Структурні підрозділи

Кафедра: Цивільного права


ID: 6907
Кількість показів: 4953
дата змінення: 25.11.2014 12:53:48
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Book Review: Prozedurale Regulierung und Transparenz von Related Party Transactions in börsennotierten Aktiengesellschaften, Felix Ungerer. Duncker & Humblot. 2019


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2019
European Company Law
c.133-135
2
Тези
Дилема щодо застосування судових чи позасудових способів розірвання договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2019
Науково-практична конференція «Новітні тенденції зобов’язального права» (Матвєєвські цивілістичні читання), 26.10.2018 р.
c.181-186
3
Тези
Єдиний майновий комплекс як об’єкт цивільних прав: проблема визначення та застосування поняття


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2019
Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року/ Р.А. Майданик, Я.М. Романюк та ін.; відп. Ред. Р.А. Майданик. К.: Алерта, 2019.
т.3 c.110-113
4
Наукова стаття
Припинення корпоративних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2019
Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. Науковий журнал
т.1 c.79-91
5
Розділ монографії
Development of Ukrainian Private Law in the Context of its Europeanization


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Ukrainian Private Law and European Area of Justice
c.143–180
6
Наукова стаття
Development Trends of the Private Law of France


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Коструба Анатолій Володимирович
2019
Yearbook of Ukrainian law
c.289-304
7
Наукова стаття
Laws Applicable To Succession Relations Under Ukrainian Private International Law


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2018
HARMONIUS: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe
c.362-375
8
Наукова стаття
Some problems of protection of pro-prietary rights of children


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Yearbook of Ukrainian Law: Coll of scientific pupers/responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kharkiw: Law
т.11 c.247-252
9
Тези
Виплати учасникам господарських товариств за законодавством ЄС, Німеччини та України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2019
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
c.321-327
10
Наукова стаття
Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав потерпілої сторони міжнародного комерційного контракту


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.89-92
11
Наукова стаття
Вчення про методологію приватного (цивільного) права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Право України
т.1 c.58–74
12
Праці конференції
Гармонізація законодавства України про умовне депонування (ескроу) із законодавством країн ЄС


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
13
Наукова стаття
Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Коструба Анатолій Володимирович
2019
Право України
c.167-185
14
Навчальний посібник
Глава 2. Джерела правового регулювання альтернативних способів вирішення спорів


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / [М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко] ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. - Харків : Право, 2019. - 264 с.
c.64-107
15
Праці конференції
Деякі питання захисту прав дитини на житло


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.15-17
16
Наукова стаття
До питання про визначення поняття шлюбного договору: зміна підходів у світлі правових позицій Верховного Суду України


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
т.4 c.256-260
17
Праці конференції
До питання щодо принципів сімейного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.11-15
18
Розділ монографії
Застосування недержавних правових норм для регулювання міжнародних приватних договорів: досвід США


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2018
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
c.73-83
19
Наукова стаття
Захист речового інтересу в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.181-184
20
Наукова стаття
Інтегративний підхід до формування професійних компетентностей юристів


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Коструба Анатолій Володимирович
2019
Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. О. В. Кохановська та О. О. Кот. – К.: ПрАТ “Юридична практика”, 2019. – 528 С.
c.153-162
21
Матеріали конференції
К вопросу о необходимости формирования навыков юридической аргументации при решении казусов по гражданскому праву


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.28-35
22
Тези
Метод сімейного права : особливості сучасного підходу в світлі договірного регулювання сімейних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2018
Науково-практична конференція «Новітні тенденції зобов’язального права» (Матвєєвські цивілістичні читання), 26.10.2018 р.
c.147-153
23
Тези
Метод сімейного права : особливості сучасного підходу в світлі договірного регулювання сімейних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2017
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.97-103
24
Праці конференції
Модернізація речового права: базисний принцип і напрями


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Київські правові читання
25
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 16, 21, 29, 35, 39, 41-49, 181, 190, 207, 316, 387)


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Дзера Олександр Васильович
Дзера Ірина Олександрівна
Бервено Сергій Миколайович
Стефанчук Руслан Олексійович
Гринько Світлана Дмитрівна
Білоусов Юрій Валерійович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.1 c.34-38; 43-45; 64-67; 75-77; 81-82; 83-95; 266-268; 276-277; 302-304; 464-467; 582-583
26
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 559, 570, 576-577, 591, 700, 792, 895, 927, 1057-1, 1074-1076-8, 1277, 1283, 1287, 1297)


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Безклубий Ігор Анатолійович
Притика Юрій Дмитрович
Бервено Сергій Миколайович
Дзера Ірина Олександрівна
Дроздова Наталія Василівна
Луць Аліна Володимирівна
Олюха Віталій Георгійович
Гринько Світлана Дмитрівна
Дякович Мирослава Михайлівна
Ариванюк Тетяна Олексіївна
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]. Київ: Юрінком Інтер, 2019.
т.2 c.61-63; 73-75; 88-99; 130-134; 279-282; 376-388; 496-497; 532-535; 700-704; 723-744; 1011-1013; 1018-1019; 1022-1023; 1032-1033
27
Праці конференції
Общеевропейские тенденции развития вещного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
20-а Міжнародно-практична наукова конференція "Римське право і сучасність" актуальна проблема "Від римського приватного права до ІТ права»
c.100-103
28
Праці конференції
Особливості структурування книги третьої Цивільного кодексу України: правовий аналіз


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2017
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.236-241
29
Наукова стаття
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2019
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.45-49
30
Праці конференції
Перспектива розвитку речового права в Європі


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.251-254
31
Праці конференції
Перспективные направления развития вещного права в Европе


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета
c.434-437
32
Праці конференції
Позовна давність і проблеми захисту інтересу добросовісного набувача у судовій практиці України


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.114-117
33
Матеріали конференції
Право на ефективний засіб юридичного захисту у цивільному законодавстві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 року, м. Івано-Франківськ)
c.250-253
34
Матеріали конференції
Право на эффективное средство правовой защиты: подходы Европейского суда по правам человека


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.299-303
35
Матеріали конференції
Правовые последствия признания сделки недействительной: реституция v. виндикация, кондикция, возмещение убытков


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.246-249
36
Наукова стаття
Придбання права на одностороннє розірвання договору купівлі-продажу: cui bono, cui prodest?


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Юридичний вісник України
т.48 c.11
37
Наукова стаття
Проблеми захисту речових прав в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Право України
т.4 c.69-76
38
Наукова стаття
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Підприємництво, господарство і право
т.12 c.90-95
39
Наукова стаття
Речовий інтерес як об’єкт захисту в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Вісник Верховного Суду України
т.12 c.24-29
40
Праці конференції
Способи захисту речових прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.127-131
41
Праці конференції
Таймшер як складноструктурна модель права власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.89–95
42
Навчальний посібник
Тема 10 "Правочини"


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2018
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.99-110
43
Навчальний посібник
Тема 39 "Договір ренти. Договір довірчого утримання"


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
т.8 c.267-375
44
Праці конференції
Теоретичні та практичні аспекти у сфері регулювання спільної сумісної власності подружжя. Судова практика.


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.174-178
45
Наукова стаття
Шляхи реформування речового права в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
т.8 c.58-62
46
Наукова стаття
Contract and Corporate Law of Ukraine: Evolution and Trends


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Evolution of Private Law
c.54–65
47
Розділ монографії
Development of Family Law Doctrine


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Ukrainian Law Doctrine. Volume 3, Private law doctrine of Ukraine
48
Наукова стаття
Development Trends Of The Private Law Of France


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Коструба Анатолій Володимирович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 c.156-173
49
Наукова стаття
Human Rights of Senior People in Ukraine: Current Reality and European Perspectives


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2018
Право України
c.205 - 219
50
Наукова стаття
Incomplete Contracts and the Theory of the Firm


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Evolution of Private Law
c.150-161
51
Наукова стаття
Introduction to the Property Law of Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Yeaerbook of International Law : Coll. of scientific papers
c.152–162
52
Наукова стаття
The conflict of laws regulation of corporate relations and the arbitrability of corporate disputes in Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2018
Evolution of Private Law
c.189-199
53
Тези
The nature of articles of association: EU, UK, and Ukrainian approaches from a comparative perspective


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.308-312
54
Тези
Блокчейн і криптовалюта: поняття, стан і перспективи правового регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
20-а Міжнародно-практична наукова конференція "Римське право і сучасність" актуальна проблема "Від римського приватного права до ІТ права»
55
Тези
Вдосконалення положень про цивільно-правову відповідальність у контексті гармонізації із європейським приватним правом


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Азімова Чингізхана Нуфатовича
56
Наукова стаття
Віртуальна валюта в цивільному праві України: стан, тенденції, перспективи


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 c.114–129
57
Тези
Вчення про юридичну методологію в контексті приватного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.47-57
58
Наукова стаття
Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.37-43
59
Тези
Выбор применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского Союза


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Международная конференция «Автономия воли как основополагающий принцип гражданского права», 1.–2.11.2018 г.
60
Тези
Деякі аспекти регулювання майнових відносин між подружжям за законодавством окремих країн


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.184-190
61
Наукова стаття
Деякі питання захисту майнових прав дітей


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
62
Тези
Деякі питання захисту прав дитини на житло


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.15-17
63
Наукова стаття
Деякі питання правової природи договору еквайрингу


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Підприємництво, господарство і право
c.47-53
64
Наукова стаття
Деякі проблеми здійснення подружжям права спільної сумісної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.137-140
65
Тези
Деякі теоретичні та практичні аспекти визнання недійсним договору довічного утримання.Аналіз судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.255-259
66
Наукова стаття
До питання правової природи договору еквайрингу


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.197-200
67
Тези
До питання про економічну конкуренцію у законодавстві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.35-40
68
Тези
До питання про прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.214-216
69
Тези
До питання про співвідношення понять "заміна боржника у зобов'язанні" та "переведення боргу"


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.189-193
70
Тези
Договірне регулювання відносин у сфері охорони здоров’я


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Четвертий тренінг у межах другого спеціалізованого навчального курсу з медичного права для адвокатів, 14.04.2018
71
Тези
Експромісія та делегація як форми заміни боржника за римським приватним правом


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
20-а Міжнародно-практична наукова конференція "Римське право і сучасність" актуальна проблема "Від римського приватного права до ІТ права»
c.56-58
72
Тези
Житлові права внутрішньо переміщених осіб: окремі проблеми здійснення та захисту


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.200-203
73
Наукова стаття
Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Jurnalul juridic national: teorie si practica
c.113–118
74
Тези
Захист персональних даних у сфері реклами в ЄС


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.124-129
75
Наукова стаття
Захист прав суб’єктів цивільних правовідносин шляхом припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2018
Jurnalul juridic national: teorie si practica
c.2345-1130
76
Наукова стаття
Здійснення представництва в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.147-152
77
Тези
Зобов’язання в системі цивільного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Науково-практична конференція «Новітні тенденції зобов’язального права» (Матвєєвські цивілістичні читання), 26.10.2018 р.
78
Тези
Імплементація принципів приватного права Європейського Союзу в сфері інтелектуальної власності в Україні. Виклики та проблеми застосування.


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.246-251
79
Матеріали конференції
Категория "недействительность" и защита гражданских прав: концепция Хозяственного кодекса


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.295-298
80
Тези
Категорія «сім’я» за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2018
Розвиток сучасного приватного права Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форум, Київ, 19-20 квітня 2018 року.
c.220-226
81
Тези
Категорія «цивільне партнерство» за законодавством окремих зарубіжних держав


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.303-307
82
Тези
Кодифікація цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.105-108
83
Тези
Кореляційні зв’язки між законодавством Європейського Союзу та України в сфері платіжних послуг


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.209-211
84
Тези
Методологічні засади сучасного цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали до Міжнародної науково-практичної конференції «Останні тенденції в зобов'язальному праві»
85
Наукова стаття
Набувальна давність та правонаступництво: питання теорії та практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. Серія: Правознавство
т.23 c.49-60
86
Наукова стаття
Недействительность сделок: концепции Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период: сб. науч. ст. / под общ. ред. Н. С. Кузнецовой и М. К. Сулейменова. – Харьков : Право, 2018. – 864 с. : ил.
c.274-288
87
Наукова стаття
Некоторые уроки противостояния цивилистов и хозяйственников в Украине (1992 – 2013)


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
Довгерт Анатолій Степанович
2018
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период: сб. науч. ст. / под общ. ред. Н. С. Кузнецовой и М. К. Сулейменова. – Харьков : Право, 2018. – 864 с. : ил.
88
Наукова стаття
Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
c.83-87
89
Наукова стаття
Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Юридична Україна
c.51-57
90
Наукова стаття
Новітні тренди у деліктному праві Європейських країн (роздуми за підсумками XVI щорічної міжнародної конференції з європейського деліктного права)


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2018
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
c.138-143
91
Тези
Окремі аспекти термінологічної характеристики базового поняття сімейного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
92
Наукова стаття
Оптимізція правової системи охорони права нтелектуальної власності в Україні.Теоретичні та практичні аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
c.58-63
93
Наукова стаття
Особенности определения объекта представительских правоотношений


