Структурні підрозділи

Кафедра: Української філології для неспеціальних факультетів


ID: 6933
Кількість показів: 2483
дата змінення: 24.11.2014 18:37:49
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
"Ми, самі не відаючи, вдаємося до поезії..." (універсалізм лінгвопоетичної теорії О.О.Потебні)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство. Міжнародна наукова конференція
т.1 c.24-26
2
Наукова стаття
Peculiarities of humour and irony in Ludmila Tarnashinska’s flash fiction.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2015
Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Spheres of culture
т.9 c.266-270
3
Наукова стаття
Изменные состояния сознания и аварийность на транспорте


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2015
XIV чтения В.В.Подвысоцкого. Биллетень материалов научной конференции
т.1 c.97-100
4
Наукова стаття
Информационные воздействия и безопасность на транспорте


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2015
European Journal of Education and Applied Psychology
т.6 c.304-312
5
Наукова стаття
Использование имитационного типа деловой игры как метода профессионально-ориентированного обучения переводчиков турецкого языка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2015
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.4 c.113-117
6
Наукова стаття
Корпусна лінгвістика і лінгвістична поетика: перспективи взаємодії на тлі українського досвіду


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Зборник Матице српске за славистику
т.86 c.169-184
7
Наукова стаття
Лінгвопоетична теорія Олександра Потебні: відповіді на запити когнітивізму


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
т.43 c.19-48
8
Наукова стаття
Поетика в умовах "когнітивної революції"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
9
Наукова стаття
Суггестивное мотивирование платежных решений в сфере спортивных услуг


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2015
Одеський лінгвістичний вісник, НУ "Одеська юридична академія"
т.5 c.52-55
10
Наукова стаття
Функції мови та сугестивний вплив


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2015
Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства.
т.1 c.127-135
11
Наукова стаття
Явище міжмовної омонімії у білоруській та українській мовах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.27 c.21-29
12
Наукова стаття
Актуальні події у дзеркалі мас-медійної неологізації


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2013
Вісник Національного авіаційного університету
т.6 c.37-40
13
Наукова стаття
Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови (на матеріалі мови реклами)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Ткаченко Лариса Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.309-315
14
Наукова стаття
Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран")"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.22 c.248-253
15
Наукова стаття
Історичні форми застосування сугестивного потенціалу власних імен


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.8 c.140-143
16
Наукова стаття
Лінгво-сугестивний аналіз прагматичного тексту: емотивна кореляція


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.3 c.90-98
17
Наукова стаття
Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2014
Літературознавчі студії
т.39 c.428-433
18
Наукова стаття
Образно-виражальна основа українських тавтологічних фразеологізмів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
ВПЦ "Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна"
т.1 c.16-22
19
Наукова стаття
Паралінгвальні чинники сугестогенності молитви (час презентації та міфологізація)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: система і структура східнослов’янських мов
т.6 c.104-113
20
Наукова стаття
Правнича термінологія в українському законодавстві


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Шеремета Наталія Романівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.535-541
21
Наукова стаття
Правнича термінологія української мови та процеси її творення


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Шеремета Наталія Романівна
2014
Вісник Львівського університету
т.765 c.120-123
22
Наукова стаття
Проблема корреляции научного и художественного отражения жизни в исторической романистике И.Билыка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2014
Молодой ученый
т.4 c.1192-1195
23
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології : Методична розробка


Інститут філології
Англійської філології
Загального мовознавства та класичної філології
Зарубіжної літератури
Історії російської літератури
Новітньої української літератури
Полоністики
Російської мови
Слов'янської філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Української філології для неспеціальних факультетів
Фольклористики
Французької філології
Бернадська Ніна Іванівна
Семенюк Григорій Фокович
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович

Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-305
24
Наукова стаття
Семантика новели настрою (на прикладі творів Людмили Тарнашинської)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
т.39 c.156-162
25
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми в українській мові


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.3-9
26
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми моделі "V+N О.В."


