Структурні підрозділи

Кафедра: Слов'янської філології


ID: 6930
Кількість показів: 4153
дата змінення: 24.11.2014 18:38:05
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Český jazyk a lidová kultura: projektový záměr lingvokulturologického slovníku


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2018
c.189-198
2
Наукова стаття
Cемантичні параметри безособових заперечних речень у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Scienceprogressin European countries: new concepts and modern solutions: матеріалиVІІ Міжнародної наукової конференції (31 травня 2019 р., м. Штутгарт, Німеччина)
c.226-233
3
Наукова стаття
Juliusz Tenner i jego "Podrкcznik sztuki czytania" (ku stuleciu wydania)


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Полоністика уЛьвові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті / За ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ: Фірма „ІНКОС”,2018
4
Наукова стаття
Oleksandr Melnyczuk jako etymolog i komparatysta


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Studia z Filologii Polskiej I Słowiańskiej
т.54
5
Наукова стаття
Slovenistika na Kijevski državni univerzi Tarasa Ševčenka


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2019
Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu. - Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019
c.138'139
6
Підручник
Szkice z historii polskiego jкzyka literackiego. Podrкcznik. Cz. 1. P


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Київ: Дух і Літера, 2019
7
Наукова стаття
Болгарські біблеїзми як обʼєкт лінгвістичного дослідження


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2019
Сучасна філологія: теорія і практика
c.58-62
8
Наукова стаття
Відтворення образної структури поетичного твору як перекладознавча проблема ( на прикладі вірша Марини Цвєтаєвої «Читатели газет» та його українського і чеського перекладів)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Зайченко Н.Ф.
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.4 c.147-152
9
Наукова стаття
Імагологічний потенціал образу білоруса в сучасних слов’янських літературах


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2019
Езиков свят (Orbis linguarum): збірник наукових праць
т.17 c.118-125
10
Наукова стаття
Історичний наратив Патріка Оуржедніка


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2019
Science and Education a New Dimension. Philology
т.7 c.50-54
11
Навчально-методичний комплекс
Історія слов’янських літератур (сербська, хорватська, словенська, болгарська, чеська, білоруська). Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» кафедри слов’янської філології


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Деркач Олена Михайлівна
Погребняк Олена Альбертівна
2019
К: Освіта України, 2019
12
Наукова стаття
Категорії синхронії та діахронії і розуміння характеру їхнього співвідношення у новітній лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
«На сторожі слова»: Збірник наукових праць на пошану проф. Василя Ґрещука / Відп. ред. В. Кононенко. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2019
13
Наукова стаття
Кольорові асоціації в літературній синестезії: перспективи теорії і методології (А. Гаталіца «Лінії життя»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2019
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.178-191
14
Тези
Кохання під час війни


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2019
Міжнародний науковий симпозіум «Болгарія й Україна – культура зламів (ХІХ-ХХ ст.)(8—1 травня 2019 року, Софія, Пловдив
c.22
15
Навчально-методичний комплекс
Основні вимоги до написання навчально- наукових і кваліфікаційних робіт: Методичні рекомендації


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2019
К.:2019
16
Наукова стаття
Особливості значення і труднощі правильного вживання модальних дієслів при вивченні чеської мови україномовними студентами


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Сучасна філологія: теорія та практика. Матеріали міжвузівського семінару
c.90-96
17
Наукова стаття
Письменницькі антропоніми в аспекті прецедентності та інтертекстуальності


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Зайченко Н.Ф.
2019
Записки з українського мовознавства
т.1 c.223-231
18
Наукова стаття
Складени предикативна основа безособових реченьу чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: міжнародна науково-практична конференція
c.36-39
19
Наукова стаття
Славістика в університетах України: від розквіту до виживання


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університуту. Лінгвістика
c.206–209
20
Наукова стаття
Слов'янська фразеографія: теоретичні засади і сучасний досвід


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2019
Плугатар мовознавчої ниви: Зб. наук. праць. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019
c.60-71
21
Наукова стаття
Специфіка безособового вживання особових дієслів у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
The 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) Slovo\Word, NewYork, USA. 2019
c.234 -246
22
Наукова стаття
Специфіка структурних параметрів безособових речень у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 лютого 2019 року. - Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019
c.48-50
23
Наукова стаття
та специфіка творення неологізмів у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2019
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року)
c.65-68
24
Наукова стаття
Фразеологія vs. пареміологія: проблема термінологічного розмежування в сучасній лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Rossica Olomucensia. Vol. LVII. - № 2. - 2018
c.29-42
25
Монографія
Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2019
Видавничий дім Дмитра Бураго
26
Наукова стаття
"Українська проекція" сербської прози кінця ХХ-ХХІ ст.: від перекладів до інтерперетацій


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2018
Слов'янські обрії: ХVI Міжнародний з'їзд славістів(м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018р.)-Національна Академія Наук України/Український комітет славістів. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
c.205-216
27
Наукова стаття
A COMPARATIVE ANALYSIS O F M. TSVETAEVA’S POEM "Zavodskie" AND ITS CZECH TRANSLATION "Fabriky" IN THE CONTEXT OF POETIC IDIOSTYLE.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Зайченко Н.Ф.
2018
Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES). – (The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES)
т.3 c.97-106
28
Наукова стаття
Andrićevo pripovedanje o slikanju Vjekoslava Karasa


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.148-151
29
Навчальний посібник
Labyrinty české kultury (č.1)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
Лобур М.В.
Гасіл Ї.
Гасілова Г.
2018
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
30
Наукова стаття
Semantički potencijal intertekstualnosti sa teorijskih aspekata savremene ukrajinske komparatistike


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Filolog
c.593–606
31
Монографія
SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
32
Наукова стаття
Бањански говор Килибардиних приповедача у преводу на украјински језик


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik: zbornik radova s naučnoga skupa, Urednik Novica Vujović, Cetinje
c.47-53
33
Навчальний посібник
Беларуская лексіка і граматыка: моўная стыхія і моўная норма : Дапаможнік


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
Короткевич Вячеслав Іванович
Важнік С.А.
Уласевич В.І.
2018
Видавництво "Ліра-К"
34
Наукова стаття
Білоруське шевченкознавство початку ХХІ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2018
Шевченкознавчі студії
c.176-183
35
Наукова стаття
Вєх як засіб наративної міфологізації польської історії


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 19-річчя польської філології у ЛьвівськомуУніверситеті ; за ред. А. Кравчук, І. Бундзи. – Київ : Інкос, 2018
c.33-41
36
Наукова стаття
Галичина і Західна Україні в художній та мемуарній прозі про Першу світову війну (на матеріалі літератур словенської, хорватської, сербської)


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2018
Слов'янські обрії: ХVI Міжнародний з'їзд славістів(м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018р.)-Національна Академія Наук України/Український комітет славістів. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
т.9 c.216-233
37
Наукова стаття
Дослідження творчості Тараса Шевченка у працях чеських науковців: Зіна Геник-Березовська


Інститут філології
Слов'янської філології
Зайченко Н.Ф.
2018
Шевченкознавчі студії
т.21 c.172-176
38
Наукова стаття
Е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
http://abcdar.com/magazine/XI/Korotkevich_1_1314-9067_XI.pdf.
39
Наукова стаття
Західна Україна часів Першої світової війни у щоденникових записах і мемуарах словенців


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-211
40
Наукова стаття
Західна Україна часів Першої світової війни» у щоденникових записах і мемуарах словенців


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.203-211
41
Наукова стаття
Зіставний аналіз сербських та українських фразем із концептом ’вода’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
Пляшечник Єлізавета
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.95-103
42
Наукова стаття
Значення «Акцентологічного коментаря до польської мови» Л.А. Булаховського для вишівської лінгвополоністики


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Слов’янський збірник
c.14-23
43
Наукова стаття
Іван Насовіч


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
Універсітэцкі веснік [газета ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”]. – 2018
c.4
44
Наукова стаття
Ідеологія і культура: чеська література доби "нормалізації"


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.150-161
45
Монографія
МОДУСИ ІНШОСТІ: Україні та українці в чеські прозі ХХ-ХХІ століть


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2018
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.245
46
Наукова стаття
Наративні стратегії «чорнобильських» повістей С. Алексієвич та Ю. Щербака: спроба компаративного прочитання


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Маслун Анастасія Олегівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.233-242
47
Наукова стаття
Нормативный аспект исторической лексикографии


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі белар. мовы ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р.
c.176-180
48
Наукова стаття
Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
Універсітэцкі веснік [газета ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”]. – 2018
c.4
49
Наукова стаття
Портретний екфразис у романі М.Продановича «Еліша в країні Святих коропів»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки.
c.107-112
50
Наукова стаття
Рецепція чорнобильської катастрофи в білоруській та українській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Давидюк Таїсія Дмитрівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.194-203
51
Наукова стаття
Рысы нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці ў слоўніках Б. Грынчэнкі і І. Насовіча


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.64-69
52
Наукова стаття
Семантика війни і миру в сучасних слов’янських мовах: історико-типологічний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
Яворська Г.М.
2018
Мовознавство
т.3 c.15-29
53
Наукова стаття
Семантическая организация и модальные характеристики безличных предложений в чешском языке


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2018
Е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век Дзяло
т.4
54
Наукова стаття
Синтез жанрів інтелектуальної і популярної прози у чеській белетристиці 60-х років ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.247-253
55
Наукова стаття
Слов'янські джерела чеської пареміології: український вимір


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Мовознавство
c.3-15
56
Монографія
Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ-ХХІ сторіччя


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
57
Наукова стаття
СУЧАСНА УКРАїНСьКО-СЕРБСьКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2018
Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / пад рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018
c.167-171
58
Наукова стаття
Тези: Слов'янські джерела чеської пареміології: український вимір


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
XVI међународни конгрес слависта (Београд 20–27. VIII 2018). Тезе и резимеи: У два тома . - Београд: Међународни комитет слависта. Савез славистичких друштава Србије , 2018
т.1 c.244
59
Наукова стаття
Тетяна Черниш – полоніст і славіст


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.90-95
60
Наукова стаття
Тіло майбутньої людини та людиноподібних машин у творах Станіслава Лема


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.89-97
61
Наукова стаття
Традиції університетської славістики в Україні і виклики сьогодення


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Лобур М.В.
2018
Слов'янські обрії: ХVI Міжнародний з'їзд славістів(м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018р.)-Національна Академія Наук України/Український комітет славістів. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
т.9 c.345-356
62
Словник
Українсько-словенський та словенсько-український словник


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Любляна: ZRC SAZU Institut za slovenski jezik Frana Ramovša
63
Наукова стаття
Урбаністичний екфразис роману Мілети Продановича “Еліша в країні Святих коропів”


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
т.17 c.68-73
64
Наукова стаття
Фантастичний модус чеської постмодерністської прози


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Science and Education a New dimension. Philology. – Budapest
т.42 c.48-51
65
Наукова стаття
Фантастичний модус чеської постмодерністської прози


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Science and Education a New dimension. Philology, IV (42). Issue: 149
т.4 c.48-51
66
Наукова стаття
Формосмисл образу українця в романі М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.159–166
67
Наукова стаття
Фразеографія — портрет фразеології в хронологічній рамці


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.17-23
68
Наукова стаття
Цена продужетка живота. Митолошке фантазије и психологија у роману "Новендіалия" украјинске књижевнице Марине Сокољан


