Структурні підрозділи

Англійської мови гуманітарних факультетів

Англійської філології

Англійської філології та міжкультурної комунікації

Германської філології

Германської філології та перекладу

Елліністики

Загального мовознавства та класичної філології

Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Зарубіжної літератури

Іноземних мов історичного та філософського факультетів

Іноземних мов математичних факультетів

Іноземних мов природничих факультетів

Іноземних мов факультетів психології та соціології

Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Іспанської та італійської філології

Історії російської літератури

Історії та стилістики української мови

Історії української літератури і шевченкознавства

Історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

Комунікації і лінгвокраїнознавства

Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Мов і літератур Близького та Середнього Сходу

Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Навчальна лабораторія методики викладання східних мов та інформатики

Навчальна методична лабораторія

Навчально-наукова лабораторія комп'ютерної лінгвістики

Навчально-наукова організаційна група

НДЧ

Новітньої української літератури

Полоністики

Романської філології

Російської мови

Російської філології

Слов'янської філології

Стилістики та мовної комунікації

Теорії і практики перекладу з англійської мови

Теорії і практики перекладу з німецької мови

Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості

Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова

Тюркології

Української мови та прикладної лінгвістики

Української та російської мов як іноземних

Української філології для неспеціальних факультетів

Фольклористики

Французький центр

Французької філології

Центр фольклору та етнографії


Вгору