Структурні підрозділи

Кафедра: Конституційного права


ID: 6899
Кількість показів: 2789
дата змінення: 25.11.2014 12:52:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The fundamental directions of the development of civil proce-dural law in the Ukrainian lands of the Russian Empire at the end of XVIII – to the XIX cen-tury (before the reform of 1864)


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
c.43-48
2
Наукова стаття
The place of education om-budsman in human rights pro-tection mechanism in Ukraine


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
c.97-106
3
Тези
Введення amicus curiae до українського конституційного судового процесу: проблеми і перспективи


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
V Всеукраїнська науково-практична конференція “Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України”, 19 березня 2019, м. Вінниця.
c.74-78
4
Тези
Вищий суд з питань інтелектуальної власності у механізмі Української держави


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ)
c.38-41
5
Тези
Військові гарантії державної влади: конституційно-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.105-107
6
Наукова стаття
Громадський контроль за діями державної влади у сфері раціонального використання надр


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
Кудрявцева Олена Миколаївна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
c.102-107
7
Тези
Децентралізація влади в європейських державах: сучасні тенденції


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
8
Тези
Децентралізація влади: функціональний аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
9
Тези
Децентралізація як засада територіального устрою України


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
10
Тези
До питання запровадження в Україні Уповноваженого з прав людини у сфері охорони здоров’я


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019.
c.81-84
11
Наукова стаття
Договір як джерело права


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Златіна Ніна Едуардівна
2019
Альманах права
c.115-120
12
Тези
Завдання конституційної реформи в Україні на сучасному етапі


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Збірник матеріалів «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» /за заг. ред. А.Є. Шевченка. - Вінниця, 2018.
c.80-83
13
Наукова стаття
Зарубіжні теоретико-правові традиції організації державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Філософські та методологічні проблеми права: наук. журн.
c.196-207
14
Тези
Зміст поняття представницької демократії в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
На перетині мови і права:: Всеукраїнська науково-практична конференція
15
Наукова стаття
Класифікація гарантій здійснення державної влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституційно-правові академічні студії
c.80-86
16
Тези
Конституція України: потреба зміни чи вдосконалення?


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: Міжн. наук.-практич. конф. - Ужгород: УНУ, 2019
c.136-141
17
Наукова стаття
Концептуальні підходи до системи принципів здійснення державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
c.24-28
18
Наукова стаття
Міжнародно-правові аспекти закріплення права людини на життя в умовах збройного конфлікту


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Златіна Ніна Едуардівна
2019
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.71-76
19
Наукова стаття
Місце Конституційного Суду України в конституційно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод людини


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
c.129-132
20
Тези
Науковий доробок світоча новітнього українського конституціоналізму - академіка Л.П. Юзькова


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Лазаренко Катерина Олександрівна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.33-36
21
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори» /За заг. ред. Чижмаря Ю.В. та Лавриновича О.В.
22
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» /За заг. ред. Чижмарь К.І.


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. – 360 с.
23
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» /За заг. ред. Мацюка В.Я.
24
Тези
Новітні технології голосування: зарубіжний досвід


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.131-133.
25
Наукова стаття
Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
c.38-43
26
Тези
Основні напрями реформи у сфері децентралізації влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
27
Тези
Перевірка конституційності та законності як засоби забезпечення принципу верховенства Конституції України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової конференції “Теорія та практика сучасної юриспруденції. Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
c.139-140
28
Тези
Питання законності рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в судовій практиці України: сучасні тенденції


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
29
Тези
Підходи до конституційно-правового закріплення принципу поділу державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.257-261
30
Довідник
Правові висновки Верховного Суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2019. – 548 с.
31
Наукова стаття
Практика ЄСПЛ як інструмент захисту прав на землю


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Іноземних мов
Інтелектуальної власності
Історії права та держави
Конституційного права
Криміналістики
Кримінального права та кримінології
Марусенко Роман Ігорович
2019
Х.: ТОВ Оберіг
c.141-144
32
Тези
Принцип рівності в контексті окремих аспектів децентралізації влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Чехович Тетяна Валеріївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
33
Тези
Проблеми та перспективи розвитку територіальної основи організації та здійснення державної влади в умовах децентралізації влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
34
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018.


Юридичний факультет
Конституційного права
Трудового права та права соціального забезпечення
Іншин Микола Іванович
Волинець Владислав Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
Марцеляк Олег Володимирович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
35
Наукова стаття
Співвідношення понять «державна влада» та «публічна влада» в конституційному


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.)
c.107-109
36
Наукова стаття
Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату проблематики гарантування (забезпечення) Конституції


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.36-39
37
Тези
Тенденції удосконалення правового забезпечення національної безпеки у світлі інституційних реформ


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: підсумкова науково-практична конференція
c.101-103
38
Наукова стаття
Територіальна організація державної влади: теоретико-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Матеріали VІII-их наукових читань, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 лист. 2018 р.)
c.101-103
39
Тези
Удосконалення адміністративно-територіального устрою як територіальна основа муніципальної реформи в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практич. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.)
c.127-131
40
Наукова стаття
Amnesty ahead for Ukraine: issues of non-granting


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
c.64-67
41
Наукова стаття
The Constitutional Court of Ukraine in the system of legal protection of Constitution: modern tendencies


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
The 5th International conference ―Science and society‖ (June 15, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018.
c.31-45
42
Наукова стаття
Topical issues of the impact of austerity measures on human rights: the case of Europe


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 c.477-483
43
Наукова стаття
Амністія як складова реінтеграції та деокупації тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Visegrad journal on human rights
c.31-36
44
Наукова стаття
Вплив економічної кризи на соціальні та економічні права людини


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Науковий журнал "Право і суспільство"
c.3-8
45
Наукова стаття
Ґенеза організаційно-правових засад організаційно-правових засад державної влади в Україні від часів Русі до її незалежності 1991 року


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.56-60
46
Наукова стаття
До питання про вплив заходів суворої економії в Європі на права людини


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
c.76-78
47
Тези
Досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень
48
Наукова стаття
Забороняючі приписи перегляду Конституції в системі гарантій її забезпечення


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Український часопис конституційного права
c.31-37
49
Тези
Закон України про внесення змін до Конституції в системі джерел права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Ужгород. 16-17 лютого 2018 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018
c.41-44
50
Матеріали конференції
Застосування принципу рівності громадян перед законом у правотворчій діяльності суб’єктів публічного управління


Юридичний факультет
Конституційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Чехович Тетяна Валеріївна
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.204-206
51
Наукова стаття
Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права
c.75-79
52
Наукова стаття
Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2018
Вісник Конституційного суду України
c.121-127
53
Навчальний посібник
Конституційне право України. Повний курс


