Структурні підрозділи

Кафедра: Французької філології


ID: 6939
Кількість показів: 3331
дата змінення: 24.11.2014 18:41:44
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Conceptualisation poétique dans « Les Visages de la Vie », « Les Douze Mois » et « Petites légendes » d’Emile Verhaeren


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. 21.04.2016. Київ: НТУУ"КПІ"
c.110-111
2
Тези
Conceptualisation symboliste dans «Bruges-la-Morte» de G. Rodenbach et «Passage à Kiew» de M.Thiry


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
c.68-71
3
Наукова стаття
L’analyse cognitive comparée du symbolisme maeterlinckien et kâlidasien


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.94-97
4
Наукова стаття
La gestion politique de la situation linguistique en Ukraine en 2014-2015


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2016
Montpellier : Presses universitaires de Montpellier
c.87-104
5
Наукова стаття
La notion de la disposition dans la rhétorique


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2016
Warszawa : East European Science Association
т.1 c.94-98
6
Наукова стаття
Le fonctionnement et la typologie des représentations interculturelles


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.71-73
7
Наукова стаття
Le symbolisme phonétique dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.14 c.31-36
8
Наукова стаття
Les nouveaux concepts de la BD. East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна
2015
Warsaw
т.3 c.125-129
9
Монографія
Personnalités politiques ukrainiennes dans les médias français. - Saarbrücken : Editions universitaires européennes


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2016
Saarbrücken : Editions universitaires européennes
c.1-311
10
Наукова стаття
Problème de la conceptualisation littéraire dans l’aspect diachronique


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Сучасні дослідження з іноземної філології,Ужгород
c.249-255
11
Наукова стаття
Problèmes de la conceptualisation dans la sémantique interprétative


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.93-95
12
Наукова стаття
Генезис художественной концептуализации в диахроническом аспекте


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
c.12-15
13
Наукова стаття
Дослідження художнього концепту в лінгвопоетичній перспективі


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету: Серія філологічні науки
т.2 c.157-159
14
Наукова стаття
Дослідження художньої концептуалізації в діахронічній перспективі


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
c.75-77
15
Наукова стаття
Дослідження художньої концептуалізації в лінгвостилістичній перспективі (діахронічний аспект)


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 c.97-99
16
Підручник
Історія французької мови. комунікація та словесність у середні віки.


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-176
17
Наукова стаття
Когнітивна площина дослідження сепаратизації та когезії (на матеріалі синтаксису французької мови)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”
т.4 c.318-326
18
Наукова стаття
Концептосфера французької соціальної реклами


Інститут філології
Французької філології
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.33-37
19
Наукова стаття
Лінгвоестетичний аналіз художньої концептосфери: проблематика й перспективи


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.106-108
20
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний, лінгвопоетичний та лінгвоміфопоетичний підходи до аналізу художнього концепту: пошук кореляції


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.292-303
21
Тези
Лінгвокультурологічний зв'язок синтаксичної когезії та сепаратизації з музичними традиціями часу (на матеріалі сучасної французької мови


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Seoul National University Press
c.393-397
22
Тези
Лінгвокультурологічний зв'язок синтаксичної когезії та сепаратизації з тенденціями розвитку живопису ХХ століття (на матеріалі французької мови)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 13-14 листопада 2015 р.
c.388-394
23
Наукова стаття
Лінгвопоетичний аналіз образно-семантичної ізотопії в художньому тексті


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.230-234
24
Тези
Лінгвопоетичний аналіз художньої концептосфери: проблеми і перспективи


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Логос
c.132-135
25
Наукова стаття
Лінгвопрагматика довіри в міжкультурній комунікації


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.86-98
26
Наукова стаття
Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.43-45
27
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка з лінгвокраїнознавства : розмовна практика (французька мова як основна та друга). Тематичний модуль: «Система соціального захисту у Франції»


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
Костюк Марина Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-52
28
Монографія
Міфопоетична картина світу в бельгійському символізмі: монографія


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Журнал "Радуга"
c.1-272
29
Наукова стаття
Особливості художньої концептуалізації в ранній поезії Макса Ельскампа


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.147-149
30
Наукова стаття
Періодизація французького синтаксису ХХ століття у площині лінгвокультурологічного аналізу (на прикладі когезії та сепаратизації)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.555-559
31
Тези
Порівняльний аспект дослідження синтаксичної сепаратизації та когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
The top actual researches in modern science. – UAE, Dubai: Rost Publishing, 2015.
т.4 c.66-74
32
Наукова стаття
Про моделювальні засади дискурсу


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.104-119
33
Наукова стаття
Сепаратизація як прояв актуалізуючого типу синтаксису (на матеріалі сучасної французької мови)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
c.266-271
34
Наукова стаття
Синтаксична когезія як відображення традицій розвитку французького мистецтва ХХ століття (культурологічний аспект дослідження)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.79-81
35
Наукова стаття
Синтаксична сепаратизація у площині лінгвокультурологічних досліджень (на матеріалі французьких художніх творів ХХ століття)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Canadian Journal of Education and Engineering. “Ottawa University Press”
т.3 c.388-394
36
Тези
Синтаксичні сепаратизація та когезія крізь призму філософських ідей часу (на матеріалі французької літератури ХХ століття )


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи», м. Одеса, 27-28 листопада 2015
c.83-86
37
Тези
Структурні типи синтаксичної когезії (на матеріалі французької літератури ХХ століття)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2016
Матеріали міжнародної конференції Одеса, 25-26 березня 2016
c.56-60
38
Наукова стаття
Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.45-48
39
Тези
Трансформації символіки чисел у французькій поезії


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2016
Логос
c.16-18
40
Наукова стаття
Художній синтез як відображення культурологічної картини світу французького суспільства кінця ХХ століття (на матеріалі синтаксису французької мови)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Australian Journal of Education and Science. “Sydney University Press”
c.441-447
41
Наукова стаття
Французька гастрономічна традиція: лінгвосеміотичний вимір


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.2 c.24-32
42
Наукова стаття
. Ініціальний шлях героя в романах фентезі


Інститут філології
Французької філології
Кирюшко Наталія Венедиктівна
2015
Літературознавчі студії
т.43 c.278-286
43
Наукова стаття
1. Езистенційний наратив та його дискурсотвірні виміри


