Структурні підрозділи

Кафедра: Трудового права та права соціального забезпечення


ID: 6892
Кількість показів: 8228
дата змінення: 20.08.2014 17:41:57
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Basic aspects of the compliance with discipline and legitimacy within the official activities of police


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 c.487-492
2
Наукова стаття
Experience of Foreign Countries on Exercising Departmental Control over the Activities of Judges and the Possibility of Its Application in Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 c.243-249
3
Розділ монографії
HEADS AND TOP EXECUTIVES: SUBJECT COMPOSITION AND RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS IN UKRAINIAN LEGAL SPACE


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2020
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph
c.273-282
4
Наукова стаття
International Experience of Administration in the Insurance Area and Possibility of Its Application on Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
c.36-43
5
Наукова стаття
Key Principles of Reforming the Tax System in Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
International Journal of Innovation, Creativity and Change
т.12 c.418-431
6
Наукова стаття
Legal instruments of International Labour Organization and Ukrainian labor legislation: comparative and legal analysis of norms and standards /


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2019
East European Science Journal
c.67-79
7
Наукова стаття
Main trends in development of migration policy in Ukraine


Економічний факультет
Інститут права

Історії права та держави
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
2020
AMAZONIA INVESTIGA
c.372-382
8
Розділ монографії
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND PREVENTIVE MEASURES IN COAL INDUSTRY


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2020
Modern approaches to knowledge management development: collective monograph
c.479-489
9
Наукова стаття
Occupational safety and health of factory workers in European countries in the nineteenth century: historical and legal analysis


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Тищенко Олена Володимирівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Labor History
c.1-13
10
Наукова стаття
Organizational and Legal Principles of Ensuring Academic Autonomy of Higher Educational Institutions


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 c.55-60
11
Наукова стаття
Peculiarities of labor relations of state employees


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Opción
c.679-699
12
Наукова стаття
PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION (ECONOMIC CRIME): EXAMPLES OF EU AND UKRAINE GOVERNANCE


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
International Journal of Management
c.603-615
13
Наукова стаття
Problems of transforming labor legislation of Ukraine in connection with the dissemination of latest employment forms


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2020
Opción
т.27 c.1840-1863
14
Наукова стаття
Risks Of Deprivation Of The Ownership Right By The Examples Of The Nationalization And Re-Privatization


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2020
European Journal of Law and Political Sciences
т.2 c.84-105
15
Наукова стаття
Tax on Cryptocurrency as Innovative Financial Instrument in IT Sphere


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
c.280-286
16
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Вавженчук Сергій Ярославович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Сіроха Дмитро Ігорович
Сіньова Людмила Миколаївна
Мельник Ярослав Ярославович
Мельник Марія Богданівна
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
17
Тези
Вільний час та його соціальний статус


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.100-103
18
Тези
Ґенеза сфери дії норм трудового права в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедіктов Сергій Валентинович
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.20-23
19
Матеріали конференції
Деякі аспекти визначення поняття «вразливі верстви населення» в міжнародному трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2020
«Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки
c.19-23
20
Тези
До дня 75-річниці початку примусового вивезення населення України до Німеччини: історико-правові аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Збірка тез учасників круглого столу 4 грудня 2019 року присвяченого 185-річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск сьомий «Теорія держави та права; історія державної та правової думки / За заг. ред. Теремцової Н. В. Київ:
c.125-128
21
Матеріали конференції
До питання правового забезпечення диференціації трудового законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2020.
c.80-83
22
Матеріали конференції
До питання про визначення терміну «пенсіонер» в пенсійному законодавстві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2019 року)
c.382-383
23
Матеріали конференції
До питання про вплив рішень Конституційного Суду України на правовідносини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м.Одеса, 21 листоп. 2019 р.
c.97-100
24
Тези
До питання про право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2019
Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослав
c.287-291
25
Матеріали конференції
До річниці Чорнобильської катастрофи: соціально-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.185-187
26
Практикум
Європейські основи модернізації соціального страхування України. Практикум


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Київ : ФОП Маслаков
c.1-92
27
Довідник
Законодавство України з питань загальнодержавного соціального страхування та соціальної політики. Науково-практичний коментар до основних законів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
28
Довідник
Законодавство України про працю. Науково-практичний коментар до основних законів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
29
Практикум
Зарубіжне право соціального забезпечення. Практикум для студентів юридичного факультету


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-80
30
Матеріали конференції
ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 178 с.
c.120-123
31
Тези
Зміна умов трудового договору у зв’язку із переведенням працівника на іншу роботу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 14 черв. 2019 р.); Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019.
c.57-61
32
Наукова стаття
Значення актів локальної нормотворчості у регулюванні праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Прикарпатський юридичний вісник
т.3 c.125-131
33
Тези
Кібербезпека як (трудо) правоутворюючий чинник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 22 листопада 2019 р. Одеса : ОДУВС, 2019. 108 с.
c.13-15
34
Тези
Методологическая роль международных стандартов труда в развитии трудового права Украины


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
14th Joint MMM-Intermag Conference, Book of Abstracts. –January 14–18, 2019. – Washington, DC (USA)
c.109-114
35
Матеріали конференції
Методологічні засади розвитку трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
«Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» : Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 90 – річчю з дня народження проф. Процевського О. І. Харків, 5 квітня 2019 року
c.220-223
36
Матеріали конференції
Належний доказ як гарантія забезпечення права на справедливий суд в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Права людини: здобутки, проблеми та перспективи : зб. матер. Всеукр. круглого столу (Київ, 5 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019.
c.3-5
37
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
38
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про Про очищення влади", "Про відновлення довіри до судової влади України", "Про Вищу раду правосуддя"


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
39
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про національну безпеку України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
40
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про попереднє ув’язнення», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
41
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про забезпечення безпек


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
42
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об'єктами державної власності», «Про приватизацію державного і комунального майна»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
43
Довідник
Науково-практичний коментар Законодавства України з дотримання та запобігання порушень основних свобод і прав людини


Інститут права
Конституційного права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Марцеляк Олег Володимирович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-808
44
Матеріали конференції
Недоліки та прогалини реалізації принципу законності у трудових правовідносинах: теоретико-правовий аналіз


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Харків, 28 травня 2020 р.)/ за заг.ред. К.Ю.Мельника. - Х.: Харків, нац.ун-т внутр.справ, 2020. - 388 с.
c.39-41
45
Тези
Новації методології трудового права як вимога часу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
Конференція "Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення" IX Міжнар.наук.‐практ. конф., яка присвяч. 50‐річчю створення кафедри трудового права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, 11 жовтня 2019 року.
c.227-231
46
Тези
Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні: теоретико-правова характеристика


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2019 р.); Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019.
c.96-99
47
Монографія
Нормотворчість суб’єктів трудого права: проблеми теорії та практики


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: «Видавництво Людмила»
c.1-394
48
Монографія
Основні принципи правового регулювання оплати праці в Україні: aurea mediocritas


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-204
49
Наукова стаття
Особливості регулювання міжнародної трудової міграції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2020
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.1 c.2-7
50
Навчальний посібник
Особливості регулювання трудових правовідносин керівних працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-210
51
Матеріали конференції
Относительно значения конвенций мот для реформирования трудового законодательства Украины


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедіктов Сергій Валентинович
2019
Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ).Cборник научных трудов Международной научно-практической конференции
c.10-14
52
Практикум
Пенсійне право України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-96
53
Матеріали конференції
Переваги дистанційної зайнятості працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.12-16
54
Матеріали конференції
Підлягання внутрішньому трудовому розпорядкові як ознака трудових відносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 16 квітня 2020 р.)/ за ред. проф.М.І.Іншина. - Київ, ФОП Маслаков, 2020. - 176 с.
c.54-56
55
Наукова стаття
Поняття соціального права: методологія визначення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
Соціальне право
c.50-55
56
Тези
Поняття, види та зміст засобів трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 16 квітня 2020 р.)/ за ред. проф.М.І.Іншина. - Київ, ФОП Маслаков, 2020. - 176 с.
c.28-32
57
Матеріали конференції
ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2020
Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2020.
c.63-66
58
Навчальний посібник
Право у сучасному політичному житті України. Соціальна функція держави та її реалізація засобами трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2020
Логос
c.110-131
59
Матеріали конференції
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 178 с.
c.130-134
60
Наукова стаття
Правові проблеми зарахування військовосліжбовцям час перебування у окремих видах відпусток до строку вислуги у військовому званні.


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2020
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.141-144
61
Навчальний посібник
Правові проблеми соціального і пенсійного страхування в Україні: навчальний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2020
Київ : ФОП Маслаков
c.1-400
62
Тези
Про критерії поділу позаробочого часу у трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2019
«Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» : Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 90 – річчю з дня народження проф. Процевського О. І. Харків, 5 квітня 2019 року
c.282-286
63
Практикум
Проблеми правового регулювання праці керівних працівників та працюючих власників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка
c.1-67
64
Наукова стаття
Проблеми співвідношення публічної та корпоративної нормотворчості у трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Прикарпатський юридичний вісник
c.43-48
65
Наукова стаття
Проблеми усунення недоліків правового регулювання нормотворчості суб’єктів трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».
т.42 c.57-63
66
Наукова стаття
Процесуальні аспекти локальної нормотворчості як елемент системи регулювання праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
Innovative Solutions in Modern Science: Scientific journal
т.1 c.65-94
67
Матеріали конференції
Реалізація принципу соціальної справедливості в умовах соціальних викликів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.165-168
68
Монографія
Розірвання трудового договору у випадку невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі: актуальні питання правової теорії та практики


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Ярошенко О.М.
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-196
69
Монографія
Соціальне громадянство: історія та сучасність : монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Севрюков Денис Георгійович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-208
70
Матеріали конференції
Характеристика особи безробітного у національному і міжнародному законодавстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica Moldova si Ucraina in contextual proceselor de eurointegrare : Conferinta international a stiintifico-practica 1-2 noiembrie 2019 (Tipogr. «Tipocart Print»). - С.123-127
c.123-127
71
Матеріали конференції
Цілі Європейського Союзу у контексті реалізації соціальних прав


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.181-184
72
Наукова стаття
Чинники, які впливають на надходження коштів до Пенсійного фонду України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Молодий вчений
c.203-207
73
Наукова стаття
Щодо встановлення вини особи в дтп


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Art and Science Multilingual scientific journal
т.1 c.61-71
74
Матеріали конференції
Проблеми розуміння превентивної охорони трудових прав, що здійснюється Конституційним Судом України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини та національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 27 червня 2019 р
c.5-7
75
Довідник
«Кодекс України з питань банкрутства». Науково-практичний коментар


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
76
Розділ монографії
ADAPTATION OF THE SOCIAL LEGISLATION OF UKRAINE TO THE EU LEGISLATION: THE ISSUE OF REGULATORY AND ORGANIZATIONAL SUPPORT.


