Структурні підрозділи

Аналітичної хімії

Інформаційно-обчислювільний сектор

Навчальна лабораторія хімії високомолекулярних сполук

НДЛ Біологічно активні речовини

НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження

НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів

НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь

НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Неорганічної хімії

Органічної хімії

Фізичної хімії

Хімії високомолекулярних сполук

Хіміко-біологічний центр


Вгору