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
c.6-8
44
Наукова стаття
Concept symbole phonetique dans la reflexion esthetique du symbolisme belge


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.8 c.223-225
45
Тези
Conceptualisation poetique dans les recueils "Les Flamandes", "Les Moines", "Les bords de la route" et "Les vignes de ma muraille" d'Emile Verhaeren


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Актуальні проблеми філологічної науки:сучасні наукові дискусії
c.81-84
46
Наукова стаття
Le discoure romanesque eclate et son parcours interpretatif dans lœuvre de Jean Potocki


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.90-104
47
Наукова стаття
Le sens implicite et la notion de l"isotopie dans un texte poetique


Інститут філології
Французької філології
Соломарська Олена Олександрівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.124-131
48
Наукова стаття
Le symbole artistique comme element de base dans la poesie des symbolistes francais


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.131-140
49
Тези
Les editions critiques d'Albert Mockel par Paul Gorceix et par Michel Otten: analyse philologique comparee


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.260-261
50
Тези
Les éditions critiques d’Albert Mockel par Paul Gorceix et par Michel Otten : analyse philologique comparée


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.260–261
51
Тези
Les recherches de Michel Otten dans la philologie belge francophone


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
c.121-123
52
Наукова стаття
Les représentations socio-discursives des personnalités politiques ukrainiennes dans les médias français entre 2004 et 2009


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2014
Médias et pluralisme. La diversité à l'épreuve / Sous la direction de Ksenija Djordjevic Léonard et Eléonore Yasri-Labrique.
c.91-113
53
Наукова стаття
Orthogrammes francais du graphostyle soutenu


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.163-175
54
Наукова стаття
Separation and Cohesion: Cognitive Plane of Study (on the Material of French Syntax)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2014
The Advanced Science Journal
c.130-133
55
Наукова стаття
Simplification Des Orthogrammes Dans Les Termes Et Neologismes Français Du Graphostyle Neutre


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.212--222
56
Наукова стаття
The language of French symbolism


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015 (РІНЦ)
т.1 c.15-17
57
Наукова стаття
Асоціативність у французькій поезії


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації
c.167-170
58
Буклет
Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
К.: Журнал «Радуга»
c.1-76
59
Тези
Вербалізація символу "квітка" у французькій поезії


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.216-219
60
Наукова стаття
Відношення і місце порівняння в системі образних засобів


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.145-152
61
Наукова стаття
Гіпо-гіперонімія, метонімія/голонімія. Специфіка системних відношень в новій лексиці


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.690 c.288-291
62
Наукова стаття
Засоби вираження порівняння у французькій мові


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.30 c.30-40
63
Наукова стаття
К проблеме новизны неологизмов


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Весник Тверского государственного университета. Серия: Филология
т.3 c.184-190
64
Наукова стаття
Кваліфікація контамінації як самостійного способу словотворення в контексті інноваційних процесів французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Українсько-російська школа-конференція молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури» (26-29 березня 2014 р.) – Донецьк : ДонНУ
c.158-161
65
Наукова стаття
Когезія як вияв синтагматичного типу синтаксису (на матеріалі французької мови)


Інститут філології
Французької філології
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Наукові записки. Серія Філологічні науки
c.312-317
66
Наукова стаття
Комунікація у дзеркалі неономінації. Лінгвістичні можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.288-291
67
Наукова стаття
Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.26-30
68
Наукова стаття
Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи
c.75-83
69
Наукова стаття
Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокреативні можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.96-104
70
Наукова стаття
Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.45-46
71
Наукова стаття
Концептуальна Фреймовая структура домена «маргинальная середа»


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2015
Междисциплинарный научно-исследовательский журнал
т.4 c.84-85
72
Навчальний посібник
Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Журнал "Радуга"
c.1-138
73
Наукова стаття
Лінгвопрагматичний аспект французької соціальної реклами


Інститут філології
Французької філології
2015
Проблеми зіставної семантики
т.12 c.202-208
74
Наукова стаття
Лінгвостилістичні прийоми у поезії Ж. Мореаса, Г. Кана та Е. де Реньє


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.14 c.74-77
75
Тези
Меморія та акція як складові риторичної системи


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Мова та література у полікультурному просторі
c.51-53
76
Наукова стаття
Метерлінк М. Рання драматургія: хрестоматія текстів


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Журнал "Радуга"
c.1-284
77
Наукова стаття
Міфопоетичні студії в ранніх текстах М. Метерлінка: критичний аналіз і перспективи


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.111-113
78
Наукова стаття
Неоргичность/логичность концепций/неологизмов: новое/старое


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Весник Челябинского государственного университета
т.89 c.111-113
79
Наукова стаття
Номінативний простір концепту маргінальність у творчому доробку Блеза Синдрара


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.93-100
80
Наукова стаття
Нулевой знак во французском языке


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2015
Современная наука: тенденции развития»: сб. науч. трудов / отв.ред. Р.В. Бисалиев
c.49-51
81
Наукова стаття
Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів кінця ХІХ століття


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
c.84-87
82
Тези
Перспективи лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту в структурі сучасної філологічної освіти


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Матеріали міжнародної конференції
c.23-25
83
Наукова стаття
Поезія Шарля Бодлера: “Краса та Відповідності”


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Філологічні обрії
т.8 c.42-45
84
Наукова стаття
Поняття "загального місця" в риториці


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.43-44
85
Наукова стаття
Поняття загального місця в риториці


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.41-42
86
Наукова стаття
Проблема структури художнього концепту у вітчизяній філології: здобутки, лакуни та перспективи


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Вісник Чернівецького національного університету: Романо-слов′-янський дискурс: Зб. наук. пр.Чернівці: Чернівецький національний університет
c.99-102
87
Наукова стаття
Проблема художньої концептуалізації в античній класичній філософії


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 c.111-113
88
Наукова стаття
Проблеми знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами


Інститут філології
Французької філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.629-637
89
Наукова стаття
Процеси творення усічень-неологізмів. Превалювання апокопи як одного зі структурних типів


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.130 c.460-463
90
Наукова стаття
Розмаїття стилістичних засобів у семантичному полі друкованих текстів (на матеріалі публіцистичних текстів французькою мовою)


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.194-201
91
Наукова стаття
Розмежування випадків омонімії з-поміж неоабревіацій французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.6 c.90-96
92
Наукова стаття
Роль освітньо-виховних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції