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Legea si Viata
c.110-114
94
Наукова стаття
Особливості визначення представництва як інституту цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Право.ua
c.126-131
95
Тези
Особливості застосування представництва як універсальної форми забезпечпення реалізації права на захист


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.259-265
96
Тези
Особливості застосування принципів права на прикладів корпоративних спорів у Нідерландах


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.227-230
97
Наукова стаття
Особливості здійснення договірного представництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
98
Тези
Перспектива розвитку речового права в Європі


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.255-259
99
Тези
Перспективи розвитку приватного права в контексті європейської інтеграції України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.40-47
100
Тези
Підвищення рівня якості правосуддя в Україні крізь призму судових рішень (у контексті дотримання європейських стандартів)


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали VІІ Міжнародного цивілістичного форуму
101
Тези
Позовна давність і проблеми захисту інтересу добросовісного набувача у судовій практиці України


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.114-117
102
Наукова стаття
Порядок, форма та момент настання правових наслідків відмови від договору у цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.115-120
103
Тези
Права та обов’язки подружжя щодо утримання в контексті Принципів європейського сімейного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.15-18
104
Наукова стаття
Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2018
Підприємництво, господарство і право
c.27-30
105
Тези
Правова футурологія. Спроба обгрунтування необхідності


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.178-182
106
Тези
Правове регулювання захисту інтелектуальної власності в Україні та країнах Європи


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.194-199
107
Матеріали конференції
Правові наслідки недійсності кредитного договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.) Харків, 2018. – 336 с.
c.95-98
108
Тези
Правонаступництво при набутті прав власності на річ за давністю володіння: римська традиція та сучасне регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.313-320
109
Тези
Правонаступництво при переході права власності на предмет іпотеки за договором


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.120-125
110
Наукова стаття
Приватне право Франції в умовах конвергенції європейських юридичних традицій


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.84-97
111
Наукова стаття
Признание сделки недействительной: коллизии национального законодательства и проблемы применения реституционных последствий


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.152-156
112
Тези
Проблеми правового регулювання відносин власності об'єднаних територіальних громад


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.212-216
113
Наукова стаття
Проблеми цивільного права та процесу


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.117-120
114
Тези
Проблемні питання визначення патронатного вихователя як законного представника дитини


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.120-123
115
Тези
Проблемні питання застосування статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.193-196
116
Тези
Проведення загальних зборів учасників ТОВ в режимі відеоконференції: проблеми ідентифікації учасників


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2018
XVI Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства"
c.133-137
117
Тези
Проведення преімплантаційної діагностики: правове регулювання у країнах ЄС та в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.265-269
118
Тези
Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо захисту прав та інтересів дитини


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2018
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.).
c.100-102
119
Наукова стаття
Публікація судових рішень як чинник утвердження прецеденту "фактичним" джерелом приватного права в Європейських країнах


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.236-240
120
Наукова стаття
Реалізація загально правових та галузевих принципів права в інституті представництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.38-42
121
Тези
Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2017
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.139-143
122
Тези
Репродуктивні права фізичної особи в Україні та світі: перспективи розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.200-206
123
Підручник
Репродуктивні права. Сурогатне материнство


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я: підручник
т.2 c.89–118
124
Матеріали конференції
Реформа зобов'язального права Франції: основні новели


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
XVI Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства"
c.173-178
125
Тези
Речове право України в період революції 1917–1921 р.р.


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Західноукраїнська Народна Республіка- п’ємонт українського державотворення: матеріали круглого столу на тему: І Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Дністрянського ( до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки) 13-14 квіт
126
Підручник
Речове право України: підручник


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Алерта
127
Наукова стаття
Римська делегація та її значення у становленні інституту правонаступництва у зобов'язанні


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
c.165-172
128
Тези
Розвиток права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості в Україні з урахуванням вчення про особисті немайнові права та інформаційні відносини в країнах Європи


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.25-32
129
Тези
Розвиток цивільного права та завдання цивілістичної науки


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-9
130
Наукова стаття
Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25
131
Тези
Система приватного права України: поняття, елементи, тенденції


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.8-15
132
Тези
Состояние и перспективы развития украинского гражданского права: влияние европейских и мировых тенденций


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Гражданское право в современном мире: влияние на развитие национального права: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений посвященных 20-летию цивилистических чтений
133
Тези
Спадкування права на відшкодування майнової шкоди у недоговірних зобов'язаннях у контексті універсального правонаступництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.211-214
134
Наукова стаття
Співвідношення категорії «сім’я» у праві України та Республіки Польщі


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.43-47
135
Тези
Стан та перспективи розвитку українського приватного права: вплив сучасних європейських тенденцій


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.5-13
136
Наукова стаття
Суб’єкти представницьких правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Eurasian Academic Research Journal
137
Тези
Сучасні тенденції розвитку деліктного права Європейських країн


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.207-209
138
Тези
Теоретичні аспекти цивільно-правового регулювання інтелектиальної, творчої діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.161-168
139
Наукова стаття
Теоретичні та практичні прблеми захисту інтелектуальної власності в спортивному середовищ


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2018
Актуальні проблеми держави і права
c.108-114
140
Матеріали конференції
Техніка вирішення юридичного казусу з цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.306-309
141
Тези
Фидуциарные обеспечительные права в Украине: новые тенденции


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Международная научно-практическая конференция «Последние тенденции в обязательственном праве»
142
Тези
Фидуциарный титул и передача собственности в праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Совместная конференция Тбилисского Государственного университета им. Иванэ Джавахишвили (ТГУ) и Института зарубежного и международного частного права им. Макса Планка при поддержке программы «Развитие систем частного и административного права в Германии»
c.211–225
143
Тези
Характеристика і тенденції розвитку корпоративного права в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.33-39
144
Тези
Цивільно-правова відповідальність у сфері інформаційних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.23-26
145
Тези
Цивільно-правовий статус правонаступника володільця за набувальною давністю


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.231-236
146
Тези
Цивільно-правові проблеми, що виникають у зв’язку з правонаступництвом у володінні за набувальною давністю


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.62-66
147
Матеріали конференції
Юридична аргументація судового рішення: досвід європейських країн


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.255-259
148
Тези
Юридична категорія “платіжна система”


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.176-178
149
Матеріали конференції
Проблеми визначення об’єктивної арбітрабельності спорів в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2017
Закарпатські правові читання
т.1 c.113-119
150
Матеріали конференції
«Регулирование внедоговорных обязательств в Гражданском кодексе Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Международная научно-практическая конференция «Внедоговорные обязательства»
151
Наукова стаття
Development of the Private Law of Ukraine in 1991–2016 years


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Journal of European Private Law
c.373-375
152
Матеріали конференції
Piercing the veil within corporate groups: the issues of the state-owned companie


Юридичний факультет
Цивільного права
Амірова Юлія Валентинівна
2017
Konferencja Naukowa WPIA UW “Prawne Problemy i Wyzwania Unii Europejskiej”
т.18 c.131-133
153
Наукова стаття
Principles of European Tort Law (PETL) and Their Impact on Approximation of Ukrainian Tort Law to European Standards


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2017
Studia Iuridica. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
c.149-159
154
Наукова стаття
Relations of property foundations of engaging in commercial activity in Ukrainian


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn
c.144-165
155
Монографія
Ukraine’. In International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
NL: Kluwer Law International
156
Матеріали конференції
Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у сімейному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.80-82
157
Наукова стаття
Вчення про джерела цивільного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Право України
т.6 c.53-63
158
Наукова стаття
Выбор применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского союза


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Международный коммерческий арбитраж: вызовы современности. Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине
c.118–143
159
Підручник
Глава 17. Юридична особа у зарубіжних правопорядках.


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.330-352
160
Підручник
Глава 19. Загальні положення правового регулювання сімейних відносин з іноземним елементом.


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.451-458
161
Підручник
Глава 20. Шлюб у міжнародному сімейному праві: укладення, розірвання, правові наслідки.


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.458-488
162
Підручник
Глава 21. Міжнародно-сімейні правовідносини.


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.488-507
163
Підручник
Глава 22. Опіка та піклування, усиновлення (удочеріння).


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.507-517
164
Підручник
Глава19. Командитне товариство.


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.362-372
165
Матеріали конференції
Деякі питання визначення представництва як форми реалізації права на захист


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.252-254
166
Матеріали конференції
Договір про закупівлю: особливості укладання і забезпечення


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-9
167
Тези
Договір про фінансування судових витрат у справах про відшкодування позадоговірної шкоди – новітній тренд сучасної Європи


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.91-93
168
Матеріали конференції
Еволюція поглядів на судову правотворчість у правовій доктрині», модератор сесії, присвяченої обговоренню питання праворозуміння в сучасному вимірі


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя»
169
Матеріали конференції
Еволюція речового права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.33-39
170
Матеріали конференції
Загальні вимоги до вирішення юридичного казусу з цивільного права: досвід ФРН


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.349-353
171
Наукова стаття
Закон як підстава виникнення відносин представництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.2 c.40-45
172
Розділ монографії
Застосування порівняльно-правового методу при дослідженні поняття договору в цивільному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.426-431
173
Наукова стаття
Зачатый ребенок как потенциальный субъект отношений, возникающих при наследственном правопреемстве


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2017
Nasciturus pro iam nato habetur O ochronę dziecka poczętego i jego matki
c.258-281
174
Наукова стаття
Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность: вопросы соотношения


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Защита гражданских прав: избранные аспекты: Сборник статей / Московский гос. юрид. Ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) / Рук. авт. кол и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова
c.91-103
175
Наукова стаття
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов сквозь призму категории «недействительность»


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Право і громадянське суспільство
c.25-32
176
Наукова стаття
Здійснення подружжям права спільної сумісної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2017
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.100-109
177
Наукова стаття
Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2017
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.36 c.13-20
178
Матеріали конференції
Колізійне регулювання спадкування часток у товариствах: досвід Німеччини


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.82-85
179
Матеріали конференції
Корпоративні правовідносини: поняття і суміжні конструкції


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.144-150
180
Матеріали конференції
Межі свободи договору: погляд крізь призму способів захисту


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.139-141
181
Наукова стаття
Методологчні засади сучасного цивільного права України: предмет метод, принципи, система


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.200-217
182
Наукова стаття
Нормативне закріплення поняття та видів об'єктів цивільних прав як втілення та реалізація ідей розробників ЦК УКРАЇНІ


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.176-153
183
Наукова стаття
Объект представительских отношений


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2017
Legea si Viata
т.9 c.129-132
184
Матеріали конференції
Окремі аспекти договірних відносин сімейних союзів


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.168-171
185
Матеріали конференції
Окремі аспекти проникнення під корпоративну вуаль державних підприємств в міжнародній практиці


Юридичний факультет
Цивільного права
Амірова Юлія Валентинівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.3-6
186
Наукова стаття
Оптимізація правової системи охорони права інтелектуальної власності в Україні.Теоретичні та практичні аспекти.


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.58-63
187
Матеріали конференції
Особливості функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Експертна дискусія «Актуальність реформування арбітражних інституцій в Україні»
188
Матеріали конференції
Перетворення юридичної особи: вплив на структуру органів управління


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.191-194
189
Матеріали конференції
Підвищення рівня правосуддя в Україні крізь призму судових рішень у контексті європейських стандартів


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Міжнародний цивілістичний форум «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн»
190
Наукова стаття
Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2017
Юридична Україна
т.1
191
Матеріали конференції
Поглиблення приватно-правових засад у правовому регулюванні суспільних відносин як прояв людиноцентризму


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-правові засади»
192
Підручник
Поняття сім'ї і сімейного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.9-11
193
Наукова стаття
Порядок та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів шляхом зміни та припинення правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3
194
Наукова стаття
Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Медичне право
т.3 c.48-70
195
Тези
Предмет та система сучасного цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.22-25
196
Наукова стаття
Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
c.128-133
197
Матеріали конференції
Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.).
c.202-213
198
Матеріали конференції
Принцип незалежності у діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.91-96
199
Матеріали конференції
Припинення корпоративних правовідносин як спосіб захисту цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2017
Міжнародна наукова конференція “Сьомі юридичні читання"
c.401-403
200
Матеріали конференції
Проникнення під корпоративну вуаль у практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.200-204
201
Наукова стаття
Распоряжение о юридической судьбе вклада на случай смерти вкладчика как основание наследственного правопреемства по законодательству Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2017
Нотариус
т.4 c.40-43
202
Розділ монографії
Речове право України. Загальні положення


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.226–249
203
Матеріали конференції
Сім’я та шлюб: сучасне міжнародно-правове трактування


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine
c.70-73
204
Матеріали конференції
Способи захисту цивільних прав та інтересів крізь призму статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2017
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.256-259
205
Наукова стаття
Суб’єкти представницьких правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2017
Jurnalul juridic national: teorie si practica
т.4 c.87-90
206
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку українського деліктного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.263-275
207
Монографія
Теоретичні аспекти пізнання нотаріату


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.317-341
208
Наукова стаття
Трансформація розуміння категорії шлюб за законодавством окремих держав


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.43-46
209
Наукова стаття
Формальные условия заключения брака в инностарнных правопорядках


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.10 c.72-75
210
Наукова стаття
Цивільно – правове розуміння права на особисту інформацію


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
c.32-33
211
Наукова стаття
Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2017
Підприємництво, господарство і право
т.9 c.38-41
212
Матеріали конференції
Щодо підходів у розумінні грошового та платіжного обороту


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2017
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
т.15 c.137-140
213
Матеріали конференції
Юридичні особи публічного права: поняття та види.


