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Антологія міжнародного поліцейського права(Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація.) у двох томах.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Під загальною редакцією Ю.І. Римаренка, В.В. Коваленка, В.Я. Тація, О.М. Бандурки, А.П. Гетьмана, О.М. Джужі, О.В. Негодченка, В.І. Олефіра, Т1. Від криміналістики до поліцеїстики. – Херсон: Айлант,
213
Наукова стаття
Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - №1. – фахове видання - с.45-50.
c.45-50
214
Довідник
Вас затримано… Що робити?


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Практичні поради/ За загальною редакцією д.ю.н., проф. М.І. Іншина – Харків, 2009
215
Тези
Вдосконалення правового регулювання зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Євдокименко Тетяна Володимирівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року)/ за ред.доктора юрид.наук, професора, академіка НА ПрН України М.І.Іншина
c.85-89
216
Наукова стаття
Вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.136-139
217
Наукова стаття
Вектори ідеологічних змін в сучасному трудовому праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Приватне та публічне право
т.3 c.63-67
218
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
219
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
220
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельничук Наталія Олексіївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
221
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
222
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
223
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
224
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
225
Наукова стаття
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
226
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
227
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
228
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
229
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.2
230
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.3
231
Наукова стаття
Взаємодія публічної державної служби з недержавними організаціями


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Наука і правоохорона
т.4
232
Наукова стаття
Види державної служби


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки
т.2 c.129-135
233
Наукова стаття
Види та специфіка оборотоздатності нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням аліментних зобов’язань


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Закон і право. – Молдавія. – № 2. – 2017. – С.103–107.
c.103-107
234
Тези
Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012
235
Тези
Визначення поняття державної служби за новим Законом України «Про державну службу»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних умовах державотворення: Матеріали науково-практичної конференції, м. Харків 10-11 жовтня 2012 року. – Харків: Impress, 2012
236
Наукова стаття
Виміри гідної праці як складова цілей сталого розвитку 2016-2030


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.94-102
237
Наукова стаття
Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Голос України. Газета Верховної Ради України
238
Монографія
Відповідальність у приватному праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
[І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданчик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014. – М. Іншин. – розд. ІІ, гл. 6.
239
Тези
Гарантії у правовому регулюванні трудової діяльності державних службовців: поняття і роль


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
“Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013.
c.92-94
240
Наукова стаття
Гармонізація та уніфікація джерел міжнародного та національного трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерст
c.6-8
241
Наукова стаття
Генеза правового регулювання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.47 c.58-62
242
Тези
Гідна праця як чинник встановлення соціальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.
c.91-94
243
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.140-141
244
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. К.; 2018
c.141-142
245
Наукова стаття
Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Університетські наукові записки
т.59 c.28-38
246
Наукова стаття
Джерела принципу свободи праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Право і суспільство. – 2017. – № 2.
c.68-72
247
Наукова стаття
Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3 c.343-349
248
Довідник
Дисциплінарній статут органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф.,чл..-кор. НАПрН В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова.2011. – 160 с.
249
Матеріали конференції
Діалектична сутність «проблем» в праві як правова симптоматика феномену його небезпек: цивільний процесуальний дискурс рефлексії та дисфункції.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Публічне адміністрування в умовах зміни та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (18-19 травня 2017року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків), Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-п
c.52-54
250
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: соціально-правові аспекти // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р.С. Мельни


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 380 с.
c.171-174
251
Тези
До питання визначення основних критеріїв класифікації державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішніх справ», 28 лютого 2013 року
252
Наукова стаття
До питання відповідності соціального законодавства України праву Європейського Союзу


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.98-105
253
Наукова стаття
До питання гарантій у службово-трудовій діяльності державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Наука і правоохорона
т.4 c.109-111
254
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки при розгляді спорів, що витікають із захисту сімейних прав


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служ
c.320-321
255
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки у спорах про визнання судом необґрунтованими активів та їх витребування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017р.] Том 2. Тернопіль: Вектор, 2017
c.116-120
256
Тези
До питання ефективності нормотворчості у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.238-240
257
Наукова стаття
До питання змісту нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.29 c.174-177
258
Матеріали конференції
До питання підвищення рівня підготовленості державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід » 21-22 квітня 2011 р, Східноукраїнський національний університет, м. Луганськ
259
Наукова стаття
До питання про вплив європейських соціальних стандартів на збереження трудового потенціалу в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.3 c.85-90
260
Тези
До питання про зміни у правовому регулюванні святкових, неробочих та вихідних днів в Україні»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.149-152
261
Тези
До питання про корупцію у сфері соціального захисту в Україні // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції права:


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 244 с.
c.198-202
262
Матеріали конференції
До питання про природу європейських соціальних стандартів


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.117-121
263
Наукова стаття
До питання про проблеми правового забезпечення застосування аналогії у трудовому праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова. За заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПр України М.І. Іншина К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.497-503
264
Тези
До питання розробки та впровадження спецкурсів із безпеки права на зламі нових викликів правничої професії: методологічні аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Міжнародний круглий стіл: Реформування вищої правової освіти в Україні. – 27 листопада 2017 року. – КНУ. – К. – 2017.
265
Наукова стаття
До питання характеристики окремих локальних нормативно-правових актів у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
266
Наукова стаття
До проблеми класифікації трудових прав громадян


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.4 c.150-157
267
Тези
До проблеми конкретизації оціночних понять в умовах реформування трудового законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. Та повідомлення чучас. ІІІ Міжнар.наук.практ. конф.( м.Київ, 2-3 листоп. 2017р.)
c.5-8
268
Тези
Додаткові вільні від роботи дні: проблеми правової регламентації у проекті Трудового кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.214-216
269
Матеріали конференції
Доктрина режиму цивільної процесуальної безпеки в умовах рецепції римського права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Від римського приватного права до права Європи: мат. Міжнар. наук-практич. конф. (м. Одеса, 15 травня, 2017р.) / за заг.ред. д.ю.н., проф., Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2017.
c.20-24
270
Наукова стаття
Доктринальні підходи до розуміння змісту концепції гідної праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.6 c.102-107
271
Монографія
Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 252 с.
c.252
272
Наукова стаття
Досвід Франції щодо забезпечення права інвалідів на працю шляхом їх інтеграції в державну


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№8. С.34-39. (Index Copernicus)
c.34-39
273
Наукова стаття
Досвід Франції щодо забезпечення права молоді на працю


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№9. С.34-39. (Index Copernicus)
c.34-39
274
Наукова стаття
Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
c.35-40
275
Тези
Еволюція трудової деліктоздатності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2018 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
276
Наукова стаття
Егалітаризм і радянський легізм у трудовому праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : Зб. Наук. праць, присвячений пам’яті професора В.П.Пастухова / К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017.
c.263-271
277
Навчальний посібник
Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
За редакцією академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с
278
Матеріали конференції
Європейські соціальні стандарти як основа формування соціальної політики України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.131-133
279
Наукова стаття
Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.48 c.70-76
280
Наукова стаття
Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Підприємництво, господарство і право. - №4, 2017.
c.77-81
281
Тези
Загальна характеристика організаційно-управлінських відносин в трудовому та адміністративному праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Міжнародна наукова практична конференція «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» м. Харків, 23-24 травня 2014 року - С. 118-121
c.118-121
282
Наукова стаття
Загальна характеристика трудових правовідносин в Україні в умовах сьогодення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.2
283
Наукова стаття
Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб–підприємців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
284
Наукова стаття
Загальні проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014–2017 роки)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2017. – № 2 – С. 48-51.
c.48-51
285
Наукова стаття
Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.28 c.28-35
286
Наукова стаття
Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
c.470-473
287
Наукова стаття
Загальнотеоретичний аналіз часу відпочинку працівників в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.34-37
288
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
289
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
290
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Закон України "Про національну поліцію".


