Структурні підрозділи

Кафедра: Англійської філології та міжкультурної комунікації


ID: 172907
Кількість показів: 1253
дата змінення: 20.10.2016 11:15:43
Ким змінено (ім'я): (bai) Анастасія Буніна
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Additional pragmatic meanings of tag questions in English


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2019
Науковий журнал «Молодий вчений»
c.393-395
2
Наукова стаття
Communicative contact in terms of strategic and tactical planning an English workplace conversation


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Яшенкова Ольга Володимирівна
2019
Contemporary Means and Methods in ELT and Applied Linguistics
c.631-657
3
Навчально-методичні праці
Drama class: Drama in language classroom


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Орлова Віра Володимирівна
2019
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-133
4
Матеріали конференції
From traditional fairy tales to their digital adaptations: remediation and multimodality


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2017
Multimodality: towards a new discipline
c.80-81
5
Наукова стаття
Hashtagging as a communication strategy


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Орлова Віра Володимирівна
2019
Science and Education a New Dimension. Philology
c.32-35
6
Матеріали конференції
Interactivity and intermodal cohesion in digital fairy tales


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2019
Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices
c.169
7
Наукова стаття
Manipulation strategies classified according to the perlocutionary effect (based on Trump’s speeches in 2018-2019)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2019
Молодий вчений
c.50-56
8
Навчальний посібник
Read, Speak, Watch: Навчальний посібник з розвитку усного мовлення для студентів 1 курсу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
Дьомкіна Олена Вікторівна
2019
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-144
9
Наукова стаття
Structural and semantic characteristics of food-related neologisms in modern English


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Карпова Катерина Сергіївна
2019
Advanced Education
c.206-211
10
Навчально-методичні праці
Subjunctive Mood (одномовні та перекладні вправи)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пономаренко Ольга Володимирівна
2019
Київ: Видавництво Ліра - К
c.42
11
Розділ монографії
The specific features of the pre-trial investigation discourse as a type of the legal discourse


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Павліченко Лариса Василівна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.393-415
12
Наукова стаття
Using the autobiography of intercultural encounters as an assessment tool to improve foreign language teaching and learning


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Яшенкова Ольга Володимирівна
2019
Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.322-325
13
Наукова стаття
What is HOME for a Third Culture Kid?


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.9-18
14
Наукова стаття
Англійська мова як засіб навчання професійного спілкування у сфері літературної діяльності


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білас Лілія Михайлівна
2019
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: збірник наукових праць
т.2 c.27-30
15
Наукова стаття
Британська нормативна вимова як маркер вищого соціального статусу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Орлова Віра Володимирівна
2018
Розвиток науки у ХХІ ст. - Харків: НІЦ «Знання»
c.82-89
16
Наукова стаття
Дипломатичний дискурс у Твіттері: твіттінг і твіт як нові жанрові форми дипломатичної комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пономаренко Ольга Володимирівна
2018
Стиль і переклад : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
c.282-297
17
Наукова стаття
Засоби репрезентації суб’єктивної семантики в сучасному англомовному спортивному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Гаврилюк Ольга Олександрівна
2019
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.30-33
18
Наукова стаття
Ідіоми на позначення емоцій у спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Смашнюк Оксана Іванівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.217-224
19
Наукова стаття
Індоєвропейські та спільно германські корені претерито-резентних дієслів


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Боцман Андрій Васильович
Моренець Ірина Миколаївна
2018
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць
c.39-46
20
Наукова стаття
Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Орлова Віра Володимирівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.41-51
21
Наукова стаття
Комунікативні стратегії і тактики спортивних коментарів (на прикладі висвітлення World Cup 2018 в англомовних ЗМІ)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Гаврилюк Ольга Олександрівна
2018
Науковий журнал «Молодий вчений»
c.308-314
22
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект дослідження відеоблогів про книги


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2019
Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень
c.30-33
23
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні особливості британської телевізійної реклами


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Тищенко Олена Олександрівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.152-154
24
Навчально-методичні праці
Конфлікт у міжособистісній та корпоративній комунікації: стратегії та тактики / Conflict in interpersonal and corporate communication: strategies and tactics


