Структурні підрозділи

Кафедра: Французької філології


ID: 6939
Кількість показів: 3457
дата змінення: 24.11.2014 18:41:44
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
371
Наукова стаття
Мовленнєві вияви різних норм спілкування на прикладі речень з прямим мовленням


Інститут філології
Французької філології
2005
372
Наукова стаття
Явище омофонії в ономастичній системі французької мови


Інститут філології
Французької філології
Лабенко Ольга Андріївна
2005
373
Iнновацiї-усiчення як явище мовного динамiзму (на прикладi англіцизмів сучасного вокабуляру французької мови) / О.В.Косович // Сучаснi проблеми гуманiтаристики: свiтогляднi пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: зб. матеріалiв III Всеукр. наук.-п


Інститут філології
Французької філології
Праці конференції
374
До питання графічної презентації англіцизмів у французькому онлайновому мас-медiйному просторi / О.В.Косович // Романська філологія та сучасний освiтнiй простiр: матеріали доповiдей II Мiжнар. наук.-практ. конф., (Горлiвка, 4-5 груд. 2013 р.) / М-во освiт


Інститут філології
Французької філології
Праці конференції
375
Лексичнi iнновацiї 2000-2012 рр. у мовнiй картинi свiту / О.В. Косович // Фiлологiчнi студії Далiвського унiверситету. Мова в контекстi культури i мiжкультурної комунікації: зб. наук. пр. / М-во освiти i науки, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля / г


Інститут філології
Французької філології

Повернення до списку

Вгору