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Filologia Polska, Zielona góra
т.4 c.413-422
69
Наукова стаття
Чеська літературна україніка: традиційне осмислення і сучасні візії


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.3–10
70
Наукова стаття
Ще раз про місце соссюрівських дихотомій у теоретико-методологічному апараті сучасної лінгвістики


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.125-133
71
Наукова стаття
Якісні параметри мовнного мінімуму для навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2018
Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г
т.4 c.226-228
72
Навчальний посібник
Kulturní paměť slova: příručka z české lingvokulturologie


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2017
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-221
73
Наукова стаття
Безособові речення з дієсловом být у ролі формального граматичного предиката у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.67-72
74
Наукова стаття
Волинь часів Другої світової війни у чеській літературі факту


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.48-51
75
Наукова стаття
Дзейнасць Францыска Скарыны ў кантэксце еўрапейскага гуманізму


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
Короткевич Вячеслав Іванович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216-221
76
Наукова стаття
До питання про множинність рішень в етимологізуванні


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Мовознавство
c.14-23
77
Наукова стаття
Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислівʼях та приказках


Інститут філології
Слов'янської філології
Сингаївська Ганна Вячеславівна
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.209-226
78
Наукова стаття
Кулішівка, желехівка, драгоманівка…: правапісныя варыянты ўкраінскай мовы


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
Короткевич Вячеслав Іванович
2017
Мінск: Чатыры чвэрці
c.277-281
79
Наукова стаття
Л.А.Булаховський і О.С.Мельничук: спадкоємність і новаторство


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.145-151
80
Наукова стаття
Лекико-семантичні особливості поезії Марини Цветаєвої і їх відтворення у перекладі (на прикладі чеського перекладу вірша “Читатели газет”)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.54-62
81
Наукова стаття
Лексична семантика в аспекті міжмовної і міжкультурної взаємовідповідності (на прикладі зіставлення української та хорватської мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.114-120
82
Наукова стаття
Нацыятворчае значэнне “Слоўніка беларускай мовы” І.І. Насовіча


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2017
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац удзельнікаў Х Міжнар. навук. канф., 25-26 мая 2017 г., г. Магілёў
c.313-318
83
Наукова стаття
Нова чеська фразеологія: To dáš, Pepo !


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Білецького : [Зб. наук. пр.]
c.38-41
84
Наукова стаття
Нові здобутки відомого славіста: Євген Пащенко – україніст в Хорватії


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.329-332
85
Наукова стаття
Особливості біблійних фразеологізмів з антропонімами у болгарській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2017
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару «Лінгвістичніі та соціокультурні проблеми в перекладі»
c.33-37
86
Наукова стаття
Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича «Еліша в країні Святих Коропів»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2017
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.56-63
87
Наукова стаття
Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів» [текст]


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2017
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.56-63
88
Наукова стаття
Південно- та західнослов’янські мови в Україні: історія та сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2017
Фабер
c.222-231
89
Навчальний посібник
Полонистички мозаик


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-223
90
Навчальний посібник
Радови Дејана Ајдачића: Анотирана библиографија


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2016
Алма
c.1-261
91
Наукова стаття
Семантико-синтаксична функція суб'єктастану (специфіка перекладу з близькоспорідненних мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2017
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
c.30-34
92
Наукова стаття
Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3-13
93
Наукова стаття
Творчість Міхала Вівеґа – класика чеського постмодернізму або популярне чтиво?


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.249-258
94
Наукова стаття
Українські фольклорні мотиви в поезії Янки Купали


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2017
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.123-132
95
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Машек О.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Білецького : [Зб. наук. пр.]
c.204-205
96
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Наєнко М.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205-206
97
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Назаренко Л.Ю.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206-207
98
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Непорожня (Полюхович) Н.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207
99
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Неруш Г.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207-208
100
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Пасічна В.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210
101
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Рихлік Є.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.215-216
102
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Смоліна М.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217
103
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Черниш Т.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.222-224
104
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Чмир О.Р.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225
105
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Шелест Б.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225-226
106
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Яроцький В.Я.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Укртелерадіокомпанія
c.229
107
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Антоненко О.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.185-186
108
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Багмут А.Й.


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.186-187
109
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Білик Н.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.187
110
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Булаховська Ю.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.188-189
111
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Булаховський Л.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.189-190
112
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Вервес Г.Д.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.191
113
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Даниленко Л.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.191-192
114
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Дем’яненко (Колошенко)Н.Б.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.192
115
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Деркач (Ткаченко) О.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.193
116
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Дзюба-Погребняк О.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.193-194
117
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Доценко Т.С


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.194-195
118
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Єрема А.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.195
119
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Житник В.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.195-196
120
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Зарицький М.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.196-197
121
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Захаржевська В.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.197-198
122
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Калениченко М.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.198
123
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Коваль-Костинська О.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.198-199
124
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Коломієць В.Т.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.199
125
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Комарова О.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200
126
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Корепанова А.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200
127
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Котляревський О.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200-201
128
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Крементуло В.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.202
129
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Лапинська Т.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.202
130
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Лук’яненко О.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-204
131
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Матвієнко А.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.204
132
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Паламарчук О.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.208-209
133
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Палій О.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.209-210
134
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Пащенко Є.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210-212
135
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Петровська Л.Є.


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.211-212
136
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Петрусь В.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.212
137
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Погребняк О.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.212-213
138
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Польова Ю.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.213-214
139
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Радишевський Р.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214
140
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Радченко К.Ф.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214-215
141
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Рудяков П.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216-217
142
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Стеблина Л.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218
143
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Степович (Дудка Степович) А.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218-219
144
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Страшкевич К.Ф.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.219-220
145
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Туницький М.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220
146
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Флоринський Т.Д.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220-221
147
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Яворський Ю.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.226-227
148
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Ярмак В.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Білецького : [Зб. наук. пр.]
c.227-228
149
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Ярова І.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.228-229
150
Наукова стаття
Фальклорная аснова слоўнікаў У.І. Даля і І.І. Насовіча


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2017
Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 20-21 красавіка 2017 г.
c.243-245
151
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці біблійного походження в болгарській і українській мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2017
Алманах "Българска украинистика" (електронне видання). – № 7. – София
c.133-138
152
Монографія
Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач


Інститут філології
Слов'янської філології
Апанович Марія Миколаївна
2016
Вектор
c.1-178
153
Наукова стаття
Художня рефлексія війни у чеській прозі 60-х років ХХ ст. (Й.Шкворецький – Б.Габал – Л.Фукс)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2017
К.:Логос
c.304-312
154
Наукова стаття
Чому потрібна славістика сьогодні? (про перспективи славістики у вітчизняній вищій освіті)


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.130-136
155
Наукова стаття
«Записки из мёртвого дома»: имперские корни и украинская крона


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Ukrajinistika: minulost, pritomnost, budoucnost. Literatura a kultura
c.171-183
156
Наукова стаття
Академік О.С.Мельничук в історії світової славістики (до 95-річчя з дня народження)


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2016
«Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур». Матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури. Інститут рукопису НБУВ
c.72-74
157
Наукова стаття
Беларускі і ўкраінскі агульнанацыянальныя слоўнікі


Інститут філології
Слов'янської філології
Савицька Ірина Іванівна
2016
Беларускае слова: тэорыя і практыка зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б. А. Плотнікава
c.87-92
158
Наукова стаття
Булаховський – семасіолог і лексиколог-компаративіст


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.173-179
159
Наукова стаття
Валентні зв’язки та інтенційні відношення у безособовому реченні


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2016
Електронний ресурс: [http://conferences.neasmo.org.ua/]
c.247-250
160
Наукова стаття
Визначний хорватський вчений Міленко Попович


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.270-271
161
Наукова стаття
Гоголь і Шевченко в зарубіжній транскрипції


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність
c.143-154
162
Наукова стаття
Идол Сварожића балтичких Словена у роману „Ветар са мора“ Стефана Жеромского


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2016
Алма
c.7-17
163
Наукова стаття
Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2016
Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць
т.3 c.196-203
164
Наукова стаття
Інтермедіальність як методологія


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Філологічні семінари
c.6-16
165
Наукова стаття
Їржі Кратохвіл – теоретик і практик чеського постмодернізму


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2016
Проблеми слов'янознавства
c.233-239
166
Наукова стаття
Людина, зброя і воєнні циклони Олеся Гончара


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Я должен вспомнить – это было…» К 70-летию Великой Победы…
c.314-324
167
Наукова стаття
Метафори, якими живе час у чеському лінгвокультурному просторі (рос.мовою)


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2016
Znanstvena založba Filozofske fakultete
c.429-438
168
Автореферат
Модус України в чеській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття: типологія і жанрологія


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2015
автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.01.05
c.1-20
169
Наукова стаття
Науково-методичні основи подолання інтерференції у процесі навчання студентів


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2016
Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury
c.663-667
170
Наукова стаття
Нацыянальныя і сэнсаўтваральныя складнікі ў фразеалогіі і парэміялогіі


Інститут філології
Слов'янської філології
Савицька Ірина Іванівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
171
Наукова стаття
Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2016
Вісник Дніпропетровського університету імені Альберта Нобеля
c.169-176
172
Наукова стаття
Пародійність як інтертекстуальна гра в романі Владіміра Парала «Професіональна жінка»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Літературознавчі студії
c.88-78
173
Наукова стаття
Погода і pohoda у світлі української та чеської мов


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2016
Мовознавство
c.51-61
174
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘делови главе’


Інститут філології
Полоністики
Слов'янської філології
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3-11
175
Наукова стаття
Реалізація постмодерністської моделі в болгарській і чеській романістиці (Ґеоргі Ґосподінов «Природний роман» – Мілан Кундера «Нестерпна легкість буття»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.224-232
176
Навчальний посібник
Сербська література ХХ ст. Хрестоматія


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2016
"Освіта України"
c.1-301
177
Монографія
Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2015
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-183
178
Наукова стаття
Сучасна сербська література: пізнання та емоції: Вступне слово


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2016
"Освіта України"
c.5-8
179
Наукова стаття
У витоків чеського постмодернізму: проза Владіміра Парала


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
т.1 c.415-422
180
Наукова стаття
Хорватське Слово про українського Генія: рецепція творчості Тараса Шевченка у Хорватії


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2016
Science And Education a New Dimension. – Philology, IV (18).
181
Наукова стаття
Хорватське Слово про українського Генія: рецепція творчості Тараса Шевченка у Хорватії


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.4 c.25-29
182
Наукова стаття
Художественная карма российских мотивов в поэзии Тараса Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
2016
Т. Г. Шевченко и его время.
c.149-161
183
Наукова стаття
Этнацэнтрысцкія праявы ў беларускай мове ў 20-я гг. ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Савицька Ірина Іванівна
2016
Моўная адзінка ў кантэксце часу: зб. матэр. Рэспубл. навук.
c.141-145
184
Навчальний посібник
Česko - ukrajinský slovník lingvistickych termínů /2. Vydání/


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2015
"Освіта України"
c.1-284
185
Наукова стаття
"Записки из мертвого дома": имперские корни и украинская крона


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.254-263
186
Наукова стаття
3. Роль Біблії у збагаченні фразеологічного складу болгарської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2015
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми транслатології». – Київ, Центр навчальних та періодичних видань НА СБ України
c.15-21
187
Наукова стаття
7. Књижевни прилози о Првом светском рату у српској периодици


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2015
Први светски рат и српска књижевност. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: МСЦ, 2015
c.213-224
188
Навчальний посібник
Dějiny českého jazyka: příručka pro studenty-bohemisty (Історія чеської мови : посібник для студентів – богемістів)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2015
"Освіта України"
c.1-2016
189
Наукова стаття
Ucebnice češtiny pro Ukrajince jako výsledek uzke mezi-univerzitní spolupráce


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2015
Euroslavica
c.228-238
190
Наукова стаття
Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.62-66
191
Наукова стаття
Вербалізація етностереотипів сенсорного сприйняття в пісенних текстах


Інститут філології
Слов'янської філології
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Філологічні обрії
т.8 c.75-80
192
Наукова стаття
Війна, письменник, безвісти


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Літературна Україна : газета письменників України
c.10-11
193
Наукова стаття
Вітальне слово до ювілею Юлії Булаховської


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Погребняк Олена Альбертівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.170-175
194
Наукова стаття
Драматургія Стерії та сербських романтиків


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.174-184
195
Монографія
Еротославія: Перетворення Ероса у слов’янських літературах


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Tempora
c.1-503
196
Наукова стаття
Жанри канонічні і постмодерні


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Філологічні семінари
т.18 c.5-11
197
Наукова стаття
Інтерпретація чеського минулого в романах Владіміра Неффа (на перехресті вимислу та історизму)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.348-356
198
Наукова стаття
Іронічність як маркер модальності етнообразів у родинній сазі «Волинський телескоп» Ї. Оліча.