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”
т.1 c.202-218
77
Монографія
Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development: Collective monograph.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing»
c.1-152
78
Наукова стаття
Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
79
Матеріали конференції
INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGISLATION: USING PRIORITY


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing.
c.182-184
80
Наукова стаття
Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.28-34
81
Наукова стаття
Principal ideas of the right to social security


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Соціальне право
т.1 c.166-174
82
Наукова стаття
Protection of Healthcare Workers’ Rights by Trade Unions and Biological Hazards in Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
c.415-423
83
Наукова стаття
SUBSISTENCE MINIMUM AS A FINANCIAL ECONOMIC INDICATOR OF THE HUMAN DEVELOPMENT OF THE POPULATION OF UKRAINE


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.27 c.533-541
84
Наукова стаття
The employer’s duty to provide labor protection in Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
2019
Opción
т.35 c.731-734
85
Монографія
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019 p. 432 p.
c.369-385
86
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.633-645
87
Розділ монографії
The ways of prevention of corruption: Ukrainian and foreign experience


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume
c.369-385
88
Матеріали конференції
Адаптація, гармонізація та глобалізація у сфері соціального забезпечення: загальна характеристика


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.137-139
89
Наукова стаття
Актуалізація питання щодо проблем правового регулювання трудових відносин в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2018
Соціальне право
т.1 c.54-60
90
Тези
АНТИКОНКУРЕНТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ОБМЕЖЕНЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослав
c.17-19
91
Наукова стаття
Антропологические измерения гражданского процессуального права как концепт его безопасности


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».
c.104-111
92
Монографія
Безпека цивільного процесу: теоретико-прикладний концепт: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
К.: 2018.
93
Матеріали конференції
Вектор формування правової доктрини дотримання трудових прав в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.17-19
94
Наукова стаття
Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Соціальне право
c.136-143
95
Матеріали конференції
Вихідна допомога судді: результати реформування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.133-135
96
Наукова стаття
Відповідальність винуватої особи за шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.21-25
97
Матеріали конференції
Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. О.І. Процевському (Харків, 5 квітня 2019) – Харків: Юрайт, 2019
c.51-53
98
Тези
Ґендерно-нейтральна оцінка робочих місць як основа концепції рівної оплати за працю рівної цінності


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
99
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
100
Наукова стаття
Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2019
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.91-96
101
Матеріали конференції
Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.245-247
102
Наукова стаття
Державні гарантії забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Євдокименко Тетяна Володимирівна
2018
Соціальне право
c.231-239
103
Матеріали конференції
Державні соціальні допомоги в Україні: проблеми реформування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.181-184
104
Наукова стаття
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.6-11
105
Наукова стаття
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.61-65
106
Матеріали конференції
Деякі проблемні питання забезпечення безпеки цивільного судочинства при реалізації судом повноважень на звернення до КС України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 2018року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.27-30
107
Наукова стаття
Диференціація безпеки праці та гігієни працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.1 c.41-45
108
Тези
Диференційований підхід до визнання підходящої роботи в законодавстві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2019 р.) ; Наук.- дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019
c.62-65
109
Наукова стаття
Діалектика юридичного процесу та його конструкцій


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Visegrad journal on human rights
т.2
110
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: історико-правові аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.171-174
111
Наукова стаття
До питання вдосконалення законодавства в сфері діяльності приватних агентств зайнятості


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Соціальне право
c.40-45
112
Матеріали конференції
До питання забезпечення безпеки системи цивільного судочинства при адаптації цивільного процесуального законодавства до законодавства ЄС.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.57-58
113
Наукова стаття
До питання індексації заробітної плати


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.47-49
114
Тези
До питання про консолідуючу функцію права соціального забе зпечення в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.161-165
115
Матеріали конференції
До питання про обчислення компенсації за невикористану відпустку при звільненні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Поблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 11 жовт. 2019 р.) Харків : Право, 2019.
c.72-74
116
Матеріали конференції
До питання про правову природу інформаційного права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.43-47
117
Наукова стаття
До питання про суб'єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право
т.1 c.131-141
118
Наукова стаття
До питання про цивільно-правові договори


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Охорона праці
т.12 c.52-53
119
Матеріали конференції
До питання суб’єктного складу сім’ї при визначенні одержувачів соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.127-130
120
Матеріали конференції
До питання щодо правової природи пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.25-27
121
Матеріали конференції
До потреби верифікації та забезпечення атрибутивно-знакових стандартів соціальних прав в цивільному процесі.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.119-122
122
Наукова стаття
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.173-180
123
Наукова стаття
Договір про виконання роботи та договір про трудову діяльність: досвід Чеської республіки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Соціальне право
c.46-53
124
Матеріали конференції
Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новелізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. Том 2. К.:, 2018.
c.243-244
125
Тези
Доктринальні розуміння поняття пенсії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.39-42
126
Матеріали конференції
Домашні працівники-мігранти: особливості трудових відносин


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
127
Наукова стаття
Допомога особі, яка не має права на пенсію: правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.137-141
128
Наукова стаття
Епістемологія юридичного процесу процесуального права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Південноукраїнський правничий часопис
т.1
129
Наукова стаття
Європейські соціальні стандарти у контексті права на соціальний захист в Україні.


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Альманах міжнародного права
т.22 c.109-114
130
Наукова стаття
Забезпечення цивільної процесуальної безпеки при застосуванні методу «opt in» щодо надання згоди на участь у масовому (груповому) провадженні у цивільному процесі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.2
131
Довідник
Закон України «Про адвокатуру»: Науково-практичний коментар


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
132
Довідник
Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Петренка П.Д.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
133
Довідник
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
134
Довідник
Закон України «Про захист прав споживачів». Науково-практичний коментар. / За заг. ред. Журавльова Д.В.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
135
Довідник
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Науково-практичний коментар./За заг.ред. Чижмарь К.І.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
136
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Науково-практичний коментар


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
137
Тези
Законодавче регулювання тривалості робочого часу в Литовській Республіці та Україні: порівняльний аспект


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Іваницький Антон Вячеславович
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
138
Навчально-методичний комплекс
Зарубіжне право соціального забезпечення. Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-28
139
Наукова стаття
Здоров’я людини як найвища соціальна цінність


Інститут права
Інтелектуальної власності та інформаційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Зозуля Д.В.
2019
Світ медицини та біології
c.133-136
140
Матеріали конференції
Зміст економічної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.174-177
141
Матеріали конференції
Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до ACQUIS COMMUNAUTAIRE: сутність та інструменти реалізації.


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Актуальні проблеми соціального права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини" (до 70-річчя з дня ухвалення)
т.8 c.201-204
142
Наукова стаття
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE1


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.55-59
143
Наукова стаття
Категорія «ризик» в цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.12 c.27-42
144
Наукова стаття
Кваліфікація працівників як категорія трудового права.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право
c.47-55
145
Наукова стаття
Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України
c.87-95
146
Наукова стаття
Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
Історії права та держави
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.26-35
147
Тези
Конституційне право на соціальний захист в Україні у контексті розбудови громадянського суспільства


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.135-138
148
Наукова стаття
КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Порівняльно-аналітичне право
т.1 c.147-149
149
Довідник
Конституція України. Науково-практичний коментар [текст] Станом на 20 травня 2018 р./ За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Видавничий дім "Професіонал"
150
Наукова стаття
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце у системі цивільного процесу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.181-191
151
Матеріали конференції
Корпоративні норми у системі локального нормотворення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.215-220
152
Навчальний посібник
Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Київ: Алерта, 2019
153
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді в умовах судової реформи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: "Центр учбової літератури"
154
Навчальний посібник
Матеріали для складання кваліфікованого іспиту на посаду судді в умовах судової реформи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
155
Матеріали конференції
Межі зобов’язань особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, перед потерпілою особою


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.192-194
156
Матеріали конференції
Методологія розвитку "інформаційного трудового права"


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.26-30
157
Матеріали конференції
Митниця та страховий бізнес: проблемний аспект співпраці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Митна політика України: економічні та правові аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р.
158
Наукова стаття
Міжнародні стандарти щодо регулювання домашньої праці


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
159
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання праці трудових мігрантів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.26-31
160
Матеріали конференції
Місце локальних нормативних актів у регулюванні праці в сучасних економічних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.102-104
161
Тези
Місце правил внутрішнього трудового розпорядку в забезпеченні безпеки праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.6 c.167-169
162
Наукова стаття
Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Соціальне право
т.1 c.149-165
163
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Галунька В.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 740 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
164
Довідник
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року. [текст] За заг. ред. Мацюка В.Я. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
165
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Короєда С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 400 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Волинець Владислав Володимирович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
166
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"/[О.М.Ярошенко, В.Л.Костюк, Н.О.Мельничук та ін.]; за ред.А.О.Селіванова та М.І.Іншина. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків: Право, 2018. - 552 с.
167
Довідник
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Журавльова Д.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
168
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про депозитарну систему України. Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Монаєнка А.О.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
169
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про іпотечні облігації», «Про заставу». Станом на 20 листопада 2019 р./ За заг.ред. Кузнєцової Н.С


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
170
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації». Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
171
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Станом на 20 листопада 2019 р./ За заг.ред.Чижмаря Ю.В.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
172
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про усунення президента України з поста (імпічмент)», «Про регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України». Станом на 16 грудня 2019 р./ За заг.ред.Лавриновича О.В.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
173
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" Станом на 12 березня 2019 р./ За заг.ред.Чижмарь К.І. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2019. - 360 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ: Видавничий дім "Професіонал"
174
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та оціночну професійну діяльність в Україні". Станом на 22 лютого 2019 р./За заг. ред. Мацюка В.Я.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Видавничий дім "Професіонал"
175
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 15 липня 2019 року. / За заг. ред. Журавльова Д.В.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
176
Довідник
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг. ред. Гиренко І.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
177
Наукова стаття
Некоторые особенности сферы применения трудового права в Украине


