Структурні підрозділи

Кафедра: Іноземних мов природничих факультетів


ID: 6920
Кількість показів: 3498
дата змінення: 24.11.2014 18:46:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
“ESP for Geography Students”


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
Ярова Олександра Григоріївана
2018
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
2
Навчальний посібник
Check up Your Geo English: Навчально-методичний збірник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 103 Науки про землю.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Лященко Олеся Анатоліївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
Мегела Катерина Іванівна
2018
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
3
Наукова стаття
Designing Video-Based Tasks for Communicative Classroom


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
2018
International Journal of Innovative Technologies in Social Science
т.3 c.25-27
4
Монографія
Public, political and scientific activity of Volodymyr Chekhivsky


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Могильний Леонід Петрович
Лященко Олеся Анатоліївна
2018
Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. - Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018
c.301-321
5
Наукова стаття
Semantic Space of the Research Paper Abstract


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2018
Research Trends in Modern Linguistics and Literature: International Journal
т.1 c.106-120
6
Наукова стаття
Short Film as a Medium for Language Learning


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
2018
World Science
c.18-21
7
Наукова стаття
Using Short Film in Modern Language Learning


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.78-84
8
Наукова стаття
Актуалізація емоцій у паремійному корпусі англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.32-39
9
Наукова стаття
Актуалізація лексеми Rain в статусах користувачів соціальних мереж


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.66-76
10
Навчальний посібник
Англійська мова для географів (English for Geography Scientists)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2017
Київ: ВПЦ «Київський університет»
11
Словник
Англо-український словник загальногеографічних термінів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2018
Видавничий дім "Кий"
12
Наукова стаття
Аудіовізуальна складова в циклі формування іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лутковська Наталія Миколаївна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.62-73
13
Наукова стаття
Залежність тембральних характеристик вигуків від соціального статусу мовців


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія».
c.23-26
14
Наукова стаття
Інноваційні технології у вивченні англійської мови у вищій школі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2018
Збірник наукових есе учасників стажування на тему: "Інновації в науці та освіті: виклики сучасності". ІМАНС-Фундація ADD
c.107-112
15
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект інтеграційної ліяльності


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Костик Оксана Іванівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-13
16
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
Гонта Ігор Анатолійович
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.24-27
17
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції композит-колоративів на матеріалі твору О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
т.2 c.24-28
18
Наукова стаття
Міжмовна асиметрія в процесі перекладу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Ярова Олександра Григоріївана
2018
World Science
т.4 c.43-47
19
Матеріали конференції
Омонімія в сприйнятті англійської мови на початковому етапі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Ярова Олександра Григоріївана
2018
Iнтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018
c.203-207
20
Матеріали конференції
Особливості мови корінних народів Канади


Історичний факультет
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2018
Матеріали І Науково-практичного Конгресу з Канадознавства. Луцьк, 21-24 червня, 2018.
c.128-131
21
Наукова стаття
Семантичні та структурні особливості фразеологічних антонімів англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
т.2 c.83-85
22
Наукова стаття
Стратегії закріплення, коригування та спростування стереотипів у комедійних шоу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.50-58
23
Наукова стаття
Тембральные особенности междометия Yeah в неподготовленной речи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-13
24
Наукова стаття
Теорія концептуальних понять


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Костик Оксана Іванівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.13-24
25
Наукова стаття
Частиномовний статус вигуків


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2017
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
c.9-14
26
Наукова стаття
Шляхи підвищення мотивації під час вивчення англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2018
Педагогічні науки. Збірник наукових праць. .– Херсон, 2018
т.2 c.43-47
27
Навчально-методичний комплекс
«Академічне письмо англійською мовою» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.22
28
Навчально-методичний комплекс
«Усне наукове мовлення» для аспірантів та здобувачів ОР «Доктор Філософії» (PhD) в галузі «103 – Науки про Землю»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-22
29
Наукова стаття
Designing Virtual Learning Environment for Teaching English for Special Purposes


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
Бабій Сергій Миколайович
2017
Intellectual Archive
т.6 c.92-100
30
Наукова стаття
English Justification Discourse: Towards the Illocutionary Force


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2017
East European Journal of Psycholinguistics
т.3 c.69-81
31
Навчальний посібник
English Syntax / Синтаксис англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
Фадєєва Олена Володимирівна
2017
Кременчук: ПП Щербатих О.В
c.3-272
32
Наукова стаття
Linguo-Cognitive and Linguo-Cultural Approaches to Metaphorical Understanding of Cultural Concept “Wisdom”


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2016
Intellectual Archive series " Education & Pedagogy " Canada
т.5 c.38-48
33
Наукова стаття
Peculiarities of Interjections’ Use in Spontaneous Speech // Science and Education New Dimension


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.29 c.15-16
34
Матеріали конференції
Semantics of D. Trump’s Inaugural Speech


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2017
Буча: Видавничий центр УГУ
c.22-26
35
Наукова стаття
Verbalization of the stereotype “immigrant as an employee” in comedy shows


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c. 74-76
36
Підручник
Біологія у сучасному світовому просторі. Підручник з англійської мови для студентів магістратури ННЦ " Інститут біології"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Нікіфорова Леся Віталіївна
2017
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.1-412
37
Наукова стаття
Вербалізація макроконцепту «водний простір» в англомовній картині світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.37-46
38
Наукова стаття
Взаємовплив лідерських якостей та іміджу викладача вищої школи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2017
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.1 c.65-70
39
Наукова стаття
Відбір відеофонограм для формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації 6


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лутковська Наталія Миколаївна
2017
Scientific Journal «ScienceRise»
c.13-18
40
Наукова стаття
Конфлікт реального / ірреального


