Структурні підрозділи

Кафедра: Методики викладання української та іноземних мов і літератур


ID: 6912
Кількість показів: 4086
дата змінення: 20.10.2016 11:11:00
Ким змінено (ім'я): (bai) Анастасія Буніна
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
“Isobel Rainey. EFL in the secondary school sector: Grassroots teachers’ realities, research and practices” : огляд посібника


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Дроботун Вікторія Миколаївна
2019
Ars Linguodidacticae
c.75-82
2
Навчальний посібник
«Іноземна мова профільного спрямування» для студентів магістратури 2 року навчання Інституту філології напряму підготовки 014 «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Костенко Ірина Володимирівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
2019
Поліграф
3
Наукова стаття
«Участь учителя-філолога у міжнародних проектах»: огляд посібника до спецкурсу.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Любашенко Олеся Вадимівна
2019
Ars Linguodidacticae
c.64-77
4
Наукова стаття
Case study как ключевой метод формирования у будущих филологов лингвосоциокультурной компетентности в чтении


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Universum: психология и образование: электронный научный журнал
5
Наукова стаття
Foreign language teachers' prepearing for a mobile educational future


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.7 c.20-23
6
Наукова стаття
Formation de la compétence professionnelle chez les étudiantes chimistes lors de l’étude de la langue française


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бех Петро Олексійович
Рижова Ірина Анатоліївна
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
c.32
7
Наукова стаття
Investigation of writing assessment literacy of Ukrainian University teachers


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
Кавицька Тамара Іванівна
Осідак Вікторія Василівна
2019
Ars Linguodidacticae
c.10-19
8
Розділ монографії
Metaspeech Acts in the EFL Teacher Classroom Talk: Typology and Functions


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
паращук в ю
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.180-194
9
Наукова стаття
Pursuing future foreign language teachers' professional development


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2019
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
c.29-35
10
Навчальний посібник
Theory of the English Language: Practical tasks for students of Oriental philology


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2019
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
11
Тези
Актант «Зброя» у складі фрейму «Війна» (на матеріалі українських та російських паремій)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Гилюн Ольга Василівна
2019
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка 2019» : матеріали ХХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених,
c.449-451
12
Наукова стаття
Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та інтерпретації іншомовного поетичного твору


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем"янків Наталія Василівна
2019
Молодий вчений
c.123-126
13
Наукова стаття
Використання фразеології для формування комунікативної компетентності з давньогрецької мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.7 c.18-22
14
Наукова стаття
Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки організації міжнародного співробітництва університетів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2018
Інформаційні технології і засоби навчання
т.61 c.261-275
15
Наукова стаття
Диференційоване навчання іноземних мов: стан дослідженості // Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики. Науково-практична конференція


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
Молодий вчений
c.53-55
16
Тези
Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні


Інститут журналістики
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Перспективи розвитку сучасної науки. - Київ: МЦНД
c.10-11
17
Наукова стаття
Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
ScienceRise: Pedagogical Education
c.4-13
18
Тези
Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової к


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019
c.95-97
19
Тези
Зміст і структура англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів // Пріоритетні шляхи розвитку науки (Частина ІІ): матеріали міжнародної науково-практичної конференції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
Перспективи розвитку сучасної науки. - Київ: МЦНД
c.17-19
20
Наукова стаття
Інтерактивний спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх учителів іноземної мови загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня: зміст та методика викладання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
Костенко Ірина Володимирівна
2019
Ars Linguodidacticae
c.38-45
21
Наукова стаття
Інтерпретація поетичного твору майбутнім філологам як лінгвосоціокультурного феномену


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Імідж сучасного педагога
c.47-51
22
Наукова стаття
Комунікативно-стратегічна компетентність в контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовкова Тетяна Анатоліївна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.81-88
23
Наукова стаття
Концепт "Ворог" як складова фрейму "Війна" у світлі російських паремій.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Гилюн Ольга Василівна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика
c.174-179
24
Тези
Критерії добору лексичного та текстового матеріалу з англійської мови для диференційованого формування лексичної компетентності в читанні у студентів-філологів першого курсу // Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі: матеріали


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
– Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017
c.12-15
25
Наукова стаття
Критерії та норми оцінювання у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Інноваційна педагогіка
т.3 c.10-13
26
Тези
Культурный поход к обучению концептам иноязычного поэтического произведения


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Актуальные проблемы современной науки: материалы XXXIX Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 февраля 2019 года)
27
Наукова стаття
Ментальна структура субординаційного концепту “work”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.125-135
28
Наукова стаття
Мовні засоби реалізації риторичних стратегій бізнес-комунікації та їх кореляція з зонами впливу людини


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Записки з українського мовознавства
т.2 c.249-259
29
Наукова стаття
Навчання англійської граматики учнів старшої школи на засадах когнітивного підходу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2019
Ars Linguodidacticae
c.21-30
30
Наукова стаття
Навчання говорінню: з досвіду викладання дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів 1 курсу спеціальності "Східна філологія "


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ткаченко Олена Геннадіївна
2019
Ars Linguodidacticae
c.57-64
31
Наукова стаття
Особливості навчання англійської мови студентів 1 курсу спеціальності «інформаційні технології» в умовах різнорівневих груп


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2018
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.39-44
32
Тези
Поетичний твір як засіб формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2018
Збірник тез доповідей: Міжнародна 28 науково-практична інтернет-конференція, м.Вінниця 18 березня 2019
c.78-81
33
Тези
Проблема розроблення методики формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні на засадах диференційованого підходу // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конфе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2019
Львів: ГО Львівська педагогічна спільнота
c.89-92
34
Тези
Прологомени до концепції навчання науково-технічного перекладу студентів філологічного профілю


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2019
Тернопіль: СМП «Тайп»
т.2 c.77-79
35
Наукова стаття
Прологомени до концепції навчання науково-технічного перекладу студентів філологічного профілю


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: збірник наукових праць
c.132-137
36
Наукова стаття
Розвиток прагматичної компетентнісно-трансформаційного підходу в навчанні професійного англійського мовлення в українських університетах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2019
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
c.113-119
37
Тези
Стратегії і тактики читання та інтерпретації англомовного поетичного твору


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сем'ян Наталія Василівна
2019
Збірник тез доповідей. Вінниця, 2019
c.80-83
38
Тези
Субконцепт «Гібридна війна» у світлі даних вільного асоціативного експерименту


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Російської філології
Гилюн Ольга Василівна
2019
Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства»: лінгвістика, право, інформаційна безпека»
c.50-55
39
Навчальний посібник
Тестові завдання з англійської мови для підготовки студентів до іспитів (1-4 курси)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
Осідак Вікторія Василівна
2019
Тестові завдання з англійської мови для підготовки студентів до іспитів (1-4 курси)
40
Наукова стаття
Упровадження компетентнісно-трансформаційного підходу в навчанні професійного англійського мовлення в українських університетах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2018
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
c.92-98
41
Наукова стаття
Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовкова Тетяна Анатоліївна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2019
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології
c.117-131
42
Наукова стаття
Формування у майбутніх учителів української літератури старшої школи методичної компетентності методом проектів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2019
Ars Linguodidacticae
c.4-13
43
Наукова стаття
Хронотоп войны в русской паремической картине мира


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Гилюн Ольга Василівна
2019
Закарпатські філологічні студії
т.1 c.41-47
44
Наукова стаття
Цілі та зміст диференційованого навчання майбутніх юристів англійського усного монологічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ткаченко Олена Геннадіївна
2019
Ars Linguodidacticae
45
Монографія
Assessing textual competence in translation into a second language


