Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 6726
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1341
Тези
Молекулярная структура новых комплексов кобальта(ІІІ) с тетрадентатным лигандом оксимно-амидного типа


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович
Томин Стефанія Володимирівна

2007
Материалы XXII Междунар. Чугаевской конф. по координационной химии. Одесса
c.685.0000
1342
Тези
МоС як носій Cu-Co-Fe оксидної системи в реакції окислення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Веселовський Володимир Леонідович
2007
Зб. тез доповідей Восьмої Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.135.0000
1343
Наукова стаття
Новое состояние углерода: прозрачные нитевидные анизотропные кристаллы


Хімічний факультет
Фізичної хімії
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.101.0000
1344
Наукова стаття
Новый способ получения нового типа нанотрубок оксида ванандия


Хімічний факультет
Фізичної хімії2007
Доповіді Національної академії наук України
c.148.0000
1345
Тези
Окисление водорода на катализаторах, полученных восстановлением комплексов Ag и Au, иммобилизированных на SiО2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Лісняк Владислав Владиславович

Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.205.0000
1346
Тези
Особенности поведения Сu/М (М=Zn, Мn) комплексов в реакции разложения H2O2 в присутствии электролитов


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Безугла Тетяна Миколаївна

Діюк Віталій Євгенович
Герасьова Вікторія Григорівна
2007
Материалы XXII Междунар. Чугаевской конф. по координационной химии. Одесса
c.770.0000
1347
Тези
Особенности формирования и природы активних центров Co-coдержащих катализаторов окисления CO


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна

2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.209.0000
1348
Наукова стаття
Паладієві та паладій-срібні каталізатори, нанесені на вуглецеві носії, в реакції окиснення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Яцимирський Андрій Віталійович
2007
Український хімічний журнал
т.73 c.29.0000
1349
Тези
Получение и свойства координационных соединений на основе дигидразон 3,5-диацетил-4-метил-1H-пиразола


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович

Пенкова Лариса Володимирівна
2007
Материалы Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. ученых «Ломоносов-2007», Севастополь
c.254.0000
1350
Наукова стаття
Прибор на основе адсорбционно-полупроводникового сенсора для измерения концентрации водорода в воздухе


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна
Яцимирський Андрій Віталійович

Ручко Володимир Петрович
Ріпко Олександр Прокопович
Деркаченко Наталія Михайлівна
Матушко Ігор Павлович
2007
Заводская лаборатория
c.22.0000

Повернення до списку

Вгору