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Костик Оксана Іванівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-14
41
Наукова стаття
Методы анализа бизнес-ситуаций с позиции глобальных и национальных ценностей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
2016
Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. – К.: Кондор-Видавництво,
c.91-96
42
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для розвитку навичок читання студентів І курсу ННЦ «Інститут біології та медицини»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
Курдіш Олександр Кузьмович
Бабій Сергій Миколайович
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-96
43
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів ІІІ-ІV курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» (Ділове листування)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
Курдіш Олександр Кузьмович
Бабій Сергій Миколайович
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-43
44
Матеріали конференції
Национальная специфика использования кейс-метода в бизнес-образовании


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Дідковська Тетяна Леонідівна
2017
– Dubai: Publishing office ROSTranse Trade F Z C company, Ajman, UAE
т.5 c.22-27
45
Наукова стаття
Особливості перекладу технічної термінологіїї


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Ярова Олександра Григоріївана
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.56-66
46
Наукова стаття
Педагогічний імідж сучасного викладача вищої школи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.66-73
47
Наукова стаття
Поетапність формування англомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів біологічних спеціальностей з використанням відеофонограми


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лутковська Наталія Миколаївна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.77-90
48
Наукова стаття
Розподіл моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови за їх поширеністю


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.20-25
49
Наукова стаття
Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.132-138
50
Наукова стаття
Способи реалізації імпліцитної відмови у контексті сучасних політичних процесів в Україні


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2017
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
c.103-110
51
Наукова стаття
Тембральні особливості використання вигуку Yeah в мовленні чоловіків


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.3-7
52
Наукова стаття
Тенденції розвитку термінології природничих наук у міжкультурному просторі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Яременко Юлія Антонівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.46-56
53
Навчальний посібник
Теоретична фонетика англійської мови для філологів ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
Мосієнко О.В.
2017
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка
54
Наукова стаття
Формування іміджу викладача вищої школи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2016
Молодий вчений. – Херсон
c.404-408
55
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Петько Л.В.
Гудій С.О.
2017
Талком
c.3-165
56
Наукова стаття
Функціональний рівень семантики тексту наукової анотації // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.26-37
57
Наукова стаття
Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.126-129
58
Наукова стаття
"Філософія модальності." Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Костик Оксана Іванівна
2015
Збірник наукових праць. - Київ: - КНУ ім. Тараса Шевченка.
c.178-186
59
Наукова стаття
Developing Intercultural Competence through National Stereotypes Studies. Language. Culture. Translation. Communication.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Сollection of Scientific Papers. – М.: Тезаурус
c.111-115
60
Наукова стаття
Groundwater in the Ukrainian Tisza river basin management plan.


ННІ "Інститут геології"
Інститут філології

Іноземних мов природничих факультетів
Геології нафти і газу
Мінералогії, геохімії та петрографії
Пастушенко Тетяна Володимирівна
Байсарович Ірина Михайлівна
Гожик Андрій Петрович
2016
International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016. Science and Technologies in Geology. Exploration and Mining. Conference proceedings.
т.1 c.131- 138
61
Наукова стаття
Magnetic studies at Starunia paleontological and hydrocarbon bearing site (Carpathians, Ukraine)


ННІ "Інститут геології"
Іноземних мов природничих факультетів
Геофізики
Меньшов Олександр Ігоревич

Вижва Сергій Андрійович

Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
Studia Geophysica et Geodaetica
62
Наукова стаття
The Aspects of Metaphor Modeling Explanatory Cognition in Modern Communication


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Intellectual Archive series " Education & Pedagogy " Canada
63
Наукова стаття
The role of translation in the global political discourse.Innovative Technologies in Science


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
– Dubai: Publishing office ROSTranse Trade F Z C company, Ajman, UAE
c.58-56
64
Наукова стаття
The Use of Travel Guide Books in National Stereotypes Studies. Modern Scientific Achievements and Their Practical Application


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
– Dubai: Publishing office ROSTranse Trade F Z C company, Ajman, UAE
c.56-60
65
Навчальний посібник
Акглійська мова для географів (English for Geography Scientists)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-138
66
Наукова стаття
Актуалізація поетики готичного роману в “Сліпому убивці” Маргарет Етвуд. Science and Education a New Dimension. Philology.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
c.32-35
67
Наукова стаття
Аналіз походження та еволюція значення поняття «landscape». Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.39-49
68
Наукова стаття
Англійська - за скільки часу? Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Невмержицький Іван Степанович
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.68-81
69
Наукова стаття
Використання адитивної здогадки для формування англомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лутковська Наталія Миколаївна
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.56-68
70
Наукова стаття
Ворбалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2015
71
Матеріали конференції
Дидактична модель педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчан


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали IIміжн. наук.-практ.- конф. (м. Київ, 25–26 берез. 2016 р.). – Херсон: Гельветика
c.93-95
72
Наукова стаття
Засоби синтаксичного зв’язку англійської мови та їх стилістичне використання в художніх творах. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.23-32
73
Наукова стаття
Инновационные технологии формирования англоязычной письменной компетенции в высшей школе. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
c.34-36
74
Наукова стаття
Лінгвістичні особливості антропонімів як одиниць мови та одиниць міжкультурного спілкування.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
International Scientific and Practical Conference «Science». - Айман ОАЕ
c.99-103
75
Наукова стаття
Методика дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання у майбутніх офіцерів Національної гвардії України


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія
c.83-89
76
Наукова стаття
Методика дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання у майбутніх офіцерів Національної гвардії України.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
Вісник Національного авіаційного Університету
c.83-89
77
Наукова стаття
Мовні засоби відображення етнічноспецефічних родинних стосунків (на матеріалі комедійних шоу Рассела Пітерза)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2015
78
Наукова стаття
Модернізація освіти в структурі державної освітньоїполітики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.185-190
79
Наукова стаття
Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.71-78
80
Наукова стаття
Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.71-78
81
Наукова стаття
Навчання комунікативного іншомовного письма студентів-біологів. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.89-95
82
Наукова стаття
Особливості комунікативної функції в англійській мові за допомогою її кумулятивних ознак. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Національний авіаційний університет. – К., НАУ
c.99-103
83
Наукова стаття
Особливості перекладу антропонімів як компонентів фразеологізмів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
К.: КСУ
c.98-101
84
Матеріали конференції
Педагогічні умови у науковій парадигмі теорії навчання