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.91-95
214
Наукова стаття
An Overview of Legal Regulation of Related Party Transactions and Corporate Groups in Ukrainian Company Law


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Evolution of Private Law
т.2 c.64-72
215
Наукова стаття
Conclusion of a contract under a court decision: doctrinal and practical contemporary issues


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.13-19
216
Наукова стаття
Crimea – a new challenge for Freedom of Religion


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2016
Адміністративне право і процес
т.3
217
Наукова стаття
Development of Mediation in the Entertainment Industry in Ukraine: Some New Challenges


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Evolution of Private Law: New Approach
c.221-230
218
Наукова стаття
Development of Mediation in the Entertainment Industry in Ukraine: Some New Challenges


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Evolution of Private Law
c.221-230
219
Матеріали конференції
Ius terrae proprietatis in Roma


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.103-105
220
Матеріали конференції
Lex sportiva як джерело регулювання міжнародних приватних відносин у сфері спорту


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.132-134
221
Наукова стаття
Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Підприємництво, господарство і право
т.6 c.44-49
222
Наукова стаття
Right to an effective remedy: a few catchwords to scholarly dispute


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.53-59
223
Матеріали конференції
The Impact of the Association Agreement with the EU on the Development of the Private Law of Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
The Future of Cooperation between the EU and Ukraine
c.59–62
224
Наукова стаття
Актуальні питання здійснення законного представництва батьками (усиновлювачами)


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
225
Матеріали конференції
Боротьба за «телеформат» в Україні та світі. Аналіз судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.167-170
226
Тези
Вади юридичної техніки побудови Глави 82 Цивільного кодексу України


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2016
Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування. Всеукраїнська конференція
227
Матеріали конференції
Вдосконалення правового регулювання малого та середнього підприємництва в Україні: тенденції розвитку законодавства та практики його застосування


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
228
Тези
Види правових систем сучасності


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Актуальна юриспруденція
c.8-11
229
Матеріали конференції
Визначеність як ознака майна у практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.141-143
230
Матеріали конференції
Виплати соціального забезпечення та правомочності щодо виконання судових рішень в практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.189-191
231
Матеріали конференції
Віндикація частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в системі способів захисту корпоративних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.271-274
232
Матеріали конференції
Вплив практики Європейського суду з прав людини на формування критеріїв віднесення юридичних осіб до юридичних осіб публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.47-49
233
Матеріали конференції
Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.114-117
234
Наукова стаття
Ґенеза дослідження інституту представництва у зарубіжній правовій доктрині


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
235
Наукова стаття
Ґенеза інституту правонаступництва у римському приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Право України
т.2 c.131-139
236
Наукова стаття
Ґенеза інституту правонаступництва у римському приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Право України
c.131-139
237
Підручник
Глава 16. Усиновлення


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.388–404
238
Матеріали конференції
Держава як сторона авторського договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.131-133
239
Наукова стаття
Держава як учасник цивільно-правових деліктних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Адміністративне право і процес
т.4
240
Матеріали конференції
Деякі аспекти правонаступництва при реорганізації юридичних осіб публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.108-111
241
Матеріали конференції
Деякі відмінності у правовому регулюванні правочинів із заінтересованністю в юридичних особах приватного та публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.105-107
242
Матеріали конференції
Деякі особливості прояву вини у зобов’язаннях із відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності (бездіяльності) органів судової влади


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.94-97
243
Матеріали конференції
Деякі питання універсальності застосування інституту представництва у різних галузях права


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.139-141
244
Підручник
Джерела сімейного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Юрінком Інтер
c.39-53
245
Матеріали конференції
До питання понятійного апарату теорії нотаріату


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2016
Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми
т.2 c.104-106
246
Наукова стаття
До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.46-49
247
Наукова стаття
До питання про можливість визнання припинення правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 c.137-139
248
Матеріали конференції
До питання про можливість сторін приватно-правового договору виключити застосування міжнародного договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.55-57
249
Матеріали конференції
До питання про переважне право учасників товариства з обмеженою відповідальністю у проекті Закону України "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю"


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
т.14
250
Наукова стаття
До питання форми окремих представницьких договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
251
Матеріали конференції
Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Актуальна юриспруденція
c.90-92
252
Наукова стаття
Договір про надання медичних послуг: загальні положення


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Медичне право
т.1 c.139–158
253
Матеріали конференції
Договір про поділ майна подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.176-179
254
Наукова стаття
Договор о соавторстве


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE : Aspectul juridic conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău) 6-7 noiem. 2015, Chișinău / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]
c.108-111
255
Наукова стаття
Еволюція поглядів на проблему судової правотворчості у європейській континетнально-правовій доктрині


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Право України
c.28-37
256
Матеріали конференції
Еволюція цілісного майнового комплексу в цивільному законодавстві України


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.118-120
257
Наукова стаття
Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Юридична Україна
т.5 c.45-53
258
Матеріали конференції
Євроделікт – особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2016
Матвєєвські цивілістичні читання
259
Наукова стаття
Забезпечення публічних і приватних інтересів у договірних відносинах за участю суб'єктів підприємництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
c.16-18
260
Матеріали конференції
Загальна характеристика підстав для зміни кредитного договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.125-127
261
Матеріали конференції
Закріплення у договорах про надання туристичних послуг положень про звільнення сторін від цивільно-правової відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.85-87
262
Матеріали конференції
Засади цивільно-правової відповідальності держави Україна: минуле, сучасне та майбутнє


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.199-202
263
Матеріали конференції
Застосування lex mercatoria до міжнародних приватних договірних зобов’язань в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Закарпатські правові читання
264
Матеріали конференції
Здійснення майнових прав подружжя на обє'кти патентного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.42-43
265
Монографія
Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
"Алерта" (монографія)
c.1-242
266
Матеріали конференції
Зміни в регулюванні відносин власності за участю об’єднаних територіальних громад


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.21-24
267
Матеріали конференції
Значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в США і практики суду в Україні: окремі аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Міжнародний судово-правовий форум "Судова реформа: стан та напрямки розвитку"
c.68-77
268
Матеріали конференції
Інтерес як підстава визначення місця інституту реклами в правовій системі України


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.114-116
269
Матеріали конференції
Істотне порушення (невиконання) міжнародних комерційних контрактів


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.58-60
270
Матеріали конференції
Компенсація за порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.98-101
271
Матеріали конференції
Комунальна власність як майнова основа місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.194-196
272
Наукова стаття
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Підприємництво, господарство і право
т.9 c.29-34
273
Матеріали конференції
Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
c.137-140
274
Праці конференції
Корпоративні відносини в аспекті визначення предмета цивільно-правового регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.169-172
275
Наукова стаття
Критерії правомірності поведінки у деліктних зобов’язаннях


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Право і громадянське суспільство
т.2
276
Матеріали конференції
Лібералізація українського вчення про тлумачення норма права: доктрина «добудови» права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.9-15
277
Наукова стаття
Ліберальне вчення про судове тлумачення норм права України (крізь призму «добудови» права )


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Право України
т.7
278
Матеріали конференції
Механізм цивільно-правової відповідальності потребує змін


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.52-55
279
Навчальний посібник
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Алерта
c.1-322
280
Підручник
Місце сімейного права в системі права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.22-28
281
Матеріали конференції
Можливість переходу прав вимоги за забезпечувальними зобов’язаннями


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.132-135
282
Матеріали конференції
Морально-правові принципи як регулятор цивільних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.107-110
283
Матеріали конференції
Напрями розвитку доктрини речових прав в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.5 c.247-249
284
Матеріали конференції
Напрями розвитку доктрини речових прав в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.247-249
285
Матеріали конференції
Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.6 c.279-284
286
Матеріали конференції
Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.279-284
287
Матеріали конференції
Національний банк України як учасник деліктних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.124-126
288
Наукова стаття
Недействительность сделок по гражданскому законодательству Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Недійсні угоди в цивільному праві"
289
Наукова стаття
Недійсність правочинів та її правові наслідки за цивільним законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
c.135 – 151
290
Наукова стаття
Нетипові об’єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Право України
т.1 c.34-40
291
Наукова стаття
Нетипові об’єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Право України
c.34-40
292
Матеріали конференції
Новели регулювання спадкових відносин у Європейському міжнародному спадковому праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
293
Наукова стаття
Обязанность наследников возместить затраты на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя и правопреемство: соотношение понятий


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2015
Non omnis morriar:Osobiste i majatkove aspekty prawne smierci czlowieka.Zagadnienia wybrane; Личные и имущественные правовые аспекты после смерти человека Факультет права,администрирования и экономики Вроцлавского Университета
294
Матеріали конференції
Одностороння відмова як спосіб захисту цивільних прав та інтересів


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.150-152
295
Матеріали конференції
Омбудсмен: правове положення у сфері цивільних відносин (порівняльно-правовий аспект)


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.102-105
296
Наукова стаття
Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Право України
т.10 c.95–107
297
Матеріали конференції
Особи, уповноважені на звернення до суду з масовим позовом


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Круглий стіл «Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду»
298
Матеріали конференції
Особисті немайнові відносини у сімейному праві України: проблеми договірного регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.106-108
299
Наукова стаття
Особлива цивільно-правова відповідальність європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням європейського законодавства


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2016
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.33
300
Наукова стаття
Особливості наступництва у правах вимоги за забезпечувальними зобов’язаннями


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2015
Право і громадянське суспільство
c.64-113
301
Матеріали конференції
Особливості правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.61-63
302
Матеріали конференції
Особливості правонаступництва кредитора у заставних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.6 c.212-216
303
Праці конференції
Особливості правонаступництва кредитора у заставних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.212-216
304
Матеріали конференції
Особливості предмету авторських договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.94-96
305
Матеріали конференції
Особливості регулювання відносин представництва відповідно до німецького права


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.256-259
306
Наукова стаття
Осуществление представительских полномочий при опекунстве в соответствии с законодательством Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
307
Розділ монографії
Переход к территориальной громаде прав на выморочное имущество


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный, В.И. Крат
c.500-513
308
Матеріали конференції
Підстави звільнення та виключення цивільно-правової відповідальності: доктрина і практика


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.9-17
309
Матеріали конференції
Підходи до розуміння фізичних осіб як пов’язаних в корпоративному праві ЄС та України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.197-201
310
Матеріали конференції
Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.6 c.191-193
311
Матеріали конференції
Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.191-194
312
Матеріали конференції
Поглиблення приватноправових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Матеріали III міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні:європейський вектор»
c.21-23
313
Наукова стаття
Поглиблення приватноправових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-11
314
Наукова стаття
Понятие, система, функции принципов правового регулирования международных частных договорных обязательств


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale
315
Матеріали конференції
Поняття і ознаки режиму окремого проживання подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.156-158
316
Матеріали конференції
Поняття перехідності прав та обов’язків у цивільному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови
т.12 c.63-67
317
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика права на публічність артистів-виконавців в США, ЄС та Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.110-112
318
Матеріали конференції
Порушення договору як підстава зміни та припинення цивільного правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.130-132
319
Наукова стаття
Порушення права як підстава для захисту цивільного права шляхом зміни чи припинення правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.177-182
320
Матеріали конференції
Постмортальна репродукція у медичному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів"
c.68-70
321
Матеріали конференції
Постмортальна репродукція у медичному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних аспектів
c.68-70
322
Матеріали конференції
Права людини та приватне право: межі співіснування


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.44-46
323
Наукова стаття
Право бенефіціарної власності: теорія і практика застосування


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Юридичний журнал
т.7 c.106–120
324
Матеріали конференції
Право бути забутим: проблеми концепції та перспектива розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.179-181
325
Матеріали конференції
Право власності: гарантії політичні, соціально-економічні, правові. Межі відповідальності держави, розподіл ризиків


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Круглий стіл «Гарантії здійснення права власності та його захист в особливих умовах»
326
Матеріали конференції
Право на ефективний засіб юридичного захисту в практиці національних судів України


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.149-151
327
Матеріали конференції
Право на ефективний спосіб захисту цивільних прав та інтересів


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
c.131-134
328
Наукова стаття
Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 c.9–20
329
Матеріали конференції
Правова категорія «шлюб»: трансформація легальних підходів у зарубіжних правопорядках


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.6 c.203-206
330
Матеріали конференції
Правова категорія «шлюб»: трансформація легальних підходів у зарубіжних правопорядках


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.203-206
331
Матеріали конференції
Правова конструкція «окремого проживання подружжя» в судовій практиці штату Каліфорнія, США


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні
c.53-57
332
Матеріали конференції
Правова природа рішення Верховного Суду України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародний судово-правовий форум "Судова реформа: стан та напрямки розвитку"
c.65-68
333
Матеріали конференції
Правові аспекти використання програм для блокування реклами в мережі Інтернет


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.47-48
334
Матеріали конференції
Правові наслідки реалізації права на вихід з господарського товариства одночасно всіма учасниками