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
c.197-217
46
Тези
Dialogue in Workplace Discourse of the Army Chaplains


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
Code of Ethics and Communication Boundaries
c.88-89
47
Наукова стаття
Extending the Scope of the English Exit Exam


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
Яшенкова Ольга Володимирівна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
c.415-436
48
Монографія
Integrative system and lingvo-didactic model of teaching the Japanese academic skills to the students of philology at master’s degree program


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Асадчих Оксана Василівна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
т.2 c.1-29
49
Тези
Lateral Thinking Techniques: Going Beyond Traditional Language Teaching and Learning


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
Кавицька Тамара Іванівна
2018
Old Answers – New Questions, or Where the Obvious Still Puzzles
c.40-41
50
Наукова стаття
On Becoming a Language Teacher: Insights from Studies


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2018
Norwegian Journal of development of the International Science
т.2 c.55-58
51
Наукова стаття
Академічна доброчесність: виклики сьогодення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Академічна доброчесність: виклики сучасності
c.36-40
52
Наукова стаття
Англійськомовна лексична компетентність в читанні майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2018
Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-42
53
Тези
Інформаційна діяльність студентів-філологів як передумова розвитку іншомовної лексичної компетентності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ткаченко Олена Геннадіївна
2017
Матер. Міжн. наук.-метод. конф. " Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики", 30-31 жовтня 2017
c.117-118
54
Наукова стаття
Історичний компонент концепту BRITISH INDIA


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2018
Scientific Journal «ScienceRise»
c.45-50
55
Наукова стаття
Когнітивний підхід у навчанні англійській термінолексиці предметної галузі “мікроекономіка”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Сучасна філологія: теорія і практика
c.102-108
56
Наукова стаття
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вчителів англійської мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
c.141-146
57
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “corporate discourse”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізацій них викликів
c.279-282
58
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “management discourse”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
c.117-120
59
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “marketing discourse”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Development of Philological Sciences in Countries of the European Union Taking into Account the Challenges of XXI Century
c.253-270
60
Наукова стаття
Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Осідак Вікторія Василівна
2018
Ars Linguodidacticae
c.45-55
61
Тези
Країнознавчий, фольклорний та історичний аспекти : мотиви іронічного світогляду у творчості Р. Бернса, для відображення деяких соціально-історичних та політичних реалій у пострадянському медіа просторі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2018
Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Матеріали міжнародної конференції
c.17-22
62
Монографія
Методика інтегративно-диференційованого навчання граматики латинської мови майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-130
63
Наукова стаття
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Зміст навчання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-14
64
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Структура професійного навчання іноземних мов»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-53
65
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка (з мультимедійним додатком) до курсу «Методика викладання іноземної мови у загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня» на тему «Теоретичні основи методики викладання іноземних мов в загальноосвітній профільній школі ІІІ ступеня»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-35
66
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка до навчального комплексу «Країна, що створює майбутнє»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
Сем'ян Наталія Василівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-47
67
Наукова стаття
Методичні основи диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ткаченко Олена Геннадіївна
2018
Молодь і ринок
c.138-144
68
Наукова стаття
Методичні передумови диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2018
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки
c.55-62
69
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації «Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт» відділення іноземної філології Київської МАН


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
70
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Колодько Тетяна Миколаївна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
71
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Науменко Людмила Петрівна
Любашенко Олеся Вадимівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
72
Наукова стаття
Мовне тестування та оцінювання: український досвід


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія
c.222-227
73
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні посібники «Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів» (6, 7 класи, рекомендовані Вченою радою Інституту педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018 р.)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
74
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали за темою «Parenthood» для студентів Інституту філології першого року навчання: методичні рекомендації з мультимедійним додатком


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
К.: Поліграф
c.1-71
75
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали за темою «Parents & Children» для студентів Інституту філології першого року навчання: методичні рекомендації (з мультимедійним додатком)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-55
76
Наукова стаття
Подсистема упражнений и заданий для дифференцированного формирования у будущих филологов англоязычной лексической компетентности в чтении


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кравченко Андрій Олександрович
2018
Universum: психология и образование: электронный научный журнал
77
Наукова стаття
Програма виробничої практики для студентів ІІ року навчання (магістри) зі спеціальності «Середня освіта - українська мова і література, іноземна мова : теорія і методика навчання»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Костенко Ірина Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-14
78
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Джерелознавча практика».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
79
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова профільного спрямування» напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання» (магістри)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-12
80
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова. Оперативний рівень (В1) (аспект граматика)» для студентів І року навчання напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методик


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-19
81
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі» освітнього рівня магістр згідно освітньої програми «Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії» спеціалізації 035.03 «Слов’янські мо


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
82
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» освітнього рівня бакалавр галузі знань 01. Освіта/ Педагогіка спеціальності 2016 014.02 Середня освіта (Мова і література)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-30
83
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у навчанні мов у загальноосвітній профільній школі» напряму підготовки 014 Середня освіта, кластеру «Середня освіта - Українська мова і література, іноземна мова: теорія і методика навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2018
Видавничий дім "Поліграф"
c.1-15
84
Наукова стаття
Професійно орієнтоване навчання англійської мови студентів математичних спеціальностей як предмет лінгвометодичних досліджень


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Лазоренко Людмила Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Scientific Journal "World Science"
c.98-102
85
Наукова стаття
Реконструкція архітектоніки субординаційного концепту “market” в англомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2018
Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka I Komunikacja Międzykulturowa
c.101-113
86
Тези
Спецкурс «Іноземна мова профільного спрямування» для майбутніх вчителів загальноосвітніх профільних шкіл ІІІ ступеня


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Костенко Ірина Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Perspectives of science and education‖
т.5 c.139-144
87
Наукова стаття
Створення професійно спрямованого навчального інформаційно-комунікативного середовища для майбутніх учителів-філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
2018
Інформаційні технології та засоби навчання
т.66 c.65-77
88
Наукова стаття
Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.19-26
89
Наукова стаття
Суб’єктність як інтегративна властивість професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2018
Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology
т.4 c.12-16
90
Навчальний посібник
Учитель-філолог у міжнародних проектах: проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-191
91
Наукова стаття
Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Ars Linguodidacticae
c.29-38
92
Наукова стаття
Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Ars Linguodidacticae
c.38-44
93
Монографія
Assessing textual competence in translation into a second language


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
Revisiting the Assessment of the Language Abilities
94
Навчальний посібник
Check Your Reading Skills 10 клас


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Биркун Людмила Вікторівна
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
95
Навчальний посібник
Check Your Reading Skills 11 клас


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Биркун Людмила Вікторівна
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
96
Навчальний посібник
Check Your Reading Skills 8 клас


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна
2017
Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова
97
Навчальний посібник
Check Your Reading Skills 9 клас


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна
2017
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
98
Навчальний посібник
Discourse Analysis: Практичні завдання для формування англомовної дискурсивної компетентності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Драгінда Ольга Вікторівна
2017
К.: Логос
99
Наукова стаття
EMI in the context of teaching translation: a friend or a foe?