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедіктов Сергій Валентинович
2019
Трудовое и социальное право.
т.3 c.31-36
178
Наукова стаття
Нещасний випадок із водієм на транспорті: характеристика, спільні та відмінні риси із нещасним випадком на виробництві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет».
c.39-41
179
Матеріали конференції
Новітнє звучання виховної функції права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки Укр
c.411-415
180
Матеріали конференції
Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавни
c.94-96
181
Наукова стаття
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.21-27
182
Наукова стаття
Онтологические аспекты нормотворческой деятельности субъектов трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Право и политика
т.2 c.358-362
183
Наукова стаття
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.279-287
184
Тези
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. – Харків : Право, 2019. – 202 с.
c.45-49
185
Тези
Основні напрями розвитку трудового потенціалу України у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.93-97
186
Матеріали конференції
Основні тенденції міжнародно-правового розвитку законодавства з безпеки та гігієни праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки Укр
c.47-51
187
Наукова стаття
Основні трудові стандарти МОП у сфері оплати праці та стан їх імплементації в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Право
c.28-34
188
Матеріали конференції
Особливості врегулювання страхового випадку у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі працівників поліції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 груд.2018 р.) – Київ : Таврійський націон. унів. ім. В.І.Вернадського, 2018.
c.64-67
189
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право
т.2 c.88-92
190
Наукова стаття
Особливості міжнародно-правового регулювання праці літніх працівників.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2019
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні»: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 2019. 564 с.
c.343-345
191
Наукова стаття
Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право
т.1 c.34-45
192
Розділ монографії
Особливості реалізації соціальних прав учасників бойових дій


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.520-544
193
Наукова стаття
Особливості та проблеми оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Соціальне право
т.1 c.25-33
194
Наукова стаття
Особливості термінології забезпечення безпеки й гігієни праці: міжнародний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2019
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.2 c.13-16
195
Матеріали конференції
Парадигма лобізму, як складова соціальної безпеки в контексті права на інформацію


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.22-26
196
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
197
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.31 c.164-174
198
Довідник
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Волинець Владислав Володимирович
2019
Київ: Видавничий дім «Професіонал»
199
Навчально-методичний комплекс
Пенсійне право України. Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
200
Наукова стаття
Підстави припинення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.48-54
201
Тези
Підходи до реформування трудового законодавства в умовах сьогодення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.37-40
202
Розділ монографії
Підходи до розуміння соціальної безпеки України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.27-56
203
Матеріали конференції
Пільги по сплаті судового збору за розгляд трудових спорів: проблеми застосування.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.152-153
204
Наукова стаття
Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.11-15
205
Наукова стаття
Право на працю як соціокультурний феномен


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 c.31-34
206
Навчальний посібник
Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Київ : ФОП Маслаков
c.1-308
207
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-76
208
Наукова стаття
Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.43-47
209
Наукова стаття
Правова доктрина дотримання трудових прав


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.109-117
210
Матеріали конференції
Правове регулювання зайнятості в Україні: проблеми визначення пріоритетів і напрямків


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.113-116
211
Навчально-методичний комплекс
Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг. Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
212
Довідник
Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
213
Довідник
Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя. - К.: "Центр учбової літератури", 2019. - 548 с.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: Центр учбової літератури
214
Довідник
Правові висновки Верховного суду в кримінальному судочинстві після реформи правосуддя.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-512
215
Довідник
Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
c.1-596
216
Наукова стаття
Правові засоби подолання ґендерних диспропорцій на ринку праці в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.42-47
217
Тези
Правові засоби протидії незадекларованій праці в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі» (м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.)
т.2 c.127-130
218
Наукова стаття
Правові основи забезпечення безпечних та здорових умов праці згідно стандартів МОП у XXI столітті


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.166-171
219
Практикум
Практикум з міжнародного трудового права: практикум


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2019
К.: ВД «Освіта України»
220
Наукова стаття
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.76-78
221
Розділ монографії
Принцип гуманізму як основа розвитку трудового потенціалу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.157-185
222
Наукова стаття
Принцип передбачуваності як передумова забезпечення безпеки в цивільному процесі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Visegrad journal on human rights
c.173-178
223
Тези
Принципи організації і функціонування професійних спілок як суб’єктів трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в умовах державотворення». –Харків, 10-12 жовтня 2012.
c.175-176
224
Тези
Пріоритетні напрями державної політики України в галузі безпеки праці та виробничого середовища


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (м. Київ, 13-14 лист. 2019 р.)
c.31-34
225
Матеріали конференції
Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану щорічну основну відпустку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.96-98
226
Матеріали конференції
Проблеми доступності соціальних прав в цивільному процесі та верифікації їх норм


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Центр проблем імплементації європейського соціального права
Мельник Марія Богданівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.164-167
227
Матеріали конференції
Проблеми класифікації додаткових відпусток


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 берез. 2019 р.) - К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019.
c.60-62
228
Матеріали конференції
Проблеми пенсійного забезпечення державних службовців


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (м.Суми, 25 квіт.2019 р.) – Суми, 2019
c.140-142
229
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти»
т.1 c.101-105
230
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу законності у трудових правовідносинах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Багрій Василь Андрійович
2019
Проблеми законності = Problems of legality = Проблемы законности : зб. наук. пр.
c.81-92
231
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
232
Матеріали конференції
Проблеми соціального забезпечення в контексті природи соціальної держави.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с.
c.121-124
233
Тези
Проблемні питання соціального захисту працівників-мігрантів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.152-155
234
Тези
Психологічна безпека працівників: сучасні виклики та тенденції правового регулювання


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.85-90
235
Наукова стаття
Реалізація принципу наукової обґрунтованості формування соціальних стандартів в контексті права на соціальний захист в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Юридичний бюлетень
т.10
236
Матеріали конференції
Регламентація договору в провідних країнах ЄС: постановка проблеми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського союзу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 р. / ред кол.: Кузьменко О.В. та ін. – К.: Видавничий дім «Кафедра», 2
c.178-181
237
Тези
Реформування трудового законодавства як чинник збереження та розвитку трудового потенціалу України


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Поблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 11 жовт. 2019 р.) Харків : Право, 2019.
c.243-247
238
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018


Інститут права
Конституційного права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Марцеляк Олег Володимирович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
239
Наукова стаття
Розмежування підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування та для регресу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Судова та слідча практика в Україні
c.25-29
240
Тези
Роль і місце пенсійних систем у суспільному розвитку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.64-67
241
Матеріали конференції
Роль процесуального права в забезпеченні національної безпеки.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
242
Тези
Роль соціального права в забезпеченні національної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.129-131
243
Наукова стаття
Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Ярошенко Олег Миколайович
2019
Право України
c.148-161
244
Тези
Система стандартів МОП у сфері робочого часу


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Іваницький Антон Вячеславович
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.227-231
245
Матеріали конференції
Соціальне забезпечення дітей з інвалідністю: законодавчі колізії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.109-111
246
Наукова стаття
Соціальне забезпечення населення в Франції: зміст та шляхи удосконалення соціального законодавства України.


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2019
Прикарпатський юридичний вісник
т.1 c.55-61
247
Матеріали конференції
Соціальне страхування осіб, які надають послуги за договором цивільно-правового характеру: проблемний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.126-128
248
Наукова стаття
Соціальні стандарти і децентралізація влади: фінансово-правові та адміністративно-правові аспекти.


Інститут права
Інтелектуальної власності та інформаційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 c.463-471
249
Тези
Стаж роботи в шкідливих умовах праці: проблема доказування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року – Запоріжжя
c.145-147
250
Монографія
Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні


Економічний факультет
Інститут права

Економіка підприємства
Історії права та держави
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Батиченко Світлана Павлівна
Крижевський Антон Васильович
Дерій Олена Олександрівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
251
Матеріали конференції
Страхова компанія як розпорядник персональних даних страхувальника


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.130-132
252
Наукова стаття
Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.5 c.99-103
253
Тези
Суб’єктний склад представників юридичної особи в суді: проблеми правозастосування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.
c.71-74
254
Наукова стаття
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів в контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.34-46
255
Тези
Сумлінна праця як категорія трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 року) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018
c.46-49
256
Наукова стаття
Сурогатне материнство як спосіб реалізації демографічної функції права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.3 c.108-111
257
Матеріали конференції
Сучасні проблеми захисту трудових прав працівників


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Погорєлова Олександра Сергіївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.82-86
258
Матеріали конференції
Теоретико-правова характеристика службово-трудових спорів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.28-31
259
Матеріали конференції
Теоретико-правовий аналіз змісту змін трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.33-36
260
Підручник
Теоретичні засади трудового права України: підручник/ за заг.ред. В.Л.Костюка, М.І.Іншина.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2019
Київ: «Видавництво Людмила»
261
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування законодавства у сфері соціального захисту населення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Константа
т.5
262
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Зеленський Віталій Миколайович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Коваленко Руслан Іванович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
263
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.


Інститут права
Адміністративного права
Кримінального права та кримінології
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
264
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
265
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Сіроха Дмитро Ігорович
Коваленко Руслан Іванович
2019
Харків: Промарт
266
Монографія
Трудове право Сполучених Штатів Америки: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедіктов Сергій Валентинович
2018
Видавництво К.: Ніка-Центр
c.1-168
267
Наукова стаття
Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2018
Соціальне право
т.1 c.75-81
268
Наукова стаття
Трудові гарантії при обчисленні заробітної плати


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Молодий вчений
c.302-305
269
Наукова стаття
Узагальнена характеристика сутності, особливостей, проблем юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право
т.1 c.62-71
270
Наукова стаття
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.6 c.6-11
271
Наукова стаття
Ускладнення в цивільному процесі: проблеми методології, дефекти процесуальної форми, безпека


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.13-19
272
Тези
Участь відповідача у проведенні судово-біологічної експертизи у справах про встановлення батьківства та материнства: деякі проблеми законодавчої регламентації.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції: Сьомі осінні юридичні читання (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 року): У 4–х частинах. Хмельницький : Вид–во Хмельницького університету управління та права, 2007. Част
c.357-359
273
Наукова стаття
Феномен безпеки в цивільному процесі: гносеологічні підходи до праворозуміння


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.6 c.31-40
274
Навчально-методичний комплекс
Філософія трудового права: навчально-методичний посібник для студентів юридичних факультетів і відділень


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2018
Харків. Константа
c.1-515
275
Наукова стаття
Функція судового контролю в цивільному судочинстві як концепт державної політики у сфері безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.60-67
276
Матеріали конференції
Характерні ознаки демографічної функції права соціального забезпечення в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.155-159
277
Наукова стаття
Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.51-54
278
Тези
Щодо запобігання корупції при призначенні матеріального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Корупційні ризика в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: матеріали доповідей регіон. Наук.-практ. круглого столу, м.Запоріжжя, 28-29.03.2018 р
c.121-123
279
Матеріали конференції
Щодо належності права на соціальне забезпечення до конституційної гарантії: позиції Конституційного Суду України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.359-362
280
Матеріали конференції
Щодо розуміння соціальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.22-28
281
Матеріали конференції
Юридична освіта: проблеми та перспективи розвитку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in legal education: experience of the European Union countries» : Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland.
c.38-42
282
Розділ монографії
Юридичні гарантії реалізації трудових прав вимушених переселенців


