Структурні підрозділи

Кафедра: Методики викладання української та іноземних мов і літератур


ID: 6912
Кількість показів: 3997
дата змінення: 20.10.2016 11:11:00
Ким змінено (ім'я): (bai) Анастасія Буніна
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
441
Принципи відбору текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: мі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
442
Проблема навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації в сучасних англомовних художніх творах. - Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на суч


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
443
Проблема понимания онимов, номинирующих невербальные средства коммуникации, в процессе обучения чтению студентов языковых специальностей. - Высшее образование XXI века: междунар. науч.-практ. конф.: сб. ст. / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – С


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
444
Специфика обучения ритмико-интонационным особенностям английского языка студентов 1 курса языкового вуза // Филологическое образование в школе и вузе. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимоде


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
445
Сучасні тенденції навчання майбутніх медиків англомовного діалогічного мовлення / Збірник наукових праць «Актуальні проблеми іноземної філології», матеріали ХІI Міжнародної студентської наукової конференції «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
446
Урахування вікових особливостей учнів початкових класів для формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення. //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім Михайла Коцюбинськогою Серія : Педагогіка і психологія: //


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
447
Цілі та зміст навчання англійської як другої спеціальності на мовному факультеті університету// Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору. Матеріали міжвузівського круглого столу. Націона


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Повернення до списку

Вгору