Структурні підрозділи

Кафедра: Інтелектуальної власності


ID: 6897
Кількість показів: 2315
дата змінення: 25.11.2014 12:54:01
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Anthropological approaches in legal certainty research


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Огнев’юк Ганна Зіновіївна
2018
Anthropological Measurements of Philosophical Research
c.62-72
2
Наукова стаття
Commercialization of Intellectual Property Rights as Foundation for Innovation


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Майданик Любов Романівна
2019
Science and innovation
c.91-102
3
Наукова стаття
Відображення у позначенні лише форми,що обумовлена необхідністю отримання технічного результату як підстава для відмови у наданні правової охорони знаку


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Харченко Олеся Степанівна
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
c.164-173
4
Наукова стаття
Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.1 c.252-262
5
Матеріали конференції
Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2019
Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року/ Р.А. Майданик, Я.М. Романюк та ін.; відп. Ред. Р.А. Майданик. К.: Алерта, 2019.
c.118-125
6
Наукова стаття
Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.59-64
7
Енциклопедія
Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кронда Ольга Юріївна
Балюк Галина Іванівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.223-224
8
Енциклопедія
Державний облік радіоактивних відходів.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кронда Ольга Юріївна
Балюк Галина Іванівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.234
9
Наукова стаття
Державний реєстр радіоактивних відходів


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кронда Ольга Юріївна
Балюк Галина Іванівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.240-241
10
Матеріали конференції
Деякі питання змісту об’єктивної форми вираження твору.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Майданик Любов Романівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.288-291

Повернення до списку

Вгору