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
291
Довідник
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р./ За заг.ред. Прилипка С.М. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 791 с.
292
Довідник
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р./ За заг.ред. Прилипка С.М. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 791 с.
293
Довідник
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Науково-практичний коментар. – К.: «Видавнічій дім «Скіф», 2012.
294
Навчальний посібник
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
295
Тези
Законодавчі зміни в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Суми, 2018. 280 с.
c.184-187
296
Наукова стаття
Захист прав працівників на оплату праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.74 c.64-68
297
Наукова стаття
Захист трудових прав працівників профспілками


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.29
298
Наукова стаття
Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки».
т.2 c.72-76
299
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач з кримінального права. Загальна частина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с.
300
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач з кримінального права. Особлива частина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н, професора Іншина М.І. та к.ю.н., доцента Житного О.О. – Харків: ХНУВС, 2010. – 104 с.
301
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
302
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
303
Розділ монографії
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією д.ю.н., професора А.Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н.. ст.. наук. співр. Музичука авторський колектив Іншин М.І, Комзюк А.Т., Музичук О.М та ін. видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ
304
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
305
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Х. : Титул, 2010. – 300 с.
c.296-299
306
Наукова стаття
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
/ за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харків : Титул, 2010. – 250 с
т.1 c.207-212
307
Довідник
Збірник Основних нормативних актів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Г.С. Гончарової, Г.О. Яковлєвої – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
308
Розділ монографії
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
2018
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар./ [М. І. Іншин, І. М. Шопін, Д. І. Сіроха]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
309
Тези
Зміст концепції гідної праці: теоретико-правові підходи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018.
c.318-324
310
Наукова стаття
Значення академічної свободи для підготовки юристів у вищих навчальних закладах України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 – Desember 1, 2017. Lublin: Izdevniecida «Baltija Publishing». 184 p.- p.146-149.
c.146-149
311
Наукова стаття
Значення захисту трудових прав працівників у становленні правової держави


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Вісник Академії правових наук України
т.2
312
Тези
Значення трудової дисципліни в умовах ринкової економіки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 26-27 грудня, 2014 р. – м. Львів.
c.17-21
313
Наукова стаття
История становления свободы труда в Украине и зарубежных странах в период с XVIII по XIX века.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Национальный юридический журнал: теория и практика. - №1(23)/ 2017.
c.106-109
314
Наукова стаття
Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Вісник Одеського університету
т.2
315
Тези
Історичний аналіз становлення державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ». м. Львів, 11 серпня 2012 р.
c.13-16
316
Наукова стаття
Історія виникнення, розвитку, формування державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Юридична наука і практика
т.2
317
Наукова стаття
Класифікація юридичних гарантій службово-трудової діяльності державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского, Серия юридические науки
т.2
318
Розділ монографії
Кодифікація трудового законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Гришина Юлія Миколаївна
2009
За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
319
Розділ монографії
Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примирні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз’яснення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За редакцією О.М. Ярошенка. – Х.: Право, 2010. -248 с
320
Розділ монографії
Коментар Закону України «Про міліцію»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією професора Моіссеєва Є.М. видавництво «КНТ», Київ, 2010
321
Тези
Консолідація як основа інтеграційної соціальної політики України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів : тези допов. сучасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 191 с.
c.47-52
322
Наукова стаття
Консолідуюча функція права соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Visegrad journal on human rights
c.168-173
323
Розділ монографії
Конституція України . Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім «Професіонал»
324
Розділ монографії
Конституція України. Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Редкол: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. серетар), Ю.Г. Барабаш та ін.: Нац. Акад.. прав. Наук України. – 2-ге від, переробл. і допов. – Х, : «Право», 2011, 1128 с.
325
Навчальний посібник
Контроль за діяльністю правоохоронних органів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с.
c.підрозділ 2.6
326
Наукова стаття
Концепція гідної праці: сутність та нормативно правові основи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.76-81
327
Наукова стаття
Критерії цивільно-правового (сімейного) статусу нерухомого майна інституту припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною його у власність


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
c.50-56
328
Наукова стаття
Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Митна справа
c.384-390
329
Тези
Матеріальна відповідальність роботодавця


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
ХVІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку». – м. Київ, 26-27 грудня 2014 р.
c.28-31
330
Матеріали конференції
Межі дискреції судової правотворчості при удосконаленні норми цивільного права: процесуальні питання безпеки формування судової практики.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Університет водного транспорту. 2017.
c.320-321
331
Наукова стаття
Методи дослідження соціального законодавства України: теоретико-правовий аналіз


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.52 c.142-146
332
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, повя’заних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. Наук. Праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 р./ За заг ред. Чл.-кор. НАПрН України, доктора юр. Наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д.ра юр наук,
333
Наукова стаття
Механізм правового регулювання державної служби


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3
334
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
2018
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с
335
Довідник
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Митний кодекс України : наук.-практ. коментар / [М. І. Іншин, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний, Є. М. Попович та ін.]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с
336
Довідник
Митний Кодекс: науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008
337
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: ВД «Дакор», 2017. – 574 с.
338
Тези
Міжнародні стандарти звільнення працівників.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права,
c.25-29
339
Тези
Міжнародно-правове регулювання оплати праці та інших виплат при банкрутстві підприємства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (м. Харків, 3 листопада 2017 р.).- 2017. – С. 26-29.
c.26-29
340
Наукова стаття
Місце та особливості пенсійного забезпечення в системі соціального захисту працівників ОВС


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Захист трудових та пенсійних прав громадян України» 29 березня Харків. 2008.
341
Наукова стаття
Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.4
342
Наукова стаття
Напрями вдосконалення заохочень працівників в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.72-77
343
Тези
Напрями оптимізації охорони праці в сучасних умовах розвитку трудових правовідносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
«Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22-23 травня 2015 року). – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». – 2015 р. – С. 58-62
c.58-62
344
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
345
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.розділ 9
346
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
наук, ред.; акад. Л. О. Селіванов, акад. М. I. Іншин. — К. ; Парлам. вид-во, 2017.
347
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
348
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції".


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції". Станом на 1 липня 2018 року./ За заг. ред. Журавльова Д.В. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 512 с.
349
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції".


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції". Станом на 1 липня 2018 року./ За заг. ред. Журавльова Д.В. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 512 с.
350
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
К.: «Центр учбової літератури»
351
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»/станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Журавльова Д.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 512 с
352
Практикум
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Прилипка С.М. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 791 с.
353
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
354
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
355
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
356
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
357
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 296 с.
358
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
359
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
360
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
361
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 1280 с
362
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Митного кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім "Професіонал"
363
Наукова стаття
Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2
364
Наукова стаття
Новації трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.112-116
365
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення державної служби


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Південноукраїнський правничий часопис
т.2
366
Наукова стаття
Нормотворча техніка у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 c.74-78
367
Тези
Нормотворчість органів державної влади у сфері праці:


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3
368
Матеріали конференції
Об’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки за новим цивільним процесуальним законодавством


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Міжнародної науково-практичної конференції: Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. 7 липня 2017 року. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 2017.
c.243-244
369
Наукова стаття
Обеспечение свободы труда мигрантов в Украине


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Legea si viate. – 2017. – № 4/2. – С. 49–52.
c.49-52
370
Наукова стаття
Обеспечения свободы труда мигрантов в Украине


