Структурні підрозділи

Кафедра: Англійської філології


ID: 6914
Кількість показів: 3258
дата змінення: 24.11.2014 18:39:48
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Контекстуальні словники з корпусами паралельних текстів у навчанні перекладу іноземною мовою


Інститут філології
Англійської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Карабан В'ячеслав Іванович
Карабан Анна В'ячеславівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.157-162
2
Наукова стаття
Узус і переклад: з чого та на що ми перекладаємо


Інститут філології
Англійської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Карабан В'ячеслав Іванович
Карабан Анна В'ячеславівна
2017
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: філологія,педагогіка, психологія: збірник наукових праць
c.52-56
3
Наукова стаття
Англоязычные комедийные шоу как «сеансы разоблачения» роли СМИ в формировании негативних этнических стереотипов


Інститут філології
Англійської філології
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2015
международный сборник научных статей РИНЦ г. Белгород: Проблемы лингвистики и лингводидактики
c.5-9
4
Наукова стаття
Dialogic Love Discourse in Fictional Communication: Marriage Proposals in the Novels of Thomas Hardy


Інститут філології
Англійської філології
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.10-14
5
Навчальний посібник
Ecology and Environment


Інститут філології
Англійської філології
Бортничук Олена Миколаївна
Пастушенко Людмила Павлівна
Гончарова Ольга Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-85
6
Наукова стаття
Identity play through a standup comedian’s eyes


Інститут філології
Англійської філології
2015
Сполучені Штати у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів)
c.277-284
7
Навчальний посібник
Laws of nature. Knowledge and Management of the Environment


Інститут філології
Англійської філології
Фланаган Анастасія Сергіївна
2015
Видавництво «Арт Економі»
c.1-162
8
Навчальний посібник
Laws of nature. Knowledge and Management of the Environment.


Інститут філології
Англійської філології
Фланаган Анастасія Сергіївна
2015
Видавництво «Арт Економі»
c.1-162
9
Наукова стаття
Mindful Leadership в метафорах


Інститут філології
Англійської філології
2015
СПбГЭУ,сб.науч.трудов по материалам I Международной конференции "Язык и культура в эпоху глобализации"
c.138-147
10
Навчальний посібник
Stylistics: a resource book: навчальний посібник


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2015
Кондор-Видавництво (посібник)
c.1-139
11
Наукова стаття
The Myth of the Minotaur in Postmodern Narrative Space


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Frankfurt am Main etc. Peter Lang Verlag
c.189-197
12
Наукова стаття
Абревіатури в мові віртуального спілкування


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2015
Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe: Zbiór raportów naukowych.- Wydawca: «Diamond trading tour»
c.36-40
13
Наукова стаття
До питання про автентичність казок у збірках братів Грімм


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Американські та британські студії : мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : збірник наукових праць. – К. : Талком
c.20-24
14
Наукова стаття
Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.4 c.114-118
15
Наукова стаття
Интертекстуальные фреймы в современных литературных сказках


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Мир языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы VI Международной научно-практической конференции (Минск, 22 апреля 2015 г.)
c.36-38
16
Наукова стаття
Когнітивні аспекти інтертекстуальності сучасних казок


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур»
c.127-129
17
Наукова стаття
Когнітивні модифікації концепту "Angel" (на матеріалах англомовної реклами)


Інститут філології
Англійської філології
Крисальна Юліана Вячеславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.248-256
18
Наукова стаття
Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.100-101
19
Навчальний посібник
Навчальний посібник з домашнього читання для студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів зі спеціальності «англійська філологія».


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-215
20
Наукова стаття
Національні громадські об’єднання перекладачів у США


Інститут філології
Англійської філології

Карабан Анна В'ячеславівна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Міжнародна науково-практична конференція
c.529-533
21
Наукова стаття
Посты политиков в социальных медиа как составляющая политического дискурса (на материале английского языка)


Інститут філології
Англійської філології
Бєлова Алла Дмитрівна
2015
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект
c.42-47
22
Наукова стаття
Пути пополнения специализированных терминологических систем в современном английском языке


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2015
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
c.25-31
23
Наукова стаття
Стратегія структурування інформаційного матеріалу за принципом релевантності


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe: Zbiór raportów naukowych.- Wydawca: «Diamond trading tour»
c.88-92
24
Монографія
Сучасна літературна казка на основі класичного сюжету: структурні, когнітивні, наратологічні виміри


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-326
25
Наукова стаття
Трансформації традиційних казок у контексті нових медіа


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
c.91-94
26
Наукова стаття
Цифрові адаптації традиційних казок


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.98-100
27
Наукова стаття
Американский национальный характер и его интерпретация в работах лингвистов


Інститут філології
Англійської філології
2014
Новый взгляд. Международный научный вестник:сборник научных трудов. Издательство ЦРНС
т.4 c.114-124
28
Наукова стаття
Лексичні засоби модерації висловлювання в дискурсі Європейського парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов
т.77 c.88-93
29
Навчальний посібник
“Проблеми сучасного світу крізь призму англомовних комунікативних стратегій (Modern World Challenges Through Communicative Strategies in English)”


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-143
30
Наукова стаття
«Протилежне мовлення» у дискурсі акцентуйованих особистостей


Інститут філології
Англійської філології
Куліш Тетяна Вікторівна
2010
31
Наукова стаття
2. Нарратологические аспекты современных интерпретаций сказки о Синей Бороде


Інститут філології
Англійської філології
2013
Вестник Минского государственного лингвистического университета
c.140.0000
32
Наукова стаття
Neologisms in the psychopathological context (on the data of psychiatric interviews in English)