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.269-277
199
Наукова стаття
Књижевни прилози о Првом светском рату у српској периодици


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2015
Први светски рат и српска књижевност. Научни састанак слависта у Вукове дане
c.213-224
200
Наукова стаття
Колекције вредности, њихови типови и профили у српском језику: пароле Слобода, једнакост, братство и Братство и јединство


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Зборник етнолингвистичких радова
c.188-209
201
Наукова стаття
Концепт част у српском језику


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Зборник етнолингвистичких радова
c.73-97
202
Навчальний посібник
Літературна історія і сучасна критика. Матеріали до вивчення української літератури у слов’янському контексті


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.1-400
203
Наукова стаття
Літературний дивосвіт Полтавщини


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Слово Просвіти
c.7-8
204
Наукова стаття
Метафоры, которыми живет время в чешском лингвокультурном пространстве


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2015
Prostor in čas v frazeologii. Zbornik izvlečkov.
c.1-17
205
Наукова стаття
Многогласје украјинског портала „ЛитАкцент“ о савременој књижевности


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Српска књижевност у украјинском ЛитАкценту
c.9-22
206
Наукова стаття
Модус України у чеських «Волинських хроніках» ХХ-ХХІ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.47 c.97-101
207
Наукова стаття
Наближаючись до вершини


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Літературна Україна : газета письменників України
c.12-13
208
Наукова стаття
Органопоетика чулног тела у делима београдских надреалиста (до 1932)


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Авангарда од даде до надреализма
c.147-159
209
Наукова стаття
Особливості становлення хорватської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.423-429
210
Наукова стаття
Особливості формування стереотипів у психології мовленнєвого впливу


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.70-75
211
Наукова стаття
Пародија и сатира у приказима демона у словенским књижевностима 19. века


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць
т.2 c.17-24
212
Наукова стаття
Поетика реалізму у літературах сербів та хорватів: дефініційна площина


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217-223
213
Монографія
Поредбена српскo-украјинска фразеологија


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Алма
c.1-242
214
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.26 c.3-8
215
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2015
Київ: Освіта
c.1-270
216
Наукова стаття
Посол української


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Літературна Україна : газета письменників України
c.11-12
217
Наукова стаття
Постмодернізм versus екзистенціалізм: роман Людвіка Вацуліка «Морські свинки»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Літературознавчі студії
т.42 c.137-145
218
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання окремих документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2015
Київський національний університет. Інститут філології. Київ-2015.
c.1-134
219
Розділ монографії
Рецепція творчості Т.Г.Шевченка у сербській літературі


Інститут філології
Слов'янської філології

Петровська Леся Євгенівна

2014
Шевченкознавство в сучасному світі : монографія
c.87-102
220
Наукова стаття
Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2015
Літературознавчі студії
т.43 c.28-36
221
Наукова стаття
Специфіка викладання усного послідовного перекладу з української мови на болгарську


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2014
222
Наукова стаття
Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.206 - 216
223
Наукова стаття
Талант національного і європейського вимірів


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Видавничий центр «Академія»
c.3-9
224
Наукова стаття
Тисячоліття українського літературознавства


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл
c.131-134
225
Наукова стаття
Трагови народних обреда и веровања у српским и украјинским фразеологизмима (народни календар и свадба)


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Уредништво Смиљана Ђорђевић Белић
c.277-290
226
Словник
Українсько-російсько-чеський тлумачний словник термінів ринку нерухомості


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2015
Видавництво Університету ім.Палацького в м.Оломоуць
c.305
227
Навчальний посібник
Українсько-сербські зв’язки в історії сербської культури доби бароко


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2015
"Освіта України"
c.1-200
228
Наукова стаття
Фантастичне у постмодернізмі (приклад чеської прози)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць
т.2 c.424-434
229
Наукова стаття
Художня парадигма сербської літератури першої половини – середини ХХ ст.: новаторська площина


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.294-304
230
Наукова стаття
Чужі-освоєні-свої: чеські паремії німецького походження


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.42-52
231
Наукова стаття
Щоб не тліть, а завжди горіть


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Літературна Україна : газета письменників України
c.4-5
232
Наукова стаття
Ю.Л. Булаховська - видатний український славіст - Вітальне слово до ювілею


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.292-296
233
Наукова стаття
"Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М.Продановича "Сад у Венеції"


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144-153
234
Наукова стаття
«Епіграф долі»: паратекстуальність роману М.Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.90-96
235
Наукова стаття
«Шукай у морозах весну» // Три погляди на поезію Сергія Макари


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
“Konstanty romantizmus a Sergej Makara...” (Банська Бистриця, Словаччина)
c.1-7
236
Наукова стаття
5. Перша світова війна в літературах південних слов’ян


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2014
Дух і літера: Українське гуманітарне видавництво
237
Наукова стаття
The periodization of the Czech postmodern prose


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Proceedings of the 1st International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna
c.168 -174
238
Наукова стаття
The periodization of the Czech postmodern prose


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Proceedings of the 1st International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna
c.112.0000
239
Наукова стаття
Авторська парадигма "вічність-історія-сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.167-173
240
Наукова стаття
Авторська парадигма «вічність – історія – сучасність» та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.167–172
241
Навчальний посібник
Бібліографічний покажчик


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-116
242
Наукова стаття
Візія України в сучасній чеській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Літературознавчі студії
c.146-159
243
Наукова стаття
До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.259-260
244
Наукова стаття
До специфіки реалізації словотворчого потенціалу інноваційної лексики в українському газетному мовленні


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2014
Ucrainica VI. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury
c.37-41
245
Наукова стаття
Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана «Водяник»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.356 - 362
246
Наукова стаття
Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана «Водяник»)


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.356-362
247
Підручник
З життя сучасної Чехії ІІ


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-204
248
Наукова стаття
Звір линяє – шкіри не міняє


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Літературна Україна : газета письменників України
т.6 c.1-5
249
Наукова стаття
Інтертекстуальні проекції візантійської етноментальної традиції у романі М.Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Літературознавчі студії
c.46-53
250
Наукова стаття
Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала «Я обслуговував англійського короля»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.188-200
251
Підручник
Історія сербської літературної мови довуківського періоду


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-170
252
Наукова стаття
Комікс у прозі сербського постмодернізму


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264-269
253
Наукова стаття
Міжвидова трансформація жанру балади в україніці В. Ванчури та І. Ольбрахта


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
т.42 c.212-220
254
Наукова стаття
Мілош Црнянський та його покоління


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144–149
255
Наукова стаття
Місто постмодерної доби: літературна рецепція у чеській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Мова і культура : науковий журнал
т.171 c.221-228
256
Наукова стаття
На пошану ювіляра - професора Йосипа Фрідріховича Андерша


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Даниленко Людмила Іванівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.257-259
257
Наукова стаття
На пошану ювіляра – професора Володимира Андрійовича Моторного


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Польова Юлія Сергіївна
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.421-423
258
Монографія
Невербальні засоби спілкування крізь призму болгарської фразеології


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-185
259
Монографія
Перша світова війна в літературах південних слов’ян


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2014
Дух і літера: Українське гуманітарне видавництво
c.1-495
260
Навчальний посібник
Порівняльна сербсько-українська фразеологія.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-218
261
Наукова стаття
Постмодернизм в славянской прозе: украинско-чешские параллели


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Славистика в центрально-европейском контексте. – М. : изд-во РГГУ
c.246-255
262
Наукова стаття
Постмодернизм в славянской прозе: украинско-чешские параллели


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Центральная Европа: славяне и их соседи
c.125.0000
263
Наукова стаття
Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі "Кандор или откровениjе египетских таин"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.175-183
264
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології : Методична розробка


Інститут філології
Англійської філології
Загального мовознавства та класичної філології
Зарубіжної літератури
Історії російської літератури
Новітньої української літератури
Полоністики
Російської мови
Слов'янської філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Української філології для неспеціальних факультетів
Фольклористики
Французької філології
Бернадська Ніна Іванівна
Семенюк Григорій Фокович
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович

Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-305
265
Наукова стаття
Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.379-392
266
Наукова стаття
Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальномуполі роману М.Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.253-260
267
Наукова стаття
Словенська мова і література в Україні: словеністика в працях професора Т.Д.Флоринського


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2014
Recepcija slovenske književnosti. – Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
c.111-117
268
Наукова стаття
Словенське відлуння Шевченкової поезії


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2014
Шевченкознавчі студії
c.102-110
269
Наукова стаття
Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.74-79
270
Наукова стаття
Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206-216
271
Наукова стаття
Творчість Гоголя в німецькомовних працях Дмитра Чижевського


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Актуальні проблеми української літератури і фольклору
c.1-6
272
Наукова стаття
Текстуальна візія міського простору в романа Міхала Айваза «Люксембурзький сад»


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Літературознавчі студії
c.130-138
273
Наукова стаття
Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років ХХ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
т.42 c.180-187
274
Наукова стаття
Топос Галичини у романі «Пригоди бравого вояка Швейка» Ярослава Гашека


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200-210
275
Наукова стаття
Традиції та взаємовпливи у міжетнічному діалозі: історія "волинських чехів"


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2013
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.334-348
276
Наукова стаття
Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.3-9
277
Словник
Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна

Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-348
278
Словник
Українсько-японський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-275
279
Словник
Українсько-японський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
Катаока Хвросі
2014
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-276
280
Наукова стаття
Університетська теорія літератури


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Дивослово
c.1-7
281
Наукова стаття
Художнє осмислення географічного образу України у творах Марії Стрийової


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2013
Мова і культура
c.312-319
282
Наукова стаття
Шевченко і світ


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Слово Просвіти
т.1 c.1-6
283
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі


Інститут філології
Англійської філології
Історії російської літератури
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Полоністики
Слов'янської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Тюркології
Коломієць Лада Володимирівна
Бондаренко Іван Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Верба Галина Георгіївна
Чернишова Юлія Олександрівна
Білик Наталія Леонідівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Деркач Олена Михайлівна
Алієва Заміна Керімкизи
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Ковальчук Юлія Андріївна
Кім Сук Вон
Пилипенко Ростислав Євгенович