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2018
АВЕГА
25
Навчальний посібник
Лінгвістика тексту


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Боцман Андрій Васильович
Павліченко Лариса Василівна
2019
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.104
26
Наукова стаття
Лінгвокультурний концепт FASHION крізь призму релігійної концептосфери (на матеріалі сучасних англомовних медіаресурсів)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Крисальна Юліана Вячеславівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.134-151
27
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Практичний курс англійської мови"


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Тищенко Олена Олександрівна
2019
Дельта
28
Наукова стаття
Міжкультурна комунікація у сфері вищої освіти


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2018
Актуальні питання іноземної філології
c.71-78
29
Навчальний посібник
Міжособистісна та корпоративна комунікація: стратегії та тактики / Interpersonal and corporate communication: strategies and tactics


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2018
АВЕГА
30
Наукова стаття
Опанування фразеосистемою англійської мови як шлях до удосконалення лінгвокраїнознавчої компетенції студентів


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації

Пастушенко Людмила Павлівна
2019
Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали міжнародної наукової конференції (Бахмут, 11 квітня 2019 р.)
c.35-38
31
Наукова стаття
Прагматичні аспекти розділових питань в англійській мові


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2019
Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали науково-практичної конференції
c.53-56
32
Навчально-методичні праці
Програма співбесіди з англійської мови для іноземних громадян (для національного медичного університету імені О.О Богомольця)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
Пастушенко Людмила Павлівна
Чаюк Тетяна Андріївна
2019
К. : Логос
33
Наукова стаття
Семантико-когнітивні механізми репрезентації категорії оцінки в сучасному англомовному газетно-журнальному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
Гаврилюк Ольга Олександрівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія
т.30 c.53–57
34
Наукова стаття
Семантичні характеристики дієслів мовлення в оглядах серіалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія
т.30 c.64-67
35
Наукова стаття
Тактична реалізація стратегії отримання інформації в пранк-дзвінках до відомих особистостей (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Попівняк Олена Олексіївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.4 c.96-100
36
Наукова стаття
Тенденції розвитку паралінгвістичних засобів електронної комунікації (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Гаврилюк Ольга Олександрівна
2018
Web of Scholar
c.53-56
37
Наукова стаття
Формування професійної компетентності у сфері літературної діяльності засобами англійської мови


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білас Лілія Михайлівна
2019
Розвиток професійної майстерності педагога: Міжнародна науково-практична конференція
c.10-14
38
Наукова стаття
Жанрові особливості огляду телесеріалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник, НУ "Одеська юридична академія"
т.1 c.35-38
39
Наукова стаття
Проблема полілогу культур в американському суспільстві першої половини ХХ ст.


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Шелякіна Алевтина Вікторівна
2017
Національна ідентичність в мові й культурі: зб. наук. праць
c.246-251
40
Наукова стаття
Definitions of words in everyday communication: associative meaning from the pragmatic point of view


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Перепльотчикова Світлана Євгеніївна
2018
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts
c.723-734
41
Наукова стаття
Extending the scope of the English exit exam: a study from a Ukrainian classical university


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Яшенкова Ольга Володимирівна
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
c.415-435
42
Наукова стаття
Text-image relationships in contemporary fairy tales


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2017
Linguistics Beyond and Within
c.216-228
43
Наукова стаття
The development of sociocultural awareness of students-philologists


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білас Лілія Михайлівна
2018
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»
c.12-15
44
Наукова стаття
The strategy of structuring information according to its relevance in mind manipulation


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2018
Advanced Education
c.194-200
45
Навчальний посібник
Tricky English (for profound learning of English)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бондаренко Валерія Валеріївна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-137
46
Навчальний посібник
Tricky English (for profound learning of English)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бондаренко Валерія Валеріївна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-165
47
Наукова стаття
Typology of the English Interview with Businessmen