Інститут філології
Французької філології
Зязюн Лариса Іванівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.282-289
93
Тези
Символ "янгол" у поезії французьких символістів


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нове та традиційне у дослідженнях представників філологічних наук
c.27-30
94
Наукова стаття
Символізація і десимволізація у лінгвопоетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття)


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.40-42
95
Наукова стаття
Символізація: де символізація у лінгвопоетиуі маргінальності


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.47 c.40-42
96
Наукова стаття
Символічна активність французького коміксу


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.41-44
97
Наукова стаття
Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.37-39
98
Наукова стаття
Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу


Інститут філології
Французької філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.504-511
99
Наукова стаття
Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.135-137
100
Наукова стаття
Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.88-98
101
Наукова стаття
Стилістичні засоби відтворення модних тенденцій


Інститут філології
Французької філології
Соболєва Олена Володимирівна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.239-246
102
Наукова стаття
Текстова концептосфера бельгійського символізму в теоретичних працях Альбера Мокеля


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.11 c.83-85
103
Тези
Текстова концептосфера у драматургії Шарля Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Міжнародна науково-практична конференція 28–29 листопада 2014 р.
c.129-133
104
Наукова стаття
Типологія сучасної французької соціальної реклами


Інститут філології
Французької філології
2015
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
т.55 c.277-280
105
Навчальний посібник
Французька мова: рівень В 2


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
Лабенко Ольга Андріївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-56
106
Наукова стаття
Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2015
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.34 c.212-223
107
Наукова стаття
Функционирование текстовых концептов в поэзии Шарля Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
c.98-102
108
Наукова стаття
Функціонування текстових концептів у "Дивовижних пригодах Кинтського" Шарля Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Центр філологічних досліджень
c.35-38
109
Наукова стаття
Функціонування текстових концептів у поемі "Євина пісня" Шарля Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.452-458
110
Наукова стаття
Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Літературознавчі студії : збірник наукових праць
c.228-235
111
Наукова стаття
Экология коммуникации сквозь призму французской лингвокультуры


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Экология языка и коммуникативная практика
т.2 c.140-161
112
«Французкий за 6 недель» - адаптированный перевод с английского А.М. Лысенко


Інститут філології
Французької філології
2011
113
Chevtchenko Taras. Testament = Шевченко Тарас. Заповіт / пер. з укр., наук. ред. Д. Чистяка; передм. Д. Горбачова, С. Довгого, Ю. Мосенкіса, О. Соломарської, Д. Чистяка


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.68.0000
114
Clarinettes solaires: Anthologie de la poésie ukrainienne. 2e édition. / Traduit en français, annoté et commenté par Dmytro Tchystiak


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.122.0000
115
Наукова стаття
Concept SYMBOLE PHONETIQUE dans la réflexion esthétique du symbolisme belge


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 c.223-225
116
Підручник
Dialectologie françaiseФранцузької філології
Соломарська Олена Олександрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-127
117
Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Sous la rédaction d’A.Vantchev de Thracy, I.Mosénkis et D.Tchystiak


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.360.0000
118
Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Sous la rédaction d’A.Vantchev de Thracy, I.Mosénkis et D.Tchystiak


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.370.0000
119
Наукова стаття
Iнвазiя новiтнiх англiцизмiв в тексти франкомовних мережевих мас-медiа / О.В. Косович // Функциональная лингвистика: Сб. научных работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. Науч. ред. А.Н. Рудяков.


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
120
Jovta N. M., Jovyi O. O. Mythologie pré-chrétienne et la langue ukrainienne = Жовта Н.М., Жовтий О.О. Дохристиянська міфологія і українська мова / consultant scientifique D.Tchystiak


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.165.0000
121
Наукова стаття
La structure et les fonctions des représentations socio-discursives (a travers les medias français) // відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2014
122
Наукова стаття
Le discours romanesque éclaté et son parcours interpretatif dans l'œuvre de Jean Potocki


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.90-105
123
Наукова стаття
Le sens implicite et la notion de l'isotopie dans un texte poétique


Інститут філології
Французької філології
Соломарська Олена Олександрівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.124-130
124
Наукова стаття
Le symbole artistique comme élément de base dans la poésie das symbolistes français


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.131-140
125
Замітка
Lexique archaïque ukrainien et la langue poétique de Taras Chevtchenko


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.1-278
126
Наукова стаття
Models and technology of youth development in personalized workshops in France


Інститут філології
Французької філології
Зязюн Лариса Іванівна
2013
Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Maria Curie-Skladowska University Press
c.147-158
127
Mosenkis Iurii. Astronomie orientale oubliée dans la littérature ancienne = Mosenkis, Iurii. Lost Oriental Astronomy in Ancient Literature / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.142.0000
128
Mosenkis Iurii. Les Celestial Symbols in Indo-European Mythologies (Slavic and Celtic Traditions) / scientific consultants D. Tchystiak and M.Bouromskyi


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Bruxelles: L’Esprit des Aigles
c.173.0000
129
Mosenkis Iurii. Les symboles célestes dans les mythes grecs et dans la poésie épique ancienne = Mosenkis, Iurii. Celestial symbols in the Ancient Greek myths and epic poetry / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.150.0000
130
Mosenkis, Iourii. Astronomie indo-européenne dans les mythes et les langues = Mosenkis Iurii. Indo-European astronomy in Myths and Languages / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.59.0000
131
Mosenkis, Iurii. Indo-European Astronomy in Myths and Languages / Scientific consultants D. Chystiak and M.Bouromskyi


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
New York: Bogdani Publisher
c.144.0000
132
Наукова стаття
Objet empirique du discours journalistique


Інститут філології
Французької філології
2013
133
Наукова стаття
Orthogrammes français du graphostyle


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
c.163-175
134
Osadtcha Olga. La langue du mythe, des contes de fée et du fantatique littéraire. / Рецензент Д.О.Чистяк.