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.145-149
335
Підручник
Правовідносини за участю інших членів сім’ї та родичів


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.372-387
336
Наукова стаття
Правопреемство в выморочном имуществе по гражданскому законодательству Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2015
Studia Iuridica. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
т.61 c.299-308
337
Підручник
Предмет сімейного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.11-15
338
Матеріали конференції
Принцип найкращого забезпечення інтересів дитини (сімейно-правовий аспект)


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.105-107
339
Матеріали конференції
Припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг у зв’язку з ненаданням чи наданням недостовірної інформації про споживчі якості туристичного продукту або включення у договір умов, які ущемлюють права туристів


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.157-160
340
Матеріали конференції
Припинення компанії через процедуру «strike off» за законодавством Республіки Кіпр


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.249-251
341
Матеріали конференції
Припинення режиму окремого проживання подружжя у разі поновлення сімейних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Верховенство права та правова держава Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.74-76
342
Матеріали конференції
Проблеми охорони та захисту авторського права в Україні. Судова практика


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.97-100
343
Наукова стаття
Проблемні питання визначення моменту початку «окремого проживання подружжя»: судова практика США та Канади


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Часопис Київського університету права
c.332-337
344
Матеріали конференції
Проблемні питання відповідальності подружжя за зобов’язаннями


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика"
c.158-160
345
Наукова стаття
Проблемы охраны и защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности после смерти автора. Гражданско-правовой аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Non omnis morriar:Osobiste i majatkove aspekty prawne smierci czlowieka.Zagadnienia wybrane; Личные и имущественные правовые аспекты после смерти человека Факультет права,администрирования и экономики Вроцлавского Университета
c.586-595
346
Матеріали конференції
Развитие гражданского права Украины и проблемы совершенствования гражданского законодательства


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю академіка НАН РК, д.ю.н., професора М.К. Сулейменова
347
Монографія
Речові права


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2016
Алерта
c.1-555
348
Матеріали конференції
Римське поняття лежачої спадщини та його значення в механізмі правонаступництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2016
Міжнародна інтернет-конференція "Цивілістичні читання, присвячені пам’яті І.В. Шерешевського "Правова адаптація законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС"
c.23-25
349
Монографія
Розвиток приватного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Алерта
350
Наукова стаття
Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Підприємництво, господарство і право
т.8 c.27-31
351
Наукова стаття
Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Підприємництво, господарство і право
c.27-31
352
Наукова стаття
Рольф Книпер: коллега и друг


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Рольф Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum
c.27-30
353
Підручник
Сімейне право України


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
354
Матеріали конференції
Спеціальні підстави звільнення від відповідальності за заподіяння позадоговірної шкоди


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.117-119
355
Матеріали конференції
Спонукання до укладення договору в системі способів захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.251-254
356
Матеріали конференції
Спонукання до укладення договору як виняток з принципу свободи договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.243-248
357
Наукова стаття
Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2016
Часопис Київського університету права
c.215-219
358
Матеріали конференції
Спрямованість на майбутнє зміни та розірвання договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.9-10
359
Матеріали конференції
Становлення та розвиток вітчизняної доктрини речових прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.143-145
360
Наукова стаття
Судова практика країн Європейського союзу у справах про право на публічність


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.181-183
361
Наукова стаття
Сучасне приватне право України: вектори Європейського розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
т.3 c.49-55
362
Наукова стаття
Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
т.3 c.49-55
363
Монографія
Сучасні тенденції розвитку спадкового права (порівняльно-правове дослідження)


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович2015
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
c.1-248
364
Матеріали конференції
Трансферний контракт у цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.40-42
365
Тези
Угода про асоціацію та проблеми адаптації українського законодавства до європейських стандартів


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Матеріали III міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні:європейський вектор»
c.21-23
366
Матеріали конференції
Форми практичних завдань у юридичній освіті України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Європеїзація української юридичної освіти"
367
Матеріали конференції
Форс-мажорні обставини як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.5-9
368
Матеріали конференції
Цивільно-правова відповідальність і звільнення від відповідальності у сфері інформаційних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.24-26
369
Матеріали конференції
Цивільно-правове розуміння права на особисту інформацію


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.32-34
370
Матеріали конференції
Шлюбний договір з іноземним елементом


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2016
Матвєєвські цивілістичні читання
c.127-130
371
Матеріали конференції
Шлюбний договір у законодавстві зарубіжних країн


Юридичний факультет
Цивільного права
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.96-98
372
Наукова стаття
Щодо земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Юридична газета
c.16-17
373
Матеріали конференції
Щодо поняття безготівкових розрахунків


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.134-137
374
Матеріали конференції
Щодо поняття безготівкових розрахунків


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2016
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
c.134-137
375
Наукова стаття
Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2016
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць
c.65-70
376
Матеріали конференції
Юридические факты в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений в соответствии с законодательством Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Международная научно-практическая конференция в рамках ежегодных цивилистических чтений посвященных 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА
c.119-123
377
Наукова стаття
Юридичні особи публічного права в механізмі реалізації суб’єктивного сімейного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.71-73
378
Матеріали конференції
Юридичні особи публічного права: місце і роль у цивільному обороті України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.10-12
379
Розділ монографії
Юридичні особи публічного права: поняття та місце в системі права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
c.165–175
380
Матеріали конференції
Юридичні факти як складова механізму цивільно-правового регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
381
Наукова стаття
Реклама як інформація у контексті цивільно-правової доктрини


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2015
Адміністративне право і процес
т.2 c. 255-261
382
Наукова стаття
Civil liability in the context of economic analysis of Ukrainian law


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Evolution of Private Law
т.1 c.106-116
383
Наукова стаття
Compensation for copyright infringement: analysis of using national and foreign practices


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Юридична наука
т.7 c.14-21
384
Наукова стаття
Contracting Minors in the Sphere of Music Show Business: World Experience and Ukrainian Challenges


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.73 c.268-273
385
Наукова стаття
Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.14 c.180-188
386
Наукова стаття
Corporate Law Development in Ukraine: From Post-Soviet Past to European Future


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
European Company Law
т.5 c.217–222
387
Наукова стаття
Private and public companies under Ukrainian laws, notion and types


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Evolution of Private Law
т.1 c.39-47
388
Наукова стаття
Producer contract in music show business under the Civil law of Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2015
Evolution of Private Law
т.1 c.117-128
389
Наукова стаття
Unification of rules regulating international private contractual obligations


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.2 c.113-121
390
Наукова стаття
Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c. 203-221
391
Наукова стаття
Актуальні аспекти блокування доступу до мережі Інтернет у сфері захисту авторських прав: досвід іноземних держав і доцільність запровадження його в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.5 c.49-55
392
Наукова стаття
Актуальні питання захисту майнових прав громадянських об’єднань в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.93-95
393
Наукова стаття
Аналіз застосування застереження про публічний порядок у судовій практиці


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Законодавство: недоліки і перспективи розвитку: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.206-209
394
Наукова стаття
Аналіз тлумачення та застосування застереження про публічний порядок через призму судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.1 c.30-35
395
Матеріали конференції
Баланс між правом на приватність артистів-виконавців та правом на свободу слова


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2015
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
т.1 c.161 -168
396
Наукова стаття
Вещные права на чужое имущество в теории и законодательство


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.177-203
397
Матеріали конференції
Види зміни та припинення цивільного правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.161-163
398
Наукова стаття
Види міжнародних інвестиційних угод


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.30 c.118-123
399
Наукова стаття
Визнання недійсними патентів на промислові зразки в Україні. Аналіз судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.97-100
400
Тези
Визначення та правова природа поняття «інвестиції» в міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.33-36
401
Матеріали конференції
Витребування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з чужого незаконного володіння: питання теорії і практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.175-177
402
Терміни, поняття довідників
Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.57-61
403
Терміни, поняття довідників
Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.135-147
404
Терміни, поняття довідників
Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.147-151
405
Наукова стаття
Внесок професора А.Й. Гордона у розвиток вчення про представництво


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2015
Право України
т.1 c.116-122
406
Наукова стаття
Вплив положень про корпорації (колегії) та товариства у римському праві на формування сучасних юридичних осіб корпоративного типу


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
Про українське право. Рецепція римського права
т.1 c.65–70
407
Тези
Гарантії захисту права власності в практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Збірник наукових праць: "Чотирнадцяті осінні юридичні читання"
т.1 c.20-23
408
Наукова стаття
Гарантії захисту права власності в практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Часопис Київського університету права
т.4 c.71-75
409
Наукова стаття
Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.342-366
410
Наукова стаття
Гражданское общество и регламентация имущественной основы хозяйствования в Хозяйственном кодексе Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.151-177
411
Тези
Громадське суспільство і приватне право:пошук спільних рис і тенденцій розвитку


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Збірник наукових праць:"Междисциплинарность как тенденции современной науки"
т.1 c.65-70
412
Розділ монографії
Громадське суспільство: поняття, ознаки, структура і принципи (цивільно-правовий аспект)


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Приватна друкарня: КУПРИЕНКО С.В.(монографія)
т.1 c.125-139
413
Тези
Громадські об’єднання, об’єднання громадян


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2014
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.84-88
414
Матеріали конференції
Деякі аспекти відповідальності за порушення грошових зобов’язань


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.24-26
415
Наукова стаття
Деякі юридичні аспекти "репродуктивного туризму"


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.145-149
416
Наукова стаття
Джерела регулювання кредитних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.17 c. 88-94
417
Тези
Дискусійні питання правової природи корпоративних правовідносин в контексті зловживання корпоративними правами


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2014
Закарпатські правові читання
т.1 c.86–91
418
Тези
До питання про зміст продюсерського договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
науково-практична Інтернет конференція: Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об`єкти авторського права
т.1 c.10-14
419
Наукова стаття
До питання про співвідношення права на приватність артистів-виконавців і права на свободу слова


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2015
Вісник Запорізького національного університету
т.1 c.71-78
420
Тези
До питання сумісності транснаціонального права та застереження про публічний порядок в системі конфліктного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Збірник наукових праць: Право і держава: проблеми розвитку у ХХІ ст.
т.1 c.187-189
421
Наукова стаття
Договір про колективне управління майновими авторськими правами в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Юридичний вісник
т.5 c.96-100
422
Наукова стаття
Договірне регулювання майнових відносин подружжя у римському приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2015
Про українське право. Рецепція римського права
т.1 c.94-100
423
Наукова стаття
Доступ к юридической профессии в Германии и Украине: принцип единства юриста


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.546-552
424
Наукова стаття
Застереження про публічний порядок vs. lex mercatoria в міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Альманах міжнародного права
т.6 c.119-126
425
Наукова стаття
Застосування колізійних норм зобов'язального права до відносин за договором управління майном


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.3 c.89-94
426
Наукова стаття
Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Вісник Запорізького національного університету
т.4 c.130-135
427
Наукова стаття
Захист права державної власності та права власності Українського народу


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.28 c.139-142
428
Наукова стаття
Защита Европейским Судом права собственности


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.11 c.60-66
429
Розділ монографії
Защита права публичной собственности (государственной и коммунальной)


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Право і суспільство
т.1 c.99-112
430
Наукова стаття
Здійснення майнових авторських прав подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.111-114
431
Наукова стаття
Здійснення майнових прав подружжя на об'єкти патентного права та засоби індивідуалізації


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
National law journal: theory and practice
т.14 c.49–53
432
Наукова стаття
Здійснення майнових прав подружжя на об’єкти патентного права та на засоби індивідуалізації


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
National law journal: theory and practice
т.4 c.49-53
433
Наукова стаття
Зловживання правом у цивільних корпоративних правовідносинах та механізм протидії: теоретичні проблеми та практичні пропозиції


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.193–200
434
Тези
Значення громадських об’єднань у вирішенні завдань громадянського суспільства і створенні справедливого міжнародного правопорядку


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Збірник наукових праць: "Правотворча та правозастосовна діяльність: теорія, практика, професійний досвід"
т.1 c.109-112
435
Наукова стаття
Значення категорії інтересу для кваліфікації дій особи як зловживання правом у цивільних корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.2 c.40-45
436
Матеріали конференції
Изменение и прекращение гражданского правоотношения как меры оперативной защиты и способы самозащиты


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Защита частных прав: проблемы теории и практики: международная научно-практическая конференция
т.1 c.53-58
437
Наукова стаття
Институт сепарации в странах англо-американской правовой семьи


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал)
т.4 c.236-243
438
Наукова стаття
Информационно-правовая основа гражданского общества


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.69-89
439
Наукова стаття
К вопросу о защите имущественных прав общественных организаций в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.1 c.101-105
440
Матеріали конференції
К проблеме гражданско-правовой защиты прав и интересов субъектов публичного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
441
Наукова стаття
Комерційні правочини у приватному праві окремих країн


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.13 c.13-17
442
Наукова стаття
Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Вісник національної академії прокуратури України
т.2 c.18-23
443
Тези
Концепція безтілесних речей: римське право і сучасність


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.10-12
444
Наукова стаття
Майнові права громадянських громадян в Україні:реалізація і захист


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.33 c.152–155
445
Наукова стаття
Медицинское право в системе право Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.422-451
446
Наукова стаття
Межі втручання держави у здійснення права власності у практиці Європейського суду з прав людини.