Зарицька Тамара Григорівна
Ісаєва Наталія Станіславівна


2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
284
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі


Інститут філології
Англійської філології
Історії російської літератури
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Полоністики
Слов'янської філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Тюркології
Коломієць Лада Володимирівна
Бондаренко Іван Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Верба Галина Георгіївна
Чернишова Юлія Олександрівна
Білик Наталія Леонідівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Деркач Олена Михайлівна
Алієва Заміна Керімкизи
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Ковальчук Юлія Андріївна
Кім Сук Вон
Пилипенко Ростислав Євгенович

Зарицька Тамара Григорівна
Ісаєва Наталія Станіславівна


2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
285
Наукова стаття
Інтерпретація міського простору у чеській постмодерністській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии [материалы международной научной конференции]. – М. : МАКС Пресс,
c.275-277
286
…Білі плями красного письменства: міфи, гіпотези, роздуми (Діалог із М. Славинським)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.65.0000
287
Наукова стаття
«Своје и туђе» у споровима око фантастике словенских романтичара (о духу весерних народа и духу северне књижевности)


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-213
288
Наукова стаття
«Тень» Достоевского в украинской прозе «Расстрелянного возрождения» (20-е годы ХХ ст.)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
289
Наукова стаття
Aktualne problemy jezykoznawstwa slowianskiego


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Мовознавство
c.91.0000
290
Наукова стаття
Konstantin Radcenko kao istrazivac stvaralastva Dositeja Obradovica


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Чмир Олена Романівна
2013
Dositej u srpskoj istoriji i kulturi. Zbornik radova. Beograd: Zaduzbina Dositej Obradovic, 2013
c.603-615
291
Наукова стаття
Nesmrtelné gesto Milana Kundery


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Proudy. Literární časopis Středoevropského Centra slovanských studií a Ústavu slavistiky FF MU. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu.
c.212-223
292
Наукова стаття
Zmienne erotycznego ciała w słowiańskiej futurofantastyce


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
293
Наукова стаття
Адметнасці драматургіі Янкі Купалы і Максіма Гарэцкага нашаніўскага перыяду і 1920-х гадоў


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мова – літаратура – культура: 7 Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верасня 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агульн. рэд. Т.І.Шамякінай.
c.283.0000
294
Наукова стаття
Белорусский язик и литература в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.33.0000
295
Наукова стаття
Белорусский язык и литература в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Язык и межкультурные коммуникации. – Минск : РИВШ,
c.33-36
296
Словник
Білорусько-український словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-350
297
Наукова стаття
Василь Домацький і слов’янство


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.254-263
298
Наукова стаття
Витоки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології

Білик Наталія Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.134-141
299
Наукова стаття
Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов ХХст.)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.112-119
300
Наукова стаття
Готичний хронотоп Праги в романі Мілоша Урбана «Сім костелів»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.311-323
301
Наукова стаття
Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.180-187
302
Наукова стаття
Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.54-58
303
Наукова стаття
Жанр навукова-публіцыстычнай нататкі як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.19 c.141-145
304
Наукова стаття
Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть"


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.355-360
305
Наукова стаття
З наукових зустрічей


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.315
306
Наукова стаття
Інтерпретація міського простору у чеській постмодерністській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Стефанос. Мультиязычный научный журнал
c.78-91
307
Наукова стаття
Інтерпретація міського простору у чеській постмодерністській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Стефанос. Мультиязычный научный журнал [электронный проект филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова].
c.78-91
308
Наукова стаття
Інтертекстуальний простір роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2013
309
Наукова стаття
Інтерференція зворотних дієслів (на матеріалі чеської та української мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.134-141
310
Навчально-методичний комплекс
Історія слов’янської культури (болгарської, польської, сербської, хорватської, чеської): навчальна програма для студентів спеціальності 8.02030302 «Мова і література (слов’янська – болгарська, польська, сербська, хорватська, чеська мова і література)


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
Білик Наталія Леонідівна
Хайдер Тетяна Василівна
2012
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-241
311
Наукова стаття
Кијевске вештице


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Київ і слов’янські літератури. Збірник. – К.-Бєлград
c.197.0000
312
Наукова стаття
Коллекция ценностей Свобода равенство, братство и опирающиеся на нее конструкции в славянских языках


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Etnolingwistyka
т.25 c.59.0000
313
Наукова стаття
Мастацкія асаблівасці драматургіі Максіма Гарэцкага


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. (Да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХІ Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 15 лютага 2013 г. Калектыў аўтараў
c.224.0000
314
Наукова стаття
Міжмовна омонімія у славістичній лінгвістичній літературі


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Problémy jazyka, literatury a kultury, Sborník příspěvků z mezinárodní konference VI. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy
c.63-66
315
Наукова стаття
Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60х років ХІХ ст


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мова і культура
т.15 c.334-346
316
Наукова стаття
Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.22-26
317
Наукова стаття
О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу Кандор или откровеније египетских таин (1800)


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Зборник у част Марији Клеут
c.429.0000
318
Наукова стаття
Особливості значення і труднощі правильного вживання модальних дієслів при вивченні чеської мови україномовними студентами


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2013
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: Науково-методичні матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.67.0000
319
Наукова стаття
Пагански богови љубави у словенским књижевностима


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Зборник Матице српске за славистику
c.25.0000
320
Наукова стаття
Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Філологічні семінари
c.0.0000
321
Наукова стаття
Періодизація постмодерного періоду сучасної чеської літератури


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.357-264
322
Наукова стаття
Перша світова і українська література


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2013
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.43-59
323
Наукова стаття
Перший перекладний словник чеської нелітературної лексики: «Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика» (Янко Бачваров і кол.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.394-395
324
Наукова стаття
Подорож до Єрусалиму року 1752” Я. Плетикоси у контексті становлення жанру подорожнього нарису у хорватській літературі


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Світова література на перехресті світових культур і цивілізацій
т.1 c.91.0000
325
Наукова стаття
Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Літературознавчі студії
c.278-288
326
Наукова стаття
Постмодернизм в чешской литературе: к вопросу о периодизации


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии [материалы международной научной конференции]. – М. : МАКС Пресс,
c.275-277
327
Наукова стаття
Постмодернизм в чешской литературе: к вопросу о периодизации


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии [материалы международной научной конференции]
c.275.0000
328
Наукова стаття
Постмодернизм в чешской прозе: периодизация, типология, поэтика


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Постмодернизм в чешской прозе: периодизация, типология, поэтика
c.125-126
329
Наукова стаття
Постмодернизм в чешской прозе: периодизация, типология, поэтика


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.) : [тэзісы дакладаў : у двух тамах] – XV Международный съезд славистов – XV International Congress of Slavists. Том 2 : літаратуразнаўства : культуралогія : фалькларыстыка, Минск
т.2 c.125.0000
330
Наукова стаття
Постмодернізм в чеській прозі: періодизація, типологія, поетика


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.6 c.207.0000
331
Наукова стаття
Постмодернізм у чеській прозі: періодизація, типологія, поетика


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Слов’янські обрії: літературознавство, культурологія, фольклористика, історія славістики [доповіді до XV міжнародного з’їзду славістів]
c.207-219
332
Наукова стаття
Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.288-302
333
Наукова стаття
Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних та теоретичних витоків)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.288-301
334
Наукова стаття
Про біблійну лепту і споріднені з нею номінації у слов’янській фразеології


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2013
Nationales und Internationales in der slawischen Phraseologie. Национальное и интернациональное в славянской фразеологии. XV Международный съезд славистов. 20-27 августа 2013 г. Минск, Беларусь / Red.: H. Walter, V. M. Mokienko
c.93.0000
335
Наукова стаття
Проблема еміграції у художній творчості (на матеріалі романів Мілана Кундери)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Мова і культура [науковий журнал].
c.361-368
336
Наукова стаття
Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла «Авіон»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.264-274
337
Наукова стаття
Роман "Дервиш и смерть" в контексте литературной традиции 60-80-х годов ХХ века: параболизация нарратива в романе


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Сербские научные исследования 2012. Сборник научных статей
c.432.0000
338
Наукова стаття
Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221-228
339
Наукова стаття
Сергій Єфремов, Василь Доманицький і «Корифеи украинской сцены»


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Наукові записки. Серія: Філологічні науки
т.113 c.162.0000
340
Наукова стаття
Символ у ліричній прозі Іво Андрича (на матеріалі оповідання «Єлена, жінка, якої немає»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.248-251
341
Наукова стаття
Славістика сьогодні


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Чмир Олена Романівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.362
342
Наукова стаття
Становлення історичного сербського роману у контексті літературної традиції 60-80-х років ХХ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
343
Наукова стаття
Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов’янських мов


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.133-139
344
Наукова стаття
Сучасна українська література в слов’янському (та іншому) світі


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.275-283
345
Наукова стаття
Текст в аспекте межкультурной коммуникации: к специфике отражения в художественной речи оппозиции свой::чужой.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Функциональная лингвистика: сборник научних работ
c.12.0000
346
Наукова стаття
Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза «Люксембурзький сад»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2013
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
c.130-138
347
Словник
Українсько-румунський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Історії та стилістики української мови
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чемес Валерій Федорович
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-347
348
Наукова стаття
Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2013
349
Наукова стаття
Часовий пояс Станіслава Зінчука


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Гроно рясту
c.162.0000
350
Наукова стаття
Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2013
Мовознавство
c.184.0000
351
Наукова стаття
«Болит моя душа по Гоголю». О повести А. Димарова «Оксана из рода Яновских»


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
352
Наукова стаття
«Грайте в міру почуттів Шевченка…» Огляд відзначених Шевченківською премією романів, повістей, новел (1962-1912)


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.57.0000
353
Наукова стаття
«Це не відкриття. Це запізніле пояснення…»


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
354
Наукова стаття
35 років журналу «Съпоставително езикознание».


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.227.0000
355
Наукова стаття
Zivotinjske vanzemaljske vrste u slavenskoj znanstvenoj fantastici


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
356
Наукова стаття
Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
357
Наукова стаття
Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у «Систематичному словнику сербохорватської мови»


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.56.0000
358
Наукова стаття
Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
Чмир Олена Романівна
2012
359
Замітка
Відгук офіційного опонента про дисертацію Зборовської Н. В.


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
360
Наукова стаття
Війна і сон Тіта Строці


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2012
Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць
c.288-295
361
Наукова стаття
Війна і сон Тіта Строці


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.289.0000
362
Наукова стаття
Віли в народнихбаладах балканских слов’ян


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
363
Наукова стаття
Гоголь и современность: роман Лины Костенко «Записки украинского самашедшего»


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
364
Наукова стаття
Граматике и речници у настави српског језика на Кијевском универзитету „Тарас Шевченко“.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2012
365
Наукова стаття
Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб’єкта у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.107-112
366
Наукова стаття
Діамантами висвічують слова…


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.84.0000
367
Наукова стаття
Дмитро Чижевський – славіст


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
368
Наукова стаття
До питання деривації інтернаціоналізмів у словацькій мові.