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.9-16
27
Наукова стаття
Творча спадщина Т.Шевченка в літературно-критичній рецепції М.Костомарова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.232-243
28
Наукова стаття
Текстоцентричний підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання у вищій школі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2014
Наукові записки : [збірник наукових праць]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова Серія педагогічні та історичні науки)
т.112 c.107-113
29
Наукова стаття
Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.24 c.240-249
30
Наукова стаття
Украинская литература дошевченковской эпохи в оценке М.Костомарова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
2014
Научный потенциал
т.4 c.48-53
31
Навчальний посібник
Українська мова (за професійним спрямуванням)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Іванова Ольга Володимирівна
2013
Прінт-сервіс
т.1 c.1-426
32
Навчальний посібник
Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Текстово-комунікативне навчання.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
Ткаченко Лариса Олександрівна
П'ятецька Ольга Василівна
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Овсейчик Станіслава Володимирівна

2014
ТОВ ВПП "Компас"
т.1 c.1-256
33
Наукова стаття
Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.357-363
34
Наукова стаття
Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І.Франка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.212-218
35
Наукова стаття
Функції мови та сугестивний вплив


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи
т.112 c.101-111
36
Наукова стаття
Функціональне обтяження назви-символу в поетиці Івана Білика


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2014
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.39 c.224-250
37
Наукова стаття
Значення психологічних підходів для компаративного аналізу індивідуально-авторських модифікацій "вічних" сюжетів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2012
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.1 c.13.0000
38
Наукова стаття
Індивідуально-авторська парадигма традиційного сюжету у "Дон Жуані" Дж.Байрона


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2012
Літературознавчі студії
т.33 c.33-38
39
Наукова стаття
Кам'яний гість О.Пушкіна та "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2013
Літературознавчі студії
т.38 c.101-106
40
Наукова стаття
Камінний господар Лесі Українки у контексті європейської донжуаніани


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2013
Зб. наук. праць Кременецького обл. гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.
т.3 c.27-35
41
Наукова стаття
Конфлікти і характери у трагедії Івана Карпенка-Карого "Сава Чалий"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів

Іванова Ольга Володимирівна
2013
Літературознавчі студії
т.37 c.395-402
42
Наукова стаття
Концепт батьківського міфу поезій Г.Чубач


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Апанович Марія Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.24 c.4.0000
43
Наукова стаття
Лінгвометодологічні та дидактичні засади формування мовно-комунікативної компетентності студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2012
Мова і культура
т.8 c.202-209
44
Наукова стаття
Особливості сексуального виховання студентської молоді в сучасних умовах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2012
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.71 c.91.0000
45
Наукова стаття
Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.431-437
46
Наукова стаття
Проблема ранньої драматургії Івана Кочерги


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2013
Літературознавчі студії
т.37 c.324-333
47
Наукова стаття
Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.23 c.13.0000
48
Наукова стаття
Текстоцентричний підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання в університеті


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2013
Наукові записки Київського національного університету
т.1 c.104.0000
49
Наукова стаття
Фокалізація як моделюючий чинник "можливого світу" художнього твору (на матеріалі "Дон Жуан" Дж.Байрона, "Кам'яного гостя" О.Пушкіна та "Камінного господаря" Лесі Українки)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2012
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.42 c.32-37
50
Наукова стаття
Функціонально-семантичні засади формування навчально-наукового висловлювання (на матеріалі простого односкладного речення)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2012
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.26 c.159.0000
51
Наукова стаття
Художній світ новелістики Людмили Тарнашинської


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2013
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.37 c.156.0000
52
Наукова стаття
Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.6 c.277.0000
53
Наукова стаття
Вербальна поведінка учасників перемовного процесу (в підході "case study")


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна

2012
Системи та структура східнослов’янських мов
т.4 c.265.0000
54
Монографія
Вербальна сугестія та емоції


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.320
55
Наукова стаття
Взаємодія вербальної сугестії з різними видами пам'яті


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
т.201 c.15-25
56
Наукова стаття
До питання дослідження динаміки говірок


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Вакульчук Світлана Петрівна
2012
Лінгвістика
т.1 c.21-29
57
Наукова стаття
Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2012
Українська мова
c.80.0000
58
Наукова стаття
Етнографізм Т.Шевченка у науковому баченні М.Ф.Сумцова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2012
Шевченкознавчі студії
т.35 c.21-26
59
Наукова стаття
Категорія модальності як параметр літературного аналізу поетичного тексту


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.15 c.113.0000
60
Наукова стаття
Категорія оцінки у молитовних текстах УПЦ


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
т.204 c.23-28
61
Наукова стаття
Конпептуализационная специфика украинских фразеологизмов с компонентом "коса"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Сборник научных трудов. Славянские языки в свете культур
т.1 c.12-18
62
Наукова стаття
Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами -назвами сільгоспзнарядь