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2017
Abstracts of IX international conference "Major issues in translation studies and translator/interpreter training"
c.47-49
100
Наукова стаття
English language teachers' professional development in effective teaching


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Multidisciplinary Snternational Academy Scientific journal "Wed of Scholar"
т.5 c.21-27
101
Наукова стаття
Getting students to think laterally as an evaluation strategy at the classical university


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
Studies in Linguistics and methodology
т.10 c.76-94
102
Наукова стаття
Molelling Commubication Interaction: Case of Choice


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
Aston University: Centre for Critical Inguiry into Society and Cblture
т.10 c.67-69
103
Наукова стаття
Textual competence in translation from Ukrainian into English: In search of a construct


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2017
Наукові записки. Серія Філологічні науки
c.97-101
104
Наукова стаття
Textual competence in translation from Ukrainian into English: In search of a construct L2 translation: the problem of defining


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2017
Ars Linguodidacticae
c.36-43
105
Розділ монографії
Вербалізація концепту ENTERPRISE в англійськомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
Концепты и контрасты : монография
c.392-400
106
Наукова стаття
Вербалізація ментальної структури концепту "competition" в англомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
Актуальні проблеми романо-германської філології. Чернівці
c.76-81
107
Наукова стаття
Вербалізація образу-стереотипу бізнесмена в англомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
Nowy Sacz: NLU, 2017
108
Наукова стаття
Вправи га редагування як спосіб формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою Thr scientific heritage


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Михайленко О.А.
2016
Science of Europe (Global science center LP)
c.60-63
109
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Звонська Леся Леонідівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Корольова Наталія Василівна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.1-552
110
Навчальний посібник
Здобуваючи науковий ступінь. Професійна англійська мова для студентів факультету іноземної філології


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
К.: Ленвіт
111
Наукова стаття
Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна І.С.
2017
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
c.81-87
112
Наукова стаття
Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
c.189-197
113
Наукова стаття
Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
2017
Ars Linguodidacticae
c.31-36
114
Наукова стаття
Лінгвістичні задачі як засіб формування внутрішньої мотивації вторинної мовної особистості


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ярова Галина Гуріївна
2017
Ars Linguodidacticae
c.48-56
115
Наукова стаття
Лінгводидактична контрольно-оцінювальна стратегія у процесі навчання як спілкування


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
Сухенко Олена А
2017
Frs Linguodidacticae
116
Навчальний посібник
Методичні рекомендації "Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт" відділення іноземної філології Київської МАН


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2017
К.: КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді"
117
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації (з мультимедійним додатком) для студентів-сходознавців ІІІ року навчання за темою "Мистецтво"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2017
Видавничий дім "Поліграф"
118
Навчальний посібник
Мистецтво перекладу.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ярова Галина Гуріївна
2017
К.: Логос
119
Наукова стаття
Моделювання ментально-мовного простору англомовного бізнес-дискурсу в когнітивних структурах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
Наукові записки. Серія Філологічні науки
c.804-810
120
Наукова стаття
Моделювання ментальної структури концепту "competition" (на матеріалі англомовних Інтернет-сайтів)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
The Scientific Heritage
c.50-55
121
Навчально-методичний комплекс
Навчання іншомовного спілкування студентів ІІ року навчання: методичні рекомендації для стужентів-сходознавців


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2017
ТОВ "Олександріна"
122
Навчально-методичний комплекс
Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт (відділення іноземної філології та зарубіжної літератури)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
К.: КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді"
123
Наукова стаття
Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна І.С.
2017
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.401-402
124
Наукова стаття
Особливості застосування методу Сократа у навчанні аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна І.С.
2017
Ars Linguodidacticae
c.44-47
125
Наукова стаття
Особливості застосування проблемно-пошукового методу у навчанні студентів вищих закладів освіти граматики іноземної мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2017
Scientific Journal «ScienceRise»
c.9-15
126
Наукова стаття
Передумови якісного оцінювання умінь англіського усного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
Ars Linguodidacticae
127
Навчальний посібник
Практикум з граматики англійської мови: Граматика. Збірник вправ


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
К.: Логос
128
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності "Освітні педагогічні науки"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Смовженко Людмила Григорівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
129
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни "Англійська мова: лексико-граматичний аспект" для студентів І року навчання (гагаузька мова і література)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
130
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни "Джерелознавча практика студентів"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
131
Наукова стаття
Проектування комунікативної інтеракції як складника контрольно-оцінювальної стратегії навчання мови в університеті


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
ScienceRise: Pedagogical Education
c.37-41
132
Наукова стаття
Специфіка використання дискусії у формуванні професійної компетентності підготовки майбутніх учителів іноземних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
c.123-131
133
Наукова стаття
Теоретичні засади і досвід створення курсів з мовного тестування


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
c.157-163
134
Наукова стаття
Теоретичні підходи до створення системи вправ і завдань для навчання іншомовного спілкування у сучасній школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Scientific Journal "World Science"
т.4 c.42-46
135
Навчально-методичний комплекс
Тестові завдання до курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2017
Видавничий дім Дмитра Бураго
136
Навчально-методичний комплекс
Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Малюга Олександр Сергійович
Андрощук Аліна Геннадіївна
Борщевський Сергій Вікторович
Литвинов Олександр Олександрович
Осідак Вікторія Василівна
Пономарьова Віра Анатоліївна
КлівіцькаМиронюк Ірина Олександрівна
2017
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-88
137
Навчально-методичний комплекс
Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина 3


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
Осідак Вікторія Василівна
2017
К.: Логос
138
Наукова стаття
Урахування мотивації у формуванні мовної автономної студентів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2017
Ars Linguodidacticae
c.25-30
139
Наукова стаття
Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2017
Теоретична і дидактична філологія
c.290-299
140
Наукова стаття
A Case of Training University teachers in Developing and Validating Classroom Reading Test Tasks


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2016
In Tsagari D. (ed.) Classroom-based Assessment in L2 Contexts –Cambridge Research Publishing
c.54-74
141
Матеріали конференції
Competency-based Approach to Teaching English Reasoning Writing to Law Students: General Characteristics


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна Інна Сергіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.149-150
142
Матеріали конференції
Letter of Advice as a Type of English Reasoning Writing of Law Students: Teaching Methods and Techniques


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна Інна Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
т.3 c.287-289
143
Матеріали конференції
Some Features of Distance Learning of the English Language at Universities


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна Інна Сергіївна
2016
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.236-237
144
Наукова стаття
Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.41-45
145
Наукова стаття
Вправи на редагування як спосіб формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2016
The Scientific Heritage
c.60-63
146
Наукова стаття
Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійської мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна Інна Сергіївна
2015
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
c.1-9
147
Наукова стаття
Змістова структура субординаційного концепту “profit”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.2 c.208-214
148
Наукова стаття
Лінгвоконцептологія дискурсу та її категорійний апарат


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Наукові записки. Серія "Філологічні науки"
c.101-107
149
Наукова стаття
Методична система навчання наукового писемного англійського мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей України


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Шовковий В'ячеслав Миколайович

2016
The Scientific Heritage
150
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації "Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідних робіт відділення іноземної філології Київської МАН


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2016
Видавництво Київської МАН
151
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до теми "Nears and Laughter" (Лексичний контроль) для студентыв 2 курсу Інститутут філології


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Костенко Ірина Володимирівна
2016
Александріна
152
Наукова стаття
Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
т.2 c.41-45
153
Наукова стаття
Моделювання лінгвоконцептосфери сучасного англомовного бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
c.93-98
154
Наукова стаття
Навчальні стратегії комунікативної інтеракції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2016
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Філологічні науки".
c.292-298
155
Навчальний посібник
Навчально-методичний посібник "Check Your Reading Skills"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2016
Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
156
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні рекомендації щодо організації навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх філологів засобами мультимедійних презентацій з теми "Освіта"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
157
Навчальний посібник
Навчання іншомовного спілкування студентів ІІ року навчання: методичні рекомендації для студентів-сходознавців