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
Шукліна Наталія Георгіївна
2018
Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна.– Київ.: Юрінком Інтер, 2018. – 556 с.
54
Тези
Конституційні засади організації здійснення державної влади в зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» : матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 берез. 2018 р.)
c.156-160
55
Наукова стаття
Конституційні основи державної влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
c.22-28
56
Наукова стаття
Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парламентів у зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
Златіна Ніна Едуардівна
2018
Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. - Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.82-85
57
Розділ монографії
Конституція України. Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Конституція України. Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2018 р. /За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2018
58
Тези
Лінгвістично-правове розуміння термінів, що позначають поняття «засади», «основи», «принципи» (в контексті конституційно-правових досліджень)


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,22 лют. 2018 р.)
c.26-31
59
Наукова стаття
Межі свободи віросповідання: релігійний екстремізм та вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problem and solutions”: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018
c.67-70
60
Наукова стаття
Механізм гарантування реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління


Юридичний факультет
Конституційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Чехович Тетяна Валеріївна
2018
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.52 c.72-83
61
Тези
Організація державної влади в Україні: територіальний аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. Ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ:
c.233-238
62
Наукова стаття
Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом у правотворчій діяльності суб’єктів публічного управління


Юридичний факультет
Конституційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Чехович Тетяна Валеріївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
т.1 c.121-126
63
Наукова стаття
Особливості застосування принципу рівності громадян перед законом в окремих сферах публічного управління


Юридичний факультет
Конституційного права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Чехович Тетяна Валеріївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.31 c.38-43
64
Тези
Особливості механізму конституційно-правового регулювання суспільних відносин


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р. )
c.10-14
65
Наукова стаття
Передвиборна агітація: до питання сучасного доктринального розуміння


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.27-32
66
Наукова стаття
Перспективи застосування загальнонаціонального референдуму у процесі внесення змін до Конституції України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Visegrad journal on human rights
c.205-210
67
Наукова стаття
Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О.І. (друга половина ХІХ ст.)


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
Греченко Володимир Анатолійович
2018
Актуальні проблеми правознавства
c.18-23
68
Навчальний посібник
Поняття і система конституційних прав та свобод людини і громадянина в контексті новітніх реалій суспільного та державного розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2018
Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 4. Конституційне гуманітарне право: Навч. посібник. —К.: Юрінком Інтер, 2018.
c.218—232
69
Наукова стаття
Поняття територіальної громади: теоретико-правовий та практичний аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
Богуцький Іван Олександрови
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.63-67
70
Розділ монографії
Поняття територіальної громади: тетретико- правовий аналіз із позицій дійсного та належного


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
Богуцький Іван Олександрови
2018
Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід: колективна монографія/ відпов.за вип. Н.В.Мішина.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
c.162-174
71
Тези
Порядок внесення змін і поправок до конституцій в європейських державах


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
Конституційний полілог "Зміни до конституції: теорія та практика в умовах конституційної демократії", 7 грудня 2018 року
72
Наукова стаття
Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
Янчук А.О.
2018
Світ медицини та біології
c.216-223
73
Тези
Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів та конституційна скарга як активні форми охорони Конституції України громадянами: сучасні тенденції


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: збірник матеріалів учасників Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, 27 квітня 2018 року)
c.92-95
74
Наукова стаття
Право на свободу совісті та віросповідання. Дискусійні питання довкола аспекту forum internum


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.62-65
75
Тези
Правове регулювання захисту права людини на життя в умовах збройного конфлікту


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2018
"Правове становище внутрішньо-переміщених осіб". - Круглий стіл, 14 листопада 2018 року.
76
Наукова стаття
Правовое регулирование трансплантологии на современном этапе: проблемы Украины и опыт зарубежных государств


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2018
Georgian Medical News
c.153-160
77
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади в Україні: поняття та юридична природа


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право.
c.10-16
78
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади: аксіологічні та онтологічні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.70-74
79
Наукова стаття
Природа Конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л.П. Юзькова у конституційному процесі держави Україна


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Вісник Конституційного суду України
c.182-190
80
Наукова стаття
Роль заборон про зміну конституційних положень як засобу забезпечення стабільності Конституції


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року)
c.221-224
81
Наукова стаття
Територіальна основа організації державної влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
т.29 c.28-33
82
Тези
Утвердження демократичності державної влади в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Розбудова України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення,: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 12 квітня 2018 року)
c.90-92
83
Наукова стаття
Equality before the law challenged by new reality: rethinking the principle


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Recht der Osteuropäischen Staaten
c.34-44
84
Наукова стаття
Interacción entre el parlamento y el gobierno en Ucrania: problemas de carácter teórico y práctico y los modos de superarlos


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2017
Revista de deRecho UNED
c.601-629
85
Наукова стаття
Lex fundamentalis для держави: погляд на реформу конституційного ладу в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Порівняльно-аналітичне право
c.53-55
86
Наукова стаття
Re-Thinking the Concept of the Constitution As a „Grund Norm“ in Democratic Societies: Experience for Ukraine


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Recht der Osteuropäischen Staaten
c.192-203
87
Розділ монографії
The rule of law and constitution making under the umbrella of post-conflict reconstruction. Lesson for Ukraine


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017
c.17-35
88
Тези
Абсентеізм та його вплив на розвиток нових конституційних форм демократії


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.134-138
89
Наукова стаття
Актуальні питання гендерної рівності в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Visegrad journal on human rights
c.12-17
90
Наукова стаття
В шаге от приминения института конституционной жалобы в Украине: «последние приготовления»


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Legea si Viata
c.18-20
91
Тези
Верховенство права як конституційний принцип


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2017
Верховенство права очима правників-початківців: матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 18 листопада 2017 р.)
c.57-60
92
Наукова стаття
Внутрішньо переміщені особи як особливо вразлива категорія населення крізь призму міжнародного конституційного права (проблеми дискримінації)


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.44-47
93
Наукова стаття
Генеза ідеї конституційної рівності людини і громадянина: досвід України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Право.ua
c.5-13
94
Тези
Делеговані повноваження органів державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одесса, 11-12 серпня 2017 року).– Одесса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017
c.64-68
95
Наукова стаття
Деякі актуальні питання забезпечення принципу рівності прав національних меншин в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Право і суспільство
т.2 c.3-8
96
Тези
До питання запровадження гендерних квот у виборчому праві України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.54-59
97
Тези
До питання критеріїв оптимізації вітчизняної виборчої системи


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород).
c.61-67
98
Тези
Загальна характеристика джерел виборчого права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.366-371
99
Тези
Застосування в судовій практиці України принципу верховенства права при розгляді виборчих спорів (на прикладі позачергових виборів народних депутатів України у 2014 році)


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.308-313
100
Тези
Застосування інноваційних методик при викладанні виборчого права


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.247-251
101
Тези
Защита Конституции Украины в условиях конституционных преобразований


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Международная научно-практическая конференция “Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения”: г. Кишинев, Республика Молдова, 3-4 ноября 2017
c.85-87
102
Наукова стаття
Зміна форми правління як мета конституційних перетворень: порівняльно-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
c.40-43
103
Тези
Інституційні гарантії забезпечення прав національних меншин в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017.
c.37-39
104
Наукова стаття
Існують ризики у функціонуванні судової гілки влади у майбутньому


