Структурні підрозділи

Кафедра: Елліністики


ID: 6922
Кількість показів: 2421
дата змінення: 24.11.2014 18:42:36
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Κοζουχόβσκα Ιουλία Οι πολλαπλές εκδοχές των μεταφράσεων της «Διαθήκης» του Ταρας Σεβτσένκο στη νεοελληνική γλώσσα


Інститут філології
Елліністики
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.44–51
2
Наукова стаття
Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.3-12
3
Наукова стаття
"Заповіт" Тараса Шевченка в світі множинності перекладів новогрецькою мовою


Інститут філології
Елліністики
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.565-571
4
Наукова стаття
3. Простір як відстань у вимірах фразеологізмів сучасної української та новогрецької мов


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2015
Институт русского языка
c.211-219
5
Наукова стаття
Slot FANTASY in frame structure "Ship as a means of travel" in Modern Greek Poetry of XX century


Інститут філології
Елліністики
2014
European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015 (РІНЦ)
т.11 c.71-74
6
Наукова стаття
В.С.Перебийніс 90 років


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Вісник Київського лінгвістичного університету «Комп’ютерна лінгвістика»
c.17-22
7
Наукова стаття
Взаємозв’язки різнорівневих похідних одиниць мови як критерій їхнього зіставлення (на матеріалі східнослов’яських і новогрецької мов)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Международній съезд славистов
c.338-352
8
Наукова стаття
Відтворення жанрових особливостей творів Т. Шевченка в новогрецьких перекладах (на матеріалі перекладів новогрецькою «І мертвим, і живим…» та «Н. Костомарову»)


Інститут філології
Елліністики
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.557-564
9
Наукова стаття
Відтворення ідіостилю Тараса Шевченка в новогрецьких перекладах (за книжкою "Заповіт", Хіос, 2011)


Інститут філології
Елліністики
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.675-681
10
Наукова стаття
Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій «Сон (Комедія)» і «Три літа» та їх новогрецьких перекладів)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.409-419
11
Наукова стаття
Категория персональности в творчестве Й.Сефериса


Інститут філології
Елліністики
2015
Тезисы и материалы ΙΙΙ Международной конференции неоэллинистов памяти И.И.Ковалевой
c.117-122
12
Наукова стаття
Передумови формування концепту ПОДОРОЖ в новогрецькій поезії ХХ ст.


Інститут філології
Елліністики
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.385-390
13
Наукова стаття
Правила успішного спілкування, оформлені фразеологізмами української, російської та новогрецької мов


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2015
Українська мова
т.2 c.11-23
14
Наукова стаття
Спільні художні мотиви в творчості Т.Шевченка та А.Кальвоса


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.529-539
15
Тези
Οι Ελληνικές Σπουδές στην Αζοφική: απαιτείται το επαναλανσάρισμα. Περιλήψεις Εισηγήσεων Διεθνούς Συνεδρίου Για την Διδασκαλία και την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης


Інститут філології
Елліністики
2014
Центр грецької мови
c.15
16
Наукова стаття
Адъективная категория темпоральности в сопоставительном плане


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.82-85
17
Словник
Активні ресурси сучасної української номінації


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Інститут української мови
c.1-414
18
Наукова стаття
Базові концепти мови і дериваційний потенціал належних їм слів // Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Видавництво Veda
c.27-34
19
Наукова стаття
Библейские аллюзии в поэзии Янниса Вервериса


Інститут філології
Елліністики
2013
Культура народов Причерноморья
т.255 c.156-159
20
Наукова стаття
Взаємозв’язки різнорівневих похідних одиниць як критерій їх зіставлення (на матеріалі східнослов’янських і новогрецької мов)) // Славянское словообразование в сравнении: теоретические и прагматические аспекты


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Міжнародні конференції комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів
c.66-67
21
Навчальний посібник
Вступ до новогрецько-українського економічного перекладу


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Логос (навчальний посібник)
c.172
22
Підручник
Греческий для вас: Двуязычный курс изучения новогреческого языка как иностранного для подростков и взрослыхЕлліністики