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018 – 544 с
c.494-520
283
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 c.142-151
284
Наукова стаття
Ensuring freedom of labor in Ukraine in the context of labor emigration


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Law & Politics
т.2 c.1-31
285
Наукова стаття
INTERNATIONAL TERRORISM AND MASSMEDIA


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical & Regulatory Issues
т.21
286
Тези
Modification of Ukrainian social welfare law: problems and prospecs


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
International scientific conference «The development of legal sciences: and solutions» : Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2018.- 184 p.
c.177-180
287
Наукова стаття
Protection of cultural rights and freedoms of citizens by the constitutional court of Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 c.134-139
288
Тези
The Concept of Ukrainian Social Legislation: Theoretically Scientific Facet of the Definition


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика
c.454-457
289
Наукова стаття
The doctrine of social security: the development of conceptual positions


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
EURÓPSKA VEDA Vedecký časopis EUROPEAN SCIENCE Scientifi c journal 3/2018 Podhájska 2018
c.40-44
290
Наукова стаття
The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 c.169-174
291
Наукова стаття
The problem of legal regulation of the operation of the over-the-counter (OTC) currency market (FOREX) in Ukraine and the EU


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Baltic Journal of Economic Studies
c.367-375
292
Навчальний посібник
Актуальні проблеми соціального права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р./за. Заг. Ред.Костюка В.Л.Мельника В.П. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017
293
Наукова стаття
Актуальні проблеми соціального права в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук − Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с.
294
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
295
Наукова стаття
Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - №1. – фахове видання - с.45-50.
c.45-50
296
Тези
Вдосконалення правового регулювання зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Євдокименко Тетяна Володимирівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року)/ за ред.доктора юрид.наук, професора, академіка НА ПрН України М.І.Іншина
c.85-89
297
Наукова стаття
Вектори ідеологічних змін в сучасному трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Приватне та публічне право
т.3 c.63-67
298
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
299
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.1
300
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.2
301
Енциклопедія
Великий енциклопедичний словник юриста


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
ОВК
т.3
302
Наукова стаття
Види та специфіка оборотоздатності нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням аліментних зобов’язань


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.103-107
303
Наукова стаття
Виміри гідної праці як складова цілей сталого розвитку 2016-2030


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право
т.1 c.94-102
304
Наукова стаття
Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Голос України : газета Верховної Ради України
305
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Порівняльно-аналітичне право
c.101-103
306
Наукова стаття
Генеза правового регулювання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.47 c.58-62
307
Тези
Гідна праця як чинник встановлення соціальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.
c.91-94
308
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.140-141
309
Тези
Державна соціальна допомога: теоретичний аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. К.; 2018
c.141-142
310
Наукова стаття
Джерела принципу свободи праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Право і суспільство
c.68-72
311
Матеріали конференції
Діалектична сутність «проблем» в праві як правова симптоматика феномену його небезпек: цивільний процесуальний дискурс рефлексії та дисфункції.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Публічне адміністрування в умовах зміни та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (18-19 травня 2017року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків), Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-п
c.52-54
312
Тези
До 160-річчя виникнення волонтерського руху: соціально-правові аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.171-174
313
Наукова стаття
До питання відповідності соціального законодавства України праву Європейського Союзу


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.98-105
314
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки при розгляді спорів, що витікають із захисту сімейних прав


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служ
c.320-321
315
Матеріали конференції
До питання дії режиму цивільної процесуальної безпеки у спорах про визнання судом необґрунтованими активів та їх витребування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017р.] Том 2. Тернопіль: Вектор, 2017
c.116-120
316
Наукова стаття
До питання про вплив європейських соціальних стандартів на збереження трудового потенціалу в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.3 c.85-90
317
Тези
До питання про зміни у правовому регулюванні святкових, неробочих та вихідних днів в Україні»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.149-152
318
Тези
До питання про корупцію у сфері соціального захисту в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, (Запоріжжя, 28-29 берез. 2018 р.)
c.198-202
319
Матеріали конференції
До питання про природу європейських соціальних стандартів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.117-121
320
Наукова стаття
До питання про проблеми правового забезпечення застосування аналогії у трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.497-503
321
Тези
До питання розробки та впровадження спецкурсів із безпеки права на зламі нових викликів правничої професії: методологічні аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Міжнародний круглий стіл: Реформування вищої правової освіти в Україні. – 27 листопада 2017 року. – КНУ. – К. – 2017.
322
Тези
До питання стадій прийняття локальних нормативно-правових актів у трудових правовідносинах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017.
c.168-171
323
Тези
До проблеми конкретизації оціночних понять в умовах реформування трудового законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. Та повідомлення чучас. ІІІ Міжнар.наук.практ. конф.( м.Київ, 2-3 листоп. 2017р.)
c.5-8
324
Тези
Додаткові вільні від роботи дні: проблеми правової регламентації у проекті Трудового кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.214-216
325
Матеріали конференції
Доктрина режиму цивільної процесуальної безпеки в умовах рецепції римського права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Від римського приватного права до права Європи: мат. Міжнар. наук-практич. конф. (м. Одеса, 15 травня, 2017р.) / за заг.ред. д.ю.н., проф., Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2017.
c.20-24
326
Монографія
Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-252
327
Наукова стаття
Досвід Франції щодо забезпечення права інвалідів на працю шляхом їх інтеграції в державну


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№8. С.34-39. (Index Copernicus)
c.34-39
328
Наукова стаття
Досвід Франції щодо забезпечення права молоді на працю


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№9. С.34-39. (Index Copernicus)
c.34-39
329
Наукова стаття
Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.35-40
330
Тези
Еволюція трудової деліктоздатності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2018 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
331
Наукова стаття
Егалітаризм і радянський легізм у трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.263-271
332
Матеріали конференції
Європейські соціальні стандарти як основа формування соціальної політики України


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.131-133
333
Наукова стаття
Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.48 c.70-76
334
Наукова стаття
Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.77-80
335
Тези
Загальна характеристика організаційно-управлінських відносин в трудовому та адміністративному праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Міжнародна наукова практична конференція «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» м. Харків, 23-24 травня 2014 року - С. 118-121
c.118-121
336
Наукова стаття
Загальна характеристика трудових правовідносин в Україні в умовах сьогодення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право
т.2
337
Наукова стаття
Загальні проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014–2017 роки)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» 2017. – № 2 – С. 48-51.
c.48-51
338
Матеріали конференції
Загальнотеоретична характеристика компетенції суду щодо вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року
c.78-81
339
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"


Інститут права
Кримінального права та кримінології
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
340
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Закон України "Про національну поліцію".


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
341
Довідник
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р./ За заг.ред. Прилипка С.М. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 791 с.
342
Довідник
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р./ За заг.ред. Прилипка С.М. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 791 с.
343
Тези
Законодавчі зміни в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Суми, 2018. 280 с.
c.184-187
344
Розділ монографії
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
2018
Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр): науково-практичний коментар./ [М. І. Іншин, І. М. Шопін, Д. І. Сіроха]. – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
345
Тези
Зміст концепції гідної праці: теоретико-правові підходи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018.
c.318-324
346
Наукова стаття
Значення академічної свободи для підготовки юристів у вищих навчальних закладах України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 – Desember 1, 2017. Lublin: Izdevniecida «Baltija Publishing». 184 p.- p.146-149.
c.146-149
347
Наукова стаття
История становления свободы труда в Украине и зарубежных странах в период с XVIII по XIX века.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Национальный юридический журнал: теория и практика. - №1(23)/ 2017.
c.106-109
348
Наукова стаття
Імплементація в Україні стандартів ЄС у сфері безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують: сучасний стан та напрями вдосконалення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право
c.54-61
349
Тези
Консолідація як основа інтеграційної соціальної політики України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.47-52
350
Наукова стаття
Консолідуюча функція права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Visegrad journal on human rights
c.168-173
351
Розділ монографії
Конституція України . Науково-практичний коментар


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім «Професіонал»
352
Наукова стаття
Критерії цивільно-правового (сімейного) статусу нерухомого майна інституту припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною його у власність


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
c.50-56
353
Матеріали конференції
Межі дискреції судової правотворчості при удосконаленні норми цивільного права: процесуальні питання безпеки формування судової практики.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Університет водного транспорту. 2017.
c.320-321
354
Наукова стаття
Методи дослідження соціального законодавства України: теоретико-правовий аналіз


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.52 c.142-146
355
Навчальний посібник
Міжнародне трудове право: навчальний посіб


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-574
356
Тези
Міжнародно-правове регулювання оплати праці та інших виплат при банкрутстві підприємства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (м. Харків, 3 листопада 2017 р.).- 2017. – С. 26-29.
c.26-29
357
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
358
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.розділ 9
359
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
360
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 304 с.
361
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції".