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Вісник Академії адвокатури України
т.4 c.60-64
447
Наукова стаття
Методические основы организации учебного процесса в юридическом высшем учебном заведении


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.509-537
448
Наукова стаття
Методический стандарт высшего юридического образования: формы подготовки и компетенции юриста


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.537-546
449
Наукова стаття
Методология рационализма в частном праве Украины и Германии


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.30 c.9 - 39
450
Наукова стаття
Міжнародне нормативно-правове регулювання права інформації у системі захисту прав інтелектуальної власності та його вплив на національне законодавство України


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Альманах міжнародного права
т.8 c.3-11
451
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання інвестиційних відносин: поняття капіталу та інвестицій


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право і суспільство
т.6 c.90-96
452
Тези
Можливість врегулювання особистих немайнових відносин за шлюбним договором


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
І Таврійські юридичні наукові читання
т.1 c.79-83
453
Терміни, поняття довідників
Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців
т.11 c.51-57
454
Наукова стаття
Національна система інтелектуальної власності та її роль в реалізації та забезпеченні належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Науково-практичний журнал
т.14 c.80-84
455
Наукова стаття
Начало юридического бизнеса: маркетинговые аспекты


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.465-483
456
Наукова стаття
Недружні поглинання в системі форм та видів зловживання правом в цивільних корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.27 c.152–155
457
Матеріали конференції
Непоіменовані способи захисту цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.211-217
458
Наукова стаття
Нормы права в механизме гражданско-правового регулирования деликтных обязательств


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.288-306
459
Наукова стаття
Об’єднання громадян у сучасному громадянському суспільстві


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.58-65
460
Наукова стаття
Обхід технічних засобів захисту як порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики визнання


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Вісник Запорізького університету
т.2 c.56-61
461
Наукова стаття
Ознаки істотності порушення договірного зобов’язання в Цивільному кодексі України та міжнародних уніфікованих документах


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Право і суспільство
т.3 c.54-57
462
Наукова стаття
Окремі аспекти впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та ефективність протидії зловживанню правом у корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 c.134–140
463
Матеріали конференції
Окремі питання застосування засобів захисту цивільних прав за Віденською конвенцією 1980 року


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.131-133
464
Тези
Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць
т.13 c.76-80
465
Наукова стаття
Основы гражданского права и законодательства в контексте участия субъектов публичного права в гражданских правоотношениях


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Альманах цивилистики
т.1 c.451-464
466
Тези
Особенности и актуальные вопросы срока исполнения иностранного судебного поручения


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Эффективность государства и права: современный взгляд: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.63-66
467
Наукова стаття
Особенности реализации договорных механизмов в сфере инвестирования в жилищное строительство


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.264-288
468
Тези
Особисті немайнові права громадських організацій як учасників цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Právna veda a prax v treťom tisícročí
т.1 c.97-99
469
Наукова стаття
Особливості захисту права власності Європейським судом з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.80-84
470
Матеріали конференції
Особливості правовідносин за участю інших членів сімї та родичами


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
т.61 c.61-63
471
Наукова стаття
Понятие кредитного договора


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.7 c.21-24
472
Тези
Поняття зобов’язання в римському праві та його рецепція в країнах Європи


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.20-22
473
Наукова стаття
Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Юридична Україна
т.11 c.53-57
474
Тези
Поняття та зміст категорії «самозахист»: доктрина та законодавство


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії
т.1 c. 61-65
475
Наукова стаття
Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2014
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку
т.1 c.49-53
476
Наукова стаття
Порядок и правила составления долговой расписки при оформлении договора займа денег. Судебная практика.


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.306-311
477
Розділ монографії
Права на объекты


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
478
Тези
Право на мирне володіння майном в практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті
т.1 c.40-42
479
Наукова стаття
Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року)
т.1 c.211-212
480
Наукова стаття
Правова природа кредитного договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.91-93
481
Тези
Правова природа права на самозахист учасників цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства
т.1 c.55-60
482
Наукова стаття
Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.65 c.139-146
483
Тези
Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за Законом України «Про внесення про змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»: вплив на систему проявів та протидію зловживанню правом в корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року)
т.1 c.213–214
484
Наукова стаття
Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2015
Альманах цивилистики
c.112-126
485
Наукова стаття
Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.112-126
486
Праці конференції
Приватний та публічний інтерес в цивільному обороті: окремі питання


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
т.2 c.69-82
487
Наукова стаття
Применение правовых обычаев к международным частным отношениям


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Альманах цивилистики
т.1 c.366-383
488
Наукова стаття
Про підставу виникнення зобов’язань з відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірною діяльністю (бездіяльністю) органів судової влади (судді, суддів)


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Právna veda a prax v treťom tisícročí
т.1 c.83-86
489
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання кредитування в іноземній валюті


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.141-143
490
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.5-7
491
Наукова стаття
Проблеми удосконалення захисту прав та інтересів дітей (сімейно-правовий аспект)


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
т.5 c.65-69
492
Наукова стаття
Проблеми формування арбітражного застереження в законодавстві про міжнародний арбітраж


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Студентський бюлетень цивілістики : Зб. наук. праць цивіліст. гуртка юридичного факультету Київського національного університету імені тараса Шевченка
т.1 c.342-364
493
Наукова стаття
Проблемні питання порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірними (незаконними) рішеннями, діями чи бездіяльністю суду (судді, суддів)


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.35 c.40-45
494
Наукова стаття
Проблемы охраны и защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности после смерти автора. Гражданско-правовой аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Издание факультета права, администрации и экономики Вроцлавского университета
c.567-586
495
Наукова стаття
Проблемы правового регулирования отношений в сфере промышленной собственности. Анализ судебной практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2015
Издательство Варшавского университета, Юридическая студия
т.61
496
Матеріали конференції
Протиправність діяння як умова юридичної відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Середюк Вікторія Володимирівна
2015
Правова політика в Україні: питання теорії та практики
т.1 c.338-341
497
Наукова стаття
Реалізація права власності громадянськими об’єднаннями в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.13 c.31-35
498
Наукова стаття
Реклама як об’єкт цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.10-19
499
Тези
Рецепція римського права як чинник українського нотаріату


Юридичний факультет
Цивільного права
Єфіменко Леонід Васильович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.38-39
500
Монографія
Речові права


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-432
501
Наукова стаття
Самозахист в сфері зобов’язальних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Актуальні питання публічного та приватного права
т.6 c.31-41
502
Наукова стаття
Семейно-правовые договоры и иные смежные договорные конструкции в семейном праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.326-342
503
Тези
Систематизація форм зловживання правом в корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2014
Правові реформи в пострадянських державах: досягнення і проблеми
т.1 c.178–181
504
Наукова стаття
Співвідношення договору контрактації сільськогосподарської продукці із суміжними договорами


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.100 c.84-87
505
Наукова стаття
Співвідношення понять «зміна правовідношення», «припинення правовідношення», «зміна права» та «припинення права» у цивільному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2015
Право і громадянське суспільство
т.1 c.62-70
506
Наукова стаття
Способи попередження зловживання правом у корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
National law journal: theory and practice
т.1 c.88–93
507
Матеріали конференції
Сучасне цивільне право України: проблеми відповідності європейським стандартам


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.5-9
508
Наукова стаття
Тести як критерії визначення національності юридичних осіб інвесторів у міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридичний вісник
т.6 c.433-440
509
Наукова стаття
Тлумачення публічного порядку у світлі судової та арбітражної практики


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.15 c.28-31
510
Наукова стаття
Тривимірна диференціація спорів між інвестором і державою


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.6 c.20-24
511
Наукова стаття
Учасники інвестиційних спорів: статус і класифікація


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.5 c.61-66
512
Наукова стаття
Участие объединений граждан (общественных организаций) в договорных отношениях: отечественный и зарубежный опыт


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2015
Национальный юридический журнал: теория и практика
т.13 c.50-56
513
Тези
Участь суб’єктів публічного права в підприємницьких відносинах: аргументи «за» та «проти»


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення
т.1 c.60-64
514
Наукова стаття
Учення про представництво у працях науковців дореволюційного періоду


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.10-15
515
Наукова стаття
Формирование и укрепление частно-правовых основ гражданского общества в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c. 39-69
516
Наукова стаття
Цілісний майновий комплекс як об'єкт цивільного обороту: проблеми законодавчого визначення


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Підприємництво, господарство і право
т.6 c.16-19
517
Наукова стаття
Шлюбний договір в Україні та інших країнах світу


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Порівняльно-аналітичне право
т.2 c.40-45
518
Тези
Шляхом рецепції римського права


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.5-6
519
Наукова стаття
Шляхом рецепції римського права


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2015
Про українське право. Рецепція римського права
т.1 c. 7-13
520
Наукова стаття
Щодо впливу інвестиційних угод на залучення інвестицій у країни


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: всеукраїнська науково-практична конференція
c.50-52
521
Матеріали конференції
Щодо місця корпоративних відносин в предметі цивільного прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика
т.1 c. 116-119
522
Наукова стаття
Щодо місця корпоративних відносин в предметі цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика
т.1 c.116-119
523
Наукова стаття
Щодо питання неоднорідності інвестиційних спорів


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень
т.1 c.50-52
524
Наукова стаття
Зміна умов договору та його розірвання як способи захисту цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.201-202
525
Наукова стаття
Развитие гражданского общества и современное частное право Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.21-32
526
Розділ монографії
Відповідальність за порушення авторських прав в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.172-175
527
Наукова стаття
Особливості застосування тимчасових заходів у системі цивільно-правового захисту авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.94-97
528
Наукова стаття
Право личности на персональные данные, его соотношение с правом человека на личную жизнь


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.175-178
529
Наукова стаття
«Підстави» чи «способи» набуття та припинення права власності /


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива.
т.1 c.151.0000
530
Наукова стаття
Die Rolle von Rechtsprinzipien bei der Regelung internationaler Vertragspflichten


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2014
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.2 c.82-90
531
Наукова стаття
Letter of request in cross-border legal relations in the civil proceeding


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Law Herald
т.4 c.249-252
532
Наукова стаття
Representation of interests of the citizens or the state in economic trials of Ukraine


Юридичний факультет
Цивільного права
Россильна Ольга Василівна
2014
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.3 c.125-127
533
Наукова стаття
Автономія волі, як основоположний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до правовідносин за договором управління майном міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Підприємництво, господарство і право
т.225 c.130-135
534
Наукова стаття
Актуальные проблемы, возникающие во время наследования авторского права и смежных прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2014
Юридический Вестник Дагестанского государственного университета
т.1 c.64-67
535
Наукова стаття
Аналіз окремих положень цивільного законодавства щодо підстав набуття та припинення речових прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.137-140
536
Розділ монографії
Відповідальність за порушення договірних зобов'язань


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.101-136
537
Розділ монографії
Відповідальність повітряного перевізника за шкоду, спричинену смертю або тілесним ушкодженням пасажира


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.366-378
538
Наукова стаття
Відповідальність у приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Про українське право
т.1 c.20-26
539
Монографія
Відповідальність у приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Кохановська Олена Велеонінівна
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
540
Наукова стаття
Віндикаційний позов у теорії та судовій практиці


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2013
Приватне право України.
т.1 c.179.0000
541
Матеріали конференції
Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності: колізії між інтересами власника майна та набувача


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи
т.1 c.45-47
542
Матеріали конференції
Деякі аспекти розуміння цивільно-правового договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Стан та перспективи розвитку юридичної науки
т.1 c.15-17
543
Наукова стаття
Деякі питання визначення представництва як самостійного інституту цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.282-284
544
Дисертаційна робота
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему "Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільни"


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
545
Розділ монографії
Дискусії про природу правової відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.9-16
546
Наукова стаття
Дискусійні питання визначення правової природи сучасного права на персональні дані


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Студентський юридичний журнал
т.2 c.74-80
547
Наукова стаття
До питання особливостей прояву ризику у договірному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Матвєєвські цивілістичні читання
т.1 c.250-252
548
Наукова стаття
До питання про згоду боржника на укладення договору поруки


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.10-13
549
Наукова стаття
До питання про можливість застосування норм трудового законодавства до продюсерського договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.295-297
550
Наукова стаття
До питання про можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.242-244
551
Тези
До питання розмежування застосування імперативних норм та застереження про публічний порядок в міжнародному приватному прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Правові реформи в Молдові, Україні, Грузії в контексті євроінтеграційних процесів
т.1 c.5-7
552
Наукова стаття
До поняття суб’єктивного права на власні персональні дані, його ознак і місця в системі особистих немайнових прав в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.20 c.233-237
553
Наукова стаття
Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Приватне право України.
т.1 c.112.0000
554
Наукова стаття
Договір застави майнових авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.258-259
555
Наукова стаття
Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Приватне право України.
т.1 c.266.0000
556
Наукова стаття
Договір про співавторство в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.151-154
557
Наукова стаття
Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.62-67
558
Наукова стаття
Договірне регулювання режиму окремого проживання подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Порівняльно-правові дослідження
т.1 c.182-190
559
Монографія
Договірні правовідносини в авторському праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
560
Наукова стаття
Договори (домовленості) в сімейному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.246-248
561
Наукова стаття
Доступ до лікарських засобів в Україні: принцип співробітництва і юридична модель фармацевтичного ринку