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.20-27
63
Наукова стаття
Мовне оформлення емотивної кореляції з гнівом (на матеріалі українських молитов)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.8 c.79.0000
64
Наукова стаття
Особливості сексуального виховання студентської молоді в сучасних умовах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2012
Нові технології
т.71 c.31-36
65
Наукова стаття
Презентаційна ситуація як чинник вербальної сугестії сакральних текстів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.23 c.40.0000
66
Наукова стаття
Проблема формування сексуальної культури молоді - інноваційна концепція сучасної освіти


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2012
Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки. Збірник наукових праць.- Ніжин
т.1 c.47-52
67
Наукова стаття
Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.19 c.40.0000
68
Наукова стаття
Семантика номена суперайзер у сфері фіксації


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2012
Українська мова
c.267.0000
69
Наукова стаття
Семантичні параметри мовної картини світу в романі І.Білика "Меч Арея"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.18 c.0.0000
70
Словник
Словник українських біологічних термінів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна

2012
Наукова думка
c.464.0000
71
Наукова стаття
Соціумний простір "Дон Жуана" Дж.Байрона


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2012
Вісник "Мова і культура"
т.35 c.373.0000
72
Наукова стаття
Трансформаційний потенціал емотивної кореляції з провиною (на матеріалі українських молитов)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.55.0000
73
Наукова стаття
Функціонально-стильові засади формування мовної компетенції студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.435.0000
74
Навчальний посібник
Художня парадигма сучасної української малої прози


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2012
75
Наукова стаття
Актуальні особливості деяких слів економічної та юридичної професійної лексики в українському діловому мовленні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Васиілвна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.11 c.142.0000
76
Наукова стаття
Атрибут як смисловий компонент в межах простого речення


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2011
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.4 c.76.0000
77
Наукова стаття
Вплив виховних традицій на формування культури між статевих стосунків.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки. Збірник наукових праць.- Ніжин
т.97 c.79.0000
78
Наукова стаття
Вплив зовнішніх факторів на формування здорової сексуальної молоді


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки. Збірник наукових праць.- Ніжин
т.98 c.95.0000
79
Наукова стаття
Діяльнісно орієнтовані методи навчання мови у вищій школі Великобританії


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
Освіта
c.109.0000
80
Наукова стаття
Дослідження формування сексуальної культури молоді у взаємозв'язку з сексуальним здоров'ям


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
81
Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна)"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2011
82
Наукова стаття
Звуково-ритмічні чинники сугестивного впливу


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2010
83
Наукова стаття
Комунікативна дистанція у педагогічному просторі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.41-45
84
Наукова стаття
Лінгводидактичні стратегії в інтеграційному просторі університетської освіти Німеччини


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
Нові технології
т.65 c.34.0000
85
Наукова стаття
Літературний метод як механізм дослідження художньої реальності


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.21 c.0.0000
86
Наукова стаття
Методичні основи використання допоміжних матеріалів при викладанні української мови як іноземної


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Васиілвна

2011
Лінгвістичні дослідження
c.23.0000
87
Наукова стаття
Неповторність повторності у мові поезії


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.5 c.48.0000
88
Наукова стаття
Образ Павла Полуботка в історії та однойменній трагедії "Костя Буревія"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2011
Літературознавчі студії
т.31 c.150-157
89
Наукова стаття
Омонімія в термінології (на матеріалі української екологічної термінолексики)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.15 c.191.0000
90
Наукова стаття
Особливості індивідуально-авторського сприйняття "вічного" сюжету (на матеріалі творів Дж.Байрона, О.Пушкіна, Леся Українки)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2011
Мова і культура
т.7 c.116-120
91
Наукова стаття
Особливості індивідуально-авторської модифікації "вічного" сюжету про Дон Жуана у творчій спадщині Дж.Байрона, О.Пушкіна, Лесі Українки


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2011
Літературознавчі студії
т.33 c.274-283
92
Наукова стаття
Особливості пейзажного творення у романі І.Білика "Дикі білі коні"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2011
Літературознавчі студії
т.33 c.29-35
93
Наукова стаття
Особливості характеротворення в романі І.Білика "Меч Арея"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.15 c.309.0000
94
Наукова стаття
Повтор як засіб вербальної сугестії в сакральних текстах УПЦ


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.127.0000
95
Монографія
Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2011
96
Наукова стаття
Поетична мова в контексті методологічної проблематики


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.8 c.292.0000
97
Наукова стаття
Сексуальна культура - культурологічна складова навчального процесу


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
98
Наукова стаття
Сексуальна культура молоді - передумова створення психологічно здорової сім'ї