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Legea si viate. – 2017. - № 4/2. – С. 49-52.
c.49-52
371
Наукова стаття
Окремі напрямки вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України (на матеріалах аналізу статистичних даних Головного управління державної служби України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права: теорія і практика
372
Наукова стаття
Окремі напрямки підвищення професійного рівня державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Актуальні проблеми права: теорія і практика
373
Тези
Окремі питання кадрового забезпечення державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011, Суми, вид. Університетська книга
374
Навчальний посібник
Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією Т.О. Проценка, авторський колектив Т.О. Процеко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна. – Київ-Харків: ОСН, 2010
375
Наукова стаття
Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
376
Тези
Основні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу України: міждисциплінарний підхід


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
c.57-60
377
Тези
Основні напрямки реалізації Концепції гідної праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.281-285
378
Наукова стаття
Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у сучасному трудовому праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№6. С.54-61. Фахове видання (Index Copernicus)
c.54-61
379
Монографія
Основні соціальні права в умовах глобалізації: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2018
– Київ. – 2018.
380
Тези
Особливі підстави для розірвання та визнання недійсним договору про припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям у власність дитиною нерухомого майна


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». – 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. – Університет Державної фіскальної с
381
Тези
Особливості джерела принципу свободи праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Мінародні та національні правові виміри забезпечення стабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 14-15 квітня 2017 р. - львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2017. - 180 с.
c.151-154
382
Тези
Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року
383
Тези
Особливості дисциплінарного проступку як дестабілізуючого фактору під час службово трудової діяльності працівників органів прокуратури України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в України. //Матеріали науково-практичної конференції Харків, 5-6 червня 2009 року
384
Монографія
Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України: Монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2014
за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М.Ясинка]. К.: Альтера, 2014. – 336с.
c.1-336
385
Наукова стаття
Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.251-272
386
Наукова стаття
Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.73-77
387
Наукова стаття
Особливості нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.171-174
388
Наукова стаття
Особливості ознак зобов’язальних правовідносин при припиненні права на аліменти набуттям у власність дитиною нерухомого майна


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Порівняльно-аналітичне право – № 6. – 2017. – С.119–123.
c.119-123
389
Тези
Особливості правового забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 квітня 2017 р.). – Дніпро, 2017.
c.103-106
390
Наукова стаття
Особливості правового регулювання державної служби в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
391
Наукова стаття
Особливості правового регулювання праці та служби державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Південноукраїнський правничий часопис
т.1
392
Наукова стаття
Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1
393
Тези
Особливості правового регулювання проходження служби в державних органах нормами Конституції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів. Книга 4. м. Луганськ, 10-11 квітня 2013 р.; За ред.. проф.. Л.І. Лазор, Східно
394
Наукова стаття
Особливості правового статусу працівників із сімейними обов’язками: міжнародні стандарти та законодавство України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.2 c.53-59
395
Наукова стаття
Особливості праці молоді за проектом Трудового Кодексу України: позитивні зрушення, зауваження та пропозиції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Наука и правоохорона. Фахове видання.
т.3
396
Наукова стаття
Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2017 c.161-167
397
Наукова стаття
Особливості процедури укладення договору та моменту набуття дитиною права власності на нерухоме майно припиненням аліментних зобов’язань


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Право і суспільство. – № 5. – 2017. – С.75–82.
c.75-82
398
Тези
Особливості процесу адаптації трудового законодавства України з регулювання колективних трудових прав до законодавства ЄС»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери»: Зб.матеріалів IV Міжнародной наук-практ конференції студ, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред Г.І.Чанишевої.– Одеса.:Фені
c.80-83
399
Наукова стаття
Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.135-144
400
Наукова стаття
Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи–підприємця


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
401
Підручник
Охорона та захист трудових прав працівників: підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Х. : Право, 2018. – 560 с
402
Наукова стаття
Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії М. Л. Шелухін. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 14. – 297 с. (С. 209-218). – фахове видання - Index Gopernikus.
c.209-218
403
Наукова стаття
Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.4 c.278-284
404
Тези
Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ У
405
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2007
Право і безпека. Фахове видання
т.6
406
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення працівників ОВС в умовах бойових дій у мирний час


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юрисприденція"
т.9
407
Тези
Пенсійний контракт і пенсійна схема


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становление, функционирование и развитие правоих систем современности,: проблеми науки и практики», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 23 квітня, 2010 року. м.Одеса
408
Тези
Перспективи імплементації в Україні стандартів ЄС щодо гармонізації сімейних та професійних обов'язків працівників


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матер. міжн. наук.-практ. конф. 8.06.2018 / за ред. Р.С. Мельника, відп. ред. Л.Ю. Малюга. К, 2018
c.268-271
409
Тези
Перспективи удосконалення класифікації державних службовців в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Трудове законодавство: шляхи реформування: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конференції (м. Харків, 12 квіт 2013 р.); За заг ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац.. унів. Внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2013
c.212-215
410
Тези
Питання соціального забезпечення працівників ОВС


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 17-18 травня Суми 2008.
411
Наукова стаття
Питання трудової дисципліні в органах внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Південноукраїнський правничий часопис
т.2
412
Тези
Питання удосконалення правового забезпечення державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: Проблемі становлення і стратегія розвитку», 15-16 травня 2010р, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми.
413
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності молоді як напрям розвитку трудового потенціалу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.87-92
414
Наукова стаття
Позитивні дії та диференціація правового регулювання праці: співвідношення понять


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.3 c.89-95
415
Довідник
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина. – Харків : НікаНова, 2011. – 304 с.
416
Довідник
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України Науково-практичній коментар


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова.2011. – 304 с.
417
Наукова стаття
Понятійний апарат та сутність режиму припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
c.51-54
418
Наукова стаття
Поняття змін трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
c.66-71
419
Тези
Поняття та значення міжнародної нормотворчості у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.72-75
420
Тези
Поняття та ознаки державної служби в демократичній, правовій, соціальній державі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада 2012 року. ¬– Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив» – 2012. – Ч.ІІІ.
421
Наукова стаття
Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
422
Наукова стаття
Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Фахове видання
423
Наукова стаття
Поняття та сутність пільги як правової категорії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
424
Наукова стаття
Поняття, ознаки підприємництва та його місце в суспільній організації праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.13 c.510-514
425
Монографія
Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-186
426
Навчальний посібник
Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією М.І, Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул , 2009. – 272 с.
427
Наукова стаття
Права жінок у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія".
т.3
428
Наукова стаття
Права працівників за проектом Трудового кодексу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.2
429
Тези
Права працівників: проблеми та перспективи їх вирішення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
"Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення": Збірник матеріалів другої звітної міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, НАВС. – 5 березня 2015 року.
c.37-38
430
Наукова стаття
Право працівників на узгодження трудових і сімейних обов’язків: міжнародні стандарти та законодавство України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.77-86
431
Наукова стаття
Право роботодавця на добір працівників: нормативні основи та підстави обмеження реалізації


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 c.52-55
432
Наукова стаття
Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Вісник національної академії прокуратури України
т.4 c.54-57
433
Розділ монографії
Право соціального забезпечення в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією О.М. Ярошенка, Прилипка С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
434
Енциклопедія
Правова доктрина України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Х.: Право, 2013. – Т. 3: Доктрина приватного права України / Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов, Р. А. Майданик та ін.; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.
т.3 c.р.3.4.3.
435
Наукова стаття
Правова природа індивідуальних форм захисту трудових прав