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Національна безпека і оборона
c.32
105
Наукова стаття
Категорія «джерело права» в аспекті дослідження науки конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.85-88
106
Наукова стаття
Конституционные преобразования в Украине: pro et contra


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Jurnalul juridic national: teorie si practica
c.47 – 50
107
Тези
Конституция Украины как объект трансформации современного общества


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Сборник материалов І Международной научной конференции “Перспективы развития права”, 22 января 2017. Вильнюс: Университет Казимераса Симонавичуса.
c.167-173
108
Тези
Конституційна реформа в Україні і конституціоналізація національної правової системи


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Конституційно-правове будівництво та зламі епох: пошук оптимальних моделей”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.
c.71-73
109
Тези
Конституційна реформа в Україні та її основні завдання на сучасному етапі


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.45-51
110
Тези
Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Збірник матеріалів конференції. Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу
c.172-174
111
Наукова стаття
Конституційна цінність прав людини на шляху розбудови сучасних форм партиципаторної демократії


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.81-84
112
Тези
Конституційні основи парламентського контролю за виконанням державного бюджету України


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Вороновські читання (співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р.
113
Наукова стаття
Конституційні принципи паритетного партнерства громадянського суспільства та його інститутів з Українською державою


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
c.230-237
114
Тези
Конституційні принципи партнерства громадянського суспільства і держави


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.37-40
115
Наукова стаття
Конституційні принципи партнерства як основа взаємодії громадянського суспільства з Українською державою


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.367-375
116
Навчально-методичний комплекс
Конституційні системи країн світу


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Робоча програма для студентів спеціальності 081 "Право" освітній рівень "Магістр"
117
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм боротьби з корупцією в Україні (загальнотеоретична характеристика)


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Порівняльно-аналітичне право
c.70-74
118
Тези
Конституційно-правовий механізм забезпечення прав національних меншин


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.37-40
119
Монографія
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: монограф.; за ред. В.Л. Федоренка / О.С. Лотюк. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 336 с.
120
Тези
Конституція України в контексті втілення загальних принципів права


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2017
Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня 2017 року)
c.72-73
121
Наукова стаття
Криза ліберально-демократичних конституційних режимів: аналіз причин і способів врегулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
c.70-76
122
Наукова стаття
Методология иследования конституционных основ гражданского общества в современной науке


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.87-92
123
Розділ монографії
Методологія дослідження принципу рівності прав та свобод людини і громадянина


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.511-520
124
Тези
Місце договору в системі джерел конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.61-63
125
Наукова стаття
Новели українського законодавства щодо конституційної скарги


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Вісник Конституційного суду України
c.81-90
126
Тези
Новелізація законодавства про Конституційний Суд України як засіб конституційно-правової реформи в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017р.)
c.431-435
127
Наукова стаття
Ограничение свободы выражения мнения в целях национальной безопаности Украины: конституционно-правовой анализ


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Верховенство права: Международный научный журнал
c.17-22
128
Тези
Окремі аспекти методології викладання виборчого права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.118-122
129
Тези
Онтологічний вимір сучасного об’єктивного виборчого права: концептуальні підходи


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.146-155
130
Навчально-методичний комплекс
Основи конституційного права для студентів 2 курсу факультету інформаційних технологій


Юридичний факультет
Конституційного права
Городецький Олександр Васильович
2017
Робоча навчальна програма: Київ, 2017
131
Навчально-методичний комплекс
Основи конституційного права для студентів 3 курсу хімічного факультету


Юридичний факультет
Конституційного права
Городецький Олександр Васильович
2017
Робоча навчальна програма: Київ, 2017
132
Наукова стаття
Особливості застосування виборчих систем в Країнах Європи


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2017
Альманах права
c.42-43
133
Тези
Переосмислення змісту принципу рівності перед законом


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.139-142
134
Тези
Перспективи дистанційного навчання виборчого права у вищих навчальних закладах України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кудрявцева Олена Миколаївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.123-127
135
Наукова стаття
Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Часопис Київського університету права
c.70-74
136
Наукова стаття
Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо?


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.36-40
137
Навчально-методичний комплекс
Принципи виборчого права та міжнародні виборчі стандарти


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.5-37
138
Наукова стаття
Принципи конституційного права: поняття та особливості


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.19-23
139
Тези
Рішення Європейського суду з прав людини як фактор гарантування прав людини в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів: Зб. мат. Всеук. наук.-практ. кругл. столу. – Івано-Франк.: вид-ня Голіней О.М., 2016.
c.115-119
140
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни “Виборчий процес та виборчі процедури в Україні”


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.67-88
141
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни “Основи референдного права”


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.28-50
142
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни “Особливості окремих видів виборів”


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.133-146
143
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни “Порядок оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів”


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.203-221
144
Тези
Роль Конституційного Суду України в конституційналізації вітчизняної правової системи


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. мат. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми: ВД «Ельдорадо», 2016.
c.52-55
145
Наукова стаття
Свобода зібрань як прояв політичної багатоманітності громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2016
Visegrad journal on human rights
c.30-35
146
Наукова стаття
Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Право України
c.47-55
147
Тези
Сучасні завдання науки конституційного права у сфері забезпечення державотворчих процесів в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.58-59
148
Тези
Теоретико-правові засади принципу парламентського верховенства


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
European Society for Isotope Research – ESIR 2017: Workshop
c.44-47
149
Тези
Теоретичні та практичні аспекти перегляду юридичних (правових) позицій Конституційного Суду України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.288-291
150
Тези
Урядова стабільність як фактор політичної стабільності в Україні: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2017
Збірник тез доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція «Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи» (Одеська юридична академія, 07 квітня 2017 року)
c.198-201
151
Наукова стаття
Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
Марцеляк Світлана Миколаївна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.50-55
152
Розділ монографії
Формування та розвиток методології дослідження конституційних основ громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
153
Тези
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання передвиборчої агітації в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2016.
c.194-197
154
Тези
Щодо доцільності запровадження у виборчій практиці України інституту обов’язкового вотуму


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
c.46-49
155
Наукова стаття
Актуальные вопросы соответствия конституционной реформы в сфере децентрализации власти в Украине европейским стандартам


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2016
Вестник Академии МВД Республики Беларусь Научно-практический журнал
156
Наукова стаття
Верховенство Конституції та захист прав людини як пріоритет діяльності Конституційного Суду України


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2016
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.186–194
157
Наукова стаття
Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кудрявцева Олена Миколаївна
2015
158
Наукова стаття
Джерела виборчого права України і міжнародні виборчі стандарти


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: актуальні та методологічні підходи: зб. наук. праць /за ред. Ю.О. Волошина. Фенікс.
159
Наукова стаття
Джерела права у сфері утвердження та захисту конституційних прав дитини: поняття, види, система