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2018
Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова»: сборник научных трудов
т.26 c.166-171
48
Наукова стаття
Абревіатури у сфері віртуальної комунікації: прагматичний аспект (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Гаврилюк Ольга Олександрівна
2018
Web of Scholar
c.44-50
49
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сучасності


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білас Лілія Михайлівна
Науменко Людмила Петрівна
2018
Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (1 – 13.10.2018)
c.36-41
50
Наукова стаття
Варіативні реалізації дискурсу допиту в залежності від процесуального статусу допитуваного


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Павліченко Лариса Василівна
2018
Перспективні шляхи розвитку наукової думки: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
51
Наукова стаття
Відображення соціальної стратифікації в парфумерно-косметичному номінативному регістрі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Галицька Єлизавета Анатоліївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.35-45
52
Наукова стаття
До питання класифікації жанрів юридичного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Павліченко Лариса Василівна
2018
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»
c.134-137
53
Наукова стаття
Значення змінення комунікативних ролей у розвитку сценарію допиту (на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Павліченко Лариса Василівна
2018
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
т.2 c.25-29
54
Наукова стаття
Контент дисципліни "англійська мова" як засіб розвитку національної самосвідомості студентів-філологів


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білас Лілія Михайлівна
2018
Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscyka i Komunikacja Miedzykulturowa
c.269-281
55
Наукова стаття
Крос-модальна когезія в кінофільмі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.137-148
56
Наукова стаття
Культурно маркована лексика як когнітивний компонент міжкультурної комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Шелякіна Алевтина Вікторівна
2018
Science And Education a New Dimension.
c.65-69
57
Наукова стаття
Мовний портрет кулінарного блогера


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Карпова Катерина Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.82-89
58
Наукова стаття
Мультимедіа англомовного кулінарного блогу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Карпова Катерина Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.38-44
59
Наукова стаття
Онім як основа фігури порівняння у мас-медійній літературній критиці


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2018
Тези доповідей Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі». – Польща, 2018.
c.175-178
60
Навчальний посібник
Посібник з розмовних тем та відео для студентів Інституту філології Sport: Make It or Break It


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2018
К. : Логос
c.1-148
61
Наукова стаття
Прагматичний потенціал експресивного синтаксису


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Торосян Оксана Миколаївна
2018
Science Review
c.94-100
62
Наукова стаття
Структурно-композиційні особливості огляду телесеріалів в англомовних онлайн-медіа


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
c.15-18
63
Наукова стаття
Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості екстрених телефонних розмов (на матеріалі дзвінків в службу 911)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Попівняк Олена Олексіївна
2017
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
c.39-43
64
Наукова стаття
Тактичний репертуар англомовних комунікантів на етапі ініціації ділової розмови


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Яшенкова Ольга Володимирівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.367-376
65
Наукова стаття
Телефонний пранк як порушення соціально визнаних фреймів спілкування


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Попівняк Олена Олексіївна
2018
International academy journal web of scholar
c.30-36
66
Наукова стаття
Тролінг у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних інтернет-форумів)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Нікіфорова Євгенія Юріївна
2018
Науковий журнал "Молодий вчений"
c.107-111
67
Наукова стаття
Формування лінгвокультурної компетенції студентів як складової міжкультурної комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Шелякіна Алевтина Вікторівна
2017
Science And Education a New Dimension.
c.45-49
68
Наукова стаття
Функції парантези в оглядах серіалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2018
Львівський філологічний часопис: збірник наукових праць
c.42-46
69
Наукова стаття
Consonantal organization in English poetic discourse: topological perspective


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Неборсіна Наталія Павлівна
2017
Advanced Education
c.102-107
70
Наукова стаття
Constructing of the Ukrainian identity within the European context


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Перепльотчикова Світлана Євгеніївна
2016
Proceedings of the 1st International Conference “Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders" September 23-25 2016 Athens
71
Наукова стаття
Effective response to complaints as a component of corporate culture


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Василюк Ольга Валеріївна
2017
Philology: International Scientific Journal
c.12-18
72
Наукова стаття
Language, communication and artificial intelligence