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
436
Наукова стаття
Правова регламентація соціального захисту державних службовців: шляхи вдосконалення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Науковий вісник Ужгородського університету
т.12
437
Наукова стаття
Правова сутність дискримінації та недискримінації у трудових відносинах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.84-91
438
Наукова стаття
Правове регулювання захисту трудових прав працівників в умовах сьогодення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Митна справа
c.187-191
439
Навчальний посібник
Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М. І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефір. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с.
440
Навчальний посібник
Правове регулювання організації праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
/ М. І. Іншин , А. М. Соцький, В. І. Щербина – Харків : Диса плюс, 2013. – 448 с
441
Наукова стаття
Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.27
442
Монографія
Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2014
За заг. наук. ред. проф. Ярошенка О. М. – Харків : Юрайт, 2014. – 336 с
443
Наукова стаття
Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2007
За редакціею д.ю.н. М.І., Іншина, Київ:, Центр учбової літератури, 2007
444
Навчальний посібник
Правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справа


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І.Іншина, юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І.Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192с. З грифом МОН У
445
Тези
Правові основи Концепції гідної праці в проекті Трудового кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. То
c.138-140
446
Тези
Правові основи соціальної безпеки в контексті забезпечення гідного рівня життя людини і суспільства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.75-78
447
Монографія
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [ та інші]. – К.: іНюРЕ, 2012.
c.п.6.6. Розд.6
448
Наукова стаття
Практика США, Канади та Латинської Америки правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2015
Митна справа
c.208-214
449
Тези
Практична роль теоретичної категорії «функції трудового права»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези допов. учасн. міжнарод. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 190 – 192.
c.190-192
450
Довідник
Практичні рекомендації


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.296-299
451
Наукова стаття
Принцип недискримінації як складова Концепції гідної праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.50-58
452
Наукова стаття
Принципи державної служби


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
453
Наукова стаття
Принципи нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Наука і правоохорона
т.4 c.92-96
454
Наукова стаття
Принципи юридичних гарантій у сфері службово-трудових відносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
455
Наукова стаття
Припинення трудових відносин із різними категоріями працівників


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
c.64-68
456
Наукова стаття
Припинення трудових відносин: теоретико-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Порівняльно-аналітичне право
c.211-216
457
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (в контексті статті 73 КЗпП України)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017р). – Одеса: Фенікс, 2017.
c.84-88
458
Тези
Проблематика принципів юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали науково-практичної конференції «Права інвалідів через призу конвенції ООН про права інвалідів», 26-27 листопада 2010 р, м. Київ
459
Наукова стаття
Проблеми вдосконалення трудової дисципліни


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.96-101
460
Тези
Проблеми здійснення ІРО через національну законодавчу призму


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
461
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. Фахове видання (Index Copernicus)
т.2
462
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання праці державних службовців у сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3
463
Тези
Проблеми соціально-правового стану внутрішньо переміщених осіб в Україні // Напрями розвитку трудового права та права соціального забезпечення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.265-267
464
Наукова стаття
Проблемы охраны труда в Украине


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Право и политика. Научный журнал. NOTA BENE
c.29-33
465
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) спеціалізація «Трудове право»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2018. - 18 с.
466
Довідник
Проекти нормативно-правових актів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.207-212
467
Матеріали конференції
Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення», ХНУВС, 28 листопада 2014 р
c.8-11
468
Тези
Процесуальні аспекти забезпечення охорони майнових інтересів дитини щодо набутого майна припиненням аліментних зобов’язань у спорах, що виникають з підстав, передбачених ст.2331 ЦПК України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: VIІ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 лютого 2017р.). – К.: 2017. – С.114–116.
c.114-116
469
Тези
Реалізація вимірів Концепції гідної праці в контексті реформування трудового законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
c.255-259
470
Тези
Реалізація прав, свобод та законних інтересів державних службовців у сфері службово-трудових відносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Науково-практична конференція «Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України» 22-23 травня Харків. 2008.
471
Наукова стаття
Реформа трудового законодавства у Франції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№2. С.34-39. Фахове видання (Index Copernicus)
c.34-39
472
Наукова стаття
Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
т.6 c.45-49
473
Наукова стаття
Робочий час: загальнотеоретичний аналіз


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Наука і правоохорона
т.1
474
Тези
Розподіл особистих майнових та немайнових прав роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної конференції, м. Харків, 15-16 листопада, 2012 року / Редкол: С.М. Прилипко; Ю.Є. Атаманова, К.В. Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР, 2012.
c.27-31
475
Тези
Розробка Національної стратегії гідної праці як ключовий напрям реформування трудового та соціального законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018
c.159-163
476
Наукова стаття
Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб–підприємців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.183-189
477
Наукова стаття
Система управління охороною праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.3 c.25-31
478
Наукова стаття
Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.9-18
479
Тези
Системи страхування з безробіття зарубіжних держав: деякі теоретичні й практичні аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.332-336
480
Словник
Словник законодавчих і нормативних термінів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008
481
Наукова стаття
Службова дисципліна державних службовців за новим Законом України «Про державну службу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Наука і правоохорона
т.3
482
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 328с.
483
Тези
Службово-трудова діяльність працівників органів внутрішніх справ: аспект реформування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : зб. наук. праць матер. круглого столу (м. Київ, 14 берез. 2015 р.). – К. : НАВС
c.31-33
484
Тези
Соціальна держава: сутність та перспективи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
2014
Актуальні проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм заходів ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка – К:, ПВГОІ «ІР СТ Україна»,
c.17-22
485
Тези
Соціальне забезпечення як суспільно-правове явище: еволюція питання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 284 с.
c.148-150
486
Тези
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мел
c.13-15
487
Наукова стаття
Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи–підприємця


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.331-335
488
Наукова стаття
Справедливість і рівність як регуляторні категорії трудового та соціального законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.52-90
489
Наукова стаття
Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.185-193
490
Наукова стаття
Стажування як категорія трудового права.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2018 р. – Випуск 1 (13)
c.115-124
491
Навчальний посібник
Структура вищих навчальних закладів МВС України (глава 4)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг.ред. А.Т.Комзюка, М.І.Іншина, О.М.Музиченко. – Харків: ОСН, 2010. – 212 с.
492
Тези
Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації трудового законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.68-69
493
Наукова стаття
СУБ’ЄКТИВНИЙ ОХОРОННИЙ ОБОВ’ЯЗОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 40 – 42.
c.40-42
494
Наукова стаття
Сутнісні ознаки кадрового забезпечення державної служби в сучасних умовах розвитку України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Актуальні проблеми права: теорія і практика
495
Наукова стаття
Сутність внутрішнього трудового розпорядку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications»
т.7 c.44-48
496
Наукова стаття
Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.32-34
497
Наукова стаття
Сутність державної служби за новим Законом України «Про державну службу»: аналіз проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.25
498
Наукова стаття
Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3
499
Тези
Сутність інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна через призму соціальної безпеки/


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези Всеукр. наук.-практич. конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/за ред.проф. М.І. Іншина, відп. ред.к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С.25–27.
c.25-27
500
Тези
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.432-442
501
Наукова стаття
Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Альманах права
c.52-55
502
Наукова стаття
Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.10-17
503
Наукова стаття
Сутність та ознаки дисциплінарного проступку прокуросько-сідчого працівника


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Вісник національної академії прокуратури України
т.2
504
Наукова стаття
Сутність та особливості законності в діяльності ОВС


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2008
Право і безпека. Фахове видання
т.7
505
Наукова стаття
Сутність та поняття державної служби