Юридичний факультет
Конституційного права
Кудрявцева Олена Миколаївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 c.56-61
160
Наукова стаття
До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
161
Наукова стаття
До питання про співвідношення категорій «конституціоналізація», «конституційно-правове регулювання» та «реалізація конституції»


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
162
Наукова стаття
Доктринальне визначення поняття правової охорони Конституції у національній правовій системі


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Eurasian Academic Research Journal
c.29-34
163
Наукова стаття
Європейський досвід конституційного правосуддя


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2016
Альманах права
164
Тези
Забезпечення прав дитини як функція конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Права дитини: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 грудня 2016р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ: Видавництво «Інститут законодавчих передбачень
c.60-62
165
Наукова стаття
Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Матат Андрій Володимирович
2016
Часопис Київського університету права
c.426-430
166
Тези
Інститут префекта у Франції як приклад для України


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 c.113-117
167
Наукова стаття
Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
168
Наукова стаття
Категорія «конституційно-правовий статус»: поняття та загальна характеристика


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.74-78
169
Наукова стаття
Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу


Юридичний факультет
Конституційного права
Кудрявцева Олена Миколаївна
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.3 c.42-50
170
Матеріали конференції
Конституционная реформа в Украине: содержание, периодизация и перспективы


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
c.102-104
171
Тези
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Конституція і виборчий процес в Україні: мат. Міжн. наук.-практич. конф.. – К.: В-во «Юрид. ду-мка», 2015
c.58-69
172
Наукова стаття
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.16 c.8-12
173
Наукова стаття
Конституційні моделі закріплення права на сецесію Ефіопії та Сент-Кітс і Невіс


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
174
Наукова стаття
Конституційні перетворення в Україні в частині запровадження інституту конституційної скарги


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2016
Національна Академія Внутрішніх Справ
175
Монографія
Конституційно - правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Ліра ЛТД
c.1-336
176
Тези
Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 серпня 2016 року. – Львів
c.102-103
177
Наукова стаття
Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2015
Вісник Конституційного суду України
т.4 c.142-146
178
Розділ монографії
Конституціоналізація правопорядку Європейського Союзу: наднаціональний вимір


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
СПОЛОМ
c.423-427
179
Наукова стаття
Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект)


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
Часопис Київського університету права
180
Монографія
Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович


2016
181
Наукова стаття
Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Адвокат
т.1 c.35-39
182
Тези
Моделювання як один із методів навчання в системі вищої юридичної освіти


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
«Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyer» : scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities
c.74-77
183
Наукова стаття
Напрями розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
184
Тези
Окремі тенденції розвитку європейського виборчого законодавства та проблеми гармонізації вітчизняного виборчого права


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів» Києво-Могилянська академія, Інститут виборчого права
185
Наукова стаття
Основні напрямки дослідження функцій і функціонування конституційного права (до постановки проблеми)


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.
186
Наукова стаття
Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
187
Тези
Поняття та види функцій конституційного права як важливий предмет правових досліджень


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016
188
Наукова стаття
Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Вісник Конституційного суду України
т.4 c.118-121
189
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
Марцеляк Світлана Миколаївна
2015
Конституційно-правові академічні студії
c.91-123
190
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.79-93
191
Наукова стаття
Реформа виконавчої влади й адміністративно-територіальна реформа в контексті сучасної модернізації Конституції України: теоретико-прикладні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна

2015
Юридичний вісник
192
Наукова стаття
Реформування статусу Конституційного Суду України: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2015
Вісник Центральної виборчої комісії
193
Наукова стаття
Роль науки конституційного права в конституціоналізації правової системи України


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Право України
194
Тези
Роль науки конституційного права в сучасних державотворчих процесах України


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.78-81
195
Матеріали конференції
Сутність та зміст категорії “правова охорона Конституції”: огляд концептуальних підходів


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2015
Актуальна юриспруденція
c.109-112
196
Наукова стаття
Трансформація ідеї рівності в принцип рівності прав і свобод


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie si practica
т.1 c.34-38
197
Навчальний посібник
Уряд України як складова функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму: теоретико-методологічні та практичні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2015
Одеса: Фенікс
c.432-449
198
Тези
Функції Конституції України і функції конституційного права: питання співвідношення та взаємодії


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України (ІХ Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 2016 року)
c.101-102
199
Тези
Функції Конституції України і функції конституційного права: співвідношення та взаємодія


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 року
c.145-149
200
Наукова стаття
Функції конституційного права та функції інших галузей права: порівняльно-правовий аналіз


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2016
Часопис Київського університету права
c.105-109
201
Наукова стаття
Генезис інституту місцевого референдуму


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
Юридична наука
т.11 c.36-40
202
Наукова стаття
Конституційне право: аксіологічний вимір


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2015
Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
c.61-63
203
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.26-33
204
Наукова стаття
Місцевий референдум - преорітетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні


Юридичний факультет
Конституційного права
2015
Юридична Україна
т.10 c.24-30
205
Монографія
Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2015
Монографія. Київ: Арт Економі, 2015
206
Наукова стаття
Формування конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні в XVIII - на поч. XX ст.


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.62-76
207
Наукова стаття
Фундаментальне дослідження правових проблем бюджетної системи України


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.453-455
208
Наукова стаття
Власність як основа формування громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Карпатський правничий часопис Науковий журнал
т.4 c.56-68
209
Тези
Генезис правового регулювання розвитку Конституційного правосуддя в Литовській Республіці


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії
т.1 c.30-35
210
Наукова стаття
Громадянське суспільство в контексті європейської інтеграції


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.7 c.56-66
211
Наукова стаття
Громадянське суспільство як філософсько-політична ідея


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.3 c.81-92
212
Наукова стаття
Громадянське суспільство як чинник євроінтеграції в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.2 c.60-70
213
Наукова стаття
До питання про співвідношення категорій рівності та рівноправності


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.67-74
214
Наукова стаття
До питання про співідношення рівності та рівноправності


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.50-60
215
Наукова стаття
До питання співвідношення категорій «власність» і «громадянське суспільство»


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Південноукраїнський правничий часопис
т.4 c.56-66
216
Наукова стаття
До проблеми визначення оптимальної і придатної форми державного правління в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
c.1-10
217
Наукова стаття
До проблеми визначення оптимальної і придатної форми державного правління в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.50-60
218
Наукова стаття
До проблеми розуміння функцій громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.50-62
219
Наукова стаття
Доктринальні підходи щодо конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіц


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Ученые записки Таврического университета
т.1 c.90-97
220
Наукова стаття
Інституалізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.3 c.80-92
221
Наукова стаття
Інституціональна і процесуальна форма як механізм реалізації муніципально-правових норм


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
222
Наукова стаття
Кабінет Міністрів України як суб’єкт здійснення зовнішньої політики держави: теоретичні та практичні проблеми