Інститут філології
Англійської філології
2010
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.80.0000
33
Наукова стаття
Speech tactics in mass media discourse


Інститут філології
Англійської філології
Каптюрова Олена Вячеславівна
2014
Вісник Національного авіаційного університету
т.1 c.90-96
34
Наукова стаття
Ukrainian blends: Elicitation paradigm and structural analysis


Інститут філології
Англійської філології
2012
Berlin, Boston: Walter De Greuter
c.75.0000
35
Монографія
Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у ХХ-ХХІ ст


Інститут філології
Англійської філології
2014
Видавництво "Арій"
c.1-184
36
Наукова стаття
Англоязычные неологизмы в сфере нетрадиционных отношений


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2014
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
т.3 c.46-50
37
Наукова стаття
Вербалізація агональності в американському політичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2013
Наукові записки. Серія "Філологія"
т.18 c.346.0000
38
Наукова стаття
Вербалізація ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.127 c.261-265
39
Наукова стаття
Гендерний аспект комунікації в ситкомі «The Office»


Інститут філології
Англійської філології
2014
Вісник Черкаського університету. Філологічні науки
т.258 c.148-154
40
Наукова стаття
Групова ідентифікація як стратегія маніпуляції свідомістю


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2014
Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka. Zbior raportow naukowych
c.97-100
41
Наукова стаття
Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі «Знайомство» (на матеріалі творчості Т.Гарді)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.104-113
42
Наукова стаття
Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» (на матеріалі творчості Томаса Гарді)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.43-46
43
Наукова стаття
Евфемізми як лексичний засіб модерації висловлювання в дискурсі Європейського парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2014
Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 26-27 вересня 2014 р.
c.53-56
44
Наукова стаття
Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях


Інститут філології
Англійської філології
Бабире Олена Валентинівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.103-113
45
Наукова стаття
Категорія інтенсивності у сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2014
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжнародної комунікації
т.1 c.285-287
46
Наукова стаття
Квір-студії сучасних казкових творів


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.
c.63-67
47
Наукова стаття
Кинонарратив как объект нарратологического анализа


Інститут філології
Англійської філології
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
c.87-90
48
Наукова стаття
Коммуникативные стратегии модерации высказываний в дебатах Европейского парламента


Інститут філології
Англійської філології
2014
Научный потенциал
т.3 c.8-12
49
Наукова стаття
Конфліктний діалог у любовному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.46 c.52-55
50
Наукова стаття
Концепт TOY у сучасній британській художній літературі


Інститут філології
Англійської філології
Чаюк Тетяна Андріївна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.17 c.118-124
51
Наукова стаття
Концепт Yoga в брендах (на материале английского языка)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Общественные и гуманитарные науки в современном мире : материалы еждународной научно-практической конференции, Махачкала, 28 февраля 2014 г.
c.108-118
52
Наукова стаття
Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.357-363
53
Наукова стаття
Лінгвокультурологічна маркованість англійських фразеологічних одиниць


Інститут філології
Англійської філології
Пастушенко Людмила Павлівна
Бортничук Олена Миколаївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.23 c.25-32
54
Наукова стаття
Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до тематичного кола "тероризм"


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.147-153
55
Наукова стаття
Особенности реализации концепта “TOURISM” посредством английского языка


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2014
Инновации в науке: сборник статей по материалам XХIX международной научно-практической конференции (Новосибирск, 29 января 2014 г.)
т.1 c.128-132
56
Наукова стаття
Поєднання традиційних і нових мотивів у сучасних казках про Попелюшку


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.45 c.106-109
57
Наукова стаття
Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особистостей


Інститут філології
Англійської філології
2010
58
Наукова стаття
Преломление традиций постмодернизма в современной литературной сказке


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: научный сборник
т.3 c.49-52
59
Наукова стаття
Прецедентність як засіб економії мовних зусиль у телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому «Father Ted»)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.491-500
60
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології : Методична розробка


Інститут філології
Англійської філології
Загального мовознавства та класичної філології
Зарубіжної літератури
Історії російської літератури
Новітньої української літератури
Полоністики
Російської мови
Слов'янської філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Української філології для неспеціальних факультетів
Фольклористики
Французької філології
Бернадська Ніна Іванівна
Семенюк Григорій Фокович
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович

Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-305
61
Наукова стаття
Ренесанс казкового жанру на початку ХХІ століття


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму
c.56-61
62
Наукова стаття
Рефрейминг как средство воздействия в коммуникации на экотематику


Інститут права
Інститут філології

Англійської філології
Іноземних мов
Бабире Олена Валентинівна
2014
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.1 c.40-44
63
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (теоретично-практичний курс) ».