2014
Neonel Publishing
т.1 c.1-300
23
Наукова стаття
За нею були сила слова і мужність духу (до 85-річчя з дня народження Т.М.Чернишової)// Т.М.Чернишова. Вибрані праці


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Видавничий дім Бураго
c.350-363
24
Наукова стаття
Заметки к исследованию механизма деперсонификации в поэзии Йоргоса Сефериса


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.68-70
25
Енциклопедія
Класична філологія


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Енциклопедія сучасної України
т.13 c.271-272
26
Наукова стаття
Лексико-граматичні та структурні особливості текстів інструкцій із застосування лікарських засобів новогрецькою мовою


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.246-256
27
Наукова стаття
Лексико-словотвірні категорії складних прикметників (зіставний аспект)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.3-16
28
Матеріали конференції
Лингвостилистические особенности текстов современных греческих судебных решений


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.29-31
29
Наукова стаття
Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.374-381
30
Наукова стаття
На пошану Костянтина Тищенка: 50 років досліджень і викладання мов


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.59 c.3-10
31
Наукова стаття
Наукове кредо і творче довголіття В.С.Перебийніс (до 90-річчя з дня народження)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна

2013
Українська мова
т.4 c.64-73
32
Монографія
Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ ст.


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна

Савенко Андрій Олександрович
2014
Видавництво Львівської політехніки
c.1-269
33
Наукова стаття
Несколько штрихов к образу города Салоники в новогреческой литературе


Інститут філології
Елліністики
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.61-63
34
Наукова стаття
Нові типи словників сучасної української мови


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна

2013
Лексикографічний бюлетень. - К. : ВД Дмитра Бураго.
т.47 c.63-79
35
Наукова стаття
Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасних східнослов’янських мов (у зіставленні з новогрецькою та німецькою


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Слов’янські обрії. – К.
т.6 c.260-281
36
Тези
Основосложение в процесах номинации современных восточнославянских языков (в сопоставлении с новогреческим и немецким)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Международній съезд славистов
c.206-207
37
Наукова стаття
Поэтика звука в звуковом мире Мити Карагациса


Інститут філології
Елліністики
2013
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.70-72
38
Наукова стаття
Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною ознакою (зіставний аспект)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.50-63
39
Тези
Русское звучание поэтики Мити Карагациса


Інститут філології
Елліністики
2014
Тезисы ХLIII международной филологической научной конференции (С.-Петербург, 11-16 марта 2014 г.)
c.159
40
Наукова стаття
Своеобразие поэтического языка Янниса Вервериса в сборнике «Господин Фогг»


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.135-142
41
Наукова стаття
Словотвірна і фразеологічна параметризація категорії часу


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Вісник српски jезик
c.395-407
42
Наукова стаття
Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.56-66
43
Наукова стаття
Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прислівників і прикметників з часовими ознаками (зіставний аспект)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.23 c.191-206
44
Наукова стаття
Текстові функції специфічних знаків культури у мовному світі Міті Карагациса


Інститут філології
Елліністики
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.491-497
45
Наукова стаття
Фразеологізми – визначники часу: паралелі та відмінності в українській та новогрецькій мовах


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Українська мова
т.3 c.59-71
46
Наукова стаття
Фразеологічні виміри категорії часу (на матеріалі української та новогрецької мов)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2014
Міжнародні конференції комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів
c.85-95
47
Наукова стаття
Адъективная категорія темпоральности в сопоставительном плане


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
c.15.0000
48
Наукова стаття
Довготривала традиція дослідження і вивчення грецької мови в КНУ (грецькою мовою) // Грецька мова – міжнародна


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
Клименко Ніна Федорівна
2012
49
Наукова стаття
Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.39.0000
50
Наукова стаття
Лінгвостилістичні особливості текстів гарантій на побутові електроприлади (на матеріалі новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.276.0000
51
Наукова стаття
Наукове кредо і творче довголіття В.С.Перебийніс (до 90-річчя з дня народження)// Укр. мова


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
52
Наукова стаття
Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.231-237
53
Наукова стаття
Організація матеріалу дослідження корпусу неологізмів сучасної новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.128.0000
54
Наукова стаття
Ословлення концептів ГРІХ та СВЯТІСТЬ в ідіолекті М. Карагациса