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Проблеми і перспективи наукових досліджень: матеріали XXXVII міжн. наук.- практ. конф. – К.: Лабораторія думки
c.25-27
85
Тези
Провідна роль словотвору у збагаченні терміносистеми економіки та бізнесу (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
Курдіш Олександр Кузьмович
Нікіфорова Леся Віталіївна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування. Збірник тез наукових доповідей.–К.: ІМВ
c.31-34
86
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3- 160
87
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1-А2 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна

Пастушенко Тетяна Володимирівна

2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-128
88
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А2-В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна

Пастушенко Тетяна Володимирівна

2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
89
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна

Пастушенко Тетяна Володимирівна
Мірончук Тетяна Андріївна

2016
- К.: Чорнило, 2016.
c.3-132
90
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-78
91
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» четвертого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-98
92
Наукова стаття
Психолого-педагогічні та дидактичні засади формування у курсантів ВНЗ МВС України мотивації до навчання


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – Київ: Едельвейс,
c.56-02
93
Наукова стаття
Реалізація в тексті граматичної семантики (на прикладі граматичної категорії числа англійського іменника). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
c.48-51
94
Наукова стаття
Семантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтанному мовленні


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.94-96
95
Наукова стаття
Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
c.104-106
96
Наукова стаття
Соціально-економічні зрушення в суспільстві та їх віддзеркалення в мові (на матеріалі англійської, російської та української мов)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Писанець Іван Костянтинович
2016
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-23
97
Наукова стаття
Соціально-економічні зрушення в суспільстві та їх віддзеркалення в мові (на матеріалі англїйської, російської та української мов)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович


2016
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.5-23
98
Матеріали конференції
Соціально-педагогічні детермінанти підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали всеукр. наук. конф.–Дніпропетровськ.: Роялпринт
c.82-84
99
Матеріали конференції
Соціально-політичні детермінанти зовнішньо системного рівня підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2016
Актуальні проблеми розвитку світової науки: матеріали міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2016 р.).– К.: Центр наукових публікацій
c.63-67
100
Наукова стаття
Спектральні характеристики вигуку Well та його залежність від соціального статусу мовців.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
c.45-48
101
Наукова стаття
Формування професійної мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України на основі інноваційних дидактичних моделей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.133-138
102
Наукова стаття
Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів у художньому перекладі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Іноземна філологія. – 2015.
c.17-19
103
Наукова стаття
Bismuth mineralization in neogene volcanites of the Ukrainian Carpathians and Slovakia


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2015
VISNYK Geology. - 2015
т.66 c.62-70
104
Навчальний посібник
English for scientific purposes. Навчальний посібник для студентів ОКР «Магістр», спеціальностей «ОПУТ», «ОРДР»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
К.: «ЦП «Компринт»
c.46
105
Наукова стаття
Integrated multimedia -based approach in teaching EFL at not-linguisties faculties


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.69-62
106
Наукова стаття
Magnetic mapping and soil magnetometry of hydrocarbon prospective areas in western Ukraine


ННІ "Інститут геології"
Іноземних мов природничих факультетів
Геофізики
Вижва Сергій Андрійович
Меньшов Олександр Ігоревич
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2015
Studia Geophysica et Geodaetica
т.59 c.1-14
107
Наукова стаття
Metaphor in Shakespeare's texts


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Наукові записки. - Серія "Філологічна". - Острог:Видавництво національного університету Острозька академія
т.55 c.11-16
108
Наукова стаття
Semantik changesas meavs of English geographical terms formation


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015 (РІНЦ)
т.3 c.50-53
109
Наукова стаття
Teaching English in the Context of General Linguistics Principles (English / Ukrainian)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Intellectual Archive.series "Education & Pedagogy" Juiy 2015
т.4 c.84-91
110
Наукова стаття
The phenomenon of plain English in British correspondence


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Кишеня Юлія Володимирівна
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк
т.4 c.128-133
111
Наукова стаття
Авторські перетворення англійських фразеологізмів та їх стилістичне використання.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.5-13
112
Наукова стаття
Антропоморфная метафора в английской терминосистеме структурной геологии


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2015
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2015.
т.4 c.113-115
113
Підручник
Біологія в сучасному світовому просторі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2014
ВПЦ "Київський університет"
c.0-330
114
Наукова стаття
Валентна природа дієслів і специфіка її реалізації в англійській мові


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Актуальні проблеми романо- германської філології та прикладної лінгвістики:науковий журнал.
т.1 c.3-8
115
Наукова стаття
Вербалізація мегаконцепту " ландшафт " в англомовній картині світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.30-40
116
Наукова стаття
Вербалізація метастереотипу "Middle Easterner" у комедійних шоу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.210-217
117
Наукова стаття
Вербалізація метастереотипу «Middle Easterner» у комедійних шоу//Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
118
Тези
Вимоги європейської освітньої політики до підготовки вчителів іноземної мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Материалы X международной научно-практической конференции. «Ключевые вопроссы в современной науке – 2014», Педагогические науки. – София, «Бял Град»
т.15 c.39-42
119
Наукова стаття
Вимоги сьогодення до підручника з іноземної мови для студентів старших курсів нефілологічних спеціальностей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.53-62
120
Наукова стаття
Власні імена як складова мовної картини світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2015.
т.1155 c.76-80
121
Наукова стаття
Дидактическиеосновыразвитиямотивовучебнойдеятельностикурсантов


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
EuropeanJ ournalo fEducationand Applied Psychology. Austria, Vienna
c.7-10
122
Наукова стаття
Дидактичні засади формування мотивації до навчальної діяльності курсантів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Актуальні проблеми юридичної педагогіки: матеріали доповідей круглого столу (м. Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: МП Леся,
c.66-69
123
Наукова стаття
Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Іноземних мов природничих факультетів
Вижва Сергій Андрійович

Онищук Віктор Іванович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.67 c.38-43
124
Наукова стаття
Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.42-48
125
Наукова стаття
Запозичення чи засмічення?


