Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 5331
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1231
Тези
Окисление водорода на катализаторах, полученных восстановлением комплексов Ag и Au, иммобилизированных на SiО2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Лісняк Владислав Владиславович

Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.205.0000
1232
Тези
Особенности поведения Сu/М (М=Zn, Мn) комплексов в реакции разложения H2O2 в присутствии электролитов


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Безугла Тетяна Миколаївна

Діюк Віталій Євгенович
Герасьова Вікторія Григорівна
2007
Материалы XXII Междунар. Чугаевской конф. по координационной химии. Одесса
c.770.0000
1233
Тези
Особенности формирования и природы активних центров Co-coдержащих катализаторов окисления CO


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна

2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.209.0000
1234
Наукова стаття
Паладієві та паладій-срібні каталізатори, нанесені на вуглецеві носії, в реакції окиснення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Яцимирський Андрій Віталійович
2007
Український хімічний журнал
т.73 c.29.0000
1235
Тези
Получение и свойства координационных соединений на основе дигидразон 3,5-диацетил-4-метил-1H-пиразола


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович

Пенкова Лариса Володимирівна
2007
Материалы Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. ученых «Ломоносов-2007», Севастополь
c.254.0000
1236
Наукова стаття
Прибор на основе адсорбционно-полупроводникового сенсора для измерения концентрации водорода в воздухе


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Нелля Петрівна
Яцимирський Андрій Віталійович

Ручко Володимир Петрович
Ріпко Олександр Прокопович
Деркаченко Наталія Михайлівна
Матушко Ігор Павлович
2007
Заводская лаборатория
c.22.0000
1237
Наукова стаття
Синтез і властивості моноядерних комплексів нікелю(ІІ) і кобальту(ІІ) з новим полінуклеативним лігандом – основою Шиффа оксимно-гідразидного типу


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович

2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.43 c.37.0000
1238
Тези
Синтез координаційних сполук 3d-металів на основі нового полінуклеативного ліганду Оксино-азометинового типу – похідного 2,6-диацетилпіридину


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович
Плутенко Максим Олександрович

2007
Зб. тез доповідей Восьмої Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.31.0000
1239
Тези
Строение, спектральные и криомагнетохимические свойства бияерных комплексов марганца(III) на основе 4-метил-1Н-пиразол-3-гидроксиимино-5-карбоновой кислоты


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Павленко Вадим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
Пенкова Лариса Володимирівна

2007
Материалы XXII Междунар. Чугаевской конф. по координационной химии. Одесса
c.617.0000
1240
Наукова стаття
Темплатний синтез макроциклічних тетрагідразидних комплексів міді(ІІІ


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Фрицький Ігор Олегович
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.147.0000

Повернення до списку

Вгору