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Актуальні проблеми права: теорія і практика
т.15
506
Наукова стаття
Сутність та призначення юридичних гарантій в сфері службово-трудової діяльності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.167-174
507
Наукова стаття
Сутність, характер і природа нормативно-правового забезпечення державної служби в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. Серія: Правознавство
508
Тези
Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Поняття та категорії юридичної науки: Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 лист. 2014 р. / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014
c.406-409
509
Наукова стаття
Сучасне українське медичне право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
За загальною редакцією С.Г. Стеценка видавництво «Атіка», Київ, 2010
510
Наукова стаття
Сучасний досвід правового регулювання свободи праці в республіці Індія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Visegrad journal on human rights
c.71-74
511
Наукова стаття
Сучасний стан правового регулювання праці в Україні: проблеми та перспектив


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1
512
Наукова стаття
Сучасний стан правового регулювання праці в Україні: проблеми та перспективи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право: науковий журнал
513
Тези
Сучасний стан протидії злочинності неповнолітніх в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2010
Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів що вчиняються неповнолітніми», 16 квітня, 2010 року, Харків/М-во внутрішніх справ України: видавництво ХНУВС, 2010. – 198 с.
514
Наукова стаття
Тенденції подальшого розвитку правового регулювання праці державних службовців.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Прикарпатський юридичний вісник
т.2
515
Тези
Теоретико правовий підхід до проблем української трудової еміграції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.). – Київ, 2018.- С.75-78
c.75-78
516
Наукова стаття
Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1
517
Тези
Теоретико-правові аспекти проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.78-80
518
Наукова стаття
Теоретико-правові аспекти, проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (26 квітня 2017 р.) –м. Київ. – С. 78-80.
c.78-80
519
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. Накук.-практ. Конфер. Присвяченю професора І.М. Сироти ( м.Одеса, 31 жовтня 2017р.)- 2017.
c.5-8
520
Навчальний посібник
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2012
/ За аг. Ред. Д-ра юрид наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид наук., проф… чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.
521
Навчальний посібник
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
За заг. ред. М. І. Іншина та В. І. Олефіра.— К.: «Хай+Тек Прес», 2012. — 1192 с.
c.120-130
522
Підручник
Трудове право


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
523
Підручник
Трудове право : підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2012
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
c.79-97 241-272 456-484
524
Підручник
Трудове право України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.
525
Підручник
Трудове право України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2018
Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
526
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
Іншин Микола Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
527
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
528
Підручник
Трудове право України: підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Костюк Віктор Леонтійович
2017
Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 600 с.
529
Підручник
Трудове право України: підручник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Костюк Віктор Леонтійович
2015
К.: “МП Леся”, 2015. – 532 с.
530
Підручник
Трудове право України: підручник.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
Черноус Світлана Миколаївна
Костюк Віктор Леонтійович
2017
За заг. редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017.
c.518-545
531
Наукова стаття
Трудові права державних службовців за проектом Трудового кодексу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3
532
Тези
Трудові права інвалідів за законодавством Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Конвенція ООН про права інвалідів: 4 роки практичної дії: матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій, м. Острог, 20-21 вересня 2013 року / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К
c.51-55
533
Матеріали конференції
Удосконалення оплати праці державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2015
Адміністративно правова протидія корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред.. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Київ-Харків. 19 лют. 2015: Золота миля, 2015.
c.29-32
534
Наукова стаття
Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Підприємництво, господарство і право. – №8. — 2017. – С.39–44.
c.39-44
535
Наукова стаття
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як особливий суб’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Jurnalul juridic national: teorie si practica
c.41-45
536
Наукова стаття
Управление трудом работников в проекте трудового кодекса Украины


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 2. С. 145-156. Фахове видання (Index Copernicus)
c.145-156
537
Матеріали конференції
Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
c.320-321
538
Наукова стаття
Фізична особа–підприємець як учасник трудових правовідносин, його поняття та характерні риси


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2010
539
Наукова стаття
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
540
Тези
Шляхи вдосконалення правової регламентації соціального захисту державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2009
Актуальні питання безоплатної правої допомоги в Україні: Теорія та практика// Матеріали науково-практичної конференції Харків, 2009 року
541
Наукова стаття
Шляхи удосконалення охорони праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2014
Митна справа
c.297-301
542
Наукова стаття
Щодо державного регулювання оплати праці в країнах світу.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.16-20
543
Тези
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.180-181
544
Тези
Щодо питання удосконалення службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2011
Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформі», 31 січня 2011 р., м. Київ
545
Тези
Щодо питань новітнього розвитку українського законодавства з охорони праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2013
Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 12 квітня 2013 р. ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013.
c.72-75
546
Наукова стаття
Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Вип. 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
c.53-56
547
Тези
Щодо удосконалення терміну «службова дисципліна державних службовців» в новому Законі України «Про державну службу»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів 15-16 лютого, 2013 р
548
Наукова стаття
Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
549
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей молоді у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.250-252
550
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації працівників з ознаками віку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ, 2018
c.154-158
551
Наукова стаття
. Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
c.32-39
552
Довідник
3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.286-317
553
Тези
8. Щодо особливостей джерел міжнародного трудового права //Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
c.15-17
554
Наукова стаття
IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Вісник господарського судочинства. – № 5-6. – 2016.– С.67 - 70. (фахове)
c.67-70
555
Наукова стаття
Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.109-112
556
Наукова стаття
Shcherbyna Viktor. Social ideology of labour law of Ukraine / Shcherbyna Viktor, Kuzmenko Galyna


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.54-62
557
Наукова стаття
Social ideology of labour law of Ukraine


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.54-62
558
Наукова стаття
Адаптація національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС як соціально-правове явище


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.88-92
559
Наукова стаття
Актуальні проблеми пенсійного забезпечення громадян в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.275-281
560
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблеми правового регулювання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
c.175-183
561
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.131-141
562
Матеріали конференції
АФРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы: сб. науч. трудов по итогам ІVМеждунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017
c.64-66
563
Наукова стаття
Африканская система охраны трудовых прав: очерк проблем нормативно-правового регулирования


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2017. – № 3.
c.43-46
564
Наукова стаття
Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право
c.19-28
565
Навчальний посібник
В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.
566
Наукова стаття
Вдосконалення окремих аспектів професійного відбору працівників в контексті кодифікації трудового законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.169-172
567
Наукова стаття
Визначення правового становища творчих працівників в трудовому праві // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 74 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016, С. 290-302. (470 с.) (фахове видання)
c.290-302
568
Наукова стаття
Відмежування атестації працівників від суміжних категорій


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.233-240
569
Наукова стаття
Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.144-151
570
Наукова стаття
Вплив стажування на виконання працівником трудової функції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.142-149
571
Наукова стаття
Всеукраїнська благодійна організація "Турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.163-171
572
Наукова стаття
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні: історико-правові аспекти»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.163-173
573
Наукова стаття
Детермінація факторів процесуальних ускладнень, загроз та конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Вісник кримінального судочинства
c.120-132
574
Наукова стаття
Дефініційні особливості нормативного закріплення феномену категорії «безпеки» в джерелах (формах) цивільного процесуального права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
575
Матеріали конференції
Дія режиму цивільної процесуальної безпеки в період «transitional justice»: на прикладі застосування Закону України «Про санкції»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Міжнародна науково-практична конференція. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. Київ. – Національна академія прокуратури України. 2016
c.230-234
576
Тези
До Міжнародного дня людей похилого віку: правові аспекти // Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х ча


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – 120 с.
c.84-87
577
Наукова стаття
До питання визначення повноваження керівника підприємства щодо збереження та захисту комерційної таємниці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.162-170
578
Матеріали конференції
До питання про виконання батьками своїх прав та обов’язків щодо дітей на засадах «любові»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. К: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень"
c.45-48
579
Матеріали конференції
До питання про зміни у правовому регулюванні святкових, неробочих та вихідних днів в Україні. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.149-152
580
Матеріали конференції
До питання про місце права на безпеку в інституті захисту цивільних прав: матеріально-процесуальний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016р.). Х.: 2016
c.116-121
581
Наукова стаття
До питання про право на відпочинок як природне право людини


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.125-130
582
Матеріали конференції
До питання про тайну сімейного права: філософсько-правовий аспект окреслення аксіології та онтології категорії «любові».