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Невмержицький Іван Степанович
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.20-30
126
Наукова стаття
Іноземні мови на геологічному факультеті у дзеркалі інтернаціоналізації навчального процесу


ННІ "Інститут геології"
Інститут філології

Іноземних мов природничих факультетів
Геології нафти і газу
Пастушенко Тетяна Володимирівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Байсарович Ірина Михайлівна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.80-93
127
Наукова стаття
Інтегрована цілісно -сумісна активазація у формуванні англомовної комунікативної компетентності у говорінні студентів немовних спеціальностей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лутковська Наталія Миколаївна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.69-80
128
Наукова стаття
Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі «якісної» преси


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки.
т.27 c.86-91
129
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект багатозначних висловлювань


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.751 c.129-135
130
Наукова стаття
Лексеми breаd / хліб в англійській та українській мовних картинах світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.13-20
131
Навчально-методичний комплекс
Методичний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр» агробіологічного факультету, спеціальності «Агрохімія та грунтознавсто»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
К.: «ЦП «Компринт»
c.147
132
Наукова стаття
Методичні аспекти викладання англійської мови наукового спрямування у вищих аграрних навчальних закладах України


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.31 c.372-377
133
Наукова стаття
Модернізація освіти в структурі державньої освітньої політики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.83 c.185-187
134
Наукова стаття
Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторство


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Доценко Наталія Валеріївна
2014
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
т.43 c.208-213
135
Наукова стаття
Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Вища освіта України
т.1 c.28-33
136
Тези
Особливості вживання інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів при перекладі з англійської на українську мову


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Материалы X Международной научно-практической конференции «Перспективные вопросы мировой науки – 2014», " Бял ГРАД-БГ " ООД, София
т.13 c.69-72
137
Наукова стаття
Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
т.1 c.80-86
138
Наукова стаття
Особливості формування професійної компетенції у майбутніх фахівців туристичного бізнесу шляхом відображення у навчанні конкретних ситуацій їх фахової діяльності


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.93-10
139
Матеріали конференції
Підготовка фахівців у вищій школі: крок в європу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
lll Міжнародна науково-практична конференція 20 травня 2015, - Київ-2015
c.18-19
140
Тези
Подготовка преподавателей высшей школы в условиях магистратуры: особенности применения синергетического похода


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Материалы V Международной научно-практической конференции «Перспективы развития научных исследований в 21 веке», 27 июня 2014 г. – Махачкала
c. 62-64
141
Наукова стаття
Поняття "Фонема" та "Фонестема" у процесі навчання іноземної мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.- Чернівці : Видавничий дім "Родовід"
т.740 c.283-287
142
Навчальний посібник
Практикум з граматики англійської мови для студентів 1-3 курсів нефілологічних спеціальностей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
Соловей Ніна Василівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.380
143
Наукова стаття
Природа слова в концепції Ганса Георга Гадамера


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Студентський науковий вісник Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
т.3 c.8-11
144
Монографія
Проекції скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірошниченко Лілія Ярославівна
2015
Київ: Генеза
145
Наукова стаття
Пространство свободы - поиск нужного ракурса восприятия и интерпритации произведений американских поэтов Я-З-Ы-К-А ( на материалах поэзий Лин Хеджинян и Рона Силлимана)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів


2013
Сборник научных статей " Homo Loquens : Вопросы лингвистики и транслятологии "
c.55-62
146
Наукова стаття
Професійно-орієнтоване іншомовне навчання в умовах університету


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2015 року
c.18-25
147
Наукова стаття
Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
c.15-20
148
Наукова стаття
Система посад викладачів вищих закладів освіти США


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Вощевська Ольга Володимирівна
2014
Педагогічні науки, в-во " Бял ГРАД-БГ " ООД. - София.
т.9 c.82-85
149
Наукова стаття
Структурні характеристики географічних термінів (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.168-172
150
Наукова стаття
Сучасні мовні технології в стратегії інтесифікації комунікативного процесу в галузі освіти


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)
т.6 c.145-152
151
Наукова стаття
Сучасні мовні технології в стратегії інтенсифікації комунікативного процесу в галузі освіти


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.6 c.145-157
152
Наукова стаття
Тема "Автор" жанру "Наукова рецензія" (на матеріалі підмови біології сучасної англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович


2014
Матеріали XII Міжнародної наукової практичної конференції . - Київ.: ІМВ - 2014
c.3-6
153
Наукова стаття
Феноменологічний стиль інтерпретації топофільних і топофобних "місць" художньго твору


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.40-53
154
Наукова стаття
Феноменологічний стиль інтерпретації топофільних і топофобних "місць" художнього твору


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2015
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.2 c.40-53
155
Наукова стаття
Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки
c.167-174
156
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей : 8.02030101 "Філософія",8.02010101 "Культурологія",8.02030102 "Релігієзнавство"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
- К. : "Талком",2015
c.0-172
157
Навчальний посібник
Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей : 8.03010201 "Психологія ",8.03010301," Практична психологія",8.01010501 "Корекційна освіта (за нозологіями)"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
- К. : "Талком",2015
c.133
158
Наукова стаття
Magnetite- and ilmenite-series of granitic rocks and their potential niobium and tantalum mineralization within the Ukrainian Shield


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
Visnyk.- Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology.
т.4 c.16-21
159
Наукова стаття
The Morphology And Composition of Liberia Placer Gold


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2014
Visnyk.- Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology.
т.4 c.45-49
160
Наукова стаття
Аналіз помилок україномовних студентів-нефілологів в розмовній англійській .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів

