Структурні підрозділи

Кафедра: Методики викладання української та іноземних мов і літератур


ID: 6912
Кількість показів: 3998
дата змінення: 20.10.2016 11:11:00
Ким змінено (ім'я): (bai) Анастасія Буніна
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
431
What English should be taught as a second specialism?// The 4 Es of the 21st Century: Education, Effectiveness, Efficiency and Experience/ XIII National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukr


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
432
Автентичність як базова вимога до відбору текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах / М.В. Дука // Наука і вища освіта: матеріали ХХІІ Міжнародної наук. конф. студентів і молодих учених, 18 квітня 2


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
433
Аутентичный художественный фильм как ретранслятор иноязычной культуры: аспекты обучения студентов языкового факультета. Электронный сборник : www.apkpro.ru (Материалы II Международной научно-практической конференции «Аксиологический аспект содержания непр


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
434
Використання фахових автентичних відеоматеріалів для навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення / Збірник «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
435
Впровадження мультимедійних технологій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів / Н.В.Сорокіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
436
Дидактичні основи навчання групового полілогічного спілкування студентів філологів (на основі англійської мови) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. пра


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
437
Знання про англомовний будівельний дискурс як зміст іншомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей. / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкува


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
438
Місце творів художньої літератури у навчанні іноземної мови у мовних вищих навчальних закладів / М.В. Дука // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали ІV Міжнародної наук.- метод. конф., 23


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
439
Перспективы использования возможностей информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения в вузе / Информационные и коммуникационные технологии в образовании: V Международная научно-практическая конференция, проводимая в рамках Международног


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
440
Принцип естетичного впливу на читача у відборі текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах / М.В. Дука // Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст.: матеріали VІІ Міжнародних читань пам’яті Михайла Матусо


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Повернення до списку

Вгору