Структурні підрозділи

Кафедра: Історії права та держави


ID: 6895
Кількість показів: 1957
дата змінення: 25.11.2014 12:51:58
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
АДМІНІСТРАЦІЙНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 Р.): ПРАВОВЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІАДМІНІСТРАЦІЙНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 Р.): ПРАВОВЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


Юридичний факультет
Історії права та держави
Захарченко Петро Павлович
2017
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.374 - 379
2
Наукова стаття
Аналіз французької моделі конституційного контролю та її вплив на країни Магрибу


Юридичний факультет
Історії права та держави
Дрозд Артем Олександрович
2017
Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород).
т.1 c.88 – 94
3
Тези
Верховенство права і верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України


Юридичний факультет
Історії права та держави
Захарченко Петро Павлович
2017
навчальних закладах України : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 1917 р.).
c.81-86
4
Наукова стаття
Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий досвід ухвалення та реалізації


Юридичний факультет
Історії права та держави
Захарченко Петро Павлович
2017
Право України. – 2017. - № 3.
c.31-37
5
Матеріали конференції
Дефініція «церковне правопорушення» у фокусі дореволюційної та сучасної каноністики


Юридичний факультет
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви. – Київ: Київська православна академія, 2016 р.
c.163-168
6
Тези
Деякі проблеми подвійного громадянства в Україні: правовий аналіз


Юридичний факультет
Історії права та держави
Дрозд Артем Олександрович
2017
Міжнародна наукова конференція «Наукові засади об’єктивності та суб’єктивності»
c.99 – 103
7
Матеріали конференції
Джерела церковного права: невикористаний потенціал історико-правової науки


Юридичний факультет
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Матеріали круглого столу «Концепція та методологія історії українського права», присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка. – К. – 28 квітня 2017 року.
c.117-120
8
Наукова стаття
До проблеми захисту іноземних інвестицій в умовах військових дій: історичний досвід та українські реалії


Юридичний факультет
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Електронне аналітичне видання «Юрист&Закон». - Випуск № 12.
9
Тези
До проблеми організації реєстрового козацтва: українські дослідники ХІХ-ХХ ст.. та «баторієва легенда»


Юридичний факультет
Історії права та держави
Макарчук Віталій Володимирович
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.226-228
10
Матеріали конференції
До проблеми стратифікації церковних правопорушень в історіографічній літературі


Юридичний факультет
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rozwój regulacji prawnej w Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy» Sandomierz, Polska. - 27–28, styczeń, 2017.
c.27-29

Повернення до списку

Вгору