Курдіш Олександр Кузьмович

2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.82-96
161
Підручник
Англійська мова для географів (English for Geography Scientists)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Шевченко Ольга Костянтинівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.150
162
Наукова стаття
Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.4 c.111-116
163
Наукова стаття
Деякі міркування щодо вивчення та навчання іноземних мов .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Невмержицький Іван Степанович
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.104-114
164
Наукова стаття
Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.17 c.357-362
165
Наукова стаття
Естетичний семіомімесис кольору:мовні формули.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.61-72
166
Наукова стаття
Категорія емотивності в наукових англомовних текстах геологічної тематики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
т.39 c.176-180
167
Наукова стаття
Лингвистические особенности виртуального дискурса .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Волгоград: Волгоградский государственный университет.
c.165-168
168
Наукова стаття
Лінгвістичні особливості дискурсу ІНТЕРНЕТ-ЗМІ .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.20-26
169
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.139 – 143
170
Наукова стаття
Масова література і роман «Обличчя без маски» С. Шелдона


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.49 c.205-208
171
Наукова стаття
Метафора як чинник творення терміносистеми географії.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.47-52
172
Тези
Опозиція як інструмент мислення та лінгвістичного аналізу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Міжнародна наукова конференція "Перші Почепцовські читання", 25-27 вересня 2013 р.
c.74-77
173
Наукова стаття
Особливості вживання експресивного синтаксису в англомовній науковій статті


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2013
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.28 c.52-63
174
Тези
Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів


Історичний факультет
Іноземних мов природничих факультетів
Тарасова Наталія Петрівна
2014
Сучасна філологія:теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.225-228
175
Наукова стаття
Парантетичні внесення як джерело авторської експресії в структурі англомовної статті геологічної тематики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.692 c.60-63
176
Підручник
Підручник з англійської мови для магістрів та аспірантів гуманітарних факультетів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
Шабуніна Вікторія Віталіївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.287
177
Наукова стаття
Поняття "модернізації" освіти в контексті сучасного дискурсу про освіту


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2014
Вісник інституту розвитку дитини
т.31 c.50-55
178
Навчальний посібник
Порівняльна лексикологія англійської та української мов


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2014
К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»
c.184
179
Наукова стаття
Порівняльний аналіз основних рис англійського й українського публіцистичного стилю


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Кишеня Юлія Володимирівна
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.692 c.49-52
180
Наукова стаття
Принцип «Камери» як спосіб світосприйняття у романі Патріка Модіано «Кафе Втраченої Молодості»


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Доценко Наталія Валеріївна
2014
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
т.40 c.277 - 284
181
Наукова стаття
Развитие познавательной деятельности студентов (магистров) в процессе работы над научным текстом


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.115-119
182
Наукова стаття
Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1072 c.87-91
183
Наукова стаття
Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.0.0000
184
Наукова стаття
Семантичні особливості прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Загальні проблеми фразеології: матеріали III Міжнародної наукової конференції (Горлівка, 28 листопада 2013 р.)
c.98-111
185
Наукова стаття
Стилістичні особливості дієслівних та субстантивних фразеологічних зворотів сучасної англійської мови .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.26-30
186
Наукова стаття
Тексти туристичної сфери спілкування як засіб навчання переказу .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.97-103
187
Наукова стаття
Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.4.14 c.112-117
188
Тези
Толерантність у прагматиці кратологічних дискурсів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2013
Міжнародна наукова конференція "Перші Почепцовські читання", 25-27 вересня 2013 р.
c.62-64
189
Наукова стаття
Функционирование модели AN в разностилевых текстах


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Социально-гуманитарный вестник Юга России
т.12 c.94-97
190
Наукова стаття
Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мов


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
т.44 c.182-186
191
Наукова стаття
Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови //Наукові записки національного університету


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Острог: Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
т.44 c.182-186
192
Наукова стаття
Художественная реализация техники "якоря" в романах Патрика Модиано


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Доценко Наталія Валеріївна
2014
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
т.7 c.225 - 227
193
Наукова стаття
Юридичний термінологічний простір сьогодення та його віддзеркалення в лексикографічних джерелах.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович

2014
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
т.1 c.5-19
194
Наукова стаття
.Номінація напоїв та десертів у мовній картині світу англомовних віршованих творів дітей.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мінгазеєва Юлія Сергіївна
2013
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник.
c.10-13
195
Праці конференції
“Efficient Use of Modern Information Technologies in Self-Study Courses at Non-Linguistic Higher Schools” 2nd International Scientific Conference “European Applied Sciences:modern approaches in scientific researches”


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
Conference papers Volume 3, Stuttgart, Germany, 2013.
т.2 c.3.0000
196
Наукова стаття
«Сучасні торговельні марки та фірмові назви в структурно-семантичному,та етимологічному аспектах(на матеріалі англійської мови)».


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
Матеріали:І Міжнародного симпозіуму
т.2 c.30-34
197
Наукова стаття
Political correctness as a sign of American and British culture


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

Кучеренко Ірина Дмитрівна
2013
XI міжнародна практична конференція 5 квітня 2013 р. Київ ІМВ
c.149-154
198
Праці конференції
XI Міжнародна науково-практичної конференція, Київ . 5 квітня 2013 р.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
199
Наукова стаття
Вербалізація концепту weather/погода в англійській та українській мовних картинах світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
200
Праці конференції
Вербальна репрезантація концепту success/успіх в американській англомовній картині світу.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2013
Київський університет ім.Тараса Шевченка// Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу „Україна в євро- інтеграційних процесах”.
c.171
201
Наукова стаття
Динаміка розвитку галузевих терміносистем та її віддзеркалення у сучасних двомовних словниках .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Кучеренко Ірина Дмитрівна

2013
XI Міжнародна науково- методична конференцїя " Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування" К.: ІМБ,2013
c.14-20
202
Наукова стаття
Динаміка розвитку галузевих терміносистем та їх відзеркалення у сучасних двомовних словниках


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2013
203
Наукова стаття
Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики).