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2014
Адміністративне право і процес
т.1 c.52-59
223
Наукова стаття
Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2014
Часопис Київського університету права
т.4 c.30-38
224
Наукова стаття
Конституційний Суд України та Литовської Республіки: організаційно-правовий аналіз


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Часопис Київського університету права
т.3 c.30-36
225
Конституційні принципи організації процесу формування і розподілу бюджетних та позабюджетних коштів місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Науковий вісник Ужгородського університету
т.21 c.129.0000
226
Наукова стаття
Конституційно-правова природа місцевого самоврядування та принцип самостійності як інституціональна основа муніципального права


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Науковий вісник Ужгородського університету
т.23 c.85.0000
227
Наукова стаття
Конституційно-правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.4 c.60-70
228
Монографія
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект


Юридичний факультет
Хімічний факультет

Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект (рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Монографія. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014.
229
Монографія
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Видавець Лозовий М.В.
т.1 c.1-232
230
Наукова стаття
Льготы, иммунитеты и ограничения как особенности реализаци принципа правового равенства в Украине


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.8 c.80-92
231
Наукова стаття
Методологические основы исследования принципа равенства прав и свобод человека и гражданин


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles
т.1 c.53-56
232
Наукова стаття
Методологія дослідження муніципального права як науки


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
233
Наукова стаття
Місце Вищої ради юстиції в системі органів державної влади


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Право України
т.2 c.300 – 306
234
Наукова стаття
Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.98 c.36-46
235
Наукова стаття
Місцеве самоврядування — основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.70.0000
236
Наукова стаття
Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
c.27-35
237
Наукова стаття
Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2013
Юридична Україна
т.1 c.67.0000
238
Наукова стаття
Особенности конституционно-правового статуса главы правительства в Украине и предложения по его усовершенствованию


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.40.0000
239
Наукова стаття
Парадигма муніципального права України


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Вісник Маріупольського державного університету
т.1 c.91.0000
240
Наукова стаття
Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій


Юридичний факультет
Конституційного права
Шамрай В'ячеслав Вікторович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.90.0000
241
Наукова стаття
Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.50.0000
242
Наукова стаття
Подходы к пониманию социальных прав и свобод человека и гражданина в Украин


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.3 c.26-30
243
Наукова стаття
Понятие, содержание и система экономических прав и свобод человека и гражданина в странах СНГ: обобщение подходов к изучению проблемы


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Право и политика
т.2 c.90-94
244
Наукова стаття
Права і свободи людини в системі інститутів муніципального права


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
245
Наукова стаття
Правове регулювання статусу парламентської опозиції в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Адміністративне право і процес
т.2 c.13-21
246
Наукова стаття
Правові відносини: проблеми теорії та практики


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
247
Наукова стаття
Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Наше право
т.7 c.56-68
248
Наукова стаття
Присяга Прем'єр -міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.60.0000
249
Наукова стаття
Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.50-64
250
Наукова стаття
Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.11 c.50-64
251
Наукова стаття
Реалізація соціально - економічних прав з огляду на принцип рівності


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.5 c.26-36
252
Наукова стаття
Республіканська форма державного правління: поняття та види


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
c.52-56
253
Наукова стаття
Рівність прав і свобод людини і громадянина в Україні незалежно від мовної ознаки


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.7 c.80-93
254
Наукова стаття
Рівність як форма вираження буття фізичної особи


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2014
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.40-52
255
Тези
Система соціальних прав: міжнародний нормативно-правовий підхід


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права
т.1 c.27-29
256
Наукова стаття
Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2014
Альманах права. Правовий світ: людина і право
т.5 c.50-55
257
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.179.0000
258
Наукова стаття
Типологія форми державного правління


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Часопис Київського університету права
c.1-13
259
Наукова стаття
Типологія форми державного правління


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Часопис Київського університету права
т.1 c.50-63
260
Наукова стаття
Форми участі інститутів громадянського суспільства в правотворчій діяльності держави в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наше право
т.7 c.80-90
261
Наукова стаття
Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.99 c.14-18
262
Наукова стаття
Функції муніципального права України


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
263
Наукова стаття
Щодо поняття «режим муніципально-правового регулювання»


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Науковий вісник Ужгородського університету
т.19 c.154.0000
264
Наукова стаття
Щодо проблеми конституційного закріплення права особи на достатній життєвий рівень


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 c.60-68
265
Наукова стаття
Юридическая доктрина и цель в муниципальном праве Украины


Юридичний факультет
Конституційного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.59-68
266
Наукова стаття
Вища рада юстиції – конституційний орган держави


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.179.0000
267
Наукова стаття
Вопросы нормативно-правового обеспечения конституционных прав ребенка в Украине


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.60.0000
268
Наукова стаття
До питання припинення повноважень члена Вищої ради юстиції


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Держава і право
т.1 c.117.0000
269
Наукова стаття
Індивідуальні повноваження глави уряду


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
c.32-38
270
Наукова стаття
Історичний аналіз поняття громадянського суспільства.


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.90.0000
271
Монографія
Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2013
272
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства.


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
273
Автореферат
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / З. С. Макарова ; наук. кер. О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013
274
Монографія
Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2012
275
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
276
Наукова стаття
Механизм правового регулирования возникновения и функционирования институтов гражданского общества


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
277
Наукова стаття
Механізм реалізації конституційних прав дитини в Україні: поняття та структура


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
278
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав дитини


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Право України
т.1 c.80.0000
279
Наукова стаття
Некоторые аспекты правового статуса судей Конституционных Судов Украины и Литовской Республики


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.190.0000
280
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
281
Наукова стаття
Особенности конституционно-правового статуса главы правительства в Украине и предложения по его усовершенствованию


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.46-49
282
Наукова стаття
Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства.


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
283
Наукова стаття
Питання порядку формування Вищої ради юстиції


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.47.0000
284
Монографія
Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
285
Наукова стаття
Присяга Прем’єр-міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
286
Наукова стаття
Розуміння громадянського суспільства в контексті предмета правового регулювання.


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Право України
т.1 c.70.0000
287
Наукова стаття
Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.82-92
288
Наукова стаття
Сравнительно-правовой анализ зарубежной практики организации и функционирования органов, аналогичных Высшему совету юстиции в Украине


Юридичний факультет
Конституційного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.176.0000
289
Наукова стаття
Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.70.0000
290
Наукова стаття
«Представник» - основна категорія при характеристиці правового статусу депутата парламенту


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Дзеркало тижня
c.8.0000
291
Наукова стаття
Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2012
Право
c.74.0000
292
Наукова стаття
Аппроксимационный потенциал проекта Европейского кодекса авторского права


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
293
Наукова стаття
Використання принципів права при подоланні темпоральних колізій


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Адміністративне судочинство. Cудова практика в адміністративних справах
c.5.0000
294
Наукова стаття
Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.71-76
295
Наукова стаття
Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции.Ч.2


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
296
Наукова стаття
Дискусійні аспекти розуміння конституційної відповідальності


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
c.52.0000
297
Наукова стаття
Електронне урядування в Україні: перспективи впровадження


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
298
Наукова стаття
Європейський Союз: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.4-6
299
Наукова стаття
Історичний розвиток поглядів учених на роль виконавчої влади в державі


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Вісник Вищого адміністративного суду України
c.165.0000
300
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права
c.123-127
301
Тези
Конституційно-правовий статус глави уряду України: проблеми правового регулювання та пропозиції щодо його удосконалення


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених.
т.1
302
Наукова стаття
Легализация азартного бизнеса?