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2012
369
Наукова стаття
До питання про сучасну композитну номінацію (на матеріалі словацької та чеської мов


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.66.0000
370
Наукова стаття
Дослідження літературної фантастики в Сербії


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
371
Наукова стаття
Звідки люди беруться. Шість соток на Парнасі


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
372
Наукова стаття
Иво Андрић и први светски рат. Иво Андрић у српској и европској књижевности


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
373
Наукова стаття
Информационно-коммуникационные технологи (ИКТ) в обучении иностранным (славянским) языкам


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2012
374
Наукова стаття
Імітаційно-ігрові підходи у вивченні іноземних мов


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2012
375
Наукова стаття
Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівега та Їржі Кратохвіла


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.290-296
376
Наукова стаття
Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівега та Їржі Кратохвіла


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.290-295
377
Наукова стаття
К.Радченко як дослідник творчості Д.Обрадовіча


Інститут філології
Слов'янської філології

Чмир Олена Романівна
2012
378
Наукова стаття
Лексична міжмовна омонімія у слов`янських мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.121-127
379
Наукова стаття
Леонід Булаховський і Юрій Шевельов (Шерех)


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
c.6.0000
380
Наукова стаття
Литературная теория в Киевском университете


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
381
Наукова стаття
Лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників з хорватської мови для студентів-іноземців


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.128.0000
382
Наукова стаття
Літературне оточення Доманицького


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
383
Наукова стаття
Локус Гоголя в «Записках українського самашедчого» Ліни Костенко


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Літературознавчі обрії. Київ
т.33 c.362.0000
384
Наукова стаття
Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб’єкта у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.53.0000
385
Наукова стаття
Мова тіла в українській і сербській фразеології


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2012
386
Наукова стаття
Мовна гра як атрибут «мовного смаку епохи»


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2012
387
Наукова стаття
Мого слова свічечка горить


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
388
Наукова стаття
Национална етикеција у фразеологији српскога језика


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2012
389
Наукова стаття
Образ змії в сучасній болгарській драмі


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.95.0000
390
Наукова стаття
Особистість вченого-педагога Ф. А. Бєльського в сучасному українсько-білоруському дискурсі


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2012
391
Наукова стаття
Передісторія університетської теорії літератури


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
392
Наукова стаття
Про долю біблійної лепти в слов’янській фразеології


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2012
393
Наукова стаття
Про перші кроки університетської славістики


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.97.0000
394
Наукова стаття
Про польського мовознавця Єжи Бартмінського


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.16 c.3.0000
395
Наукова стаття
Рецензія на монографію Ілони Ґвождж-Шевченко «Футуризм у чеському літературному пейзажі»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.230-232
396
Наукова стаття
Романсеро Євгена Гребінки


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
397
Наукова стаття
Сан и демони у словенској фантастици


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.462.0000
398
Наукова стаття
Семантична результативність метатекстуальності роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.190.0000
399
Наукова стаття
Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.3.0000
400
Наукова стаття
Сергій Єфремов і ранні модерністи


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.1 c.117.0000
401
Наукова стаття
Словообразовательный потенциал инновационной лексики и его реализация в языке газеты (на материале русского и украинского языков)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2012
402
Наукова стаття
Старокиївські билини як народні думи


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
403
Наукова стаття
Статус орудного відмінка при безособово вжитих дієсловах із значенням породження запаху (на матеріалі чеської та української мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.76.0000
404
Наукова стаття
Стратегії та моделі особистісної ідентичності героя у романі Еди Крісеової «Котячі життя»


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.302-311
405
Наукова стаття
Сукоб међу браћом у словенским народним песмама


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
406
Наукова стаття
Творчество Гоголя в немецкоязычных работах Дмитрия Чижевского


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
407
Наукова стаття
Тематика і художні особливості мандрівної прози А.Г. Матоша


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Мова і культура
т.15 c.232-236
408
Наукова стаття
Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
409
Наукова стаття
У ТАБОРІ /ГАЛИЧИНА М.КРЛЕЖІ: галицький акцент хорватської драми


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.162.0000
410
Наукова стаття
У таборі/Галичина М.Крлежі: галицький акцент хорватської драми


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.162-169
411
Наукова стаття
Університетська теорія літератури за радянських умов


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Дрогобицький державний педагогічний університет
c.537.0000
412
Наукова стаття
Уплетена времена у алтернативној историји Јацека Дукаја


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
413
Наукова стаття
Феномен Білецьких і 50-річчя університетської теорії літератури: дискурсивні стратегії


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
414
Наукова стаття
Художня карма триптиху «Доля», «Муза», «Слава»


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
415
Наукова стаття
Чорногорці в Україні та Росії (ХУІІІ – початок ХІХ ст.).


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
416
Наукова стаття
Шевченківська премія: повна чаша переможців…


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
417
Наукова стаття
Явление полисемии и омонимии как своеобразное препятствие в изучении близкородственных языков


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Современные тенденции в методике преподавания иностранных языков
c.67-71
418
Наукова стаття
Як треба вчитися? Життя і чин Анатолія Погрібного


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
419
Наукова стаття
Ярлик і донос як жанри пара літературознавства


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.85.0000
420
Наукова стаття
«Про богів та благочестя слов’ян» в «Історії різних слов’янських народів» (1794) Йована Раїча


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
421
Наукова стаття
«Цвіт облітає з вишень»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.22.0000
422
Наукова стаття
165 років славістики в Київському університеті. – Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.103.0000
423
Наукова стаття
O боговима и благочести Словена у "Историји разних словенских народа" (1794) Јована Рајића


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
424
Наукова стаття
Tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
425
Наукова стаття
Акумулятор історичної пам’яті (Діалог з Р. Іванченко)


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
426
Наукова стаття
Антиприслів’я: старий склад на новий лад


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.41.0000
427
Наукова стаття
Багатомовність як мовно-культурний феномен. – У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України.


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
428
Наукова стаття
Белешка о Јежи Бартмињском // Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
429
Наукова стаття
Білотка зронила пелюстку


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.51.0000
430
Замітка
Буря в порожній склянці


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Українська газета
c.39.0000
431
Наукова стаття
Ванземаљске птице у словенској научној фантастици // Птице: књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
432
Наукова стаття
Венецијански карневал и чудесни врт у словенској књижевности


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
433
Наукова стаття
Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.156.0000
434
Наукова стаття
Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди // Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
435
Наукова стаття
Гуманітарний базис української демократії.


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
436
Підручник
Демони і боги у слов’янських літературах. Літературознавчі огляди.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
437
Наукова стаття
Достоєвський і Чижевський // Зарубіжні письменники і Україна


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
438
Наукова стаття
З покоління одержимих


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.123.0000
439
Наукова стаття
Има ли среће у несрећи?


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2011
440
Наукова стаття
Інтертекстуальна семантика роману М. Продановича «Сад у Венеції»: практика імагологічної моделі


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.319.0000
441
Наукова стаття
Карнавалізований хронотоп Віктора Фішла: роман «Машкари у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2011
Venecija i slovenske književnosti. Zbornik radova. – Beograd : SlovoSlavia
c.503-513
442
Наукова стаття
Карнавалізований хронотоп Віктора Фішла: роман «Машкари у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
443
Наукова стаття
Концепт модальності й поетика Рільке


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.103.0000
444
Наукова стаття
Костантин Радченко као истраживач стварлиштва Доситеjа Обрадовича.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна

2011
445
Наукова стаття
Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3.0000
446
Наукова стаття
Літературне оточення Доманицького – першого видавця повного «Кобзаря»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
447
Наукова стаття
Літературні постаті Шевченкового кореня


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.34.0000
448
Наукова стаття
Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.112-119
449
Наукова стаття
Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.112.0000
450
Наукова стаття
Локус Гоголя в «Записках українського самашедшого»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.19.0000
451
Наукова стаття
М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
452
Наукова стаття
Міф і фольклор: позиція й опозиція


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.371.0000
453
Наукова стаття
Міфо-ритуальні джерела формуваня давньоруської лексики сфери права.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.179 c.0.0000
454
Наукова стаття
Мовний фактор у політичному дискурсі.


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
455
Наукова стаття
Небеса забирають найкращих


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.28.0000
456
Наукова стаття
Оборотењ (човек –вук) у источнословенским књижевностима


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
457
Наукова стаття
Письменник мандрує


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.13.0000
458
Наукова стаття
Погляд на прозу – погляд на літературу


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.49.0000
459
Наукова стаття
Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Зборник Матице српске за славистику.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
460
Наукова стаття
Порождающая способность цветообозначений в аспекте неологизации.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
461
Наукова стаття
Потерянное поколение и антивоенная литература южных и восточных славян: точки пересечения и векторы различий


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2011
Slavia. Časopis pro slovanskou filologii Praha 2011, ročnik 80, sešit 1
c.3-10
462
Наукова стаття
Почему Ф. Достоевский так долго не получал признания


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
463
Наукова стаття
Принципи і засади викладання нормативного курсу «Історія культури Чехії» студентам-богемістам


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
2011
464
Наукова стаття
Про Новака Килибарду та його прозу


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.298.0000
465
Наукова стаття
Про помежів’я літератури і паралітератури


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.92.0000
466
Наукова стаття
Про помежів’я літератури й паралітератури. Філологічні семінари. Література й паралітература: де межа?


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
467
Наукова стаття
Простір «мова – людина – культура» академіка В. М. Русанівського


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
468
Наукова стаття
Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
469
Наукова стаття
Славістика в Київському університеті між двома світовими війнами.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
470
Наукова стаття
Творчість Миколи Гоголя у працях Дмитра Чижевського


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
471
Наукова стаття
Тело в культуре и национально-этикетная кодификация телесного поведения во фразеологии (на материале болгарского языка)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2011
472
Монографія
Теорія і літ-творчість


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
473
Наукова стаття
Толерантность в чешской лингвокультуре


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
474
Наукова стаття
Українська національно маркована лексика у міжслов’янських перекладах.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2011
475
Наукова стаття
Українська стихія в «Історії мого сучасника» В. Короленка


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
476
Словник
Українсько-російсько-сербський словник термінів ринку нерухомості.


Інститут філології
Слов'янської філології
Бондаренко Олександр Олександрович
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
477
Наукова стаття
Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.407-416
478
Наукова стаття
Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману (Віктор Фішл: «Машкари у Венеції»)


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.407.0000
479
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Антоненко Оксана Володимирівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205.0000
480
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Багмут Алла Йосипівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205.0000
481
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Білик Наталія Леонідівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206.0000
482
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Булаховська Юлія Леонідівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207.0000
483
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Булаховський Леонід Арсенійович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.208.0000
484
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Вервес Григорій Давидович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210.0000
485
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Даниленко Людмила Іванівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.210.0000
486
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Дем’яненко Наталія Борисівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.211.0000
487
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Деркач (Ткаченко) Олена Михайлівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.213.0000
488
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Дзюба-Погребняк Олена Іванівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.212.0000
489
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Єрема Анатолій Васильович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.213.0000
490
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Житник Володимир Костянтинович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214.0000
491
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Зарицкий Микола Степанович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214.0000
492
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Захаржевська Вікторія Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.215.0000
493
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Коваль-Костинська Оксана Володимирівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216.0000
494
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Коломієць Віра Титівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.207.0000
495
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Корепанова Алла Пантелеймонівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218.0000
496
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Котляревський Олександр Олександрович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217.0000
497
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Крементуло Валентина Костянтинівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.219.0000
498
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Лапинська Тетяна Володимирівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220.0000
499
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Лук’яненко Олександр Митрофанович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220.0000
500
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Матвієнко Антоніна Михайлівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221.0000
501
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Машек Олексій Антонович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221.0000
502
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Назаренко Лілія Юріївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.222.0000
503
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.223.0000
504
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Неруш Ганна Ісаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.223.0000
505
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Палій Оксана Павлівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.235.0000
506
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Пасічна Воліна Петрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225.0000
507
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Пащенко Євген Миколайович).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.226.0000
508
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Петрусь Володимир Петрович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.227.0000
509
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Радченко Костянтин Федорович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.229.0000
510
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Рихлік Євген Антонович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.230.0000
511
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Рудяков Павло Миколайович).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.231.0000
512
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Смоліна Майя Миколаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.231.0000
513
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Стеблина-Рудякова Леся Миколаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.232.0000
514
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.232.0000
515
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Страшкевич Кіндратій Федорович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.233.0000
516
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Туницький Микола Леонідович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.234.0000
517
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Флоринський Тимофій Дмитрович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.235.0000
518
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Черниш Тетяна Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.236.0000
519
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Чмир Олена Романівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.237.0000
520
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Шелест Богдана Петрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.238.0000
521
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Яворський Юліан Андрійович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.238.0000
522
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Ярмак Вероніка Іванівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.227.0000
523
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Яроцький Василь Якович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.241.0000
524
Наукова стаття
Ф. Достоєвський і Д. Чижевський


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
525
Наукова стаття
Филологический семинар Владимира Перетца в Киевском университете


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
526
Довідник
Філологічні семінари. 15-й випуск.