Інститут філології
Елліністики
2013
55
Наукова стаття
Осново і словоскладання у процесах номінації сучасних східнослов’янських мов (у зіставленні з новогрецькою та німецькою)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Слов’янські обрії. – К.
c.260.0000
56
Наукова стаття
Основосложение в процесах номинации современных восточнославянских языков (в сопоставлении с новогреческим и немецким) // Международны з’езд славистаў


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
57
Наукова стаття
Особливості родового оформлення іменників - назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.407.0000
58
Наукова стаття
Партиципіальні звороти в структурі художнього тексту


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.250.0000
59
Наукова стаття
Принцип «мозаїчного ліплення» образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.133.0000
60
Наукова стаття
Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.162-169
61
Наукова стаття
Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.395.0000
62
Тези
Історико-культурні реалії Греції та їхнє відлуння в новогрецькій граматиці. -- Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації: матеріали VIII наук.-практ. конф.


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
63
Наукова стаття
Його завжди вабила таїна Слова // А.О.Білецький. Вибрані праці


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
64
Наукова стаття
Літературна норма і неологізми


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки
т.137 c.53-58
65
Наукова стаття
Невтомний мандрівник у світі мов


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
66
Наукова стаття
Оновлення словотворчих ресурсів як наслідок семантичної інтерференції мов // Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима. – Београд : МКС


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
67
Наукова стаття
Орест розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці «Міт-історія» Й. Сефериса


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.251.0000
68
Навчальний посібник
Основи новогрецького юридичного перекладу


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2012
69
Наукова стаття
Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.352.0000
70
Навчальний посібник
Практикум з новогрецької мови. Модуль «Домашнє читання: Костас Тахцис «Третій вінець»»


Інститут філології
Елліністики
2012
71
Монографія
Родове оформлення новогрецьких іменників


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
Інше
c.1-184
72
Наукова стаття
Роль параграфічних і графічних засобів у створенні зв’язності новогрецького законодавчого тексту


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.326.0000
73
Наукова стаття
Семантичне розмежування родових варіантів новогрецьких іменників при взаємодії з категорією числа. – Приднепровский научный вестник. -


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
74
Тези
Семантичне розмежування родових варіантів новогрецької мови за умови багатозначності іменника. -- Найновіші наукові досягнення - 2012: мат-ли VІІІ міжнародної наук.-практ. конф.,


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
75
Наукова стаття
Слово про Вчителя // Дивослово


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
Дивослово
c.33.0000
76
Наукова стаття
Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.377-381
77
Наукова стаття
Словотвірна аналогія у метамові перекладних словників// Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія : Теорія, практика, перспективи


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
78
Наукова стаття
Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мов


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.347-351
79
Наукова стаття
Шляхи розвою української елліністики // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.0.0000
80
Наукова стаття
Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
2011
81
Наукова стаття
Внутрішній синтаксис складних слів у зв’язках із зовнішнім синтаксисом словосполучень - їхніх мотиваторів // Проблеми сучасної функціонально-категорійної граматики


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
82
Наукова стаття
Дієслівне основоскладення у сучасній новогрецькій мові у вимірі її аналітизму та синтетизму // Studia Linguistica. Зб. наук. праць до ювілею проф. Семичнського


Інститут філології
Елліністики
2011
83
Монографія
Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2011
84
Наукова стаття
Лексичні маркери суб’єктивної модальності в текстах грецького кримінального законодавства


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2011
85
Наукова стаття
Лінгвокультурологічні студії як засіб формування успішного міжкультурного спілкування // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва. -- Маріуполь


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2011
86
Наукова стаття
Міфологеми концепту ГНІВ у новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
2011
87
Наукова стаття
Неологізми з афіксоїдними компонентами в новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
2011
88
Наукова стаття
Образний обмир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia Linguistica


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2011
89
Наукова стаття
Ознаки безособовості речення у новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
2011
90
Наукова стаття
Основоскладення у процесах лексичної та синтаксичної деривації (зіставний аспект) // Слово а словесност. Сб. в чест на доц. р-р Юлия Балтова. -- Софія. -- ЕМАС


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
91
Наукова стаття
Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2011
92
Матеріали конференції
Прагматичне навантаження категорії модальності у новогрецьких законодавчих текстах