Інститут філології
Англійської філології

Каптюрова Олена Вячеславівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-53
64
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії»


Інститут філології
Англійської філології

Каптюрова Олена Вячеславівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-51
65
Наукова стаття
Своеобразие современных стихотворных произведений, основанных на классических сказочных сюжетах


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Междисциплинарный синтез в исследовании ментальных и языковых основ художественного текста: межвузовский сборник научных статей
c.22-30
66
Наукова стаття
Современные литературные сказки о Золушке в свете теории концептуальной интеграции


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах
c.116-120
67
Наукова стаття
Сочетание вербальных и визуальных средств в жанре документальных видеофильмов (на материале документального сервала BBC “Seven Ages of Britain”)


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2014
Новый университет: научный журнал
т.5 c.156-18
68
Наукова стаття
Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
т.2 c.77-81
69
Наукова стаття
Сучасні літературні казки про Сплячу красуню: інтертекстуальність та жанрові трансформації


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.128 c.79-84
70
Наукова стаття
Сучасні модифікації казки про Білосніжку


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.113-116
71
Наукова стаття
Сучасні підходи до аналізу казок


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.189-191
72
Наукова стаття
Типи конфліктних акцентуйованих особистостей в англомовному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Куліш Тетяна Вікторівна
2009
73
Наукова стаття
Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.583-592
74
Наукова стаття
Функціонування антропонімів «MCCARTHY» та «NIXON» та їхніх дериватів в американському мас-медійному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.130 c.286-290
75
Наукова стаття
Цілі модерації висловлювання в дискурсі дебатів Європейського парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2014
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжнародної комунікації
т.1 c.185-193
76
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі


Інститут філології
Англійської філології
Історії російської літератури
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Полоністики
Слов'янської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Тюркології
Коломієць Лада Володимирівна
Бондаренко Іван Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Верба Галина Георгіївна
Чернишова Юлія Олександрівна
Білик Наталія Леонідівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Деркач Олена Михайлівна
Алієва Заміна Керімкизи
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Ковальчук Юлія Андріївна
Кім Сук Вон
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
Зарицька Тамара Григорівна
Ісаєва Наталія Станіславівна

Наєнко Михайло Кузьмович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
77
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі


Інститут філології
Англійської філології
Історії російської літератури
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Полоністики
Слов'янської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Тюркології
Коломієць Лада Володимирівна
Бондаренко Іван Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Верба Галина Георгіївна
Чернишова Юлія Олександрівна
Білик Наталія Леонідівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Деркач Олена Михайлівна
Алієва Заміна Керімкизи
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Ковальчук Юлія Андріївна
Кім Сук Вон
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
Зарицька Тамара Григорівна
Ісаєва Наталія Станіславівна

Наєнко Михайло Кузьмович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
78
Наукова стаття
Эвфемистическое переименование как тактика манипуляции сознанием в англоязычных СМИ


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2014
Филология и лингвистика в современном обществе: материалы ІІ международной научной конференции (Москва, 20-23 февраля 2014 г.)
c.146-148
79
Наукова стаття
Directive interjections in English professional communication


Інститут філології
Англійської філології
2013
Вісник Національного авіаційного університету / Філософія. Культура. Релігія
т.56 c.118.0000
80
Наукова стаття
Google Doodles – креолізація логотипу та частковий ребрендинг у віртуальному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.146-153
81
Наукова стаття
Strategic planning as a key to effective provocative communication


Інститут філології
Англійської філології
2013
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.33 c.210.0000
82
Наукова стаття
Trademark names як джерело епонімів в англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.91.0000
83
Наукова стаття
Гендерные особенности коммуникации в социальной сети Facebook


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2013
Научный потенциал
т.2 c.24.0000
84
Наукова стаття
Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.154.0000
85
Наукова стаття
Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського Парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2013
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов
т.74 c.43-48
86
Наукова стаття
Інтертекстуальні зв'язки між текстовими світами казкових творів


Інститут філології
Англійської філології
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.322.0000
87
Наукова стаття
Інтертекстуаьна природа постмодерністської літературної казки


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
88
Наукова стаття
Кинонарратив як объект нарратологического анализа


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.9 c.87.0000
89
Наукова стаття
Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.64-74
90
Наукова стаття
Когнитивно-прагматический потенциал топонимов в американском поэтическом дискурсе второй половины ХХ - начала ХХI века


Інститут філології
Англійської філології
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.10 c.54.0000
91
Наукова стаття
Когнитивные механизмы номинации в современном английском языке


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.1 c.87.0000
92
Наукова стаття
Когнитивный механизм оппозиции в современном английском словообразовании


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.1 c.52.0000
93
Наукова стаття
Концепт "свобода" (на матеріалі американських віршованих творів ХІХ ст)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.251-264
94
Наукова стаття
Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.191.0000
95
Наукова стаття
Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі ХІХ століття


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.177-187
96
Наукова стаття
Лексическая составляющая манипуляции сознанием в средствах массовой информации


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2013
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
c.49.0000
97
Наукова стаття
Лінгвостилістичні та лексико-семантичні особливості вербалізації образу Кетрін Мідлтон


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.160.0000
98
Наукова стаття
Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.21-31
99
Наукова стаття
Мовна особистість "троль" в англомовній форумній комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Нікіфорова Євгенія Юріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.149.0000
100
Наукова стаття
Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського Парламенту)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.282-290
101
Наукова стаття
Модифікація іллокутивної сили висловлювання як засіб маніпулювання свідомістю (на матеріалі текстів англомовних ЗМІ)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.52.0000
102
Праці конференції
Мультилингвизм Европейского парламента как предпосылка модерации высказываний


Інститут філології
Англійської філології
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
c.145.0000
103
Наукова стаття
Нарратологические аспекты современных интерпретаций сказки о Синей Бороде


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
Вестник Минского государственного лингвистического университета
т.5 c.140.0000
104
Наукова стаття
Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних Інтернет-видань


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.82.0000
105
Наукова стаття
Номінації пошукових Інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.147-142
106
Наукова стаття
Особенности и типы коммуникативной личности провокатора


Інститут філології
Англійської філології
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.9 c.113.0000
107
Наукова стаття
Особливості брендингу Apple: мовний і візуальний аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.149.0000
108
Наукова стаття
Особливості використання принципів кооперації та ввічливості у провокаційному мовленні