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.265.0000
135
Pereverzev Dmytro. Evolution du système phonetique dans la langue coreenne = Переверзєв, Дмитро. Еволюція фонетичної системи корейської мови / consultants scientifiques D.Tchystiak et R.Synychyne


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.182.0000
136
Наукова стаття
Tchystiak, Dmytro. (Дмитро Чистяк) Fonctionnement du mythe et du symbole dans l’esthétique maeterlinckienne // Мосенкіс Юрій Небесні феномени у давньогрецькій античній


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
137
Наукова стаття
Tchystiak, Dmytro. (Чистяк Дмитро) Ancient Greek Mythological Intertext in the Early Playwright of Maurice Maeterlinck // Mosenkis, Iurii. (Мосенкіс Юрій) Індоєвропейська астрономія у мовах і міфах


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
New York: Bogdani Publisher
c.98.0000
138
Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі: вибрані поезії / пер. з франц., передм. і комент. Д. Чистяка. – К.: Журнал «Радуга» (Серія «Поети світу»).


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
К.: Журнал «Радуга»
c.80.0000
139
Наукова стаття
Вживання омонімів у каламбурі (на матеріалі скетчів Р.Девоса)"


Інститут філології
Французької філології
2013
Науковий вісник Херсонського державного університуту. Лінгвістика
c.36.0000
140
Наукова стаття
Використання стилістичних фігур у скетчах Р. Девоса // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
2014
141
Наукова стаття
Вплив соціальних теорій виховання на формування життєдіяльністного чинника в освітній системі Франції


Інститут філології
Французької філології
Зязюн Лариса Іванівна
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.30 c.136-141
142
Наукова стаття
Гiпо-гiперонiмiя, метонімія/голонiмiя. Специфiка системних відношень в новiй лексиці


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.690 c.288-291
143
Наукова стаття
Ґенеза та функціонування містичної поетики у творчості Атанаса Ванчева де Трасі


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.291 c.17-24
144
Граматика французької мови в таблицях та вправи до них.


Інститут філології
Французької філології

Зязюн Лариса Іванівна

2012
145
Наукова стаття
Комунікативний ідеал інформуючого медіамовлення


Інститут філології
Французької філології
2013
146
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька моваФранцузької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.2 c.1-288
147
Підручник
Комунікативні стратегії. Практикум. Французька моваФранцузької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-424
148
Наукова стаття
Контамiнацiя у дзеркалi неономiнацiї. Лiнгвокреативнi можливості


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.96-104
149
Тези
Контамiнацiя у розрiзi iнновацiйних процесів, Нова тенденція. Новий спосiб?


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» 17 квітня 2014 року
c.121-123
150
Наукова стаття
Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2014
151
Наукова стаття
Міфопоетичне реформулювання античних концептів у поетиці Анґелікі Дімулі


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.291 c.32-35
152
Тези
Наративний характер медіадискурсу


Інститут філології
Французької філології
2013
153
Наукова стаття
Наукові підходи до жанрової класифікації дискурсу преси


Інститут філології
Французької філології
2013
Science and Engineering C
т.4 c.109.0000
154
Наукова стаття
Нелогичность/логичность концепций инноваций/неологизмов: новое/старое


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение
т.89 c.111-113
155
Наукова стаття
Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.577-582
156
Нєгош Петар ІІ Петрович. Вибрані твори / пер. з чорногор. О. Жолдака, Д. Павличка, Д. Чистяка; наук. ред. Д. Чистяка.


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
157
Монографія
Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування


Інститут філології
Французької філології

Косович Ольга Василівна
2014
Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
c.1-388
158
Наукова стаття
Особливості реалізації семантичного простору периферії у романі Ромена Гарі (Е. Ажара) «Життя попереду» // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2014
159
Наукова стаття
Особливості формування молодіжного мовлення південного регіону Франції // відп. ред. д.філол.н., проф. А.Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
2014
160
Наукова стаття
Перспективне дослідження міфопоетичних первнів мови української фантастики: рецензія на монографію Ольги Осадчої «Мова міфу, чарівних казок та літературної фантастики»


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.287 c.4-7
161
Наукова стаття
Писемна комунікація у сучасному медіа дискурсу


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.33-36
162
Наукова стаття
Процеси творення усічень-неологiзмiв. Превалювання апокопи як одного зi структурних типiв / О.В.Косович // Науковi записки Кiровоградського державного педагогічного унiверситету iменi В.Винниченка. Фiлологiчнi науки (мовознавство).


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
163
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації щодо укладання документів з організації навчального процесу кафедр Інституту філології : Методична розробка


Інститут філології
Англійської філології
Загального мовознавства та класичної філології
Зарубіжної літератури
Історії російської літератури
Новітньої української літератури
Полоністики
Російської мови
Слов'янської філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Української філології для неспеціальних факультетів
Фольклористики
Французької філології
Бернадська Ніна Іванівна
Семенюк Григорій Фокович
Бєлова Алла Дмитрівна
Білик Наталія Леонідівна
Гаєвська Надія Марківна
Заярна Ірина Сергіївна
Крючков Георгій Георгійович

Паламарчук Ольга Леонідівна
Рудакова Наталія Іванівна
Салтовська Наталія Василівна
Снитко Олена Степанівна
Хайдер Тетяна Василівна
Чемес Валерій Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-305
164
Тези
Риторична основа медійного дискурсу


Інститут філології
Французької філології
2012
165
Наукова стаття
Розмежування випадкiв омонiмiї з-помiж неоабревiацiй французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.6 c.90-96
166
Наукова стаття
Роль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.47 c.22-24
167
Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2013
168
Наукова стаття
Скетч як особлива форма комічного дискурсу


Інститут філології
Французької філології
2012
169
Монографія
Теорія неологізації сучасної французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2014
ТНПУ ім. В.Гнатюка
c.1-400
170
Наукова стаття
Типологiя гiбридних неолексем в рамках теорiї неологiї / О.В.Косович // Мова i культура (Науковий журнал)


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
171
Наукова стаття
Топонімічні номінації у мові подорожей та туризму


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.444-450
172
Наукова стаття
Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» (1894)


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.453-461
173
Наукова стаття
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания = Ukrainian and Balkan Interdisciplinary Studies: сборник статии / съставители Юрии Мосенкис, Дмитро Чистяк


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания. – София: Богиана
c.360
174
Наукова стаття
Функціонування міфопоетичної картини світу в ранній драматургії М. Метерлінка


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Літературознавчі студії
т.40 c.325-333
175
Наукова стаття
«Віднайдені часи» Синтії Ґембл: проблема реконструкції текстових концептів у письменників


