Структурні підрозділи

Кафедра: Теорії права та держави


ID: 6906
Кількість показів: 2514
дата змінення: 25.11.2014 12:53:23
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Instrumental value of the international rule of law doctrine (theoretically-legal remarks)


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.283-286
2
Наукова стаття
Reconceptualization of the International Rule of Law (theoretical research)


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.22-26
3
Тези
Rule of Law and the adaptation of EU legislation: key challenges and perspectives for Ukraine


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами міжнар. конф., м. Харків, 23 жовтня 2017 р./ А. П. Гетьман, І.В. Яковюк, Т.М. Анакіна, О.Я. Трагнюк. – Харків: Право, 2017.
c.229-235
4
Тези
Rule of law in international dimension (some theoretical and legal aspects)


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.69-71
5
Наукова стаття
The rule of law in the ECHR framework: theoretically-legal overview


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія "Право"
c.22-26
6
Тези
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу через призму верховенства права (деякі теоретико-прикладні проблеми)


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
7
Тези
Актуальне питання щодо прийняття локальних нормативно-правових актів


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.166-168
8
Тези
Актуальне питання правовідновної відповідальності в теорії права в умовах реформування правової системи України в контексті світової глобалізації


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.127-128
9
Наукова стаття
Актуальне питання стадій правотворчого процесу в унітарній державі в умова розбудови правової держави


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Теремцова Олена Миколаївна
2017
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук. ст. за матеріалами V міжнар. наук-практ. конф. ( Житомир, 18 травня 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України; Жит. Нац. агроекологічний ун-т. – Житомир –Видавець О.О. Євенок, 2017
c.74-76
10
Тези
Актуальне питання формування правової доктрини в сучасних умовах


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.120-122

Повернення до списку

Вгору