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
527
Замітка
Хохмачі


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Українська газета
c.19.0000
528
Наукова стаття
Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи художні замінники


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.41.0000
529
Наукова стаття
Цивілізаційний вимір геополітичного вибору України


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.44.0000
530
Наукова стаття
Цивілізаційний вимір геополітичного вибору України.


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.44.0000
531
Наукова стаття
Черкащина Віктора Жадька


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.41.0000
532
Підручник
Чеська мова для українців.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
533
Наукова стаття
Чеська пареміографія від початків (XIV ст.) до сучасності


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
Мовознавство
c.41.0000
534
Наукова стаття
Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.82.0000
535
Наукова стаття
Ще про «Чорного Ворона і сіре вороння»


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
536
Наукова стаття
Ще про «Чорного ворона» і вороння


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.33.0000
537
Наукова стаття
Щемка струна Ахмадуліної


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Літературна Україна : газета письменників України
c.27.0000
538
Наукова стаття
„Один український мотив Безіменного древа Драго Янчара”


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2010
Obdobja 29. Sodobna slovenska književnost: (1980-2010)
c.57-62
539
Наукова стаття
„Ратни записи”. Над чим сміялися серби під час війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.305-310
540
Наукова стаття
2. Крилаті вислови біблійного походження в болгарській і українській мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Білецького : [Зб. наук. пр.]
c.59-64
541
Наукова стаття
Česká literatura jako cizojazyčná: k problémům výuky na Ukrajině


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2010
Česká literatura rozhraní a okraje. IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky. – Praha : ÚČL AVČR, nakladatelství AKROPOLIS
c.585-591
542
Наукова стаття
Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть"


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.382.0000
543
Наукова стаття
Вічність міфу в миттєвості прози: теоретичний аспект міфологічної інтертекстуальності в літературознавчій семіотиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.252.0000
544
Наукова стаття
До питання про сучасний паремійний мінімум чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
545
Наукова стаття
Дослідження зі словотвору у сучасній чеській лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.3.0000
546
Наукова стаття
Достоєвський як критерій


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.6 c.120.0000
547
Тези
Здобутки сучасної слов"янської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.440.0000
548
Наукова стаття
Здобутки сучасної слов"янської лексикографії. Рецензія на "Чесько-український юридичний словник Г.М.Миронової і О.Газдошової


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.440.0000
549
Наукова стаття
Зівяле листя" як "Украдене щастя"//Іван Франко: Дух, наука, думка, воля


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
550
Наукова стаття
Іван Нечуй-Левицький і Михайло Старицький: теорія і практика спіавторства//Михайло Старицький як творча особистість


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
551
Наукова стаття
Історія літератури з одним чи багатьма невідомими


Інститут філології
Слов'янської філології


2010
Літературна Україна : газета письменників України
552
Наукова стаття
Історія сербської компаративістики


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
553
Довідник
Історія хорватської культури від початків до кінця ІІ тисячоліття


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2010
554
Наукова стаття
Концепт особистості сербської культурної парадигми ХХ ст. у дзеркалі українського перекладу (на матеріалі новели Іво Андрича "Дрівця")


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
Білик Наталія Леонідівна
2010
Літературознавчі студії
т.26 c.47-51
555
Наукова стаття
Критика і літературознавство: камо грядєші?


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Літературна Україна : газета письменників України
556
Наукова стаття
Критика і літературознавство: куди йдемо?


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.46.0000
557
Наукова стаття
Кукушка в болгарской языковой картине мира


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
558
Культура чеського народа - традиції та сучасність.


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2010
559
Довідник
Культура чеського народу - традиції та сучасність.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
560
Наукова стаття
Метафора - продуктивний спосіб утворення одиниць комп"ютерного сленгу в болгарській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.208.0000
561
Наукова стаття
Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.199.0000
562
Наукова стаття
Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
c.320-329
563
Наукова стаття
Національні версії слов"янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.320.0000
564
Наукова стаття
Нова хвиля у вивченні українсько-хорватських літературних взаємин. Рецензія на монографію Євгена Пащенка.


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.390.0000
565
Наукова стаття
Нові шляхи - пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв"язків


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
566
Наукова стаття
Орнітоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.60.0000
567
Наукова стаття
Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.141.0000
568
Наукова стаття
Поет національної надії і зневіри (Євген Маланюк)


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
569
Наукова стаття
Постмодернизм в украинской и чешской прозе: восточнославянская и западнославянская версии


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2010
Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. – Ročník 79, sešit 3-4. – Praha : Slovanský ústav AV ČR
c.366-378
570
Наукова стаття
Постмодернистская рецепция мифа в чешской прозе


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2010
Иные времена: эволюция русской фантастики на рубеже тысячелетий. – Челябинск : ООО «Энциклопедия»
c.125-136
571
Наукова стаття
Поцілунок у вербальному і невербальному текстах: семантичні аспекти (на матеріалі болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.136.0000
572
Наукова стаття
Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.30.0000
573
Наукова стаття
Ратни записи: над чим сміялися серби під час війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11
574
Наукова стаття
Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії


Інститут філології
Слов'янської філології
Осадца Катерина Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.310-319
575
Наукова стаття
Роль Яна Амоса Коменського в розбудові чеської пареміології


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
Слов’янські обрії. – К.
т.3 c.7.0000
576
Наукова стаття
Російський романтизм в інтерпретації Дмитра Чижевського


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
577
Наукова стаття
Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.232.0000
578
Наукова стаття
Символ української радянської славістики (до 90-річчя академіка Григорія Вервеса)


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.79.0000
579
Наукова стаття
Стан польоту героя у "світі без жінки" в оповіданні Іво Андрича "Літній відпочинок на півдні"


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.298.0000
580
Наукова стаття
Становлення лінгвокогнітивної парадигми в чеському мовознавстві


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
581
Наукова стаття
Структура концепту та способи його вербалізації


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.0.0000
582
Наукова стаття
Таксономії комічного


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.117.0000
583
Наукова стаття
Тематичний словник сербської мови О.Бодянського


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.172.0000
584
Наукова стаття
Теоретичні розробки "празького тексту" у творчості Даніели Годрової


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2010
Літературознавчі обрії. Київ
т.16 c.147.0000
585
Наукова стаття
Українські реалії у творах М.В.Гоголя і їх відтворення у чеських перекладах.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.123.0000
586
Наукова стаття
Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія : іменники на позначення часу


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
587
Наукова стаття
Украјина као тема Нове Европе


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2010
Нова Европа. 1920-1941. Зборник радова. Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010
c.273-295
588
Наукова стаття
Формування терміносистеми чеської пареміології уХ\/-ХІХ ст. (з деякими східнослов"янськими паралелями)


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.38.0000
589
Наукова стаття
Фрагмент високого модернізму ("Замість сонетів і октав" П.Тичини


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
590
Монографія
Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
591
Наукова стаття
Що таке історія літератури


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.112.0000
592
Наукова стаття
Що таке історія літератури?


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
593
Наукова стаття
Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.152.0000
594
Наукова стаття
Явление єротизации в слявянских литературах конца ХХ века.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
Мова і культура
т.12 c.144.0000
595
Наукова стаття
Ян Куклік: вчений і педагог


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.388.0000
596
Наукова стаття
„Сербські мотиви в українській літературі про Першу світову війну”


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2009
Украс
597
Наукова стаття
1. Хроніка (47 Літній семінар з болгарської мови та культури)


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Білецького : [Зб. наук. пр.]
c.473-474
598
Наукова стаття
А.І.Степович - знаний український учений-славіст і педагог


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Львівський вісник
т.57 c.244.0000
599
Наукова стаття
А.І.Степпович - знаний український вчений-славіст і педагог


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2009
Львівський вісник
т.57 c.244.0000
600
Наукова стаття
Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144.0000
601
Наукова стаття
Богемістика в дослідженнях академіка Л.А.Булаховського


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Мова і культура
т.1 c.388-391
602
Тези
Болгаристика в Киевском университете за 35 лет: 1973-2008


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2009
603
Наукова стаття
Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників та етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.
c.203.0000
604
Наукова стаття
Дарко Сувін - дослідник наукової фантастики


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.234.0000
605
Наукова стаття
Жінка "нового часу" у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені")


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.281.0000
606
Наукова стаття
Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації субєктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині")


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.257.0000
607
Наукова стаття
Запозичення як одне з джерел поповнення компютерного сленгу (на матеріалі болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.215.0000
608
Наукова стаття
Іво Андрич у творчому спілкуванні з діячами української культури


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2009
Літературознавчі студії
т.1 c.40-44
609
Наукова стаття
Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264-274
610
Наукова стаття
Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264.0000
611
Наукова стаття
Міфологічна парадигма чеського постмодерністського роману


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.274-284
612
Наукова стаття
Міфологічна парадигма чеського постмодерністського роману


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.274.0000
613
Наукова стаття
Міфологічний вимір семантики ключового знаку символу в романах П.Загребельного "Диво" і "Первоміст" та І.Андрича "Міст на Дрині"


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2009
Слово і час : науково-теоретичний журнал
614
Наукова стаття
Міфологічні мотиви в сучасній чеській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2009
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.326-330
615
Наукова стаття
Міфологічні мотиви в сучасній чеській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
616
Наукова стаття
Міфопоетичний образ столиці в петербурзьких повістях М.Гоголя та московських повістях М.Булгакова


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.301.0000
617
Наукова стаття
Мотив "потягу до жінки" у жіночій персоносфері Іво Андрича


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2009
Літературознавчі студії
т.1 c.124-128
618
Наукова стаття
О.Бодянський - дослідник історії та культури "іллірійських" словян


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
619
Наукова стаття
Організація контролю рівня володіння іноземною мовою на початковому етапі навчання: загальні вимоги


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
620
Наукова стаття
Основні тенденції розвитку компютерного сленгу в сучасній болгарській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
621
Наукова стаття
Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночій прозі 80-90-их рр. (на прикладі романів Ірени Врклян та Словенки Дракулич)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.393.0000
622
Наукова стаття
Особливості чат-спілкування в інтернет (на матеріалі сучасної болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
623
Наукова стаття
Палата №6 А.П.Чехова и конец героя