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.246 c.40-44
176
Наукова стаття
Ancient Greek Mythological Intertext in the Early Playwright of Maurice Maeterlinck


Інститут філології
Французької філології
2013
177
Clarinettes solaires : Anthologie de la poésie ukrainienne


Інститут філології
Французької філології
2013
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.110.0000
178
Наукова стаття
Concept “vin” danslesproverbsfrançais


Інститут філології
Французької філології
2013
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания. – София: Богиана
т.1 c.162-165
179
Наукова стаття
Gradation du symbolisme phonétique dans Les Sept Princesses de Maurice Maeterlinck


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.15.0000
180
Наукова стаття
Iнновацiйнi процеси у французькiй мовi: розвиток нового напрямку дослiджень в теорії неологiзацiї


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.3 c.182.0000
181
Наукова стаття
Iнновацiйна парадигма розвитку лексичного складу французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
182
Наукова стаття
L’aspect lexical en tant que catégorie grammaticale dans la langue française


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
183
Наукова стаття
Vers une nouvelle poétique symboliste d’Albert Mockel


Інститут філології
Французької філології
2013
184
Наукова стаття
Актуализация концепта DIABLE во французских фразеологизмах


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
185
Наукова стаття
Актуальные проблемы изучения феномета неология


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
186
Наукова стаття
Аналіз існуючих фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
187
Ван Лерберг, Шарль. Вибрані твори / Переклад з французької, передмова, післямови та примітки Дмитра Чистяка.


Інститут філології
Французької філології
2013
Радуга
c.416.0000
188
Наукова стаття
Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції


Інститут філології
Французької філології
2013
189
Наукова стаття
Динамiка лексики у просторi франкомовної віртуальної комунікації


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
т.207 c.51.0000
190
Наукова стаття
Динамiчнi процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.117.0000
191
Наукова стаття
Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологізація


Інститут філології
Французької філології

Косович Ольга Василівна
2012
Невідоме
т.6 c.280.0000
192
Наукова стаття
До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Записки з українського мовознавства
т.29 c.71.0000
193
Наукова стаття
Жаргон кокияров в системе угловного жаргона французского язика


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
194
Наукова стаття
Інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2013
195
Наукова стаття
Каламбурна полісемія (на матеріалі скетчів Р.Девоса)


Інститут філології
Французької філології
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.23 c.184-190
196
Наукова стаття
Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.192.0000
197
Наукова стаття
Комунікативні стратегії в жанрі французького ток-шоу


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.189-197
198
Наукова стаття
Комунікація і дискурсивні практики у класичну добу французької словесності (ХVІІ ст.)


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
199
Наукова стаття
Концепт «СМЕРТЬ» во французском варианте Библии


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
200
Наукова стаття
Лексичні інновації в сучасній теорії неології


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.166-167
201
Малишко, Андрій. Моя стежина = Malychko, Andriï. Mon chemin: Поезії, покладені на музику / Упорядкування, передмова, переклад з української французькою Дмитра Чистяка.


Інститут філології
Французької філології
2012
202
Наукова стаття
Межличностная коммуникация в эпоху Средневековья


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
203
Наукова стаття
Метафорична актуалізація концепта DIEU у французькому релігійному дискурсі


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
204
Тези
Мовні засоби вираження концепта СМЕРТЬ у французькій поезії ХІІ-ХІІІ століть.


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах". Київ: Національний авіаційний університет
c.32.0000
205
Наукова стаття
Мовні засоби створення ефекту комічного


Інститут філології
Французької філології
2013
206
Наукова стаття
Мовні засоби створення комічного ефекту у французькій міській літературі


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
207
Наукова стаття
Моделі кодування у верлані


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2006
Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки "Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України"
т.6 c.86.0000
208
Наукова стаття
Модернi тенденції iнновацiйних процесів у мовi онлайнових засобiв масової інформації


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
209
Тези
Нові слова як особливість розвитку сучасної французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
210
Тези
Основні теоретичні засади вивчення процесів неономінації, неологізації у французькій мові


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
211
Тези
Основные сферы пополнения лексики французского языка неологизмами в ХХІ веке


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Astronomische Nachrichten
c.75.0000
212
Тези
Особливості формування молодіжного мовлення у Франції // ХІІ наукової конференції Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна


Інститут філології
Французької філології
2013
Праці конференції
c.235.0000
213
Перр’є, Анн. Птахи полум’я / Упорядкування, передмова та переклад з французької Дмитра Чистяка / Анн Перр’є.


Інститут філології
Французької філології
2012
Радуга
c.120.0000
214
Наукова стаття
Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графо стилістики


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
215
Наукова стаття
Поетика Ґашпера Малея: пошук трансцендентального буття


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.238 c.4-8
216
Наукова стаття
Політична комунікація: основні принципи реалізації


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2013
217
Наукова стаття
Поняття «графо стиль» в контексті функціонально-стильової варіативності мови


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
218
Тези
Поняття контракту комунікації у застосуванні до дискурсу преси // Матеріали XV Міжнародної наук.-практ. конф. "Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур


Інститут філології
Французької філології
2012
Праці конференції
c.68.0000
219
Наукова стаття
Принципы исследования концепта «СМЕРТЬ» в языковом сознании


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
220
Наукова стаття
Процеси неологізації французької мови у когнітивно-дискурсивному аспекті


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1023 c.5.0000
221
Наукова стаття
Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції


Інститут філології
Французької філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.163.0000
222
Наукова стаття
Реализация когнитивной модели «Смерть прирученная» во французской средневековой поэзии


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
223
Тези
Риторична основа медійного дискурсу // Філологічні науки: зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / ред.кол.: І.С. Попова (голова) та ін.


Інститут філології
Французької філології
2012
Праці конференції
c.329.0000
224
Наукова стаття
Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2013
225
Наукова стаття
Роль письма в інформаційному суспільстві


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
226
Наукова стаття
Роль фактору адресата в дискусії преси


Інститут філології
Французької філології
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.204-206
227
Тези
Семантична гра, як засіб створення гумористичного ефекту у франкомовних скетчах”// збірник: Формула компетентності перекладача:Матеріали IV Міжнародна науково-методичної конференції.27 березня 2013 р.


