Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 5156
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1331
Исследование строения шлаковых расплавов на кафедре физической химии Киевского национального университета имени Тараса // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”, 12-16


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1332
Квантово-хімічне дослідження механізму селективного каталітичного відновлення оксиду нітрогену(ІІ) амоніаком на поверхні оксиду ванадію(ІV) // Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18-2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1333
Матеріали на основі гетеробіметалічних комплексів міді, нанесених на активоване вугілля, у реакції окиснення водню // Конф. молод.дослідників, аспірантів та студентів «Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій» Київ,Україн


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1334
Модифікування поверхні вуглецевого волокна Br, S- та N-вмісними сполуками // Тези доповідей, Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 25-річчю Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України «Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1335
Оптимизация энтальпий смешения расплавов системы Al-Ni // Тез. докл. 7-й Междунар. конф. “Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий” МЕЕ 2012, 24-28 сентября 2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1336
Особенности темплатного синтеза комплексов меди(II) и никеля(II) с оксалогидразидгидроксамовой кислотой // Конференция «Актуальные проблемы развития химической науки, технологи и образования в республике Каракалпакстан» Нукус, Каракалпакстан, 16-17 марта,


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1337
Полиядерные комплексы меди(II) и никеля(II) с новыми пиразольными лигандами: синтез, структура и свойства // Конференция «Актуальные проблемы развития химической науки, технологи и образования в республике Каракалпакстан» Нукус, Каракалпакстан, 16-17 март


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1338
Получение и каталитические свойства нанесенных на фосфаты переходных металлов Pt(Pd) в реакциях окисления Н2 и СО // XXVI Международная научно-техническая конференция «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ, РЕАГЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ» (РЕАКТИВ-2012), 2-4 октяб


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1339
Попереднє бромування як спосіб для введення в поверхневий шар вуглецевого волокна N-вмісних функціональних груп // Тези доповідей Шостої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьог


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1340
Рентгенографическое и электронно-микроскопическое исследование керамического флюса для наплавки на основе солеоксидной системы MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 // Труды XII Российской конференции. “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, Екатеринбург


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Повернення до списку

Вгору