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2016
ТОВ "Олександріна"
158
Навчальний посібник
Навчання майбутніх філологів професійного іншомовного спілкування: [навчальний посібник для студентів]


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
ТОВ "Олександріна"
c.1-71
159
Наукова стаття
Опис-моделювання в ментально-мовних структурах: когнітивний простір, концептуація, концептосфера


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
c.190-194
160
Наукова стаття
Префіксальні дієслова давньогрецької мови як лінгвокогнітивні одиниці: методика навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Шовковий В'ячеслав Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.79-82
161
Наукова стаття
Про мультимедійні навчальні презенрації для майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 c.51-54
162
Наукова стаття
Про мультимедійні навчальні презентації для майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
c.51-54
163
Наукова стаття
Стратегія побудови моделей мовних курсів комунікативної інтеракції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2016
Комунікативний дискурс: наукова рецензія і стратегія дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.
c.37-38
164
Наукова стаття
Субординаційний концепт “goods” в сучасному англомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2016
Первый независимый научный вестник
c.82-89
165
Навчальний посібник
Тестові завдання до курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах закладах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
166
Наукова стаття
Технологічні етапи використання мультимедійних презентацій у процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
Смовженко Людмила Григорівна
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.4 c.54-57
167
Матеріали конференції
Технологія впровадження мультимедійних презентацій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.199-201
168
Наукова стаття
Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2016
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.135-138
169
Наукова стаття
Models of communicative snteractions as a subject of workplace discourse investigation and instruction


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2015
Studies in Linguistics and methodology
c.110-112
170
Наукова стаття
Reading as Means of Communication


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
171
Наукова стаття
The Subordinate Concept “Marketing” in the Contemporary Business English Discourse


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.5 c.87-91
172
Матеріали конференції
The Teaching Activity in Difficulties of Reading Skills


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
173
Наукова стаття
The Types of Reading: Scanning and Skimming


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.488-493
174
Навчально-методичний комплекс
Translate Academically. Практикум з письмового перекладу текстів академічного дискурсу на англійську мову


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-55
175
Наукова стаття
Types of reading texts in the English language


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
NASAQ: A Quarterly Specialist Journal Issuing Educational Psychological Researches
т.6 c.516-545
176
Наукова стаття
Вербализация коммуникативной стратегии аргументации в современном англоязычном бизнес-дискурсе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2015
Филология и человек: научный журнал.
т.3 c.38-48
177
Наукова стаття
Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів педагогічних спеціальностей


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
НАУКОВІ СТУДІЇ – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія • Філологія • Педагогіка • Економіка
т.3 c.218-222
178
Матеріали конференції
Відбір навчального матеріалу в процесі іншомовної професійної комунікації майбутніх лікарів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
179
Наукова стаття
Зміст навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Вісник Національного авіаційного Університету
т.5 c.65-70
180
Наукова стаття
Зміст стратегічної компетенції майбутніх перекладачів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.100-103
181
Тези
Значення рольових ігор при засвоєнні професійно-орієнтованої англійської мови студентами-юристами


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Збірник наукових праць міжнародної конференції «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»
т.1 c.62-67
182
Наукова стаття
Інтегроване навчання іноземній мові як засіб оптимізації професійної освіти майбутніх юристів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
183
Навчальний посібник
Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів (гуманітарний профіль) 10 клас: навчально-методичний посібник


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бех Петро Олексійович
Маримонська Любов Андріївна

Пономарьова Віра Анатоліївна
2015
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
т.1 c.1-71
184
Матеріали конференції
Інтерактивні методи навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
185
Наукова стаття
Інформаційна діяльність студентів-юристів як передумова розвитку іншомовної лексичної компетентності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Збірник доповідей Міжнародної конференції «ІІІ Весняні наукові читання» (Харків, 14 березня 2015 р.)
т.1 c.41-47
186
Наукова стаття
Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.395-399
187
Наукова стаття
Критерії оцінювання стратегічної компетенції майбутніх перекладачів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2015
Імідж сучасного педагога
т.5 c.15-17
188
Монографія
Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі: Монографія


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-498
189
Наукова стаття
Метафора «життя-боротьба» у мовній картині світу англоіндійців (XVIII – середини ХХ ст.)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2015
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.8 c.46-51
190
Наукова стаття
Методика аналізу правового концепту "crime / злочин"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.137 c.605-611
191
Наукова стаття
Методика отбора языкового и речевого материала для формирования стратегической компетенции у будущих переводчиков


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2015
Universum: психология и образование: электронный научный журнал
т.1 c.1-11
192
Матеріали конференції
Методичне забезпечення навчання майбутніх медиків іншомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
193
Наукова стаття
Місце театральних практик серед методик викладання французької мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.234-240
194
Матеріали конференції
Моделювання процесу іншомовного професійного спілкування майбутніх медиків


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
195
Наукова стаття
Національно-культурні особливості концепту CLASS у мовній картині світу Британської Індії ХІХ-ХХ ст.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.47 c.36-40
196
Тези
Особенности обучения будущих медиков иноязычной профессионально ориентированной диалогической речи


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
197
Тези
Понятийная составляющая концепта “crime” в американской правовой картине мира


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Мир языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы VI Международной научно-практической конференции (Минск, 22 апреля 2015 г.)
т.1 c.90-94
198
Наукова стаття
Поняття "перекладацькі стратегії" як складова частина стратегічної компетенції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2014
Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Cерія: Педагогічні науки
т.121 c.118-124
199
Наукова стаття
Поняття стратегічної компетенції в сучасному лінгводидактичному дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
т.120 c.28-31
200
Наукова стаття
Профессиональный концепт “company” в современном англоязычном бизнес-дискурсе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2015
Вестник Воронежского государственного университета: Научный журнал. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация
т.1 c.69-75
201
Наукова стаття
Психолингвистические особенности иноязычной профессионально ориентированной диалогической речи будущих врачей


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Альманах современной науки и образования
т.9 c.24-28
202
Наукова стаття
Роль англомовної художньої літератури у професійно-орієнтованому навчанні студентів-юристів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія
т.48 c.105-112
203
Наукова стаття
Сomputer-based media in developing listening and speaking skills to business students


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2015
Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. www.narodnaosvita.kiev.ua
т.25 c.1-8
204
Наукова стаття
Субординационный концепт “risk” в современном англоязычном бизнес-дискурсе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2015
Известия Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана: научный журнал. – Серия: Филологические науки.
т.36 c.16-28
205
Наукова стаття
Сучасний стан та проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки у медичних вищих навчальних закладах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
т.43 c.235-239
206
Наукова стаття
Тексти Кримінальних кодексів США: ключові текстові категорії


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.138 c.521-527
207
Навчальний посібник
Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Драгінда Ольга Вікторівна
Дроботун Вікторія Миколаївна
Осідак Вікторія Василівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-143
208
Наукова стаття
Технологія формування стратегічної компетенції майбутніх перекладачів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Михайленко Ольга Анатоліївна
2014
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України]
т.122 c.142-150
209
Дисертаційна робота
Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2015
Київський національний університет. Інститут філології. Київ-2015.
т.1 c.1-297
210
Автореферат
Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.02