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції". Станом на 1 липня 2018 року./ За заг. ред. Журавльова Д.В. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 512 с.
362
Розділ монографії
Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
К.: «Центр учбової літератури»
363
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»/станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Журавльова Д.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 512 с
364
Практикум
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» станом на 1 липня 2018 р./ За заг. ред. Прилипка С.М. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 791 с.
365
Довідник
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Зеленський Віталій Миколайович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. [текст] За заг.ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 336 с.
366
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України Київ : Видавничий дім « Професіонал», 2018. – 296 с.
367
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. [текст]/ За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 784 с.
368
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України


Інститут права
Кримінального права та кримінології
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Куцевич Максим Петрович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 1280 с
369
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Митного кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Видавничий дім "Професіонал"
370
Наукова стаття
Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.66-68
371
Наукова стаття
Новації трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.112-116
372
Тези
Нормотворчість органів державної влади у сфері праці:


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3
373
Матеріали конференції
Об’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки за новим цивільним процесуальним законодавством


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Міжнародної науково-практичної конференції: Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. 7 липня 2017 року. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 2017.
c.243-244
374
Наукова стаття
Обеспечение свободы труда мигрантов в Украине


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Legea si viate. – 2017. – № 4/2. – С. 49–52.
c.49-52
375
Наукова стаття
Обеспечения свободы труда мигрантов в Украине


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Legea si viate. – 2017. - № 4/2. – С. 49-52.
c.49-52
376
Наукова стаття
Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.38-40
377
Тези
Основні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу України: міждисциплінарний підхід


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
c.57-60
378
Наукова стаття
Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у сучасному трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№6. С.54-61. Фахове видання (Index Copernicus)
c.54-61
379
Монографія
Основні соціальні права в умовах глобалізації: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2018
– Київ. – 2018.
380
Тези
Особливі підстави для розірвання та визнання недійсним договору про припинення права на аліменти в зв’язку із набуттям у власність дитиною нерухомого майна


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Правове регулювання сімейних правовідносин: традиції, сучасність, перспективи (до 15-річчя прийняття Сімейного кодексу України)». – 21 квітня 2017 р.: Ірпінь. – Університет Державної фіскальної с
381
Тези
Особливості джерела принципу свободи праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Мінародні та національні правові виміри забезпечення стабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 14-15 квітня 2017 р. - львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2017. - 180 с.
c.151-154
382
Наукова стаття
Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.251-272
383
Наукова стаття
Особливості ознак зобов’язальних правовідносин при припиненні права на аліменти набуттям у власність дитиною нерухомого майна


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Порівняльно-аналітичне право – № 6. – 2017. – С.119–123.
c.119-123
384
Тези
Особливості правового забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 квітня 2017 р.). – Дніпро, 2017.
c.103-106
385
Наукова стаття
Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2017 c.161-167
386
Наукова стаття
Особливості процедури укладення договору та моменту набуття дитиною права власності на нерухоме майно припиненням аліментних зобов’язань


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Право і суспільство
c.75-82
387
Наукова стаття
Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Соціальне право
c.135-144
388
Підручник
Охорона та захист трудових прав працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-557
389
Наукова стаття
Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії М. Л. Шелухін. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 14. – 297 с. (С. 209-218). – фахове видання - Index Gopernikus.
c.209-218
390
Тези
Перспективи імплементації в Україні стандартів ЄС щодо гармонізації сімейних та професійних обов'язків працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.268-271
391
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності молоді як напрям розвитку трудового потенціалу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.87-92
392
Наукова стаття
Понятійний апарат та сутність режиму припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Юридичний науковий електронний журнал. –№ 5. – 2017. – С.51–54.
c.51-54
393
Наукова стаття
Поняття змін трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
c.66-71
394
Наукова стаття
Поняття та сутність пільги як правової категорії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-11
395
Монографія
Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Київ : ФОП Маслаков
c.1-186
396
Наукова стаття
Право працівників на узгодження трудових і сімейних обов’язків: міжнародні стандарти та законодавство України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.77-86
397
Наукова стаття
Правова сутність дискримінації та недискримінації у трудових відносинах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.84-91
398
Наукова стаття
Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право
c.231-238
399
Навчальний посібник
Правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справа


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І.Іншина, юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І.Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192с. З грифом МОН У
400
Тези
Правові основи Концепції гідної праці в проекті Трудового кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. То
c.138-140
401
Монографія
Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Харків : У справі, 2017. - 371 с.
402
Тези
Практична роль теоретичної категорії «функції трудового права»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези допов. учасн. міжнарод. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 190 – 192.
c.190-192
403
Довідник
Практичні рекомендації


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.296-299
404
Наукова стаття
Принцип недискримінації як складова Концепції гідної праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.50-58
405
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (в контексті статті 73 КЗпП України)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017р). – Одеса: Фенікс, 2017.
c.84-88
406
Тези
Проблеми здійснення ІРО через національну законодавчу призму


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
407
Монографія
Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Харків: Золота миля
c.1-496
408
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. Фахове видання (Index Copernicus)
т.2
409
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання праці державних службовців у сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3
410
Тези
Проблеми соціально-правового стану внутрішньо переміщених осіб в Україні // Напрями розвитку трудового права та права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.265-267
411
Наукова стаття
Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.105-108
412
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) спеціалізація «Трудове право»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-18
413
Довідник
Проекти нормативно-правових актів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрі
c.207-212
414
Тези
Процесуальні аспекти забезпечення охорони майнових інтересів дитини щодо набутого майна припиненням аліментних зобов’язань у спорах, що виникають з підстав, передбачених ст.2331 ЦПК України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: VIІ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 лютого 2017р.). – К.: 2017. – С.114–116.
c.114-116
415
Наукова стаття
Реформа трудового законодавства у Франції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Науковий вісник публічного і приватного права. 2017.№2. С.34-39. Фахове видання (Index Copernicus)
c.34-39
416
Наукова стаття
Рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості як правовий індикатор гідної праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
c.93-96
417
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сахарук Ірина Сергіївна
Мельник Ярослав Ярославович
Погорєлова Олександра Сергіївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
418
Тези
Розробка Національної стратегії гідної праці як ключовий напрям реформування трудового та соціального законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.159-163
419
Наукова стаття
Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.9-18
420
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: видавничий дім «Гельветика». – 2017. – 328с.
421
Тези
Соціальне забезпечення як суспільно-правове явище: еволюція питання


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2018
Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 284 с.
c.148-150
422
Наукова стаття
Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Приватне та публічне право
т.4 c.34-37
423
Наукова стаття
Справедливість і рівність як регуляторні категорії трудового та соціального законодавства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.52-90
424
Наукова стаття
Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.185-193
425
Наукова стаття
Стажування як категорія трудового права.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2018 р. – Випуск 1 (13)
c.115-124
426
Наукова стаття
Стратегія досягнення цілей гідної праці в Україні: теоретико-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.84-90
427
Навчальний посібник
Структура вищих навчальних закладів МВС України (глава 4)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг.ред. А.Т.Комзюка, М.І.Іншина, О.М.Музиченко. – Харків: ОСН, 2010. – 212 с.
428
Тези
Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації трудового законодавства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.68-69
429
Наукова стаття
СУБ’ЄКТИВНИЙ ОХОРОННИЙ ОБОВ’ЯЗОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 40 – 42.
c.40-42
430
Наукова стаття
Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.32-34
431
Тези
Сутність інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна через призму соціальної безпеки/


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.25-27
432
Наукова стаття
Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Альманах права
c.52-55
433
Наукова стаття
Сучасний досвід правового регулювання свободи праці в республіці Індія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Visegrad journal on human rights
c.71-74
434
Наукова стаття
Сучасний стан правового регулювання праці в Україні: проблеми та перспектив


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Соціальне право
т.1
435
Наукова стаття
Тенденції подальшого розвитку правового регулювання праці державних службовців.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Прикарпатський юридичний вісник
т.2
436
Тези
Теоретико правовий підхід до проблем української трудової еміграції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.). – Київ, 2018.- С.75-78
c.75-78
437
Тези
Теоретико-правові аспекти проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
438
Тези
Теоретико-правові аспекти, проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.78-80
439
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. Накук.-практ. Конфер. Присвяченю професора І.М. Сироти ( м.Одеса, 31 жовтня 2017р.)- 2017.
c.5-8
440
Підручник
Трудове право України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2018
Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
441
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
Іншин Микола Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
442
Підручник
Трудове право України: підручник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
Іншин Микола Іванович
Черноус Світлана Миколаївна
Мельничук Наталія Олексіївна
Тищенко Оксана Василівна
Вавженчук Сергій Ярославович
Щербина Віктор Іванович
Костюк Віктор Леонтійович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-596
443
Наукова стаття
Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.39-44
444
Наукова стаття
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як особливий суб’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.41-45
445
Наукова стаття
Управление трудом работников в проекте трудового кодекса Украины


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 2. С. 145-156. Фахове видання (Index Copernicus)
c.145-156
446
Матеріали конференції
Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
c.320-321
447
Наукова стаття
Щодо державного регулювання оплати праці в країнах світу.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.16-20
448
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації працівників з ознаками віку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ, 2018
c.154-158
449
Монографія
Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph]


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-278
450
Наукова стаття
IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Вісник господарського судочинства
c.67-70
451
Наукова стаття
Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.109-112
452
Наукова стаття
Shcherbyna Viktor. Social ideology of labour law of Ukraine / Shcherbyna Viktor, Kuzmenko Galyna


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
c.54-62
453
Наукова стаття
Social ideology of labour law of Ukraine


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Соціальне право
c.54-62
454
Навчальний посібник
Авторське право і суміжні права в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
К. : ВД «Дакор»
c.1-564
455
Наукова стаття
Адаптація національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС як соціально-правове явище


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.88-92
456
Наукова стаття
Актуальні проблеми пенсійного забезпечення громадян в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.275-281
457
Тези
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
458
Наукова стаття
Атрибутні властивості локальних нормативно-правових актів у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Наука і правоохорона
c.82-87
459
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблеми правового регулювання


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.175-183
460
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.131-141
461
Матеріали конференції
АФРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы: сб. науч. трудов по итогам ІVМеждунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017
c.64-66
462
Наукова стаття
Африканская система охраны трудовых прав: очерк проблем нормативно-правового регулирования


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Трудовое и социальное право.
c.43-46
463
Монографія
Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-592
464
Наукова стаття
Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.19-28
465
Навчальний посібник
В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Київ: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.
466
Тези
Вдосконалення окремих аспектів професійного відбору працівників в контексті кодифікації трудового законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.169-172
467
Наукова стаття
Вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.136-139
468
Наукова стаття
Визначення правового становища творчих працівників в трудовому праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
c.290-302
469
Наукова стаття
Відмежування атестації працівників від суміжних категорій


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2017
Соціальне право
c.233-240
470
Наукова стаття
Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Соціальне право
c.144-151
471
Наукова стаття
Вплив стажування на виконання працівником трудової функції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.142-149
472
Наукова стаття
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні: історико-правові аспекти»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право
c.163-173
473
Наукова стаття
Гармонізація та уніфікація джерел міжнародного та національного трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерст
c.6-8
474
Наукова стаття
Детермінація факторів процесуальних ускладнень, загроз та конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Вісник кримінального судочинства
c.120-132
475
Наукова стаття
Дефініційні особливості нормативного закріплення феномену категорії «безпеки» в джерелах (формах) цивільного процесуального права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
476
Матеріали конференції
Дія режиму цивільної процесуальної безпеки в період «transitional justice»: на прикладі застосування Закону України «Про санкції»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Міжнародна науково-практична конференція. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. Київ. – Національна академія прокуратури України. 2016
c.230-234
477
Тези
До Міжнародного дня людей похилого віку: правові аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.) : у 2-х ч.
c.84-87
478
Наукова стаття
До питання визначення повноваження керівника підприємства щодо збереження та захисту комерційної таємниці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.162-170
479
Матеріали конференції
До питання про виконання батьками своїх прав та обов’язків щодо дітей на засадах «любові»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. К: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень"
c.45-48
480
Матеріали конференції
До питання про місце права на безпеку в інституті захисту цивільних прав: матеріально-процесуальний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016р.). Х.: 2016
c.116-121
481
Наукова стаття
До питання про право на відпочинок як природне право людини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.125-130
482
Матеріали конференції
До питання про тайну сімейного права: філософсько-правовий аспект окреслення аксіології та онтології категорії «любові».