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бєлова Алла Дмитрівна
2016
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.32-37
73
Навчально-методичний комплекс
Law and Order. Speaking, reading, conversation


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Торосян Оксана Миколаївна
Попівняк Олена Олексіївна
2017
К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
74
Наукова стаття
Linguistic Landscape of IT companies corporate culture around the world


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Василюк Ольга Валеріївна
2016
European Applied Sciences Wissenschaftliche Zeitschrift: ORT Publishing, Stuttgart, Germany
c.18-22
75
Наукова стаття
PR-Стратегія у комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв’ю з бізнесменами)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.153-161
76
Наукова стаття
Social factor verbalization in the perfume and cosmetic naming


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Галицька Єлизавета Анатоліївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.20-23
77
Наукова стаття
Асиметрія присвійних займенників в українському та англійському узусі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Карабан Анна В'ячеславівна
2016
Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго
c.42-49
78
Наукова стаття
Концепт play як ціннісний елемент дитячої картини світу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Чаюк Тетяна Андріївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.410-417
79
Наукова стаття
Прагматичний контекст як передумова інтерпретації дейктичних елементів у дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
2017
Zbior raportov naukowych «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka»
c.14-19
80
Наукова стаття
Проблема полілогу культур в американському суспільстві першої половини ХХ століття


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Шелякіна Маргарита Костянтинівна
2017
Національна ідентичність в мові й культурі: зб. наук. праць
c.246-251
81
Навчально-методичний комплекс
Програма співбесіди з англійської мови для іноземних громадян


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
Пастушенко Людмила Павлівна
Чаюк Тетяна Андріївна
2017
К. : Логос
82
Наукова стаття
Репрезентація концепту nun в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі англомовних медіа)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Крисальна Юліана Вячеславівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.55-62
83
Наукова стаття
Словотвірна природа еративів в інтернет комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Скибицька Надія Василівна
2017
Zbiór artykułów naukowych. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki
c.72-76
84
Наукова стаття
Словотворення в Інтернет-дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Скибицька Надія Василівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.71-74
85
Наукова стаття
Стратегії й тактики навчання іноземної мови професійного спрямування: теоретичний аспект


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Шелякіна Алевтина Вікторівна
Коваленко Лариса Іванівна
2016
Збірник наукових праць VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин»
c.60-63
86
Наукова стаття
Структурні особливості англомовних текстів інтерв'ю з бізнесменами


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2017
Семантика тексту та когнітивної лінгвістики. Київ
т.37 c.37-42
87
Наукова стаття
Сучасні погляди на дитяче мовлення у лінгвістиці та психолінгвістиці


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Чаюк Тетяна Андріївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.7-11
88
Наукова стаття
Транспозиція засобів локативного дейксису у гіпертексті


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Білецька Тетяна Олександрівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.14-17
89
Наукова стаття
Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.71-74
90
Навчально-методичний комплекс
Програма курсу «Drama Class»


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Задоріжна Наталія Ігорівна
Нестеренко Наталія Миколаївна
2016
К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
91
Наукова стаття
Ethnicity and Pan-Europeanism in European Discourse


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бєлова Алла Дмитрівна
2016
1st International Conference on Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. Book of Abstracts. Hellenic American University Athens, 2016
c.49-50
92
Наукова стаття
Архітектоніка парфумерно-косметичного неймінгу: соціальний ракурс


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Галицька Єлизавета Анатоліївна
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Логос.
c.53-65
93
Наукова стаття
Віртуальний корпоративний дискурс як об’єкт бізнес-лінгвістики


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
2016
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.13-16
94
Наукова стаття
Елементи розмовності в полімодальних текстах інтернет комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Скибицька Надія Василівна
2016
Филология, социология и культурология. Наука вчера, сегодня, завтра.
c.44-50
95
Наукова стаття
Ключі до посібника з граматики англійської мови


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Верба Лідія Георгіївна
2016
К.: Логос
96
Наукова стаття
Комунікативні засоби вираження соціального статусу в асиметричній ситуації професійного спілкування