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Право і громадянське суспільство
т.6 c.165-175
562
Розділ монографії
Еволюція цивільно-праового регулювання відносин щодо відшкодування шкоди, завданої службовими особами органів державної влади


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.283-296
563
Розділ монографії
Завдання та функції матеріальної відповідальності працівників


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.325-329
564
Тези
Законодавчі підходи до визначення поняття персональних даних


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.56-58
565
Наукова стаття
Законодавчі та теоретичні підходи до визначення поняття персональних даних та відмежування його від суміжних понять


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Актуальні питання публічного та приватного права
т.6 c.82-90
566
Наукова стаття
Заподіяння шкоди як юридичний факт – підстава виникнення деліктного зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.105-107
567
Розділ монографії
Засади цивільно-правової відповідальності субєктів публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.275-283
568
Наукова стаття
Застосування норм цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.51-53
569
Автореферат
Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
570
Тези
Зміст та реалізація права власності за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Матвєєвські цивілістичні читання
т.1 c.30-35
571
Наукова стаття
Институт кассации в гражданском судопроизводстве Украины: исторический аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.6 c.27-31
572
Розділ монографії
Імперативність/ дизпозитивність норм про відповідальність за невиконання гошових зобовязань


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.269-275
573
Наукова стаття
Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві Італії


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку
т.1 c.36-398
574
Наукова стаття
Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2013
Приватне право України.
т.1 c.272.0000
575
Наукова стаття
Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Костенко Марія Сергіївна
2014
Право і суспільство
т.3 c.67-72
576
Наукова стаття
К вопросу о понятии «риск» в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург
т.1 c.161-168
577
Наукова стаття
К вопросу о прекращении поручительства в связи с изменением основного обязательства


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.4 c.120-130
578
Наукова стаття
Квалификация отношений по договору управления имуществом в международном частном праве


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.1 c.161-164
579
Розділ монографії
Конфлікт і компроміс в аспекті правового закріплення та реалізації принципу рівності


Юридичний факультет
Цивільного права
Бобровник Світлана Василівна
2014
Принцип рівності у праві: теорія і практика
т.1 c.298-329
580
Монографія
Лицензионный договор и договор коммерческой концессии


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
581
Наукова стаття
Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридичний вісник
т.4 c.308-312
582
Наукова стаття
Международно-правовые аспекты регулирования отношений в сфере личных неимущественных прав физических лиц в области охраны здоровья


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
583
Тези
Межі здійснення права особи на персональні дані


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки
т.1 c.47-50
584
Наукова стаття
Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.98 c.58-59
585
Наукова стаття
Момент приобретения и прикращения права собственности в гражданском праве Украины" у фаховому закордонному виданні


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Pravo.Obchod.EkonomikaII
т.1 c.438.0000
586
Наукова стаття
Направленість зміни та припинення цивільного правовідношення на майбутнє


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
т.1 c.112.0000
587
Тези
Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення стимулювання та захисту інвестицій в ПЕК УКраїни


Економічний факультет
Юридичний факультет

Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Цивільного права
Тимченко Інна Петрівна

2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.56-61
588
Матеріали конференції
Негаторний позов: специфіка застосування


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні
т.1 c.55-57
589
Наукова стаття
Негаторний позов: специфіка застосування


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні
т.1 c.55-57
590
Наукова стаття
Необхідність фактичного роздільного проживання при встановленні режиму окремого проживання подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Альманах права. Правовий світ: людина і право
т.5 c.380-384
591
Наукова стаття
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов`язань за продюсерським договором


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.2 c.188-192
592
Наукова стаття
О соотношении мер ответственности, санкций и способов защиты в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
т.1 c.152.0000
593
Наукова стаття
Общая характеристика способов и средств защиты гражданских прав в европейском и международном праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Известия Иркутской государственной экономической академии
т.1 c.85.0000
594
Наукова стаття
Оговорка о публичном порядке, императивные нормы в системе конфликтного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.10 c.40-43
595
Наукова стаття
Окреме проживання подружжя як підстава для розлучення в англійському праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
т.1 c.64-67
596
Наукова стаття
Окремі прояви принципу добросовісності під час реалізації міжнарод них приватних договірних зобов’язань


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2013
Право і громадянське суспільство
т.4 c.80-88
597
Наукова стаття
Основні принципи розрахунків за акредитивом


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.116-119
598
Наукова стаття
Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.96 c.102-106
599
Наукова стаття
Отграничение изменения от прекращения гражданско-правового отношения


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Правовая политика современной России: реалии и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию Иркутского государственного университета
т.1 c.149.0000
600
Наукова стаття
Персональні дані особи як об’єкт цивільного обороту


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право і суспільство
т.6 c.58-65
601
Наукова стаття
Питання модернізації авторського права України в умовах розвитку сучасних цифрових технологій


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.49-50
602
Тези
Підходи до захисту персональних даних в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку, міжнародна науково-практична конференція, 27-28 вересня 2013, м. Запоріжжя
т.1 c.68-70
603
Наукова стаття
Понятие и способы управления рисками в договорных обязательствах в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.7.0000
604
Наукова стаття
Понятие распределение рисков как способа управления рисками в договорных обязательствах


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Право в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург
т.1 c.63-65
605
Наукова стаття
Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнес


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
Юридична Україна
т.4 c.72-19
606
Наукова стаття
Поняття та класифікація цивільно-правових способів захисту авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридична Україна
т.2 c.52-57
607
Наукова стаття
Поняття та особливості трансферних контрактів


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.7 c.128-131
608
Наукова стаття
Поняття та правова природа ризику у приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.94 c.105-108
609
Наукова стаття
Поняття цивільного правовідношення та його структура


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2014
Юридичний журнал
c.59-63
610
Тези
Поняття, ознаки і суть правового закону


Юридичний факультет
Цивільного права
Кравченко Михайло Георгійович
2008
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.31-32
611
Наукова стаття
Попередній договір за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Наукові праці цивілістичного студентського гуртка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.6 c.198.0000
612
Тези
Право власності в практиці Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення
т.1 c.260-260
613
Наукова стаття
Право власності подружжя як різновид права спільної сумісної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Наше право
т.4 c.162-166
614
Тези
Право на приватність як передумова виникнення права на захист персональних даних


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні
т.1 c.60-64
615
Наукова стаття
Право спільної власності подружжя потребує подальшого вдосконалення


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.40-49
616
Наукова стаття
Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
617
Тези
Правова природа рішень Європейського суду з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
т.1 c.50-53
618
Тези
Правовий модус фізичної особи публічного права як підстава для обмеження права на персональні дані


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право як ефективний суспільний регулятор
т.1 c.47-50
619
Наукова стаття
Правові передумови та засади участі держави у відносинах інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.171-173
620
Наукова стаття
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 – збірка торгових звичаїв


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.206-208
621
Монографія
Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-464
622
Монографія
Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-328
623
Наукова стаття
Проблеми цивільно-правового захисту права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна

2012
Вісник Укрдержреєстру
т.1 c.47-58
624
Тези
Проблемні і перспективні напрямки захисту авторського права в Україні: захист авторського права в мережі Інтернет


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.68-70
625
Наукова стаття
Проблемні питання припинення поруки у разі смерті боржника за кредитним договором


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Вісник Академії прокуратури України
т.1 c.30-40
626
Матеріали конференції
Протиправність в системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
c.297-303
627
Наукова стаття
Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Приватне право України.
т.1 c.50.0000
628
Матеріали конференції
Регулятивність в юридичній природі цивільно-правового договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
т.1 c.84-86
629
Наукова стаття
Рішення Європейського суду з прав людини в системі джерел цивільного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Часопис Київського університету права
т.4 c.30-35
630
Наукова стаття
Система права Украины: дифференциация и взаимосвязь с частным правом


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.12-21
631
Наукова стаття
Система правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.208-209
632
Наукова стаття
Системи охорони та захисту авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.92-94
633
Наукова стаття
Сімейно-правові договори в судовій практиці України


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.2 c.116-119
634
Наукова стаття
Співвідношення поняття «ризик» з іншими правовими конструкціями у цивільному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Матвєєвські цивілістичні читання
т.1 c.301-306
635
Наукова стаття
Співвідношення фактичної сепарації і режиму окремого проживання подружжя в сімейному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Часопис Київського університету права
т.4 c.206-210
636
Наукова стаття
Сторони в авторському договорі


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.8 c.136-138
637
Наукова стаття
Структура та систематизація інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2014
Юридичний вісник
т.3 c.34-38
638
Наукова стаття
Трастові правовідносини в інтересах бенефіціарів та їх ідентифікація за міжнародним приватним правом України


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Підприємництво, господарство і право
т.223 c.32-37
639
Наукова стаття
Третейський розгляд спорів: продюсерський договір


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2014
Підприємництво, господарство і право
т.3 c.30-33
640
Наукова стаття
Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю


Юридичний факультет
Цивільного права
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Правова доктрина - основа формування правової системи держави
т.1 c.702-705
641
Розділ монографії
Усунення спадкоємця від права на спадкування, як форма юридичної відповідальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.238-255
642
Наукова стаття
Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Приватне право України.
т.1 c.211.0000
643
Наукова стаття
Форми захисту авторського права: особливості та проблеми їх реалізації


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності
т.1 c.44-46
644
Тези
Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин
т.1 c.6-9
645
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.9-20
646
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність у сфері реклами


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.172-175
647
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність, як засіб правового примуму


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.20-26
648
Наукова стаття
Цивільно-правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Юридична Україна
т.1 c.44.0000
649
Наукова стаття
Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобов’язання: поняття та практичне значення


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Підприємництво, господарство і право
т.1 c.44-50
650
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти співвідношення понять «охорона» та «захист»


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання»
т.1 c.124.0000
651
Розділ монографії
Цивільно-правові проблеми захисту прав інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.159-172
652
Наукова стаття
Цивільно-правові способи захисту права особи на власні персональні дані


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.208-214
653
Наукова стаття
Щодо визначення поняття інвестиції в міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.169-171
654
Тези
Щодо можливості визнання майна приватного підприємства спільним майном подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності
т.1 c.65-67
655
Наукова стаття
Щодо питання права власності подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 грудня 2013 р.
т.1 c.34.0000
656
Наукова стаття
Щодо питання реклами в мережі інтернет


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.170-171
657
Наукова стаття
Щодо проблем визначення національності фізичної особи інвестора


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив"
т.2 c.66-67
658
Наукова стаття
Актуальні питання визначення поняття «сім’я»


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.92.0000
659
Наукова стаття
Вдосконалення правового регулювання участі суб’єктів публічного права в цивільних відносинах: обґрунтування актуальності


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.343.0000
660
Наукова стаття
Відшкодування матеріальної шкоди за порушення права інтелектуальної власності. Цивільно-правовий аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.108.0000
661
Автореферат
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
662
Наукова стаття
Вступне слово головного редактора


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Право України
т.1 c.23.0000
663
Наукова стаття
Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони здоров’я


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.83-86
664
Наукова стаття
Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.40.0000
665
Наукова стаття
Гражданское право Украины: необходимость системного совершенствования


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
666
Наукова стаття
Деякі аспекти недопущення зловживання права при односторонній відмові кредитора від договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.312.0000
667
Наукова стаття
Деякі проблеми легалізації продюсерського договору, укладеного із малолітніми артистами-виконавцями


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.161.0000
668
Наукова стаття
До питання про необхідність захисту прав лікарів


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.96.0000
669
Наукова стаття
До питання про підставу та умови відповідальності за порушення договірного зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.44.0000
670
Наукова стаття
До поняття музичного шоу-бізнесу


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.84.0000
671
Наукова стаття
Добросовісність, врахування міжнародного характеру договору та забезпечення однаковості його застосування – принципи тлумачення міжнародних договорів, що регулюють транскордонні договірні зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.118.0000
672
Наукова стаття
Договір в авторському праві як цивільно-правова категорія


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Наше право
т.1 c.153.0000
673
Наукова стаття
Договір про розподіл майнових прав на службовий твір


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.1.0000
674
Наукова стаття
Договір як регулятор сімейних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.411.0000
675
Наукова стаття
Договор как средство распределения рисков в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Електронні видання
т.1 c.12.0000
676
Наукова стаття
Договори в сімейному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2013
677
Наукова стаття
Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.51.0000
678
Наукова стаття
Дослідження особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я на загальнотеоретичному, правовому і галузевому рівні


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.210.0000
679
Наукова стаття
Загальна характеристика видавничого договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.137.0000
680
Наукова стаття
Загальна характеристика ліцензійного договору


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.125.0000
681
Наукова стаття
Захист прав учасників міжнародних програм сурогатного материнства в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Михальнюк Оксана Василівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.87.0000
682
Наукова стаття
Історія становлення інституту представництва в господарському процесі


Юридичний факультет
Цивільного права
Россильна Ольга Василівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.218.0000
683
Наукова стаття
Історія становлення та розвитку інституту самозахисту