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2012
Дзеркало тижня
c.1.0000
303
Наукова стаття
Ловушка для доверчивых предпринимателей


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2012
Дзеркало тижня
c.1.0000
304
Наукова стаття
Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Право
c.33.0000
305
Наукова стаття
Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.53-55
306
Наукова стаття
Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.5.0000
307
Наукова стаття
Особливості конституційної системи Королівства Данії


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.10-12
308
Наукова стаття
Особливості оскарження адміністративних актів Державної виконавчої служби


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
309
Наукова стаття
Особливості подолання колізій норм права шляхом застосування колізійного принципу «lex specialis»


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
Публіцистика і політика
c.7.0000
310
Монографія
Подолання колізій між нормами рівної юридичної сили


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
311
Наукова стаття
Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.38-41
312
Наукова стаття
Проблеми взаємодії фінансового права з іншими галузями права


Юридичний факультет
Конституційного права
Очкуренко Сергій Володимирович
2012
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
c.1.0000
313
Наукова стаття
Проблеми співвідношення виконавчої влади та державного управління


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2012
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
c.42.0000
314
Наукова стаття
Проблемы законодательного закрепления принципов банковского кредитования


Юридичний факультет
Конституційного права
Очкуренко Сергій Володимирович
2012
Право
c.1.0000
315
Наукова стаття
Структура правового статусу депутата парламенту


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
316
Наукова стаття
Сучасні тенденції видозмін державного устрою


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
317
Наукова стаття
Фантом у системі органів державної влади або до питання про правовий статус національних комісій регулювання природних монополій


Юридичний факультет
Конституційного права
2012
318
Монографія
Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2011
319
Тези
Характер впливу президентської форми правління та її політичного режиму на статус глави уряду


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України
т.1 c.33-34
320
Наукова стаття
Громадянство та виборче право за Конституцією М. Міхновського


Юридичний факультет
Конституційного права
2010
321
Наукова стаття
Демократизація принципів державного управління в світлі європейського вибору України


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
322
Тези
Державне управління в період Київської Русі


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань «Проблеми сучасної правової системи України». – Львів. – 25-26 лютого 2011 р.
т.1 c.25-26
323
Наукова стаття
Державне управління і виконавча влада: Співвідношення, тенденції сучасного розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
324
Наукова стаття
Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.90.0000
325
Наукова стаття
Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Віче
c.33.0000
326
Наукова стаття
Доктрина Конституції України в період активних політичних задумів про її реформування


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
327
Наукова стаття
Досвід боротьби з тероризмом в Російській імперії та можливості його застосування в сучасних умовах


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
328
Наукова стаття
Європейський кодекс належної адміністративної поведінки та модельний кодекс належної адміністрації: еволюція європейських цінностей


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
329
Наукова стаття
Зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Часопис Академії адвокатури України
330
Наукова стаття
Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
2010
331
Наукова стаття
Історико-правові аспекти становлення виконавчої влади як гілки влади


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
332
Наукова стаття
Історія становлення глави уряду в Руській державі


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.93-97
333
Наукова стаття
Істотний науковий внесок відомого російського конституціоналіста


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Віче
c.23.0000
334
Наукова стаття
Конституционно правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства Украины


Юридичний факультет
Конституційного права
2010
335
Наукова стаття
Конституционные основы становления и развития административной юстиции и административного процесса в условиях реализации доктрины справедливого правосудия


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
336
Наукова стаття
Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2011
337
Наукова стаття
Налоговый кодекс; привыкаем заново


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2011
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
c.1.0000
338
Наукова стаття
Народный суверенитет в реалиях верховенства прав человека


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
339
Наукова стаття
Нацсовет вообще никак не проверял финансовую состоятельность телеканалов-победителей


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2011
Дзеркало тижня
c.1.0000
340
Наукова стаття
Окремі аспекти механізму міжнародної безпеки, як складової системи національної безпеки України


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
341
Тези
Організація роботи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Реформування національного і міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011
c.36-37
342
Монографія
Петражицький Л.Й. Вибрані праці. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.1


Юридичний факультет
Конституційного права
Гриценко Іван Сергійович
2011
343
Монографія
Петражицький Л.Й. Вибрані праці. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.2


Юридичний факультет
Конституційного права
Гриценко Іван Сергійович
2011
344
Наукова стаття
Поняття «державне управління»: історія та сучасне розуміння


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2011
Фінанси України
c.16.0000
345
Наукова стаття
Правовий статус автономних утворень у державному устрої Великобританії


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Держава і право
c.198.0000
346
Наукова стаття
Правовое обеспечение органов студенческого самоуправления в Украине


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
347
Наукова стаття
Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України


Юридичний факультет
Конституційного права
Ващенко Юлія В'ячеславівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.22-26
348
Наукова стаття
Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.29-32
349
Наукова стаття
Процесуальна теорія: нові аспекти актуальної проблеми у фінансовому праві


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2010
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
c.309.0000
350
Наукова стаття
Публічні доходи як фінансово-правова категорія


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2011
351
Наукова стаття
Рівність доступу до управління державними справами за гендерною ознакою


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2011
352
Наукова стаття
Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України.


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.121.0000
353
Монографія
Суверенітет народу і публічна влада.


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
354
Наукова стаття
Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.4-6
355
Наукова стаття
Уряд як суб‘єкт конституційно-правової та політичної відповідальності


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.84-87
356
Тези
Фактори, що впливають на статус глави уряду


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Сучасне право та законодавство: новий погляд: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14 грудня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011
c.36-37
357
Монографія
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.1


Юридичний факультет
Конституційного права
Гриценко Іван Сергійович
2011
358
Монографія
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира. У 2 кн. Пам’ятки правничої думки Київського університету.Кн.2


Юридичний факультет
Конституційного права
Гриценко Іван Сергійович
2011
359
Тези
Функції Прем’єр-міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 201
c.57-58
360
Наукова стаття
Характер впливу парламентської форми правління на статус глави уряду у зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Юридична наука: нові ідеї та концепції
c.33-34
361
Наукова стаття
Характерні ознаки доктринального верховенства та незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України


Юридичний факультет
Конституційного права
2011
362
Наукова стаття
Автономія і проблеми регіоналізації в країнах Європи


Юридичний факультет
Конституційного права
2010
363
Монографія
Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи).


