Структурні підрозділи

Кафедра: Конституційного права


ID: 6899
Кількість показів: 2794
дата змінення: 25.11.2014 12:52:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори» /За заг. ред. Чижмаря Ю.В. та Лавриновича О.В.
32
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» /За заг. ред. Чижмарь К.І.


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. – 360 с.
33
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» /За заг. ред. Мацюка В.Я.
34
Тези
Новітні технології голосування: зарубіжний досвід


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.131-133.
35
Наукова стаття
Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
c.38-43
36
Тези
Основні напрями реформи у сфері децентралізації влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
37
Тези
Перевірка конституційності та законності як засоби забезпечення принципу верховенства Конституції України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової конференції “Теорія та практика сучасної юриспруденції. Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
c.139-140
38
Тези
Питання законності рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в судовій практиці України: сучасні тенденції


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
39
Тези
Підходи до конституційно-правового закріплення принципу поділу державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.257-261
40
Довідник
Правові висновки Верховного Суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2019. – 548 с.

Повернення до списку

Вгору