Інститут філології
Французької філології
2013
Праці конференції
c.120.0000
228
Наукова стаття
Системний характер сучасного письма


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
Вісник Черкаського університету імені Тараса Шевченка
c.138.0000
229
Наукова стаття
Современная письменная коммуникация: особенности исследования


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
Вопросы филологических наук
c.70.0000
230
Тези
Соціолінгвальні характеристики французького молодіжного дискурсу //Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р. - К.: НТУУ "КПІ".


Інститут філології
Французької філології
2013
Праці конференції
c.176.0000
231
Наукова стаття
Специфiка розвитку словникового складу французької мови початку XXI століття


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.74 c.87.0000
232
Наукова стаття
Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті


Інститут філології
Французької філології
2013
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.235 c.50.0000
233
Наукова стаття
Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Мовні та концептуальні картини світу / відп. ред. А. Д. Бєлова.


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
234
Тези
Структурні особливості скетчів Р.Девоса


Інститут філології
Французької філології
2013
Праці конференції
c.144.0000
235
Наукова стаття
Сучасні соціодискурсивні практики у динаміці комунікативних та семантичних процесів


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
Пристрасть науки Львівський національний університет імені Івана Франка
c.296-307
236
Наукова стаття
Творення неосемантизмiв або семантична еволюція слів у сучаснiй французькiй мовi


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа.
c.94.0000
237
Наукова стаття
Творчість Франсуа Війона у системі лінгвістичних досліджень


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
238
Наукова стаття
Теоретичне обгрунтування тапринципи дослідження інновацій у словотвірній системі французької мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Невідоме
c.86.0000
239
Наукова стаття
Трансформації віртуального простору та інноваційні підходи до дослідження письмової комунікації


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2013
240
Наукова стаття
Уголовный жаргон во французском языке


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2013
241
Наукова стаття
Французька неологія сутність, тенденції, перспективи


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.97-98
242
Наукова стаття
Французька неологія: сутність, тенденції перспективи


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.97-98
243
Наукова стаття
Функціональні особливості неологізмів у сучасній французькій мові


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
244
Наукова стаття
Чинники та причини процесу неологізації сучасної мови


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
245
Наукова стаття
Японська тематика в прозі та драматургії Юдіт-Луїзи Ґот’є


Інститут філології
Французької філології
Бондарєва Анна Олександрівна
2013
246
Наукова стаття
«Божественна червінь» у поезії Ангелікі Дімулі // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
247
Наукова стаття
«Голос не має віку»: на світлий спомин про Анрі Мешонніка (до 80-річчя гранослова) // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
2012
248
Монографія
Genres du discours dans le roman français moderne


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
National de reproduction des thè-ses
т.1 c.1-357
249
Наукова стаття
Pasionaria. Du mythe au stéréotype … en passant par les médias // Mots. Les langages du politique. – n° 98 Publicité et politiqu


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2012
250
Наукова стаття
Transformation d’un intertexte mythologique : Çakuntalã de Kâlidasa et Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. // Etudes ukrainiennes de philologie / Sous la direction d’Athanase Vantchev de Thracy


Інститут філології
Французької філології
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.0.0000
251
Наукова стаття
Аналіз функціонування міфічної семантики у драмі М. Метерлінка «Всередині» (1894) // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
2012
252
Наукова стаття
Аналіз функціонування міфологічного інтертексту в драмі М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» (1894) // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
2012
253
Наукова стаття
Від храму до Храму: анамнезис сакруму в поетиці Рісто Василевскі // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
2012
254
Наукова стаття
Влияние жаргона кокияров на современный уголовный жаргон французского языка. // Казанская наука: Сб. научн.ст


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2012
255
Наукова стаття
Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) / В. Р. Калініна-Шамрай // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Зб. наук. праць / Відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова


Інститут філології
Французької філології
2012
256
Наукова стаття
Вплив арго на мовлення молоді у Франції


Інститут філології
Французької філології
2012
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки
т.6 c.63.0000
257
Наукова стаття
Динаміка лексико-семантичної системи французької мови: морфологічні трансформації у процесі запозичення // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова.


Інститут філології
Французької філології
Гейко Тетяна Миколаївна
2012
258
Наукова стаття
Діахронічний аналіз ролі та місця мовленнєвих жанрів у французьких романах // Актуальні проблеми іноземної філології:


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
259
Наукова стаття
Єтон Келменді: поет сакрального // Мова та історія. / відп. ред. Д.І. Переверзєв


Інститут філології
Французької філології
2012
260
Наукова стаття
Жанр фейлетону у французькому телевізійному дискурсі (на матеріалі фейлетону “La petite semaine”) / М.О. Ярошевська // Нова філологія : зб. наук. праць / голов. ред. В.М. Манакін


Інститут філології
Французької філології
Ярошевська Марія Олександрівна
2012
261
Наукова стаття
З надсади саду: вимріювання повороту // Чистяк Д. Надсадний сад: поезії


Інститут філології
Французької філології
2012
К.: Журнал «Радуга»
c.62.0000
262
Наукова стаття
Комунікативні моделі в діахронічній перспективі розвитку французької словесності: Середньовіччя і доба Відродження // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
263
Наукова стаття
Комунікаційна специфіка французької офіційної промови / Т.В.Бурмістенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова.


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2012
264
Наукова стаття
Копіткий шлях до бельгійської літератури [Рец. на: Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008: Бібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; ЛНУ ім. І. Франка. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 246 с.].


Інститут філології
Французької філології
2012
Всесвіт
c.256.0000
265
Наукова стаття
Культурологічні запозичення у світлі глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць/ відп. ред. О.І. Чередниченко


Інститут філології
Французької філології
Гейко Тетяна Миколаївна
2012
266
Наукова стаття
Лінгвістичний аналіз структури художнього тексту французького роману XVIII сторіччя // Проблеми семантики слова, речення та тексту


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
267
Наукова стаття
Марґеріт Юрсенар: життя з усесвітнім серцем // Юрсенар, Марґеріт. Твори: Чорне творіння. Вогні. / Передмова, переклад із французької, післямови та примітки Д. Чистяка.


