Структурні підрозділи

Кафедра: Слов'янської філології


ID: 6930
Кількість показів: 4479
дата змінення: 24.11.2014 18:38:05
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
More on Jan Twardowski's word-play: an immanen-transcedent approach


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
Єрмоленко Сергій Семенович
2020
Мовознавство
c.37-48
2
Наукова стаття
More on Jan Twardowski’s word- play: an immanent- transcendent approach («Ще раз про гру слів у Яна Твардовського: іманентно- трансцендент-ний підхід», англ. мовою.


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Мовознавство
3
Наукова стаття
O Bolesławie Leśmianie w dziennikach Marii Dąbrowskiej («Про Болеслава Лесьмяна в щоденниках Марії Домбровської», польськ. мовою)


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Polacy na Ukrainie: duchowa, kulturalna, historyczna przestrzeń życiowej twórczości Bolesława Leśmiana. Поляки в Україні: духовний, культурний, історичний простір життєтворчості Болеслава Лесьмяна. – Kijów-Warszawa: Ambasada RP na Ukrainie etc., 2019
c.6-12
4
Наукова стаття
Oleksandr Melnyczuk jako etymolog i komparatysta («Олександр Мельничук як етимолог і компаративіс », польськ. мовою)


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. – 2019
т.54 c.1-9
5
Наукова стаття
Struktura vyprávění v románu Milana Kundery Nesmrtelnost


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2020
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.222 - 238
6
Наукова стаття
To je pohádka, або про лексичний і фразеологічний феномен чеського слова pohádka.Percepcia nadprirodzena vo frazeológii


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2020
ed. Mária Dobríková. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave
c.71-75
7
Наукова стаття
Актуальні проблеми викладання білоруської літератури у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2020
Взаємне вивчення мов, літератур та культур задля майбутнього та взаєморозуміння. Українсько-білоруський досвід. – Мінськ, 2020
c.51-59
8
Наукова стаття
Білорусистика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - досвід і перспективи


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2019
заємне вивчення мов, літератур та культур задля майбутнього та взаєморозуміння. Українсько-білоруський досвід. Мінськ, 2020
c.41-51
9
Наукова стаття
Болеслав Лесьмян в щоденникових записах М. Домбровської


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2020
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.107- 115
10
Навчально-методичні праці
Вимоги до підготовки й написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів). Методичні рекомендації.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2020
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Повернення до списку

Вгору