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2015
Київський національний університет. Інститут філології. Київ-2015.
т.1 c.1-23
211
Наукова стаття
Шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.52 c.148-151
212
Тези
Юридична дефініція як засіб вербалізації правового концепту "crime"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 квітня 2015 року)
т.1 c.92-93
213
Навчальний посібник
Business English Course: Навчальний посібник. - 5-е видання, виправлене і доповнене


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-265
214
Наукова стаття
Getting students to think laterally as an evaluation strategy at the classical university


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Любашенко Олеся Вадимівна
2014
Studies in Linguistics and methodology
c.69-70
215
Навчальний посібник
How to Read Non-verbal Signals in Fiction (тексти та завдання для домашнього читання): Навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей (англійською мовою)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Сумський Державний педагогічний університет
c.1-144
216
Тези
Innovative Methods of Teaching English


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2014
The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: матеріали ХІХ Міжнародної конференції TESOL-Україна (Кіровоград, 25-26 квітня 2014 р.)
c.89-90
217
Наукова стаття
Reporting on Individual Reading


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2004
Іноземні мови
т.4 c.48-50
218
Наукова стаття
The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
Кавицька Тамара Іванівна
2014
Language Learning in Higher Education
т.4 c.159-177
219
Тези
The Linguistic Nature of English Business Jargon


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2014
Book of Abstracts. The 12th Conference of the European Society for the Study of English: матеріали ХІІ Міжнародної конференції Європейської спільноти з вивчення англійської мови (Словаччина, Кошице, 29 серпня - 2 вересня 2014 р.)
c.93
220
Наукова стаття
The Types of Reading


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.387-396
221
Навчальний посібник
Theory of the English Language: Lecture Course for Students of Oriental Philology


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2014
Логос
c.1-168
222
Тези
Using information technology in teaching English professionally oriented dialogue speech for future physicians


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання: Міжнародна науково-практична конференція
c.58-61
223
Навчальний посібник
Verbals: Навчальний посібник з граматики англійської мови: для студентів вищих навчальних закладів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Логос
c.1-108
224
Тези
Автентичність як базова вимога до відбору текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Наука і вища освіта: тези доповідей Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених (Запоріжжя, 18 квітня 2014 р.)
c.518
225
Наукова стаття
Аналіз навчальних видань з точки зору сучасної методики формування англомовної лінгвістичної компетенції


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Биркун Людмила Вікторівна

2011
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
т.92 c.37-47
226
Наукова стаття
Аналіз специфіки відбору вправ для формування орфографічної та семантичної компетенції студентів будівельних спеціальностей


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2012
Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць.
т.45 c.93-98
227
Наукова стаття
Англійська юридична термінологія: культурологічний і лінгводидактичний аспекти


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія
т.45 c.88-94
228
Наукова стаття
Використання методу аналізу ситуацій у формування англомовної дискурсивної компетентності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Войтанік Ірина Володимирівна
2014
Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» КНУ імені Тараса Шевченка Інститут філології (10 квітня 2014 року)
c.25-31
229
Праці конференції
Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів педагогічних спеціальностей


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.121-122
230
Наукова стаття
Використання фахових автентичних відеоматеріалів для навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
231
Наукова стаття
Відбір текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
т.2 c.1-13
232
Наукова стаття
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології
т.38 c.162-171
233
Наукова стаття
Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції майбутніх інженерів-будівельників


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць.
т.47 c.113-119
234
Наукова стаття
Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2014
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.6 c.158-162
235
Навчальний посібник
Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів 9 класу (допрофільне навчання) шкіл I - III ступенів: навчально-методичний посібник


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бех Петро Олексійович
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна

2014
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-74
236
Навчальний посібник
Інтерактивні завдання для навчання читання англомовних текстів учнів старшої школи гуманітарного профілю (11 клас): навчально-методичний посібник


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бех Петро Олексійович
Маримонська Любов Андріївна
Пономарьова Віра Анатоліївна

2014
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-63
237
Наукова стаття
Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об’єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія
т.1 c.144-151
238
Наукова стаття
Організація самостійної роботи студентів мовних вишів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2014
Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.153-162
239
Наукова стаття
Особливості формування міжкультурної комунікативної компетентності в навчальному процесі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2012
240
Наукова стаття
Оценивание уровня сформированности текстообразующей компетенции в письменном переводе на иностранный язык


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2014
Письма в Эмиссия. Оффлайн ( The Emissia . Offline Letters ): электронный научный журнал
c.1-7
241
Наукова стаття
Педагогічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті європейського освітнього простору


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
т.1 c.190-199
242
Наукова стаття
Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
т.1 c.188-194
243
Наукова стаття
Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1103 c.196-201
244
Наукова стаття
Прецедентные тексты в межкультурной коммуникации и в учебном процессе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Universum: психология и образование: электронный научный журнал
т.3 c.1-8
245
Тези
Принцип естетичного впливу на читача у відборі текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Гуманітарні науки та освіта у ХХІ столітті: тези доповідей VІІ Міжнародних читань пам’яті Михайла Матусовського (Луганськ, 10-11 квітня 2014 р. )
c.147-151
246
Тези
Принципи відбору текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: тези доповідей Міжнародної науково– практичної конференції (Ніжин, 19-20 червня 2014 р.)
c.89-90
247
Наукова стаття
Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.517-524
248
Наукова стаття
Система вправ на формування англомовної лінгвістичної компетенції у студентів будівельних спеціальностей відповідно до підготовчого етапу розробки проекту


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія
т.49 c.117-125
249
Наукова стаття
Специфика понимания невербальных средств коммуникации в произведениях английской художественной литературы


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Современный научный вестник
т.46 c.26-33
250
Праці конференції
Специфіка навчання розуміння невербальних засобів комунікації репрезентованих у творах англомовної художньої літератури за допомогою фразеологізмів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Загальні проблеми фразеології: матеріали III Міжнародної наукової конференції (Горлівка, 28 листопада 2013 р.)
т.1 c.40-42
251
Праці конференції
Сучасні аспекти навчання читання англомовної художньої літератури у вищій школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2011
Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 20 – 21 травня 2011 р.
т.1 c.114-115
252
Наукова стаття
Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2014
Іноземні мови
т.3 c.38-44
253
Наукова стаття
Технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої професійної діяльності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України]
т.116 c.122-129
254
Наукова стаття
Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.331-337
255
Наукова стаття
Ціннісна складова концепту “crime” в американській наївно-мовній картині світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.75 c.266-269
256
Праці конференції
Synaesthetic metaphor in the Ukrainian translations of the English Romantic poetry by J.Keats, P.B.Shelley, G.G.Byron // Abstracts of VII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Драгінда Ольга Вікторівна
2013
257
Праці конференції
Teaching translation into a second language: research into the development of textual competence


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2013
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу
т.7 c.93.0000
258
Наукова стаття
Вербалізація концепту RAJ в англо-індійській картині світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2013
259
Наукова стаття
Відбір аутентичних художніх фільмів для формування англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Наукові записки. Серія "Філологічна"
т.33 c.221.0000
260
Наукова стаття
До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В.Скотта в контексті антиномії «Історія-вигадка» / «Завдання, методи та перспективи»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.305.0000
261
Праці конференції
Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
262
Наукова стаття
Инновационные методы обучения английскому языку


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 c.574.0000
263
Праці конференції
Иноязычная лексическая компетентность как элемент речевого портрета языковой личности


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
264
Праці конференції
Інноваційний потенціал мультимедійних навчальних презентацій з іноземної мови // [мат-ли ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 12 квітня 2013р.)].