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
268
Наукова стаття
Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького «Рукопис, знайдений у Сарагосі» // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Видавничий центр


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
269
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр як засіб відтворення поліфонії художнього дискурсу (на матеріалі французького роману) // Наукові записки


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
270
Наукова стаття
Мовленнєві жанри в структурі художнього тексту французького роману XX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Філологічні науки


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
271
Наукова стаття
На перехресті мов і культур: протопоетика оповіді у творчому спадку Яна Потоцького // Проблеми семантики слова, речення та тексту


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
272
Наукова стаття
Невиправний мрійник Поль Віллемс // Віллемс, Поль. Сніг. Зелене кошеня: вистави для дітей / Пер. з франц., передм. Д. О. Чистяка


Інститут філології
Французької філології
2012
Тернопіль: Навчальна книга Богдан
c.5.0000
273
Наукова стаття
Основні дискурсо- та стилетвірні тенденції в історії французької мови і словесності: процеси уніфікації та диференціації //Нова філологія


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
274
Наукова стаття
Особливості вживання французької енологічної лексики в професійному та непрофесійному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. Олена Степанівна Снитко.


Інститут філології
Французької філології
2012
275
Наукова стаття
Писемна комунікація в сучасному недійному просторі // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. Олена Степанівна Снитко


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2012
276
Наукова стаття
Порівняльний аналіз теорії мовленнєвих жанрів М.Бахтіна з іншими теоріями типології дискурсу у сучасній французькій лінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту.


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
277
Наукова стаття
Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійсності на сторінках роману // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Видавничий центр


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
278
Наукова стаття
Сакральна Одіссея Атанаса Ванчева де Трасі // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв.


Інститут філології
Французької філології
2012
279
Наукова стаття
Семіотичний характер мовленнєвого жанру // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
280
Монографія
Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у французькому медійному дискурсі (2004 – 2009 рр.)


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2012
Електронная версія
т.1 c.1-446
281
Наукова стаття
Соціодискурсивні аспекти позиціонування автора у французькій офіційній промові / Т.В.Бурмістенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова.


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2012
282
Наукова стаття
Стилістичні особливості текстів інтерв’ю //Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
Соболєва Олена Володимирівна
2012
283
Наукова стаття
Сучасна лінгвопоетика: традиції та нові орієнтири // Мовні і концептуальні картини світу.


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2012
284
Наукова стаття
Теоретичні засади французького письма


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.9-15
285
Наукова стаття
Теорія висловлювання М.Бахтіна та її значення для сучасної теорії комунікації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. –Випуск 102. – Серія філологічні науки (мовознавство)


Інститут філології
Французької філології
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
286
Підручник
Французька мова: Початковий курс


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2012
287
Підручник
Французька мова: рівень В 2


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
Лабенко Ольга Андріївна
2012
288
Наукова стаття
Французька офіційна промова: типологія і прагмакомунікативна специфіка / Т.В. Бурмістенко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. Олена Степанівна Снитко.


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2012
289
Наукова стаття
Функціонування жаргону кокіярів у французькій мові XV століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2012
290
Наукова стаття
Явище інтеракційної синхронізації (на матеріалі французького ток-шоу) / М.О. Ярошевська // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. Олена Степанівна Снитко.


Інститут філології
Французької філології
Ярошевська Марія Олександрівна
2012
291
Наукова стаття
Enjeux de la Francophonie en Ukraine // Liaisons


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2011
292
Наукова стаття
La presse française dans le dialogue des cultures//Dialogues et culures. Etetes du 12 Congrès mondiql des proffesseurs de français


Інститут філології
Французької філології
2011
293
Наукова стаття
Вербалізація концепту МОРАЛЬ у французьких фразеологізмах з топонімами // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
2011
294
Наукова стаття
Давньогрецький міфологічний гіпертекст у драмі М. Метерлінка «Пелеас і Мелісанда» (1892)


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.25-49
295
Наукова стаття
Давньогрецький міфологічний інтертекст у драмі М. Метерлінка «Семеро принцес» (1891)


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.25-36
296
Наукова стаття
Еволюція етнонаціональних стереотипів у мовно-культурній картині світу Франції // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Гарєєва Марина Равільївна
2011
297
Наукова стаття
Засади лінгвопоетичного аналізу символу й міфу в ранній творчості Моріса Метерлінка // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
298
Наукова стаття
Засоби вираження авторської оцінки у французькій пресі // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
2011
299
Наукова стаття
Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках складності, динаміки, інтеграції


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
c.4.0000
300
Наукова стаття
Інтернаціоналізми та "хибні друзі" як проблема перекладу // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
301
Наукова стаття
Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2011
302
Наукова стаття
Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Скрипник Антоніна Володимирівна
2011
303
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект французьких інтернаціоналізмів // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
304
Наукова стаття
Метафоризація в енологічному дискурсі французької мови. V Міжнародна наукова конференція «Пріорітети германського та романського мовознавства»


Інститут філології
Французької філології
2011
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки
c.37.0000
305
Наукова стаття
Методика аналізу давньогрецького міфілогічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
306
Наукова стаття
Мистика литературы швейцарской и украинской


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Радуга
c.137.0000
307
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр офіційної промови у прагмалінгвістичному висвітленні (на матеріалі французької мови) // Матеріали Всеукр. конференції молодих вчених


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2011
308
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр офіційної промови у прагмалінгвістичному висвітленні (на матеріалі французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2011
309
Наукова стаття
Мовна репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004 - 2009 роках // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2011
310
Наукова стаття
Наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
2011
311
Наукова стаття
Перцептивний концепт ЗАПАХ в екологічному дискурсі ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології


2011
312
Наукова стаття
Поняття давньогрецького міфологічного інтертексту і методика його аналізу в художньому тексті // Мова та історія


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
313
Наукова стаття
Світло незахідне Ірини Жиленко


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
314
Наукова стаття
Символізація фонографічного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2011
315
Наукова стаття
Синтаксичні фігури і експресивність стилю // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
316
Наукова стаття
Сучасний стан французької мови у Швейцарії // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
2011
317
Наукова стаття
Теоретичні засади французького письма


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
318
Наукова стаття
Теория фигур в ракурсе современной стилистики


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
Міжнародний журнал "Стил" (Белград, Сербія)
c.63.0000
319
Наукова стаття
Теорія мотивації слова у світлі "внутрішньої форми" О.Потебні // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
320
Наукова стаття
Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Непрохана»


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова і культура
c.20.0000
321
Наукова стаття
Трансформація французької інтертекстуальної теорії у радянській і пострадянській філологічній науці // Нова філологія


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
322
Наукова стаття
Український митець: учора, сьогодні… завтра?