Інститут філології
Англійської філології
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.351.0000
109
Наукова стаття
Постмодерністська літературна казка в художній системі постмодернізму


Інститут філології
Англійської філології
2013
110
Наукова стаття
Прагматичні аспекти комунікації Європейського Парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2013
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.140-145
111
Наукова стаття
Прецедентне ім'я STEVE JOBS в американському лінгвокультурному середовищі


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.338.0000
112
Наукова стаття
Просодичний портрет оповідача в англомовній аудіоказці


Інститут філології
Англійської філології
Задоріжна Наталія Ігорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.48-56
113
Наукова стаття
Реализация стратегии убеждения в диалогическом романтическом дискурсе (на материале творчества Томаса Гарди)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.5 c.30.0000
114
Наукова стаття
Реалізація концепту "політична коректність" в мас-медійному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.137-147
115
Наукова стаття
Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів)


Інститут філології
Англійської філології
Крисальна Юліана Вячеславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.248-256
116
Наукова стаття
Риторические фигуры в англоязычной виртуальной рекламе (на материале веб-сайта Apple)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.6 c.95.0000
117
Наукова стаття
Розвиток жанру літературної казки: від Дж.Ф.Страпароли до письменників-модерністів


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
118
Наукова стаття
Семантика образу вождя у давньоанглійських епіко-міфологічних текстах


Інститут філології
Англійської філології
Фланаган Анастасія Сергіївна
2013
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.32 c.367.0000
119
Тези
Символьна складова семантичної структури лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2013
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-5 жовтня 2013 року
c.107-108
120
Наукова стаття
Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.129-136
121
Наукова стаття
Синтаксичні засоби модерації висловлювання в дискурсі Європейського парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2013
Вісник Дніпропетровського університету імені Альберта Нобеля
c.312-315
122
Наукова стаття
Трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку


Інститут філології
Англійської філології
2013
Проблеми зіставної семантики
т.11 c.422.0000
123
Наукова стаття
Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту


Інститут філології
Англійської філології
2013
Вісник Сумського державного університету
c.31-35
124
Наукова стаття
Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі


Інститут філології
Англійської філології
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.172.0000
125
Наукова стаття
Фахова мова у професійній судовій комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.30 c.57.0000
126
Наукова стаття
Художній простір постмодерністської літературної казки


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2013
127
Наукова стаття
Этикетизация американского судебного дискурса


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2013
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
c.60.0000
128
Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у ХХ-ХХІ столітті


Інститут філології
Англійської філології
Гончарова Ольга Олегівна
2012
129
Наукова стаття
Англійські дієслова в нідерландській мові


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.36 c.212.0000
130
Наукова стаття
Бренди англомовних країн крізь призму прецедентних феноменів


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.501-517
131
Наукова стаття
Брендинг і неймінг: відображення національної ідентичності в назвах авіаперевізників


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.280.0000
132
Вербалізація концепту КОМФОРТ в англійській мові ХХ - ХХІ століття


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2012
133
Наукова стаття
Вербалізація національно-культурного компонента семантичної структури концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2012
Слов’янський збірник: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
c.160-165
134
Наукова стаття
Вербалізація соціального компоненту концепту HEALTH (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів)


Інститут філології
Англійської філології
Лемішка Оксана Ярославівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.419.0000
135
Наукова стаття
Вербалізація фрейму LIFE SCRIPT та концепту SOCIAL STRATIFICATION у збірці Mother Goose's Rhymes


Інститут філології
Англійської філології
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.3.0000
136
Наукова стаття
Відображення національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ англійських футбольних клубів)


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.20 c.529-537
137
Наукова стаття
Відтворення концепту CHRISTIAN HOPE в християнському теологічному дискурсі (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.266.0000
138
Візуалізація товарів у сучасній рекламі як складник креолізації комунікативного простору


Інститут філології
Англійської філології
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.42.0000
139
Наукова стаття
Вірші Матінки Гусині у сучасному суспільстві та текстах


Інститут філології
Англійської філології
2012
140
Підручник
Граматика сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Верба Лідія Георгіївна
2012
141
Наукова стаття
Дискурси християнської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.335.0000
142
Наукова стаття
До проблеми виокремлення мови релігійної комунікації в контексті сучасної теолінгвістики


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Мова і культура
т.5 c.149.0000
143
Підручник
Довідник з граматики англійської мови з вправами


Інститут філології
Англійської філології
Верба Лідія Георгіївна
2012
144
Наукова стаття
Епістолярій як жанр і різновид дискурсу християнського теологічного дискурсу: когнітивно-прагматичний аспект (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2011
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.225.0000
145
Дисертаційна робота
Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів


Інститут філології
Англійської філології
2012
Інше
c.0.0000
146
Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2012
147
Наукова стаття
Казковий наратив у світлі когнітивної наратології


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мова і культура
т.3 c.31.0000
148
Наукова стаття
Когнітивна метафара як засіб творення ідіостилю богослова


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.35.0000
149
Наукова стаття
Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова


Інститут філології
Англійської філології
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.29.0000
150
Наукова стаття
Когнітивно-прагматичний вимір let-конструкції в американському поетичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Гач Наталія Олегівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.72 c.125.0000
151
Наукова стаття
Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ, що освітлюють події в Лівії


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.20 c.152-160
152
Наукова стаття
Конфронтаційні тактики міжособистісного конфлікту (на матеріалі англомовної комунікації)


Інститут філології
Англійської філології
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.21.0000
153
Наукова стаття
Концепт New England (на матеріалі віршованих творів XVIIстоліття)