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
364
Наукова стаття
Визнання Конституційним Судом України законів, інших правових актів або їх окремих положень неконституційними як форма конституційної відповідальності


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2010
365
Наукова стаття
Вся країна під ковпаком. Держдеп. фінансового моніторингу отримав права, яких не мають


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Друкарство
c.7.0000
366
Довідник
Гл. 35 параграф 1 “Фінансова і банківська діяльність” Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. Д.М. Притики, І.В.Булгакової.


Юридичний факультет
Конституційного права
Ващенко Юлія В'ячеславівна
2010
367
Наукова стаття
Держава як сторона фінансово-правового зобов’язання


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Право України
c.37.0000
368
Наукова стаття
итання адміністративно-територіального устрою у правових позиціях Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2010
369
Наукова стаття
Коментар до статті «Назад в Альма –матер»


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Юридична газета
c.8.0000
370
Тези
Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції, м. Харків, 27-28 листопада 2010 року. – Харків: у 2-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010
т.2 c.102-103
371
Наукова стаття
Об’єкт фінансово-правового зобов’язання


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Аналитика и контроль
c.27.0000
372
Тези
Правотворча функція Прем’єр-міністра України


Юридичний факультет
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 грудня 2010 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010
c.45-46
373
Наукова стаття
Презумпция вины налогоплательщика?


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Зеркало недели
c.5.0000
374
Наукова стаття
Проблемы государственно-правового обеспечения культурных прав и свобод граждан в Украине


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
375
Наукова стаття
Роль органів конституційної юстиції в процесі внесення змін до Основних Законів (Конституцій)


Юридичний факультет
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2010
376
Наукова стаття
Системная защита прав организаторов азартних игор?


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Зеркало недели
c.5.0000
377
Наукова стаття
Страну накрывает ковпак фінансового мониторинга


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Зеркало недели
c.7.0000
378
Тези
Традиції захисту та охорони авторського права в Україні і Франції


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
379
Наукова стаття
Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення фінансово-правового зобов’язання


Юридичний факультет
Конституційного права
2010
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.125.0000
380
Наукова стаття
Яке майбутнє у грального ринку?


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2010
Зеркало недели
c.5.0000
381
Наукова стаття
Gambling in Ukraine: an unregulated


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
382
Наукова стаття
Адміністративне право: проблеми реформування в Україні та європейський досвід


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2009
Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ
c.352.0000
383
Наукова стаття
Бюджетна установа як особливий суб’єкт фінансових правовідносин


Юридичний факультет
Конституційного права
Чуприна Людмила Миколаївна
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.103.0000
384
Наукова стаття
Визнання людини найвищою соціальною цінністю в аспекті міжнародного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Шукліна Наталія Георгіївна
2009
385
Наукова стаття
До питання про предмет і метод фінансового


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
Підприємництво, господарство і право
c.0.0000
386
Наукова стаття
До питання про предмет і метод фінансового права


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
387
Наукова стаття
Досвід європейських країн в удосконаленні конституційного правосуддя/Актуальні проблеми конституційного права та державотворення Зб. Наук. Праць /За аг. Ред.. В.М. Олуйка


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
388
Наукова стаття
Заборонений плід


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
389
Наукова стаття
Ініціативи G20 змушують задуматися про зміну юрисдикції


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
390
Наукова стаття
К вопросу о финансово-правовом обязательстве как категории финансового права


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
Фінансове право
c.0.0000
391
Наукова стаття
Когда грянул гром


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
392
Наукова стаття
Конституційні принципи як предмет вивчення науки порівняльного конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2009
393
Наукова стаття
Конституція як складова європейської політико – правової ідеології


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
394
Наукова стаття
Конфедеративні об’днання: поняття суть та види


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.60.0000
395
Наукова стаття
На банк надейся, а сам не плошай


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
Юридична практика
c.2.0000
396
Наукова стаття
Окремі аспекти регулювання статусу вищих органів державної влади за Конституцією України


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
Шукліна Наталія Георгіївна
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.24.0000
397
Наукова стаття
Організаційно – правові засади енергетичної паспортизації будівель


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Конституційного права
Ващенко Юлія В'ячеславівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.25-27
398
Наукова стаття
Особливості регулювання правового статусу неприбуткової організації


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.27.0000
399
Наукова стаття
Остання надія олігархів


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
400
Наукова стаття
отримати страховку під час кризи ?


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2009
401
Наукова стаття
Парламентська більшість та парламентська опозиція в структурі сучасних парламентів


Юридичний факультет
Конституційного права
Шукліна Наталія Георгіївна
2009
402
Наукова стаття
Порівняльно - правовий аналіз виборчих країн Європи


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
403
Наукова стаття
Статус парламентської опозиції в Укр.: стан та перспективи правового регулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
2009
404
Наукова стаття
Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
Совгиря Ольга Володимирівна
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.22.0000
405
Наукова стаття
,,Конституційно – правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова” (до 70 – річчя від дня народження)


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2008
Право України
c.126.0000
406
Тези
11 Особливості конституційно – правового статусу автономних утворень у Швейцарії


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
407
Тези
11 Проблеми становлення і розвитку конституційної держави в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
408
Наукова стаття
11 Тотальний фінансовий моніторинг www.ukrudprom.com.


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2008
409
Енциклопедія
36 термінів у Фінансово – банківській енциклопедії


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
410
Наукова стаття
Белгія: досвід переходу від унітарної до федеративної держави


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
411
Наукова стаття
Виборчі системи: досвід європейських держав


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Вісник Центральної виборчої комісії
c.61.0000
412
Наукова стаття
Визначення змісту поняття бюджетного законодавства та основних його ознак


Юридичний факультет
Конституційного права
Чуприна Людмила Миколаївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.134.0000
413
Наукова стаття
Виникнення і становлення поняття ,,біженець” у міжнародному праві.


Юридичний факультет
Конституційного права
Задирака Наталія Юріївна
2008
Фінансове право
c.38.0000
414
Наукова стаття
Відверта розповідь про професійне відвернення буремних потрясінь у фінансовій системі України


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Банківська справа
c.0.0000
415
Наукова стаття
До питання про предмет та метод Фінансового права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2008
Фінансове право
c.13.0000
416
Тези
Захист культурних прав і свобод громадян як складова розвитку громадянського суспільства в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
417
Наукова стаття
Історія становлення поняття ,,парламентська опозиція” у політико правовій думці


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.23.0000
418
Наукова стаття
Конституційний контроль в зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.53.0000
419
Наукова стаття
Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.4.0000
420
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус суб'єкктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.54.0000
421
Наукова стаття
Конфедеративні об'єднання: поняття, суть та види


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.78 c.60.0000
422
Наукова стаття
Корпоративні спори: поняття, ознаки, зміст та визначення підвідомчості


Юридичний факультет
Конституційного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
Вісник Верховного Суду України
c.0.0000
423
Наукова стаття
Місце інституту правового регулювання відносин в сфері грального бізнесу в системі права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2008
Підприємництво, господарство і право
c.157.0000
424
Тези
Опыт регионального автономизма в Испании