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матріали Міжнародної науково-практичної конференції: Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини (6-7 травня 2016 року) / ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ПАНЄВРОПСЬКА ВИСОКА ШКОЛА, м. Братислава, Словацька Республіка, 2016.
c.47-50
483
Тези
До поняття джерел права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.283-286
484
Матеріали конференції
Договір аутсорсингу: недоліки та переваги


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський універ
c.24-26
485
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
c.17-22
486
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності – основа ідеології сучасного трудового права України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7-9
487
Наукова стаття
Доктринальні підходи до розуміння змісту концепції гідної праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.6 c.102-107
488
Тези
Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: проблеми та тенденції удосконалення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.99-100
489
Наукова стаття
Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
2017
Соціальне право
c.109-116
490
Тези
Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.201-204
491
Наукова стаття
Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.184-187
492
Наукова стаття
Еволюція головних системоутворюючих ознак права соціального забезпечення як невід'ємна складова становлення галузі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.171-188
493
Наукова стаття
Ефективність правових пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.134-143
494
Матеріали конференції
Ефективність та безпека цивільних процесуальних норм


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» присвячена 140 річчю професора Василя Синайського. – 17 листопада 2016 р.: К. – Рада молодих учених Інституту держави і права Національної академії наук України ім. В.М. Корецького.
c.306-309
495
Тези
Європейське соціальне право в контексті українского реформування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.244-246
496
Наукова стаття
Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.5-9
497
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
498
Тези
Забезпечення рівності та недискримінації як передумова реалізації права на гідну працю особами з обмеженими можливостями


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.93-98
499
Наукова стаття
Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Соціальне право
c.73-82
500
Наукова стаття
Загальнотеретична характеристика вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.114-116
501
Наукова стаття
Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право
c.107-113
502
Наукова стаття
Законодавче регулювання праці держслужбовців: інноваційні аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.24-26
503
Наукова стаття
Застосування судом інтуїтивного права у судовому засіданні, як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.36-45
504
Тези
Захист соціальних прав в контексті євроінтеграції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.15-18
505
Наукова стаття
Зміст та правові наслідки випробування при прийнятті на роботу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельничук Наталія Олексіївна
2017
Соціальне право
c.117-125
506
Тези
Значення доплати ЄСВ для обчислення страхового стажу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.246-248
507
Наукова стаття
ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: «Юрайт», 2017.
c.23-39
508
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України


Інститут права
Господарського права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-327
509
Тези
Ідеологія як наукова і правова категорія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.156-159
510
Наукова стаття
Інститут доповіді судді-доповідача у цивільному судочинстві та процесуальна модель безпеки його форми.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.75-82
511
Наукова стаття
Інститут процесуальних гарантій безпеки в цивільному судочинстві: верифікація понятійного апарату та функціонального призначення.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.68-73
512
Матеріали конференції
К вопросу о видах гражданских процессуальных правоотношений безопасности в гражданском судопроизводстве


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 28 октября 2016 год)
c.414-419
513
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Кн. 10 : Законодавство про працю / М. М. Шумило, С. В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.].


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
М М. Шумило
2017
К. : Ін Юре, 2017
514
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.].Кн. 10 : Законодавство про працю / М. М. Шумило, С. В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.].


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
М М. Шумило
2017
К. : Ін Юре, 2017
515
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 книгах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
К.: Ін Юре, 2017
516
Тези
Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.58-60
517
Наукова стаття
Класифікація соціальних пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.91-100
518
Наукова стаття
Класифікація та властивості режиму цивільної процесуальної безпеки в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.93-98
519
Наукова стаття
Клисифікація соціальних пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Соціальне право
c.91-100
520
Тези
Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.27-31
521
Наукова стаття
Концепція гідної праці: сутність та нормативно правові основи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.76-81
522
Наукова стаття
Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Jurnal ul juridic national. –2017. – № 1 (23)., С. 102–106. (міжнародне фахове видання)
c.102-106
523
Тези
Матеріальна відповідальність працівника: законодавчі колізії/ Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017.
c.55-56
524
Тези
Медіація при вирішенні трудових спорів: досвід США та перспективи для України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Шурин Олена Андріївна
Шурин Олена Андріївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.154-156
525
Наукова стаття
Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Соціальне право
c.205-213
526
Тези
Методологічні особливості сучасного етапу кодифікації законодавства про працю


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.153-155
527
Наукова стаття
Міжзмінні перерви


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.239-244
528
Наукова стаття
Міжнародний вплив на формування та правову охорону авторських та суміжних прав в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Альманах міжнародного права
c.12-22
529
Тези
Міжнародні стандарти звільнення працівників.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права,
c.25-29
530
Наукова стаття
Міжнародні стандарти права осіб з інвалідністю в умовах правової та соціальної держави: теоретико-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.199-214
531
Наукова стаття
Місце феномену «безпеки» в цивільних процесуальних категоріях «інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.65-70
532
Наукова стаття
Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
c.311-320
533
Наукова стаття
Направления совершенствования трудовой деятельности полицейских работников


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и закон. – 2016. – № 3.
c.47-52
534
Довідник
Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
c.286-317
535
Наукова стаття
Новели законодавчого регулювання праці державних службовців


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України
c. 6-13
536
Наукова стаття
Нові норми оплати праці державних виконавців


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Visegrad journal on human rights
c.92-95
537
Тези
Нормативно-правові основи реалізації Концепції гідної праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
т.1 c.68-70
538
Наукова стаття
О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
LEGEA SI VIATA, aprilie, 2017
c.56-58
539
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
c.131-135
540
Наукова стаття
Оптимизация законодательного регулирования труда госслужащих


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 2.
c.127-131
541
Наукова стаття
Організаційно-правові форми соціального захисту осіб з інвалідністю: поняття, особливості та види


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник В. П.
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.215-229
542
Тези
Основні напрямки реалізації Концепції гідної праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.281-285
543
Наукова стаття
Особенности правового статуса работников с семейными обязанностями: международные стандарты и законодательство Украины


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.2 c.53-59
544
Наукова стаття
Особенности служебно-трудовых споров


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Право и политика. – 2016. – № 1.
c.112-116
545
Наукова стаття
Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.105-108
546
Наукова стаття
Особливості загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.249-266
547
Наукова стаття
Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.73-77
548
Матеріали конференції
Особливості правого регулювання праці в Іспанії // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х.: ХНУВС, 2016
c.64-68
549
Наукова стаття
Особливості припинення трудових правовідносин у Сполучених Штатах Америки // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017.
c.77-79
550
Наукова стаття
Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Андріїв Василь Михайлович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
551
Тези
Особливості розгляду спорів про захист прав у сфері інтелектуальної власності // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 липня 2017 року) / за заг. ред. І.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Київ: ВД Дакор, 2017,
552
Матеріали конференції
Особливості трансформації форм правової соціалізації в Україні під час дії «transitional justice».


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Соціологічні проблеми права: польська соціологія права XIX-XX ст.: матер. VI міжнародної науково-практичної конференції, місто Київ, 30 вересня 2016р./ Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих пер
c.62-64
553
Наукова стаття
Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.3 c.189-195
554
Наукова стаття
Относительно некоторых тенденций дальнейшего развития правового регулирования труда . Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Междунар. Науч.-практ. к


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017.
c.66-69
555
Наукова стаття
Отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами: теоретико-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право
c.100-107
556
Наукова стаття
Пам'яті видатного вченого (не стало Олександра Івановича Процевського, 1929-2016)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.263-265
557
Наукова стаття
Передумови зародження режиму робочого часу у передрадянський період


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальні проблеми сучасного правознавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016
c.107-109
558
Тези
Перспективи вдосконалення цивільно-процесуального законодавства щодо особливостей розгляду трудових спорів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.165-170
559
Наукова стаття
Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Університетські наукові записки
c.218-224
560
Тези
Перспективи та можливості виділення трудового процесуального права як самостійної правової галуз


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.64-68
561
Наукова стаття
Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.128-133
562
Наукова стаття
Підстави звільнення зі служби в поліції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 c.138-142
563
Наукова стаття
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Правова позиція
c.83-87
564
Наукова стаття
Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
c.183-194
565
Наукова стаття
Положительные действия и дифференциация правового регулирования труда: соотношение понятий


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.3 c.89-95
566
Тези
Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.31-35
567
Наукова стаття
Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Соціальне право
c.222-232
568
Наукова стаття
Поняття та функції соціальних пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.29-32
569
Наукова стаття
Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Соціальне право
c.22-30
570
Наукова стаття
Поняття, сутність та особливості правових пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.188-198
571
Наукова стаття
Право на відпочинок у системі прав людини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Науково-практичний журнал Право та інновації
т.4 c.134-139
572
Наукова стаття
Право роботодавця на добір працівників: нормативні основи та підстави обмеження реалізації


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 c.52-55
573
Підручник
Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) /Трудове право України : підручник /за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с.
c.427-485
574
Наукова стаття
Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.75-79
575
Монографія
Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ : Ніка-Центр, 2017
576
Наукова стаття
Правове регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016
c.113-116
577
Наукова стаття
Правове становище учасників антитерористичної операції: термінологічний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
c.157-160
578
Тези
Правові засади недопущення дискримінації у сфері зайнятості в контексті реалізації Концепції гідної праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.108-124
579
Наукова стаття
Правові наслідки конкурсного відбору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Зеленський Віталій Миколайович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.150-161
580
Матеріали конференції
Правові наслідки реорганізації органів Державної фінансової інспекції для їх працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.55-57
581
Матеріали конференції
Правові основи регулюванні контрактної форми трудового договору з поліцейськими


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпро 25-26 листопада 2016 року
c.38-40
582
Тези
Правові основи соціальної безпеки в контексті забезпечення гідного рівня життя людини і суспільства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.75-78
583
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні: реалії сьогодення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.441-448
584
Тези
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.185-187
585
Наукова стаття
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Саха


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с.
c.185-187
586
Наукова стаття
Предмет трудового права (друга частина)


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.209-214
587
Тези
Прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції як підстава звільнення його із займаної посади


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.87-89
588
Матеріали конференції
Принципи юридичної відповідальності державних службовців / Т.М. Вахонєва // «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 201


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р.), С. 142-144.
c.142-144
589
Тези
Про вдосконалення юридичної конструкції "трудова функція" як завдання кодифікації законодавства про працю


