Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 4697
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1251
Особенности темплатного синтеза комплексов меди(II) и никеля(II) с оксалогидразидгидроксамовой кислотой // Конференция «Актуальные проблемы развития химической науки, технологи и образования в республике Каракалпакстан» Нукус, Каракалпакстан, 16-17 марта,


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1252
Полиядерные комплексы меди(II) и никеля(II) с новыми пиразольными лигандами: синтез, структура и свойства // Конференция «Актуальные проблемы развития химической науки, технологи и образования в республике Каракалпакстан» Нукус, Каракалпакстан, 16-17 март


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1253
Получение и каталитические свойства нанесенных на фосфаты переходных металлов Pt(Pd) в реакциях окисления Н2 и СО // XXVI Международная научно-техническая конференция «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ, РЕАГЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ» (РЕАКТИВ-2012), 2-4 октяб


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1254
Попереднє бромування як спосіб для введення в поверхневий шар вуглецевого волокна N-вмісних функціональних груп // Тези доповідей Шостої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьог


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1255
Рентгенографическое и электронно-микроскопическое исследование керамического флюса для наплавки на основе солеоксидной системы MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 // Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1256
Синтез газочутливого наноматеріалу для створення адсорбційно-напівпровідникового газового сенсору Н2//Тези доповідей Другої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення“.- 18-20 березня 2008 р.-До


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1257
Синтез та властивості нанокомпозитів магнетит/гамма-амінопропілсилоксан/диетилентриамінпентаоцтова кислота/гадоліній // Тези доповідей Тринадцятої Всеукраїнської конференції з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії“, 25-27 квіт


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1258
Системи на основі WP2O7 – перспективні каталізатори реакції окиснення водню // Тези доповідей Шостої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 12-15 березня 2012, Донецьк


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1259
Термодесорбція – ефективний метод для з’ясування механізму деструкції полістиролу легованого імідофенілметакрилатами // Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18-20 травня 2011р. Київ, У


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1260
Термодинаминака сплавообразования в тройных системах Ge-Ga-Mn(Y, Gd) // Шестая международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 20-24 сен


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Повернення до списку

Вгору