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
Зб. наук. праць Кременецького обл. гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.
c.415.0000
99
Наукова стаття
Сексуальне виховання як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка
т.36 c.131.0000
100
Наукова стаття
Семантична референція терміносполуки "вербальна сугестія" (діахронічний та синхронічний аспекти)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.5 c.135.0000
101
Наукова стаття
Слово моє, сила моя, славо... (мовно-поетичний світ Миколи Вінграновського)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Дивослово
c.32.0000
102
Наукова стаття
Сугестія як об'єкт історико-лінгвістичного дослідження


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2010
103
Наукова стаття
Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. 20 ст.)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Вакульчук Світлана Петрівна
2011
104
Наукова стаття
Функції університетської мовної освіти в європейському мультикультурному просторі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
105
Наукова стаття
Функція атрибута імені як інформаційного компонента


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2011
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.5 c.192.0000
106
Наукова стаття
Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній творчості Тараса Шевченка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2011
107
Наукова стаття
Художня трансформація художніх мотивів в українській літературі ІІ половини XIX ст.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2011
108
Наукова стаття
Этнопедагогическая составная процесса формирования сексуальной культуры молодёжи


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2011
Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах, охваченных программой (под науч. редакцией Петра Байора).
c.179.0000
109
Наукова стаття
Актуальні питання, пов'язані з викладанням курсу "Українська мова фахового спрямування"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Ткаченко Лариса Олександрівна
2010
110
Наукова стаття
Акцентуаційні особливості деяких слів економічної та юридичної лексики в українському діловому мовленні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Василівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.11 c.141.0000
111
Монографія
Етнічна та мовна різноманітність України


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2010
112
Наукова стаття
Інтерпретування тексту в системі компетенцій мовної особистості


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
113
Наукова стаття
Колір як образ: мовно-поетичний живопис М.Вінграновського


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.12 c.24.0000
114
Наукова стаття
Курс "Українська мова за профсійним спрямуванням" у навчальному просторі студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2010
115
Наукова стаття
Метафора як феномен поетичної мови: лінгвофілософський аспект


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2010
Системи та структура східнослов’янських мов
т.2 c.54.0000
116
Наукова стаття
Мовні права в Україні: соціолінгвістична перспектива


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2010
117
Наукова стаття
Пароніми в професійній мові економіста


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Васиілвна
2010
Слово і час
c.15.0000
118
Наукова стаття
Рецепція історичної романістики 90-х рр. XX ст. літературною критикою


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2010
119
Наукова стаття
Романтика в творчості і естетиці О.Довженка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Зб. наук. праць, присвячених О.П. Довженку
c.13.0000
120
Наукова стаття
Сексуальна культура молоді - один із чинників гармонійних сімейних стосунків


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2009
121
Наукова стаття
Сексуальна культура молоді як один із аспектів загальної культури особистості


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна

2010
122
Наукова стаття
Соціально-педагогічні проблеми формування сексуальної культури особистості


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2010
Збірка наукових матеріалів до ІV Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми металінгвістики"
т.176 c.57.0000
123
Наукова стаття
Створення багатомовного контексту в університеті за італійською моделлю розвитку мовної освіти


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.212.0000
124
Наукова стаття
Стратегічний підхід до філологічних студій в університеті в умовах трансформації освітнього простору


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
125
Наукова стаття
Текст та його трансформація як стратегії вербального спілкування


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.20 c.31.0000
126
Наукова стаття
Українські народні думи в науковому баченні М.Ф.Сумцова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2010
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.34 c.176.0000
127
Наукова стаття
Формування сексуальної культури молоді як один із аспектів загальної культури особистості


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2010
Збірка наукових матеріалів до ІV Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми металінгвістики"
т.183 c.106.0000
128
Наукова стаття
Формування сексуальної культури студентів у навчально-виховному процесі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
2010
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.1 c.262.0000
129
Наукова стаття
Функція атрибута в структурі простого речення


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2009
Мова і культура
т.128 c.236--241
130
Наукова стаття
Художньо-естетична наповненість новелістики Людмили Тарнашинської


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Федосій Олена Олексіївна
2010
131
Наукова стаття
Learning Strategies in Ukrainian Language Acquisition Laboratorio di Linguisticau: Rivista di Linguisticau.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
132
Наукова стаття
Антонімія в українській екологічній терміносистемі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.109-114
133
Наукова стаття
Архетипи української родини в драматургії Олексія Коломійця


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.1 c.55.0000
134
Наукова стаття
Взаємодія речення і словосполучення як смислове явище