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матріали Міжнародної науково-практичної конференції: Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини (6-7 травня 2016 року) / ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ПАНЄВРОПСЬКА ВИСОКА ШКОЛА, м. Братислава, Словацька Республіка, 2016.
c.47-50
583
Тези
До поняття джерел права соціального забезпечення // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучас. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Харків : Право, 2017. – 344 с.
c.283-286
584
Наукова стаття
Договір аутсорсингу: недоліки та переваги


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.24-26
585
Матеріали конференції
Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2017 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2 т. – Т. 1.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.24-26
586
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.17-22
587
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності – основа ідеології сучасного трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-9
588
Тези
Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: проблеми та тенденції удосконалення. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.99-100
589
Наукова стаття
Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.109-116
590
Наукова стаття
Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.201-203
591
Наукова стаття
Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Часопис Київського університету права
c.184-187
592
Наукова стаття
Еволюція головних системоутворюючих ознак права соціального забезпечення як невід'ємна складова становлення галузі


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.171-188
593
Наукова стаття
Ефективність правових пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.134-143
594
Матеріали конференції
Ефективність та безпека цивільних процесуальних норм


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» присвячена 140 річчю професора Василя Синайського. – 17 листопада 2016 р.: К. – Рада молодих учених Інституту держави і права Національної академії наук України ім. В.М. Корецького.
c.306-309
595
Наукова стаття
Європейське соціальне право в контексті українского реформування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.244-245
596
Наукова стаття
Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Підприємництво, господарство і право. – 2017. - № 2,
c.5-9
597
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
598
Тези
Забезпечення рівності та недискримінації як передумова реалізації права на гідну працю особами з обмеженими можливостями


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.93-98
599
Наукова стаття
Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.73-82
600
Наукова стаття
Загальнотеретична характеристика вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.114-116
601
Наукова стаття
Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.107-113
602
Наукова стаття
Законодавче регулювання праці держслужбовців: інноваційні аспекти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.24-26
603
Наукова стаття
Застосування судом інтуїтивного права у судовому засіданні, як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право
c.36-45
604
Тези
Захист соціальних прав в контексті євроінтеграції. Правове забезпеп\чення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф.М.І.Іншина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.15-18
605
Наукова стаття
Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2016. - №1. – 150 с. – С.127-133. Фахове видання
c.127-133
606
Наукова стаття
Зміст та правові наслідки випробування при прийнятті на роботу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельничук Наталія Олексіївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.117-125
607
Наукова стаття
Значення доплати ЄСВ для обчислення страхового стажу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.246-247
608
Наукова стаття
ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: «Юрайт», 2017.
c.23-39
609
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Х.: Діса плюс, 2016
610
Тези
Ідеологія як наукова і правова категорія. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.156-159
611
Наукова стаття
Інститут доповіді судді-доповідача у цивільному судочинстві та процесуальна модель безпеки його форми.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.75-82
612
Наукова стаття
Інститут процесуальних гарантій безпеки в цивільному судочинстві: верифікація понятійного апарату та функціонального призначення.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.68-73
613
Матеріали конференції
К вопросу о видах гражданских процессуальных правоотношений безопасности в гражданском судопроизводстве


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 28 октября 2016 год)
c.414-419
614
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Кн. 10 : Законодавство про працю / М. М. Шумило, С. В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.].


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
М М. Шумило
2017
К. : Ін Юре, 2017
615
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.].Кн. 10 : Законодавство про працю / М. М. Шумило, С. В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.].


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
М М. Шумило
2017
К. : Ін Юре, 2017
616
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 книгах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
К.: Ін Юре, 2017
617
Матеріали конференції
Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми кодифікації трудового законодавства України”. – Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 26 квітня. – 2017р.
c.58-60
618
Наукова стаття
Класифікація соціальних пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.91-100
619
Наукова стаття
Класифікація та властивості режиму цивільної процесуальної безпеки в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.93-98
620
Наукова стаття
Клисифікація соціальних пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.91-100
621
Тези
Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.27-31
622
Наукова стаття
Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Jurnal ul juridic national. –2017. – № 1 (23)., С. 102–106. (міжнародне фахове видання)
c.102-106
623
Тези
Матеріальна відповідальність працівника: законодавчі колізії/ Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017.
c.55-56
624
Тези
Медіація при вирішенні трудових спорів: досвід США та перспективи для України.Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.154-156
625
Наукова стаття
Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.205-213
626
Наукова стаття
Методологічні особливості сучасного етапу кодифікації законодавства про працю


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.153-154
627
Наукова стаття
Міжзмінні перерви


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.239-244
628
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб. / В. М. Андріїв.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: ВД «Дакор», 2017. – 574 с.
629
Наукова стаття
Міжнародний вплив на формування та правову охорону авторських та суміжних прав в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Альманах міжнародного права
c.12-22
630
Наукова стаття
Міжнародні стандарти права осіб з інвалідністю в умовах правової та соціальної держави: теоретико-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.199-214
631
Наукова стаття
Місце феномену «безпеки» в цивільних процесуальних категоріях «інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.65-70
632
Наукова стаття
Направления совершенствования трудовой деятельности полицейских работников


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и закон. – 2016. – № 3.
c.47-52
633
Наукова стаття
Новели законодавчого регулювання праці державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 11. - 2016.
c. 6-13
634
Наукова стаття
Нові норми оплати праці державних виконавців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Visegrad journal on human rights
c.92-95
635
Тези
Нормативно-правові основи реалізації Концепції гідної праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
т.1 c.68-70
636
Наукова стаття
О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
LEGEA SI VIATA, aprilie, 2017
c.56-58
637
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Scientific Journal Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – Polska, 2016/ - №5(9). – С.131-135. Фахове видання
c.131-135
638
Наукова стаття
Оптимизация законодательного регулирования труда госслужащих


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 2.
c.127-131
639
Наукова стаття
Організаційно-правові форми соціального захисту осіб з інвалідністю: поняття, особливості та види


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник В. П.
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.215-229
640
Наукова стаття
Особенности служебно-трудовых споров


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 1.
c.112-116
641
Наукова стаття
Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Підприємництво, господарство і право . - 2016. - № 12.
c.115-118
642
Наукова стаття
Особливості загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.249-266
643
Наукова стаття
Особливості загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавжен


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Харків: «Юрайт», 2017. – 282 с. (С. 249-267)
c.249-267
644
Наукова стаття
Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні індивідуальних трудових спорів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2015
Митна справа
c.283-288
645
Матеріали конференції
Особливості правого регулювання праці в Іспанії // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х.: ХНУВС, 2016
c.64-68
646
Наукова стаття
Особливості припинення трудових правовідносин у Сполучених Штатах Америки // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017.
c.77-79
647
Наукова стаття
Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
648
Наукова стаття
Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
649
Тези
Особливості розгляду спорів про захист прав у сфері інтелектуальної власності // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 липня 2017 року) / за заг. ред. І.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Київ: ВД Дакор, 2017,
650
Матеріали конференції
Особливості трансформації форм правової соціалізації в Україні під час дії «transitional justice».