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2013
204
Наукова стаття
Етнореалії серед інших видів національно-специфічної лексики,на матеріалі етнореалій-галліцизмів у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Чумак Наталія Анатоліївна
2013
205
Наукова стаття
Категорія емотивності в наукових англомовних текстах геологічної тематики.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
206
Наукова стаття
Комунікативні стратегії та тактики реалізації концептуальної опозиції "США-СХІД" у сучасному американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Барака Обами за 2012-2013 рр.)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.19 c.204-208
207
Наукова стаття
Комунікативні стратегії та тактики реалізації концептуальної опозиції «США-СХІД» у сучасному американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Барака Обами за 2012-2013 рр.)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
c.204-208
208
Наукова стаття
Конвергенція мовних засобів як механізм інтенсифікації іронії.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник.
c.20-31
209
Наукова стаття
Лінгвістично-дискурсивний аналіз особливостей інтернет-змі.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник.
т.7 c.1-5
210
Наукова стаття
Методика дослідження лінгвокультурної адаптації етнореалій-галліцизмів в англійській мові .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Чумак Наталія Анатоліївна
2013
211
Праці конференції
Міжнародна наукова конференція “Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор”, Інститут філології КНУТШ, 17 жовтня 2013 р.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
212
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання до курсу "Ділова англійська мова" для I курсу магістратури ННЦ "Інститут біології"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-54
213
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання до курсу "Ділова англійська мова" для II курсу магістратури ННЦ "Інститут біології"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-59
214
Праці конференції
Перші Почепцовські читання.Опозиція як інструмент мислення та лінгвістичного аналізу.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2013
Матеріали Міжнародної наукової конференції,25-27 вересня 2013 року.-К.:Вид.центр КНЛУ,2013.
т.1 c.74.0000
215
Праці конференції
Перші Почепцовські читання.Толерантність у прагматиці кратологічних дискурсів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2013
Матеріали Міжнародної наукової конференції,25-27 вересня 2013 року.-К.:Вид.центр КНЛУ,2013.
т.1 c.62.0000
216
Наукова стаття
Регістр презентація в сучасному підручнику «Англійська мова ділового спілкування» Матеріали:І Міжнародного симпозіуму


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович


2013
217
Наукова стаття
Репрезентація візуально їобразності у романах Патріка Модіано


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Доценко Наталія Валеріївна
2013
Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
т.39 c.312.0000
218
Наукова стаття
Соціально-педагогічне вивчення змісту і структури мотивів навчальної діяльності курсантів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
Горлівка 2013.Збірник наукових праць аспірантів та молодих вчених "Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності"
т.1 c.6.0000
219
Наукова стаття
Соціально–педагогічне вивчення змісту і структури мотивів навчальної діяльності курсантів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Луценко Олена Володимирівна
2013
Горлівка 2013.Збірник наукових праць аспірантів та молодих вчених "Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності"
c.142-148
220
Праці конференції
сучасні торговельні марки тафірмові назви в структурно-семантичному,та етимологічному аспектах(на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2013
221
Тези
Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу".


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Чумак Наталія Анатоліївна
2013
222
Наукова стаття
Усна історія: сучасність та перспективи в Україні


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Боровик Микола Андрійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.111 c.4.0000
223
Наукова стаття
Функціонально-прагмматичні характеристики етнореалій-галліцизмів у сучасній англійській мові.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2013
224
Наукова стаття
Management: менеджмент чи управління? Проблема перекладу американської управлінської лексики на українську мову.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
225
Словник
Англо-український словник-мінімум для студентів 1-2 курсів біологічного факультету


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2012
226
Наукова стаття
Відтворення стильової своєрідності оригіналу у перекладі дискурсивних маркерів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
227
Наукова стаття
Граматичні ознаки звернення.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів

Курдіш Олександр Кузьмович
2012
Американські літературні студії в Україні
c.240.0000
228
Наукова стаття
Експресивність англійських фразеологізмів як відображення конотативних значень слів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
229
Наукова стаття
Жанрові характеристики та лексико-стилістичні особливості англійських текстів публіцистичного стилю.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Кишеня Юлія Володимирівна
2012
230
Наукова стаття
Імпліцитні порівняння як засіб маніпуляції в рекламі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
231
Наукова стаття
Комунікативні стратегії редактора презентацій MS POWERPOINT 2010 крізь призму прагматики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.157.0000
232
Навчально-методичний комплекс
Кредитно-модульні контрольні роботи з дисципліни "Іноземна мова(англійська)за професійним спрямуванням,для студентів 1-2 курсів природничих факультетів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Свиридюк Тетяна Володимирівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-126
233
Наукова стаття
Лексикографічний опис дискурсивних маркерів як знаряддя для перекладача художньої літератури


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.86.0000
234
Наукова стаття
Об’єктивний зміст звернення.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2012
235
Наукова стаття
Огляд підходів до дискурсивних маркерів на сучасному етапі розвитку теорії перекладу // Наукові записки.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
236
Наукова стаття
Особенности перевода терминов гуманитарных наук.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
237
Наукова стаття
Особливості мовного вираження концептуальної опозиції «Схід-Захід» у сучасному англомовному дискурсі.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна

2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.177.0000
238
Наукова стаття
Прагматичні особливості назв-заголовків (на матеріалі перекладів англійської мови ХХІ століття).


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2012
239
Наукова стаття
Регістри «техніка ведення бесіди» та «спілкування по телефону» в сучасному підручнику «Англійська мова ділового спілкування» .


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів

Курдіш Олександр Кузьмович
2012
240
Наукова стаття
Синтаксична структура звекрнення (на матеріалі англійської та української мов).