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мова і культура
т.15 c.62.0000
154
Наукова стаття
Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.392.0000
155
Наукова стаття
Креолізовані тексти в соціальній мережі Facebook


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.113.0000
156
Наукова стаття
Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We did not start the fire"


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.370.0000
157
Праці конференції
Маніпулювання як провідна комунікативна стратегія провокаційного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
2012
158
Наукова стаття
Метафора як основа оформлення нових термінів у комп'ютерній лексиці сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.445.0000
159
Наукова стаття
Метафорична концептуалізація релігійних концептів (на матеріалі англомовного теологічного дискурсу)


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.135.0000
160
Наукова стаття
Метафоричність та інші стилістичні засоби персуазивності у текстах на екотематику (на матеріалі книги "Тиха весна" Р. Карсон)


Інститут філології
Англійської філології
Бабире Олена Валентинівна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.31.0000
161
Наукова стаття
Мовні засоби екобрендингу


Інститут філології
Англійської філології
Бабире Олена Валентинівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.51.0000
162
Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2012
163
Наукова стаття
Модерація як умова успішної комунікації у віртуальному просторі


Інститут філології
Англійської філології
Нікіфорова Євгенія Юріївна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.243.0000
164
Наукова стаття
Особливості мовної реалізації концепту MONEY в сучасній британській дитячій літературі


Інститут філології
Англійської філології
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.525.0000
165
Наукова стаття
Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні


Інститут філології
Англійської філології
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.21 c.348.0000
166
Наукова стаття
Особливості парламентського дискурсу (на матеріалі засідань Європейського Парламенту)


Інститут філології
Англійської філології
2012
Невідоме
т.1 c.260.0000
167
Наукова стаття
Особливості ціннісної складової лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.28 c.219-230
168
Наукова стаття
Переносні значення слів як джерело виникнення нової комп'ютерної лексики в сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.484.0000
169
Наукова стаття
Переносні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.290.0000
170
Наукова стаття
Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослова (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.20 c.287-292
171
Наукова стаття
Провокаційне мовлення як тип комунікації


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.62.0000
172
Наукова стаття
Протиставлення як риторичний прийом і стратегія християнського теологічного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
2012
Studia Slovakistika. - Ужгород
c.322.0000
173
Наукова стаття
Репертуар мовленнєвих тактик інтерв'юера (на матеріалі ток-шоу "Larry King live")


Інститут філології
Англійської філології
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.141.0000
174
Наукова стаття
Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE


Інститут філології
Англійської філології
2012
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.42 c.354.0000
175
Наукова стаття
Синтез типів дискурсу у висвітленні пандемії грипу 2009 року в Україні англомовними зМІ


Інститут філології
Англійської філології
Лемішка Оксана Ярославівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.39.0000
176
Наукова стаття
Сленг соціальних мереж та мікроблогів


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.134.0000
177
Наукова стаття
Сучасні інтерпретації традиційних казкових сюжетів


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
т.27 c.170.0000
178
Наукова стаття
Сучасні когнітивно-поетологічні підходи до інтерпретації літературних текстів


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.98.0000
179
Наукова стаття
Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка"


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.33.0000
180
Наукова стаття
Фокалізація та медіація в сучасних наративах


Інститут філології
Англійської філології
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
т.29 c.67.0000
181
Наукова стаття
Фразеологічна компетенція і навчальний процес


Інститут філології
Англійської філології
Бортничук Олена Миколаївна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.20 c.0.0000
182
Наукова стаття
Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.274.0000
183
Монографія
Learn and Smile


Інститут філології
Англійської філології
2011
184
Монографія
Modern English Theoretical Grammar


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2010
185
Наукова стаття
Американська публічна дипломатія і війна в Іраку: дискурс корекції іміджу США


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.342.0000
186
Наукова стаття
Взаємодія письмових літературно-критичних жанрів англомовного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
Петренко Сергій Володимирович
2010
Мова і культура
т.7 c.253.0000
187
Наукова стаття
Видеориторика в современном коммуникативном пространстве


Інститут філології
Англійської філології
2010
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.22.0000
188
Наукова стаття
Відтворення особистісного концепту ХРИСТИЯНСТВО у текстах сучасного теологічного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
2011
Лінгвістика і лінгводидактика. Київ
т.5 c.266.0000
189
Наукова стаття
Вставні тексти як ознака гібридних жанрів (на матеріалі англомовного літературно-критичного медійного дискурсу)


Інститут філології
Англійської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Петренко Сергій Володимирович
2011
Нова філологія
c.98-101
190
Монографія
Вступ до теорії міжкультурної комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Алєксєєва Ірина Олексіївна
2011
191
Наукова стаття
Джерела та способи утворення неологізмів в англомовному медичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Лемішка Оксана Ярославівна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.244.0000
192
Дискурс англомовної анімаційної комедії


Інститут філології
Англійської філології
2011
193
Наукова стаття
Дискурсивно-структурні особливості англомовних текстів описів товарів комерційних інтернет-сайтів


Інститут філології
Англійської філології
Білецька Тетяна Олександрівна
2010
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.35.0000
194
Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2011
195
Наукова стаття
Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.382.0000
196
Наукова стаття
Ігрові та маніпулітивні прийоми у комунікативній ситуації "флірт"


Інститут філології
Англійської філології
Дьяконова Ірина Леонідівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.190.0000
197
Наукова стаття
Інтертекстуальність у медійному дискурсі (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Петренко Сергій Володимирович
2011
Літературознавчі студії
т.44 c.326-331
198
Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX століття)


