Структурні підрозділи

Кафедра: Аналітичної хімії


ID: 6943
Кількість показів: 4752
дата змінення: 25.11.2014 12:48:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1171
Линник П.Н., Иванечко Я.С., Линник Р.П. Сезонные аспекты содержания и динамики некоторых групп органических веществ в поверхностных водах // Материалы V Всероссийского симпозиума с международным участием "Органическое вещество и биогенные элементы во внут


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1172
Літвин І.А., Старова В.С., Міхайлюк П.К., Запорожець О.А. Флуоресцентні та кислотно-основні властивості фтор похідних органічних сполук // Зб. текстів виступів на ХІІІ Всеукр. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”, Київський нац. ун т ім. Т. Шевче


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1173
Мазуренко Е.А.,Тананайко О.Ю., Белоиван О.А., Корпан Я.И., Электроосаждение биокомпозитных пленок на основе SiO2 и их применение в качестве чувствительных элементов амперометрических биосенсоров, 2 конференция среди стран СНГ Золь- гель синтез и исследова


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1174
Мазуренко Є.О, Шевченко О.В., Тананайко О.Ю, Матьє Етьєн, Алан Валькаріус, Амперометричні біосенсори для визначення сорбітолу та глюкози на основі золь-гель модифікованих нановолокон та нанотрубок, тези конференції, Хімічні Каразінські читання, 23-26 кві


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1175
Мазуренко Є.О., Тананайко О.Ю., Білоіван О.А., Корпан Я.І., Матьє Етьєнн, Алан Валькаріус, Зайцев В.М., Амперометричні біосенсори на основі електродів, модифікованих біокомпозитними плівками, для визначення глюкози, холіну і D-сорбітолу, річна сесія Наук


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1176
Мазуренко Є.О., Шевченко О.В., Скловуглецевий електрод, модифікований вуглецевими нанотрубками тасорбітолдегідрогеназою, для визначення Д-сорбітолу, Сучасні проблеми хімії, всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів і аспірантів збірка тез


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1177
Молекулярно-масовий розподіл гумусових речовин поверхневих вод при спектрофотометричному та флуоресцентному визначенні їхньої молекулярної маси в окремих фракціях // Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроеколог


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1178
Особенности миграции металлов в поверхностных водах в зависимости от компонентного состава раствренных органических веществ. Материалы V Всероссийского симпозиума с международным участием "Органическое вещество и биогенные элементы во внутренних водоемах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1179
Поліхлоровані біфеніли - одне з основних джерел антропогенного забруднення. / В зб. матеріалів міжнародного круглого столу.: Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні. - Харків:


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1180
Роль різних фракцій гумусових речовин у зв’язуванні іонів металів // Матеріали конференції молодих вчених «Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості води», 28–29 листопада 2013 р., м. Київ. – Київ: Інститут колоїдної хімії та хімії вод


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Current problems in information and computational technologies

Повернення до списку

Вгору