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2012
Американські літературні студії в Україні
c.248.0000
241
Наукова стаття
Стиль автора і стиль перекладача: боротьба єдностей та протилежностей.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2012
242
Наукова стаття
Функції форм звертання в процесі мовленнєвого спілкування.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2012
243
Наукова стаття
Аналіз перекладів вірша Антоніо Мачадо"Очі"крізь призму моделі "п`яти стадій помирання" Е.Кюблер-Росс


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2011
244
Наукова стаття
Антична риторика в сучасній перспективі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2011
245
Наукова стаття
Відтворення реалій у перекладі (на матеріалі новел Е. По зі збірки "Tales of Mystery and Imagination"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2011
246
Наукова стаття
Графони,граффони,графформи иперевод с английского


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Петровський Микола Васильович
2011
247
Наукова стаття
Комерційна кореспонленція в перекладацькому аспекті(на матеріалі англійської та української мов)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2011
248
Наукова стаття
Лексико-синтаксичні особливості жанру"Наукова рецензия"(на матеріалі підмови біології сучасної англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2011
249
Наукова стаття
Лінгвістичні аспекти міжкультурної комунікації


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Грищенко Юлія Юріївна

2011
250
Наукова стаття
Міжкультурна мовленнєва комунікація в контексті досліджень англомовного дискурсу(теоретичні та методологічні аспекти)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2011
251
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу біологічного факультету


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Гомон Наталія Михайлівна
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-48
252
Наукова стаття
Особенности лексических трансформаций при переводе и их классификация


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2011
253
Наукова стаття
Особливості відтворення прагматичного потенціалу художнього тексту в перекладі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна

2011
254
Наукова стаття
Побутовий англомовний дискурс виправдання у площині міжсуб'єктної взаємодії


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2011
255
Наукова стаття
Прагматичні параметри мовленнєвого конфлікту


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2011
256
Наукова стаття
Семантико-прагматическое представление висказивания


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Полонська Ірина Петрівна
Мірончук Тетяна Андріївна
2011
257
Наукова стаття
Authentic material in the English language classroom


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.156-159
258
Наукова стаття
Authentic material in the English language classroom


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
Олійник Ірина Валентинівна
2010
259
Наукова стаття
Conditionals that are easy to learn


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.151-156
260
Наукова стаття
Conditionals that are easy to learn.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2010
261
Наукова стаття
Director, head, manager, chief and boss-difference in meaning and usage.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2010
262
Наукова стаття
Director, head, manager,chief and boss - difference in meaning and usage


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2010
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.94-97
263
Наукова стаття
Le franco-normand, le latin et le francais et leur infuence sur l’anglais a travers les siecles.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Олійник Ірина Валентинівна
2010
264
Наукова стаття
Review of glass ceiling problem in the USA


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2010
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.134-137
265
Наукова стаття
Авторська метафора Шекспіра та способи її класифікації.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
266
Наукова стаття
Асерція в лінгвофілософському аспекті. /Вісник Таврійського університету.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Борисенко Олександра Анатоліївна
2010
Вісник Таврійського університету
c.15.0000
267
Наукова стаття
Витоки ідіоматичної семантики: орієнтацій на метафора (на матеріалі промов британських прем’єр міністрів)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Свиридюк Тетяна Володимирівна
2010
268
Наукова стаття
Відбір та презентація граматичного матеріалу в сучасному підручнику іноземної мови.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
269
Наукова стаття
До питання підготовки та проведення презентації студентами.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
270
Наукова стаття
Зіставна характеристика категорій стану в англійській та корейській мовах.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
271
Наукова стаття
Іноземні мови на природничих факультетах


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Петровський Микола Васильович
2010
272
Наукова стаття
Категорії питань для розвитку критичного мислення при навчанні студентів.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
273
Наукова стаття
Мотивація студента – гарантія отриманих знань.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
274
Наукова стаття
Образно-смислова структура оповідання «Захоплений дім» Х.Кортасара та її відтворення в перекладах.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
275
Наукова стаття
Особливості вживання антонімічного перекладу при перекладі економічних.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
276
Наукова стаття
Перелічення як засіб концептуалізації ризиків банківської системи


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Антонова Марина Юріївна
2010
Нова філологія
т.37 c.16-21
277
Наукова стаття
Про деякі аспекти системного підходу в лінгвістиці.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мельник Рита Анатоліївна
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
278
Наукова стаття
Проблеми перекладу атрибутивних словосполучень. Міжкафедральний збірник наукових праць.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Брусенцев Володимир Віталійович
2010
279
Наукова стаття
Професійно-педагогічне становлення Джона Холта – засновника альтернативного освітнього підходу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
c.357.0000
280
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни "Іноземна мова за прфесійним спрямуванням" для студентів 2 курсу,напрямку підготовки 6.0704 "Біолог'ія"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-31
281
Наукова стаття
Семантична та концептуальна опозиція у прислів’ях та приказках.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2010
282
Наукова стаття
Соціолінгвальні ознаки англійського адміністративного дискурсу ділової комунікація.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
2010
283
Наукова стаття
Специфіка українського акромантизмцу.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2010
284
Наукова стаття
Теорія між культурної комунікації у викладанні іноземних мов.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2010
285
Наукова стаття
Типология невербальних элементов письма. Міжкафедральний збірник наукових праць


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Петровський Микола Васильович
2010
286
Наукова стаття
Чешко О. Система вищої освіти у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки та України: компаративний аналіз.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2010
287
Наукова стаття
Концепт "доля" в британській , російській та українській мовній картині світу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович


Курдіш Олександр Кузьмович
2009
288
Навчально-методичний комплекс
Кредитно-модульні контрольні роботи з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів першого курсу нефілологічних спеціальностей


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.3-70
289
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни "Іноземна мова за прфесійним спрямуванням" для студентів 2 курсу, напрямку підготовки 6.0704 "Біолог'ія"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович

Курдіш Олександр Кузьмович
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.3-31
290
Тези
Linguistic analysis of special terms in economic texts.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Грищенко Юлія Юріївна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
291
Словник
Англо-український словник-мінімум до курсу Ділова англійська мова для магістрів нефілологічних факультетів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Серебряков Валентин Валентинович
Стрельнікова Лідія Григорівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-85
292
Тези
Відтворення інверсії в перекладі з англійської мови.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
293
Тези
Гендерні стереотипи у мові.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів

Олійник Ірина Валентинівна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
294
Навчально-методичний комплекс
Граматико-лексичний комплекс до першого-другого модулів курсу "Англійська мова за фаховим спрямуванням" для студентів природничих спеціальностей.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.1-40
295
Наукова стаття
Концепція підручника з англійської мови для студентів біологічного факультету ( добір і організація лексичного матеріалу)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Гомон Наталія Михайлівна
Курдіш Олександр Кузьмович
2006
Іноземні мови на нефілологічних факультетах. Міжкафедральний збірник наукоих праць. - К.: Видавничо - поліграфічний центр " Київський університет"
c.99-107
296
Наукова стаття
Метафорические средства выражения английськой концептосферы "Семья".


