Структурні підрозділи

Кафедра: Аналітичної хімії


ID: 6943
Кількість показів: 4738
дата змінення: 25.11.2014 12:48:51
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1181
Романовська Н.І., Герда В.І. Сорбційні властивості нових карбонатвмісних оксид/гідроксидних адсорбентів на основі феруму і церію по відношенню до шкідливих аніонів // Тези доповідей IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів “Хімічні


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1182
Самойленко М.В., Кобилінська Н.Г., Зайцев В.М. Сорбційно-флуориметричне визначення цинку(ІІ) похідними 8-амінохіноліну іммобілізованими на поверхню нанопористого кремнезему // Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія». – 3-10 чер


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1183
Спосіб сорбційного вилучення елементного газу йоду з природних розсолів // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: У 2 ч. – Ч. 1. Природничі науки / упорядники: С.Г. Неділько, В.В. Гостєв, Л.В. Губернюк та ін.; за заг


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1184
Сторожук Н.В., Старова В.С., Родік Р.В., Кеда Т.Є., Запорожець О.А., Кальченко В.І. Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів // Зб. текстів виступів на ХІІІ Всеукр. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”, Київський нац. ун т ім. Т. Шевченка


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1185
Сумарокова Г.С, Кобилінська Н.Г., Зуй О.В., Зайцев В.М. Каталітична активність гетерополікислот іммобілізованих на поверхню нанопористих кремнеземів в твердофазно-хемілюмінесцентних реакціях // Всеукраїнська з міжнародною участю конференція молодих вчених


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1186
Сумарокова Г.С, Костенко Л.С., Кобилінська Н.Г., Зуй О.В. Використання в хемілюмінесцентних реакціях твердо фазних реагентів на основі гетерополікислот іммобілізованих на поверхню нанопористих кремнеземів // IV всеукраїнська наукова конференція студентів


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1187
Щербина М.Г., Куліченко С.А. Модифікованні катіонні міцелярні фази цетилпіридиній хлориду для концентрування мікрокомпонентів // Тези доповідей Річної сесії наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України. – Гурзуф, АР Крим (Україна).- 2012. - С.


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
1188
Щербина М.Г., Куницька А.О. Кольорометричне визначення молібдену у міцелярних екстрактах катіонної ПАР із застосуванням сканер-технологій // Зб. тез виступів X Всеукр. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії. – Харків (Укр


Хімічний факультет
Аналітичної хімії

Повернення до списку

Вгору