Інститут філології
Англійської філології
2011
199
Наукова стаття
Концепт ЧАС у прагматекстах теологічного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.241.0000
200
Наукова стаття
Концептуалізація поняття "сім'я" в американському віршованому дискурсі для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2011
201
Наукова стаття
Концептуалізація стимулів емоцій радості та смутку в англомовних віршованих творах для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.25 c.262.0000
202
Монографія
Лексикологія сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
2011
Освіта
203
Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення


Інститут філології
Англійської філології
2011
204
Наукова стаття
Метафора руху в англомовному психоаналітичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2010
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.131.0000
205
Наукова стаття
Метафоричне порівняння як засіб відтворення релігійних концептів


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.18.0000
206
Довідник
Методичні розробки з позалекційного читання "Emma" by J.Austen, "Wuthering Heights" by E.Bronte


Інститут філології
Англійської філології
Білецька Тетяна Олександрівна
2011
207
Наукова стаття
Мовне відображення американської національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ американських штатів і міст)


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.303.0000
208
Наукова стаття
Мовні характеристики інформаційно-аналітичних повідомлень у сучасних британських ЗМІ


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2011
209
Наукова стаття
Нові номінації на позначення кухонної техніки (на матеріалі англійської мови ХХІ століття)


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.336.0000
210
Наукова стаття
Нові номінації на позначення освітлювальної техніки (на матеріалі англійської мови ХХІ століття)


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.297.0000
211
Наукова стаття
Номінативні засоби формування позитивного образу Кетрін Мідлтон у сучасних британських ЗМІ


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2011
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.2 c.132.0000
212
Наукова стаття
Образна складова семантичної структури концепту AMERICAN DREAM


Інститут філології
Англійської філології
2011
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.95 c.230-234
213
Наукова стаття
Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.138.0000
214
Наукова стаття
Особливосіт вербалізації сегмента "фантастичні істоти" концепту ФАНТАЗІЯ в американському віршованому дискурсі для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2011
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
т.1 c.137.0000
215
Наукова стаття
Особливості використання синтаксичних засоібв експресії у веб-коментарях (на матеріалі британських он-лайн газет)


Інститут філології
Англійської філології
Тирон Ірина Володимирівна
2011
Лінгвістика і лінгводидактика. Київ
т.5 c.168.0000
216
Наукова стаття
Особливості мовної реалізації метапрагматики адресата у текстах експериментальної теологічної прози


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.391.0000
217
Наукова стаття
Переключення кодів у мовленні нідерландців


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мова і культура
т.2 c.111.0000
218
Наукова стаття
Персоніфікація у давньоанглійській загадці


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.240.0000
219
Наукова стаття
Поняття "символ" і його осмислення у сучасній лінгвістиці


Інститут філології
Англійської філології
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.25 c.402.0000
220
Наукова стаття
Прецедентні імена як засіб негативної оцінки в англомовному мас-медійному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.96.0000
221
Наукова стаття
Про деякі особливості неймінгу в національному брендингу


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
222
Наукова стаття
Про поєднання класичних творів та жанрових варіацій роману в сучасній англомовній літературі, або як Сет Грем-Сміт відправив зомбі у роман Джейн Остін


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.57.0000
223
Наукова стаття
Синтаксичні засоби експресії в жанрах медійного дискурсу (на матеріалі британських газет і журналів)


Інститут філології
Англійської філології
Тирон Ірина Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.321.0000
224
Наукова стаття
Словотвірний потенціал лексем "Інтернет" та "піар" у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.231.0000
225
Наукова стаття
Словотворення як засіб оформлення нових семантичних полів лексики сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2011
Лінгвістика і лінгводидактика. Київ
т.5 c.30.0000
226
Соціо-прагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2011
227
Наукова стаття
Сучасний комунікативний простір: наслідки глобалізації і комп'ютеризації


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.26 c.367.0000
228
Наукова стаття
Сучасні методи дослідження мовленнєвих жанрів


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.71.0000
229
Наукова стаття
Типи комунакативних стратегій


Інститут філології
Англійської філології
2011
Лінгвістика і лінгводидактика. Київ
т.5 c.377.0000
230
Наукова стаття
Типи мовних особистостей у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів)


Інститут філології
Англійської філології
Нікіфорова Євгенія Юріївна
2010
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.194.0000
231
Наукова стаття
Perseveration in Schizophrenic Discourse


Інститут філології
Англійської філології
Куліш Тетяна Вікторівна
2010
232
Наукова стаття
Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження


Інститут філології
Англійської філології
2010
233
Наукова стаття
Английский язык в Ирландии по данным корпуса ICE-Ireland


Інститут філології
Англійської філології
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.30.0000
234
Наукова стаття
Англійська мова vs. англомовна лінгвокультура: соціокультурні проблеми глобалізації англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
2010
Культура народов Причерноморья
т.184 c.30.0000
235
Монографія
Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп'ютера


Інститут філології
Англійської філології
2009
236
Наукова стаття
Вербальна сугестія в давньоанглійських текстах


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.272.0000
237
Наукова стаття
Відображення стереотипу нідерландця і Нідерландів у міжкультурній комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Гончарова Ольга Олегівна
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 c.308.0000
238
Наукова стаття
Деевфемізація смерті в англомовній картині світу народів Східної Африки


Інститут філології
Англійської філології
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.168.0000
239
Монографія
Епістемічна модальність в англійській мові (діахронічний аспект)