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2009
Мова і культура
т.3 c.191-197
135
Наукова стаття
Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.48.0000
136
Наукова стаття
Вікові особливості формування мовної картини світу школяра


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Акуленко Аліна Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.7-11
137
Наукова стаття
Вірш Грицька Чупринки "На вічну пам'ять Борисові Грінченкові"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
138
Монографія
Вічний сюжет про Дон Жуана в індивідуально-авторських інтерпретаціях Дж.Байрона, О.Пушкіна, Лесі Українки


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2009
139
Наукова стаття
Динаміка національно-визвольних зрушень у п'єсі О.Коломійця "За дев'ятим порогом"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.31 c.308.0000
140
Наукова стаття
До питання запозичень у складі української екологічної термінології


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2009
141
Наукова стаття
Драматургічна творчість Олексія Коломійця в контексті загальномистецьких зрушень (до 90-річчя від дня народження)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Українознавство
c.245.0000
142
Наукова стаття
Звукосимволізм: "за" і "проти"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.37.0000
143
Наукова стаття
Комунікативна спрямованість навчальних курсів з української мови для нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.122-125
144
Наукова стаття
Контекст як обов'язкова вимога до вивчення екологічної термінології


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.357-360
145
Наукова стаття
М.Костомаров про творчість Т.Г.Шевченка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
2009
146
Наукова стаття
Міжнаціональні контексти порівняльних студій О.Котляревського


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
147
Наукова стаття
Навчальна стратегія як структурний компонент лінгводидактики та методики вивчення української мови


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Освіта
c.18.0000
148
Наукова стаття
Народнопоетичні традиції в драматургічній творчості Олексія Коломійця


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Українська культура
c.63.0000
149
Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2009
150
Наукова стаття
Поетичні формули у казці І.С.Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
151
Наукова стаття
Проблеми гармонізації національних та міжнародних стандартів "Інформація та документація"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів


2009
Матеріали Дніпропетровської сесії
c.22.0000
152
Наукова стаття
Проблемні аспекти викладання професійної мови на нефілологічних факультетах вищих навчальних закладів України


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.47-49
153
Наукова стаття
Проблемні аспекти навчання усному мовленню російської та української мов як іноземних на неспеціальних факультетах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2009
154
Наукова стаття
Ритміка поеми Тараса Шевченка "Відьма"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Матеріали наук.-практ. конф. "Проблема тексту в етнокультурних картинах світу"
т.2 c.162.0000
155
Наукова стаття
Розвиток мовлення учнів в системі літературної освіти


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
156
Наукова стаття
Роль лингвострановедения в профессиональной подготовке менеджеров туризма (на материале географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченка)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
157
Наукова стаття
Словосполучення як функціональний компонент реченнєвої структури


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2009
Системи та структура східнослов’янських мов
c.28.0000
158
Наукова стаття
Стилізація фольклорного хорея у творчості старших символістів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.31 c.265.0000
159
Наукова стаття
Суперечності літературно-мистецького процесу 50-х - початку 60-х рр. XX ст.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
160
Монографія
Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація Празької школи


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2009
Українське релігієзнавство
c.168.0000
161
Наукова стаття
Українська мова як предмет засвоєння у вищій школі (історико-генетичний аналіз та сучасні лінгводидактичні тенденції освіти нефілологів)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Studiow Miedzynarodowych.- Wroclaw
c.731.0000
162
Наукова стаття
Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Клокун Тетяна Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.18 c.48.0000
163
Наукова стаття
Фонічні прийоми у творчості Грицька Чупринки


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
164
Наукова стаття
Функції наукового стилю мови у професійній підготовці студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.10 c.25.0000
165
Наукова стаття
Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній романтичній творчості Тараса Шевченка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іванова Ольга Володимирівна
2008
166
Деркач Л.М. "Наративні моделі у прозі Валер'яна Підмогильного"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
167
Драматургія Олексія Коломійця: проблематика і поетика


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
168
Козавкова Л.О. "Наратив малої прози Олеся ГОнчара"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
169
Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студенітв неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
170
Монографія
Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання укр. мови у вищій школі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
171
Наукова стаття
Метрико-строфічні моделі ямба в поезії старших символістів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Слово і час
т.7 c.76.0000
172
Наукова стаття
Навчальна стратегія як стуктурний компонент лінгводидактика та методика вивчення української мови