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Соціологічні проблеми права: польська соціологія права XIX-XX ст.: матер. VI міжнародної науково-практичної конференції, місто Київ, 30 вересня 2016р./ Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих пер
c.62-64
651
Наукова стаття
Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science Moderní veda. – Praha. - Ceská republika, Nemoros, 2016. - №2.
c.189-195
652
Наукова стаття
Относительно некоторых тенденций дальнейшего развития правового регулирования труда . Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Междунар. Науч.-практ. к


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017.
c.66-69
653
Наукова стаття
Отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами: теоретико-правовий аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.100-107
654
Наукова стаття
Пам'яті видатного вченого (не стало Олександра Івановича Процевського, 1929-2016)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.263-265
655
Наукова стаття
Передумови зародження режиму робочого часу у передрадянський період


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.107-109
656
Тези
Перспективи вдосконалення цивільно-процесуального законодавства щодо особливостей розгляду трудових спорів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.165-170
657
Наукова стаття
Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Університетські наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип.3(59). – С.218-224. Фахове видання
c.218-224
658
Тези
Перспективи та можливості виділення трудового процесуального права як самостійної правової галузі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.64-68
659
Наукова стаття
Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.128-133
660
Наукова стаття
Підстави звільнення зі служби в поліції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 c.138-142
661
Наукова стаття
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Правова позиція
c.83-87
662
Тези
Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів: тези допов. сучасн. Всеукр. наук.-практ.конф.(м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Са


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 159 с.
c.31-35
663
Наукова стаття
Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.222-232
664
Наукова стаття
Поняття та функції соціальних пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.29-32
665
Наукова стаття
Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.22-30
666
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.188-198
667
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відповід. ред. І. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с.
c.188-199
668
Наукова стаття
Право на відпочинок у системі прав людини


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Науково-практичний журнал Право та інновації
т.4 c.134-139
669
Підручник
Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) /Трудове право України : підручник /за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с.
c.427-485
670
Наукова стаття
Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.75-79
671
Монографія
Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ : Ніка-Центр, 2017
672
Наукова стаття
Правове регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
c.113-116
673
Наукова стаття
Правове становище учасників антитерористичної операції: термінологічний аспект


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» : – № 5/2016
c.157-160
674
Тези
Правові засади недопущення дискримінації у сфері зайнятості в контексті реалізації Концепції гідної праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.108-124
675
Наукова стаття
Правові наслідки конкурсного відбору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.150-161
676
Матеріали конференції
Правові наслідки реорганізації органів Державної фінансової інспекції для їх працівників // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг.ред. К.Ю. Мельник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.
c.55-57
677
Наукова стаття
Правові основи регулюванні контрактної форми трудового договору з поліцейськими


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпро 25-26 листопада 2016 року
c.38-40
678
Тези
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні: реалії сьогодення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.441-448
679
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні: реалії сьогодення // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений памяті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – 536 с.
c.441-448
680
Тези
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.185-187
681
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Саха


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
c.185-187
682
Наукова стаття
Предмет трудового права (друга частина)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.209-214
683
Наукова стаття
Прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції як підстава звільнення його із займаної посади


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.87-88
684
Матеріали конференції
Принципи юридичної відповідальності державних службовців / Т.М. Вахонєва // «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 201


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р.), С. 142-144.
c.142-144
685
Наукова стаття
Про вдосконалення юридичної конструкції "трудова функція" як завдання кодифікації законодавства про працю


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.25-26
686
Тези
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський універ
c.70-72
687
Наукова стаття
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та і


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.70-72
688
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (В контексті ст.73 КЗпП України). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.84-88
689
Наукова стаття
Проблема визначення поняття "страховий випадок" за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.267-274
690
Наукова стаття
Проблема визначення поняття «страховий випадок» за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017
c.267-274
691
Наукова стаття
Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.129-131
692
Тези
Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф.
c.140-142
693
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Єропейського Союзу


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.128-131
694
Наукова стаття
Проблеми визначення розміру компенсації за невчасно здійснений розрахунок при звільненні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.47-49
695
Наукова стаття
Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.113-119
696
Наукова стаття
Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.314-318
697
Тези
Проблеми конкурсного відбору працівників // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншин, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.68-70
698
Матеріали конференції
Проблеми належності та розподілу майнових прав на службові твори / Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 рок


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.72-76
699
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення перерв для охолодження як виду спеціальних перерв


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.25-27
700
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті Трудового кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.126-133
701
Тези
Проблеми правового регулювання та організації професійного навчання в Україні / Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.70-71
702
Наукова стаття
Проблеми правового статусу професійних спілок в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.92-102
703
Матеріали конференції
Проблеми розуміння права на превентивну охорону трудових прав / Актуальніпитання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ре


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Харків : Право, 2017
c.46-50
704
Наукова стаття
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
// Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2 – Тернопіль.: Вектор – 2017. – С. 53 – 55.
c.53-55
705
Матеріали конференції
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Тернопіль.: Вектор – 2017.
c.53-55
706
Наукова стаття
Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. Іншина М.І. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017 – С. 9 – 40.
c.39-40
707
Матеріали конференції
Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. Іншина М.І.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.39-40
708
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні: монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України, 2016
c.1-415
709
Монографія
Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві : монографія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2017 - 658 с.
c.495-500
710
Наукова стаття
Проблемні питання визначення зобов’язань страхувальників в сфері соціального страхування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : Зб. Наук. праць, присвячений пам’яті професора В.П.Пастухова / К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017.
c.334-337
711
Наукова стаття
Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання
c.39-44
712
Наукова стаття
Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1. Фахове видання
713
Наукова стаття
Процесуальні аспекти забезпечення безпеки інституту окремої думки судді в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Научно-практический журнал «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» (Молдова)
c.79-84
714
Матеріали конференції
Процесуальні питання безпеки інституту зберігання речових доказів у цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу: Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в умовах євроінтеграції. 06 грудня 2016 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служби України
c.40-41
715
Наукова стаття
Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. – № 1. – 276 с
c.179-181
716
Тези
Реалізація вимірів концепції вільної праці в контексті реформування трудового законодавства України. Метеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.55-59
717
Наукова стаття
Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.120-128
718
Наукова стаття
Регулювання трудової функції в країнах Європи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
Коваленко Руслан Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.2 c.43-49
719
Наукова стаття
Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина, як правова матерія цивільної процесуальної форми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий журнал “Право і суспільство”. - ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”
c.78-83
720
Наукова стаття
Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мель
c.13-15
721
Матеріали конференції
Реформування системи соціальних пільг в Україні відповідно до європейських стандартів


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.48-50
722
Наукова стаття
Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.8-17
723
Матеріали конференції
Роль антидискриманаційного законодавствао у контексті правового регулювання неробочих днів в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22-23 січня 2016р.). – Харків: ГО «Асоціації аспірантів-юристів», 2016.
c.104-108
724
Тези
Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.35-37
725
Наукова стаття
Система соціальних пільг: європейський досвід та українські реалії


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.50-55
726
Навчальний посібник
Сіньова Л.М., Андріїв В.М., Кучма О.Л. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
727
Практикум
Сіньова Л.М., Кучма О.Л., Черноус С.М. Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
728
Наукова стаття
Службове сумісництво поліцейських


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальнi проблеми права: теорiя і практика. - 2016. - № 31
c.6-18
729
Наукова стаття
Соціальна політика України у сфері захисту громадян похилого віку


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.230-248
730
Наукова стаття
Соціальна політика як правова категорія


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.7-22
731
Наукова стаття
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносинах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2016
c.64-65
732
Тези
Соціальна справедливість як критерій соціальної політики держави.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.104-108
733
Наукова стаття
Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2017 c.191-197
734
Тези
Соціальне право як об'єкт пізнання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2017
Одеса, Фенікс-2017
735
Наукова стаття
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мел
c.13-15
736
Тези
Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ре