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2011
Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва.
93
Наукова стаття
Прагматичне навантаження категорії модальності у новогрецьких законодавчих текстах // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва. – Маріуполь


Інститут філології
Елліністики
2011
94
Роль вивчення давньогрецької мови у фаховій підготовці філолога-неоеллініста // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнродного співробітництва


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2011
95
Наукова стаття
Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О.Білецького) // Українська мова


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2011
96
Наукова стаття
Аналітизм і синтетизм у системі категорії дієслова сучасної новогрецької мови // Studia Linguistica: Зб. наук. праць до 80-р. ювілею проф. Нікітіної Ф.О.


Інститут філології
Елліністики
2010
97
Тези
Варіантність родових форм у новогрецькій мові // Наука і освіта: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Прага


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2010
98
Наукова стаття
Внутрішній синтаксис складних слів у зв'язках із зовнішнім синтаксисом словосполучень - їхніх мотиваторів // Актуальні проблеми сучасної української функціонально-категорійної граматики


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
99
Наукова стаття
Дієслівне основоскладання в контрастивному висвітленні // Відображення історії та культури народу в словотворенні


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
100
Наукова стаття
Дієслова конкретної фізичної дії в сучасній новогрецькій мові // Studia Linguistica


Інститут філології
Елліністики
2010
101
Наукова стаття
Еквіваленти іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові // Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2010
102
Наукова стаття
Лебідь без Леди: архетипні елементи сеферисового міту // Studia Linguistica. Збірник наукових праць


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2010
103
Наукова стаття
Мифопоэтический образ лебедя в творчестве Й.Сефериса // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы / Материалы международной научно-практической конференции эллинистов памяти М.Л.Рытовой


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2010
104
Наукова стаття
Непереходные глаголы в новогреческом языке // Материалы международной науч.-практ. конф. эллинистов памяти М.Л.Рытовой


Інститут філології
Елліністики
2010
105
Наукова стаття
Прагматичні аспекти вживання юридичної термінології в текстах чинного законодавства Греції // Культура народов Причерноморья


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2010
106
Наукова стаття
Прагматичні особливості використання юридичної термінології в текстах грецького кримінального кодексу


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2010
Українська елліністика
c.436-441
107
Наукова стаття
Прецедентні цитати як різновид дискурсивної фразеології // Studia Germanica et Romanica.


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2009
108
Наукова стаття
Словообразовательные средства интеллектуализации современного украинского языка // Славянские языки и культуры в современном мире


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
109
Наукова стаття
Способы глагольного действия в новогреческом и современном украинском языке // Материалы международной научно-практической конференции эллинистов памяти М.Л.Рытовой


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
110
Українська елліністика // Збірник наукових праць


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
Савенко Андрій Олександрович
2010
111
Наукова стаття
Центри духовного тяжіння: про родину Білецьких та Алексіу в контексті українсько-грецьких дружніх зв’язків// Українська елліністика: збірник наукових праць.


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2010
112
Наукова стаття
Еволюція засад перекладу юридичних документів Греції димотикою (на прикладі перекладів кримінального кодексу Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.311– 316
113
Наукова стаття
Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.449-460
114
Наукова стаття
Спільне та відмінне у відтворенні текстів цивільного та кримінального кодексів Греції димотикою


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.487-494
115
Хрестоматія
Антологіяновогрецької літературив українських перекладах


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна

Пономарів Олександр Данилович

2008
116
Хрестоматія
Ділове новогрецьке мовлення


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2008
117
Наукова стаття
Збірка оповідань С.Дімітріу як постмодерністичний гіпертекст


Інститут філології
Елліністики
2008
118
Наукова стаття
Інтеграційні та диферанційні процеси в словотворенні й лексиці сучасної української мови


Інститут філології
Елліністики
2008
119
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в словотворенні й лексиці сучасної української мови.Тематичний блок з'їздів cлавістів


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2008
Наук. зап. нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
c.68.0000
120
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в словотворенні та лексиці сучасної української літературної мови