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.349.0000
624
Наукова стаття
Паремії біблійного походження в чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2009
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.12 c.90.0000
625
Наукова стаття
Педагогічна діяльність професора А.Й.Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.141.0000
626
Наукова стаття
Педагогічна діяльність професора А.Й.Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.141.0000
627
Наукова стаття
Поетика символів Данієли Годрової "ТЕТА"


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.398.0000
628
Наукова стаття
Постмодернистская рецепция мифа в чешской прозе


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2009
М. : МАКС Пресс
c.399-400
629
Наукова стаття
Початки викладання сербської мови в Київському університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.99.0000
630
Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.355.0000
631
Наукова стаття
Птахи з чоловічою символікою в мовній картині світу болгар (на прикладі орла та сокола)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.61.0000
632
Наукова стаття
Семантика ключового знаку-символу в романах І.Андрича "Міст на Дрині" й П.Загребельного "Первоміст": типологічні аналогії, міфологічний інтертекст


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.236.0000
633
Наукова стаття
Семантика слова "душа" й її роль у процесі фразеологізації


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.0.0000
634
Наукова стаття
Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
635
Словник
Сербсько-український словник лінгвістичних термінів


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
636
Словник
Сербсько-український словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2009
637
Наукова стаття
Словотворчі засоби відтворення агентивності у словянських мовах (на матеріалі чеської і української мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2009
638
Наукова стаття
Словянська філологія в Київському університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.63.0000
639
Наукова стаття
Словянські прислівя з компаративними формами "кращий, краще"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.3.0000
640
Наукова стаття
Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років ХІХ сторіччя


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.311.0000
641
Наукова стаття
Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі словянських мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.232.0000
642
Наукова стаття
Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в словянських мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.101.0000
643
Наукова стаття
Теоретичні аспекти вивчення польських лексем на позначення "migrant"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.3.0000
644
Наукова стаття
Типи предикативних основ безособових речень у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
645
Наукова стаття
Травнева презентація


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.469.0000
646
Наукова стаття
Трансформації словянськіх онімів у перекладах художніх текстів


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
647
Наукова стаття
Україна - словянський світ: діалог культур


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
648
Наукова стаття
Україна – слов’янський світ: діалог культур


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2009
Київ:Видавничий дім Бураго
c.347-351
649
Наукова стаття
Учет особенностей родного языка иностранных студентов при обучении их славянским языкам


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Культура народов Причерноморья
т.1 c.283.0000
650
Наукова стаття
Фразеологізми з компонентом "душа" у сербській мовній картині світу


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.110.0000
651
Наукова стаття
Функціонально-семантичне значення дискурсивного слова аферим (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа))


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Культура народов Причерноморья
c.85.0000
652
Навчальний посібник
Česká próza 60. let 20. století


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2008
"Освіта України"
c.1-452
653
Наукова стаття
Problémy studia dějin české literatury na univerzitě v Kyjevě


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2008
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
c.30-34
654
Наукова стаття
Problémy studia dějin české literatury na univerzitě v Kyjevě


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
655
Наукова стаття
Амбівалентність як домінантна категорія у художньому просторі роману Д.Годрової "Під обома видами"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.331.0000
656
Наукова стаття
В.К.Житник


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.529.0000
657
Наукова стаття
Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної "холодної війни" до спільних кроків?


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
658
Наукова стаття
Геополітична доцільність проти цивілізаційної близькості


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
659
Наукова стаття
Дискурс памяті у романі Дубравки Угрешич "Музей беззастережної капітуляції"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.320.0000
660
Наукова стаття
Дослідження Й.Домбровського в галузі чеської пареміології


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2008
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.7
661
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.361.0000
662
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.361-371
663
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.361.0000
664
Наукова стаття
Іво Андрич в українських перекладах (І половина ХХ століття)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.320.0000
665
Наукова стаття
Іво Андрич в українських перекладах )І половина ХХ сторіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.320.0000
666
Наукова стаття
Іво Андрич і українська культура (до характеристики українських творчих звязків Іво Андрича 50-60-х років ХХ торіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.220.0000
667
Наукова стаття
Київськи адреси В.Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.164.0000
668
Наукова стаття
Київськи адреси Ватрослава Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.164.0000
669
Наукова стаття
Концептуалізація права у старословянській та давньоруській мовах: концепт "злочин"


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2008
670
Наукова стаття
Культурно-историческая составляющая семантической структуры паремии (на материале чешского языка(


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2008
671
Енциклопедія
М.С.Зарицький


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.530.0000
672
Наукова стаття
Місто в художньому світі Даніели Годрової


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
673
Наукова стаття
Місто як текст (творчість М.Айваза)


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.454.0000
674
Наукова стаття
Назви водяних демонів у польській романтичній літературі


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.209.0000
675
Наукова стаття
Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній словянській фантастиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Мова і культура
т.9 c.126-130
676
Наукова стаття
Образ героя, який мовчить, у прозі Іво Андрича


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
677
Наукова стаття
Особливості функціонування повторюваного дискурсивного слова ХЕМ у сучасному болгарському медійному дискурсі


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.155.0000
678
Наукова стаття
Педагогічна діяльнсть акад. Л.А.Булаховського в Київському Університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.115.0000
679
Наукова стаття
Перша світова війна в сербській драматургії (міжвоєнний період)


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2008
Літературознавчі студії
т.1 c.185-191
680
Наукова стаття
Питання словянського словотвору у висітленні М.Докуліла


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.3.0000
681
Південна "Руська земля"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Український історичний журнал
c.189.0000
682
Наукова стаття
Постмодернізм у слов’янській прозі: типологічні риси й особливості


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2008
ВПЦ "Київський університет"
c.361-370
683
Монографія
Преображення словянського еросу


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Abstract ISB5
c.16.0000
684
Наукова стаття
Ритуальное слово и жест в семантике старославянской и древнерусской лексике права


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2008
685
Наукова стаття
Романи Славенки Дракулич у контексті хорватської жіночої прози 80-90-х рр. ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.475.0000
686
Наукова стаття
Сатиричний дискурс


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Палій Оксана Павлівна
Хайдер Тетяна Василівна
2008
Слов"янські обрії. Доповіді. ХІV Міжнародний конгрес славістів. Охрид, 2008 року
c.158-180
687
Наукова стаття
Сатиричний дискурс західно та південнословянської прози про Першу світову війну


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
688
Наукова стаття
Сатиричний дискурс західно- та південнослов’янської прози про Першу світову війну


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
Хайдер Тетяна Василівна
2008
К : НАН України. Український комітет славістів. Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського
c.158-180
689
Наукова стаття
Сатиричний дискурс західно- та південнословянської прози про Першу світову війну


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
690
Монографія
Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери)


Інститут філології
Слов'янської філології
2006
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-282
691
Наукова стаття
Семантика категорії "краси" у жіночій персоносфері роману Іво Андрича "Омер-паша Латас"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.250.0000
692
Наукова стаття
Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слоянських етнолінгвістичних працях


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.3.0000
693
Наукова стаття
Славянская филология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2008
Вестник Московского университета [Научный журнал] – Серия 9: Филология – №4 / 2008
c.231-237
694
Наукова стаття
Славянская филология в Киевском национальном університете


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
695
Наукова стаття
Слов’янська філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2008
Olomouc : Univerzita Palackého
c.547-554
696
Наукова стаття
Слов’янська філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2008
UCRAINICA IІІ. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury
c.547-554
697
Наукова стаття
Словотвірні засоби відтворення агентивності у словянських мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2008
698
Наукова стаття
Специфіка перекладу чеської стилстично-маркованої лексики (на матеріалі чеської художньої прози)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.189.0000
699
Наукова стаття
Сучасний стан дослідження крилатих висловів болгарської, української та російської мов


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2007
Проблеми слов'янознавства
т.56 c.271-277
700
Традиції школи чорного гумору в романі Павла Когоута "Катиня"


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
701
Наукова стаття
Українська університетська славістика в контексті національної історії: від початків до середини ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2008
702
Наукова стаття
Українська університетська славістика в контексті національної історії: від початків до середини ХХ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
703
Словник
Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
Павличко Оксана Олексіївна
2008
704
Монографія
Українсько-сербські літературні взаємини ХХ сторіччя (на матеріалі творчості Іво Андрича)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
705
Довідник
Українсько-сербські літературні звязки ХХ сторіччя (на матеріалі творчості Іво Андрича)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
706
Словник
Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
707
Словник
Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Антоненко Оксана Володимирівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2008
708
Наукова стаття
Уявлення про поляків в мемуарах Сімеона Пішчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
709
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах С.Пишчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
710
Наукова стаття
Феномен мовчання героя у творчості Іво Андрича


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.0.0000
711
Наукова стаття
Феномен мовчання у прозі Іво Андрича


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.5 c.24.0000
712
Монографія
Футурославія. Студії про словянську наукову фантастику


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Abstract ISB5
c.6.2500
713
Наукова стаття
ХИЧ як маркер підсилення (на матеріалі сучасного богарського медійного дискурсу)


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.104.0000
714
Наукова стаття
Християнський іменослов у болгарській та українській мовах.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.65.0000
715
Наукова стаття
Хроніка ("Курс чеської мови" у Чехословацькому закордонному інституті)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.634.0000
716
Наукова стаття
Хроніка (46 Літній семінар з болгарської мови та культури)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.641.0000
717
Наукова стаття
Художня інтерпретація архетипу фатальної жінки у творчості І.Андрича (на матеріалі оповідання "Аничині часи")


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.501.0000
718
Наукова стаття
Художня інтерпретація архетипу фатальної жінки у творчості Іво Андрича (на матеріалі оповідання "Анічині часи")


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.500.0000
719
Наукова стаття
Чеська література 90-х рр. ХХ століття: криза чи оновлення?


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.466.0000
720
Наукова стаття
Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти.