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
425
Наукова стаття
Особливості конституційного правосуддя в країнах Європи


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Судоустрій і судочинство в Україні
c.0.0000
426
Наукова стаття
Особливості окремих інститутів конституційного права


Юридичний факультет
Конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2008
Підприємництво, господарство і право
c.21.0000
427
Наукова стаття
Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні”


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Право України
c.156.0000
428
Наукова стаття
Парламентська опозиція як учасник виборчого процесу


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Вісник Центральної виборчої комісії
c.87.0000
429
Тези
Право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми теоретичного закріплення та реалізації


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
430
Наукова стаття
Предмет конституційно – процесуального права України


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.27.0000
431
Наукова стаття
Проблеми визначення правового статусу неприбуткових установ та організацій


Юридичний факультет
Конституційного права
Чуприна Людмила Миколаївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.78 c.74.0000
432
Монографія
Публічні докори: поняття та особливості правового регулювання


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2008
433
Наукова стаття
Система фінансового права: теоретичні проблеми


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2008
434
Словник
Фінансовий словник / За ред. О.П.Орлюк


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2008
435
Наукова стаття
Форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах (італійський досвід)


Юридичний факультет
Конституційного права
2008
Підприємництво, господарство і право
c.79.0000
436
Наукова стаття
Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико правовий огляд)


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
437
Наукова стаття
Азарт без правил


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Газета "Урядовий кур’єр"
c.0.0000
438
Тези
Акти Центральної виборчої комісії в системі джерел конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2007
439
Наукова стаття
Актуальні проблеми щодо захисту інтелектуальної власності в Україні: стан та шляхи вдосконалення правозастосовної практики. Матеріал парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 року.


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
440
Наукова стаття
Банківське система України


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Юридична газета
c.12.0000
441
Наукова стаття
Вступне слово до науково – практичного журналу ,, Теорія і практика інтелектуальної власності"


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Теорія і практика інтелектуальної власності
c.3.0000
442
Монографія
Глава Samorsad lokalny na Ukrain в розділі Wtadza i finanse lokalne na Ukraine / N. A. Mialowicka, O. Muzyka // колективна монографія Wladza i finanse lokalne w Polsce i Krajach osciennych ( pod redakcija Eugeniusza Ruskowskiego i Bogdana Dolnickiego)


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Bydgoczcz:Wydawca^ Sp.zo.o. "Diamond trading tour"
c.336.0000
443
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2006
444
Наукова стаття
До питання про інформаційне право як самостійну галузь права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
445
Наукова стаття
До питання про правову природу банківського рахунку


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Журнал Адвокат
c.4.0000
446
Наукова стаття
До питань про види безготівкових розрахунків за законодавством України


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Журнал Адвокат
c.7.0000
447
Наукова стаття
До питань про інформаційне право як самостійну галузь права.


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Підприємництво, господарство і право
c.88.0000
448
Наукова стаття
До проблем критеріїв визначення біженців


Юридичний факультет
Конституційного права
Герасименко Євген Станіславович
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.79.0000
449
Тези
Доповідь на науково – практичному семінарі - ,,Актуальні проблеми законодавчого забезпечення та розвитку національної системи захисту прав інтелектуальної власності в контексті світового досвіду, стандартів ЄС, Сот та ВОІВ”


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.14.0000
450
Закон України „Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар.Глава 4


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2006
451
Наукова стаття
Законне місце для грального автомата


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Юридична газета
c.16.0000
452
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності: проблеми механізму правової реалізації


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2007
Інтелектуальна власність
c.23.0000
453
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: проблеми законодавчого забезпечення


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2007
Юридичний вісник України
c.3.0000
454
Наукова стаття
Іспанія - ,,держава автономій”


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
Держава і право
т.36 c.179.0000
455
Наукова стаття
Історія правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.19.0000
456
Наукова стаття
Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
457
Наукова стаття
Конституційна відповідальність парламентарія


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.94.0000
458
Наукова стаття
Конституційне право на мирні зібрання.


Юридичний факультет
Конституційного права
Сінькевич Олена Василівна
2007
459
Наукова стаття
Конституційно-правовий інститут виборів у зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
460
Наукова стаття
Местное самоуправление в Украине: проблемы реформирования бюджетных отношений.


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Бюджетное право РФ: Ежегодник. – М.: Статут
c.27.0000
461
Наукова стаття
Напрями вдосконалення законодавства України в сфері застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків податковими органами


Юридичний факультет
Конституційного права
Ващенко Юлія В'ячеславівна
2007
462
Наукова стаття
Національний банк: питання незалежності і управління золотовалютними резервами


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Юридична Україна
c.30.0000
463
Наукова стаття
Нормативно-правові акти Президента України в системі джерел конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2006
464
Тези
Особливості виборів в унітарних державах Європи, які мають у своєму складі автономні утворення


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2007
465
Праці конференції
Палестинська національна автономія: проблеми становлення державності


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.61 c.156-160
466
Наукова стаття
Парламентська коаліція – новий суб’єкт конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
467
Наукова стаття
ПДВ – рахунки – на боротьбу із ,,тінню”


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Юридична газета
c.5.0000
468
Наукова стаття
Перегляд та розвиток сучасних конституцій


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
469
Тези
Поняття та види конституційних законів в системі джерел конституційного права України


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2007
470
Наукова стаття
Право на особисту недоторканість у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина


Юридичний факультет
Конституційного права
Шукліна Наталія Георгіївна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.31.0000
471
Наукова стаття
Правовий коментар


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Журнал Капіталіст
c.36.0000
472
Наукова стаття
Правовий коментар щодо проблем українського права та судової системи.


Юридичний факультет
Конституційного права
Гетманцев Данило Олександрович
2007
Журнал Капіталіст
c.23.0000
473
Наукова стаття
Проблеми формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної політики


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2006
474
Наукова стаття
Проблемні питання предмет та система фінансового права


Юридичний факультет
Конституційного права
Пришва Надія Юріївна
2007
475
Наукова стаття
Проблемы терминологии в сфере законодательного обеспечения банковской деятельности в Украине. В кн.: Законодательная дефиниция: логико-юридические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы.


Юридичний факультет
Конституційного права
Орлюк Олена Павлівна
2007
Нижний Новгород: Нижегородский научно–прикладной центр "Юридическая техника"
c.994.0000
476
Наукова стаття
Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України: аналіз правової природи


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.24.0000
477
Наукова стаття
Фінансова система України: проблеми термінології та змісту


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Фінансове право
c.0.0000
478
Наукова стаття
Чи потрібне таке вдосконалення?


Юридичний факультет
Конституційного права
2007
Юридичний вісник України
c.4.0000
479
Хрестоматія
Забезпечення прав людини


Юридичний факультет
Конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2005
Київ-Харків: АйБі, 2005

Повернення до списку

Вгору