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дьомкіна Олена Вікторівна
2016
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації
c.41-48
97
Наукова стаття
Коннотативный фон интонации вопрошания в англоязычном поэтическом дискурсе


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Неборсіна Наталія Павлівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.309-319
98
Наукова стаття
Маркирование идентичности в комментариях к англоязычным новостным статьям (на материале комментариев к статье о загрязнении воздуха в Лондоне)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
2016
Современная филология: теория и практика: материалы ХXIV международной научно-практической конференции, Москва, 6-7 июля 2016
c.8-10
99
Наукова стаття
Національно-культурні стереотипи у англомовній діловій комунікації (на прикладі стереотипів сприйняття єврейського народу)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дьомкіна Олена Вікторівна
2016
Актуальні проблеми романо- германської філології та прикладної лінгвістики:науковий журнал.
c.203-207
100
Наукова стаття
Полімодельність сучасного ділового комунікативного процесу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Торосян Оксана Миколаївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.312-321
101
Навчальний посібник
Посібник з граматики англійської мови


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Верба Лідія Георгіївна
2016
К.: Логос
102
Наукова стаття
Поэтический дискурс: эстетический аспект текстуальности


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Неборсіна Наталія Павлівна
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка. К.: Логос.
c.155-162
103
Наукова стаття
Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дьомкіна Олена Вікторівна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.55-58
104
Наукова стаття
Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.34-48
105
Наукова стаття
Стаття як жанр християнського теологічного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Малікова Ольга Валеріївна
2016
106
Наукова стаття
Стратегія "витіснення" конкуренції у полікультурному комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв'ю з бізнесменами)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.107-116
107
Монографія
Християнський теологічний дискурс: когнітивно-прагматичні вимір


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Малікова Ольга Валеріївна
2016
К.: Логос
108
Наукова стаття
Читання в гіпертекстуальному просторі поетичного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Неборсіна Наталія Павлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.58-60
109
Наукова стаття
Активність словотвірного процесу телескопії у сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пастушенко Людмила Павлівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.78-85
110
Наукова стаття
Віртуалізація комунікативного простору


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бєлова Алла Дмитрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.86-97
111
Навчально-методичний комплекс
Дмитрук О.В. Методичні розробки з позалекційного читання для студентів IІ–ІV курсів Інституту філології (Everyone Worth Knowing by Lauren Weisberger)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
К.:Логос
c.1-32
112
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки з аудиторного перегляду відео для студентів ІI–IV курсів Інституту філології (TV Show Gossip Girl. Season 1. Episodes 1–5)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
Дьомкіна Олена Вікторівна
2015
К.:Логос
c.1-32
113
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки з аудиторного перегляду відео для студентів ІII–IV курсів Інституту філології (TV Show White Collar. Season 1. Episodes 1–5)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
К.:Логос
c.1-36
114
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки з позалекційного читання для студентів І–ІІ курсів Інституту філології (The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chbosky)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
К.:Логос
c.1-24
115
Наукова стаття
Мовний вимір «зіткнення ідентичностей» у комедії спостереження (на матеріалі виступів англомовних акторів – дітей іммігрантів)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.30-39
116
Наукова стаття
Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.235-242
117
Навчальний посібник
Навчальний посібник з домашнього читання для студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів зі спеціальності «англійська філологія»


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Скибицька Надія Василівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
118
Наукова стаття
Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв'ю


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.228-237
119
Наукова стаття
Соціальний фактор у мові та комунікації


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бєлова Алла Дмитрівна
2015
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.41-55
120
Наукова стаття
Стилістичні особливості кольороназв у пейзажі (на матеріалі роману А. Мердок «Море, море»)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Борисович Оксана Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.71-78
121
Наукова стаття
Функціональні особливості мікрокопії на корпоративних сайтах компаній


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.135-143
122
Наукова стаття
Читабельность текста: лингвистические и экстралингвистические параметры


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Бєлова Алла Дмитрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.58-64
123
Наукова стаття
Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв'ю з бізнесменами


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.46 c.404-414

Повернення до списку

Вгору