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2008
Мовознавство
c.27.0000
121
Наукова стаття
Кількість у вимірах приблизно великого і малого (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2008
122
Наукова стаття
Концепт ІСТИНА в романі Н. Казандзакіса Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2008
123
Наукова стаття
Семантичні поля ад'єктивної лексики на позначення кількості та інших параметричних вимірів


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2008
Українська мова та література
c.0.0000
124
Наукова стаття
Українсько-новогрецька лексикографія:досвід і перспективи


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2008
125
Наукова стаття
Функціонування тексту кулінарного рецепту в романі А. Стаїкоса "Небезпене куховарство.// Мовні таконцептуальні картини світу "


Інститут філології
Елліністики

Савенко Андрій Олександрович
2008
126
Матеріали конференції
Τρόποι εξασφάλισης της συνεκτικότητας και συνοχής των νεοελληνικών νομοθετικών κειμένων (στο παράδειγμα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα της Ελλάδας)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.375–377
127
Тези
Авторська ремарка з компонентом "голос" при прямій мові у романі А.Зеї "Ахиллесова наречена"


Інститут філології
Елліністики
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.363.0000
128
Тези
Аналіз художнього тексту у межах курсів "Лінгвістика тексту" та "Жанрово-стилістичні особливості прозового тексту" (на матеріалі оповідань С.Дімітріу)


Інститут філології
Елліністики
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.367.0000
129
Наукова стаття
В глибині мов і епох (передмова до кн. К.М.Тищенка "Вибрані твори")


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
130
Наукова стаття
Відмінок іменника як мотиваційна база словотвірних типів похідних


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
131
Наукова стаття
Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних крімінальному та кримінально-процесуальному кодексах Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
132
Наукова стаття
Грецька мова


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Енциклопедія сучасної України
т.3 c.289.0000
133
Наукова стаття
Елліністи України


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.273.0000
134
Наукова стаття
Жанрові особливості грецької газетної реклами


Інститут філології
Елліністики
2007
135
Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
136
Наукова стаття
Місце словотвору в функціонально-категорійній граматиці сучасної української мови


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
137
Наукова стаття
Мова сучасних грецьких процесуальних документів (на прикладі текстів судових рішень з кримінальних та цивільних справ)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
138
Наукова стаття
Неологізми в семантичних полях ад'єктивної лексики


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
т.15 c.466.0000
139
Наукова стаття
Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексу Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.12 c.394.0000
140
Наукова стаття
Проблема відображення в перекладі мовленнєво-жанрових регістрів оригіналу


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.20-24
141
Наукова стаття
Специфіка забезпечення зв'язності новогрецького законодавчого тексту (на прикладі тексту чинного кримінального кодексу Греції).


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2007
142
Наукова стаття
Статті про Федурко М.Ю., Бацевича Ф.С., Черниш Т.О., Єрмоленка С.С.


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
143
Наукова стаття
Функції еліптичних конструкцій у авторських ремарках прози А. Зеї


Інститут філології
Елліністики
2006
Вісник Київського славіністичного університету.
c.220.0000
144
Наукова стаття
Центри духовного тяжіння: родина Білецьких і родина Алексіу в контексті українсько-грецьких дружніх стосунків


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.319-335
145
Хрестоматія
Антологія новогрецької літератури в українських перекладах


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович

2005
146
Наукова стаття
Обрії творчого пошуку професора А.О.Білецького


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2006
147
Наукова стаття
Талант, помножений на працю (до 70-річчя Р.П.Зорівчак)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2006
Всесвіт
c.27.0000
148
Наукова стаття
Базові концепти мови та дериваційний потенціал належних їм слів


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2005
149
Наукова стаття
Відділ структурно-математичної лінгвістики


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2005
150
Наукова стаття
Грецькі основи в процесах словотворення сучасної української мови


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2005
151
Наукова стаття
Назви приблизної кількості у новогрецькій та сучасній українській мовах


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2005
152
Наукова стаття
Синтаксичні особливості новогрецьких законодавчих текстів (на прикладі чинного кримінально-процесуального кодексу Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.197–202
153
Наукова стаття
Словотвірні особливості новогрецьких юридичних термінів


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.229–234
154
Наукова стаття
Функціональний аналіз відмінків новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
c.276–281

Повернення до списку

Вгору