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.70.0000
684
Наукова стаття
К вопросу о соотношении мер защиты и мер ответственности в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Международная научно-практичекая конференция "Защита частных прав: проблемы теории и практики"
т.2 c.123-126
685
Наукова стаття
Концепція журналу «Приватне право»


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Право України
т.1 c.20.0000
686
Наукова стаття
Критика концепції речового обтяження як самостійного речового права


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.164.0000
687
Наукова стаття
Методологічні аспекти правового регулювання банківських відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.193.0000
688
Наукова стаття
Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.95 c.108-110
689
Наукова стаття
Момент набуття права власності за договором


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.62.0000
690
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 22 -23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.98-110
691
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 4, 18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.13-15, 85-90
692
Наукова стаття
Общие положения о моменте возникновения права собственности по договорам в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.60.0000
693
Наукова стаття
Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інститут і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Право України
т.1 c.186.0000
694
Матеріали конференції
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади у сфері нормотворчої діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива.
c.315-318
695
Наукова стаття
Особливості захисту авторського права за Бернською Конвенцією. Межі її застосування


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.34.0000
696
Наукова стаття
Особливості позасудової форми захисту права власності


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.30.0000
697
Наукова стаття
Особливості прояву ризику у договірному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.96-99
698
Наукова стаття
Особливості субсидіарного застосування норм про представництво


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.169.0000
699
Наукова стаття
Особливості участі суб’єктів публічного права у відносинах власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.212.0000
700
Наукова стаття
Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2013
Право України
т.1 c.260.0000
701
Наукова стаття
Поняття реклами: Цивільно-правові аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.141.0000
702
Наукова стаття
Поняття та загальна характеристика медичної таємниці


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.62.0000
703
Наукова стаття
Поняття та класифікація форм захисту авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.758.0000
704
Наукова стаття
Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.5.0000
705
Наукова стаття
Право акционеров (участников) компании на «непрямой» иск (в контексте практики Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Украины)


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.545-555
706
Наукова стаття
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.70.0000
707
Наукова стаття
Право подружжя на житло набуте внаслідок його приватизації


Юридичний факультет
Цивільного права
Базова Тетяна Павлівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.253.0000
708
Наукова стаття
Право України: дуалізм і система


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Право України
т.1 c.26.0000
709
Наукова стаття
Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.73.0000
710
Наукова стаття
Правова природа представництва в господарському процесі


Юридичний факультет
Цивільного права
Россильна Ольга Василівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.90.0000
711
Наукова стаття
Правовий ризик у міжнародних розрахункових правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.13.0000
712
Наукова стаття
Правомірність укладення договору поруки після невиконання боржником зобов’язань, встановлених кредитним договором


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.23.0000
713
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.9 c.140-145
714
Наукова стаття
Прекращение деликтных обязательств зачетом однородных встречных требований


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
715
Наукова стаття
Приватноправові аспекти діяльності ТНК в умовах сучасності


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.348.0000
716
Наукова стаття
Про вільні публічні ліцензії на використання музичних творів


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.231.0000
717
Наукова стаття
Проблеми відповідальності юридичних осіб публічного права за невиконання грошових зобов'язань


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статтей прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
c.124-134
718
Наукова стаття
Продюсерский договор и его правовая природа


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.69.0000
719
Наукова стаття
Противоправность в системе условий возмещения вреда, причиненного органами государственной власти, их должностными и (или) служебными лицами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Частное право
т.1 c.294-302
720
Матеріали конференції
Протиправна поведінка в системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2013
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 91-річчю з дня народження В.П. Маслова "Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права"
c.392-395
721
Наукова стаття
Протиправність у системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державними влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Право України
т.1 c.274.0000
722
Наукова стаття
Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Юридична Україна
т.1 c.70.0000
723
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.8 c.170-174
724
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі цивільно-правові аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
725
Наукова стаття
Розвиток громадянського суспільства та сучасне приватне право України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Право України
т.1 c.51.0000
726
Наукова стаття
Самозахист прав інтелектуальної власності в мережі інтернет


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.60.0000
727
Наукова стаття
Самозахист цивільних прав та інтересів: до питання вдосконалення цивільного законодавства України


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
728
Наукова стаття
Система источников гражданского права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.37.0000
729
Наукова стаття
Сімейне право в системі права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2013
Право України
т.1 c.129.0000
730
Наукова стаття
Соотношение мер ответственности, санкций и способов защиты в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Пролог
c.26-29
731
Наукова стаття
Соотношение правового регулирования географических указаний и торговых марок в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.50.0000
732
Наукова стаття
Спадкування права на відшкодування майнової шкоди у недоговірних зобов’язаннях


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.18.0000
733
Наукова стаття
Співвідношення понять «особисте немайнове право фізичної особи на здоров’я» і «особисте немайнове право фізичної особи у сфері охорони здоров’я»


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
734
Наукова стаття
Співвідношення термінів «охорона» та «захист»: теоретичний та практичний цивільно-правові аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Юридична Україна
т.8 c.57-61
735
Наукова стаття
Способи розповсюдження музичних творів у мережі Інтернет: досвід США та деякі проблеми українського законодавства


Юридичний факультет
Цивільного права
Москаленко Катерина Вікторівна
2013
736
Наукова стаття
Теоретико-правовой анализ элементов и функций риска в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
737
Наукова стаття
Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло


Юридичний факультет
Цивільного права
Базова Тетяна Павлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.50-52
738
Наукова стаття
Форми захисту авторського права. Особливості та проблеми їх реалізації


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.44.0000
739
Наукова стаття
Функції захисту прав та їх юридичне значення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.267-268
740
Наукова стаття
Цивільне право як сфера приватного права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Право України
т.1 c.65.0000
741
Наукова стаття
Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.6.0000
742
Наукова стаття
Цивільно-правовий захист прав споживачів реклами


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2013
Наше право
т.1 c.138.0000
743
Наукова стаття
Цивільно-правовий статус закладів охорони здоров’я


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.93.0000
744
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти таргетованої (цільової) реклами, персоналізації та приватності у рекламі


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.1 c.114.0000
745
Наукова стаття
Юридичні особи публічного права в українському та європейському праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.85.0000
746
Наукова стаття
Юрій Геннадійович Матвєєв про міжнародні конвенції з авторського прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.66.0000
747
Наукова стаття
Актуальные проблемы и характеристика способов защиты интеллектуальной собственности в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2012
748
Наукова стаття
Види авторських договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Вісник господарського судочинства
c.162.0000
749
Наукова стаття
Відеохостингові і файлообмінні сайти на території України: проблеми регулювання і захист прав фізичних осіб – користувачів


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
750
Дисертаційна робота
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
751
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами у сфері нормотворчої діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Часопис Київського університету права
т.3 c.256-260
752
Наукова стаття
Возмещение вреда, причиненного органами судебной власти


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.65-75
753
Наукова стаття
Гражданско-правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, предлагаемом для продажи


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
754
Наукова стаття
Деліктні зобов’язання в цивільному праві Франції


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.115-118
755
Наукова стаття
До питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
756
Наукова стаття
До питання закріплення принципів речового права у законодавстві України


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Держава і право
c.324.0000
757
Наукова стаття
Договір дарування авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
758
Наукова стаття
Доктринальные проблемы толкования личного статута и «национальности» юридического лица


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2012
759
Наукова стаття
Захист елементів реклами (колір, музика, сюжет, концепція)


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
760
Наукова стаття
Зміни в правовому режимі комерційної таємниці за новим інформаційним законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2012
761
Наукова стаття
Инновации и право интеллектуальной собственности в международном частном праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2012
762
Наукова стаття
Институт юридического лица в Гражданском кодексе Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
Довгерт Анатолій Степанович
2012
763
Наукова стаття
Институт юридического лица в Гражданском кодексе Украины К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
764
Наукова стаття
К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2012
Альманах цивилистики
765
Наукова стаття
К вопросу темпоральной локализации коллизионной привязки в международном частном праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2012
766
Наукова стаття
Категории «ограничение» и «обременение» в вещном


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
767
Наукова стаття
Конституційні засади цивільно-правової відповідальності держави Україна


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
768
Наукова стаття
Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільно-процесуального законодавства України


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.45-48
769
Наукова стаття
Методологические аспекты интуитивного подхода в теории познания интеллектуальных прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Безклубий Ігор Анатолійович
2012
770
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 4, 18 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Видання Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність"
c.15-16, 62-65
771
Наукова стаття
Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2012
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.534-543
772
Наукова стаття
Общие основы охраны и защиты права собственности в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2012
773
Наукова стаття
Односторонний отказ в гражданском праве


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
774
Наукова стаття
Окремі засади здійснення речового права


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Держава і право
c.309.0000
775
Наукова стаття
Оновлення законодавства України у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
Кодинець Анатолій Олександрович
2012
776
Основания, механизм реализации и правовые последствия одностороннего отказа в договорных отношениях


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2012
777
Наукова стаття
Особливості відшкодування шкоди, завданої органами судової влади


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Часопис Академії адвокатури України
т.3
778
Матеріали конференції
Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади у сфері нормотворчої діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2012
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження проф. В.П. Маслова "Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства"
c.435-438
779
Наукова стаття
Питання цивільно-правової відповідальності за договором


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
Право України
c.82.0000
780
Наукова стаття
Піратство в мережі Інтернет


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2012
781
Наукова стаття
Понятие семейного договора и его место в договорной системе Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
782
Наукова стаття
Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
783
Наукова стаття
Поняття та предмет авторського договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
784
Наукова стаття
Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві: територіальний характер і колізійні норми щодо інтелектуальних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2012
785
Наукова стаття
Прекращение деликтных обязательств в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2012
786
Наукова стаття
Приватне право України і загальновизнані принципи міжнародного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2012
787
Наукова стаття
Принцип добросовісного набуття речового права


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Підприємництво, господарство і право
c.51.0000
788
Наукова стаття
Принцип поєднання речових прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Підприємництво, господарство і право
c.6.0000
789
Наукова стаття
Принципи речового права


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Часопис Київського університету права
c.205.0000
790
Наукова стаття
Принципи роз’єднання та абстракції у речовому праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Часопис Київського університету права
c.211.0000
791
Наукова стаття
Принципы толкования международных договоров, регулирующих трансграничные частные договорные обязательства


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2012
792
Наукова стаття
Проблема допустимости перехода по наследству требований о возмещении имущественного вреда в недоговорных обязательствах


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2012
793
Наукова стаття
Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Право України
c.139.0000
794
Наукова стаття
Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
795
Наукова стаття
Проблеми праворозуміння окремих положень Сімейного кодексу України


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
796
Наукова стаття
Публичная собственность: основные проблемы правопонимания


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
797
Наукова стаття
Совершенствование механизма правового регулирования гражданских правоотношений


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
798
Наукова стаття
Строк виконання деліктного зобов’язання та можливі наслідки його порушення


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2012
Вісник Верховного Суду України
c.37.0000
799
Наукова стаття
Субсидиарное применение норм о представительстве: введение в проблематику, основания, механизм и границы реализации


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2012
Невідоме
т.1 c.153.0000
800
Наукова стаття
Судебный прецедент как источник гражданского права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2012
801
Наукова стаття
Теоретические аспекты защиты прав интеллектуальной собственности


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2012
802
Наукова стаття
Теоретичні та практичні проблеми судового провадження за участю суб’єктів публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
803
Наукова стаття
Умисел та груба недбалість як підстави необмеженої відповідальності повітряного перевізника


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2012
804
Наукова стаття
Участие субъектов публичного права в гражданском судопроизводстве: опыт сравнительно-правового исследования


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
805
Наукова стаття
Участь держави Україна в цивільних процесуальних відносинах: окремі питання теорії та практики


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
806
Наукова стаття
Участь суб’єктів публічного права в цивільних відносинах: засади та форми


Юридичний факультет
Цивільного права
2012
Наука та наукознавство
c.52.0000
807
Наукова стаття
Ще раз до питання про місце територіальних публічно-правових утворень у систематиці учасників цивільних відносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
808
Наукова стаття
Щодо питання про інновації і право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2012
809
Наукова стаття
Авторський договір: поняття та ознаки


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Вісник Одеського національного університету. Психологія
c.41.0000
810
Тези
Актуальні питання захисту прав на комерційні найменування


Юридичний факультет
Цивільного права
Кривошеїна Інга Валеріївна
2010
811
Наукова стаття
Актуальні питання припинення поруки в сучасній судовій практиці


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
812
Наукова стаття
Арбитражное соглашение в международном коммерческом арбитраже: природа, личный статут, цессия


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
813
Наукова стаття
Види знаків для товарів і послуг в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
814
Тези
Відмова як категорія цивільного права: поняття та види


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2010
815
Тези
Відповідальність за порушення авторських прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
816
Тези
Відповідальність за порушення інформаційних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
817
Наукова стаття
Вклад профессоров Г.К. Матвеева и Ю.Г. Матвеева в становление и развитие научной школы цивилистики в Киевском университете


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
818
Наукова стаття
Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Право України
c.4.0000
819
Наукова стаття
Вопросы судебной экспертизы при разрешении споров, связанных с интеллектуальной собственностью


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
820
Наукова стаття
Генеральний делікт у цивільному праві: відповідальність чи зобов’язання. Проблеми дослідження