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2013
265
Наукова стаття
Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2013
266
Праці конференції
Іншомовна підготовка студентів медичних вищих навчальних закладів / Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л. Скалкіна


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
267
Наукова стаття
Конституенти англомовного бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2013
268
Наукова стаття
Література доби романтизму: як зацікавити студента? (від творчості Р.Бернса,В.Скотта, фольклору, історії до сучасних медіа ресурсів та компаративних студій) / «Зарубіжна література в школах України»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2013
Зарубіжна література. Київ
т.2 c.28.0000
269
Наукова стаття
Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного та писемного мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2013
Іноземні мови
т.3 c.50.0000
270
Наукова стаття
Особливості навчання майбутніх медиків англомовного діалогічного мовлення / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти"


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
271
Наукова стаття
Підвищення рівня навчальної мотивації майбутніх філологів засобами мультимедійних навчальних презентацій


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.71 c.198.0000
272
Наукова стаття
Принципи відбору та організації текстового матеріалу для навчання письмового перекладу з української мови на англійську


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2013
273
Наукова стаття
Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Світич Сергій Іванович
2013
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
т.1 c.310.0000
274
Наукова стаття
Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2013
Іноземні мови
т.2 c.19.0000
275
Наукова стаття
Структура тесту з граматики іноземної мови // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2013
Дрогобицький державний педагогічний університет
т.7 c.82.0000
276
Наукова стаття
Теорії міжкультурної комунікації як підгрунтя компетентнісного підходу до освіти


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.10 c.62.0000
277
Наукова стаття
Regional variants and dialects of English // Ученые записки Таврического нац. университета им. В.И.Вернадского. Сер.”Филология. Социальные коммуникации”. – Т.25 (64), №1, Ч.1.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2012
278
Відображення концепту у мовно-концептуальному просторі англо-індійців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2012
279
До питання про використання морально-етичних категорій «добро» та «зло» в українських народних приказках та шотландських баладах. Studia Linguistica Зб.наук.пр


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2012
280
Наукова стаття
До питання про символ троянди у загальноєвропейській,шотландській ті українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) Актуальні проблеми української лінгвістики,теорія та практика : Зб.наук.пр.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2012
281
Тези
Дослідницька діяльність як фактор підвищення професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
282
Наукова стаття
Комунікативне спрямування навчального процесу з іноземної мови у сучасній загальноосвітній середній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 101, Серія: Педагогічні науки


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
283
Короткий порівняльний аналіз символу зайця в українській та шотландській етнос відомості (гендерний аспект). Література, фольклор, проблеми поетики. Зб. наук. пр.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2012
284
Наукова стаття
Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу. – Зб. наук. пр.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2012
285
Наукова стаття
Лінгвокультуреми у англо-індійській картині світу. Науковий часопис Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2012
286
Наукова стаття
Лінгвокультуреми у англо-індійській картині світу. Науковий часопис Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск № 8, 2012


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2012
287
Наукова стаття
Мовленнєва поведінка викладача іноземної мови вищого педагогічного навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. – Вип. 41. – Ч. 2.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
288
Наукова стаття
Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної професійної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції// Наукові записки. Серія "Філологічна".


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Осідак Вікторія Василівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.23 c.259.0000
289
Наукова стаття
Стратегії і тактики ділового спілкування науковця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 9: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.116.0000
290
Наукова стаття
Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя // Наукові записки. Серія «Філологічна».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.271.0000
291
Наукова стаття
Теоретична модель формування естетичної культури особистості засобами іноземних мов // Наукові записки. Серія «Філологічна».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.5.0000
292
Наукова стаття
Фольклорні джерела творчості В.Скотта та Р.Бернса в контексті антиномії «історія- вигадка»: завдання,методи та перспективи дослідження. Проблеми семантики слова, речення,тексту : Зб.наук.пр.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2012
293
Праці конференції
Формування англомовної дискурсивної компетенції студентів немовних спеціальностей// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2012
294
Наукова стаття
Формування передумов вільного спілкування студентів ВНЗ іноземною мовою // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 20


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2012
295
Наукова стаття
“Колір у творах англійських поетів-романтиків (на матеріалі сонета Дж.Кітса “Blue! ‘Tis the life of heaven”)”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Драгінда Ольга Вікторівна
2011
296
Наукова стаття
Learning to ensure good testing practice


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2011
297
Наукова стаття
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці / Мови у відкритому суспільстві


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2011
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.147.0000
298
Наукова стаття
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці / Мови у відкритому суспільстві.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2011
299
Наукова стаття
Колір у творах англійських поетів-романтиків (на матеріалі сонета Дж.Кітса “Blue! ‘Tis the life of heaven


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Драгінда Ольга Вікторівна
2011
300
Наукова стаття
Контроль "залишкових знань" студентів як метод оцінки якості освіти // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур


2011
301
Наукова стаття
Освітні можливості світової мережі інтернет та їх використання в Україні та світі:короткий аналіз


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2011
302
Наукова стаття
Прагмасемантичні типи інформативних мовленнєвих актів англомовного бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2011
303
Наукова стаття
Прийоми роботи з англомовним художнім текстом в 11 класі загальноосвітнього навчального закладу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2011
Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. www.narodnaosvita.kiev.ua
304
Тези
Прийоми роботи з англомовним художнім текстом у навчанні одиннадцятикласників


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Маримонська Любов Андріївна
2011
305
Наукова стаття
Проблеми адаптації англійських бізнесових термінів та професійної лексики в українській мові


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2011
306
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2011
307
Наукова стаття
Аналіз та інтерпретація результатів перевірки сформованості ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів 3-4 класів / В. А. Пономарьова [Электронний ресурс]


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2010
Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. www.narodnaosvita.kiev.ua
т.1
308
Наукова стаття
Інтенсивні напрями у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах / Т. М. Колодько // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
309
Наукова стаття
Комунікативний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
310
Наукова стаття
Контроль "залишкових знань" студентів як метод оцінки якості освіти // Мовні і концептуальні картини світу.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2010
311
Наукова стаття
Критерії оцінювання ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів 3-4 класів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2009
312
Наукова стаття
Парадигма творчості Р.Бернса,фольклору та історії для відображення деяких соціально-історичних реалій (від В.Скотта до читачів інтреактивних медій пост-радянського простору)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2010
313
Наукова стаття
Професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів у системі ключових освітніх компетенцій


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Сорокіна Наталія Володимирівна
2010
314
Наукова стаття
Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб.наук.пр.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2010
315
Наукова стаття
Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов)


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
Асадчих Оксана Василівна
2010
316
Монографія
Сучасні технології формування соціокультурної компетенції студентів вищих навчальних закладів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
317
Наукова стаття
Cross-Cultural Aspects of Teaching Translation


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
т.63 c.90.0000
318
Словник
Translator`s Glossary


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Ярова Галина Гуріївна
2009
319
Наукова стаття
Вимоги до тестових модульних робіт з англійської мови як другої іноземної


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
320
Наукова стаття
Впровадження культурологічного аспекту в навчання граматики англійської мови // Іноземні мови в навчальних закладах


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2009
321
Наукова стаття
Дискурсивна подія як макроодиниця бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.441 c.123.0000
322
Наукова стаття
Дискурсивно-когнітивна методика аналізу бізнес-дискурсу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2009
323
Наукова стаття
Ділова нарада як мовленнєва практика англомовного бізнес-дискусу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2009
324
З досвіду підготовки магістрів з перекладу в університетах Великої Британії: аспекти змісту та організації навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2009
Іноземні мови
c.52.0000
325
Наукова стаття
Комунікативний аспект в системі дистанційного навчання у вищіх закладах освіти


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
326
Наукова стаття
Комунікація як засіб формування студентського колективу.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.14 c.26.0000
327
Наукова стаття
Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо-англійських текстів.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
Асадчих Оксана Василівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.27 c.156-160
328
Наукова стаття
Лексико-семантичні відмінності британського та американського варіантів англійськогої ділової мови // Семантика мови і тексту: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
Білас Лілія Михайлівна
2009
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
c.225.0000
329
Наукова стаття
Лінгводидактичні засади навчання письмового перекладу з рідної мови на іноземну


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.78.0000
330
Наукова стаття
Мистецтво професійного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу // Матеріали наукової міжнародної конференції "Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі."