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
323
Наукова стаття
Французькі інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, проблема функціонування та інтерпретації // Проблеми семантики слова, речення та тексту.


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2010
324
Наукова стаття
Французько-українська міжмовна омонімія: формальні та структурно-семантичні особливості // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Лабенко Ольга Андріївна
2011
325
Наукова стаття
Французько-українська міжмовна омонімія: формальні та структурно-семантичні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту.


Інститут філології
Французької філології
Лабенко Ольга Андріївна
2011
326
Наукова стаття
Художній символ у поетичному тексті


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2011
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.111.0000
327
Наукова стаття
Художній символ як основа лінгвопоетики французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2011
328
Наукова стаття
Шевченко і сміхова культура. У співавторстві з Д.Горбачовим. Асоціація європейських журналістів


Інститут філології
Французької філології
Соломарська Олена Олександрівна
2011
Інтернет- видання
329
Наукова стаття
Явище інтеракційної синхронізації у телевізійному дискурсі ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Французької філології
Ярошевська Марія Олександрівна
2011
330
Наукова стаття
Enseigner la diversite : variation linguistique et norme pedagogique dans l’enseignement du FLE en Ukraine


Інститут філології
Французької філології
2008
331
Наукова стаття
La fete de la Francophonie en Ukraine


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
332
Тези
La Francophonie dans le Contexte multilingue et plurilingue d’un pays non-francophone


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
333
Наукова стаття
Le locuteur epique : une instance discursive dans la perspective typologique et diachronique


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.44.0000
334
Наукова стаття
Le role fonctionnel des figures stylistiques et leur interpretation contextuelle


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2008
335
Тези
Message de salutation


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
336
Наукова стаття
Від Болонського процесу до Європейського простору вищої освіти


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
Іноземні мови в навчальних закладах.
c.82.0000
337
Наукова стаття
Джерела інтертекстуальності французького роману


Інститут філології
Французької філології
2008
338
Наукова стаття
Диграми у складі акронімів сучасної французької мови


Інститут філології
Французької філології
2008
339
Наукова стаття
Жанрові характеристики сучасного французького дискурсу політичних наук: до постановки проблеми


Інститут філології
Французької філології
Братель Олена Миколаївна
2008
340
Наукова стаття
Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.179.0000
341
Наукова стаття
Історичний вимір дискурсології


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.6.0000
342
Наукова стаття
Концепт feu у трагедіях П. Корнеля (на прикладі трагедії «Le Cid»)


Інститут філології
Французької філології
2008
343
Наукова стаття
Мовні засоби прагматизації української тематики у французькому газетному дискурсі


Інститут філології
Французької філології
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
344
Наукова стаття
Особливості англо-французького мовного контакту на території Квебеку


Інститут філології
Французької філології
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.436.0000
345
Наукова стаття
Особливості написання абревіатур у франкомовному публіцистичному тексті


Інститут філології
Французької філології
2008
Мова і культура
c.176-179
346
Наукова стаття
Прагмакомунікативний вектор проблематизації в сучасному французькому дискурсі політичних наук


Інститут філології
Французької філології
Братель Олена Миколаївна
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.87.0000
347
Наукова стаття
Семантика концепту «влада» у французькій мові та дискурсі політичних наук


Інститут філології
Французької філології
Братель Олена Миколаївна
2008
348
Наукова стаття
Структурні особливості французького театрального дискурсу


Інститут філології
Французької філології
2008
349
Наукова стаття
Територіальна варіативність французької мови і національно-культурна специфіка канадського варіанту


Інститут філології
Французької філології
2008
350
Наукова стаття
Фонетизм лексичних новоутворень сучасної французької мови


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2008
351
Наукова стаття
Функціонування італійських запозичень у словниковому складі французької мови доби Відродження


Інститут філології
Французької філології
2008
352
Ukraine: politique, economie, culture - Canada


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2007
353
Наукова стаття
До проблеми вираження авторського модусу у французькому романі: еволюції форм та інтериорізації оповіді


Інститут філології
Французької філології
Смущинська Ірина Вікторівна
2007
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.75.0000
354
Довідник
Довідник для вступників до Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка


Інститут філології
Французької філології
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2007
355
Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічниз проектів: роздуми та перспективи


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна

2007
356
Наукова стаття
Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз


Інститут філології
Французької філології
2007
357
Прискорений курс французької мови


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2007
358
Програми підготовки аспірантів і здобувасів до скликання кандидатських іспитів по спеціальності 10.02.05 - романські мови


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
Крючков Георгій Георгійович
Смущинська Ірина Вікторівна
2007
359
Наукова стаття
Стежиною долі і творчості (рец. на книгу Е.Соловей)


Інститут філології
Французької філології
Астаф'єв Олександр Григорович
2007
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
c.310.0000
360
Наукова стаття
Українське літературознавство в зарубіжному світі


Інститут філології
Французької філології
Астаф'єв Олександр Григорович
2007
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
c.167.0000
361
Наукова стаття
Мовленнєві вияви різних норм спілкування на прикладі речень з прямим мовленням


Інститут філології
Французької філології
2005
362
Наукова стаття
Явище омофонії в ономастичній системі французької мови


Інститут філології
Французької філології
Лабенко Ольга Андріївна
2005
363
Iнновацiї-усiчення як явище мовного динамiзму (на прикладi англіцизмів сучасного вокабуляру французької мови) / О.В.Косович // Сучаснi проблеми гуманiтаристики: свiтогляднi пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: зб. матеріалiв III Всеукр. наук.-п


Інститут філології
Французької філології
Праці конференції
364
До питання графічної презентації англіцизмів у французькому онлайновому мас-медiйному просторi / О.В.Косович // Романська філологія та сучасний освiтнiй простiр: матеріали доповiдей II Мiжнар. наук.-практ. конф., (Горлiвка, 4-5 груд. 2013 р.) / М-во освiт


Інститут філології
Французької філології
Праці конференції
365
Лексичнi iнновацiї 2000-2012 рр. у мовнiй картинi свiту / О.В. Косович // Фiлологiчнi студії Далiвського унiверситету. Мова в контекстi культури i мiжкультурної комунікації: зб. наук. пр. / М-во освiти i науки, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля / г


Інститут філології
Французької філології

Повернення до списку

Вгору