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
297
Тези
Місце перекладу в курсі іноземної мови за професійним спрямуванням.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів

Курдіш Олександр Кузьмович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
298
Наукова стаття
Мовна інтерференція як причина помилок у студентів при опрацюванні теми Recruitmrnt.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Петровський Микола Васильович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
299
Тези
Особливості англійського активного неоромантизму.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
300
Наукова стаття
Статистический анализ макростиля прозы.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Петровський Микола Васильович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
301
Тези
Терміни та реалії освітніх і наукових систем у перекладацькому аспекті.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Курдіш Олександр Кузьмович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
302
Наукова стаття
Типы вопросительных конструкций в произведениях детективного жанра.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Олійник Ірина Валентинівна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
303
Словник
Українсько-англійський словник-мінімум до курсу Ділова англійська мова для магістрів нефілологічнихфакультетів


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Серебряков Валентин Валентинович
Стрельнікова Лідія Григорівна
2008
ВПЦ "Київський університет"
c.1-40
304
Монографія
Foreward. с. 10-68 у колективній монографії: Є. Слуцький Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. (колективна монографія під ред. проф. Базилевича В.Д.)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Базилевич Віктор Дмитрович
Петровський Микола Васильович
2007
305
Наукова стаття
Англійська і українська лексикографія крізь призму гендерології// Ритми сучасної філології: до 50-річчя професора Т.А. Космеди: збірник наукових статей / Упоряд. Ф.С. Бацевич.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
306
Наукова стаття
Гендерні особливості художнього тексту в перекладі. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадського


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.115.0000
307
Наукова стаття
Компаративно-семантичний аналіз засобів вираження комічного в оригінальному авторському тексті та україномовному перекладі ("Троє в човні") Джерома К. Джерома. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.1 c.238.0000
308
Наукова стаття
Компаративно-семантичний аналіз засобів вираження комічного в оригінальному авторському тексті та україномовному перекладі ("Троє в човні") Джерома К. Джерома.Наукові праці Кам'янець Поільського університету: Філологічні науки.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
309
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методична розробка до курсу "Англіська мова за професійним спрямування" з теми Management для студентів економічного факудбтету


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2007
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
т.1 c.1-42
310
Наукова стаття
Ономастичні параметри етнонімів сучасної англійської мови. -Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інохемна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.5 c.164.0000
311
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з дисципліни " Іноземна мова за прфесійним спрямуванням " для студентів 2 курсу, напрямку підготовки 6.0704 " Біологія "


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович

2007
ВПЦ "Київський університет"
c.3-20
312
Монографія
Страхуваня у Великій Британії у підручнику Страхова справа


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Базилевич Віктор Дмитрович
Петровський Микола Васильович
2007
313
Наукова стаття
Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв'язки: зб.наук.праць за матеріали наук.семінару/За редекцією Т.А. Космеди


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
314
Наукова стаття
Case studies in the Business English classroom


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
2006
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.157-161
315
Навчальний посібник
Англійська мова для працевлаштування


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна
Олійник Ірина Валентинівна

2006
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
т.1 c.1-109
316
Наукова стаття
Генерні стереотипи (на матеріалах художніх текстів англійських і американських авторів ХХ століття)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна

2006
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.1 c.75-78
317
Навчально-методичний комплекс
Граматико-лексичний комплекс до першого-другого модулів курсу "Англійська мова за фаховим спрямуванням" для студентів природничих спеціальностей.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2006
- К.: ВПЦ "Київський університеет"
c.1-40
318
Навчальний посібник
Збірник граматичних вправ з англійської мови для студентів I-II курсів біологічного факультету.


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.3-42
319
Наукова стаття
Організація самостійної роботи під керівництвом викладача


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Діденко Ірина Олексіївна

2006
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.113-116
320
Наукова стаття
Соціальна робота та соціальна освіта в Україні:шляхи взаємодії та перспективи розвитку (частина I )


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2006
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.59 c.68-78
321
Наукова стаття
Соціальна робота та соціальна освіта в Україні:шляхи взаємодії та перспективи розвитку (частина II )


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2006
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.60 c.84-91
322
Наукова стаття
Are Our Students Stressed?


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Давидов Валентин Іванович
2005
323
Наукова стаття
On application of the mnemonic keyword method to the acquisition of an English vocabulary


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
324
Наукова стаття
Біблійні фразеологізми в текстах сучасної рок музики


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
325
Наукова стаття
Использование проблемных коммуникативных ситуаций для развития навыков устной речи в обучении иностранному языку студентов 1 - 4 курсов


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
326
Наукова стаття
Компаративно-семантичний аналіз способів репрезентації комічного в оригінальному авторському тексті та україномовному перекладі романа Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра"


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
327
Наукова стаття
Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
328
Наукова стаття
Проблеми встановлення та презентації значення при дослідження ЛСП


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
329
Наукова стаття
Суффикс – ER в структурных моделях отглагольных сложных образований в современном английском языке


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2005
330
Наукова стаття
Соціальна робота в системі формування світогляду студентської молоді: проблема організації дослідження


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2003
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
c.225-233
331
Наукова стаття
Соціальна робота як чинник адаптації студентської молоді


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2003
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Київ - 2003
c.36-42
332
Наукова стаття
Соціальний працівник та його роль у підвищенні ефективності соціальної роботи у вищому навчальному закладі


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2003
Вища освіта України .Київ-2003
c.41-47

Повернення до списку

Вгору