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
331
Тези
Навчання відтворення автенитичності в перекладі: культурологічний підхід// Наукове видання “Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?”. ІІІ Міжнародна накова конференція 15-16 травня 2009р.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2009
332
Наукова стаття
Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації в добу глобалізації


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2009
333
Наукова стаття
Национальное искусство как предметная основа соизучения английского языка и культуры: опыт разработки учебного курса для специального факультета университета


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
334
Наукова стаття
Оптимизация подготовки переводческих кадров в филологических вузах Украины.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
335
Наукова стаття
Організація самостійної роботи студентів-сходознавців з англійської мови як другої спеціальності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.14 c.102.0000
336
Наукова стаття
Педагогічний професіоналізм учителя у сучасній навчально-виховній практиці.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.185.0000
337
Наукова стаття
Підготовка майбутніх вчителів / викладачів до проведення тестового контролю іншомовних навичок і вмінь» // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.82.0000
338
Наукова стаття
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови // Післядипломна педагогічна освіта: Європейські орієнтири та регіональні пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
339
Наукова стаття
Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених “Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
340
Наукова стаття
Проблема вибору підручника для навчання англійської мови як другої спеціальності // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
Кавицька Тамара Іванівна
2009
341
Наукова стаття
Проблеми навчання перекладу з рідної мови на іноземну


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
342
Тези
Проблеми організації аудиторного часу в умовах викладання англійської мови як другої спеціальності


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна

2009
343
Наукова стаття
Символ Дуба та Верби. Шотландські та Українські паралелі. Проблеми поетики


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна
2009
344
Современная концепция подготовки переводчиков: из опыта британских вузов.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Кавицька Тамара Іванівна
2009
345
Наукова стаття
Створення та використання проблемно-комунікативних ситуацій у навчанні студентів мовних спеціальностей обговорення проблем англійською мовою.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.295-298
346
Наукова стаття
Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов у ВНЗ // Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.104.0000
347
Наукова стаття
Функціональна структура спілкування


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Світич Сергій Іванович
2009
348
Наукова стаття
Як організувати поза аудиторну самостійну роботу студентів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Гордєєва Анжела Йосипівна
2009
Іноземні мови
c.24.0000
349
Наукова стаття
Language testing: known and unknown


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
350
Наукова стаття
The Meaning of the Assessment of the Level of Communicative Competence Formation // TESOL-UKRAINE. Teachers of English to speakers of other languages in Ukraine. Newsletter.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2008
351
Праці конференції
Tеching English as a second specialism: problems and solutions/ Наукові записки. Серія «Філологічна».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.9 c.574.0000
352
Наукова стаття
Tеаching English as a second specialism: problems and solutions// Наукові записки. Серія «Філологічна».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.9 c.574.0000
353
Наукова стаття
Визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості англо-мовної граматичної компетенції // Культура народов Причерноморья: науч. журнал/ Таврический национальный ун-т им.В.И.Вернадского


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2008
354
Наукова стаття
Використання кейс-методу в сучасній системі вищої освіти.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
355
Наукова стаття
к готувати учнів до тестування вмінь рецептивних видів мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
356
Наукова стаття
Метафоричне переосмислення реалій бізнесу у діловому жаргоні.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2008
Культура народов Причерноморья
т.1 c.196.0000
357
Наукова стаття
Методичні передумови створення та використання текстів-полілогів для навчання усного полілогічного спілкування


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.23
358
Тези
Мовна репрезентація образів-картинок менеджерів в американській картині світу //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2008
359
Наукова стаття
Навчання учнів початкової школи техніки читання з використанням англомовних скоромовок. Фаза контекстного читання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
Іноземні мови
c.41.0000
360
Наукова стаття
Навчання учнів початкової школи техніки читання з використанням англомовних скоромовок. Фаза контекстного читання.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
Іноземні мови
361
Наукова стаття
Наукові засади розвитку естетичного смаку особистості у вищих навчальних закладах// Мовні і концептуальні картини світу.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2007
362
Наукова стаття
Образне осмислення фахових понять в англомовному бізнес-дискурсі // Наукові записки. Cерія:“Філологічна” – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.9 c.585.0000
363
Наукова стаття
Особливості англо-американської юридичної терміносистеми


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
Нова філологія. Збірник наукових праць.
т.1 c.74-79
364
Наукова стаття
Передумови створення системи ритміко-інтонаційних вправ // Система і структура східнослов’янських мов: До 85-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М.Я.Бріцина: зб.наук.праць.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2008
365
Наукова стаття
Побачив – запам’ятав – навчився! (Як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи).


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Іноземні мови в навчальних закладах.
366
Наукова стаття
Ритміко-інтонаційні особливості навчання техніки англійського мовлення в початковій школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2008
367
Наукова стаття
Світ бізнесу і підприємництва у британській та американській мовних картинах світу // Наукові записки. Серія: “Філол. науки (мовознавство”: У 5 ч.- Вип. 75(4).


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2008
368
Наукова стаття
Сутність культурологічного аспекту навчання іноземних мов // Наукові записки: Збірник наукових статей.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2008
369
Монографія
Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-прагматичному та концептуальному висвітленні: Монографія.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
370
Наукова стаття
Урахування культур но-країнознавчого компоненту змісту навчання при професійній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму // Наукові записки: зб. наук.праць


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2008
371
Наукова стаття
Формування полілогічної компетенції у студентів мовних спеціальностей// Зб.наук.пр. Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка та психологія.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2008
372
Наукова стаття
Формування у студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Наукові записки: Зб.наук.статей НПУ ім.Драгоманова.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2008
373
Наукова стаття
Як готувати учнів до тестування вмінь рецептивних видів мовлення


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
374
Наукова стаття
Cучасний англомовний бізнес-дискурс


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2007
375
Праці конференції
Does Teaching English as a Second Foreign Language Deserve a Special Research?