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.25-26
590
Тези
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський універ
c.70-72
591
Наукова стаття
Про зміни у пенсійному забезпеченні учасників АТО // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та і


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.70-72
592
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (В контексті ст.73 КЗпП України). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.84-88
593
Наукова стаття
Проблема визначення поняття "страховий випадок" за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.267-274
594
Наукова стаття
Проблема визначення поняття «страховий випадок» за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017
c.267-274
595
Тези
Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.129-132
596
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Єропейського Союзу


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.128-131
597
Наукова стаття
Проблеми визначення розміру компенсації за невчасно здійснений розрахунок при звільненні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.47-49
598
Наукова стаття
Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Соціальне право
c.113-119
599
Наукова стаття
Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.314-318
600
Тези
Проблеми конкурсного відбору працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.68-70
601
Матеріали конференції
Проблеми належності та розподілу майнових прав на службові твори / Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 рок


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.72-76
602
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення перерв для охолодження як виду спеціальних перерв


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.25-27
603
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті Трудового кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Соціальне право
c.126-133
604
Тези
Проблеми правового регулювання та організації професійного навчання в Україні / Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.70-71
605
Наукова стаття
Проблеми правового статусу професійних спілок в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Соціальне право
c.92-102
606
Матеріали конференції
Проблеми розуміння права на превентивну охорону трудових прав


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.46-50
607
Наукова стаття
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
// Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2 – Тернопіль.: Вектор – 2017. – С. 53 – 55.
c.53-55
608
Матеріали конференції
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Тернопіль.: Вектор – 2017.
c.53-55
609
Тези
Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.39-40
610
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні: монографія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України, 2016
c.1-415
611
Монографія
Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.495-500
612
Наукова стаття
Проблемні питання визначення зобов’язань страхувальників в сфері соціального страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.334-337
613
Наукова стаття
Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання
c.39-44
614
Наукова стаття
Професіоналізм та компетентність працівників органів внутрішніх справ як основна мета безперервної, професійної підготовки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому нац. ун-ті. – 2002. – №1. Фахове видання
615
Наукова стаття
Процесуальні аспекти забезпечення безпеки інституту окремої думки судді в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.79-84
616
Матеріали конференції
Процесуальні питання безпеки інституту зберігання речових доказів у цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Матеріали всеукраїнського науково-практичного круглого столу: Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в умовах євроінтеграції. 06 грудня 2016 р.: Ірпінь. Університет Державної фіскальної служби України
c.40-41
617
Наукова стаття
Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. – № 1. – 276 с
c.179-181
618
Тези
Реалізація вимірів концепції вільної праці в контексті реформування трудового законодавства України. Метеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.55-59
619
Тези
Реалізація вимірів Концепції гідної праці в контексті реформування трудового законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
c.255-259
620
Наукова стаття
Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право
c.120-128
621
Наукова стаття
Регулювання трудової функції в країнах Європи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Коваленко Руслан Іванович
Коваленко Руслан Іванович
2017
Соціальне право
т.2 c.43-49
622
Наукова стаття
Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина, як правова матерія цивільної процесуальної форми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий журнал “Право і суспільство”. - ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”
c.78-83
623
Наукова стаття
Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посіб- ник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мель
c.13-15
624
Матеріали конференції
Реформування системи соціальних пільг в Україні відповідно до європейських стандартів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.48-50
625
Наукова стаття
Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.4 c.71-74
626
Наукова стаття
Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Богдан Ірина Анатоліївна
2017
Соціальне право
c.8-17
627
Матеріали конференції
Роль антидискриманаційного законодавствао у контексті правового регулювання неробочих днів в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.104-108
628
Тези
Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.35-37
629
Наукова стаття
Система соціальних пільг: європейський досвід та українські реалії


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.50-55
630
Наукова стаття
Система управління охороною праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
c.25-31
631
Тези
Системи страхування з безробіття зарубіжних держав: деякі теоретичні й практичні аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.332-336
632
Навчальний посібник
Сіньова Л.М., Андріїв В.М., Кучма О.Л. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
633
Практикум
Сіньова Л.М., Кучма О.Л., Черноус С.М. Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
634
Монографія
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія/За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-328
635
Наукова стаття
Службове сумісництво поліцейських


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальнi проблеми права: теорiя і практика. - 2016. - № 31
c.6-18
636
Наукова стаття
Соціальна політика України у сфері захисту громадян похилого віку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.230-248
637
Наукова стаття
Соціальна політика як правова категорія


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.7-22
638
Наукова стаття
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносинах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2016
c.64-65
639
Тези
Соціальна справедливість як критерій соціальної політики держави.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.104-108
640
Наукова стаття
Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2017 c.191-197
641
Тези
Соціальне право як об'єкт пізнання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2017
Одеса, Фенікс-2017
642
Наукова стаття
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми, перспективи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми соціального права : [наук.-практ. посібник : зб. ст. учасників всеукр. соц. програм (заходів) ВГОІ "Ін-т реабілітації та соц. технологій" у 2015 р.]. - Київ : ПВГОІ "ІР СТ Україна", 2016
c.13-15
643
Тези
Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ре


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Єреван : Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с.
c.82-85
644
Наукова стаття
Соціальні ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.23-38
645
Наукова стаття
Соціальні ідеї гуманізму в праві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.39-51
646
Наукова стаття
Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Соціальне право
c.172-182
647
Тези
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
648
Наукова стаття
Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с.
c.171-174
649
Наукова стаття
Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої верстви населення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.31-35
650
Тези
Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право
т.2 c.78-91
651
Тези
Стратегія боротьби з бідністю як складова соціальної безпеки держави


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.37-40
652
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.95-100
653
Наукова стаття
Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина режиму цивільної процесуальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
c.32-39
654
Наукова стаття
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.432-442
655
Наукова стаття
Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Соціальне право
c.10-17
656
Наукова стаття
Сучасний досвід республіки Індії в правовому регулюванні свободи праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2017
Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства" (7-8 квітня 2017 року), м.Острог, 2017
c.83-85
657
Тези
Тенденції сучасної міжнародної праці // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського нац


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.64-68
658
Матеріали конференції
Тенденція стирання розбіжностей правового статусу різних категорій працівників в трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2016
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». – Київ, 26 лютого. – 2016
c.75-77
659
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз новел законодавчого регулювання праці державних службовців


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016.
c.29-34
660
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз спеціальних перерв


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.109-110
661
Наукова стаття
Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.211-216
662
Наукова стаття
Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.89-95
663
Наукова стаття
Теоретико-правові підходи до визначення поняття «дискримінація у сфері праці»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право
т.1 c.45-54
664
Тези
Теоретичне осмислення ідеологічних змін в трудовому праві України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.5-8
665
Наукова стаття
Теоретично-правові аспекти охоронної функції права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.2 c.87-90
666
Наукова стаття
Трудо-правові основи звільнення зі служби в поліції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Теорія і практика розвитку правових інститутів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016 .
c.98-99
667
Підручник
Трудове право в державах Європи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
Спіцина Ганна Олександрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-184
668
Підручник
Трудове право в державах Європи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
Спіцина Ганна Олександрівна
2017
Ніка-Центр
669
Практикум
Трудове право України: практикум для студентів юридичного факультету


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
К.: «Освіта України», 2017. – 150 с.
c.1-150
670
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
671
Наукова стаття
Трудовий договір в Сполучених Штатах Америки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.131-135
672
Наукова стаття
Форма судового засідання, як елемент режиму цивільної процесуальної безпеки при здійсненні цивільного судочинства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.118-123
673
Наукова стаття
Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
c.52-60
674
Наукова стаття
Функції нормотворчості суб’єктів трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
675
Тези
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
676
Підручник
Цивільне процесуальне право України: Підручник/ М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.В. Кіріяк, О.О. Кармаза, С.І. Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
К.: Алерта
c.1-576
677
Наукова стаття
Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.20-25
678
Тези
Шляхи оптимізації соціальних пільг


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.47-49
679
Наукова стаття
Шляхи удосконалення соціально-партнерських відносин в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.96-107
680
Тези
Щодо атестації працівників національної поліції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.60-62
681
Наукова стаття
Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання трудового договору або службового завдання


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.56-58
682
Тези
Щодо застосування правил внутрішнього трудового розпорядку в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.73-75
683
Тези
Щодо можливості запровадження досвіду Великобританії при формуванні в Україні спеціалізованого трудового судочинства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.44-45
684
Наукова стаття
Щодо нестандартних форм зайнятості в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Харків: Право
c.50-54
685
Тези
Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.180-182
686
Тези
Щодо особистостей джерел міжнародного трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.15-17
687
Тези
Щодо особливостей джерел міжнародного трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2017
688
Наукова стаття
Щодо особливостей джерел трудового права України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
c.90-95
689
Наукова стаття
Щодо особливостей розгляду трудових спорів у Сполучених Штатах Америки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017р.)
c.178-182
690
Тези
Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.59-63
691
Тези
Щодо співвідношення термінів пов'язаних з припиненням трудового договору


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.41-43
692
Наукова стаття
Юридична відповідальність у теорії та Конституції України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право
c.28-36
693
Наукова стаття
Юридична природа призначення та обрання на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
Студенець І.С.
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.105-111
694
Наукова стаття
Юридична природа та види правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.21-25
695
Матеріали конференції
Юридична природа трудового договору у Великобританії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Київ: Ніка-Центр, 2016
c.192-195
696
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей молоді у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.250-252
697
Наукова стаття
Юридичні факти в соціальному страхуванні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy. Zbornnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia / 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016.
c.113-116
698
Наукова стаття
Особливості локальних нормативних актів у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.174-184
699
Наукова стаття
«Майстер і Маргарита» – М. О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.206-214
700
Матеріали конференції
30 роковини Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи розвитку законодавства про соціальний захист постраждалих громадян


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція "Чорнобильська трагедія: Осмислення. 30 років потому"
c.39-43
701
Наукова стаття
Odpovednost subjektu povinneho statniho socialniho pojisteni v pravni doctrine a pravnich predpisech


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.2 c.189-194
702
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник. Ч.1


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
c.1-814
703
Навчальний посібник
Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право. Науково-практичний посібник


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
К.: Алерта
704
Тези
Аналіз процедури добору кадрів до Національної поліції України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.174-175
705
Наукова стаття
Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Visegrad journal on human rights
т.1 c.137-143
706
Матеріали конференції
Вплив оцінки професійного рівня працівника на розвиток трудових відносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Денисевич Антон Юрійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
c.78-81
707
Тези
Вплив політичної функції права соціального забезпечення на соціалізацію суспільства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.201-203
708
Матеріали конференції
Галузева належність процесуальних правовідносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні
c.98-100
709
Тези
Гуманізм рівності та нерівності прав та обов’язків в нормах трудового права України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кузьменко Галина Валентинівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.109-115
710
Наукова стаття
Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Університетські наукові записки
т.59 c.28-38
711
Тези
Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблема симпліфікації