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
Право
c.217.0000
821
Наукова стаття
Гражданское право и гражданское законодательство: пути развития и дальнейшего совершенствования


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
822
Наукова стаття
Деліктні зобов’язання в зарубіжних країнах


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
823
Наукова стаття
Деякі аспекти зміни та припинення цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2011
Підприємництво, господарство і право
т.3 c.32-35
824
Наукова стаття
Деякі аспекти зміни та припинення цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Підприємництво, господарство і право
c.32.0000
825
Наукова стаття
Деякі аспекти розгляду реклами як інформації та як твору


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
826
Тези
Деякі особливості договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
827
Наукова стаття
Деякі питання співвідношення понять «воля» та «волевиявлення» у відносинах представництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.246.0000
828
Тези
Деякі питання укладання договору про спільну діяльність


Юридичний факультет
Цивільного права
2010
829
Тези
Деякі проблеми відмови від договору в цивільному праві


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
830
Тези
Деякі проблемні питання укладання кредитних договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2011
831
Матеріали конференції
До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного права"
832
Наукова стаття
До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
833
Наукова стаття
До питання про поняття міжнародних перевезень


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2011
834
Матеріали конференції
До питання про правову природу коригувальної операції у реєстрі власників іменних цінних паперів


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2011
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.359-361
835
Наукова стаття
До питання щодо статусу фонду фінансування будівництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2011
836
Наукова стаття
Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
Право України
c.18.0000
837
Наукова стаття
Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
838
Тези
Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми систематизації


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2010
839
Наукова стаття
Договори у сфері інтелектуальної: проблеми регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
840
Наукова стаття
Договори у сфері права інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.366.0000
841
Наукова стаття
Еволюція авторського договору


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
842
Наукова стаття
Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Часопис Київського університету права
т.4 c.242-248
843
Тези
Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України


Юридичний факультет
Цивільного права
Базова Тетяна Павлівна
2010
844
Тези
Загальна характеристика договору про нерозголошення інформації


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2010
845
Тези
Загальні тенденції та особливості охорони і захисту права інтелектуальної власності в Україні та світі


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2010
846
Тези
Застосування правової конструкції рамкового кредитного договору у банківській діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2011
847
Тези
Захист авторського права та суміжних прав. Аналіз судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
848
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності. Цивільно-правовий аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
849
Наукова стаття
Збереження комерційної таємниці як обов’язок учасників господарського товариства


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
850
Наукова стаття
Институт юридического лица в гражданском законодательстве и науке гражданского права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.0.0000
851
Тези
Информационные отношения в гражданском праве Украины: достижения и проблемы правового регулирования


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
852
Наукова стаття
Информационные правоотношения и право интеллектуальной собственности как институты гражданского права


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
853
Наукова стаття
Исполнение деликтных обязательств: общие проблемы теории и практики


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
854
Наукова стаття
Істотні умови авторських договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.87.0000
855
Наукова стаття
К вопросу о месте семейного права в системе права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
856
Наукова стаття
К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
857
Тези
Картографічні твори: правове регулювання та охорона за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кривошеїна Інга Валеріївна
2011
858
Наукова стаття
Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
859
Наукова стаття
Коллизионное регулирование обязательств по международным перевозкам в международных договорах и внутреннем законодательстве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2011
860
Наукова стаття
Міжамериканська конвенція про авторське право на літературні, наукові і художні твори


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
861
Наукова стаття
Міжнародний договір як джерело регулювання відносин з міжнародного перевезення


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.178.0000
862
Наукова стаття
Місце правового звичаю у правовій системі України


Юридичний факультет
Цивільного права
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2010
Підприємництво, господарство і право
c.125.0000
863
Наукова стаття
Місце цивільного (приватного) права в системі права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
864
Наукова стаття
Нариси про юридичних осіб публічного права: Нарис 1. Сутність юридичних осіб публічного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Вісник господарського судочинства
т.2 c.124-127
865
Наукова стаття
Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения)


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
866
Наукова стаття
Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2011
867
Наукова стаття
Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
868
Наукова стаття
Новейшие тенденции судебной практики по делам о наследственных договорах


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2011
869
Тези
Новели цивільного законодавства у сфері інвестування у житлове будівництво


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2010
870
Наукова стаття
Новітні тенденції судової практики у справах щодо спадкових договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2011
871
Тези
Новітні тенденції у судовій практиці розгляду справ про заповіти


Юридичний факультет
Цивільного права
Рябоконь Євген Олександрович
2010
872
Наукова стаття
Общеправовые и специальные принципы деликтного права Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
873
Тези
Ознаки та форма авторських договорів


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
874
Наукова стаття
Ознаки цінних паперів: класична теорія та сучасність


Юридичний факультет
Цивільного права
Панова Людмила Вячеславівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.292.0000
875
Тези
Окремі аспекти розпорядження виключними майновими правами на результати інтелектуальної діяльності


Юридичний факультет
Цивільного права
2010
876
Наукова стаття
Окремі питання захисту права інтелектуальної власності шляхом зміни та припинення правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2011
877
Наукова стаття
Органы государственной власти и органы и органы местного самоуправления как субъекты договорных отношений в сфере предпринимательства


Юридичний факультет
Цивільного права
Боднар Тетяна Валеріївна
2011
878
Наукова стаття
Основні напрями наукових досліджень кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
879
Тези
Основні напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права в контексті євроінтеграційних процесів


Юридичний факультет
Цивільного права
Грамацький Ернест Мірчевич
2010
880
Наукова стаття
Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучаного законодавства України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
Право України
c.52.0000
881
Тези
Особливості правового регулювання міжнародних повітряних перевезень за Конвенцією для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаною у Монреалі 28 травня 1999 року


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2010
882
Наукова стаття
Особливості правового статусу держави як суб’єкта цивільно-правової відповідальності у деліктних зобов’язаннях


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Журнал Адвокат
т.5 c.29-32
883
Наукова стаття
Особливості правового статусу держави як суб’єкта цивільно-правової відповідальності у деліктних зобов’язаннях


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
884
Наукова стаття
Особливості правової природи представництва


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2011
885
Матеріали конференції
Особливості цивільно-правової відповідальності держави за деліктними зобов’язаннями


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного права"
c.204-207
886
Наукова стаття
Перемена лиц в деликтном обязательстве (на примере Украины)


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
887
Наукова стаття
Перемена лиц в деликтном обязательстве в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
888
Наукова стаття
Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
889
Наукова стаття
Право автора наукового відкриття


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
890
Наукова стаття
Правова охорона архітектурних і дизайнерських рішень


Юридичний факультет
Цивільного права
Кривошеїна Інга Валеріївна
2011
891
Тези
Правова природа договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
892
Наукова стаття
Предмет цивільного права: розширювальне тлумачення «цивільного права» Європейським судом з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.47.0000
893
Тези
Применение принципов гражданского законодательства в деликтных правоотношениях


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
894
Тези
Принцип непорушності права власності вимагає додаткових законодавчих гарантій


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2011
895
Наукова стаття
Приобретение и осуществление права интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели в Украине


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
896
Наукова стаття
Приоритет защиты прав и свобод гражданина в условиях верховенства и усиления судебной власти


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
897
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття наукового відкриття за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
898
Наукова стаття
Проблеми визначення поняття раціоналізаторської пропозиції за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
899
Наукова стаття
Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та повязаних з реєстрацією правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.63-66
900
Тези
Реалізація принципу акцесорності забезпечувальних зобов’язань в сучасних умовах


Юридичний факультет
Цивільного права
2010
901
Тези
Регулирование гражданско-правовых отношений в Украине и направления совершенствования гражданского законодательства


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2010
902
Тези
Розвиток теорії права інтелектуальної власності в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
903
Матеріали конференції
Співвідношення деліктної відповідальності і кондикційного зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2011
Матвєєвські цивілістичні читання
c.413-421
904
Наукова стаття
Співвідношення деліктної відповідальності і кондиційного зобов’язання


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
905
Наукова стаття
Співвідношення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування та торговельну марку за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
906
Тези
Співвідношення цивільної відповідальності і способів захисту цивільних прав та інтересів


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2011
907
Тези
Срок, место и способ исполнения деликтных обязательств в гражданском праве Украины


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
908
Наукова стаття
Теоретические аспекты юридической природы прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности и средства индивидуализации


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
909
Тези
Теоретичні проблеми припинення правової охорони комерційної таємниці


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
910
Наукова стаття
Уступка права требования и перевод долга в деликтных обязательствах


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2011
911
Тези
Цивільне законодавство України і сучасні тенденції дуалізму права


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
912
Тези
Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
913
Наукова стаття
Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України


Юридичний факультет
Цивільного права
Дзера Олександр Васильович
2011
Право України
c.69.0000
914
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти охорони комп’ютерних програм, як об’єкта права інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
915
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти охорони права інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2011
916
Наукова стаття
Щодо перспектив правового регулювання відносин публічної власності в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
2011
917
Наукова стаття
Щодо поняття наукового відкриття за законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2011
918
Матеріали конференції
Щодо правомочностей, якими охоплюються корпоративні права


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2011
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.180-181
919
Тези
Юридичні ознаки представництва в світлі загальної теорії цивільного права


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2010
920
Наукова стаття
«Рейдерство»: как держать оборону ?


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична практика
921
Тези
Актуальні проблеми національного законодавства


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
922
Монографія
Альманах цивилистики: Сборник статей.


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
923
Тези
Аспекти охорони промислового зразка, як об’єкта інтелектуальної власності в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2010
924
Наукова стаття
Види юридичних осіб публічного права в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна
c.4.0000
925
Наукова стаття
Виконавчий напис нотаріуса як спосіб захисту цивільних прав за цивільним законодавством України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
926
Довідник
Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія) // Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
Юридична практика
c.958.0000
927
Наукова стаття
Выбор применимого права к фидуциарным правоотношениям с иностранным элементом по украинскому пра


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
928
Наукова стаття
Выбор применимого права к фидуциарным правоотношениям с иностранным элементом по украинскому праву.


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
929
Наукова стаття
Генеральний делікт в цивільному праві та недоговірна цивільно-правова відповідальність: проблеми дослідження


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
Альманах "Святий Володимир"
c.132.0000
930
Підручник
Глава 11. Цінні папери як об’єкти цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
931
Підручник
Глава 20. Товариство з обмеженою відповідальністю


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
932
Наукова стаття
Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия и механизм применения


Юридичний факультет
Цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2010
933
Наукова стаття
Деликты в праве США: история и современность


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
934
Матеріали конференції
Деякі проблеми відмови від договору в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період"
c.54-55
935
Матеріали конференції
До питання про вибір способу захисту суб’єктивних цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного унів
c.360-361
936
Наукова стаття
До питання про вибір способу захисту суб’єктивних цивільних прав


Юридичний факультет
Цивільного права
2010
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
т.1 c.360.0000
937
Тези
До питання про допустимі способи захисту цивільного права та інтересу


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
938
Наукова стаття
Договір про надання медичних послуг


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
939
Наукова стаття
Договір про нерозголошення інформації


Юридичний факультет
Цивільного права
Носік Юрій Володимирович
2010
Право України
c.153.0000
940
Наукова стаття
Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования


Юридичний факультет
Цивільного права
Кодинець Анатолій Олександрович
2010
941
Наукова стаття
Договорные отношения и свобода договора в деликтных гражданско-правовых обязательствах (на примере Украины)


Юридичний факультет
Цивільного права
Отраднова Олеся Олександрівна
2010
942
Наукова стаття
Дуалізм права як критерій розмежування судової юрисдикції


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридичний вісник України
c.11.0000
943
Наукова стаття
Засоби та способи захисту цивільних прав: співвідношення понять


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
Підприємництво, господарство і право
c.20.0000
944
Тези
Захист цивільних прав через призму конституційно-правового регулювання


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2010
945
Наукова стаття
Інститут нотаріату: поняття, природа, місце в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна
946
Тези
Інтелектуальна власність в Україні. Її правовий захист: теоретичний аспект


Юридичний факультет
Цивільного права
Макода Володимир Євгенович
2009
947
Матеріали конференції
К вопросу об участии юридических лиц публичного права в гражданских правоотношениях


Юридичний факультет
Цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2010
Международная научно-практическая конференция "Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения)
c.338-343
948
Матеріали конференції
Категорія “шкода” у деліктних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
2010
Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Ю.С. Червоного "Актуальні проблеми цивільного права та процесу"
c.255-259
949
Тези
Ключові проблеми, пов’язані із застосуванням Закону «Про акціонерні товариства»


Юридичний факультет
Цивільного права
2010
950
Наукова стаття
Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин


Юридичний факультет
Цивільного права
Радченко Лілія Іванівна
2010
951
Наукова стаття
Концепція науково – дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.12.0000
952
Наукова стаття
Медучреждения: размышления о форме. Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения на Украине: определение организационно-правовой формы, их реорганизация


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична практика
c.13.0000
953
Монографія
Наукові праці цивілістичного студентського гуртка Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка: Збірник наукових праць магістрів права. Вип. 5


Юридичний факультет
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2009
954
Наукова стаття
Неимущественное право и интерес в договоре о предоставлении информационных услуг


Юридичний факультет
Цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2010