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2010
240
Наукова стаття
Кока-кола як символ американської лінгвокультури (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2010
241
Наукова стаття
Комерціалізація як чинник появи гібридних літературно-критичних жанрів в англомовному медіа дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Петренко Сергій Володимирович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.203.0000
242
Наукова стаття
Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів)


Інститут філології
Англійської філології
2010
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.24 c.307.0000
243
Наукова стаття
Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вимір


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.17 c.304.0000
244
Наукова стаття
Культурні символи як спосіб мовної об'єктивації концепту ENGLISHNESS


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.18 c.451.0000
245
Наукова стаття
Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів


Інститут філології
Англійської філології
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.273.0000
246
Наукова стаття
Лексичні аспекти гібридності англомовного дискурсу Східної Африки


Інститут філології
Англійської філології
2010
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.14 c.122.0000
247
Наукова стаття
Лінгвістичний вимір «Бренду Барак Обама» (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2010
248
Наукова стаття
Лінгвістичні особливості VIP-некрологу як жанру лаудативного дискурсу (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2010
Культура народов Причерноморья
c.97.0000
249
Наукова стаття
Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи тволрення


Інститут філології
Англійської філології
Бортничук Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.17 c.64.0000
250
Наукова стаття
Номінації сучасних оздоблювальних матеріалів (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.234.0000
251
Наукова стаття
Номінація житлових будинків в англійській мові: відображення архітектурних стилів, дизайну і технологій


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.325-330
252
Наукова стаття
Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2010
253
Наукова стаття
Основні жанрові форми втілення сучасного англомовного лаудативного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.18 c.346.0000
254
Наукова стаття
Особливості концептуалізації RITES OF PASSAGE в англомовній картині світу народів Східної Африки


Інститут філології
Англійської філології
2010
Вісник Житомирського педагогічного університету
c.57.0000
255
Наукова стаття
Полісеміотичність логотипів міст та брендів як тип візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.129.0000
256
Наукова стаття
Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особистостей (на англомовному матеріалі)


Інститут філології
Англійської філології
Куліш Тетяна Вікторівна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.18 c.225.0000
257
Наукова стаття
Проповідь: композиційні, прагмариторичні та інтердискурсивні характеристики


Інститут філології
Англійської філології
Бортничук Олена Миколаївна
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.17 c.268.0000
258
Розвиток і функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові ІХ - ХІХ століття


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2010
259
Наукова стаття
Czenglish у сучасному комунікативному просторі


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.85.0000
260
Монографія
Morphology. A University Course of Modern English Theoretical Grammar


Інститут філології
Англійської філології


2009
261
Наукова стаття
Towards Easier Querying of XML-based linguistic corpora


Інститут філології
Англійської філології
2009
Таврический Вестник Информатики и Математики
c.71.0000
262
Наукова стаття
Актуальні тенденції в індустрії доменних імен: лінгвістичні аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.211.0000
263
Наукова стаття
Английский язык в Ирландии (по данным корпуса ICE - Ireland)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
264
Наукова стаття
Англійська мова в мовних і міжкультурних контактах у східній Африці: “шенг” як лінгвокультурний гібрид


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.232.0000
265
Наукова стаття
Ахроматичність як ознака образної парадигми давньоанглійських епічних творів 10-11 століття та поеми “Беовульф”


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.266.0000
266
Монографія
Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2006
267
Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2009
268
Наукова стаття
Виникнення та розвиток англійських апроксиматорів у XIV-XIX століттях


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
c.20.0000
269
Наукова стаття
Граматичне та лексичне вираження темпоральності в тексті спортивного репортажу


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.332.0000
270
Наукова стаття
Жанрова своєрідність та тематична спрямованість англомовної преси країн Східної Африки (на матеріалі кенійської та угандійської преси)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.12 c.125.0000
271
Наукова стаття
Жанрово-стилістичні особливості сучасного фідеїстичного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2009
Мова і культура
т.12 c.56.0000
272
Наукова стаття
Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.128.0000
273
Наукова стаття
Категоризация и концептуализация знаний в теоретической и прикладной лингвистике


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.26.0000
274
Наукова стаття
Когнітивний образ художньо змодельованого контексту діалогічної інтеракції


Інститут філології
Англійської філології
Неборсіна Наталія Павлівна
2009
275
Наукова стаття
Когнітивні механізми номінації в англійській лексиці моди


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2009
276
Наукова стаття
Комбінаторика просодичних компонентів в англомовному дискурсі радіореклами


Інститут філології
Англійської філології
Задоріжна Наталія Ігорівна
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.113.0000
277
Наукова стаття
Концепт ПАТРІОТИЗМ у дискурсі Барака Обами


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.254.0000
278
Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2009
279
Наукова стаття
Маніфестація гендеру як засіб створення комічного ефекту (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)Маніфестація гендеру як засіб створення комічного ефекту (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.15 c.615.0000
280
Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів)


Інститут філології
Англійської філології
Смашнюк Оксана Іванівна
2009
281
Наукова стаття
Метафоризація прецедентного імені “Marilyn Monroe” в американському лінгвокультурному просторі


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.30.0000
282
Наукова стаття
Методологічні аспекти лінгвістичного моделювання у мовленнєвому спілкуванні людини і комп'ютера


Інститут філології
Англійської філології


2009
283
Наукова стаття
Мовленнєвий портрет судді Верховного суду США


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2009
284
Наукова стаття
Мовні засоби вираження концепту соціалізація в англомовному віршованому дискурсі для дітей


Інститут філології
Англійської філології
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.217.0000
285
Наукова стаття
Мовні рівні та комунікативні ситуація: лінгвокультурологічний аспект