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.165-167
712
Тези
До питання ефективності нормотворчості у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016
c.238-240
713
Матеріали конференції
До питання про м’якість та жорсткість режиму цивільної процесуальної безпеки


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція. Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. 2015
c.18-20
714
Наукова стаття
До питання про принцип свободи праці в трудовому праві України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
c.146-149
715
Матеріали конференції
До питання про удосконалення законодавства про надурочні роботи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.270-275
716
Наукова стаття
До питання характеристики окремих локальних нормативно-правових актів у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.102-107
717
Матеріали конференції
Доказывание, как объект режима гражданской процессуальной безопасности при осуществлении гражданского судопроизводства


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве. Международный научно-практический круглый стола (г. Санкт-Петербург, 16 октября 2015 года)/ Сост.: Л.В. Войтович. Северо-За
c.202-209
718
Тези
Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проблема практики застосування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.186-187
719
Матеріали конференції
Допомога на поховання як вид матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за законодавством України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
c.49-51
720
Матеріали конференції
Забезпечення виконання висновків Верховного Суду України в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції (м. Хмельницький 2–3 жовтня 2015 року). за ред. Ю.В. Білоусова; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. К. Х
c.484-492
721
Наукова стаття
Забезпечення принципу свободи праці в умовах антитерористичної операції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.76-81
722
Тези
Забезпечення рівності працівників у сфері зайнятості як передумова реалізації Програми гідної праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.197-199
723
Наукова стаття
Забезпечення свободи праці в різних умовах існування людини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.176-179
724
Наукова стаття
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.79-82
725
Наукова стаття
Зарубіжний досвід локального правового регулювання охорони праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3 c.78-82
726
Наукова стаття
Захисна функція профспілок: історичний аспект змістовних змін від виникнення профспілок до набуття Україною незалежності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Митна справа
т.2 c.113-118
727
Матеріали конференції
Захист трудових прав працівників в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.179-182
728
Наукова стаття
Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
c.128-134
729
Тези
Значення гуманістичної функції в праві соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.219-224
730
Тези
Значення соціальної функції в праві соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2015
Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.)
c.287-289
731
Наукова стаття
Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
c.177-181
732
Матеріали конференції
Інститут відмови від визнання обставин в цивільному процесі за ст.178 ЦПК України, як реалізація права на процесуальну безпеку


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
c.86-87
733
Наукова стаття
Інституційні проблеми забезпечення свободи праці в Україні та шляхи їх вирішення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.4 c.112-116
734
Наукова стаття
Історико-правові основи становлення та розвитку правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3 c.76-78
735
Наукова стаття
Мета та функції профспілок в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.5 c.22-26
736
Наукова стаття
Методологічні проблеми форми судового захисту цивільного права як основоположної засади.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Електронне наукове фаховове видання «Юридичний науковий електронний журнал».
c.81-84
737
Наукова стаття
Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.80-83
738
Матеріали конференції
Недоліки та перспективи вдосконалення соціального законодавства в частині надання пільг та компенсацій в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Збірник наукових праць: Право і держава: проблеми розвитку у ХХІ ст.
c.82-85
739
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.84-87
740
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Нормативно-правова дефініція «працівник»: компаративістський нарис


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
c.21-24
741
Матеріали конференції
Обмеження здійснення права на об’єднання – порівняльно-правовий аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.70-74
742
Матеріали конференції
Обов’язки застрахованої особи в соціальному забезпеченні та цивільному законодавстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Право як ефективний суспільний регулятор
c.93-96
743
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.2 c.131-135
744
Матеріали конференції
Обчислення стажу та заробітної плати для пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.162-165
745
Тези
Окремі аспекти регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у різних системах трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Андріїв Василь Михайлович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.8-13
746
Наукова стаття
Основні складові принципу свободи праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 c.135-138
747
Наукова стаття
Особенности специальных перерывов в Украине и Кыргызстане: сравнительно-правовой аспект


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Право и политика
c.119-125
748
Наукова стаття
Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв’язку з припиненням їх повноважень


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3 c.63-67
749
Наукова стаття
Особливості дії режиму процесуальної безпеки щодо земельних спорів в цивільному судочинстві


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
c.7-14
750
Тези
Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський унів
c.56-58
751
Тези
Особливості правового регулювання порядку припинення трудового договору передбачені проектом Трудового кодексу України № 1658


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вареник Олександр Сергійович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.43-45
752
Матеріали конференції
Особливості правого регулювання праці в Іспанії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Х.: ХНУВС, 2016
c.64-68
753
Наукова стаття
Особливості становлення профспілки як елемента структури громадянського суспільства в період після набуття Україною незалежності


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.267-273
754
Підручник
Охорона та захист трудових прав працівників


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-557
755
Тези
Охоронна функція права соціального забезпечення в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Збірка кращих виступів та доповідей на засіданні круглого столу; тема: «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» / Випуск шостий «Теорія права та держави; юридична
c.134-141
756
Наукова стаття
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы как составляющая евроинтергационного процесса Украины


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Legea si Viata
c.85-89
757
Матеріали конференції
Питання визнання факту застрахованості особи у випадку порушення страхувальником обов’язку по сплаті ЄСВ


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики
c.66-69
758
Довідник
Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
"Освіта України"
c.1-312
759
Тези
Повноваження і управлінські функції фонду соціального страхування України в сфері охорони праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.45-50
760
Тези
Позитивні дії як умова забезпечення рівності можливостей у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару / за заг. ред. проф. Р.С. Мельника // Бюлетень № 1 (1) квітень 2016 р. Київ, 2016
c.83-88
761
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Політична функція права соціального забезпечення: теоретичні аспекти


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
c.53-55
762
Наукова стаття
Положительный зарубежный опыт правового регулирования дополнительной заработной платы


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Багрій Василь Андрійович
Багрій Василь Андрійович
2016
Право и политика
c.113-116
763
Наукова стаття
Понятие, виды и момент возникновения правоспособности профессиональных союзов


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.11 c.49-53
764
Наукова стаття
Поняття принципів трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.7 c.65-72
765
Тези
Поняття та значення міжнародної нормотворчості у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.72-75
766
Наукова стаття
Право на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві.


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.97-107
767
Практикум
Право соціального забезпечення України: практикум для студентів юридичного факультету


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-96
768
Матеріали конференції
Правове регулювання надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Закарпатські правові читання
т.1 c.477-480
769
Наукова стаття
Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.55-59
770
Матеріали конференції
Правові аспекти міжнародної співпраці України у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20-21 трав. 2016 р.)
771
Тези
Правові засади адаптації законодавства України з охорони праці до міжнародних стандартів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
c.44-49
772
Наукова стаття
Правові засади забезпечення гідної праці осіб з інвалідністю в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Право и политика
c.89-94
773
Наукова стаття
Правові засоби подолання гендерних диспропорцій на ринку праці в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Боротьба організованою злочинністю (теорія і практика )
т.2 c.54-60
774
Тези
Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.187-189
775
Наукова стаття
Правовое регулирование свободы труда на этапе заключения трудового договора в Украине


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2016
«Право и Политика». 2016. № Спеціальний випуск. – С. 20-25.
c.20-25
776
Наукова стаття
Правознавство


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2015
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
т.18 c.186-191
777
Наукова стаття
Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Legea si Viata
c.35-38
778
Тези
Превентивні заходи, направлені на попередження дискримінації у сфері праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.201-207
779
Наукова стаття
Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
c.154-156
780
Матеріали конференції
Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
c.319-322
781
Тези
Про методологію визначення поняття «методологія трудового права»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Панасюк Олег Терентійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.195-197
782
Матеріали конференції
Про право на відпочинок як природне право людини


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.211-213
783
Наукова стаття
Проблема визначення обов’язків професійних спілок України в сучасних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
c.116-122
784
Тези
Проблема визначення терміну «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.66-69
785
Тези
Проблема розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.32-38
786
Тези
Проблеми євроінтеграції України в сфері соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.243-247
787
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Проблеми правового забезпечення окремих видів спеціальних перерв


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
c.48-51
788
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання додаткової заробітної плати в Україні


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Багрій Василь Андрійович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
c.49-54
789
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання трудового договору в країнах Європейського Союзу


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.3 c.92-98
790
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна

Ярошенко О.М.
Андріїв Василь Михайлович
2016
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-416
791
Наукова стаття
Проблемні аспекти визначення моменту виникнення правоздатності професійних спілок


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
c.71-74
792
Тези
Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення : збірник тез доповідей круглого столу
c.55-59
793
Тези
Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2015
Права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: наукова конференція
т.1 c.20-22
794
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену для студентів ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) спеціалізація «Трудове право»


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-18
795
Наукова стаття
Профспілки як суб’єкт соціальної політики України: історичні особливості взаємодії


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Науково-практичний збірник «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених»
т.3 c.10-11
796
Тези
Реабілітаційна функція права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.383-386
797
Матеріали конференції
Регулятивна функція права соціального забезпечення: поняття та характеристика


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.267-273
798
Тези
Реформування законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті європейської інтеграції


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.141-147
799
Матеріали конференції
Роль антидискриміна-ційного законодавства у контексті правового регулювання неробочих днів в України


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.104-107
800
Тези
Роль нестандартної зайнятості в умовах трансформації ринку праці


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Багрій Василь Андрійович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.13-15
801
Тези
Роль юридичних конструкцій при відмежуванні трудового права від суміжних галузей права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Богдан Ірина Анатоліївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.161-163
802
Наукова стаття
Сімейна політика в Україні та межі втручання держави в інститут сім’ї: аналіз когнітивного дисонансу у світлі забезпечення європейських стандартів


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Visegrad journal on human rights
c.154-165
803
Наукова стаття
Соціальна політика держави у сфері соціального страхування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.42-46
804
Матеріали конференції
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносин


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.64-66
805
Тези
Соціальна справедливість як категорія трудового права


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Щербина Віктор Іванович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.289-294
806
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальне забезпечення інваліда: проблеми правотворчості


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
c.97-99
807
Матеріали конференції
Соціальне страхування в правових доктринах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальна юриспруденція
c.99-102
808
Наукова стаття
Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.104-107
809
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспектива


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
c.13-16
810
Наукова стаття
Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2016
Право України
т.8 c.24-32
811