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Єреван : Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с.
c.82-85
737
Наукова стаття
Соціальні ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.23-38
738
Наукова стаття
Соціальні ідеї гуманізму в праві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.39-51
739
Наукова стаття
Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.172-182
740
Тези
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
741
Наукова стаття
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
742
Наукова стаття
Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої верстви населення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.31-35
743
Тези
Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.2 c.78-91
744
Тези
Стратегія боротьби з бідністю як складова соціальної безпеки держави. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Всеукр.наук.-практ.конф.(м.Київ, 20 жовтня 2017 р.) за ред.проф. М.І.Іншина


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.37-40
745
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядникиО.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 20
c.95-100
746
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
К.ДП «Прінт Сервіс», 2017 - 536 с.
c.95-100
747
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
К.ДП «Прінт Сервіс», 2017 - 536 с.
c.95-100
748
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
К.ДП «Прінт Сервіс», 2017 - 536 с.
c.95-100
749
Наукова стаття
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.432-442
750
Наукова стаття
Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.10-16
751
Наукова стаття
Сучасний досвід республіки Індії в правовому регулюванні свободи праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства" (7-8 квітня 2017 року), м.Острог, 2017
c.83-85
752
Тези
Тенденції сучасної міжнародної праці // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського нац


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.64-68
753
Матеріали конференції
Тенденція стирання розбіжностей правового статусу різних категорій працівників в трудовому праві України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2016
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». – Київ, 26 лютого. – 2016
c.75-77
754
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз новел законодавчого регулювання праці державних службовців


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016.
c.29-34
755
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз спеціальних перерв


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.109-110
756
Наукова стаття
Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.211-216
757
Наукова стаття
Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.89-95
758
Тези
Теоретико-правові підходи до визначення поняття «дискримінація у сфері праці»


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.45-54
759
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.5-8
760
Наукова стаття
Трудо-правові основи звільнення зі служби в поліції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Теорія і практика розвитку правових інститутів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 .
c.98-99
761
Підручник
Трудове право в державах Європи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
Спіцина Ганна Олександрівна
2017
Ніка-Центр
762
Підручник
Трудове право в державах Європи: Підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
Спіцина Ганна Олександрівна
2017
Київ : Ніка-Центр, 2017.
763
Практикум
Трудове право України: практикум для студентів юридичного факультету


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
К.: «Освіта України», 2017. – 150 с.
c.1-150
764
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
765
Наукова стаття
Трудовий договір в Сполучених Штатах Америки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.131-135
766
Наукова стаття
Форма судового засідання, як елемент режиму цивільної процесуальної безпеки при здійсненні цивільного судочинства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.118-123
767
Наукова стаття
Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий журнал "Право і суспільство"
c.52-60
768
Тези
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
К.: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
769
Матеріали конференції
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
К.: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
770
Підручник
Цивільне процесуальне право України: Підручник/ М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.В. Кіріяк, О.О. Кармаза, С.І. Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
К.: Алерта
c.1-576
771
Наукова стаття
Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.20-25
772
Тези
Шляхи оптимізації соціальних пільг //Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) /за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 159 с.
c.47-49
773
Наукова стаття
Шляхи удосконалення соціально-партнерських відносин в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.96-107
774
Наукова стаття
Щодо атестації працівників національної поліції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. –
c.60-62
775
Наукова стаття
Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання трудового договору або службового завдання


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
c.56-58
776
Наукова стаття
Щодо застосування правил внутрішнього трудового розпорядку в Україні Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф М.І. Іншина, відп.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.73-75
777
Матеріали конференції
Щодо можливості запровадження досвіду Великобританії при формуванні в Україні спеціалізованого трудового судочинства // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.)


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.44-45
778
Наукова стаття
Щодо нестандартних форм зайнятості в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Харків : Право, 2017.
c.50-54
779
Наукова стаття
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.180-181
780
Наукова стаття
Щодо особистостей джерел міжнародного трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.15-16
781
Наукова стаття
Щодо особливостей джерел трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.90-95
782
Наукова стаття
Щодо особливостей розгляду трудових спорів у Сполучених Штатах Америки // Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ : Ніка-Центр, 2017.
c.178-182
783
Тези
Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.59-63
784
Наукова стаття
Щодо співвідношення термінів пов'язаних з припиненням трудового договору


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.41-43
785
Наукова стаття
Юридична відповідальність у теорії та Конституції України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.28-36
786
Наукова стаття
Юридична природа призначення та обрання на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
Студенець І.С.
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.105-111
787
Наукова стаття
Юридична природа та види правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - № 1 (102), С. 21-24. (фахове видання)
c.21-24
788
Матеріали конференції
Юридична природа трудового договору у Великобританії


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Київ: Ніка-Центр, 2016
c.192-195
789
Наукова стаття
Юридичні факти в соціальному страхуванні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy. Zbornnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia / 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016.
c.113-116
790
Наукова стаття
«Майстер і Маргарита» – М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право. – №8. — 2016. – С.206–214. [Електронний ресурс]. — URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/08/41.pdf.
c.206-214
791
Матеріали конференції
30 роковини Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи розвитку законодавства про соціальний захист постраждалих громадян


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція "Чорнобильська трагедія: Осмислення. 30 років потому"
c.39-43
792
Наукова стаття
Odpovednost subjektu povinneho statniho socialniho pojisteni v pravni doctrine a pravnich predpisech


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.2 c.189-194
793
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник. Ч.1


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
c.1-814
794
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право. Науково-практичний посібник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
795
Тези
Аналіз процедури добору кадрів до Національної поліції України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.174-175
796
Наукова стаття
Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Visegrad journal on human rights
т.1 c.137-143
797
Матеріали конференції
Вплив оцінки професійного рівня працівника на розвиток трудових відносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.78-81
798
Тези
Вплив політичної функції права соціального забезпечення на соціалізацію суспільства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.201-203
799
Матеріали конференції
Галузева належність процесуальних правовідносин


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні
c.98-100
800
Тези
Гуманізм рівності та нерівності прав та обов’язків в нормах трудового права України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.109-115
801
Тези
Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблема симпліфікації


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.165-167
802
Матеріали конференції
До питання про м’якість та жорсткість режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція. Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. 2015
c.18-20
803
Наукова стаття
До питання про принцип свободи праці в трудовому праві України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Порівняльно-аналітичне право. – 2016. –№5. –С. 146-149
c.146-149
804
Матеріали конференції
До питання про удосконалення законодавства про надурочні роботи


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.270-275
805
Матеріали конференції
Доказывание, как объект режима гражданской процессуальной безопасности при осуществлении гражданского судопроизводства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Международный научно-практический круглый стола (г. Санкт-Петербург, 16 октября 2015 года)/ Сост.: Л.В. Войтович. Северо-За
c.202-209
806
Тези
Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проблема практики застосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.186-187
807
Матеріали конференції
Допомога на поховання як вид матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за законодавством України


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
c.49-51
808
Матеріали конференції
Забезпечення виконання висновків Верховного Суду України в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції (м. Хмельницький 2–3 жовтня 2015 року). за ред. Ю.В. Білоусова; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. К. Х
c.484-492
809
Наукова стаття
Забезпечення принципу свободи праці в умовах антитерористичної операції


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.76-81
810
Тези
Забезпечення рівності працівників у сфері зайнятості як передумова реалізації Програми гідної праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.197-199
811
Наукова стаття
Забезпечення свободи праці в різних умовах існування людини


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія &quo