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine. – Ірпінь: Національний університет ДПС України
c.51.0000
376
Наукова стаття
Reading British and American Press in University Classrooms


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Hawai TESOL: The World.
т.15 c.10.0000
377
Наукова стаття
Relating Teaching and Assessing Reading in Secondary Schools of Ukraine to the Common European Framework of Reference


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.111.0000
378
Праці конференції
Selecting Texts to Assess Reading Skills /Mатерiали VI Міжнародної наукової конференції «Каразiнськi читання: Людина. Мова. Комунiкацiя»


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
379
Наукова стаття
Teaching English as a Second Foreign Language to University Students in Ukraine and European Language Education Policies


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.2 c.189.0000
380
Наукова стаття
Topics, Skills, Strategies. Some Implications for а Second Foreign Language Course Design


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
381
Наукова стаття
Бізнес-дискурс в англомовній картині світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.20 c.259.0000
382
Наукова стаття
Викладання англійської мови як другої спеціальності на факультеті сходознавства: цілі та зміст навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.125.0000
383
Наукова стаття
Використання різних засобів наочності для навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Іноземні мови в навчальних закладах.
c.15.0000
384
Наукова стаття
Відбір контрольних завдань для визначення рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2007
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.214.0000
385
Наукова стаття
Директивний тип англомовного ділового листа


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267.0000
386
Наукова стаття
До проблеми естетичного розвитку студентів.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2007
Зб. наук. праць Кременецького обл. гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.
c.114.0000
387
Наукова стаття
Значенння ритму та інтонації мовлення у між культурному спілкуванні


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2007
388
Наукова стаття
Кейс-метод як засіб інформаційного збагачення студентів-філологів на заняттях з іноземної мови.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.87.0000
389
Наукова стаття
Концепт «леді» у вікторіанській лінгвокультурі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.169.0000
390
Наукова стаття
Методологічний аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Журнал "Рідна школа". Київ
c.48.0000
391
Наукова стаття
Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.2 c.25.0000
392
Наукова стаття
Мовна репрезентація бізнесу в американській картині світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.64.0000
393
Наукова стаття
Мовна репрезентація образів-картинок ” Я-схем” та антропосимволів макрок-ту «business».


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2007
Наук. пр. К-Под. держ. університету. Філол. н-ки. Вип. 15.
т.2 c.309.0000
394
Наукова стаття
Навчання учнів початкової школи техніки читання з використанням англомовних скоромовок. Фаза фразового читання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Іноземні мови
c.7.0000
395
Наукова стаття
Національний тест з іноземної мови: ознаки та перспективи розробки


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови
c.3.0000
396
Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти в Україні


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Журнал "Рідна школа". Київ
c.64.0000
397
Наукова стаття
Оцінювання вмiнь читання: з досвіду пілотування тестових завдань в межах Проекту незалежного тестування з іноземних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови
c.3.0000
398
Наукова стаття
Проблеми відбору текстів для навчання читання англійською мовою як другою іноземною


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.184.0000
399
Наукова стаття
Проблеми навчання англійської мови як другої іноземної на мовному факультеті університету


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови в навчальних закладах.
c.118.0000
400
Наукова стаття
Ритміко-інтонаційна модель стилю в контексті педагогічного дискурсу на уроках англійської мови в початковій школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Пономарьова Віра Анатоліївна
2007
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
c.65.0000
401
Наукова стаття
Розвиток соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті діяльнісно-орієнтованого підходу до навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.31.0000
402
Наукова стаття
Розробка контрольних завдань для визначення рівня сформованості англомовної граматичної компетенції


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Осідак Вікторія Василівна
2007
Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова
c.104.0000
403
Наукова стаття
Тестова оцінка вмінь другої іноземної мови в умовах модульно-рейтингової системи навчання


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.24.0000
404
Наукова стаття
Формування в учнів старшої школи політкультурної компетенції в читанні на матеріалі англомовних культурно-країнознавчих текстів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Іноземні мови
c.16.0000
405
Наукова стаття
Формування культурно- країнознавчої компетенції студентів-орієнталістів засобами англійської мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова
т.58 c.34.0000
406
Наукова стаття
Впровадження культурологічного аспекту в навчання граматики англійської мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2006
407
Наукова стаття
Особливості денотативного поля концепту “crime” в англомовній картині світу


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2006
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.67 c.249-256
408
Наукова стаття
„Британці та індійці: автостереотипи і гетеростереотипи в англомовній літературі”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Дроботун Вікторія Миколаївна
2005
409
Наукова стаття
The concept ”undertaking” in business English discourse. Recent Trendsin Language and Literature Studies: Insights and Approaches


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2005
410
Наукова стаття
Британці та індійці: автостереотипи та гетеростереотипи


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2005
411
Наукова стаття
Історико-культурний підхід до проблеми соціально-побутових реалій


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2005
412
Наукова стаття
Концепт “money” в англомовному бізнес-дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2005
413
Наукова стаття
Концепт „management” в деловом дискурсе


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2005
414
Наукова стаття
Концепт feminity в англомовному діловому дискурсі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2005
415
Наукова стаття
Навчання аргументованого висловлювання англійською мовою студентів – філологів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2005
416
Наукова стаття
Навчання учнів початкової школи англійського алфавіта з використанням піктограм


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2005
417
Наукова стаття
Окремі аспекти інституційного формування естетичного смаку в контексті інтернаціоналізації вищої освіти


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Бабенко Тамара Василівна
2005
418
Наукова стаття
Оцінювання правильності читання англійською мовою учнями початкової школи


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2005
419
Наукова стаття
Формирование умений реферирования англоязычного текста


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Квасова Ольга Геннадіївна
2005
420
What English should be taught as a second specialism?// The 4 Es of the 21st Century: Education, Effectiveness, Efficiency and Experience/ XIII National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukr


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
421
Автентичність як базова вимога до відбору текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах / М.В. Дука // Наука і вища освіта: матеріали ХХІІ Міжнародної наук. конф. студентів і молодих учених, 18 квітня 2


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
422
Аутентичный художественный фильм как ретранслятор иноязычной культуры: аспекты обучения студентов языкового факультета. Электронный сборник : www.apkpro.ru (Материалы II Международной научно-практической конференции «Аксиологический аспект содержания непр


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
423
Використання фахових автентичних відеоматеріалів для навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення / Збірник «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
424
Впровадження мультимедійних технологій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів / Н.В.Сорокіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
425
Дидактичні основи навчання групового полілогічного спілкування студентів філологів (на основі англійської мови) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. пра


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
426
Знання про англомовний будівельний дискурс як зміст іншомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей. / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкува


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
427
Місце творів художньої літератури у навчанні іноземної мови у мовних вищих навчальних закладів / М.В. Дука // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали ІV Міжнародної наук.- метод. конф., 23


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
428
Перспективы использования возможностей информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения в вузе / Информационные и коммуникационные технологии в образовании: V Международная научно-практическая конференция, проводимая в рамках Международног


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
429
Принцип естетичного впливу на читача у відборі текстів для навчання майбутніх філологів розуміти невербальні засоби комунікації у художніх творах / М.В. Дука // Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст.: матеріали VІІ Міжнародних читань пам’яті Михайла Матусо


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
430
Принципи відбору текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: мі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
431
Проблема навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації в сучасних англомовних художніх творах. - Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на суч


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
432
Проблема понимания онимов, номинирующих невербальные средства коммуникации, в процессе обучения чтению студентов языковых специальностей. - Высшее образование XXI века: междунар. науч.-практ. конф.: сб. ст. / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – С


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
433
Специфика обучения ритмико-интонационным особенностям английского языка студентов 1 курса языкового вуза // Филологическое образование в школе и вузе. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимоде


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
434
Сучасні тенденції навчання майбутніх медиків англомовного діалогічного мовлення / Збірник наукових праць «Актуальні проблеми іноземної філології», матеріали ХІI Міжнародної студентської наукової конференції «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
435
Урахування вікових особливостей учнів початкових класів для формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення. //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім Михайла Коцюбинськогою Серія : Педагогіка і психологія: //


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
436
Цілі та зміст навчання англійської як другої спеціальності на мовному факультеті університету// Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору. Матеріали міжвузівського круглого столу. Націона


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур

Повернення до списку

Вгору