Структурні підрозділи

Кафедра: Конституційного права


ID: 6899
Кількість показів: 3379
дата змінення: 25.11.2014 12:52:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
51
Наукова стаття
Концептуальні підходи до системи принципів здійснення державної влади


Інститут права
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.24-28
52
Наукова стаття
Методологічні принципи конституційно-правового дослідження інституту охорони Конституції як елементу системи сучасного конституційного права України


Інститут права
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.92-98
53
Наукова стаття
Міжнародно-правові аспекти закріплення права людини на життя в умовах збройного конфлікту


Інститут права
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Златіна Ніна Едуардівна
2019
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.71-76
54
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав


Інститут права
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
Волошин Юрій Олексійович
Карпачова Ніна Іванівна
Єпіфанов Олександр Володимирович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.35-41
55
Наукова стаття
Місце Конституційного Суду України в конституційно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод людини


Інститут права
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.129-132
56
Наукова стаття
Модернизация Конституции Украины на современном этапе развития национального конституционализма


Інститут права
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Конституционный дискурс в условиях трансформационных процессов: сб. науч. ст. Междунар. круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Респ. Беларусь / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол.: В. В. Лосев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО»,
c.55-64
57
Тези
Науковий доробок світоча новітнього українського конституціоналізму - академіка Л.П. Юзькова


Інститут права
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Лазаренко Катерина Олександрівна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.33-36
58
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»


Інститут права
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»
59
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» /За заг. ред. Чижмарь К.І.


Інститут права
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. – 360 с.
60
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»


Інститут права
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» /За заг. ред. Мацюка В.Я.

Повернення до списку

Вгору