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Освіта
c.18.0000
173
Наукова стаття
Навчання репродуктивного та інтерпретаційного текстотворення у вищому навчальному закладі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Молодь України
т.7 c.38.0000
174
Наукова стаття
Навчання студентів текстотворення у жанрово-стильових різновидах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Мова і культура
т.10 c.239.0000
175
Наукова стаття
Навчання української мови на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Вища освіта України
т.3 c.146.0000
176
Наукова стаття
Пам'ятки поморських слов'ян у компаративних студіях О.Котялревського


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Актуальні проблеми слов’янської філології.
c.89.0000
177
Наукова стаття
Принципи побудови підручника з української мови для студентів-іноземців


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Збірник наукових праць.- Острог: Нац. університет „Острозька академія”
c.13.0000
178
Наукова стаття
Психологічні та лінгводидактичні підходи до визначення навчальної стратегії


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Освіта
c.48.0000
179
Наукова стаття
Роль підручника у формуванні читацьких інтересів учнів середньої школи


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
180
Наукова стаття
Стратегії навчання жанрово-стильвих форм українського мовлення


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Педагогіка вищої школи
т.53 c.118.0000
181
Наукова стаття
Текстово-комунікативна діяльність студентів як об'єкт лінгводидактичної стратегії


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Молодь України
c.58.0000
182
Тур О.М. "Українська термінологія землеутрою та кадастру"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2008
183
Наукова стаття
Українська мов як предмет засвоєння у вищій школі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
UKRAINA: Між мовою і культурою. Krakow
c.731.0000
184
Наукова стаття
Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Українська мова та література
c.40.0000
185
Наукова стаття
Дитячий сміховий фольклор (на прикладі дитячих анекдотів)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Клокун Тетяна Василівна
2007
Актуальні проблеми слов’янської філології.
c.17.0000
186
Наукова стаття
До витоків української наукової термінології


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2007
Українська мова
c.117.0000
187
Наукова стаття
Микола Зеров як соціолог літератури


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2007
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
c.90.0000
188
Наукова стаття
Мовна політика і культура в Україні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2007
Soziolinguistische Verhaltnisse und linguistische Strukturen. Leipziger Universitatsverlag
c.0.0000
189
Навчальна програма для студентів філософського факультету (спеціальність "Політологія")


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
190
Навчальна програма з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів економічного факультету (спеціальність "Облік і аудит")


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Васиілвна
2007
191
Навчальна програма з курсу "Ділова українська мова" для студентів радіофізичного факультету


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
Безкровна Наталія Валеріївна
2007
192
Навчальна програма з курсу "Українська мова" для студентів географічних спеціальностей


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2007
193
Навчальна програма і методичні рекомендації курсу "Ділова українська мова" для студентів ІМВ (частина І)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
194
Навчальна програма курсу "Ділова українська мова" для студентів ІМВ


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
195
Навчальна програма курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів геологічного факультету


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2007
196
Навчальна програма курсу "Українська мова" для студентів фізичного факультету


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2007
197
Наукова стаття
Оцінка творчості Т.Шевченка М.Костомаровим


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Теряєв Дмитро Олексійович
2007
Шевченкознавчі студії
c.68.0000
198
Монографія
Поетичне слово М.Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
199
Наукова стаття
Про синонімію і варіантність в екологічній терміносистемі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна

2007
200
Наукова стаття
Рецепція творчості Т.Шевченка М.Костомаровим


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
2007
Шевченкознавчі студії
c.8.0000
201
Наукова стаття
Семантичні ознаки атрибутивного компонента в сфері поліпропозиційної структури


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2007
Системи та структура східнослов’янських мов
c.27.0000
202
Наукова стаття
Структура та поліфункціональність номінативних речень у поетичному контексті


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Васиілвна
2007
Мова і культура
т.6 c.116-120
203
Наукова стаття
Термінологія - невід'ємний компонент філологічних досліджень Івана Огієнка


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2007
204
Наукова стаття
Українська мова в системі освіти республіки Молдова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2007
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
c.47.0000
205
Наукова стаття
Функціонально-когнітивні особливості словосполучення у мовленні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2007
206
Наукова стаття
Language attitudes in Ukraine: The case of Ukrainian and Russian.


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2005
207
Наукова стаття
Ефект кружляння бджоли: парадигматичне вираження постмодерності у п'єсі Володимира Сердюка "Сестра милосердна"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Шаповал Мар'яна Олександрівна
2005
208
Наукова стаття
Творчість Т. Шевченка в оцінці М.Костомарова


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кисла Оксана Федорівна
2005

Повернення до списку

Вгору