Інститут філології
Англійської філології
2009
286
Наукова стаття
Національно-культурні реалії в текстах газетної комунікації (на матеріалі кенійської преси)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.267.0000
287
Наукова стаття
Новітні номінації у сфері дизайну інтер’єру (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.105.0000
288
Наукова стаття
О категориях когнитивной поэтики


Інститут філології
Англійської філології
2009
289
Наукова стаття
Образ світового дерева у давньоанглійській епічній поезії: семантика та еволюція


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.163.0000
290
Наукова стаття
Особливості аргументації в американському професійному судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.322.0000
291
Наукова стаття
Особливості аргументації у американському професійному судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.322.0000
292
Наукова стаття
Особливості вербалізації концепту faith в англомовному фідеїстичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.217.0000
293
Монографія
Порівняльна лексикологія англійської та української мов


Інститут філології
Англійської філології
Верба Лідія Георгіївна
2008
294
Наукова стаття
Прагматичні особливості електронних полісеміотичних текстів малої форми (на матеріалі каталогу замовлень товарів Інтернет-сайту Victoria’s secret)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.42.0000
295
Наукова стаття
Прецедентні імена американської лінгвокультури


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2009
296
Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами)


Інститут філології
Англійської філології
2009
297
Наукова стаття
Просодія переконування в англомовному дискурсі радіореклами


Інститут філології
Англійської філології
Задоріжна Наталія Ігорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.334.0000
298
Наукова стаття
Просторовий компонент картини світу давніх англійців та його відображення у епічній поемі «Битва при Малдоні»


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.289.0000
299
Наукова стаття
Семіотика англомовних альтернативних культур другої половини ХХ століття


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.197.0000
300
Наукова стаття
Синтаксичні фреймові моделі як засіб концептуалізації поняття ПРИРОДА в художній картині світу Т.Гарді


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.158.0000
301
Наукова стаття
Ситуативно-трансформаційне моделювання в англомовному дискурсі програмного забезпечення


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.46.0000
302
Наукова стаття
Словотвірні моделі та когнітивні механізми мереженої номінації (на матеріалі доменних імен новостворених веб-сайтів)


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.284.0000
303
Наукова стаття
Способи кодування інформації про веб-сайт у доменах вищого рівня


Інститут філології
Англійської філології
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.431 c.109.0000
304
Наукова стаття
Створення електронних текстів за допомогою техніки ключових слів


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.306.0000
305
Наукова стаття
Стратегії жанру літературної рецензії у сучасному медійному дискурсі (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Петренко Сергій Володимирович
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.15 c.307.0000
306
Наукова стаття
Структурно-семантичні та прагматичні особливості креолізації малоформатних текстів дитячої літератури (на матеріалі сучасної англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.187.0000
307
Наукова стаття
Суб’єктивно-модальний характер прикметникової модифікації


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.147.0000
308
Наукова стаття
Функціонування числівників в текстах на упаковках


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.61.0000
309
Наукова стаття
Ціннісні домінанти президентської кампанії 2008 в США (на матеріалі промов Барака Обами та Джона Маккейна)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.157.0000
310
Наукова стаття
The distributional valence of the word “cause” in modern English


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2008
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.12 c.281.0000
311
Наукова стаття
Анекдот як результат взаємодії первинних і вторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.238.0000
312
Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства ХХ - початку ХХІ століття


Інститут філології
Англійської філології
2008
313
Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі


Інститут філології
Англійської філології
2008
314
Драматургічний дискурс Теннесі Вільямса: комунікативно-когнітивний аспект


Інститут філології
Англійської філології
2008
315
Наукова стаття
Інтерпретація понятійної складової семантичної структури лінгвокультуреми American Dream


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.180.0000
316
Наукова стаття
Категоризация и концептуализация знаний: применение теоретических изысканий в прикладной лингвистике


Інститут філології
Англійської філології
Бєлова Алла Дмитрівна
2008
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.22.0000
317
Наукова стаття
Основні текстові категорії візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі англомовних коміксів)


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.34.0000
318
Наукова стаття
Особливості функціонування абстрактних іменників із суфіксом -ness у тексті роману Джейн Остін "Pride and Prejudice"


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.180.0000
319
Наукова стаття
Поняття інтриги у драматургічному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.5.0000
320
Наукова стаття
Розвиток системи модифікаторів якісного значення прикметників в англійській мові 18-19 столяття


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.29.0000
321
Наукова стаття
Семантика англійського вигуку oh


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.25.0000
322
Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії ХХ століття


Інститут філології
Англійської філології
2008
323
Наукова стаття
Історичні та соціальні основи виникнення поняття “American Dream” (“Американська мрія”)


Інститут філології
Англійської філології
2007
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.1 c.81-85
324
Монографія
Історія англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Верба Лідія Георгіївна
2007
325
Наукова стаття
Концептуалізація поняття “Американська мрія”


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.71-75
326
Монографія
Курс теоретичної граматики англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
2007
327
Наукова стаття
Лінгвокультурема як значуща одиниця лінгвокультурології


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.22 c.187-191
328
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект словесно-художнього образу “American dream” (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.131-136
329
Праці конференції
„Promoting Individualization and Independent Work in Foreign Language Leaming”


Інститут філології
Англійської філології
2005
330
Наукова стаття
„Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація”


Інститут філології
Англійської філології
Неборсіна Наталія Павлівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
331
„Креалізований текст як навчальний матеріал”


Інститут філології
Англійської філології
Пастушенко Людмила Павлівна
2005

Повернення до списку

Вгору