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2008
Мовознавство
т.2
721
Довідник
Чеська проза 60-х років ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
722
Монографія
Чеська проза 60-х років ХХ століття


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
723
Наукова стаття
Чесько-українські лексикографічні взаємозвязки у ХХ-ХХІ століттях


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.71.0000
724
Наукова стаття
Этническая пинадлежность и проекции в научно-фантастической литературе славянских народов


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.227.0000
725
Наукова стаття
"Химерний світ" С.Кордіча як химерна спроба написання роману про Першу світову війну.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2007
Літературознавчі студії
т.1 c.84-90
726
Наукова стаття
Біблія як джерело збагачення фразеологічного складу болгарської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.198-202
727
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичний вимір війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.360.0000
728
Наукова стаття
Змістові аналогії в історичних романах І.Андрича та П.Загребельного


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2007
729
Наукова стаття
Значення і вживання модальних дієслів muset, met, moct (moci) та smet у чеській та українській мовах (зіставний аспект)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2007
Культура народов Причерноморья
т.1 c.226.0000
730
Наукова стаття
Значення і вживання модальних дієслів muset, mit, moct (moci) та smet у чеській та українській мовах (зіставний аспект)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2007
Культура народов Причерноморья
т.1 c.226.0000
731
Іво Андрич в українських перекладах (І половина ХХ сторіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.319.0000
732
Наукова стаття
Інтерпретація образу сатини у "Поемі зла" Стояна Михайловського


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
733
Наукова стаття
Категорія абсурду в екзистенціальній прозі Л.Фукса і А.Лустіга


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.114.0000
734
Наукова стаття
Київські адреси Ватрослава Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.163.0000
735
Київські адреси Ватрослава Ягича (у спіавторстві з Паламарчук О.Л.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.148.0000
736
Наукова стаття
Київські адреси Ватрослава Ягича (у спіавторстві з Чмир О.Р.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.163.0000
737
Наукова стаття
М.Зарицький


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.541.0000
738
Наукова стаття
Магічна Прага М.Айваза


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
739
Наукова стаття
Метафора в назвах птахів уболгарській мові


Інститут філології
Слов'янської філології


2007
740
Наукова стаття
Місто як текст (романи М.Айваза)


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.454.0000
741
Наукова стаття
Мотив чортівні у сатиричних повістях М.Гоголя та М.Булгакова ("Невский проспект" і "Дьволиада")


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
742
Наукова стаття
Особливості функціонування повторюваного дискурсивного слова "хем" у сучасному болгарському медійному дискурсі


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.155.0000
743
Наукова стаття
Перша світова війна на сторінках "Хорватської ниви"


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2007
Вісник Львівського університету
c.145-157
744
Наукова стаття
Проблеми наукового вивчення категорії "текст"


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.522.0000
745
Наукова стаття
Проблеми перекладу фразеологічних одиниць: методологічний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.75.0000
746
Наукова стаття
Проблеми пререкладу і видів фразеологічних одиниць хорватської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
747
Монографія
Розділ "Дослідження української мови в Чехії" колективної монографії "Українська мова у західних і південних слов’ян"


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2005
748
Наукова стаття
Романи Славенки Дракулич у контексті хорватської "жіночої" прози 80-90-х років ХХст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.475.0000
749
Наукова стаття
Сатира і гротеск в антивоєнній драматургії М.Фельдмана


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Зб. наук. праць. Записки з загальної лінгвістики. Одеса: ОРІДУ НАДУ
c.357.0000
750
Монографія
Славистичка истраживања


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
751
Наукова стаття
Словотвір чеських агентивних назв іншомовного походження


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2007
752
Словотвір чеських агнентивних назв іншомовного походження


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2007
753
Монографія
Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2007
754
Тіло як спосіб комунікації у романах Славенки Дракулич


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
755
Наукова стаття
Тлумачні словники в чеській лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології


2007
756
Наукова стаття
Трагікомедія війни Тіто Строцці


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2007
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.1 c.99-113
757
Наукова стаття
Трагічна амбівалентність в прозі Л.Фукса


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Актуальні проблеми слов’янської філології.
т.1 c.457.0000
758
Наукова стаття
Традиції школи чорного гумору в романі Павла Когоута «Катиня»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.67-70
759
Словник
Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології (колектив авторів)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шевченко Мирослава Вікторівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Білик Наталія Леонідівна

2007
760
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах Симеона Пишчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.276.0000
761
Наукова стаття
Християнський іменослов у болгарській та українській мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.65.0000
762
Наукова стаття
Художественная реализация проблемы автора в творчестве Милана Кундеры


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2007
Из-во СПбГУ
c.29-37
763
Наукова стаття
Художественная реализация проблемы автора в творчестве Милана Кундеры


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2007
Славянские литературы и литературные взаимосвязи
т.16 c.29-37
764
Наукова стаття
Художні орієнтири чеської постмодерної прози


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2007
ОРІДУ НАДУ
c.265-273
765
Наукова стаття
Чеська література 90-х років ХХ століття: криза чи оновлення?


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2007
ВЦ «Просвіта»
c.488-476
766
Наукова стаття
Чеська література 90-х років ХХ століття: криза чи оновлення?


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.466.0000
767
Наукова стаття
Чесько-українські лексикографічні взаємозвязки у ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.71.0000
768
Наукова стаття
Особливості біблійних крилатих висловів болгарської мови: структурний та семантичний аспекти


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
т.18 c.131-134
769
Наукова стаття
Сатира и гротеска у делима о првом светском рату


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2006
Научни састанак слависта у Вукове дане: Хумористичка и сатирична традиција у српској књижевности. – Св.35/2. – Београд, 2006
c.295-300
770
Наукова стаття
Сатира і гротеск в антивоєнній драматургії М.Фельдмана.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2006
Слов”янський збірник: Збірник наукових праць. Вип.ХІІ. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006
c.244-251
771
Монографія
Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2006
"Освіта України"
c.1-282
772
Наукова стаття
Слика другог у књижевности о првом светском рату


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2006
Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима: Зборник радова. – Институт за књижевност и уметност. – Београд, 2006
c.249- 258
773
Наукова стаття
Словенская проза о Первой мировой войне в журналах "Dom in svet" и "Ljubljanski zvon" (1914-1918)


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2006
Slovenska kratka pripovedna proza. – Obdobja 23. – Ljubljana, 2006
c.15-26
774
Наукова стаття
Словенське відлуння Шевченкової поезії під час Першої світової війни


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2006
Шевченкознавчі студії
т.8 c.56-59
775
Наукова стаття
Художня семантика персонажів сучасного чеського роману: семіотичний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2006
Бібліотека українця
c.260-269
776
Наукова стаття
Чеський літературний екзиль у європейському та національному контексті


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2006
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.5 c.224-236
777
Наукова стаття
"Військовополонені" М.Будака в контексті творів про албанський "Шлях смерті"


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2005
Літературознавчі студії
c.149-153
778
Наукова стаття
„Перша світова війна в літературі: українсько-сербські перегуки”


Інститут філології
Слов'янської філології
2005
779
Наукова стаття
„Перша світова війна на сторінках часопису „Хорватська нива”


Інститут філології
Слов'янської філології
2005
780
Наукова стаття
„Словенське відлуння шевченкової поезії під час Першої світової війни”


Інститут філології
Слов'янської філології
2005
781
Наукова стаття
Валентна структура предиката з семантикою говоріння в чеській і українській мовах.


Інститут філології
Слов'янської філології
2005
782
Наукова стаття
Військовополонені” М.Будака в контексті творів про албанську „дорогу смерті”


Інститут філології
Слов'янської філології
2005
783
Наукова стаття
Концепція Центральної Європи як мультикультурного простору в творчості Мілана Кундери


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2005
Літературознавчі студії
т.12 c.372-376
784
Наукова стаття
Образи сербів в українській літературі


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2005
Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века: Зборник радова са Међународног научног скупа у Новом Саду. - Нови Сад, 2005
c.482-490
785
Наукова стаття
Одјеци Првог светског рата на страницама "Књижевног југа"


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2005
Научни састанак слависта у Вукове дане. – Св. 34/2. – Београд, 2005
c.203-211
786
Наукова стаття
Проблема автора у наратології


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2005
Літературознавчі студії
т.14 c.248-252
787
Наукова стаття
Семантичне поле кохання в слов’янських мовах (зіставна характеристика)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2005
788
Наукова стаття
Слов’янське відродження і становлення літературних мов: П.Шафарик і Україна


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2005
789
Наукова стаття
Теорія роману Мілана Кундери


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2005
Праці молодих учених. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
т.7 c.215-221
790
Наукова стаття
Ув"язнення як творчий виклик (Іво Андрич і Перша світова війна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2005
Літературознавчі студії
c.114-118
791
Наукова стаття
Чеська народно-розмовна мова та її поширення у Моравії


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2005
792
Наукова стаття
"Дневник о Чарноевиче" Милоша Црнянского в контексте южнославянской антивоенной прозы"


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2004
Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. Научное издание. – Институт славяноведения РАН. – Москва, 2004.
c.105- 118
793
Наукова стаття
"Поза межами болю" О.Турняського в контексті південнослов"янської антивоєнної прози


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2004
Літературознавчі студії
c.96-100
794
Наукова стаття
Албанська "Дорога смерті" очима українського письменника


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2004
Ucrainica I. Současna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik članku: 2. Olomoucke sympozium ukrajinistu 26.28. srpna 2004. - Univerzita Palackeho v Olomouci. Olomouc, 2004
c.277-282
795
Наукова стаття
Національне та загальнолюдське в творах Ісідори Секулич про Першу світову війну.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2004
Літературознавчі студії
c.134-138
796
Наукова стаття
Перший роман Мілана Кундери: історія жарту або жарт історії


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
т.5 c.172-177
797
Наукова стаття
Поетика кічу в романі Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
т.11 c.319-323
798
Навчально-методичний комплекс
Програма курсу «Історія чеської літератури» (спеціальність: чеська мова та література)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-67
799
Наукова стаття
Суперечки про роман Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
Літературознавчі студії
т.7 c.240-244
800
Наукова стаття
Суперечки про творчість Мілана Кундери на сторінках еміграційних видань


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
UCRAINICA I. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury.
c.266-277
801
Наукова стаття
Час епілогу або “Вальс на прощання” Мілана Кундери / О.П. Палій


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2004
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
т.10 c.229-233
802
Наукова стаття
Наша поезія в Сербії


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2003
Літературна Україна : газета письменників України
803
Наукова стаття
Проблеми самоідентифікації людини в оповіданнях Мілана Кундери (збірка «Смішні любові»)


Інститут філології
Слов'янської філології
2003
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
т.4 c.277-281
804
Наукова стаття
Традиційне і новаторське у сербському романі другої половини ХХ ст.: міфологізм-знаковість-віртуальність


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Рудяков Павло Миколайович
2003
Слов”янські літератури. Доповіді. ХІІІ Міжнародний конгрес славістів. Любляна, 15-21 серпня 2003 року. – Київ, 2003
c.236-270
805
Наукова стаття
France Prešeren in Taras Ševčenko


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2002
Romantična pesnitev. –Obdobja. - Ljubljana, 2002.
806
Наукова стаття
Знайомий незнайомець Мілан Кундера (штрихи до портрету)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2002
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.154-159
807
Наукова стаття
Прометеји српске и украјинске књижевности - Лаза Костић, Тарас Шевченко, Лесја Украјинка


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2002
Зборник реферата и саопштења МСЦ. - Св. 30/2. - Београд, 2002.
c.147-151
808
Навчально-методичний комплекс
Теорія та практика перекладу. Робоча навчальна програма дисципліни (чеська мова)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
Калениченко Марія Михайлівна
2002
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
809
Наукова стаття
Трагіка національного самопочування в оповіданні „Апофеоз” Мілоша Црнянського


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2002
Література. Фольклор. Проблеми поетики
c.63-69
810
Наукова стаття
Посібник для вивчення дубровницько-далматинської поезії епохи Відродження


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2001
ВПЦ "Київський університет"
811
Наукова стаття
Українська літературознавча богемістика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: традиції, сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2001
Univerzita Palackého v Olomouci
c.232-235
812
Наукова стаття
"Дневник о Чарнојевићу" Милоша Црњанског: неколико запажања поводом стила романа


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2000
Развој прозних врста у српској књижевности: Зборник МСЦ. – Св. 29. - Београд, 2000.
c.245-250
813
Наукова стаття
Дні української культури в Бєлграді


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2000
Літературна Україна : газета письменників України
814
Навчальний посібник
Українсько-сербські літературні зв"язки ХХ ст. (Посібник для студентів філологічних факультетів вищих учбових закладів)


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2000
К.: Знання України

Повернення до списку

Вгору